Publications of the selected author

1

Title:
O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego
Source:
Nowe Życie Gospodarcze1996. - nr 16, s. 45
Nr:
2168263946
varia
2

Title:
Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii = Business Schools in Great Britain
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1992. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 60. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168252552
varia
1
O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1996), s. 45. - ISSN 1234-5784
2
Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii = Business Schools in Great Britain / Czesław MESJASZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 60. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
1
Mesjasz L., Mesjasz C., (1996), O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16, s. 45.
2
Mesjasz C., (1992), Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 60.
1
@misc{UEK:2168263946,
author = "Mesjasz Lidia and Mesjasz Czesław",
title = "O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego",
booktitle = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "16",
pages = "45",
year = "1996",
}
2
@misc{UEK:2168252552,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "60",
year = "1992",
}