Publications of the selected author

1

Title:
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336039
article
2

Title:
Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 6, cz. 1 (2018) , s. 217-230. - Tytuł numeru: Emerging Challenges in Modern Management - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325997
article
3

Conference:
9th International Conference on Complex Systems (ICCS 2018), Cambridge, Stany Zjednoczone, od 2018-07-22 do 2018-07-27
Title:
Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey
Source:
Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems / eds. Alfredo J. Morales, Carlos Gershenson, Dan Braha, Ali A. Minai, Yaneer Bar-Yam - Cham: Springer, 2018, s. 24-32. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Complexity)
ISBN:
978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8
Nr:
2168327233
chapter in conference materials
4

Title:
Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem = Constructivist Approach in Risk Management
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018) , s. 18-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332255
article
5

Title:
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady = Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success : Advantages and Disadvantages
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018) , s. 107-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327647
article
6

Title:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329203
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329267
chapter in textbook
See main document
8

Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2018) , s. 62-64
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325929
review
9

Title:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329273
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 35-54
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323761
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych = Corporate Governance and Discrepancies of Remuneration of Managers and Employees in Public Companies
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 322 (2017) , s. 102-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319377
article
12

Title:
Ignorancja i wiedza w zarządzaniu = Ignorance and Knowledge in Management
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (2017) , s. 3-10. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168318761
article
13

Title:
Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku = Application of the Game Theory in Modelling Greek Negotiation with Creditors in 2015
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 8 (2017) , s. 18-31. - Tytuł numeru: Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319461
article
14

Title:
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318693
article
15

Title:
Socio-economic Inequality and Systems Approach
Source:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 163-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Access mode:
Nr:
2168316859
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 15-23 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168322335
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania = Constructivism as a Foundation of Modern Inter- and Multidisciplinary Theory of Management
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 173-183. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
Nr:
2168318269
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017) , s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318695
article
19

Title:
Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 99-149
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Nr:
2168313299
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego = Operationalization of Features of Intellectual Capital
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 263 (2016) , s. 19-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307577
article
21

Title:
Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne = Success and Effectiveness as Normative Social Construction
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 229-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307993
article
22

Title:
Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance, Corporate Control as Characteristics of Company Internationalization
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 99-107. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308189
article
See main document
23

Title:
Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking
Source:
Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace / eds. Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Jürgen Scheffran - Cham: Springer, 2016, s. 421-450. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 10)
ISBN:
978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9
Nr:
2168309219
chapter in monograph
24

Title:
Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 307-316 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310713
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Adamska Agata , Mesjasz Czesław , Urbanek Piotr
Title:
Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie
Publisher address:
Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Series:
(Ekonomia)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0
Nr:
2168312571
monograph
26

Title:
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 240-254
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310491
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation
Source:
Journal of Economics and Management. - nr 25 (2016) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311739
article
28

Title:
Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance and Corporate Control as Determinants of Company's Internationalization Strategy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 444 (2016) , s. 317-330. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310499
article
29

Title:
Paradoksy w systemowej teorii zarządzania = Paradoxes in Systems Theory of Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 398-418. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306867
article
30

Title:
Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal = Wiązki nadzoru korporacyjnego : wstępna ocena z punktu widzenia podejścia systemowego
Source:
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-409-4
Nr:
2168309217
chapter in monograph
31

Title:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
chapter in monograph
See main document
32

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 21-39. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper has been prepared in the framework of research project which was funded by the National Science Centre, decision no. DEC-2011/03/B/HS4/03585
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168294947
chapter in conference materials
33

Title:
Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 219-225 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296359
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Ying dui quan qiu huan jing bian hua, zai hai ji an quan : wei xie, tiao zhan, que xian he feng xian = Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks
Redaktor:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Cheng Liu
Publisher address:
Nanjing: Nanjing chu ban chuan mei ji tuan, 2015
Physical description:
383 [1] s.: il., mapy; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-7-5533-0656-8
Nr:
2168294027
monograph
35

Author:
Title:
Complex Systems Studies and Terrorism
Source:
Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence / ed. P. V. Fellman, Y. Bar-Yam, A. A. Minai - New York: Springer, 2015, s. 35-71 - Bibliogr.
Series:
(Understanding Complex Systems)
ISBN:
978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1
Nr:
2168294271
chapter in monograph
36

Title:
Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym = The Links between Corporate Governance and Strategic Management [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2015) , s. 378-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301699
article
37

Title:
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju = Methods of Risk Management of Country's Insolvency
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293615
article
38

Title:
Interpretacja i zakres metodologii projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 17-42
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292989
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 225-254
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293183
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Wybrane obszary projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
chapter in monograph
See main document
41

Title:
The Patterns of Sovereign Debt Negotiations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 153-164 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the grant for the maintenance of the research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304327
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 81-104
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293031
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
308 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-352
Nr:
2168318883
doctoral dissertation
44

Title:
Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-21
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288789
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 277-311
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295125
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
The Meaning of Risk in Negotiation
Source:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 43-59 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282695
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Zuo wei she hui xi tong shu xing de an quan
Source:
Quan qiu hua he huan jing tiao zhan / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Cheng Liu (eds.) - Nanjing: Nanjing chu ban she, 2014, s. 36-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-7-5533-0731-2
Nr:
2168293427
chapter in monograph
See main document
48

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 157-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286547
chapter in conference materials
See main document
49

Title:
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283141
article
See main document
50

Title:
Quan qiu hua he huan jing tiao zhan : er shi yi shi ji de an quan quan chong gou = Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century
Redaktor:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Cheng Liu
Publisher address:
Nanjing: Nanjing chu ban she, 2014
Physical description:
310 [1] s.: il., mapy; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-7-5533-0731-2
Nr:
2168293429
monograph
See related chapters
51

Conference:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Title:
Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji = Unpredictability of the Environment of Modern Organizations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 336-346. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293129
article
52

Title:
Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 129-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285339
chapter in monograph
53

Title:
Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Access mode:
Nr:
2168287561
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie
Source:
Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski - Warszawa: Difin, 2014, s. 121-164 - Bibliogr.
Series:
(Metody i Techniki Zarządzania)
ISBN:
978-83-7930-325-0
Nr:
2168279107
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 70-79
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271388
chapter in textbook
See main document
56

Title:
Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance
Source:
Human Resources Management / Knut Bleicher - Künzelsau; Deutschland: Swiridoff Verl, 2013, s. 45-80 - Bibliogr.
Series:
(St. Galler Business Books & Tools - Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; 5)
ISBN:
978-3-89929-075-2
Nr:
2168295179
chapter in monograph
57

Title:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]2013. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Opracował:
Marody Mirosława
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
voice in discussion / interview
See main document
58

Author:
Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 298-305
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271572
chapter in textbook
See main document
59

Title:
Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 325-334
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271606
chapter in textbook
See main document
60

Title:
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271378
article
61

Author:
Mesjasz Czesław , Rogowski Wojciech
Title:
Definitions of Financial Stability
Source:
Corporate Governance in the Banking Sector / ed. by Piotr Urbanek - Łódź: Łódź University Press, 2013, s. 13-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-976-6
Nr:
2168276487
chapter in monograph
62

