Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005-2017 = Analysis of Spatial Diversity in the Socio-economic Development of Polish Voivodeships in 2005-2017
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (61) (2020) , s. 138-155. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego w 2019 r. (temat badawczy nr: 047/WZ-KS/04/2019/S/9047).
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347018
article
2

Author:
Title:
Ocena zmian sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej = Assessment of Women's Situation on the Labour Market in EU Countries
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 3 (2020) , s. 9-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168347032
article
3

Title:
Prognozowanie w turystyce : podstawy teoretyczne oraz przykłady i zadania z wykorzystaniem programu Excel
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
189, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-786-8
Nr:
2168340845
textbook
4

Title:
Wzrost gospodarczy a stabilność makroekonomiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle gospodarki Niemiec w latach 2000-2013 = Economic Growth versus Macroeconomic Stability of the Central and Eastern Europe Countries in 2000-2013
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316811
article
5

Title:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
299 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The book was finansed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310737
6

Conference:
22nd Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar Statistical Methods in Socio-Economic Research - Theory and Applications, Virt, Słowacja, od 2015-10-20 do 2015-10-23
Title:
Research the Influence of the Global Crisis on the Economic Stability of the Central and Eastern Europe Countries
Source:
Statistical Methods in Socio-Economic Research Theory and Applications / ed. E. Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2016, s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work has been financed from the funds granted to the Faculty of Management - Cracow University of Economics, with the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-80-8106-071-7
Nr:
2168311743
chapter in conference materials
7

Title:
Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of the Global Crisis on the Processes of Economic Convergence in the Countries of Central and Eastern Europe (CEE)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 67-74. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297173
article
8

Title:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
520 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji zostało sfinansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168302383
9

Title:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
376 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Access mode:
Nr:
2168287527
See related chapters
10

Author:
Title:
Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Centralnej i Wschodniej
Source:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5 / kierownik tematu: Anna MALINA2014, s. 1[7]- 13[19] - Bibliogr.
Signature:
NP-1116/5/Magazyn
Nr:
2168300989
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Anna Malina , Dorota Mierzwa
Title:
The Impact of the Global Crisis on the Macroeconomic Stability of the Countries of Central and Eastern Europe an Germany
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 13-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Access mode:
Nr:
2168287531
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013
Physical description:
904 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274351
13

Author:
Title:
Analiza porównawcza sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Source:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA2013, s. [7]-[22] - Bibliogr.
Signature:
NP-1116/4/Magazyn
Nr:
2168290813
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Kobiety na rynku pracy w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej
Source:
Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 112-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-625-0
Nr:
2168263528
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Anna Malina , Dorota Mierzwa
Conference:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Title:
Macroeconomic Growth during a Period of Structural Change in Poland and the Neighbouring Countries
Source:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 27-41. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263294
chapter in conference materials
See main document
16

Conference:
XXI Konferencja Dydaktyczna "Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji", Łódź, Polska, od 2012-06-11 do 2012-06-12
Title:
Przedmioty z zakresu metod ilościowych a efekty kształcenia na kierunkach ekonomicznych
Source:
Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji / [red. nauk. Mariusz Plich] - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 104-115 - Bibliogr.
Series:
(Konferencje Dydaktyczne Uniwersytetu Łódzkiego)
ISBN:
978-83-931046-1-1
Access mode:
Nr:
2168295429
chapter in conference materials
17

Author:
Title:
Procesy konwergencji gospodarczej Polski i krajów ościennych w latach 1990-2010
Source:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA2012, s. 1[7]-12[18] - Bibliogr.
Signature:
NP-1116/3/Magazyn
Nr:
2168268900
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Anna Malina , Dorota Mierzwa
Title:
Convergence Processes in Poland and Neighbouring Countries in 1990-2010
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 87-96 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242668
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Research on the Realisation of Lisbon Strategy Targets for the Labour Markets of EU Countries = Badanie realizacji celów strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 880 (2012) , s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236524
article
20

