Publications of the selected author

1

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 21-39. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper has been prepared in the framework of research project which was funded by the National Science Centre, decision no. DEC-2011/03/B/HS4/03585
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168294947
chapter in conference materials
2

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 157-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286547
chapter in conference materials
See main document
3

Conference:
6th International Conference on Complex Systems (ICCS2006), Boston, USA, od 2006-06-25 do 2006-06-30
Title:
Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis
Source:
Unifying Themes in Complex Systems VI / ed. by Ali A. Minai, Dan Braha, Yaneer Bar-Yam - New York: Springer, 2008, s. 170-177 - Bibliogr.
Series:
(New England Complex Systems Institute Book ; vol. 6)
ISBN:
978-3-540-85080-9
Access mode:
Nr:
2168295159
chapter in conference materials
4

Title:
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218708
chapter in conference materials
See main document
5

Author:
Mesjasz Czesław , Rogowski Wojciech
Title:
A Survey of Definitions of Financial Stability
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 437-465. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557546
chapter in conference materials
See main document
6

Title:
Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego = Systems Approach in Theory of Corporate Governance
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165991585
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Theories of Corporate Governance
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 353-372. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222078
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji = The Impact of Information Society on Evolution of Metaphors of Organization
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 424-436 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226451
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224894
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną
Source:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 28-38. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166550485
chapter in conference materials
See main document
11

Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności = Corporate Governance as an Organisational Determinant of Productivity
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 348-358. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238050
chapter in conference materials
See main document
12

Title:
Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo
Source:
Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 131-149
Series:
(Banki a Gospodarka Polska ; t. 6)
ISBN:
83-900574-8-4
Nr:
2168262426
chapter in conference materials
13

Title:
Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1992, s. 41-58 - Bibliogr.
Series:
(Seminar Papers ; no. 15)
Nr:
2168269540
chapter in conference materials
14

Title:
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 78-89 - Bibliogr.
Nr:
2168269542
chapter in conference materials
See main document
1
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union / Czesław MESJASZ // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 21-39. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
2
Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe / Czesław MESJASZ // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
3
Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis / Czesław MESJASZ // W: Unifying Themes in Complex Systems VI : Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems / ed. by Ali A. Minai, Dan Braha, Yaneer Bar-Yam. - New York : Springer, 2008. - (New England Complex Systems Institute Book ; vol. 6). - S. 170-177. - Bibliogr. - ISBN 978-3-540-85080-9. - Pełny tekst: http://necsi.edu/events/iccs6/viewpaper.php?id=147
4
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies / Czesław MESJASZ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 47-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
5
A Survey of Definitions of Financial Stability / Czesław MESJASZ, Wojciech Rogowski // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 437-465. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
6
Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego = Systems Approach in Theory of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
7
Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 353-372. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
8
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji = The Impact of Information Society on Evolution of Metaphors of Organization / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 424-436. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
9
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 53-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
10
Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną / Halina PIEKARZ, Czesław MESJASZ // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 28-38. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
11
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności = Corporate Governance as an Organisational Determinant of Productivity / Czesław MESJASZ // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 348-358. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
12
Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina. - Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. - (Banki a Gospodarka Polska ; t. 6). - S. 131-149. - ISBN 83-900574-8-4
13
Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems / Czesław MESJASZ // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków : Cracow Academy of Economics, 1992. - (Seminar Papers ; no. 15). - S. 41-58. - Bibliogr.
14
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 78-89. - Bibliogr.
1
Mesjasz C., (2015), Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 21-39.
2
Mesjasz C., (2014), Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Cracow University of Economics, s. 157-168.
3
Mesjasz C., (2008), Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis. [W:] Minai , Braha D., Bar-Yam Y. (red.), Unifying Themes in Complex Systems VI: Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems, New York : Springer, s. 170-177.
4
Mesjasz C., (2006), Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-54.
5
Mesjasz C., Rogowski W., (2005), A Survey of Definitions of Financial Stability. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 437-465.
6
Mesjasz C., (2004), Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 53-64.
7
Mesjasz C., (2004), Theories of Corporate Governance. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 353-372.
8
Mesjasz C., (2002), Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 424-436.
9
Kozina A., Mesjasz C., (2002), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-71.
10
Piekarz H., Mesjasz C., (2001), Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 28-38.
11
Mesjasz C., (2000), Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 348-358.
12
Mesjasz C., (1996), Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo. [W:] Jerschina J. (red.), Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa, Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM" : Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 131-149.
13
Mesjasz C., (1992), Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 41-58.
14
Mesjasz C., (1989), Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 78-89.
1
@inbook{UEK:2168294947,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "21-39",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
2
@inbook{UEK:2168286547,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "157-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
3
@inbook{UEK:2168295159,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis",
booktitle = "Unifying Themes in Complex Systems VI",
pages = "170-177",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-3-540-85080-9",
}
4
@inbook{UEK:2166218708,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "47-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
5
@inbook{UEK:2166557546,
author = "Mesjasz Czesław and Rogowski Wojciech",
title = "A Survey of Definitions of Financial Stability",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "437-465",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
6
@inbook{UEK:2165991585,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "53-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
7
@inbook{UEK:2168222078,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Theories of Corporate Governance",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "353-372",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
8
@inbook{UEK:2168226451,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "424-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
9
@inbook{UEK:2168224894,
author = "Kozina Andrzej and Mesjasz Czesław",
title = "Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "53-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
10
@inbook{UEK:2166550485,
author = "Piekarz Halina and Mesjasz Czesław",
title = "Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "28-38",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
11
@inbook{UEK:2168238050,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności",
booktitle = "Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)",
pages = "348-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-057-7",
}
12
@inbook{UEK:2168262426,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo",
booktitle = "Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa",
pages = "131-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-900574-8-4",
}
13
@inbook{UEK:2168269540,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "41-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1992",
issn = "",
}
14
@inbook{UEK:2168269542,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
pages = "78-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}