Title:
Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie = Theoretical Foundations of Corporate Governance : an Introduction
Source:
Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 179-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-674-1
Nr:
2168256388
chapter in monograph
63

Author:
Title:
Ekonomik Güvenlik
Source:
Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe / derleyenler; Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Necati Polat, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring - İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012, s. 239-257
Series:
(Siyaset Bilimi ; 44)
ISBN:
978-605-399-253-0
Nr:
2168295165
chapter in monograph
64

Title:
Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 263-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242754
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 51-73
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263410
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital
Source:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 23-32
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235724
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238024
chapter in textbook
See main document
68

Author:
Rogowski Wojciech , Mesjasz Czesław
Title:
Definicje stabilności finansowej = Definitions of Financial Stability
Source:
Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-674-1
Nr:
2168256384
chapter in monograph
69

Title:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237846
chapter in textbook
See main document
70

Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238002
chapter in textbook
See main document
71

Title:
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 279-286. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222644
article
72

Title:
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks
Redaktor:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Kameri-Mbote Patricia
, Chourou Béchir
, Dunay Pál
, Birkmann Jörn
Publisher address:
Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011
Physical description:
LI, 1815 s.: il.; 27 cm
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 5)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-642-17775-0
Nr:
2168221702
monograph
See related chapters
73

Title:
Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia
Source:
Przegląd Corporate Governance. - 3 (27) (2011) , s. 19-22
Nr:
2168256568
article
74

Title:
[Recenzja]
Source:
The Polish Quarterly of International Affairs. - nr 1 (vol 20) (2011) , s. 83-86
Nr:
2168224430
review
75

Title:
[Recenzja]
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (64) (2011) , s. 138-142
Nr:
2168224428
review
76

Title:
A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 313-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228140
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem
Source:
Studenci.pl (2011) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.01.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168241822
unreviewed article
78

Title:
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 224-248
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255378
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Title:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, . - 2/1 (2011) , s. 129-156. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220310
article
80

Title:
Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2011) , s. 46-48
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224522
article
81

Title:
Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy
Source:
Ład korporacyjny / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 15-52 - Bibliogr.
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-1167-0
Nr:
2166048700
chapter in textbook
82

Author:
Title:
Economic Vulnerability and Economic Security
Source:
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.) - Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011, s. 123-156
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 5)
ISBN:
978-3-642-17775-0
Nr:
2168221708
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków
Source:
Przegląd Corporate Governance. - nr 4 (24) (2010) , s. 129-133
Nr:
2168256570
review
84

Author:
Conference:
4th Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Rzeszów, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-09
Title:
Complexity of Social Systems
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010) , s. 706-715. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 13.00 pkt
Nr:
2165629116
article
85

Title:
Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych = Complexity and Innovativeness of Organization: Significance of Increasing Returns
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 103-113. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165753459
chapter in monograph
86

Title:
System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 279-309
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230916
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 353-381
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Nr:
2165522895
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Source:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 141-154
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Nr:
2165403283
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego
Source:
Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2010, s. 55-76. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie)
ISBN:
83-907357-8-4
Nr:
2168254870
chapter in monograph
90

Title:
Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych = Risk Management in Corporate Governance : a Survey of Normative Approaches
Source:
Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 455-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-393-1
Nr:
2168288585
chapter in monograph
91

Author:
Title:
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274893
varia
See main document
92

Author:
Title:
UEK miejscem spotkania Conference Board
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 42. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274909
varia
See main document
93

Title:
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 241-263
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157457
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 428-463
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219020
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Title:
Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274489
varia
See main document
96

Title:
[Recenzja]
Source:
Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych. - t. 7 (VII) (2009) , s. 131-134
Nr:
2165725722
review
97

Title:
Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych = Complexity and Prediction in Social Sciences
Source:
Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska - Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, 2009, s. 7-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89503-72-7
Nr:
2165725909
chapter in monograph
98

Title:
Interpretations of Complexity of Social Systems
Source:
Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009 - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s. 4. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2166385670
varia
99

Title:
Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego = Development of Methods of Measurement of Intellectual Capital
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009) , s. 822-829. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50341
article
100

Title:
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego = A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2009) , s. 277-289. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50334
article
101

Title:
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 265-316
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157542
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich = The Concept of Improvement of Preparation and Realization of Managerial Contracts
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 12 (12) (2009) , s. 71-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165721282
article
103

Title:
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 165-200
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149816
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts
Redaktor:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Kameri-Mbote Patricia
, Behera Navnita Chadha
, Chourou Béchir
, Krummenacher Heinz
Publisher address:
Berlin: Springer, 2009
Physical description:
XLVIII, 1586 s.: il., fot., mapy; 27 cm
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 4)
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
978-3-540-68487-9
Nr:
2165385069
monograph
105

Title:
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275079
unreviewed article
See main document
106

Conference:
6th International Conference on Complex Systems (ICCS2006), Boston, USA, od 2006-06-25 do 2006-06-30
Title:
Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis
Source:
Unifying Themes in Complex Systems VI / ed. by Ali A. Minai, Dan Braha, Yaneer Bar-Yam - New York: Springer, 2008, s. 170-177 - Bibliogr.
Series:
(New England Complex Systems Institute Book ; vol. 6)
ISBN:
978-3-540-85080-9
Access mode:
Nr:
2168295159
chapter in conference materials
107

Title:
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 47-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50504
article
See main document
108

Title:
Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym = Prediction in Contemporary Strategic Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008) , s. 7-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236612
article
109

Title:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century
Redaktor:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Dunay Pál
, Behera Navnita Chadha
, Chourou Béchir
, Kameri-Mbote Patricia
, Liotta P.H.
Publisher address:
Berlin: Springer, 2008
Physical description:
XXVIII, 1147 s.: il., mapy; 27 cm
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
978-3-540-75976-8
Nr:
2165378640
monograph
See related chapters
110

Title:
Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy = Changes of Organizational Structures in The Knowledge-based Economy
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 114-123. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50971
chapter in monograph
See main document
111

Title:
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw
Source:
Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 138-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-15-0
Nr:
2165906731
chapter in monograph
112

Author:
Title:
Prediction in Security Theory and Policy
Source:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 889-900
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Nr:
2165385031
chapter in monograph
See main document
113

Author:
Title:
Security as Attributes of Social Systems
Source:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 45-62
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Nr:
2165384889
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego = The Concepts of Company Value in Basic Theories of Corporate Governance
Source:
Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-155-5
Nr:
2168273074
chapter in monograph
115

Title:
Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji
Source:
Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2008, s. 51-66 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie ; 2007-2008)
ISBN:
83-907357-7-6
Nr:
2168294705
chapter in monograph
116

Title:
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia
Source:
Servicios Sociales / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008, s. 137-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-96062-66-5
Nr:
2165798054
chapter in monograph
117

Title:
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 45-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51346
article
See main document
118

Author:
Title:
Economic Security
Source:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 569-580
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Nr:
2165384926
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 263-295
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230330
chapter in unpublished scientific work
See main document
120

Title:
Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management
Source:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 72-90. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165620739
chapter in monograph
See main document
121

Title:
Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia
Source:
Matematyka i fizyka w socjologii2007. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
Access mode:
Nr:
2168241816
varia
122

Title:
Złożone systemy adaptacyjne
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2007) , s. 3-6. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51123
article
123