Title:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012
Physical description:
704 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242632
See related chapters
21

Author:
Anna Malina , Dorota Mierzwa
Title:
Analiza porównawcza sytuacji makroekonomicznej Polski i krajów ościennych w okresie 20 lat przemian gospodarczych = A Comparative Analysis of Macroeconomic Situation in Poland and Neighbouring Countries in the 20-Year Period of Structural Changes
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012) , s. 330-341. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236236
article
22

Author:
Anna Malina , Dorota Mierzwa
Title:
Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych = A Comparative Analysis of Economic Growth in Poland and Ukraine in the 20-Year Period of Economic Changes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 878 (2012) , s. 39-56. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236480
article
23

Title:
Wielowymiarowa analiza statystyczna ładu środowiskowego w Polsce : nakłady a efekty
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
207 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-202
Nr:
2168224478
doctoral dissertation
24

Author:
Title:
Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego i sytuacji makroekonomicznej w Polsce i krajach ościennych w okresie 20 lat przemian strukturalnych
Source:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA2011, s. 1[10]-15[24] - Bibliogr.
Signature:
NP-1116/2/Magazyn
Nr:
2168262958
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Anna Malina , Dorota Mierzwa
Title:
A Comparison of Polish and Ukrainian Economic Growth after 1990
Source:
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / [eng. lang. ed. Kovalyk Natalia] - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011, s. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222836
chapter in conference materials
26

Author:
Title:
Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia w 2009 roku : Polska na tle krajów Unii Europejskiej = Statistical Verification of Lisbon Strategy Employment Targets for 2009 - a Comparative Study of Poland and other EU Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 876 (2011) , s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227610
article
27

Author:
Title:
Ocena realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej w obszarze rynku pracy w krajach Unii Europejskiej = Research on Realization of the Lisbon Strategy Targets in the Area of Labour Market in the EU Countries
Source:
Miscellanea mikroekonometrii / red. nauk. cz. drugiej Józef Hozer - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 189-211. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925925-5-6
Nr:
2165705645
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Wzrost gospodarczy a sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA2010, s. 1[9]-18[26] - Bibliogr.
Signature:
NP-1116/[1]/Magazyn
Nr:
2168254282
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej = Changes in the Polish Labour Market against the Background of the Countries of the European Union in the Light of Lisbon Strategy Guidelines and Goals
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 813 (2010) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219300
article
30

Author:
Title:
Problems Facing the Labour Market in the Light of Lisbon Strategy Targets - a Comparison of Poland with Other EU Countries
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009) , s. 99-118 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2161899414
article
31

Author:
Title:
Ocena zmian w sferze zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA2009, s. 1[11]-22[32] - Bibliogr.
Signature:
NP-956/6/Magazyn
Nr:
2167756900
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Analiza struktury zatrudnienia w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 61-82
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165653504
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Conference:
14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference "Statistics in Management of Social and Economic Development", Odessa, Ukraina, od 2007-09-24 do 2007-09-28
Title:
Labour Market From the Lisbon Strategy Targets Point of View : Poland in Comparison with EU Countries
Source:
Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007 - Odessa: Palmir, 2008, s. 28-39 - Bibliogr.
Nr:
2165721035
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
Studia podyplomowe Prognozowanie praktyczne i analiza szeregów czasowych
Source:
Kurier UEK2008. - nr 6 (22), s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168347924
varia
35

Author:
Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004 = Analysis of Spatial Differentiation in the Level of Socio-Economic Development of Districts (powiaty) in the Małopolskie Region, 2000-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 797 (2008) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50135
article
36

Title:
Wprowadzenie w problematykę rynku pracy
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 15-34
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165652130
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Badanie stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 169-191
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165675450
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
322 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
51906
See related chapters
39

Author:
Title:
Wybrane aspekty rynku pracy w świetle realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej : Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA2007, s. 10-30 - Bibliogr.
Signature:
NP-956/4/Magazyn
Nr:
2165264497
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw = Analysis of the Spatial Differentiation of Work Conditions in Poland by Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 740 (2007) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51106
article
41

