Publications of the selected author

1

Title:
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336039
article
2

Title:
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady = Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success : Advantages and Disadvantages
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018) , s. 107-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327647
article
3

Title:
Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 35-54
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323761
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem = Constructivist Approach in Risk Management
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018) , s. 18-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332255
article
5

Title:
Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 6, cz. 1 (2018) , s. 217-230. - Tytuł numeru: Emerging Challenges in Modern Management - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325997
article
6

Title:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329273
chapter in textbook
See main document
7

Conference:
9th International Conference on Complex Systems (ICCS 2018), Cambridge, Stany Zjednoczone, od 2018-07-22 do 2018-07-27
Title:
Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey
Source:
Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems / eds. Alfredo J. Morales, Carlos Gershenson, Dan Braha, Ali A. Minai, Yaneer Bar-Yam - Cham: Springer, 2018, s. 24-32. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Complexity)
ISBN:
978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8
Nr:
2168327233
chapter in conference materials
8

Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2018) , s. 62-64
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325929
review
9

Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329267
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329203
chapter in textbook
See main document
1
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego / Czesław MESJASZ // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601. - ISSN 2080-6000
2
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady = Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success : Advantages and Disadvantages / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018), s. 107-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
3
Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 35-54. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
4
Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem = Constructivist Approach in Risk Management / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018), s. 18-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
5
Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management / Czesław MESJASZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 6, cz. 1 (2018), s. 217-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Emerging Challenges in Modern Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf. - ISSN 1733-2486
6
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 463-476. - ISBN 978-83-7252-767-7
7
Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey / Czesław MESJASZ // W: Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems / eds. Alfredo J. Morales, Carlos Gershenson, Dan Braha, Ali A. Minai, Yaneer Bar-Yam. - Cham : Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Complexity, ISSN 2213-8684). - S. 24-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8
8
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2018), s. 62-64. - Rec. pracy: Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska, Systemy złożone w zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - ISSN 0137-7221
9
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 417-430. - ISBN 978-83-7252-767-7
10
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 83-97. - ISBN 978-83-7252-767-7
1
Mesjasz C., (2019), An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 2, s. 3-8; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601
2
Mesjasz C., (2018), Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 1, cz. 1, s. 107-121.
3
Mesjasz C., (2018), Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 35-54.
4
Mesjasz C., (2018), Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 359, s. 18-36; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc
5
Mesjasz C., (2018), Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 6, cz. 1, s. 217-230; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf
6
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2018), Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 463-476.
7
Mesjasz C., (2018), Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey. [W:] Morales A., Gershenson C., Braha D., Minai , Bar-Yam Y. (red.), Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems (Springer Proceedings in Complexity), Cham : Springer, s. 24-32.
8
Mesjasz C., (2018), [Recenzja], "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 62-64.
9
Mesjasz C., (2018), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 417-430.
10
Mesjasz C., (2018), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-97.
1
@article{UEK:2168336039,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 2",
pages = "3-8",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168327647,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 1, cz. 1",
pages = "107-121",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168323761,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
4
@article{UEK:2168332255,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "359",
pages = "18-36",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168325997,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 6, cz. 1",
pages = "217-230",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168329273,
author = "Czekaj Janusz and Mesjasz Czesław and Ziębicki Bernard",
title = "Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "463-476",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
7
@inbook{UEK:2168327233,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey",
booktitle = "Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems",
pages = "24-32",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
issn = "2213-8684",
isbn = "978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8",
}
8
@article{UEK:2168325929,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "62-64",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168329267,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "417-430",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
10
@inbook{UEK:2168329203,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}