Author:
Title:
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
396 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-41
Nr:
52360
doctoral dissertation
124

Title:
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 35-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50881
article
See main document
125

Title:
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50731
article
See main document
126

Title:
Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego = Reforms in Central Eastern Europe and Theories of Corporate Governance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 593-602. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51013
article
127

Title:
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218708
chapter in conference materials
See main document
128

Title:
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego = Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52728
article
See main document
129

Title:
Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji = Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1104 (2006) , s. 154-164. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność - Bibliogr.
Nr:
51708
article
130

Title:
Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny = Corporate Supervision, Governance or Order : Not Only a Semantic Problem
Source:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 29-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244472
chapter in monograph
131

Author:
Title:
Complex Systems Studies and the Concepts of Security
Source:
Kybernetes. - vol. 35, iss. 3/4, (2006) , s. 471-488. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233776
article
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
168: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
unpublished scientific work
1
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego / Czesław MESJASZ // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601. - ISSN 2080-6000
2
Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management / Czesław MESJASZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 6, cz. 1 (2018), s. 217-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Emerging Challenges in Modern Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf. - ISSN 1733-2486
3
Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey / Czesław MESJASZ // W: Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems / eds. Alfredo J. Morales, Carlos Gershenson, Dan Braha, Ali A. Minai, Yaneer Bar-Yam. - Cham : Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Complexity, ISSN 2213-8684). - S. 24-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8
4
Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem = Constructivist Approach in Risk Management / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018), s. 18-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
5
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady = Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success : Advantages and Disadvantages / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018), s. 107-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
6
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 83-97. - ISBN 978-83-7252-767-7
7
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 417-430. - ISBN 978-83-7252-767-7
8
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2018), s. 62-64. - Rec. pracy: Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska, Systemy złożone w zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - ISSN 0137-7221
9
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 463-476. - ISBN 978-83-7252-767-7
10
Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 35-54. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
11
Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych = Corporate Governance and Discrepancies of Remuneration of Managers and Employees in Public Companies / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 322 (2017), s. 102-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/09.pdf. - ISSN 2083-8611
12
Ignorancja i wiedza w zarządzaniu = Ignorance and Knowledge in Management / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (2017), s. 3-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.przegladorganizacji.pl/plik/812/przeglad-organizacji-7-2017-art-01-ignorancja-i-wiedza-w-zarzadzaniu.pdf. - ISSN 0137-7221
13
Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku = Application of the Game Theory in Modelling Greek Negotiation with Creditors in 2015 / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 8 (2017), s. 18-31. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/02_mesjasz_mesjasz.pdf. - ISSN 2300-5254
14
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf. - ISSN 2300-5254
15
Socio-economic Inequality and Systems Approach / Czesław MESJASZ // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2017. - S. 163-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf
16
Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
17
Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania = Constructivism as a Foundation of Modern Inter- and Multidisciplinary Theory of Management / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017. - S. 173-183. - Summ. - ISBN 978-83-60561-00-3
18
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017), s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf. - ISSN 0438-5403
19
Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 99-149. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
20
Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego = Operationalization of Features of Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 263 (2016), s. 19-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=232839&from=publication. - ISSN 2083-8611
21
Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne = Success and Effectiveness as Normative Social Construction / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 229-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
22
Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance, Corporate Control as Characteristics of Company Internationalization / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 99-107. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
23
Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking / Czesław MESJASZ // W: Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace / eds. Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Jürgen Scheffran. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 10). - S. 421-450. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9
24
Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 307-316. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
25
Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie / Agata Adamska, Czesław MESJASZ, Piotr Urbanek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). - ISBN 978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0
26
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 240-254. - ISBN 978-83-8085-197-9
27
Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Journal of Economics and Management. - nr 25 (2016), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_25/05.pdf. - ISSN 1732-1948
28
Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance and Corporate Control as Determinants of Company's Internationalization Strategy / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 444 (2016), s. 317-330. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38015. - ISSN 1899-3192
29
Paradoksy w systemowej teorii zarządzania = Paradoxes in Systems Theory of Management / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 398-418. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35634. - ISSN 1899-3192
30
Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal = Wiązki nadzoru korporacyjnego : wstępna ocena z punktu widzenia podejścia systemowego / Czesław MESJASZ // W: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-409-4
31
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
32
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union / Czesław MESJASZ // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 21-39. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
33
Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego / Czesław MESJASZ // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 219-225. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
34
Ying dui quan qiu huan jing bian hua, zai hai ji an quan : wei xie, tiao zhan, que xian he feng xian = Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Liu Cheng (eds.). - Nanjing : Nanjing chu ban chuan mei ji tuan, 2015. - 383 [1] s. : il., mapy ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-7-5533-0656-8
35
Complex Systems Studies and Terrorism / Czeslaw MESJASZ // W: Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence / ed. P. V. Fellman, Y. Bar-Yam, A. A. Minai. - New York : Springer, 2015. - (Understanding Complex Systems, ISSN 1860-0832). - S. 35-71. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1. - Pełny tekst: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4939-1705-1_2#page-1
36
Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym = The Links between Corporate Governance and Strategic Management / Czesław MESJASZ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2015), s. 378-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/wybory_strategiczne_2015.pdf. - ISSN 1231-7853
37
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju = Methods of Risk Management of Country's Insolvency / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 11-23. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-11.pdf. - ISSN 2080-4881
38
Interpretacja i zakres metodologii projektowania / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Krzysztof WOŹNIAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 17-42. - ISBN 978-83-255-7048-4
39
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji / Katarzyna BARTUSIK, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 225-254. - ISBN 978-83-255-7048-4
40
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
41
The Patterns of Sovereign Debt Negotiations / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 153-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
42
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania / Katarzyna BARTUSIK, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 81-104. - ISBN 978-83-255-7048-4
43
Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce / Bożena Tyran ; Promotor: Czesław MESJASZ ; Promotor pomocniczy: Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków, 2015. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003244
44
Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych / Adam STABRYŁA, Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-21. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
45
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 277-311
46
The Meaning of Risk in Negotiation / Czesław MESJASZ // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 43-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6
47
Zuo wei she hui xi tong shu xing de an quan / Czeslaw MESJASZ // W: Quan qiu hua he huan jing tiao zhan : er shi yi shi ji de an quan quan chong gou / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Cheng Liu (eds.). - Nanjing : Nanjing chu ban she, 2014. - S. 36-70. - Bibliogr. - ISBN 978-7-5533-0731-2
48
Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe / Czesław MESJASZ // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