Author:
Anna Malina , Piotr Malina
Title:
Changes of Employment Structure in Poland and EU Countries
Source:
Statistics in Transition. - vol 8, nr 2 (2007) , s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165707938
article
42

Author:
Title:
Ocena stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Assessment of Work Conditions Differentiation in Poland in Comparison with European Union
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 210-218. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 14)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165739795
article
43

Author:
Title:
Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski = The Factor Analysis as Method of Classification Regions in Poland
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006) , s. 33-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51976
article
44

Author:
Conference:
13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs", Svätý Jur, Słowacja, od 2006-11-07 do 2006-11-10
Title:
Structural Changes of Employment in Poland and EU Countries
Source:
Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006, s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2329-5
Nr:
2165712030
chapter in conference materials
45

Author:
Title:
Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej = An Analysis of Changes in the Employment Structure in Poland Compared to European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 726 (2006) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52636
article
46

Author:
Title:
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA2006, s. 125-142 - Bibliogr.
Signature:
NP-956/3/Magazyn
Nr:
2168326189
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Research on Structural Similarities between Poland and EU Countries in Terms of Employment Structure
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 57-70 - Bibliogr.
Nr:
2166400646
article
48

Author:
Anna Malina , Piotr Malina
Title:
Determinanty rozwoju regionalnego Polski
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (2005) , s. 68-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
52471
article
49

Author:
Title:
Klasyfikacja regionów metodą analizy czynnikowej
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ2004, s. 9-27 - Bibliogr.
Research program:
69/KS/2/2004/S/179
Signature:
NP-956/[1]/Magazyn
Nr:
2168326075
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw = A Multi-dimensional Analysis of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure by Voivodship
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 162)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-200-6
Nr:
2168220510
monograph
51

Author:
Title:
Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998-2000 = A Review of the Degree of Differentiation in Polish Regional Development, 1998-2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 666 (2004) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168218292
article
52

Author:
Title:
The Factor Analysis in Research of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure
Source:
Statistics in Transition. - vol. 6, no. 7 (2004) , s. 1175-1188. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168298099
article
53

Title:
Charakterystyka banku danych empirycznych
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 26-51
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229287
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 75-99
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229430
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Conference:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Title:
Application of Factor Analysis in Identification of Structure Types in the Economy
Source:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 145-158 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295185
chapter in conference materials
56

Author:
Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Wielokryterialna taksonomia w analizie porównawczej struktur gospodarczych Polski
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 305-312 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218772
chapter in conference materials
See main document
57

Author:
Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Taksonomia wielokryterialna w analizie porównawczej struktur społeczno-gospodarczych : wyniki badań
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2001. - t. 48, z. 3-4, s. 374. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353302
varia
58

Conference:
VIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XIII Konferencja Taksonomiczna), Rytro, Polska, od 1999-10-10 do 1999-10-12
Title:
Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 486. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353182
varia
59

Title:
Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski = Multidimensional Scaling Methods in the Research of Socioeconomic Development of Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 874 (2000) , s. 71-82. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedrę Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Rytro, 10-12 października 1999 - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 7)
Nr:
2168224584
article
60

Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 126-197
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166312270
chapter in monograph
See main document
61

Title:
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland
Source:
Statistics in Transition. - vol 4, nr 5 (2000) , s. 883-900. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320935
article
62

Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce = Foreign Direct Investments in Poland
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 12(463) (1999) , s. 46-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168254366
article
63

Author:
Conference:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Title:
Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 1, s. 148. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353096
varia
64

Author:
Title:
Metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw
Source:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 30-45
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248738
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Conference:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Title:
Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 131-140
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255952
chapter in conference materials
See main document
66

Title:
On Building Taxonometric Measures of Living Conditions
Source:
Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 (1998) , s. 523-544. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274543
article
67

Author:
Title:
Statystyczne metody oceny ryzyka
Source:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 17-29
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248710
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 23-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242952
article
69

