Publications of the selected author
1

Title:
Agile Project Management and Complexity : a Reappraisal
Publisher address:
London, New York: Routledge, 2022
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The monograph was created as part of a project financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11,897,131.40 PLN
ISBN:
978-1-032-00652-9 ; 978-1-003-17503-2
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168362118
monograph
2

Title:
Data Analytics as an Instrument for Understanding Complex Projects : Merging Quantitative and Qualitative Approaches
Source:
CONNECT e-Magazine by ICCPM. - iss. 44 (2022) , s. 34-37 - Bibliogr.
Nr:
2168365674
unreviewed article
3

Title:
Complexity and Self-organisation of Agile Project Teams : a Reappraisal
Source:
CONNECT e-Magazine by ICCPM. - iss. 39 (2021) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
2168353854
unreviewed article
4

Title:
Complexity and the Agile Project Management : Linking the Past With the Future
Source:
CONNECT e-Magazine by ICCPM. - iss. 42 (2021) , s. 20-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168363390
unreviewed article
5

Title:
Teoria złożoności a innowacyjność organizacji = Complexity Theory and Innovativeness of Organization
Source:
Innowacje w dobie technologii IT : obszary - koncepcje - narzędzia / red. nauk. Zbigniew Malara, Małgorzata Rutkowska - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2020, s. 15-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został częściowo sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7493-135-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351666
chapter in monograph
6

Title:
Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami = Interpretations of Complexity in Project Management
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 27-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350096
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-450
Nr:
2168338583
doctoral dissertation
8

Title:
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336039
article
9

Title:
Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management = Wieloznaczność w definiowaniu wiedzy w zarządzaniu strategicznym
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 54-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential (Czesław Mesjasz - Faculty of Management, Marek Szarucki - Faculty of Economics and International Relations)
Nr:
2168342551
article
10

Title:
Application of a Systems Approach to Studying Global Socio-Economic Inequality = Zastosowanie podejścia systemowego w badaniu globalnych nierówności społeczno-ekonomicznych
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019) , s. 43-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication presents the results of a research project financed from a subsidy for the maintenance of research potential granted to the Management Process Department, Faculty of Management, Cracow University of Economics (Czesław Mesjasz), Project: 040/ WZ-KPZ/01/2019/S/904.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343740
article
11

Title:
[Recenzja] : Systemy złożone w zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (937) (2018) , s. 62-64
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325929
review
12

Title:
Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 6, cz. 1 (2018) , s. 217-230. - Tytuł numeru: Emerging Challenges in Modern Management - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325997
article
13

Title:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329203
chapter in textbook
See main document
14

Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329267
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 35-54
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323761
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady = Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success : Advantages and Disadvantages
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018) , s. 107-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327647
article
17

Title:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329273
chapter in textbook
See main document
18

Title:
Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem = Constructivist Approach in Risk Management
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018) , s. 18-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332255
article
19

Conference:
9th International Conference on Complex Systems (ICCS 2018), Cambridge, Stany Zjednoczone, od 2018-07-22 do 2018-07-27
Title:
Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey
Source:
Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems / eds. Alfredo J. Morales, Carlos Gershenson, Dan Braha, Ali A. Minai, Yaneer Bar-Yam - Cham: Springer, 2018, s. 24-32. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Complexity)
ISBN:
978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327233
chapter in conference materials
20

Title:
Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania = Constructivism as a Foundation of Modern Inter- and Multidisciplinary Theory of Management
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 173-183. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-08-9
Nr:
2168318269
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku = Application of the Game Theory in Modelling Greek Negotiation with Creditors in 2015
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 8 (2017) , s. 18-31. - Tytuł numeru: Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319461
article
22

Title:
Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych = Corporate Governance and Discrepancies of Remuneration of Managers and Employees in Public Companies
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 322 (2017) , s. 102-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319377
article
23

Title:
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3, t. 1 (2017) , s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318695
article
24

Title:
Socio-economic Inequality and Systems Approach
Source:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 163-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316859
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 15-23 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Access mode:
Nr:
2168322335
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 99-149
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313299
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Ignorancja i wiedza w zarządzaniu = Ignorance and Knowledge in Management
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (930) (2017) , s. 3-10. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168318761
article
28

Title:
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318693
article
29

Title:
Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego = Operationalization of Features of Intellectual Capital
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 263 (2016) , s. 19-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307577
article
30

Author:
Agata Adamska , Czesław Mesjasz , Piotr Urbanek
Title:
Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie
Publisher address:
Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Series:
(Ekonomia)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0
Nr:
2168312571
monograph
31

Title:
Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne = Success and Effectiveness as Normative Social Construction
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 229-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307993
article
32

Title:
Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking
Source:
Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace / eds. Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Jürgen Scheffran - Cham: Springer, 2016, s. 421-450. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 10)
ISBN:
978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9
Nr:
2168309219
chapter in monograph
33

Title:
Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance, Corporate Control as Characteristics of Company Internationalization
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 99-107. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308189
article
34

Title:
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 240-254
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310491
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 307-316 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management Process of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310713
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation
Source:
Journal of Economics and Management. - nr 25 (2016) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311739
article
37

Title:
Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance and Corporate Control as Determinants of Company's Internationalization Strategy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 444 (2016) , s. 317-330. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310499
article
38

Title:
Paradoksy w systemowej teorii zarządzania = Paradoxes in Systems Theory of Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 398-418. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306867
article
39

Title:
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju = Methods of Risk Management of Country's Insolvency
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293615
article
40

Title:
Interpretacja i zakres metodologii projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 17-42
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292989
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 219-225 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296359
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 225-254
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293183
chapter in monograph
See main document
43

Title:
The Patterns of Sovereign Debt Negotiations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 153-164 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the grant for the maintenance of the research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304327
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Wybrane obszary projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Complex Systems Studies and Terrorism
Source:
Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence / ed. P. V. Fellman, Y. Bar-Yam, A. A. Minai - New York: Springer, 2015, s. 35-71 - Bibliogr.
Series:
(Understanding Complex Systems)
ISBN:
978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1
Nr:
2168294271
chapter in monograph
46

Title:
Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym = The Links between Corporate Governance and Strategic Management [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2015) , s. 378-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301699
article
47

Author:
Title:
Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
308 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-352
Nr:
2168318883
doctoral dissertation
48

Title:
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 81-104
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293031
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-21
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288789
chapter in monograph
See main document
50

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 21-39. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper has been prepared in the framework of research project which was funded by the National Science Centre, decision no. DEC-2011/03/B/HS4/03585
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168294947
chapter in conference materials
51

Title:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal = Wiązki nadzoru korporacyjnego : wstępna ocena z punktu widzenia podejścia systemowego
Source:
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-409-4
Nr:
2168309217
chapter in monograph
53

Title:
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283141
article
54

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 157-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286547
chapter in conference materials
See main document
55

Title:
Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 129-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285339
chapter in monograph
56

Title:
Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie
Source:
Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski - Warszawa: Difin, 2014, s. 121-164 - Bibliogr.
Series:
(Metody i Techniki Zarządzania)
ISBN:
978-83-7930-325-0
Nr:
2168279107
chapter in monograph
57

Title:
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 277-311
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295125
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Conference:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Title:
Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji = Unpredictability of the Environment of Modern Organizations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 336-346. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293129
article
59

Title:
Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Access mode:
Nr:
2168287561
chapter in monograph
See main document
60

Title:
The Meaning of Risk in Negotiation
Source:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 43-59 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282695
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 298-305
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271572
chapter in textbook
See main document
62

Title:
Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 325-334
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271606
chapter in textbook
See main document
63

Title:
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271378
article
64

Author:
Title:
Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 70-79
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271388
chapter in textbook
See main document
65

Title:
Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance
Source:
Human Resources Management : Unternehmungskulturen im Spannungsfeld neuer Herausforderungen / Knut Bleicher - Künzelsau; Deutschland: Swiridoff Verl, 2013, s. 45-80 - Bibliogr.
Series:
(St. Galler Business Books & Tools - Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; 5)
ISBN:
978-3-89929-075-2
Nr:
2168295179
chapter in monograph
66

Title:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Source:
Zarządzanie Publiczne2013. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Opracowanie:
Marody Mirosława
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
voice in discussion / interview
67

Author:
Czesław Mesjasz , Wojciech Rogowski
Title:
Definitions of Financial Stability
Source:
Corporate Governance in the Banking Sector / ed. by Piotr Urbanek - Łódź: Łódź University Press, 2013, s. 13-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-976-6
Nr:
2168276487
chapter in monograph
68

Title:
Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie = Theoretical Foundations of Corporate Governance : an Introduction
Source:
Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 179-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-674-1
Nr:
2168256388
chapter in monograph
69

Title:
Nadzór korporacyjny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 417-430
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238002
chapter in textbook
See main document
70

Title:
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 83-97
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237846
chapter in textbook
See main document
71

Title:
Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 263-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242754
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital
Source:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 23-32
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235724
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 51-73
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263410
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Wojciech Rogowski , Czesław Mesjasz
Title:
Definicje stabilności finansowej = Definitions of Financial Stability
Source:
Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-674-1
Nr:
2168256384
chapter in monograph
75

Author:
Title:
Ekonomik Güvenlik
Source:
Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe : Okumalar / derleyenler; Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Necati Polat, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring - İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012, s. 239-257
Series:
(Siyaset Bilimi ; 44)
ISBN:
978-605-399-253-0
Nr:
2168295165
chapter in monograph
76

Title:
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 463-476
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238024
chapter in textbook
See main document
77

Title:
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks
Redakcja:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Kameri-Mbote Patricia
, Chourou Béchir
, Dunay Pál
, Birkmann Jörn
Publisher address:
Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011
Physical description:
LI, 1815 s.: il.; 27 cm
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 5)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-642-17775-0
Note another doc.:
Dostępne również w języku chińskim: Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), (2015), Ying dui quan qiu huan jing bian hua, zai hai ji an quan: wei xie, tiao zhan, que xian he feng xian, Nanjing : Nanjing chu ban chuan mei ji tuan, 383 [1] s. ISBN 978-7-5533-0656-8
Nr:
2168221702
See related chapters
78

Title:
Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego
Source:
Kurier UEK2011. - nr 1 (46), s. 46
Access mode:
Nr:
2168344802
varia
79

Title:
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 224-248
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255378
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
[Recenzja]
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (64) (2011) , s. 138-142
Nr:
2168224428
review
81

Title:
A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 313-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228140
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2011) , s. 46-48
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224522
article
83

Title:
[Recenzja]
Source:
The Polish Quarterly of International Affairs. - nr 1 (vol 20) (2011) , s. 83-86
Nr:
2168224430
review
84

Author:
Title:
Economic Vulnerability and Economic Security
Source:
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.) - Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011, s. 123-156
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 5)
ISBN:
978-3-642-17775-0
Nr:
2168221708
chapter in monograph
See main document
85

Title:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011) , s. 129-156. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220310
article
86

Title:
Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy
Source:
Ład korporacyjny : podręcznik akademicki / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 15-52 - Bibliogr.
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-1167-0
Nr:
2166048700
chapter in textbook
87

Author:
Title:
Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods
Source:
Kurier UEK2011. - nr 4 (43), s. 34-35
Access mode:
Nr:
2168344990
varia
88

Title:
Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem
Source:
Studenci.pl : prace naukowe i referaty (2011) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.01.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168241822
unreviewed article
89

Title:
Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia
Source:
Przegląd Corporate Governance. - 3 (27) (2011) , s. 19-22
Nr:
2168256568
article
90

Title:
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 279-286. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222644
article
91

Title:
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 353-381
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522895
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego
Source:
Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2010, s. 55-76. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie)
ISBN:
83-907357-8-4
Nr:
2168254870
chapter in monograph
93

Author:
Title:
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji
Source:
Kurier UEK2010. - nr 5 (37), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168274893
varia
94

Author:
Conference:
4th Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Rzeszów, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-09
Title:
Complexity of Social Systems
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010) , s. 706-715. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 13.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2165629116
article
95

Author:
Title:
UEK miejscem spotkania Conference Board
Source:
Kurier UEK2010. - nr 5 (37), s. 42
Access mode:
Nr:
2168274909
varia
96

Title:
Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków
Source:
Przegląd Corporate Governance. - nr 4 (24) (2010) , s. 129-133
Nr:
2168256570
review
97

Title:
Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Source:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 141-154
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Access mode:
Nr:
2165403283
chapter in monograph
See main document
98

Title:
System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 279-309
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230916
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Title:
Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych = Complexity and Innovativeness of Organization: Significance of Increasing Returns
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 103-113. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165753459
chapter in monograph
100

Title:
Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych = Risk Management in Corporate Governance : a Survey of Normative Approaches
Source:
Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 455-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-393-1
Nr:
2168288585
chapter in monograph
101

Title:
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 265-316
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157542
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich = The Concept of Improvement of Preparation and Realization of Managerial Contracts
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 12 (12) (2009) , s. 71-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165721282
article
103

Title:
Interpretations of Complexity of Social Systems
Source:
Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009 - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s. 4. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2166385670
varia
104

Title:
Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego = Development of Methods of Measurement of Intellectual Capital
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009) , s. 822-829. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50341
article
105

Title:
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 165-200
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149816
chapter in monograph
See main document
106

Title:
Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts
Redakcja:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Kameri-Mbote Patricia
, Behera Navnita Chadha
, Chourou Béchir
, Krummenacher Heinz
Publisher address:
Berlin: Springer, 2009
Physical description:
XLVIII, 1586 s.: il., fot., mapy; 27 cm
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 4)
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
978-3-540-68487-9
Nr:
2165385069
107

Title:
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (30) (2009) , s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168275079
unreviewed article
108

Title:
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 428-463
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219020
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy
Source:
Kurier UEK2009. - nr 8 (32), s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168274489
varia
110

Title:
[Recenzja]
Source:
Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych. - t. 7 (VII) (2009) , s. 131-134
Nr:
2165725722
review
111

Title:
Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych = Complexity and Prediction in Social Sciences
Source:
Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska - Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, 2009, s. 7-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89503-72-7
Nr:
2165725909
chapter in monograph
112

Title:
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 241-263
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157457
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego = A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2009) , s. 277-289. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50334
article
114

