Publications of the selected author

1

Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2018) , s. 62-64
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325929
review
2

Title:
[Recenzja]
Source:
The Polish Quarterly of International Affairs. - nr 1 (vol 20) (2011) , s. 83-86
Nr:
2168224430
review
3

Title:
[Recenzja]
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (64) (2011) , s. 138-142
Nr:
2168224428
review
4

Title:
Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków
Source:
Przegląd Corporate Governance. - nr 4 (24) (2010) , s. 129-133
Nr:
2168256570
review
5

Title:
[Recenzja]
Source:
Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych. - t. 7 (VII) (2009) , s. 131-134
Nr:
2165725722
review
6

Author:
Title:
Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (2008) , s. 145-147
Nr:
2168338995
review
7

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004) , s. 27
Nr:
2168252102
review
8

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004) , s. 27
Nr:
2168252100
review
9

Title:
Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1996) , s. 36-38
Nr:
2168332043
review
10

Title:
Kompendium wiedzy systemowej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (593) (1989) , s. 32-33
Nr:
2168269308
review
11

Title:
Pułapy i pułapki
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (514) (1982) , s. 32-33
Nr:
2168269314
review
1
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2018), s. 62-64. - Rec. pracy: Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska, Systemy złożone w zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - ISSN 0137-7221
2
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // The Polish Quarterly of International Affairs. - nr 1 (vol 20) (2011), s. 83-86. - Rec. pracy: Katarzyna Żukrowska (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (International Security: Review of the State of Play). Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011, 467 pp. - ISSN 1230-4999
3
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (64) (2011), s. 138-142. - Rec. pracy: Katarzyna Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu. Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, 2011, str. 467
4
Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków / Czesław MESJASZ // Przegląd Corporate Governance. - nr 4 (24) (2010), s. 129-133. - Rec. pracy: Jan Jeżak, Ład korporacyjny: doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju
5
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych. - t. 7 (VII) (2009), s. 131-134. - Rec. pracy: Sylwester Grzegorczyk, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic: podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technikum
6
Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp. / Czesław MESJASZ // Argumenta Oeconomica. - 1 (2008), s. 145-147. - Rec. pracy: Binsztok A., Perechuda K. (red.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą. WUE, Wrocław 2006. - ISSN 1233-5835
7
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004), s. 27. - Rec. pracy: Dennis Adcock, Malcolm Sullivan, Marketing w handlu detalicznym
8
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004), s. 27. - Rec. pracy: Björn Bjerke, Kultura a style przywództwa: zarządzanie w warunkach globalizacji
9
Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1996), s. 36-38. - Rec. pracy: Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996. - ISSN 0137-7221
10
Kompendium wiedzy systemowej / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (593) (1989), s. 32-33. - Rec. pracy: Sienkiewicz P., Inżynieria systemów kierowania. PWE, Warszawa 1988
11
Pułapy i pułapki / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (514) (1982), s. 32-33. - Rec. pracy: Zawiślak Andrzej M., Pułapy i pułapki zarządzania. Iskry, Warszawa 1982, s. 151
1
Mesjasz C., (2018), [Recenzja], "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 62-64.
2
Mesjasz C., (2011), [Recenzja], "The Polish Quarterly of International Affairs", nr 1 (vol 20), s. 83-86.
3
Mesjasz C., (2011), [Recenzja], "Sprawy Międzynarodowe", nr 1 (64), s. 138-142.
4
Mesjasz C., (2010), Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków, "Przegląd Corporate Governance", nr 4 (24), s. 129-133.
5
Mesjasz C., (2009), [Recenzja], "Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych", t. 7 (VII), s. 131-134.
6
Mesjasz C., (2008), Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp., "Argumenta Oeconomica", 1, s. 145-147.
7
Mesjasz C., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie i Rozwój", nr 45 (3/2004), s. 27.
8
Mesjasz C., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie i Rozwój", nr 45 (3/2004), s. 27.
9
Mesjasz C., (1996), Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 36-38.
10
Mesjasz C., (1989), Kompendium wiedzy systemowej, "Przegląd Organizacji", nr 6 (593), s. 32-33.
11
Mesjasz C., (1982), Pułapy i pułapki, "Przegląd Organizacji", nr 11 (514), s. 32-33.
1
@article{UEK:2168325929,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "62-64",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168224430,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "The Polish Quarterly of International Affairs",
number = "1 (vol 20)",
pages = "83-86",
year = "2011",
}
3
@article{UEK:2168224428,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "1 (64)",
pages = "138-142",
year = "2011",
}
4
@article{UEK:2168256570,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "4 (24)",
pages = "129-133",
year = "2010",
}
5
@article{UEK:2165725722,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych",
number = "t. 7 (VII)",
pages = "131-134",
year = "2009",
}
6
@article{UEK:2168338995,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1",
pages = "145-147",
year = "2008",
}
7
@article{UEK:2168252102,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "45 (3/2004)",
pages = "27",
year = "2004",
}
8
@article{UEK:2168252100,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "45 (3/2004)",
pages = "27",
year = "2004",
}
9
@article{UEK:2168332043,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "36-38",
year = "1996",
}
10
@article{UEK:2168269308,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kompendium wiedzy systemowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6 (593)",
pages = "32-33",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168269314,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Pułapy i pułapki",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (514)",
pages = "32-33",
year = "1982",
}