Author:
Title:
Istota i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej
Source:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 11-16
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248704
chapter in monograph
See main document
70

Conference:
X Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-25
Title:
O budowie taksonomicznej miary jakości życia
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1997. - t. 44, z. 3, s. 446-447. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353250
varia
71

Title:
On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life
Source:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 89-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290531
chapter in conference materials
See main document
72

Title:
Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 = Taxonomic Analysis of Spatial Differences in Life Quality among Poland's Population in 1994
Source:
Argumenta Oeconomica. - 2 (5) (1997) , s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274553
article
73

Author:
Title:
Próba syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Source:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 37-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269292
chapter in conference materials
See main document
74

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. = Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997) , s. 11-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242742
article
75

Title:
O budowie taksonomicznej miary jakości życia
Source:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak] - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 238-262 - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274725
chapter in conference materials
76

Conference:
II Konferencja Naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1996-09-12 do 1996-09-13
Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r.
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1997. - t. 44, z. 2, s. 340-341. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353244
varia
77

Author:
Title:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1996, s. 1[7]-60[66] - Bibliogr.
Signature:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258746
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Author:
Conference:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Title:
Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ1996, s. 169-176
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168246842
chapter in conference materials
See main document
79

Author:
Title:
O metodzie prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi = On the Method of Projecting Time Sequences with Seasonal Fluctuations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 475 (1996) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254696
article
80

Author:
Title:
Wprowadzenie do teorii ryzyka
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1996, s. 1-4
Signature:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258744
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego = XXXII Conference of Statisticians, Econometricians and Mathematicians from Economic Academies of Southern Poland. The XIV Zbigniew Pawłowski Econometric Seminar
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1996. - t. 43, z. 3-4, s. 300-306
Nr:
2168284659
varia
82

Author:
Conference:
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XIV Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Krakowa, Polska, od 1996-03-26 do 1996-03-28
Title:
Próby syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1996. - t. 43, z. 3-4, s. 301-302. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353212
varia
83

Author:
Title:
Ocena ekonomiczno-finansowej działalności przedsiębiorstw = Estimation of Economic and Financial Standing of Enterprises
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 12 (427) (1996) , s. 13-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269532
article
84

Title:
Przestrzenna analiza rozwoju Polski
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 5 (408) (1995) , s. 20-25 - Bibliogr.
Nr:
2168241474
article
85

Author:
Conference:
XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Title:
Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny1995. - t. 42, z. 3-4, s. 465. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351498
varia
86

Author:
Title:
Ryzyko działalności gospodarczej
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT1995, s. 1-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258724
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
O metodach prognozowania cen na giełdzie
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 113-125 - Bibliogr.
Nr:
2168274809
chapter in conference materials
See main document
88

Author:
Title:
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych = The Forecasting of Economic Phenomena on the Basis of the Methods of Exponential Smoothing of Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 440 (1994) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254048
article
89

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Opis bazy danych DEVELOPMENT
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 114-119
Nr:
2168274805
chapter in conference materials
See main document
90

Title:
Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[124]-71[195] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168306207
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Author:
Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
O metodach prognozowania cen na giełdzie
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 3-4, s. 359-360. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351536
varia
92

Author:
Title:
Badanie czasowo-przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[33]-36[68] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258316
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT"
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 2, s. 246-247. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351520
varia
94

Title:
Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[71]-39[109] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258320
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Author:
Conference:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Title:
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Przegląd Statystyczny1992. - t. 39, z. 2, s. 252-253. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351012
varia
96

Author:
Title:
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski = Studies on the Spatial Differentiation of the Level of Socioeconomic Development of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 388 (1992) , s. [51]-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168259292
article
97

Author:
Title:
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych metodami wykładniczego wygładzania szeregów czasowych
Source:
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1992, s. 1[36]-44[61] - Bibliogr.
Signature:
NP-233/Magazyn
Nr:
2168258676
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Title:
XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XI-th Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1991. - t. 38, z. 1, s. 93-98
Nr:
2168284625
varia
99