Conference:
6th International Conference on Complex Systems (ICCS2006), Boston, USA, od 2006-06-25 do 2006-06-30
Title:
Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis
Source:
Unifying Themes in Complex Systems VI : Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems / ed. by Ali A. Minai, Dan Braha, Yaneer Bar-Yam - New York: Springer, 2008, s. 170-177 - Bibliogr.
Series:
(New England Complex Systems Institute Book ; vol. 6)
ISBN:
978-3-540-85080-9
Access mode:
Nr:
2168295159
chapter in conference materials
115

Title:
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 782 (2008) , s. 47-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50504
article
116

Title:
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 263-295
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230330
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Author:
Title:
Prediction in Security Theory and Policy
Source:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 889-900
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Nr:
2165385031
chapter in monograph
See main document
118

Title:
Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (2008) , s. 145-147
Nr:
2168338995
review
119

Title:
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 45-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51346
article
120

Title:
Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji
Source:
Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2008, s. 51-66 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie ; 2007-2008)
ISBN:
83-907357-7-6
Nr:
2168294705
chapter in monograph
121

Title:
Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management
Source:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 72-90. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165620739
chapter in monograph
See main document
122

Title:
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia
Source:
Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008, s. 137-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-96062-66-5
Nr:
2165798054
chapter in monograph
123

Title:
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw
Source:
Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008, s. 138-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-15-0
Nr:
2165906731
chapter in monograph
124

Title:
Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy = Changes of Organizational Structures in The Knowledge-based Economy
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 114-123. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50971
chapter in monograph
See main document
125

Title:
Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym = Prediction in Contemporary Strategic Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008) , s. 7-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236612
article
126

Author:
Title:
Economic Security
Source:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 569-580
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Nr:
2165384926
chapter in monograph
See main document
127

Author:
Title:
Security as Attributes of Social Systems
Source:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.) - Berlin: Springer, 2008, s. 45-62
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
ISBN:
978-3-540-75976-8
Note another doc.:
Dostępne również w języku chińskim: Mesjasz C., (2014), Zuo wei she hui xi tong shu xing de an quan. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), Quan qiu hua he huan jing tiao zhan: er shi yi shi ji de an quan quan chong gou, Nanjing : Nanjing chu ban she, s. 36-70. ISBN 978-7-5533-0731-2
Nr:
2165384889
chapter in monograph
See main document
128

Title:
Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego = The Concepts of Company Value in Basic Theories of Corporate Governance
Source:
Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-155-5
Nr:
2168273074
chapter in monograph
129

Title:
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century
Redakcja:
Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Dunay Pál
, Behera Navnita Chadha
, Chourou Béchir
, Kameri-Mbote Patricia
, Liotta P.H.
Publisher address:
Berlin: Springer, 2008
Physical description:
XXVIII, 1147 s.: il.; 27 cm
Series:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; v. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-540-75976-8
Note another doc.:
Dostępne również w języku chińskim: Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), (2014), Quan qiu hua he huan jing tiao zhan: er shi yi shi ji de an quan quan chong gou, Nanjing : Nanjing chu ban she, 310 [1] s. ISBN 978-7-5533-0731-2
Nr:
2165378640
See related chapters
130

Author:
Title:
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
396 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-41
Nr:
52360
doctoral dissertation
131

Title:
Złożone systemy adaptacyjne
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2007) , s. 3-6. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51123
article
132

Title:
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50731
article
133

Title:
Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia
Source:
Matematyka i fizyka w socjologii : interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 20072007. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Access mode:
Nr:
2168241816
varia
134

Title:
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 35-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50881
article
135

Title:
Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego = Reforms in Central Eastern Europe and Theories of Corporate Governance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 593-602. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51013
article
136

Author:
Title:
Complex Systems Studies and the Concepts of Security
Source:
Kybernetes. - vol. 35, iss. 3/4, (2006) , s. 471-488. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233776
article
137

Title:
Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji = Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1104 (2006) , s. 154-164. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność - Bibliogr.
Nr:
51708
article
138

Title:
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego = Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52728
article
139

Title:
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218708
chapter in conference materials
See main document
140

Title:
Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny = Corporate Supervision, Governance or Order : Not Only a Semantic Problem
Source:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 29-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244472
chapter in monograph
141

Author:
Czesław Mesjasz , Wojciech Rogowski
Title:
A Survey of Definitions of Financial Stability
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 437-465. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557546
chapter in conference materials
See main document
142

Title:
Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w organizacji = Theoretical Foundations of Knowledge Management in Organization
Source:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 159-169. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7285-235-9
Nr:
2168232282
chapter in monograph
143

Title:
"Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2005) , s. 7-11 - Bibliogr.
Nr:
52462
article
144

Title:
Mechanizmy władania korporacyjnego = Mechanisms of Corporate Governance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005) , s. 312-322. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje - Bibliogr.
Nr:
52834
article
145

Title:
Zmiany w nadzorze korporacyjnym w Unii Europejskiej = Changes of Corporate Governance in the European Union
Source:
TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 211-218. - Summ.
ISBN:
83-7378-173-0
Nr:
2168248452
chapter in monograph
146

Title:
Założenia zmian nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej
Source:
Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004, s. 79-105 - Bibliogr.
Series:
(Prawo, Zarządzanie, Marketing)
ISBN:
83-907357-5-X
Nr:
2168335861
chapter in monograph
147

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004) , s. 27
Nr:
2168252100
review
148

Title:
Teorie nadzoru korporacyjnego = Theories of Corporate Governance
Source:
Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 13-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-732-6
Nr:
2168272120
chapter in monograph
149

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004) , s. 27
Nr:
2168252102
review
150

Title:
Podejście systemowe = System Approach, Systems Approach
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 416-417. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270166
lexical items
See main document
151

Title:
Organizacja jako system złożony = The Organisation as a Complex System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220412
article
152

Title:
Rachunek optymalizacyjny
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 476-477. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270194
lexical items
See main document
153

Title:
Model sterowania w zarządzaniu procesowym
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 337-338. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270136
lexical items
See main document
154

Author:
Title:
Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik
Source:
Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 301-325
Series:
(Publikacje Biznesowe)
ISBN:
83-89355-15-9
Nr:
2168269174
chapter in monograph
155

Title:
Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji = Company Strategies on the International Market in the Era of Globalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 639 (2004) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219504
article
156

Title:
Theories of Corporate Governance
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 353-372. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222078
chapter in conference materials
See main document
157

Title:
Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego = Systems Approach in Theory of Corporate Governance
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165991585
chapter in conference materials
See main document
158

Title:
Optymalizacja parametrów projektu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 386-387. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270158
lexical items
See main document
159

Title:
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy = Contractual Approach to Company and Knowledge Management in Organization: an Attempt of Synthesis
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1014 (2004) , s. 65-72. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - miedzy teorią a praktyką - Bibliogr.
Nr:
52772
article
160

Author:
Bjärn Bjerke
Title:
Przedmowa do polskiego wydania
Source:
Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. [9]
Tłumaczenie:
Series:
(Publikacje Biznesowe)
ISBN:
83-89355-15-9
Nr:
2168269162
preface / summary
161

Title:
Dynamika procesów
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 112-113. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269950
lexical items
See main document
162

Title:
Analiza systemowa = System Analysis
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 35-36. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269848
lexical items
See main document
163

Title:
Teoria systemów złożonych a innowacyjność w zarządzaniu
Source:
TRANS '03 : Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Difin; Szkoła Główna Handlowa, 2003, s. 348-364 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-389-9
Nr:
2168234504
chapter in monograph
164

Title:
Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych = Management Science and Theory of Complex Systems
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (114) (2003) , s. 3-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229880
article
165

Title:
Book Notes
Source:
Journal of Peace Research. - vol. 40, iss. 2 (2003) , s. 245
Nr:
2168361144
review
166

Title:
Principal Directions in the Evolution of Strategic Management
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 5-26 - Bibliogr.
Nr:
2168230634
article
167

Title:
Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa = Basic Methods of Valuing Bank Credit for Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222614
article
168

Title:
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji = The Impact of Information Society on Evolution of Metaphors of Organization
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 424-436 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226451
chapter in conference materials
See main document
169

Title:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224894
chapter in conference materials
See main document
170

Title:
Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa = The Specifics of Strategic Analysis Methods Employed in the International Operations of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 107-125. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230988
article
171

Title:
Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego
Source:
Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2002, s. 53-66
ISBN:
83-7171-578-1
Nr:
2168238336
chapter in monograph
172

Title:
Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = The Approach to Risk in Credit Negotiations Between a Bank and an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002) , s. 91-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225412
article
173

Title:
Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną
Source:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 28-38. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166550485
chapter in conference materials
See main document
174

Title:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski = The Cultural Determinants of the Negotiations by Polish Companies on Entering European Markets
Source:
Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 154-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; z. nr 15)
ISBN:
83-88829-27-0
Nr:
2168302871
chapter in monograph
175

Title:
Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors
Source:
S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development). - Vol. 1, No 2 (2001) , s. 1-17. - [odczyt: 18.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Note another doc.:
Także: Mesjasz C., (2002), Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors, "AIP Conference Proceedings", vol. 627, no. 1, art. no. 432, s. 432-440; https://doi.org/10.1063/1.1503716
Nr:
2168267560
article
176

Title:
Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Agency Relationships in Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236318
article
177

Title:
Reorganization of Commercial Debt : Negotiations between Poland and the London Club (1981-1994)
Source:
International Congress on Biodiesel : the Science and the Technologies, 5-7 November 2007 Vienna, Austria / editors Victor Kremenyuk and Gunnar Sjöstedt - Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2000, s. 143-166
ISBN:
1-84064-167-3
Nr:
2168269424
chapter in monograph
178

Title:
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Contractual Basis of Human Resource Management in a Company
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229776
article
179

Title:
Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem = Contracts and the Problem of Agency in the Theory of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224178
article
180

Title:
Podstawy teoretyczne nadzoru nad przedsiębiorstwem
Source:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 209-222 - Bibliogr.
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229956
chapter in monograph
181

Title:
Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod = Corporate Credit Valuation - Theoretical Assumptions and Overview of Methods
Source:
Bank i Kredyt. - nr 9 (2000) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231878
article
182

Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności = Corporate Governance as an Organisational Determinant of Productivity
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 348-358. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238050
chapter in conference materials
See main document
183

Title:
Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 7 (2000) , s. 56-58
Nr:
2168238100
article
184

Title:
Banki bez rodowodu
Source:
Rzeczpospolita. - nr 147 (2000) , s. A10
Nr:
2168362486
polemic
185

Title:
Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 231-264
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232590
chapter in unpublished scientific work
186

Title:
Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = Determinants and Models of Credit Negotiation Processes between Banks and Companies
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000
Physical description:
258 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 142)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-062-3
Nr:
2168237748
monograph
187

Title:
Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego
Source:
Bank i Kredyt. - nr 3 (1999) , s. 38-42 - Bibliogr.
Nr:
2168231828
article
188

Title:
Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 364-397
Signature:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231376
chapter in unpublished scientific work
189

Title:
Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (1999) , s. 14-19
Nr:
2168237238
article
190

Author:
Hans Günter Brauch , Czesław Mesjasz , Björn Möller
Title:
Controlling Weapons in the Quest for Peace : Non-Violent Defence, Arms Control, Disarmament, and Conversion
Source:
The Future of the United Nations System : Potential for the Twenty-First Century / edited by Chadwick F. Alger - Tokyo; New York; Paris: United Nations University Press, 1998, s. 15-53
ISBN:
92-808-0973-3
Nr:
2168269426
chapter in monograph
191

Title:
Modele procesu negocjacji = Models of Negotiation Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998) , s. 149-163. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238130
article
192

Title:
Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne"
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1998) , s. 10-13
Nr:
2168238310
article
193

Title:
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 144-181 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232798
chapter in unpublished scientific work
See main document
194

Title:
Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Contracts and Agency Relationships in Corporate Governance
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239252
article
195

Title:
Proste modele konfliktów i negocjacji
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (1997) , s. 46-48
Nr:
2168263748
article
196

Title:
Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 251-281 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234692
chapter in unpublished scientific work
See main document
197

Title:
O języku polskiego gospodarowania
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1997) , s. 26-28
Nr:
2168239210
article
198

Title:
Założenia analizy negocjacji = The Principles of the Negotiation Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237788
article
199

Title:
O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego
Source:
Nowe Życie Gospodarcze1996. - nr 16, s. 45
Nr:
2168263946
varia
200

Title:
Założenia analizy negocjacji = Assumptions of Negotiation Analysis
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239246
article
201

Title:
Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1996) , s. 36-38
Nr:
2168332043
review
202

Title:
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych = Determinants and Types of Inter-Organizational Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231842
article
203

Author:
Jaap H. de Wilde
Title:
Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny"
Source:
Ad Meritum. - nr 3 (1996) , s. 57-71
Tłumaczenie:
Nr:
2168269530
article
204

Title:
Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 159-185 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232568
chapter in unpublished scientific work
See main document
205

Title:
Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne
Source:
Ad Meritum. - nr 4 (1996) , s. 36-48
Nr:
2168051900
article
206

Title:
Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo
Source:
Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 131-149
Series:
(Banki a Gospodarka Polska ; t. 6)
ISBN:
83-900574-8-4
Nr:
2168262426
chapter in conference materials
207

Title:
Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 170-200 - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234658
chapter in unpublished scientific work
See main document
208

Title:
Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna
Source:
Ad Meritum. - nr 2 (1995) , s. 82-89
Nr:
2168118132
article
209

Title:
Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1995) , s. 12-13, 23
Nr:
2168239188
article
210

Title:
O etyce raz jeszcze
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 8 (30), s. 32-35
Nr:
2168346202
chapter in report
211

Title:
Security Challenges after the Cold War = Sicherheitspolitische Herausforderungen nach dem Kalten Krieg
Publisher address:
Mosbach: AFES-Press, 1994
Physical description:
107 s.: il.; 23 cm
Series:
(AFES-PRESS Report ; no. 46)
ISBN:
3-926979-49-6
Nr:
2168345454
212

Title:
Security and Disarmament in North-East Asia = Sicherheit und Abrüstung in Nordost Asien
Publisher address:
Mosbach: AFES-Press, 1994
Physical description:
63 s.: il.; 23 cm
Series:
(AFES-PRESS Report ; no. 48)
ISBN:
3-926979-50-X
Nr:
2168345458
213

Author:
Title:
Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations
Source:
Cybernetics and Systems. - vol. 25, iss. 6, (1994) , s. 763-779. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233736
article
214