49
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation / Czesław MESJASZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 33-42. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
50
Quan qiu hua he huan jing tiao zhan : er shi yi shi ji de an quan quan chong gou = Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Liu Cheng (eds.). - Nanjing : Nanjing chu ban she, 2014. - 310 [1] s. : il., mapy ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-7-5533-0731-2
51
Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji = Unpredictability of the Environment of Modern Organizations / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014), s. 336-346. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
52
Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych / Czesław MESJASZ // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - S. 129-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
53
Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
54
Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Difin, 2014. - (Metody i Techniki Zarządzania). - S. 121-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-325-0
55
Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 70-79. - ISBN 978-83-7252-636-6
56
Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance / Czeslaw MESJASZ // W: Human Resources Management : Unternehmungskulturen im Spannungsfeld neuer Herausforderungen / Knut Bleicher. - Künzelsau; Deutschland : Swiridoff Verl, 2013. - (St. Galler Business Books & Tools - Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; 5). - S. 45-80. - Bibliogr. - ISBN 978-3-89929-075-2
57
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Mirosława Marody, [Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy Mikułowski Pomorski, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR] // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
58
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 298-305. - ISBN 978-83-7252-636-6
59
Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 325-334. - ISBN 978-83-7252-636-6
60
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013), s. 37-50. - Summ.. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication. - ISSN 2083-8611
61
Definitions of Financial Stability / Czesław MESJASZ, Wojciech Rogowski // W: Corporate Governance in the Banking Sector / ed. by Piotr Urbanek. - Łódź : Łódź University Press, 2013. - S. 13-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-976-6
62
Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie = Theoretical Foundations of Corporate Governance : an Introduction / Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. - S. 179-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-674-1
63
Ekonomik Güvenlik / Czeslaw MESJASZ // W: Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe : Okumalar / derleyenler; Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Necati Polat, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring. - İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012. - (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ; 398. Siyaset Bilimi ; 44). - S. 239-257. - ISBN 978-605-399-253-0
64
Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 263-285. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
65
Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 51-73
66
Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 23-32. - ISBN 978-83-935104-0-5
67
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 463-476. - ISBN 978-83-7252-583-3
68
Definicje stabilności finansowej = Definitions of Financial Stability / Wojciech Rogowski, Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. - S. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-674-1
69
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 83-97. - ISBN 978-83-7252-583-3
70
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 417-430. - ISBN 978-83-7252-583-3
71
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 279-286. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
72
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2011. - LI, 1815 s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 5). - ISBN 978-3-642-17775-0
73
Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia / Czesław MESJASZ // Przegląd Corporate Governance. - 3 (27) (2011), s. 19-22. - ISSN 1734-9699
74
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // The Polish Quarterly of International Affairs. - nr 1 (vol 20) (2011), s. 83-86. - Rec. pracy: Katarzyna Żukrowska (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (International Security: Review of the State of Play). Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011, 467 pp. - ISSN 1230-4999
75
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (64) (2011), s. 138-142. - Rec. pracy: Katarzyna Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu. Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, 2011, str. 467
76
A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 313-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
77
Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Studenci.pl [on-line] : prace naukowe i referaty. - Dane tekstowe (plik html). - ([2011]), s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.01.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html
78
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 224-248
79
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - 2/1 (2011), s. 129-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
80
Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2011), s. 46-48. - ISSN 0137-7221
81
Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy / Czesław MESJASZ // W: Ład korporacyjny : podręcznik akademicki / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 15-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1167-0
82
Economic Vulnerability and Economic Security / Czeslaw MESJASZ // W: Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2011. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 5). - S. 123-156. - ISBN 978-3-642-17775-0
83
Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków / Czesław MESJASZ // Przegląd Corporate Governance. - nr 4 (24) (2010), s. 129-133. - Rec. pracy: Jan Jeżak, Ład korporacyjny: doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju
84
Complexity of Social Systems / C. MESJASZ // Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010), s. 706-715. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf. - ISSN 0587-4246
85
Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych = Complexity and Innovativeness of Organization: Significance of Increasing Returns / Czesław MESJASZ // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 103-113. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6
86
System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 279-309
87
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 353-381. - ISBN 978-83-931128-0-7
88
Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 141-154. - ISBN 978-83-931128-3-8
89
Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego / Czesław MESJASZ // W: Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie). - S. 55-76. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-8-4
90
Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych = Risk Management in Corporate Governance : a Survey of Normative Approaches / Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - S. 455-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-393-1
91
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
92
UEK miejscem spotkania Conference Board / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
93
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Adam STABRYŁA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 241-263. - ISBN 978-83-255-0237-9
94
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 428-463
95
Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
96
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych. - t. 7 (VII) (2009), s. 131-134. - Rec. pracy: Sylwester Grzegorczyk, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic: podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technikum
97
Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych = Complexity and Prediction in Social Sciences / Czesław MESJASZ // W: Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska. - Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, 2009. - S. 7-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89503-72-7
98
Interpretations of Complexity of Social Systems / Czesław MESJASZ // W: Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 4. - Dostępne tylko streszczenie
99
Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego = Development of Methods of Measurement of Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009), s. 822-829. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
100
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego = A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2009), s. 277-289. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
101
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 265-316. - ISBN 978-83-255-0237-9
102
Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich = The Concept of Improvement of Preparation and Realization of Managerial Contracts / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 12 (12) (2009), s. 71-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-7772
103
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy / Jan BELICZYŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam STABRYŁA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 165-200. - ISBN 978-83-255-0237-9
104
Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Czeslaw MESJASZ, Patricia Kameri-Mbote, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Heinz Krummenacher (eds.). - Berlin : Springer, 2009. - XLVIII, 1586 s. : il., fot., mapy ; 27 cm. - Indeks. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 4). - ISBN 978-3-540-68487-9
105
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów / Agnieszka NOWAK, Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
106
Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis / Czesław MESJASZ // W: Unifying Themes in Complex Systems VI : Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems / ed. by Ali A. Minai, Dan Braha, Yaneer Bar-Yam. - New York : Springer, 2008. - (New England Complex Systems Institute Book ; vol. 6). - S. 170-177. - Bibliogr. - ISBN 978-3-540-85080-9. - Pełny tekst: http://necsi.edu/events/iccs6/viewpaper.php?id=147
107
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 47-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160342313. - ISSN 1898-6447
108
Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym = Prediction in Contemporary Strategic Management / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 7-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
109
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin : Springer, 2008. - XXVIII, 1147 s. : il., mapy ; 27 cm. - Indeks. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - ISBN 978-3-540-75976-8
110
Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy = Changes of Organizational Structures in The Knowledge-based Economy / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 114-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
111
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA, Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008. - S. 138-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-15-0
112