Author:
Title:
Prognozowanie zjawisk i procesów gospodarczych na podstawie danych przekrojowo-czasowych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 181-198
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242394
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. 1-[60] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[2]/Magazyn
Nr:
2168306209
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Author:
Title:
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według województw
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. 1[38]-35[81] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258232
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Title:
XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XIIth Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1991. - t. 38, z. 3-4, s. 356-362
Nr:
2168284631
varia
103

Author:
Title:
Kilka uwag na temat prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym = Some Remarks on Forecasting Economic Phenomena In Spatial Expression
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 343 (1991) , s. 5-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260876
article
104

Author:
Title:
Przedmiot i zakres badań ekonometrii przestrzennej
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 11-25
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242368
chapter in monograph
See main document
105

Author:
Conference:
XI Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1989-05-03 do 1989-05-05
Title:
Prognozowanie zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym
Source:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 1, s. 95-96. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351288
varia
106

Author:
Title:
Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = Methods Applied by Spatial Econometrics Used for Modelling Social and Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 34 (1991) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247164
article
107

Author:
Title:
Badanie zmian w zakresie międzynarodowego handlu produktami żywnościowymi w latach 1970-1984 = Analysis of Changes in Food Products International Trade in the Year 1970-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 308 (1990) , s. 51-72. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255680
article
108

Author:
Title:
Wnioskowanie w przyszłość na podstawie danych przekrojowo-czasowych
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 98-123
Nr:
2168242842
chapter in academic script
See main document
109

Author:
Conference:
X Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1988-05-03 do 1988-05-05
Title:
X Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny1989. - t. 36, z. 1, s. 91-95
Nr:
2168350944
varia
110

Author:
Conference:
X Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1988-05-03 do 1988-05-05
Title:
Informacje o bazie danych dotyczących gospodarki żywnościowej w świecie
Source:
Przegląd Statystyczny1989. - t. 36, z. 1, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350972
varia
111

Author:
Title:
Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej
Source:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 69-98
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240954
chapter in monograph
See main document
112

Author:
Title:
Elementy statystyki międzynarodowej
Source:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 40-68
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240948
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Dynamiczno-przestrzenna analiza gospodarki żywnościowej w świecie w okresie 1970-1984 = Dynamic and Spatial Analysis of Food Economy in the World in the Years 1970-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 258 (1988) , s. 41-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236258
article
114

Author:
Title:
Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej
Source:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 43-69
Nr:
2168237920
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Conference:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Title:
Analiza przestrzenno-czasowa produkcji żywności w wybranych regionach świata
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 394. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350802
varia
116

Author:
Title:
Przewidywanie zmian w zakresie produkcji podstawowych surowców mineralnych w wybranych krajach = Change Prediction in Production of Chief Raw Materials in Selected Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987) , s. 83-106. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257572
article
117

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia statystyki międzynarodowej
Source:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 24-42
Nr:
2168237914
chapter in monograph
See main document
118

Conference:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Title:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 392-396
Nr:
2168350808
varia
119

Author:
Conference:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Title:
Wybrane kierunki badań ekonometrii przestrzennej
Source:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 4, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350734
varia
120

Author:
Title:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 2, s. 202-205
Nr:
2168350720
varia
121

Author:
Title:
VI Ogólnopolskie seminarium : metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1985. - t. 32, z. 1, s. 85-88
Nr:
2168255888
varia
122

Author:
Title:
Prognozowanie w warunkach braku stabilności parametrów modelu ekonometrycznego = Forecasting in Conditions of the Lack of Stability of Parameters in Econometric Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 206 (1985) , s. 79-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269454
article
123

Author:
Conference:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1984-05-05
Title:
Metody badania zmian w powiązaniach między zmiennymi występującymi w modelach taksonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny1985. - t. 32, z. 1, s. 86-87. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350682
varia
124

Author:
Title:
Próba budowy prognostycznego modelu popytu konsumpcyjnego = An Attempt to Construct a Prognostic Model of Consumer Demand
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 181 (1984) , s. 125-151. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254754
article
125