Title:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 162-215
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
chapter in unpublished scientific work
See main document
215

Title:
Gry dla negocjatorów
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993) , s. 31-32 - Bibliogr.
Nr:
2168237594
article
216

Title:
Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa = Impact of Inter-structure Negotiation on Enterprise'a Dynamic Equilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 407 (1993) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246044
article
217

Title:
Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii = Business Schools in Great Britain
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1992. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 60. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168252552
varia
218

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 33-54
Nr:
2168257238
chapter in academic script
See main document
219

Title:
Skład zespołu negocjacyjnego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1992) , s. 22-24 - Bibliogr.
Nr:
2168239198
article
220

Title:
Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1992, s. 41-58 - Bibliogr.
Series:
(Seminar Papers ; no. 15)
Nr:
2168269540
chapter in conference materials
221

Title:
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 86-130
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306589
chapter in monograph
See main document
222

Title:
Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania = Application of Mathematical Models of Negotiation to the Theory and Practice of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 375 (1992) , s. 105-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246010
article
223

Title:
Przebieg i wyniki badań empirycznych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 131-198
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306605
chapter in monograph
See main document
224

Title:
Mediacje w konflikcie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1992) , s. 27-28 - Bibliogr.
Nr:
2168239192
article
225

Title:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
chapter in monograph
See main document
226

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 79-99
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168232116
chapter in monograph
See main document
227

Title:
Funkcje systemów wspomagania zarządzania = Functions of the Management Aid Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 345 (1991) , s. 25-38. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239880
article
228

Conference:
II Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Karniowice k. Krakowa, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Title:
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Source:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 1, s. 100. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351292
varia
229

Title:
Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa
Source:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 117-133
Signature:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285391
chapter in unpublished scientific work
See main document
230

Title:
Instrumenty zarządzania
Source:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 199-256, [1] k. złoż.
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232862
chapter in unpublished scientific work
231

Author:
,
Title:
Political Stability and European Developments = Politische Stabilität und Europäische Entwicklungen
Publisher address:
Mosbach: AFES-Press, 1991
Physical description:
45 s.: il.; 23 cm
Series:
(AFES-PRESS Report ; no. 43)
ISBN:
3-926979-38-0 ; 978-3-926979-38-4
Nr:
2168345452
232

Title:
Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa
Source:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 113-128
Signature:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232996
chapter in unpublished scientific work
See main document
233

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Source:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 35-50
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232838
chapter in unpublished scientific work
234

Title:
Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji = A Concept and an Analysis of Organizations Complexity : a Review
Source:
Prakseologia. - nr 3-4 (1990) , s. 97-115. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238308
article
235

Title:
Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych = Simulation of Decision-Making Processes with Application of GERTS Networks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 309 (1990) , s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253524
article
236

Title:
Podstawy analizy złożoności systemów = Foundations of the Systems Complexity Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 323 (1990) , s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240840
article
237

Title:
Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 63-83
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232760
chapter in unpublished scientific work
See main document
238

Author:
Title:
Zastosowanie symulacji w usprawnianiu przebiegów decyzyjnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
307 k.: il.; 30 cm
Notes:
Załącznik: złoż. karta perforowana, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/751
Nr:
2168262518
doctoral dissertation
239

Title:
Kompendium wiedzy systemowej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (593) (1989) , s. 32-33
Nr:
2168269308
review
240

Title:
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 78-89 - Bibliogr.
Nr:
2168269542
chapter in conference materials
See main document
241

Title:
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989) , s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235094
article
242

Title:
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych = The Application of Petri Nets in Modelling of Partial Decisionmaking Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 278 (1988) , s. 63-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269364
article
243

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 122-134
Nr:
2168257856
chapter in academic script
See main document
244

Title:
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988) , s. 2-6 - Bibliogr.
Opracowanie:
Nr:
2168269526
article
245

Title:
Rozwój środków orgatechnicznych = The Development of Office Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 259 (1988) , s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236392
article
246

Title:
Applications of Systems Modelling in Peace Research
Source:
Journal of Peace Research. - vol. 25, iss. 3 (1988) , s. 291-334. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233738
article
247

Title:
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987) , s. 45-46
Nr:
2168244198
article
248

Title:
Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego = Application of Taxonomic Methods to Classify Functions of Manufacturing System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986) , s. 197-219. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239826
article
249

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej = On the Identification of an Organizational Structure
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 37-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241668
chapter in monograph
See main document
250

Title:
Teoria systemów
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 45 (1985) , s. 22-23
Nr:
2168244402
article
251

Title:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (548) (1985) , s. 26-27
Nr:
2168239504
article
252

Title:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3. Cz. 3
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985) , s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168239508
article
253

Title:
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985) , s. 20-21, 30 - Bibliogr.
Nr:
2168244208
article
254

Title:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (549) (1985) , s. 22-25
Nr:
2168239506
article
255

Title:
Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania = The Application of the Concept of Distance between Seta to Measure the Interaction of Subsystems In the Process of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984) , s. 189-207. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261480
article
256

Title:
Coś przechodzi obok
Source:
Zarządzanie. - nr 3 (1984) , s. 15
Nr:
2168364794
article
257

Title:
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269964
article
258

Title:
Postęp techniczny w biurze
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168263828
article
259

Title:
Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej = The Possibilities of Application of Informatics Methods to the Organization of Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984) , s. 19-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236418
article
260

Title:
O teorii systemów i możliwości jej zastosowania
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 10-11 (393-394) (1982) , s. 39
Nr:
2168253934
article
261

Title:
Założenia oceny niezawodności organizacji
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1982) , s. 7-10 - Bibliogr.
Nr:
2168263768
article
262

Title:
Pułapy i pułapki
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (514) (1982) , s. 32-33
Nr:
2168269314
review
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
168: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
80/KPZ/3/05/S/252
Signature:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
unpublished scientific work
5

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
unpublished scientific work
6

Title:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
189 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
unpublished scientific work
7

