Publications of the selected author

1

Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności = Corporate Governance as an Organisational Determinant of Productivity
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 348-358. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238050
chapter in conference materials
See main document
2

Title:
Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo
Source:
Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 131-149
Series:
(Banki a Gospodarka Polska ; t. 6)
ISBN:
83-900574-8-4
Nr:
2168262426
chapter in conference materials
3

Title:
Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1992, s. 41-58 - Bibliogr.
Series:
(Seminar Papers ; no. 15)
Nr:
2168269540
chapter in conference materials
4

Title:
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 78-89 - Bibliogr.
Nr:
2168269542
chapter in conference materials
See main document
1
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności = Corporate Governance as an Organisational Determinant of Productivity / Czesław MESJASZ // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 348-358. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
2
Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina. - Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. - (Banki a Gospodarka Polska ; t. 6). - S. 131-149. - ISBN 83-900574-8-4
3
Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems / Czesław MESJASZ // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków : Cracow Academy of Economics, 1992. - (Seminar Papers ; no. 15). - S. 41-58. - Bibliogr.
4
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 78-89. - Bibliogr.
1
Mesjasz C., (2000), Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 348-358.
2
Mesjasz C., (1996), Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo. [W:] Jerschina J. (red.), Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa, Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM" : Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 131-149.
3
Mesjasz C., (1992), Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 41-58.
4
Mesjasz C., (1989), Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 78-89.
1
@inbook{UEK:2168238050,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności",
booktitle = "Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)",
pages = "348-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-057-7",
}
2
@inbook{UEK:2168262426,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo",
booktitle = "Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa",
pages = "131-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-900574-8-4",
}
3
@inbook{UEK:2168269540,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "41-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1992",
issn = "",
}
4
@inbook{UEK:2168269542,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
pages = "78-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}