Publications of the selected author

1

Title:
Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 325-334
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271606
chapter in textbook
See main document
2

Author:
Title:
Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 70-79
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271388
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 298-305
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271572
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238024
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237846
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238002
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy
Source:
Ład korporacyjny / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 15-52 - Bibliogr.
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-1167-0
Nr:
2166048700
chapter in textbook
1
Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 325-334. - ISBN 978-83-7252-636-6
2
Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 70-79. - ISBN 978-83-7252-636-6
3
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 298-305. - ISBN 978-83-7252-636-6
4
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 463-476. - ISBN 978-83-7252-583-3
5
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 83-97. - ISBN 978-83-7252-583-3
6
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 417-430. - ISBN 978-83-7252-583-3
7
Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy / Czesław MESJASZ // W: Ład korporacyjny : podręcznik akademicki / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 15-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1167-0
1
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2013), Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 325-334.
2
Mesjasz C., (2013), Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70-79.
3
Mesjasz C., (2013), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 298-305.
4
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2012), Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 463-476.
5
Mesjasz C., (2012), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-97.
6
Mesjasz C., (2012), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 417-430.
7
Mesjasz C., (2011), Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy. [W:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny: podręcznik akademicki, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 15-52.
1
@inbook{UEK:2168271606,
author = "Czekaj Janusz and Mesjasz Czesław and Ziębicki Bernard",
title = "Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "325-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
2
@inbook{UEK:2168271388,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "70-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
3
@inbook{UEK:2168271572,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "298-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
4
@inbook{UEK:2168238024,
author = "Czekaj Janusz and Mesjasz Czesław and Ziębicki Bernard",
title = "Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "463-476",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
5
@inbook{UEK:2168237846,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
6
@inbook{UEK:2168238002,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "417-430",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
7
@inbook{UEK:2166048700,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy",
booktitle = "Ład korporacyjny",
pages = "15-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-264-1167-0",
}