Title:
Systemy wczesnego ostrzegania w firmie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
146 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-866/Magazyn
Nr:
2168255092
unpublished scientific work
1
2
Data Analytics as an Instrument for Understanding Complex Projects : Merging Quantitative and Qualitative Approaches / Czeslaw MESJASZ // CONNECT e-Magazine by ICCPM. - iss. 44 (2022), s. 34-37. - Bibliogr.
3
Complexity and Self-organisation of Agile Project Teams : a Reappraisal / Czeslaw MESJASZ // CONNECT e-Magazine by ICCPM. - iss. 39 (2021), s. 10-13. - Bibliogr.
4
Complexity and the Agile Project Management : Linking the Past With the Future / Czeslaw MESJASZ // CONNECT e-Magazine by ICCPM. - iss. 42 (2021), s. 20-23. - Summ. - Bibliogr.
5
Teoria złożoności a innowacyjność organizacji = Complexity Theory and Innovativeness of Organization / Czesław MESJASZ // W: Innowacje w dobie technologii IT : obszary - koncepcje - narzędzia / red. nauk. Zbigniew Malara, Małgorzata Rutkowska. - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2020. - S. 15-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7493-135-9
6
Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami = Interpretations of Complexity in Project Management / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 27-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
7
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw / Małgorzata MARCHEWKA ; Promotor: Czesław MESJASZ ; promotor pomocniczy: Małgorzata TYRAŃSKA. - Kraków, 2019. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego / Czesław MESJASZ // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601. - ISSN 2080-6000
9
Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management = Wieloznaczność w definiowaniu wiedzy w zarządzaniu strategicznym / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 54-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286. - ISSN 2300-5254
10
Application of a Systems Approach to Studying Global Socio-Economic Inequality = Zastosowanie podejścia systemowego w badaniu globalnych nierówności społeczno-ekonomicznych / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019), s. 43-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1845/1439. - ISSN 1642-168X
11
[Recenzja] : Systemy złożone w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (937) (2018), s. 62-64. - Rec. pracy: Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska, Systemy złożone w zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb247893/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.02.pdf. - ISSN 0137-7221
12
Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management / Czesław MESJASZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 6, cz. 1 (2018), s. 217-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Emerging Challenges in Modern Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf. - ISSN 1733-2486
13
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 83-97. - ISBN 978-83-7252-767-7
14
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 417-430. - ISBN 978-83-7252-767-7
15
Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 35-54. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
16
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady = Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success : Advantages and Disadvantages / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018), s. 107-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wzr.ug.edu.pl/.zif/7_10.pdf. - ISSN 2084-5189
17
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 463-476. - ISBN 978-83-7252-767-7
18
Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem = Constructivist Approach in Risk Management / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018), s. 18-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
19
Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey / Czesław MESJASZ // W: Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems / eds. Alfredo J. Morales, Carlos Gershenson, Dan Braha, Ali A. Minai, Yaneer Bar-Yam. - Cham: Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Complexity, ISSN 2213-8684). - S. 24-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8
20
Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania = Constructivism as a Foundation of Modern Inter- and Multidisciplinary Theory of Management / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017. - S. 173-183. - Summ. - ISBN 978-83-60561-08-9
21
Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku = Application of the Game Theory in Modelling Greek Negotiation with Creditors in 2015 / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 8 (2017), s. 18-31. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487153. - ISSN 2300-5254
22
Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych = Corporate Governance and Discrepancies of Remuneration of Managers and Employees in Public Companies / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 322 (2017), s. 102-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/09.pdf. - ISSN 2083-8611
23
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Handel Wewnętrzny. - nr 3, t. 1 (2017), s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171484082. - ISSN 0438-5403
24
Socio-economic Inequality and Systems Approach / Czesław MESJASZ // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 163-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/012.pdf
25
Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
26
Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 99-149. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
27
Ignorancja i wiedza w zarządzaniu = Ignorance and Knowledge in Management / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (930) (2017), s. 3-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249757dd5/po.2017.07.01.pdf. - ISSN 0137-7221
28
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699. - ISSN 2300-5254
29
Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego = Operationalization of Features of Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 263 (2016), s. 19-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=232839&from=publication. - ISSN 2083-8611
30
Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie / Agata Adamska, Czesław MESJASZ, Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). - ISBN 978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0
31
Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne = Success and Effectiveness as Normative Social Construction / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 229-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_18.pdf. - ISSN 2084-5189
32
Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking / Czesław MESJASZ // W: Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace / eds. Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Jürgen Scheffran. - Cham: Springer, 2016. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 10). - S. 421-450. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9
33
Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance, Corporate Control as Characteristics of Company Internationalization / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 99-107. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,725,Czeslaw_Mesjasz_Lidia_Mesjasz_Wlasnosc_nadzor_i_kontrola_korporacyjna_jako_cechy_internacjonalizacji_przedsiebiorstwa.html. - ISSN 2081-2345
34
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 240-254. - ISBN 978-83-8085-197-9
35
Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 307-316. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
36
Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Journal of Economics and Management. - nr 25 (2016), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_25/05.pdf. - ISSN 1732-1948
37
Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Ownership, Corporate Governance and Corporate Control as Determinants of Company's Internationalization Strategy / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 444 (2016), s. 317-330. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38015. - ISSN 1899-3192
38
Paradoksy w systemowej teorii zarządzania = Paradoxes in Systems Theory of Management / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 398-418. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35634. - ISSN 1899-3192
39
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju = Methods of Risk Management of Country's Insolvency / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 11-23. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-11.pdf. - ISSN 2080-4881
40
Interpretacja i zakres metodologii projektowania / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Krzysztof WOŹNIAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 17-42. - ISBN 978-83-255-7048-4
41
Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego / Czesław MESJASZ // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 219-225. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
42
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji / Katarzyna BARTUSIK, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 225-254. - ISBN 978-83-255-7048-4
43
The Patterns of Sovereign Debt Negotiations / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 153-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
44
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
45
Complex Systems Studies and Terrorism / Czeslaw MESJASZ // W: Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence / ed. P. V. Fellman, Y. Bar-Yam, A. A. Minai. - New York: Springer, 2015. - (Understanding Complex Systems, ISSN 1860-0832). - S. 35-71. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1. - Pełny tekst: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4939-1705-1_2#page-1
46
Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym = The Links between Corporate Governance and Strategic Management / Czesław MESJASZ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2015), s. 378-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/wybory_strategiczne_2015.pdf. - ISSN 1231-7853
47
Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce / Bożena Tyran ; Promotor: Czesław MESJASZ ; Promotor pomocniczy: Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków, 2015. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003244
48
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania / Katarzyna BARTUSIK, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 81-104. - ISBN 978-83-255-7048-4
49
Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych / Adam STABRYŁA, Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-21. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
50
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union / Czesław MESJASZ // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 21-39. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
51
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
52
Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal = Wiązki nadzoru korporacyjnego : wstępna ocena z punktu widzenia podejścia systemowego / Czesław MESJASZ // W: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-409-4
53
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation / Czesław MESJASZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 33-42. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,395,Czeslaw_Mesjasz_Dostosowanie_sie_partnerow_w_negocjacjach_miedzykulturowych.html. - ISSN 2081-2345
54
Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe / Czesław MESJASZ // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
55
Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych / Czesław MESJASZ // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - S. 129-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
56
Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. - Warszawa: Difin, 2014. - (Metody i Techniki Zarządzania). - S. 121-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-325-0
57
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 277-311
58
Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji = Unpredictability of the Environment of Modern Organizations / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014), s. 336-346. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
59
Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
60
The Meaning of Risk in Negotiation / Czesław MESJASZ // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 43-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6
61
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 298-305. - ISBN 978-83-7252-636-6
62
Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 325-334. - ISBN 978-83-7252-636-6
63
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013), s. 37-50. - Summ.. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication. - ISSN 2083-8611
64
Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 70-79. - ISBN 978-83-7252-636-6
65
Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance / Czeslaw MESJASZ // W: Human Resources Management : Unternehmungskulturen im Spannungsfeld neuer Herausforderungen / Knut Bleicher. - Künzelsau; Deutschland: Swiridoff Verl, 2013. - (St. Galler Business Books & Tools - Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; 5). - S. 45-80. - Bibliogr. - ISBN 978-3-89929-075-2
66
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Mirosława Marody, [Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy Mikułowski Pomorski, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR] // Zarządzanie Publiczne. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
67
Definitions of Financial Stability / Czesław MESJASZ, Wojciech Rogowski // W: Corporate Governance in the Banking Sector / ed. by Piotr Urbanek. - Łódź: Łódź University Press, 2013. - S. 13-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-976-6
68
Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie = Theoretical Foundations of Corporate Governance : an Introduction / Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 179-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-674-1
69
Nadzór korporacyjny / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 417-430. - ISBN 978-83-7252-583-3
70
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 83-97. - ISBN 978-83-7252-583-3
71
Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 263-285. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
72
Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 23-32. - ISBN 978-83-935104-0-5
73
Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 51-73
74
Definicje stabilności finansowej = Definitions of Financial Stability / Wojciech Rogowski, Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-674-1
75
Ekonomik Güvenlik / Czeslaw MESJASZ // W: Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe : Okumalar / derleyenler; Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Necati Polat, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring. - İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012. - (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ; 398. Siyaset Bilimi ; 44). - S. 239-257. - ISBN 978-605-399-253-0
76
Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu / Janusz CZEKAJ, Czesław MESJASZ, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 463-476. - ISBN 978-83-7252-583-3
77
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011. - LI, 1815 s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 5). - ISBN 978-3-642-17775-0
78
Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 46. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
79
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 224-248
80
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Sprawy Międzynarodowe. - nr 1 (64) (2011), s. 138-142. - Rec. pracy: Katarzyna Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: przegląd aktualnego stanu. Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, 2011, str. 467
81
A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 313-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
82
Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2011), s. 46-48. - ISSN 0137-7221
83
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // The Polish Quarterly of International Affairs. - nr 1 (vol 20) (2011), s. 83-86. - Rec. pracy: Katarzyna Żukrowska (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (International Security: Review of the State of Play). Warszawa: Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011, 467 pp. - ISSN 1230-4999
84
Economic Vulnerability and Economic Security / Czeslaw MESJASZ // W: Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 5). - S. 123-156. - ISBN 978-3-642-17775-0
85
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011), s. 129-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
86
Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy / Czesław MESJASZ // W: Ład korporacyjny : podręcznik akademicki / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska). - S. 15-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1167-0
87
Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods / Czesław MESJASZ // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 34-35. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18. - ISSN 1689-7757
88
Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Studenci.pl : prace naukowe i referaty [on-line]. - ([2011]), s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.01.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html
89
Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia / Czesław MESJASZ // Przegląd Corporate Governance. - 3 (27) (2011), s. 19-22. - ISSN 1734-9699
90
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 279-286. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
91
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 353-381. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
92
Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego / Czesław MESJASZ // W: Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie). - S. 55-76. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-8-4
93
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
94
Complexity of Social Systems / C. MESJASZ // Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010), s. 706-715. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf. - ISSN 0587-4246
95
UEK miejscem spotkania Conference Board / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
96
Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków / Czesław MESJASZ // Przegląd Corporate Governance. - nr 4 (24) (2010), s. 129-133. - Rec. pracy: Jan Jeżak, Ład korporacyjny: doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju
97
Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 141-154. - ISBN 978-83-931128-3-8. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
98
System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 279-309
99
Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych = Complexity and Innovativeness of Organization: Significance of Increasing Returns / Czesław MESJASZ // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 103-113. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6
100
Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych = Risk Management in Corporate Governance : a Survey of Normative Approaches / Czesław MESJASZ // W: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 455-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-393-1
101
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 265-316. - ISBN 978-83-255-0237-9
102
Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich = The Concept of Improvement of Preparation and Realization of Managerial Contracts / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 12 (12) (2009), s. 71-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-7772
103
Interpretations of Complexity of Social Systems / Czesław MESJASZ // W: Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 4. - Dostępne tylko streszczenie
104
Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego = Development of Methods of Measurement of Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009), s. 822-829. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
105
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy / Jan BELICZYŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam STABRYŁA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 165-200. - ISBN 978-83-255-0237-9
106
Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin, Czeslaw MESJASZ, Patricia Kameri-Mbote, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Heinz Krummenacher (eds.). - Berlin: Springer, 2009. - XLVIII, 1586 s. : il., fot., mapy ; 27 cm. - Indeks. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 4). - ISBN 978-3-540-68487-9
107
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów / Agnieszka NOWAK, Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 30-31. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
108
Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych / Czesław MESJASZ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 428-463
109
Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 28-29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
110
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych. - t. 7 (VII) (2009), s. 131-134. - Rec. pracy: Sylwester Grzegorczyk, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic: podręcznik do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technikum
111
Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych = Complexity and Prediction in Social Sciences / Czesław MESJASZ // W: Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska. - Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, 2009. - S. 7-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89503-72-7
112
Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Adam STABRYŁA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 241-263. - ISBN 978-83-255-0237-9
113
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego = A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2009), s. 277-289. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
114
Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis / Czesław MESJASZ // W: Unifying Themes in Complex Systems VI : Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems / ed. by Ali A. Minai, Dan Braha, Yaneer Bar-Yam. - New York: Springer, 2008. - (New England Complex Systems Institute Book ; vol. 6). - S. 170-177. - Bibliogr. - ISBN 978-3-540-85080-9. - Pełny tekst: http://necsi.edu/events/iccs6/viewpaper.php?id=147
115
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 47-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160342313. - ISSN 1898-6447
116
Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 263-295
117
Prediction in Security Theory and Policy / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin: Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 889-900. - ISBN 978-3-540-75976-8
118
Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp. / Czesław MESJASZ // Argumenta Oeconomica. - 1 (2008), s. 145-147. - Rec. pracy: Binsztok A., Perechuda K. (red.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą. WUE, Wrocław 2006. - ISSN 1233-5835
119
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 45-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167913003. - ISSN 1898-6447
120
Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji / Czesław MESJASZ // W: Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie ; 2007-2008). - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-7-6
121
Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management / Czesław MESJASZ // W: General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 72-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
122
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia / Czeslaw MESJASZ, Andrzej KOZINA, Tomasz MALKUS // W: Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa. - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008. - S. 137-168. - Bibliogr. - ISBN 978-84-96062-66-5
123
Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA, Paweł CABAŁA, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu / red. Jerzy Rokita. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2008. - S. 138-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-15-0
124
Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy = Changes of Organizational Structures in The Knowledge-based Economy / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 114-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
125
Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym = Prediction in Contemporary Strategic Management / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 7-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