Prediction in Security Theory and Policy / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin : Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 889-900. - ISBN 978-3-540-75976-8
113
Security as Attributes of Social Systems / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin : Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 45-62. - ISBN 978-3-540-75976-8
114
Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego = The Concepts of Company Value in Basic Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-155-5
115
Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji / Czesław MESJASZ // W: Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie ; 2007-2008). - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-7-6
116
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia / Czeslaw MESJASZ, Andrzej KOZINA, Tomasz MALKUS // W: Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa. - Madrid : Ediciones Académicas, S.A., 2008. - S. 137-168. - Bibliogr. - ISBN 978-84-96062-66-5
117
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 45-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167913003. - ISSN 1898-6447
118
Economic Security / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin : Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 569-580. - ISBN 978-3-540-75976-8
119
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 263-295
120
Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management / Czesław MESJASZ // W: General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 72-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
121
Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia / Czesław MESJASZ // W: Matematyka i fizyka w socjologii : interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007. - (2007). - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna. - Pełny tekst: http://www.zis.agh.edu.pl/sociophysics/pdf/sociophysics_20071213.pdf
122
Złożone systemy adaptacyjne / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2007), s. 3-6. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
123
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS ; Promotor: Czesław MESJASZ. - Kraków, 2007. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149b
124
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 35-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153762476. - ISSN 1898-6447
125
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138470077. - ISSN 0208-7944
126
Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego = Reforms in Central Eastern Europe and Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 593-602. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
127
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies / Czesław MESJASZ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 47-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
128
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego = Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113455882. - ISSN 0208-7944
129
Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji = Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1104 (2006), s. 154-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
130
Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny = Corporate Supervision, Governance or Order : Not Only a Semantic Problem / Czesław MESJASZ // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 29-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
131
Complex Systems Studies and the Concepts of Security / Czeslaw MESJASZ // Kybernetes. - vol. 35, iss. 3/4, (2006), s. 471-488. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0368-492X
132
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Mesjasz C., (2019), An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 2, s. 3-8; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601
2
Mesjasz C., (2018), Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 6, cz. 1, s. 217-230; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf
3
Mesjasz C., (2018), Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey. [W:] Morales A., Gershenson C., Braha D., Minai , Bar-Yam Y. (red.), Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems (Springer Proceedings in Complexity), Cham : Springer, s. 24-32.
4
Mesjasz C., (2018), Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 359, s. 18-36; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc
5
Mesjasz C., (2018), Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 1, cz. 1, s. 107-121.
6
Mesjasz C., (2018), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-97.
7
Mesjasz C., (2018), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 417-430.
8
Mesjasz C., (2018), [Recenzja], "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 62-64.
9
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2018), Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 463-476.
10
Mesjasz C., (2018), Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 35-54.
11
Mesjasz C., (2017), Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 322, s. 102-120; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/09.pdf
12
Mesjasz C., (2017), Ignorancja i wiedza w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 3-10; http://www.przegladorganizacji.pl/plik/812/przeglad-organizacji-7-2017-art-01-ignorancja-i-wiedza-w-zarzadzaniu.pdf
13
Mesjasz L., Mesjasz C., (2017), Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 8, s. 18-31; http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/02_mesjasz_mesjasz.pdf
14
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9, s. 69-86; http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf
15
Mesjasz C., (2017), Socio-economic Inequality and Systems Approach. [W:] Teczke J., Buła P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Cracow University of Economics, s. 163-178.
16
Mesjasz C., (2017), Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 15-23.
17
Mesjasz C., (2017), Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania. [W:] Cabała P., Tyrańska M. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy, Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", s. 173-183.
18
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 1, s. 264-274; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf
19
Mesjasz C., (2017), Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 99-149.
20
Mesjasz C., (2016), Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 263, s. 19-35; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=232839&from=publication
21
Mesjasz C., (2016), Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 229-243; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_18.pdf
22
Mesjasz C., Mesjasz L., (2016), Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 99-107.
23
Mesjasz C., (2016), Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking. [W:] Brauch , Spring , Grin J., Scheffran J. (red.), Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; vol. 10), Cham : Springer International Publishing, s. 421-450.
24
Mesjasz C., (2016), Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 307-316.
25
Adamska A., Mesjasz C., Urbanek P., (2016), Teorie ładu korporacyjnego: władanie i kontrola w złożonym świecie, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 134 s.
26
Mesjasz C., Bartusik K., (2016), Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 240-254.
27
Mesjasz L., Mesjasz C., (2016), Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation, "Journal of Economics and Management", nr 25, s. 63-78; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_25/05.pdf
28
Mesjasz C., (2016), Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444, s. 317-330; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38015
29
Mesjasz C., (2016), Paradoksy w systemowej teorii zarządzania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 398-418; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35634
30
Mesjasz C., (2015), Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal. [W:] Jerzemowska M., Stańczyk-Strumiłło K. (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 85-100.
31
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 105-118.
32
Mesjasz C., (2015), Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 21-39.
33
Mesjasz C., (2015), Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 219-225.
34
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), (2015), Ying dui quan qiu huan jing bian hua, zai hai ji an quan: wei xie, tiao zhan, que xian he feng xian, Nanjing : Nanjing chu ban chuan mei ji tuan, 383 [1] s.
35
Mesjasz C., (2015), Complex Systems Studies and Terrorism. [W:] Fellman , Minai (red.), Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence (Understanding Complex Systems), New York : Springer, s. 35-71.
36
Mesjasz C., (2015), Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 378-389; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/wybory_strategiczne_2015.pdf
37
Mesjasz L., Mesjasz C., (2015), Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 11-23; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-11.pdf
38
Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Woźniak K., Bartusik K., (2015), Interpretacja i zakres metodologii projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 17-42.
39
Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Sołtysik M., (2015), Podejście systemowe w projektowaniu organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 225-254.
40
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 43-61.
41
Mesjasz C., Mesjasz L., (2015), The Patterns of Sovereign Debt Negotiations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 153-164.
42
Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., (2015), Klasyczne i współczesne metodyki projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 81-104.
43
Tyran B., (2015), Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 308 k.
44
Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., (2015), Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-21.
45
Mesjasz C., (2014), Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 277-311.
46
Mesjasz C., (2014), The Meaning of Risk in Negotiation. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 43-59.
47
Mesjasz C., (2014), Zuo wei she hui xi tong shu xing de an quan. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), Quan qiu hua he huan jing tiao zhan: er shi yi shi ji de an quan quan chong gou, Nanjing : Nanjing chu ban she, s. 36-70.
48
Mesjasz C., (2014), Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Cracow University of Economics, s. 157-168.
49
Mesjasz C., (2014), Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 33-42.
50
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), (2014), Quan qiu hua he huan jing tiao zhan: er shi yi shi ji de an quan quan chong gou, Nanjing : Nanjing chu ban she, 310 [1] s.
51
Mesjasz C., (2014), Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, s. 336-346.
52
Mesjasz C., (2014), Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 129-149.
53
Mesjasz C., (2014), Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-45.
54
Mesjasz C., (2014), Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie. [W:] Raczkowski K., Sułkowski Ł. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki, Warszawa : Difin, s. 121-164.
55
Mesjasz C., (2013), Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70-79.
56
Mesjasz C., (2013), Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance. [W:] Bleicher K. (red.), Human Resources Management: Unternehmungskulturen im Spannungsfeld neuer Herausforderungen, Künzelsau ; Deutschland : Swiridoff Verl, s. 45-80.
