Publications of the selected author

1

Title:
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 277-311
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295125
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 51-73
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263410
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 224-248
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255378
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 279-309
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230916
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 428-463
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219020
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 263-295
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230330
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 231-264
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232590
chapter in unpublished scientific work
8

Title:
Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 364-397
Signature:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231376
chapter in unpublished scientific work
9

Title:
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 144-181 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232798
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 251-281 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234692
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 159-185 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232568
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 170-200 - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234658
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 162-215
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa
Source:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 113-128
Signature:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232996
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Instrumenty zarządzania
Source:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 199-256, [1] k. złoż.
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232862
chapter in unpublished scientific work
16

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Source:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 35-50
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232838
chapter in unpublished scientific work
17

Title:
Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa
Source:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 117-133
Signature:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285391
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 63-83
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232760
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 277-311
2
Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 51-73
3
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 224-248
4
System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 279-309
5
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 428-463
6
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 263-295
7
Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 231-264
8
Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 364-397
9
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności / Czesław MESJASZ // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 144-181. - Bibliogr.
10
Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy / Czesław MESJASZ // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 251-281. - Bibliogr.
11
Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 159-185. - Bibliogr.
12
Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 170-200. - Bibliogr.
13
Organizacja systemu informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 162-215
14
Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 113-128
15
Instrumenty zarządzania / Czesław MESJASZ, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 199-256, [1] k. złoż.
16
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 35-50
17
Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 117-133
18
Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 63-83
1
Mesjasz C., (2014), Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 277-311.
2
Mesjasz C., (2012), Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 51-73.
3
Mesjasz C., (2011), Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 224-248.
4
Mesjasz C., (2010), System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 279-309.
5
Mesjasz C., (2009), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 428-463.
6
Mesjasz C., (2008), Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 263-295.
7
Mesjasz C., (2000), Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 231-264.
8
Mesjasz C., (1999), Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 364-397.
9
Mesjasz C., (1998), Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 2, s. 144-181.
10
Mesjasz C., (1997), Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 251-281.
11
Mesjasz C., (1996), Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 159-185.
12
Mesjasz C., (1995), Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 170-200.
13
Stabryła A., Mesjasz C., Bartusik K., Beliczyński J., (1994), Organizacja systemu informacji menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 162-215.
14
Mesjasz C., (1991), Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 113-128.
15
Mesjasz C., Chechelski M., Kozina A., (1991), Instrumenty zarządzania. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 199-256, [1] k. złoż..
16
Mesjasz C., Skarbek T., (1991), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 35-50.
17
Mesjasz C., (1991), Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych, s. 117-133.
18
Mesjasz C., (1990), Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 63-83.
1
@unpublished{UEK:2168295125,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "277-311",
year = "2014",
}
2
@unpublished{UEK:2168263410,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "51-73",
year = "2012",
}
3
@unpublished{UEK:2168255378,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "224-248",
year = "2011",
}
4
@unpublished{UEK:2168230916,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "279-309",
year = "2010",
}
5
@unpublished{UEK:2168219020,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "428-463",
year = "2009",
}
6
@unpublished{UEK:2168230330,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "263-295",
year = "2008",
}
7
@unpublished{UEK:2168232590,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "231-264",
year = "2000",
}
8
@unpublished{UEK:2168231376,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2]",
pages = "364-397",
year = "1999",
}
9
@unpublished{UEK:2168232798,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności",
booktitle = "Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2",
pages = "144-181",
year = "1998",
}
10
@unpublished{UEK:2168234692,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "251-281",
year = "1997",
}
11
@unpublished{UEK:2168232568,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "159-185",
year = "1996",
}
12
@unpublished{UEK:2168234658,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "170-200",
year = "1995",
}
13
@unpublished{UEK:2168233010,
author = "Stabryła Adam and Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Beliczyński Jan",
title = "Organizacja systemu informacji menedżerskiej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego",
pages = "162-215",
year = "1994",
}
14
@unpublished{UEK:2168232996,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rozwój struktur i procesów zarządzania",
pages = "113-128",
year = "1991",
}
15
@unpublished{UEK:2168232862,
author = "Mesjasz Czesław and Chechelski Mirosław and Kozina Andrzej",
title = "Instrumenty zarządzania",
booktitle = "Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania",
pages = "199-256, [1] k. złoż.",
year = "1991",
}
16
@unpublished{UEK:2168232838,
author = "Mesjasz Czesław and Skarbek Tadeusz",
title = "Identyfikacja struktury organizacyjnej",
booktitle = "Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania",
pages = "35-50",
year = "1991",
}
17
@unpublished{UEK:2168285391,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych",
pages = "117-133",
year = "1991",
}
18
@unpublished{UEK:2168232760,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
pages = "63-83",
year = "1990",
}