126
Economic Security / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin: Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 569-580. - ISBN 978-3-540-75976-8
127
Security as Attributes of Social Systems / Czeslaw MESJASZ // W: Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin: Springer, 2008. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - S. 45-62. - ISBN 978-3-540-75976-8
128
Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego = The Concepts of Company Value in Basic Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-155-5
129
Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, P.H. Liotta (eds.). - Berlin: Springer, 2008. - XXVIII, 1147 s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; v. 3). - ISBN 978-3-540-75976-8
130
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS ; Promotor: Czesław MESJASZ. - Kraków, 2007. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Złożone systemy adaptacyjne / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2007), s. 3-6. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
132
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138470077. - ISSN 0208-7944
133
Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia / Czesław MESJASZ // W: Matematyka i fizyka w socjologii : interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007. - (2007)26 ekranów. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Pełny tekst: http://www.zis.agh.edu.pl/sociophysics/pdf/sociophysics_20071213.pdf
134
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 35-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762476. - ISSN 1898-6447
135
Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego = Reforms in Central Eastern Europe and Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 593-602. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
136
Complex Systems Studies and the Concepts of Security / Czeslaw MESJASZ // Kybernetes. - vol. 35, iss. 3/4, (2006), s. 471-488. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0368-492X
137
Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji = Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1104 (2006), s. 154-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
138
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego = Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113455882. - ISSN 0208-7944
139
Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki = Corporation or "Spółka" : Theoretical and Practical Consequences of Linguistic Divergencies / Czesław MESJASZ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 47-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
140
Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny = Corporate Supervision, Governance or Order : Not Only a Semantic Problem / Czesław MESJASZ // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 29-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
141
A Survey of Definitions of Financial Stability / Czesław MESJASZ, Wojciech Rogowski // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 437-465. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
142
Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w organizacji = Theoretical Foundations of Knowledge Management in Organization / Czesław MESJASZ // W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - S. 159-169. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7285-235-9
143
"Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2005), s. 7-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
144
Mechanizmy władania korporacyjnego = Mechanisms of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005), s. 312-322. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
145
Zmiany w nadzorze korporacyjnym w Unii Europejskiej = Changes of Corporate Governance in the European Union / Czesław MESJASZ // W: TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 211-218. - Summ. - ISBN 83-7378-173-0
146
Założenia zmian nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej / Czesław MESJASZ // W: Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004. - (Prawo, Zarządzanie, Marketing). - S. 79-105. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-5-X
147
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004), s. 27. - Rec. pracy: Björn Bjerke, Kultura a style przywództwa: zarządzanie w warunkach globalizacji
148
Teorie nadzoru korporacyjnego = Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 13-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-732-6
149
[Recenzja] / Czesław MESJASZ // Zarządzanie i Rozwój. - nr 45 (3/2004) (2004), s. 27. - Rec. pracy: Dennis Adcock, Malcolm Sullivan, Marketing w handlu detalicznym
150
Podejście systemowe = System Approach, Systems Approach / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 416-417. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
151
Organizacja jako system złożony = The Organisation as a Complex System / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64413032. - ISSN 0208-7944
152
Rachunek optymalizacyjny / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 476-477. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
153
Model sterowania w zarządzaniu procesowym / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 337-338. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
154
Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik / Bjärn Bjerke, Czesław MESJASZ, Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Publikacje Biznesowe). - S. 301-325. - ISBN 83-89355-15-9
155
Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji = Company Strategies on the International Market in the Era of Globalisation / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 639 (2004), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/46647833. - ISSN 0208-7944
156
Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 353-372. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
157
Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego = Systems Approach in Theory of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
158
Optymalizacja parametrów projektu / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 386-387. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
159
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy = Contractual Approach to Company and Knowledge Management in Organization: an Attempt of Synthesis / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1014 (2004), s. 65-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - miedzy teorią a praktyką. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
160
Przedmowa do polskiego wydania / Bjärn Bjerke ; [tłumacz Czesław MESJASZ] // W: Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Publikacje Biznesowe). - S. [9]. - ISBN 83-89355-15-9
161
Dynamika procesów / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 112-113. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
162
Analiza systemowa = System Analysis / Czesław MESJASZ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 35-36. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
163
Teoria systemów złożonych a innowacyjność w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: TRANS '03 : Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa: Difin; Szkoła Główna Handlowa, 2003. - S. 348-364. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-389-9
164
Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych = Management Science and Theory of Complex Systems / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (114) (2003), s. 3-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
165
Book Notes / Czesław MESJASZ // Journal of Peace Research. - vol. 40, iss. 2 (2003), s. 245. - ISSN 0022-3433
166
Principal Directions in the Evolution of Strategic Management / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 5-26. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
167
Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa = Basic Methods of Valuing Bank Credit for Companies / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/56513630. - ISSN 0208-7944
168
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji = The Impact of Information Society on Evolution of Metaphors of Organization / Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 424-436. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
169
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 53-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
170
Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa = The Specifics of Strategic Analysis Methods Employed in the International Operations of an Enterprise / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002), s. 107-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15406. - ISSN 0208-7944
171
Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego / Czesław MESJASZ // W: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego / red. Stanisław Rudolf. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2002. - S. 53-66. - ISBN 83-7171-578-1
172
Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = The Approach to Risk in Credit Negotiations Between a Bank and an Enterprise / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002), s. 91-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12820. - ISSN 0208-7944
173
Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną / Halina PIEKARZ, Czesław MESJASZ // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 28-38. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
174
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski = The Cultural Determinants of the Negotiations by Polish Companies on Entering European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; z. nr 15). - S. 154-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-27-0
175
Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors / Czesław MESJASZ // S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development) [on-line]. - Vol. 1, No 2 (2001), s. 1-17. - Summ.. - [odczyt: 18.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://see.library.utoronto.ca/SEED/Vol1-2/Mesj.pdf. - ISSN 1492-3157
176
Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Agency Relationships in Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
177
Reorganization of Commercial Debt : Negotiations between Poland and the London Club (1981-1994) / Czesław MESJASZ // W: International Congress on Biodiesel : the Science and the Technologies, 5-7 November 2007 Vienna, Austria / editors Victor Kremenyuk and Gunnar Sjöstedt. - Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2000. - S. 143-166. - ISBN 1-84064-167-3
178
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Contractual Basis of Human Resource Management in a Company / Czesław MESJASZ // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
179
Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem = Contracts and the Problem of Agency in the Theory of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000), s. 61-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10699. - ISSN 0208-7944
180
Podstawy teoretyczne nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000. - S. 209-222. - Bibliogr. - ISBN 83-7188-451-6
181
Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod = Corporate Credit Valuation - Theoretical Assumptions and Overview of Methods / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // Bank i Kredyt. - nr 9 (2000), s. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
182
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności = Corporate Governance as an Organisational Determinant of Productivity / Czesław MESJASZ // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 348-358. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
183
Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 7 (2000), s. 56-58. - ISSN 1508-9711
184
Banki bez rodowodu / Czesław MESJASZ // Rzeczpospolita. - nr 147 (2000), s. A10. - ISSN 0208-9130
185
Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 231-264
186
Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = Determinants and Models of Credit Negotiation Processes between Banks and Companies / Czesław MESJASZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 142). - ISBN 83-7252-062-3
187
Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego / Czesław MESJASZ // Bank i Kredyt. - nr 3 (1999), s. 38-42. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
188
Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 364-397
189
Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (1999), s. 14-19. - ISSN 0137-7221
190
Controlling Weapons in the Quest for Peace : Non-Violent Defence, Arms Control, Disarmament, and Conversion / Hans Günter Brauch, Czesław MESJASZ, Björn Möller // W: The Future of the United Nations System : Potential for the Twenty-First Century / edited by Chadwick F. Alger. - Tokyo; New York; Paris: United Nations University Press, 1998. - S. 15-53. - ISBN 92-808-0973-3
191
Modele procesu negocjacji = Models of Negotiation Processes / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998), s. 149-163. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
192
Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne" / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1998), s. 10-13. - ISSN 0137-7221
193
Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności / Czesław MESJASZ // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 144-181. - Bibliogr.
194
Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Contracts and Agency Relationships in Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
195
Proste modele konfliktów i negocjacji / Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (1997), s. 46-48. - ISSN 1234-5784
196
Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy / Czesław MESJASZ // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 251-281. - Bibliogr.
197
O języku polskiego gospodarowania / Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1997), s. 26-28. - ISSN 1234-5784
198
Założenia analizy negocjacji = The Principles of the Negotiation Analysis / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
199
O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1996), s. 45. - ISSN 1234-5784
200
Założenia analizy negocjacji = Assumptions of Negotiation Analysis / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
201
Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1996), s. 36-38. - Rec. pracy: Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996. - ISSN 0137-7221
202
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych = Determinants and Types of Inter-Organizational Relations / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
203
Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny" / Jaap H. de Wilde ; tłumaczenie Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 3 (1996), s. 57-71. - ISSN 1234-656X
204
Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 159-185. - Bibliogr.
205
Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne / Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 4 (1996), s. 36-48. - ISSN 1234-656X
206
Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina. - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. - (Banki a Gospodarka Polska ; t. 6). - S. 131-149. - ISBN 83-900574-8-4
207
Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo / Czesław MESJASZ // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 170-200. - Bibliogr.
208
Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna / Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 2 (1995), s. 82-89. - ISSN 1234-656X
209
Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1995), s. 12-13, 23. - ISSN 0137-7221
210
O etyce raz jeszcze / Czesław MESJASZ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (30) (1994), s. 32-35
211
Security Challenges after the Cold War = Sicherheitspolitische Herausforderungen nach dem Kalten Krieg / ed. Czesław MESJASZ. - Mosbach: AFES-Press, 1994. - 107 s. : il. ; 23 cm. - (IPRA Defense and Disarmament Study Group ; Paper 5. AFES-PRESS Report ; no. 46). - ISBN 3-926979-49-6
212
Security and Disarmament in North-East Asia = Sicherheit und Abrüstung in Nordost Asien / ed. Czesław MESJASZ. - Mosbach: AFES-Press, 1994. - 63 s. : il. ; 23 cm. - (IPRA Defense and Disarmament Study Group ; Paper 6. AFES-PRESS Report ; no. 48). - ISBN 3-926979-50-X
213
Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations / Czeslaw MESJASZ // Cybernetics and Systems. - vol. 25, iss. 6, (1994), s. 763-779. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0196-9722
214
Organizacja systemu informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 162-215
215
Gry dla negocjatorów / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993), s. 31-32. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
216
Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa = Impact of Inter-structure Negotiation on Enterprise'a Dynamic Equilibrium / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993), s. 33-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
217
Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii = Business Schools in Great Britain / Czesław MESJASZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 60. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
218
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 33-54
219
Skład zespołu negocjacyjnego / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1992), s. 22-24. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
220
Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems / Czesław MESJASZ // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1992. - (Seminar Papers ; no. 15). - S. 41-58. - Bibliogr.
221
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Halina PIEKARZ, Wojciech WDOWIAK, Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 86-130. - ISBN 83-04-03956-7
222
Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania = Application of Mathematical Models of Negotiation to the Theory and Practice of Management / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 375 (1992), s. 105-120. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
223
Przebieg i wyniki badań empirycznych / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech WDOWIAK // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 131-198. - ISBN 83-04-03956-7
224
Mediacje w konflikcie / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1992), s. 27-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
225
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI, Czesław MESJASZ, Zbigniew MARTYNIAK, Roman SIEDLARZ // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 7-85. - ISBN 83-04-03956-7
226
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 79-99. - ISBN 83-208-0835-9
227
Funkcje systemów wspomagania zarządzania = Functions of the Management Aid Systems / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 345 (1991), s. 25-38. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
228
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 100. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
229
Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 117-133
230
Instrumenty zarządzania / Czesław MESJASZ, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 199-256, [1] k. złoż.
231
Political Stability and European Developments = Politische Stabilität und Europäische Entwicklungen / ed. Czesław MESJASZ. - Mosbach: AFES-Press, 1991. - 45 s. : il. ; 23 cm. - (IPRA Defense and Disarmament Study Group ; Paper 3. AFES-PRESS Report ; no. 43). - ISBN 3-926979-38-0 ; 978-3-926979-38-4
232
Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa / Czesław MESJASZ // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 113-128
233
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 35-50
234
Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji = A Concept and an Analysis of Organizations Complexity : a Review / Czesław MESJASZ // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 3-4 (1990), s. 97-115. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
235
Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych = Simulation of Decision-Making Processes with Application of GERTS Networks / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 309 (1990), s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
236
Podstawy analizy złożoności systemów = Foundations of the Systems Complexity Analysis / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
237
Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu / Czesław MESJASZ // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 63-83
238
Zastosowanie symulacji w usprawnianiu przebiegów decyzyjnych / Czesław MESJASZ ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 1989. - 307 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: złoż. karta perforowana. - Bibliogr.
239
Kompendium wiedzy systemowej / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (593) (1989), s. 32-33. - Rec. pracy: Sienkiewicz P., Inżynieria systemów kierowania. PWE, Warszawa 1988
240
Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie / Czesław MESJASZ // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 78-89. - Bibliogr.
241
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work / Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989), s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
242
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych = The Application of Petri Nets in Modelling of Partial Decisionmaking Processes / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988), s. 63-88. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
243
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 122-134
244
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego / oprac. Cz. MESJASZ // Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988), s. 2-6. - Bibliogr.
245
Rozwój środków orgatechnicznych = The Development of Office Technology / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 259 (1988), s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
246
Applications of Systems Modelling in Peace Research / Czesław MESJASZ // Journal of Peace Research. - vol. 25, iss. 3 (1988), s. 291-334. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3433
247
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987), s. 45-46. - ISSN 0137-7221
248
Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego = Application of Taxonomic Methods to Classify Functions of Manufacturing System / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986), s. 197-219. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
249
Identyfikacja struktury organizacyjnej = On the Identification of an Organizational Structure / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 37-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02343-1
250
Teoria systemów / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Techniczny. - nr 45 (1985), s. 22-23. - ISSN 0137-8783
251
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (548) (1985), s. 26-27. - ISSN 0137-7221
252
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3. Cz. 3. Cz. 3 / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985), s. 26-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
253
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985), s. 20-21, 30. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
254
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2 / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (549) (1985), s. 22-25. - ISSN 0137-7221
255
Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania = The Application of the Concept of Distance between Seta to Measure the Interaction of Subsystems In the Process of Management / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984), s. 189-207. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
256
Coś przechodzi obok / Czesław MESJASZ // Zarządzanie. - nr 3 (1984), s. 15. - ISSN 0137-3803
257
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984), s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
258
Postęp techniczny w biurze / Czesław MESJASZ // Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984), s. 8-10. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
259
Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej = The Possibilities of Application of Informatics Methods to the Organization of Office Work / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984), s. 19-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
260
O teorii systemów i możliwości jej zastosowania / Czesław MESJASZ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 10-11 (393-394) (1982), s. 39. - ISSN 0013-3043
261
Założenia oceny niezawodności organizacji / Czesław MESJASZ // Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1982), s. 7-10. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
262