57
Hausner J., Marody M., Sztompka P., Giza A., Mikulowski Pomorski J., Białynicki-Birula P., Styn I., Mesjasz C., Karwińska A., Mazur S., (2013), Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"], "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 62-84; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf
58
Mesjasz C., (2013), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 298-305.
59
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2013), Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 325-334.
60
Mesjasz C., (2013), Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 141, s. 37-50; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication
61
Mesjasz C., Rogowski W., (2013), Definitions of Financial Stability. [W:] Urbanek P. (red.), Corporate Governance in the Banking Sector, Łódź : Łódź University Press, s. 13-36.
62
Mesjasz C., (2012), Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 179-193.
63
Mesjasz C., (2012), Ekonomik Güvenlik. [W:] de., Aydın M., Brauch , Polat N., Çelikpala M., Spring (red.), Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe: Okumalar, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 239-257.
64
Mesjasz C., (2012), Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 263-285.
65
Mesjasz C., (2012), Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 51-73.
66
Mesjasz C., (2012), Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 23-32.
67
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2012), Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 463-476.
68
Rogowski W., Mesjasz C., (2012), Definicje stabilności finansowej. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15-26.
69
Mesjasz C., (2012), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-97.
70
Mesjasz C., (2012), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 417-430.
71
Mesjasz C., (2011), Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 279-286.
72
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Kameri-Mbote P., Chourou B., Dunay P., Birkmann J. (red.), (2011), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security: Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, vol. 5), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, LI, 1815 s.
73
Mesjasz C., (2011), Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia, "Przegląd Corporate Governance", 3 (27), s. 19-22.
74
Mesjasz C., (2011), [Recenzja], "The Polish Quarterly of International Affairs", nr 1 (vol 20), s. 83-86.
75
Mesjasz C., (2011), [Recenzja], "Sprawy Międzynarodowe", nr 1 (64), s. 138-142.
76
Mesjasz C., (2011), A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 313-332.
77
Mesjasz C., (2011), Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Studenci.pl", s. [1 ekran]; http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html
78
Mesjasz C., (2011), Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 224-248.
79
Mesjasz C., (2011), Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 129-156.
80
Mesjasz C., (2011), Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 46-48.
81
Mesjasz C., (2011), Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy. [W:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny: podręcznik akademicki, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 15-52.
82
Mesjasz C., (2011), Economic Vulnerability and Economic Security. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Kameri-Mbote P., Chourou B., Dunay P., Birkmann J. (red.), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; vol. 5), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 123-156.
83
Mesjasz C., (2010), Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków, "Przegląd Corporate Governance", nr 4 (24), s. 129-133.
84
Mesjasz C., (2010), Complexity of Social Systems, "Acta Physica Polonica A", vol. 117, no. 4, s. 706-715; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf
85
Mesjasz C., (2010), Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 103-113.
86
Mesjasz C., (2010), System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 279-309.
87
Mesjasz C., (2010), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 353-381.
88
Mesjasz C., (2010), Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 141-154.
89
Mesjasz C., (2010), Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego. [W:] Białkiewicz (red.), Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 55-76.
90
Mesjasz C., (2010), Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 455-469.
91
Mesjasz C., (2010), Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
92
Mesjasz C., (2010), UEK miejscem spotkania Conference Board, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
93
Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Stabryła A., Woźniak K., (2009), Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 241-263.
94
Mesjasz C., (2009), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 428-463.
95
Mesjasz C., (2009), Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
96
Mesjasz C., (2009), [Recenzja], "Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych", t. 7 (VII), s. 131-134.
97
Mesjasz C., (2009), Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych. [W:] Kościk B., Sławińska M. (red.), Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, s. 7-17.
98
Mesjasz C., (2009), Interpretations of Complexity of Social Systems. [W:] Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 4.
99
Mesjasz C., (2009), Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 822-829.
100
Mesjasz C., (2009), Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 277-289.
101
Cabała P., Kozioł L., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2009), Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 265-316.
102
Mesjasz C., (2009), Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 12 (12), s. 71-80.
103
Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A., (2009), Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 165-200.
104
Brauch H., Oswald Spring Ú., Grin J., Mesjasz C., Kameri-Mbote P., Behera N., Chourou B., Krummenacher H. (red.), (2009), Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, v. 4), Berlin : Springer, XLVIII, 1586 s.
105
Nowak A., Mesjasz C., (2009), Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
106
Mesjasz C., (2008), Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis. [W:] Minai , Braha D., Bar-Yam Y. (red.), Unifying Themes in Complex Systems VI: Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems, New York : Springer, s. 170-177.
107
Mesjasz C., (2008), Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 47-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/160342313
108
Mesjasz C., (2008), Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 7-21.
109
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), (2008), Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, v. 3), Berlin : Springer, XXVIII, 1147 s.
110
Mesjasz C., (2008), Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 114-123.
111
Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2008), Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw. [W:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 138-163.
112
Mesjasz C., (2008), Prediction in Security Theory and Policy. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 889-900.
113
Mesjasz C., (2008), Security as Attributes of Social Systems. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 45-62.
114
Mesjasz C., (2008), Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego. [W:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13-33.
115
Mesjasz C., (2008), Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji. [W:] Białkiewicz (red.), Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 51-66.
116
Mesjasz C., Kozina A., Malkus T., (2008), Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia. [W:] Marcuello Servós , Resa (red.), Servicios Sociales: Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional, Madrid : Ediciones Académicas, S.A., s. 137-168.
117
Mesjasz C., (2008), Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 45-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/167913003
118
Mesjasz C., (2008), Economic Security. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 569-580.
119
Mesjasz C., (2008), Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 263-295.
120
Mesjasz C., (2008), Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management. [W:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 72-90.
121
Mesjasz C., (2007), Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia. [W:] Matematyka i fizyka w socjologii: interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007
122
Mesjasz C., (2007), Złożone systemy adaptacyjne, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 3-6.
123
Małkus T., (2007), Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 396 k.
124
Mesjasz C., (2007), Ewolucja władania korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 35-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762476
125
Mesjasz C., (2007), Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 41-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/138470077
126
Mesjasz C., (2007), Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 593-602.
127
Mesjasz C., (2006), Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-54.
128
Mesjasz C., (2006), Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455882
129
Mesjasz C., (2006), Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1104, s. 154-164.
130
Mesjasz C., (2006), Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-40.
131
Mesjasz C., (2006), Complex Systems Studies and the Concepts of Security, "Kybernetes", vol. 35, iss. 3/4,, s. 471-488.
132
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168
133
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
1
@article{UEK:2168336039,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 2",
pages = "3-8",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168325997,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 6, cz. 1",
pages = "217-230",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168327233,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey",
booktitle = "Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems",
pages = "24-32",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
issn = "2213-8684",
isbn = "978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8",
}
4
@article{UEK:2168332255,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "359",
pages = "18-36",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168327647,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 1, cz. 1",
pages = "107-121",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168329203,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
7
@inbook{UEK:2168329267,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "417-430",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
8
@article{UEK:2168325929,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "62-64",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168329273,
author = "Czekaj Janusz and Mesjasz Czesław and Ziębicki Bernard",
title = "Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "463-476",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
10
@inbook{UEK:2168323761,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
11
@article{UEK:2168319377,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "322",