Pułapy i pułapki / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (514) (1982), s. 32-33. - Rec. pracy: Zawiślak Andrzej M., Pułapy i pułapki zarządzania. Iskry, Warszawa 1982, s. 151
263
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
264
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
265
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
266
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
267
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
268
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
269
Systemy wczesnego ostrzegania w firmie / Halina PIEKARZ, Czesław MESJASZ, Beata BARCZAK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Paweł CABAŁA, Tomasz Rychter. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 146 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Sołtysik M., (2022), Agile Project Management and Complexity: a Reappraisal, London, New York : Routledge, 122 s.
2
Mesjasz C., (2022), Data Analytics as an Instrument for Understanding Complex Projects : Merging Quantitative and Qualitative Approaches, "CONNECT e-Magazine by ICCPM", iss. 44, s. 34-37.
3
Mesjasz C., (2021), Complexity and Self-organisation of Agile Project Teams : a Reappraisal, "CONNECT e-Magazine by ICCPM", iss. 39, s. 10-13.
4
Mesjasz C., (2021), Complexity and the Agile Project Management : Linking the Past With the Future, "CONNECT e-Magazine by ICCPM", iss. 42, s. 20-23.
5
Mesjasz C., (2020), Teoria złożoności a innowacyjność organizacji. [W:] Malara Z., Rutkowska M. (red.), Innowacje w dobie technologii IT : obszary - koncepcje - narzędzia, Wrocław : Politechnika Wrocławska, s. 15-28.
6
Mesjasz C., (2020), Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami. [W:] WALAS-TRĘBACZ J., MAŁKUS T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 27-36.
7
Marchewka M., (2019), Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 231 k.
8
Mesjasz C., (2019), An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 2, s. 3-8; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601
9
Mesjasz C., Szarucki M., (2019), Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 7, nr 2, s. 54-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286
10
Mesjasz C., Mesjasz L., (2019), Application of a Systems Approach to Studying Global Socio-Economic Inequality, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2(21), s. 43-59; https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1845/1439
11
Mesjasz C., (2018), [Recenzja] : Systemy złożone w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 2 (937), s. 62-64; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb247893/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.02.pdf
12
Mesjasz C., (2018), Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 6, cz. 1, s. 217-230; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf
13
Mesjasz C., (2018), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-97.
14
Mesjasz C., (2018), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 417-430.
15
Mesjasz C., (2018), Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 35-54.
16
Mesjasz C., (2018), Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 1, cz. 1, s. 107-121; http://wzr.ug.edu.pl/.zif/7_10.pdf
17
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2018), Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 463-476.
18
Mesjasz C., (2018), Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 359, s. 18-36; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc
19
Mesjasz C., (2018), Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey. [W:] Morales A., Gershenson C., Braha D., Minai , Bar-Yam Y. (red.), Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems (Springer Proceedings in Complexity), Cham : Springer, s. 24-32.
20
Mesjasz C., (2017), Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania. [W:] CABAŁA P., TYRAŃSKA M. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy, Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", s. 173-183.
21
Mesjasz L., Mesjasz C., (2017), Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 8, s. 18-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487153
22
Mesjasz C., (2017), Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 322, s. 102-120; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/09.pdf
23
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", nr 3, t. 1, s. 264-274; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171484082
24
Mesjasz C., (2017), Socio-economic Inequality and Systems Approach. [W:] TECZKE J., BUŁA P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 163-178.
25
Mesjasz C., (2017), Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 15-23.
26
Mesjasz C., (2017), Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 99-149.
27
Mesjasz C., (2017), Ignorancja i wiedza w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 7 (930), s. 3-10; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249757dd5/po.2017.07.01.pdf
28
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9, s. 69-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699
29
Mesjasz C., (2016), Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 263, s. 19-35; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=232839&from=publication
30
Adamska A., Mesjasz C., Urbanek P., (2016), Teorie ładu korporacyjnego: władanie i kontrola w złożonym świecie, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 134 s.
31
Mesjasz C., (2016), Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 229-243; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_18.pdf
32
Mesjasz C., (2016), Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking. [W:] Brauch , Spring , Grin J., Scheffran J. (red.), Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; vol. 10), Cham : Springer, s. 421-450.
33
Mesjasz C., Mesjasz L., (2016), Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 99-107; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,725,Czeslaw_Mesjasz_Lidia_Mesjasz_Wlasnosc_nadzor_i_kontrola_korporacyjna_jako_cechy_internacjonalizacji_przedsiebiorstwa.html
34
Mesjasz C., Bartusik K., (2016), Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 240-254.
35
Mesjasz C., (2016), Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 307-316.
36
Mesjasz L., Mesjasz C., (2016), Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation, "Journal of Economics and Management", nr 25, s. 63-78; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_25/05.pdf
37
Mesjasz C., (2016), Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444, s. 317-330; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38015
38
Mesjasz C., (2016), Paradoksy w systemowej teorii zarządzania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 398-418; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35634
39
Mesjasz L., Mesjasz C., (2015), Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 11-23; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-11.pdf
40
Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Woźniak K., Bartusik K., (2015), Interpretacja i zakres metodologii projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 17-42.
41
Mesjasz C., (2015), Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 219-225.
42
Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Sołtysik M., (2015), Podejście systemowe w projektowaniu organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 225-254.
43
Mesjasz C., Mesjasz L., (2015), The Patterns of Sovereign Debt Negotiations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 153-164.
44
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 43-61.
45
Mesjasz C., (2015), Complex Systems Studies and Terrorism. [W:] Fellman , Minai (red.), Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence (Understanding Complex Systems), New York : Springer, s. 35-71.
46
Mesjasz C., (2015), Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 378-389; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/wybory_strategiczne_2015.pdf
47
Tyran B., (2015), Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 308 k.
48
Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., (2015), Klasyczne i współczesne metodyki projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 81-104.
49
Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., (2015), Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-21.
50
Mesjasz C., (2015), Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 21-39.
51
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 105-118.
52
Mesjasz C., (2015), Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal. [W:] Jerzemowska M., Stańczyk-Strumiłło K. (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 85-100.
53
Mesjasz C., (2014), Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 33-42; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,395,Czeslaw_Mesjasz_Dostosowanie_sie_partnerow_w_negocjacjach_miedzykulturowych.html
54
Mesjasz C., (2014), Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 157-168.
55
Mesjasz C., (2014), Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 129-149.
56
Mesjasz C., (2014), Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie. [W:] Raczkowski K., Sułkowski Ł. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki, Warszawa : Difin, s. 121-164.
57
Mesjasz C., (2014), Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 277-311.
58
Mesjasz C., (2014), Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, s. 336-346.
59
Mesjasz C., (2014), Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-45.
60
Mesjasz C., (2014), The Meaning of Risk in Negotiation. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 43-59.
61
Mesjasz C., (2013), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 298-305.
62
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2013), Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 325-334.
63
Mesjasz C., (2013), Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 141, s. 37-50; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication
64
Mesjasz C., (2013), Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 70-79.
65
Mesjasz C., (2013), Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance. [W:] Bleicher K. (red.), Human Resources Management: Unternehmungskulturen im Spannungsfeld neuer Herausforderungen, Künzelsau ; Deutschland : Swiridoff Verl, s. 45-80.
66
Hausner J., Marody M., Sztompka P., Giza A., Mikulowski Pomorski J., Białynicki-Birula P., Styn I., Mesjasz C., Karwińska A., Mazur S., (2013), Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"], "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 62-84; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf
67
Mesjasz C., Rogowski W., (2013), Definitions of Financial Stability. [W:] Urbanek P. (red.), Corporate Governance in the Banking Sector, Łódź : Łódź University Press, s. 13-36.
68
Mesjasz C., (2012), Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 179-193.
69
Mesjasz C., (2012), Nadzór korporacyjny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 417-430.
70
Mesjasz C., (2012), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-97.
71
Mesjasz C., (2012), Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 263-285.
72
Mesjasz C., (2012), Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 23-32.
73
Mesjasz C., (2012), Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 51-73.
74
Rogowski W., Mesjasz C., (2012), Definicje stabilności finansowej. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 15-26.
75
Mesjasz C., (2012), Ekonomik Güvenlik. [W:] de., Aydın M., Brauch , Polat N., Çelikpala M., Spring (red.), Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe: Okumalar, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 239-257.
76
Czekaj J., Mesjasz C., Ziębicki B., (2012), Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 463-476.
77
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Kameri-Mbote P., Chourou B., Dunay P., Birkmann J. (red.), (2011), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security: Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, vol. 5), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, LI, 1815 s.
78
Mesjasz C., (2011), Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 46; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
79
Mesjasz C., (2011), Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 224-248.
80
Mesjasz C., (2011), [Recenzja], "Sprawy Międzynarodowe", nr 1 (64), s. 138-142.
81
Mesjasz C., (2011), A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 313-332.
82
Mesjasz C., (2011), Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 46-48.
83
Mesjasz C., (2011), [Recenzja], "The Polish Quarterly of International Affairs", nr 1 (vol 20), s. 83-86.
84
Mesjasz C., (2011), Economic Vulnerability and Economic Security. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Kameri-Mbote P., Chourou B., Dunay P., Birkmann J. (red.), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; vol. 5), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 123-156.
85
Mesjasz C., (2011), Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 129-156.
86
Mesjasz C., (2011), Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy. [W:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny: podręcznik akademicki, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 15-52.
87
Mesjasz C., (2011), Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods, "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18
88
Mesjasz C., (2011), Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Studenci.pl", s. [1 ekran]; http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html
89
Mesjasz C., (2011), Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia, "Przegląd Corporate Governance", 3 (27), s. 19-22.
90
Mesjasz C., (2011), Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 279-286.
91
Mesjasz C., (2010), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 353-381.
92
Mesjasz C., (2010), Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego. [W:] Białkiewicz (red.), Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 55-76.
93
Mesjasz C., (2010), Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
94
Mesjasz C., (2010), Complexity of Social Systems, "Acta Physica Polonica A", vol. 117, no. 4, s. 706-715; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf
95
Mesjasz C., (2010), UEK miejscem spotkania Conference Board, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
96
Mesjasz C., (2010), Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków, "Przegląd Corporate Governance", nr 4 (24), s. 129-133.
97
Mesjasz C., (2010), Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 141-154.
98
Mesjasz C., (2010), System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 279-309.
99
Mesjasz C., (2010), Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 103-113.
100
Mesjasz C., (2010), Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 455-469.
101
Cabała P., Kozioł L., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2009), Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 265-316.
102
Mesjasz C., (2009), Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 12 (12), s. 71-80.
103
Mesjasz C., (2009), Interpretations of Complexity of Social Systems. [W:] Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 4.
104
Mesjasz C., (2009), Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 822-829.
105
Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A., (2009), Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 165-200.
106
Brauch H., Oswald Spring Ú., Grin J., Mesjasz C., Kameri-Mbote P., Behera N., Chourou B., Krummenacher H. (red.), (2009), Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, v. 4), Berlin : Springer, XLVIII, 1586 s.
107
Nowak A., Mesjasz C., (2009), Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
108
Mesjasz C., (2009), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 428-463.
109
Mesjasz C., (2009), Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
110
Mesjasz C., (2009), [Recenzja], "Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych", t. 7 (VII), s. 131-134.
111
Mesjasz C., (2009), Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych. [W:] Kościk B., Sławińska M. (red.), Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, s. 7-17.
112
Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Stabryła A., Woźniak K., (2009), Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 241-263.
113
Mesjasz C., (2009), Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 277-289.
114
Mesjasz C., (2008), Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis. [W:] Minai , Braha D., Bar-Yam Y. (red.), Unifying Themes in Complex Systems VI: Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems, New York : Springer, s. 170-177.
115
Mesjasz C., (2008), Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 47-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/160342313
116
Mesjasz C., (2008), Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 263-295.
117
Mesjasz C., (2008), Prediction in Security Theory and Policy. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 889-900.
118
Mesjasz C., (2008), Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp., "Argumenta Oeconomica", 1, s. 145-147.
119
Mesjasz C., (2008), Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 45-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/167913003
120
Mesjasz C., (2008), Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji. [W:] Białkiewicz (red.), Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 51-66.
121
Mesjasz C., (2008), Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management. [W:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 72-90.
122
Mesjasz C., Kozina A., Malkus T., (2008), Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia. [W:] Marcuello Servós , Resa (red.), Servicios Sociales: Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional, Madrid : Ediciones Académicas, S.A., s. 137-168.
123
Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2008), Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw. [W:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 138-163.
124
Mesjasz C., (2008), Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 114-123.
125
Mesjasz C., (2008), Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 7-21.
126
Mesjasz C., (2008), Economic Security. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 569-580.
127
Mesjasz C., (2008), Security as Attributes of Social Systems. [W:] Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace; v. 3), Berlin : Springer, s. 45-62.
128
Mesjasz C., (2008), Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego. [W:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13-33.
129
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Dunay P., Behera N., Chourou B., Kameri-Mbote P., Liotta P. (red.), (2008), Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, v. 3), Berlin : Springer, XXVIII, 1147 s.
130
Małkus T., (2007), Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 396 k.
131
Mesjasz C., (2007), Złożone systemy adaptacyjne, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 3-6.
132
Mesjasz C., (2007), Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 41-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/138470077
133
Mesjasz C., (2007), Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia. [W:] Matematyka i fizyka w socjologii: interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007
134
Mesjasz C., (2007), Ewolucja władania korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 35-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762476
135
Mesjasz C., (2007), Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 593-602.
136
Mesjasz C., (2006), Complex Systems Studies and the Concepts of Security, "Kybernetes", vol. 35, iss. 3/4,, s. 471-488.
137
Mesjasz C., (2006), Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1104, s. 154-164.
138
Mesjasz C., (2006), Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455882
139
Mesjasz C., (2006), Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-54.
140
Mesjasz C., (2006), Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-40.
141
Mesjasz C., Rogowski W., (2005), A Survey of Definitions of Financial Stability. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 437-465.
142
Mesjasz C., (2005), Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 159-169.
143
Mesjasz C., (2005), "Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 7-11.
144
Mesjasz C., (2005), Mechanizmy władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4, s. 312-322.
145
Mesjasz C., (2005), Zmiany w nadzorze korporacyjnym w Unii Europejskiej. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 211-218.
146
Mesjasz C., (2004), Założenia zmian nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej. [W:] Białkiewicz (red.), Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej, Kraków : Wyższa Szkoła Humanistyczna, s. 79-105.
147
Mesjasz C., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie i Rozwój", nr 45 (3/2004), s. 27.
148
Mesjasz C., (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego. [W:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13-31.
149
Mesjasz C., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie i Rozwój", nr 45 (3/2004), s. 27.
150
Mesjasz C., (2004), Podejście systemowe. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 416-417.
151
Mesjasz C., (2004), Organizacja jako system złożony, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 51-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/64413032
152
Mesjasz C., (2004), Rachunek optymalizacyjny. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 476-477.
153
Mesjasz C., (2004), Model sterowania w zarządzaniu procesowym. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 337-338.
154
Bjerke B., Mesjasz C., Hajdukiewicz A., (2004), Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik. [W:] Bjerke B. (red.), Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 301-325.
155
Mesjasz L., Mesjasz C., (2004), Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/46647833
156
Mesjasz C., (2004), Theories of Corporate Governance. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 353-372.
157
Mesjasz C., (2004), Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 53-64.
158
Mesjasz C., (2004), Optymalizacja parametrów projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 386-387.
159
Mesjasz C., (2004), Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1014, s. 65-72.
160
Bjerke B., (2004), Przedmowa do polskiego wydania. [W:] Bjerke B. (red.), Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. [9].
161
Mesjasz C., (2004), Dynamika procesów. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 112-113.
162
Mesjasz C., (2004), Analiza systemowa. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 35-36.
163
Mesjasz C., (2003), Teoria systemów złożonych a innowacyjność w zarządzaniu. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '03 : Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Warszawa : Difin : Szkoła Główna Handlowa, s. 348-364.
164
Mesjasz C., (2003), Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (114), s. 3-16.
165
Mesjasz C., (2003), Book Notes, "Journal of Peace Research", vol. 40, iss. 2, s. 245.
166
Stabryła A., Mesjasz C., (2003), Principal Directions in the Evolution of Strategic Management, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 5-26.
167
Mesjasz C., (2003), Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 83-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/56513630
168
Mesjasz C., (2002), Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 424-436.
169
Kozina A., Mesjasz C., (2002), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-71.
170
Mesjasz C., (2002), Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 107-125; https://bazekon.uek.krakow.pl/15406
171
Mesjasz C., (2002), Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego. [W:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 53-66.
172
Mesjasz C., (2002), Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 91-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/12820
173
Piekarz H., Mesjasz C., (2001), Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 28-38.
174
Kozina A., Mesjasz C., (2001), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski. [W:] Czerska M., Rutka R. (red.), Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 154-173.
175
Mesjasz C., (2001), Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors, "S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development)" [on-line], Vol. 1, No 2, s. 1-17; https://see.library.utoronto.ca/SEED/Vol1-2/Mesj.pdf
176
Mesjasz C., (2001), Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 57-72.
177
Mesjasz C., (2000), Reorganization of Commercial Debt : Negotiations between Poland and the London Club (1981-1994). [W:] Kremenyuk , Sjöstedt G. (red.), International Economic Negotiations: Models Versus Reality, Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, s. 143-166.
178
Mesjasz C., (2000), Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 7-23.
179
Mesjasz C., (2000), Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 61-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/10699
180
Mesjasz C., (2000), Podstawy teoretyczne nadzoru nad przedsiębiorstwem. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 209-222.
181
Mesjasz C., Mesjasz L., (2000), Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod, "Bank i Kredyt", nr 9, s. 61-75.
182
Mesjasz C., (2000), Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 348-358.
183
Mesjasz C., (2000), Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 7, s. 56-58.
184
Mesjasz C., (2000), Banki bez rodowodu, "Rzeczpospolita", nr 147, s. A10.
185
Mesjasz C., (2000), Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 231-264.
186
Mesjasz C., (2000), Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 142), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 258 s.
187
Mesjasz C., (1999), Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego, "Bank i Kredyt", nr 3, s. 38-42.
188
Mesjasz C., (1999), Metody planowania strategicznego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 364-397.
189
Mesjasz C., (1999), Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 14-19.
190
Brauch H., Mesjasz C., Möller B., (1998), Controlling Weapons in the Quest for Peace : Non-Violent Defence, Arms Control, Disarmament, and Conversion. [W:] Alger (red.), The Future of the United Nations System: Potential for the Twenty-First Century, Tokyo ; New York : United Nations University Press, s. 15-53.
191
Mesjasz C., (1998), Modele procesu negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 149-163.
192
Mesjasz C., (1998), Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne", "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 10-13.
193
Mesjasz C., (1998), Nadzór nad przedsiębiorstwem jako organizacyjny czynnik produktywności. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 2, s. 144-181.
194
Mesjasz C., (1998), Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (94), s. 55-68.
195
Mesjasz C., (1997), Proste modele konfliktów i negocjacji, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 13, s. 46-48.
196
Mesjasz C., (1997), Dobór struktury kapitału jako czynnik strategii produktywności firmy. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 251-281.
197
Mesjasz C., (1997), O języku polskiego gospodarowania, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 26-28.
198
Mesjasz C., (1997), Założenia analizy negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 67-80.
199
Mesjasz L., Mesjasz C., (1996), O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16, s. 45.
200
Mesjasz C., (1996), Założenia analizy negocjacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (85), s. 33-44.
201
Mesjasz C., (1996), Postmodernizm - zaproszenie do dyskusji o organizacji i zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 36-38.
202
Mesjasz C., (1996), Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 83-96.
203
de Wilde J., (1996), Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny", "Ad Meritum", nr 3, s. 57-71.
204
Mesjasz C., (1996), Ramowy model procesu negocjacji kredytowych bank-przedsiębiorstwo. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 159-185.
205
Mesjasz C., (1996), Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne, "Ad Meritum", nr 4, s. 36-48.
206
Mesjasz C., (1996), Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo. [W:] Jerschina J. (red.), Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa, Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM" : Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 131-149.
207
Mesjasz C., (1995), Metody oceny ryzyka stosowane w negocjacjach bank-przedsiębiorstwo. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 170-200.
208
Mesjasz C., (1995), Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna, "Ad Meritum", nr 2, s. 82-89.
209
Mesjasz C., (1995), Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 12-13, 23.
210
Mesjasz C., (1994), O etyce raz jeszcze. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 32-35.
211
Mesjasz C. (red.), (1994), Security Challenges after the Cold War, Mosbach : AFES-Press, 107 s.
212
Mesjasz C. (red.), (1994), Security and Disarmament in North-East Asia, Mosbach : AFES-Press, 63 s.
213
Mesjasz C., (1994), Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations, "Cybernetics and Systems", vol. 25, iss. 6,, s. 763-779.
214
Stabryła A., Mesjasz C., Bartusik K., Beliczyński J., (1994), Organizacja systemu informacji menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 162-215.
215
Mesjasz C., (1993), Gry dla negocjatorów, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 31-32.
216
Mesjasz C., (1993), Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 33-45.
217
Mesjasz C., (1992), Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 60.
218
Mesjasz C., Skarbek T., (1992), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-54.
219
Mesjasz C., (1992), Skład zespołu negocjacyjnego, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 22-24.
220
Mesjasz C., (1992), Metaphors and Analogies of Stability and Chaos, and Current Changes in Socioeconomic Systems. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 41-58.
221
Martyniak Z., Czekaj J., Piekarz H., Wdowiak W., Mesjasz C., Potocki A., (1992), Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 86-130.
222
Mesjasz C., (1992), Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 105-120.
223
Czekaj J., Martyniak Z., Mesjasz C., Piekarz H., Potocki A., Wdowiak W., (1992), Przebieg i wyniki badań empirycznych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 131-198.
224
Mesjasz C., (1992), Mediacje w konflikcie, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 27-28.
225
Potocki A., Mesjasz C., Martyniak Z., Siedlarz R., (1992), Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 7-85.
226
Mesjasz C., Skarbek T., (1991), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 79-99.
227
Mesjasz C., (1991), Funkcje systemów wspomagania zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 345, s. 25-38.
228
Mesjasz C., (1991), Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 100.
229
Mesjasz C., (1991), Modele negocjacji międzyorganizacyjnych w opisie i objaśnianiu równowagi przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych, s. 117-133.
230
Mesjasz C., Chechelski M., Kozina A., (1991), Instrumenty zarządzania. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 199-256, [1] k. złoż..
231
Mesjasz C. (red.), (1991), Political Stability and European Developments, Mosbach : AFES-Press, 45 s.
232
Mesjasz C., (1991), Negocjacje międzyorganizacyjne jako czynnik równowagi przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 113-128.
233
Mesjasz C., Skarbek T., (1991), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 35-50.
234
Mesjasz C., (1990), Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji, "Prakseologia", nr 3-4, s. 97-115.
235
Mesjasz C., (1990), Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 309, s. 79-97.
236
Mesjasz C., (1990), Podstawy analizy złożoności systemów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 39-53.
237
Mesjasz C., (1990), Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 63-83.
238
Mesjasz C., (1989), Zastosowanie symulacji w usprawnianiu przebiegów decyzyjnych, Prom. Stabryła A., Kraków : , 307 k.
239
Mesjasz C., (1989), Kompendium wiedzy systemowej, "Przegląd Organizacji", nr 6 (593), s. 32-33.
240
Mesjasz C., (1989), Zastosowanie sieci GERTS w modelowaniu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 78-89.
241
Mesjasz C., Potocki A., (1989), Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych (badania pilotażowe), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 25-45.
242
Mesjasz C., (1988), Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 278, s. 63-88.
243
Mesjasz C., Skarbek T., (1988), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122-134.
244
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego, oprac. C. Mesjasz, (1988) "Poradnik Organizatora", nr 4, s. 2-6.
245
Mesjasz C., (1988), Rozwój środków orgatechnicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 259, s. 23-42.
246
Mesjasz C., (1988), Applications of Systems Modelling in Peace Research, "Journal of Peace Research", vol. 25, iss. 3, s. 291-334.
247
Kozina A., Mesjasz C., (1987), M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora, "Przegląd Organizacji", nr 10 (573), s. 45-46.
248
Mesjasz C., (1986), Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 197-219.
249
Mesjasz C., Skarbek T., (1986), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 37-63.
250
Kozina A., Mesjasz C., (1985), Teoria systemów, "Przegląd Techniczny", nr 45, s. 22-23.
251
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 9 (548), s. 26-27.
252
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3. Cz. 3, "Przegląd Organizacji", nr 11 (550), s. 26-29.
253
Kozina A., Mesjasz C., (1985), O systemie pojęć systemowych raz jeszcze, "Przegląd Organizacji", nr 2 (541), s. 20-21, 30.
254
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2, "Przegląd Organizacji", nr 10 (549), s. 22-25.
255
Mesjasz C., (1984), Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 189-207.
256
Mesjasz C., (1984), Coś przechodzi obok, "Zarządzanie", nr 3, s. 15.
257
Kozina A., Mesjasz C., (1984), Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 139-156.
258
Mesjasz C., (1984), Postęp techniczny w biurze, "Problemy Postępu Technicznego", nr 1, s. 8-10.
259
Lisiński M., Mesjasz C., (1984), Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 190, s. 19-41.
260
Mesjasz C., (1982), O teorii systemów i możliwości jej zastosowania, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 10-11 (393-394), s. 39.
261
Mesjasz C., (1982), Założenia oceny niezawodności organizacji, "Problemy Postępu Technicznego", nr 3, s. 7-10.
262
Mesjasz C., (1982), Pułapy i pułapki, "Przegląd Organizacji", nr 11 (514), s. 32-33.
263
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168
264
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
265
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
266
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
267
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
268
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
269
Piekarz H., Mesjasz C., Barczak B., Walas-Trębacz J., Cabała P., Rychter T., (2002), Systemy wczesnego ostrzegania w firmie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
1
@book{UEK:2168362118,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Mariusz Sołtysik",
title = "Agile Project Management and Complexity : a Reappraisal",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003175032},
url = {},
isbn = "978-1-032-00652-9 ; 978-1-003-17503-2",
}
2
@article{UEK:2168365674,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Data Analytics as an Instrument for Understanding Complex Projects : Merging Quantitative and Qualitative Approaches",
journal = "CONNECT e-Magazine by ICCPM",
number = "iss. 44",
pages = "34-37",
year = "2022",
}
3
@article{UEK:2168353854,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Complexity and Self-organisation of Agile Project Teams : a Reappraisal",
journal = "CONNECT e-Magazine by ICCPM",
number = "iss. 39",
pages = "10-13",
year = "2021",
}
4
@article{UEK:2168363390,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Complexity and the Agile Project Management : Linking the Past With the Future",
journal = "CONNECT e-Magazine by ICCPM",
number = "iss. 42",
pages = "20-23",
year = "2021",
}
5
@inbook{UEK:2168351666,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoria złożoności a innowacyjność organizacji",
booktitle = "Innowacje w dobie technologii IT : obszary - koncepcje - narzędzia",
pages = "15-28",
adress = "Wrocław",
publisher = "Politechnika Wrocławska",
year = "2020",
isbn = "978-83-7493-135-9",
}
6
@inbook{UEK:2168350096,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Interpretacje złożoności w zarządzaniu projektami",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "27-36",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
7
@unpublished{UEK:2168338583,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
8
@article{UEK:2168336039,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 2",
pages = "3-8",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.2.01},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130601},
}
9
@article{UEK:2168342551,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 7, 2",
pages = "54-66",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.2.4},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286},
}
10
@article{UEK:2168343740,
author = "Czesław Mesjasz and Lidia Mesjasz",
title = "Application of a Systems Approach to Studying Global Socio-Economic Inequality",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2(21)",
pages = "43-59",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2019.2102},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1845/1439},
}
11
@article{UEK:2168325929,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja] : Systemy złożone w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (937)",
pages = "62-64",
year = "2018",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb247893/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.02.pdf},
}
12
@article{UEK:2168325997,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Conceptualizations of Information and the Impact of Information Overabundance on Modern Management",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 6, cz. 1",
pages = "217-230",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168329203,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
14
@inbook{UEK:2168329267,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "417-430",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
15
@inbook{UEK:2168323761,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście systemowe w zarządzaniu portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
16
@article{UEK:2168327647,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa - zalety i wady",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 1, cz. 1",
pages = "107-121",
year = "2018",
url = {http://wzr.ug.edu.pl/.zif/7_10.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168329273,
author = "Janusz Czekaj and Czesław Mesjasz and Bernard Ziębicki",
title = "Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "463-476",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
18
@article{UEK:2168332255,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "359",
pages = "18-36",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361402/edition/341606/content?ref=desc},
}
19
@inbook{UEK:2168327233,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Applications of Complex Systems in Socio-Economic Inequality Research : a Preliminary Survey",
booktitle = "Unifying Themes in Complex Systems IX : Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems",
pages = "24-32",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-96661-8_3},
url = {},
issn = "2213-8684",
isbn = "978-3-319-96660-1 ; 978-3-319-96661-8",
}
20
@inbook{UEK:2168318269,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy",
pages = "173-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-60561-08-9",
}
21
@article{UEK:2168319461,
author = "Lidia Mesjasz and Czesław Mesjasz",
title = "Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 8",
pages = "18-31",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.8.2},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487153},
}
22
@article{UEK:2168319377,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników w spółkach publicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "322",
pages = "102-120",
year = "2017",
url = {https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/09.pdf},
}
23
@article{UEK:2168318695,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3, t. 1",
pages = "264-274",
year = "2017",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171484082},
}
24
@inbook{UEK:2168316859,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Socio-economic Inequality and Systems Approach",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "163-178",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/012.pdf},
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
25
@inbook{UEK:2168322335,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Socio-economic Inequality as a Property of Complex Social Systems",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "15-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
26
@inbook{UEK:2168313299,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przedsiębiorstwo międzynarodowe - rozwój, strategie i struktury",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "99-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
27
@article{UEK:2168318761,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Ignorancja i wiedza w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (930)",
pages = "3-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.07.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249757dd5/po.2017.07.01.pdf},
}
28
@article{UEK:2168318693,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 9",
pages = "69-86",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.5},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699},
}
29
@article{UEK:2168307577,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "263",
pages = "19-35",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=232839&from=publication},
}
30
@book{UEK:2168312571,
author = "Agata Adamska and Czesław Mesjasz and Piotr Urbanek",
title = "Teorie ładu korporacyjnego : władanie i kontrola w złożonym świecie",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8088-341-3 ; 978-83-8088-342-0",
}
31
@article{UEK:2168307993,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 2",
pages = "229-243",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_18.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168309219,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Sustainability and Complexity : a Few Lessons from Modern Systems Thinking",
booktitle = "Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace",
pages = "421-450",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-43884-9_18},
url = {},
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-319-43882-5 ; 978-3-319-43884-9",
}
33
@article{UEK:2168308189,
author = "Czesław Mesjasz and Lidia Mesjasz",
title = "Własność, nadzór i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "99-107",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,725,Czeslaw_Mesjasz_Lidia_Mesjasz_Wlasnosc_nadzor_i_kontrola_korporacyjna_jako_cechy_internacjonalizacji_przedsiebiorstwa.html},
}
34
@inbook{UEK:2168310491,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik",
title = "Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "240-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
35
@inbook{UEK:2168310713,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Norms in Management as Social Constructs : Success, Efficiency and Effectiveness",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "307-316",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
36
@article{UEK:2168311739,
author = "Lidia Mesjasz and Czesław Mesjasz",
title = "Determinants of Complexity of Sovereign Debt Negotiation",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "25",
pages = "63-78",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.22367/jem.2016.25.05},
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_25/05.pdf},
}
37
@article{UEK:2168310499,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Własność, nadzór korporacyjny i kontrola korporacyjna jako uwarunkowania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "444",
pages = "317-330",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.444.29},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38015},
}
38
@article{UEK:2168306867,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Paradoksy w systemowej teorii zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "421",
pages = "398-418",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.421.33},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35634},
}
39
@article{UEK:2168293615,
author = "Lidia Mesjasz and Czesław Mesjasz",
title = "Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "11-23",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-11.pdf},
issn = "1640-6818",
}
40
@inbook{UEK:2168292989,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Krzysztof Woźniak and Katarzyna Bartusik",
title = "Interpretacja i zakres metodologii projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "17-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
41
@inbook{UEK:2168296359,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Metodologiczne problemy pomiaru kapitału intelektualnego",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "219-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
42
@inbook{UEK:2168293183,
author = "Katarzyna Bartusik and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Mariusz Sołtysik",
title = "Podejście systemowe w projektowaniu organizacji",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "225-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
43
@inbook{UEK:2168304327,
author = "Czesław Mesjasz and Lidia Mesjasz",
title = "The Patterns of Sovereign Debt Negotiations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "153-164",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
44
@inbook{UEK:2168292995,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Krzysztof Woźniak",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
45
@inbook{UEK:2168294271,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Complex Systems Studies and Terrorism",
booktitle = "Conflict and Complexity : Countering Terrorism, Insurgency, Ethnic and Regional Violence",
pages = "35-71",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-1705-1_2},
url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4939-1705-1_2#page-1},
issn = "1860-0832",
isbn = "978-1-4939-1704-4 ; 978-1-4939-1705-1",
}
46
@article{UEK:2168301699,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Związki władania korporacyjnego z zarządzaniem strategicznym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "378-389",
year = "2015",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/wybory_strategiczne_2015.pdf},
}
47
@unpublished{UEK:2168318883,
author = "Bożena Tyran",
title = "Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003244},
}
48
@inbook{UEK:2168293031,
author = "Katarzyna Bartusik and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Klasyczne i współczesne metodyki projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
49
@inbook{UEK:2168288789,
author = "Adam Stabryła and Paweł Cabała and Czesław Mesjasz",
title = "Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "13-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
50
@inbook{UEK:2168294947,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in New Member States of the European Union",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "21-39",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
51
@inbook{UEK:2168293037,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
52
@inbook{UEK:2168309217,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Bundles of Corporate Governance : a Preliminary Systemic Appraisal",
booktitle = "Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "85-100",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-7865-409-4",
}
53
@article{UEK:2168283141,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "33-42",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,395,Czeslaw_Mesjasz_Dostosowanie_sie_partnerow_w_negocjacjach_miedzykulturowych.html},
}
54
@inbook{UEK:2168286547,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Determinants of Designing Corporate Governance Systems in Central Eastern Europe",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "157-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
55
@inbook{UEK:2168285339,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "129-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
56
@inbook{UEK:2168279107,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie",
booktitle = "Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki",
pages = "121-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7930-325-0",
}
57
@unpublished{UEK:2168295125,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "277-311",