pages = "102-120",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168318761,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ignorancja i wiedza w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "3-10",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168319461,
author = "Mesjasz Lidia and Mesjasz Czesław",
title = "Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 8",
pages = "18-31",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168318693,
author = "Mesjasz Czesław and Szarucki Marek",
title = "Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 9",
pages = "69-86",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168316859,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Socio-economic Inequality and Systems Approach",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "163-178",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
16
@inbook{UEK:2168322335,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "15-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
17
@inbook{UEK:2168318269,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy",
pages = "173-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-60561-00-3",
}
18
@article{UEK:2168318695,
author = "Mesjasz Czesław and Szarucki Marek",
title = "Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 63, 3 (368), t. 1",
pages = "264-274",
year = "2017",
}
19
@inbook{UEK:2168313299,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "99-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
20
@article{UEK:2168307577,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "263",
pages = "19-35",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168307993,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 2",
pages = "229-243",
year = "2016",
}
22
@article{UEK:2168308189,
author = "Mesjasz Czesław and Mesjasz Lidia",
title = "Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "99-107",
adress = "",
year = "2016",
}
23
@inbook{UEK:2168309219,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking",
booktitle = "Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace",
pages = "421-450",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2016",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9",
}
24
@inbook{UEK:2168310713,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "307-316",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
25
@book{UEK:2168312571,
author = "Adamska Agata and Mesjasz Czesław and Urbanek Piotr",
title = "Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0",
}
26
@inbook{UEK:2168310491,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna",
title = "Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "240-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
27
@article{UEK:2168311739,
author = "Mesjasz Lidia and Mesjasz Czesław",
title = "Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "25",
pages = "63-78",
year = "2016",
}
28
@article{UEK:2168310499,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "444",
pages = "317-330",
adress = "",
year = "2016",
}
29
@article{UEK:2168306867,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Paradoksy w systemowej teorii zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "421",
pages = "398-418",
year = "2016",
}
30
@inbook{UEK:2168309217,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal",
booktitle = "Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "85-100",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-7865-409-4",
}
31
@inbook{UEK:2168293037,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Wawak Sławomir and Małkus Tomasz and Cabała Paweł",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
32
@inbook{UEK:2168294947,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "21-39",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
33
@inbook{UEK:2168296359,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "219-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
34
@book{UEK:2168294027,
title = "Ying dui quan qiu huan jing bian hua, zai hai ji an quan : wei xie, tiao zhan, que xian he feng xian",
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Grin John,
editor = Cheng Liu,
adress = "Nanjing",
publisher = "Nanjing chu ban chuan mei ji tuan",
year = "2015",
isbn = "978-7-5533-0656-8",
}
35
@inbook{UEK:2168294271,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Complex Systems Studies and Terrorism",
booktitle = "Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence",
pages = "35-71",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2015",
issn = "1860-0832",
isbn = "978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1",
}
36
@article{UEK:2168301699,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "378-389",
year = "2015",
}
37
@article{UEK:2168293615,
author = "Mesjasz Lidia and Mesjasz Czesław",
title = "Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "11-23",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
38
@inbook{UEK:2168292989,
author = "Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Mesjasz Czesław and Woźniak Krzysztof and Bartusik Katarzyna",
title = "Interpretacja i zakres metodologii projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "17-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
39
@inbook{UEK:2168293183,
author = "Bartusik Katarzyna and Ćwiklicki Marek and Mesjasz Czesław and Sołtysik Mariusz",
title = "Podejście systemowe w projektowaniu organizacji",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "225-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
40
@inbook{UEK:2168292995,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Małkus Tomasz and Woźniak Krzysztof",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
41
@inbook{UEK:2168304327,
author = "Mesjasz Czesław and Mesjasz Lidia",
title = "The Patterns of Sovereign Debt Negotiations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "153-164",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
42
@inbook{UEK:2168293031,
author = "Bartusik Katarzyna and Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Mesjasz Czesław and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Klasyczne i współczesne metodyki projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
43
@unpublished{UEK:2168318883,
author = "Tyran Bożena",
title = "Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
44
@inbook{UEK:2168288789,
author = "Stabryła Adam and Cabała Paweł and Mesjasz Czesław",
title = "Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "13-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
45
@unpublished{UEK:2168295125,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "277-311",
year = "2014",
}
46
@inbook{UEK:2168282695,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "The Meaning of Risk in Negotiation",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "43-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
47
@inbook{UEK:2168293427,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Zuo wei she hui xi tong shu xing de an quan",
booktitle = "Quan qiu hua he huan jing tiao zhan",
pages = "36-70",
adress = "Nanjing",
publisher = "Nanjing chu ban she",
year = "2014",
isbn = "978-7-5533-0731-2",
}
48
@inbook{UEK:2168286547,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "157-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
49
@article{UEK:2168283141,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "33-42",
adress = "",
year = "2014",
}
50
@book{UEK:2168293429,
title = "Quan qiu hua he huan jing tiao zhan : er shi yi shi ji de an quan quan chong gou",
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Grin John,
editor = Cheng Liu,
adress = "Nanjing",
publisher = "Nanjing chu ban she",
year = "2014",
isbn = "978-7-5533-0731-2",
}
51
@article{UEK:2168293129,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "366",
pages = "336-346",
adress = "",
year = "2014",
}
52
@inbook{UEK:2168285339,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "129-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
53
@inbook{UEK:2168287561,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "35-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
54
@inbook{UEK:2168279107,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie",
booktitle = "Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki",
pages = "121-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7930-325-0",
}
55
@inbook{UEK:2168271388,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "70-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
56
@inbook{UEK:2168295179,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance",
booktitle = "Human Resources Management",
pages = "45-80",
adress = "Künzelsau; Deutschland",
publisher = "Swiridoff Verl",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-3-89929-075-2",
}
57
@misc{UEK:2168271276,
author = "Hausner Jerzy and Marody Mirosława and Sztompka Piotr and Giza Anna and Mikulowski Pomorski Jerzy and Białynicki-Birula Paweł and Styn Igor and Mesjasz Czesław and Karwińska Anna and Mazur Stanisław",
title = "Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium Dobre Zarządzanie]",
booktitle = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "62-84",
year = "2013",
}
58
@inbook{UEK:2168271572,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "298-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
59
@inbook{UEK:2168271606,
author = "Czekaj Janusz and Mesjasz Czesław and Ziębicki Bernard",
title = "Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "325-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
60
@article{UEK:2168271378,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "141",
pages = "37-50",
adress = "",
year = "2013",
}
61
@inbook{UEK:2168276487,
author = "Mesjasz Czesław and Rogowski Wojciech",
title = "Definitions of Financial Stability",
booktitle = "Corporate Governance in the Banking Sector",
pages = "13-36",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódź University Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7525-976-6",
}
62
@inbook{UEK:2168256388,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie",
booktitle = "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego",
pages = "179-193",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-674-1",
}
63
@inbook{UEK:2168295165,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Ekonomik Güvenlik",
booktitle = "Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe",
pages = "239-257",
adress = "İstanbul",
publisher = "İstanbul Bilgi Üniversitesi",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-605-399-253-0",
}
64
@inbook{UEK:2168242754,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "263-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
65
@unpublished{UEK:2168263410,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "51-73",
year = "2012",
}
66
@inbook{UEK:2168235724,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "23-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
67
@inbook{UEK:2168238024,
author = "Czekaj Janusz and Mesjasz Czesław and Ziębicki Bernard",
title = "Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "463-476",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
68
@inbook{UEK:2168256384,
author = "Rogowski Wojciech and Mesjasz Czesław",
title = "Definicje stabilności finansowej",
booktitle = "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego",
pages = "15-26",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-674-1",
}
69
@inbook{UEK:2168237846,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
70
@inbook{UEK:2168238002,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "417-430",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
71
@article{UEK:2168222644,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "279-286",