year = "2014",
}
58
@article{UEK:2168293129,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "366",
pages = "336-346",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.32},
url = {},
}
59
@inbook{UEK:2168287561,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Business Negotiation with Partners from East European Members of the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "35-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
60
@inbook{UEK:2168282695,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "The Meaning of Risk in Negotiation",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "43-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
61
@inbook{UEK:2168271572,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "298-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
62
@inbook{UEK:2168271606,
author = "Janusz Czekaj and Czesław Mesjasz and Bernard Ziębicki",
title = "Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "325-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
63
@article{UEK:2168271378,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "141",
pages = "37-50",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication},
}
64
@inbook{UEK:2168271388,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Decyzje grupowe, konflikty i negocjacje",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "70-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
65
@inbook{UEK:2168295179,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Complexity of Social Phenomena and Limits of Prediction in Economics, Management and Finance",
booktitle = "Human Resources Management : Unternehmungskulturen im Spannungsfeld neuer Herausforderungen",
pages = "45-80",
adress = "Künzelsau; Deutschland",
publisher = "Swiridoff Verl",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-3-89929-075-2",
}
66
@misc{UEK:2168271276,
author = "Jerzy Hausner and Mirosława Marody and Piotr Sztompka and Anna Giza and Jerzy Mikulowski Pomorski and Paweł Białynicki-Birula and Igor Styn and Czesław Mesjasz and Anna Karwińska and Stanisław Mazur",
title = "Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium Dobre Zarządzanie]",
booktitle = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "62-84",
year = "2013",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf},
}
67
@inbook{UEK:2168276487,
author = "Czesław Mesjasz and Wojciech Rogowski",
title = "Definitions of Financial Stability",
booktitle = "Corporate Governance in the Banking Sector",
pages = "13-36",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódź University Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7525-976-6",
}
68
@inbook{UEK:2168256388,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoretyczne podstawy władania korporacyjnego : wprowadzenie",
booktitle = "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego",
pages = "179-193",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-674-1",
}
69
@inbook{UEK:2168238002,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór korporacyjny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "417-430",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
70
@inbook{UEK:2168237846,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
71
@inbook{UEK:2168242754,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Negotiating Mergers and Acquisitions : a Survey of Issues, Procedures and Theoretical Concepts",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "263-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
72
@inbook{UEK:2168235724,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Relations between Corporate Governance and Intellectual Capital",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "23-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
73
@unpublished{UEK:2168263410,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kryteria oceny systemów władania korporacyjnego",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "51-73",
year = "2012",
}
74
@inbook{UEK:2168256384,
author = "Wojciech Rogowski and Czesław Mesjasz",
title = "Definicje stabilności finansowej",
booktitle = "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego",
pages = "15-26",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-674-1",
}
75
@inbook{UEK:2168295165,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Ekonomik Güvenlik",
booktitle = "Uluslararası ilişkilerde çatışmadan güvenliğe : Okumalar",
pages = "239-257",
adress = "İstanbul",
publisher = "İstanbul Bilgi Üniversitesi",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-605-399-253-0",
}
76
@inbook{UEK:2168238024,
author = "Janusz Czekaj and Czesław Mesjasz and Bernard Ziębicki",
title = "Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "463-476",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
77
@book{UEK:2168221702,
title = "Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks",
adress = "Berlin ; Heidelberg ; New York",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2011",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-642-17775-0",
}
78
@misc{UEK:2168344802,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "46",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
79
@unpublished{UEK:2168255378,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "224-248",
year = "2011",
}
80
@article{UEK:2168224428,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "1 (64)",
pages = "138-142",
year = "2011",
}
81
@inbook{UEK:2168228140,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "A Proposal of Comprehensive Typology of Theories of Corporate Governance",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "313-332",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
82
@article{UEK:2168224522,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "46-48",
year = "2011",
}
83
@article{UEK:2168224430,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "The Polish Quarterly of International Affairs",
number = "1 (vol 20)",
pages = "83-86",
year = "2011",
}
84
@inbook{UEK:2168221708,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Economic Vulnerability and Economic Security",
booktitle = "Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks",
pages = "123-156",
adress = "Berlin ; Heidelberg ; New York",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2011",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-642-17775-0",
}
85
@article{UEK:2168220310,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "129-156",
year = "2011",
}
86
@inbook{UEK:2166048700,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Ład (nadzór) korporacyjny : geneza, definicje i podstawowe problemy",
booktitle = "Ład korporacyjny : podręcznik akademicki",
pages = "15-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-264-1167-0",
}
87
@misc{UEK:2168344990,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "34-35",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18},
}
88
@article{UEK:2168241822,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem",
journal = "Studenci.pl : prace naukowe i referaty",
pages = "[1 ekran]",
year = "2011",
url = {http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html},
}
89
@article{UEK:2168256568,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "3 (27)",
pages = "19-22",
year = "2011",
}
90
@article{UEK:2168222644,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "279-286",
adress = "",
year = "2011",
}
91
@inbook{UEK:2165522895,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "353-381",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
92
@inbook{UEK:2168254870,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przegląd metod pomiaru kapitału intelektualnego",
booktitle = "Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie",
pages = "55-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "83-907357-8-4",
}
93
@misc{UEK:2168274893,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "22-23",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
94
@article{UEK:2165629116,
author = "C. Mesjasz",
title = "Complexity of Social Systems",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 117, no. 4",
pages = "706-715",
year = "2010",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf},
}
95
@misc{UEK:2168274909,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "UEK miejscem spotkania Conference Board",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "42",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
96
@article{UEK:2168256570,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Źródło wiedzy i inspiracji dla praktyków i teoretyków",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "4 (24)",
pages = "129-133",
year = "2010",
}
97
@inbook{UEK:2165403283,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "141-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-3-8",
}
98
@unpublished{UEK:2168230916,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "System nadzoru korporacyjnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "279-309",
year = "2010",
}
99
@inbook{UEK:2165753459,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożoność a innowacyjność organizacji : znaczenie rosnących przychodów krańcowych",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "103-113",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
100
@inbook{UEK:2168288585,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Zarządzanie ryzykiem we władaniu korporacyjnym : przegląd podejść normatywnych",
booktitle = "Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "455-469",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-393-1",
}
101
@inbook{UEK:2162157542,
author = "Paweł Cabała and Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Krzysztof Woźniak",
title = "Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "265-316",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
102
@article{UEK:2165721282,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "12 (12)",
pages = "71-80",
year = "2009",
url = {},
}
103
@misc{UEK:2166385670,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Interpretations of Complexity of Social Systems",
booktitle = "Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009",
pages = "4",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2009",
}
104
@article{UEK:50341,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "822-829",
adress = "",
year = "2009",
}
105
@inbook{UEK:2162149816,
author = "Jan Beliczyński and Czesław Mesjasz and Adam Stabryła",
title = "Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "165-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
106
@book{UEK:2165385069,
title = "Facing Global Environmental Change : Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2009",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-68487-9",
}
107
@article{UEK:2168275079,
author = "Agnieszka Nowak and Czesław Mesjasz",
title = "Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "30-31",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
108
@unpublished{UEK:2168219020,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "428-463",
year = "2009",
}
109
@misc{UEK:2168274489,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "28-29",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
110
@article{UEK:2165725722,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Prace Komisji PAU do oceny podręczników szkolnych",
number = "t. 7 (VII)",
pages = "131-134",
year = "2009",
}
111
@inbook{UEK:2165725909,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożoność i przewidywanie w naukach społecznych",
booktitle = "Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju",
pages = "7-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wieś Jutra",
year = "2009",
isbn = "83-89503-72-7",
}
112
@inbook{UEK:2162157457,
author = "Paweł Cabała and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Adam Stabryła and Krzysztof Woźniak",
title = "Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "241-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
113
@article{UEK:50334,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "277-289",
adress = "",
year = "2009",
}
114
@inbook{UEK:2168295159,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Complexity Studies and Security in the Complex World : an Epistemological Framework of Analysis",
booktitle = "Unifying Themes in Complex Systems VI : Proceedings of the Sixth International Conference on Complex Systems",
pages = "170-177",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2008",
url = {http://necsi.edu/events/iccs6/viewpaper.php?id=147},
issn = "",
isbn = "978-3-540-85080-9",
}
115
@article{UEK:50504,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "47-64",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160342313},
}
116
@unpublished{UEK:2168230330,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "263-295",
year = "2008",
}
117
@inbook{UEK:2165385031,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Prediction in Security Theory and Policy",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "889-900",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
118
@article{UEK:2168338995,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Aleksander Binsztok, Kazimierz Perechuda (eds.): Koncepcje, modele i metody zarządzania i informacją i wiedzą (Concepts, Models and Methods of Konowledge and Information Management). WUE, Wrocław 2006, 254 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1",
pages = "145-147",
year = "2008",
}
119
@article{UEK:51346,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "45-59",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167913003},
}
120
@inbook{UEK:2168294705,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożoność systemów społecznych : przegląd definicji",
booktitle = "Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "83-907357-7-6",
}
121
@inbook{UEK:2165620739,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Objective and Subjective Risk in Economics, Finance and Management",
booktitle = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
pages = "72-90",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
122
@inbook{UEK:2165798054,
author = "Czeslaw Mesjasz and Andrzej Kozina and Tomasz Malkus",
title = "Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia",
booktitle = "Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional",
pages = "137-168",
adress = "Madrid",
publisher = "Ediciones Académicas, S.A.",
year = "2008",
isbn = "978-84-96062-66-5",
}
123
@inbook{UEK:2165906731,
author = "Adam Stabryła and Paweł Cabała and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Krzysztof Woźniak",
title = "Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw",
booktitle = "Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu",
pages = "138-163",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2008",
isbn = "978-83-60953-15-0",
}
124
@inbook{UEK:50971,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "114-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
125
@article{UEK:2168236612,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (133)",
pages = "7-21",
year = "2008",
}
126
@inbook{UEK:2165384926,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Economic Security",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "569-580",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
127
@inbook{UEK:2165384889,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Security as Attributes of Social Systems",
booktitle = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
pages = "45-62",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
128
@inbook{UEK:2168273074,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego",
booktitle = "Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "13-33",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-155-5",
}
129
@book{UEK:2165378640,
title = "Globalization and Environmental Challenges : Reconceptualizing Security in the 21st Century",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer",
year = "2008",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-540-75976-8",
}
130
@unpublished{UEK:52360,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
131
@article{UEK:51123,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Złożone systemy adaptacyjne",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "3-6",
year = "2007",
}
132
@article{UEK:50731,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "41-57",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138470077},
}
133
@misc{UEK:2168241816,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia",
booktitle = "Matematyka i fizyka w socjologii : interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007",
pages = "",
year = "2007",
url = {http://www.zis.agh.edu.pl/sociophysics/pdf/sociophysics_20071213.pdf},
}
134
@article{UEK:50881,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Ewolucja władania korporacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "35-53",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762476},
}
135
@article{UEK:51013,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2",
pages = "593-602",
adress = "",
year = "2007",
}
136
@article{UEK:2168233776,
author = "Czeslaw Mesjasz",
title = "Complex Systems Studies and the Concepts of Security",
journal = "Kybernetes",
number = "vol. 35, iss. 3/4,",
pages = "471-488",
year = "2006",
}
137
@article{UEK:51708,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1104",
pages = "154-164",
adress = "",
year = "2006",
}
138
@article{UEK:52728,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "47-62",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113455882},
}
139
@inbook{UEK:2166218708,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Korporacja czy spółka : problemy teorii i praktyki",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "47-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
140
@inbook{UEK:2168244472,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny : problem nie tylko semantyczny",
booktitle = "Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym",
pages = "29-40",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2006",
isbn = "83-7171-932-9",
}
141
@inbook{UEK:2166557546,
author = "Czesław Mesjasz and Wojciech Rogowski",
title = "A Survey of Definitions of Financial Stability",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "437-465",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
142
@inbook{UEK:2168232282,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w organizacji",
booktitle = "Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce",
pages = "159-169",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2005",
isbn = "83-7285-235-9",
}
143
@article{UEK:52462,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Lekkość słowa : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "7-11",
year = "2005",
}
144
@article{UEK:52834,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Mechanizmy władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4",
pages = "312-322",
adress = "",
year = "2005",
}
145
@inbook{UEK:2168248452,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Zmiany w nadzorze korporacyjnym w Unii Europejskiej",
booktitle = "TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami",
pages = "211-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-173-0",
}
146
@inbook{UEK:2168335861,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Założenia zmian nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej",
pages = "79-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-907357-5-X",
}
147
@article{UEK:2168252100,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "45 (3/2004)",
pages = "27",
year = "2004",
}
148
@inbook{UEK:2168272120,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teorie nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "13-31",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2004",
isbn = "83-7171-732-6",
}
149
@article{UEK:2168252102,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "45 (3/2004)",
pages = "27",
year = "2004",
}
150
@inbook{UEK:2168270166,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście systemowe",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "416-417",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
151
@article{UEK:2168220412,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Organizacja jako system złożony",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "51-66",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64413032},
}
152
@inbook{UEK:2168270194,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Rachunek optymalizacyjny",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "476-477",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
153
@inbook{UEK:2168270136,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Model sterowania w zarządzaniu procesowym",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "337-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
154
@inbook{UEK:2168269174,
author = "Bjärn Bjerke and Czesław Mesjasz and Agnieszka Hajdukiewicz",
title = "Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik",
booktitle = "Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji",
pages = "301-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-15-9",
}
155
@article{UEK:2168219504,
author = "Lidia Mesjasz and Czesław Mesjasz",
title = "Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "109-128",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46647833},
}
156
@inbook{UEK:2168222078,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Theories of Corporate Governance",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "353-372",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
157
@inbook{UEK:2165991585,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "53-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
158
@inbook{UEK:2168270158,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Optymalizacja parametrów projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "386-387",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
159
@article{UEK:52772,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1014",
pages = "65-72",
adress = "",
year = "2004",
}
160
@misc{UEK:2168269162,
author = "Bjärn Bjerke",
title = "Przedmowa do polskiego wydania",
booktitle = "Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji",
pages = "[9]",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-15-9",
}
161
@inbook{UEK:2168269950,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Dynamika procesów",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "112-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
162
@inbook{UEK:2168269848,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Analiza systemowa",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "35-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
163
@inbook{UEK:2168234504,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Teoria systemów złożonych a innowacyjność w zarządzaniu",
booktitle = "TRANS '03 : Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw",
pages = "348-364",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin; Szkoła Główna Handlowa",
year = "2003",
isbn = "83-7251-389-9",
}
164
@article{UEK:2168229880,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (114)",
pages = "3-16",
year = "2003",
}
165
@article{UEK:2168361144,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Book Notes",
journal = "Journal of Peace Research",
number = "vol. 40, iss. 2",
pages = "245",
year = "2003",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/0022343303040002007},
url = {},
}
166
@article{UEK:2168230634,
author = "Adam Stabryła and Czesław Mesjasz",
title = "Principal Directions in the Evolution of Strategic Management",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "5-26",
year = "2003",
}
167
@article{UEK:2168222614,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "83-102",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/56513630},
}
168
@inbook{UEK:2168226451,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "424-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
169
@inbook{UEK:2168224894,
author = "Andrzej Kozina and Czesław Mesjasz",
title = "Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "53-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
170
@article{UEK:2168230988,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "107-125",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15406},
}
171
@inbook{UEK:2168238336,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego",
pages = "53-66",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2002",
isbn = "83-7171-578-1",
}
172
@article{UEK:2168225412,
author = "Czesław Mesjasz",
title = "Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "91-109",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12820},
}