adress = "",
year = "2011",
}
72
@book{UEK:2168221702,
title = "Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks",
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Grin John,
editor = Kameri-Mbote Patricia,
editor = Chourou Béchir,
editor = Dunay Pál,
editor = Birkmann Jörn,
adress = "Berlin ; Heidelberg ; New York",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2011",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-642-17775-0",
}
73
@article{UEK:2168256568,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "3 (27)",
pages = "19-22",
year = "2011",
}
74
@article{UEK:2168224430,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "The Polish Quarterly of International Affairs",
number = "1 (vol 20)",
pages = "83-86",
year = "2011",
}
75
@article{UEK:2168224428,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "1 (64)",
pages = "138-142",
year = "2011",
}
76
@inbook{UEK:2168228140,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "313-332",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
77
@article{UEK:2168241822,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem",
journal = "Studenci.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2011",
}
78
@unpublished{UEK:2168255378,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "224-248",
year = "2011",
}
79
@article{UEK:2168220310,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "129-156",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2011",
}
80
@article{UEK:2168224522,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "46-48",
year = "2011",
}
81
@inbook{UEK:2166048700,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy",
booktitle = "Ład korporacyjny",
pages = "15-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-264-1167-0",
}
82
@inbook{UEK:2168221708,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Economic Vulnerability and Economic Security",
booktitle = "Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks",
pages = "123-156",
adress = "Berlin ; Heidelberg ; New York",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2011",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-642-17775-0",
}
83
@article{UEK:2168256570,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "4 (24)",
pages = "129-133",
year = "2010",
}
84
@article{UEK:2165629116,
author = "Mesjasz C.",
title = "Complexity of Social Systems",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 117, no. 4",
pages = "706-715",
year = "2010",
}
85
@inbook{UEK:2165753459,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "103-113",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
86
@unpublished{UEK:2168230916,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "279-309",
year = "2010",
}
87
@inbook{UEK:2165522895,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "353-381",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
88
@inbook{UEK:2165403283,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "141-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-3-8",
}
89
@inbook{UEK:2168254870,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego",
booktitle = "Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie",
pages = "55-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "83-907357-8-4",
}
90
@inbook{UEK:2168288585,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych",
booktitle = "Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "455-469",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-393-1",
}
91
@misc{UEK:2168274893,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "22-23",
year = "2010",
}
92
@misc{UEK:2168274909,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "UEK miejscem spotkania Conference Board",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "42",
year = "2010",
}
93
@inbook{UEK:2162157457,
author = "Cabała Paweł and Mesjasz Czesław and Piekarz Halina and Stabryła Adam and Woźniak Krzysztof",
title = "Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "241-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
94
@unpublished{UEK:2168219020,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "428-463",
year = "2009",
}
95
@misc{UEK:2168274489,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "28-29",
year = "2009",
}
96
@article{UEK:2165725722,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "[Recenzja]",
journal = "Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych",
number = "t. 7 (VII)",
pages = "131-134",
year = "2009",
}
97
@inbook{UEK:2165725909,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych",
booktitle = "Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju",
pages = "7-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wieś Jutra",
year = "2009",
isbn = "83-89503-72-7",
}
98
@misc{UEK:2166385670,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Interpretations of Complexity of Social Systems",
booktitle = "Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009",
pages = "4",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2009",
}
99
@article{UEK:50341,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "822-829",
adress = "",
year = "2009",
}
100
@article{UEK:50334,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "277-289",
adress = "",
year = "2009",
}
101
@inbook{UEK:2162157542,
author = "Cabała Paweł and Kozioł Leszek and Mesjasz Czesław and Piekarz Halina and Woźniak Krzysztof",
title = "Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "265-316",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
102
@article{UEK:2165721282,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "12 (12)",
pages = "71-80",
year = "2009",
}
103
@inbook{UEK:2162149816,
author = "Beliczyński Jan and Mesjasz Czesław and Stabryła Adam",
title = "Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "165-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
104
@book{UEK:2165385069,
title = "Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts",
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Grin John,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Kameri-Mbote Patricia,
editor = Behera Navnita Chadha,
editor = Chourou Béchir,
editor = Krummenacher Heinz,
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2009",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-68487-9",
}
105
@article{UEK:2168275079,
author = "Nowak Agnieszka and Mesjasz Czesław",
title = "Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "30-31",
year = "2009",
}
106
@inbook{UEK:2168295159,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis",
booktitle = "Unifying Themes in Complex Systems VI",
pages = "170-177",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-3-540-85080-9",
}
107
@article{UEK:50504,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "47-64",
year = "2008",
}
108
@article{UEK:2168236612,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (133)",
pages = "7-21",
year = "2008",
}
109
@book{UEK:2165378640,
title = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Grin John,
editor = Dunay Pál,
editor = Behera Navnita Chadha,
editor = Chourou Béchir,
editor = Kameri-Mbote Patricia,
editor = Liotta P.H.,
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
110
@inbook{UEK:50971,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "114-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
111
@inbook{UEK:2165906731,
author = "Stabryła Adam and Cabała Paweł and Mesjasz Czesław and Piekarz Halina and Woźniak Krzysztof",
title = "Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw",
booktitle = "Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu",
pages = "138-163",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2008",
isbn = "978-83-60953-15-0",
}
112
@inbook{UEK:2165385031,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Prediction in Security Theory and Policy",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "889-900",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
113
@inbook{UEK:2165384889,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Security as Attributes of Social Systems",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "45-62",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
114
@inbook{UEK:2168273074,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego",
booktitle = "Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "13-33",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-155-5",
}
115
@inbook{UEK:2168294705,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji",
booktitle = "Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "83-907357-7-6",
}
116
@inbook{UEK:2165798054,
author = "Mesjasz Czeslaw and Kozina Andrzej and Malkus Tomasz",
title = "Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia",
booktitle = "Servicios Sociales",
pages = "137-168",
adress = "Madrid",
publisher = "Ediciones Académicas, S.A.",
year = "2008",
isbn = "978-84-96062-66-5",
}
117
@article{UEK:51346,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "45-59",
year = "2008",
}
118
@inbook{UEK:2165384926,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Economic Security",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "569-580",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
119
@unpublished{UEK:2168230330,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "263-295",
year = "2008",
}
120
@inbook{UEK:2165620739,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management",
booktitle = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
pages = "72-90",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
121
@misc{UEK:2168241816,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia",
booktitle = "Matematyka i fizyka w socjologii",
pages = "",
year = "2007",
}
122
@article{UEK:51123,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożone systemy adaptacyjne",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "3-6",
year = "2007",
}
123
@unpublished{UEK:52360,
author = "Małkus Tomasz",
title = "Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
124
@article{UEK:50881,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ewolucja władania korporacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "35-53",
year = "2007",
}
125
@article{UEK:50731,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "41-57",
year = "2007",
}
126
@article{UEK:51013,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2",
pages = "593-602",
adress = "",
year = "2007",
}
127
@inbook{UEK:2166218708,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "47-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
128
@article{UEK:52728,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "47-62",
year = "2006",
}
129
@article{UEK:51708,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1104",
pages = "154-164",
adress = "",
year = "2006",
}
130
@inbook{UEK:2168244472,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny",
booktitle = "Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym",
pages = "29-40",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2006",
isbn = "83-7171-932-9",
}
131
@article{UEK:2168233776,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Complex Systems Studies and the Concepts of Security",
journal = "Kybernetes",
number = "vol. 35, iss. 3/4,",
pages = "471-488",
year = "2006",
}
132
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej and Woźniak Krzysztof and Wawak Sławomir and Wachala Mariusz and Małkus Tomasz and Cabała Paweł",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
133
@unpublished{UEK:2166568662,
author = "Kozioł Leszek and Mesjasz Czesław and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}