Author:
Title:
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych"
Source:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 3-4, s. 328-333. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350672
varia
126

Title:
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
151, [41] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-04215-X
Nr:
2168242484
monograph
127

Title:
IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 1-2, s. 271-275
Nr:
2168255830
varia
128

Author:
Title:
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
249 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/908
Nr:
2168274589
doctoral dissertation
129

Author:
Title:
Budowa prognoz rozwoju społeczno-ekonomicznego wybranych krajów świata na podstawie modeli trendu = The Construction of Prognoses od Socio-economic Development of Selected Countries on the Bais of Trend Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 131 (1980) , s. 85-109. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237420
article
130

Author:
Title:
O pewnych procedurach postępowania przy wyborze zmiennych objaśniających = On Certain Procedures Used for Choosing Explanatory Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 99 (1978) , s. 63-82. - Summ., rez.
Nr:
2168250766
article
131

Title:
Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych = An Attempt to Measure the Influence of Demographic Factors on Consumer Expenditures
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 91-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278725
article
132

Title:
Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Polish Seminar: Methods of Choosing the Variables to Econometric Models
Source:
Przegląd Statystyczny1977. - t. 24, z. 4, s. 521-523
Nr:
2168278917
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[66] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
030/WZ-KS/03/2014/S/4226
Signature:
NP-1116/5/Magazyn
Nr:
2168300987
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
[104]s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
066/WZ-KS/03/2013/S/3066
Signature:
NP-1116/4/Magazyn
Nr:
2168290811
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
[88]s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
13/KS/3/2012/S/013
Signature:
NP-1116/3/Magazyn
Nr:
2168268898
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
117 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
167/KS/8/2011/S/646
Signature:
NP-1116/2/Magazyn
Nr:
2168262940
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
[112] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1116/[1]/Magazyn
Nr:
2168254246
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
[172] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
26/KS/2/09/S/490
Signature:
NP-956/6/Magazyn
Nr:
2167756762
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
194 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1140/2, Bibliogr. przy art.
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-956/4/Magazyn
Nr:
2165264448
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
80/KS/2/2006/S/344
Signature:
NP-956/3/Magazyn
Nr:
2167722906
unpublished scientific work
See related chapters
9

Author:
Title:
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
58 k.: il.; 30 cmm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KS/6/99/S
Signature:
NP-642/Magazyn
Nr:
2168259204
unpublished scientific work
10

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/Magazyn
Nr:
2168258824
unpublished scientific work
11

Title:
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
15 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/dod. 2/Magazyn
Nr:
2168258830
unpublished scientific work
12

Title:
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
17, [5] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/dod. 1/Magazyn
Nr:
2168258826
unpublished scientific work
13

Author:
Title:
Metody ekonometrii przestrzennej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
[94] k.: il.; 30 cm + streszcz.
Research program:
15/KS/3/93/S
Signature:
NP-173/Magazyn
Nr:
2168257002
unpublished scientific work
14

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
33, [39] k.: il.; 30 cm
Research program:
1-0370-91-01
Signature:
NP-74/[3]/1/Magazyn
Nr:
2168258286
unpublished scientific work
15

Author:
Title:
Dynamiczno-przestrzenna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
55 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
60/ISEI/20/91/W
Signature:
NP-108/Magazyn
Nr:
2168251562
unpublished scientific work
16

Title:
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Temat MR.III.3.14.5: opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata". Grupa tematyczna: 14 "Kraje rozwijające się w gospodarce światowej"
Nr:
2168316001
unpublished scientific work
1
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005-2017 = Analysis of Spatial Diversity in the Socio-economic Development of Polish Voivodeships in 2005-2017 / Anna MALINA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (61) (2020), s. 138-155. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/e9929ffb0841196e63f9cf6489f0525d/10.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Ocena zmian sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej = Assessment of Women's Situation on the Labour Market in EU Countries / Anna MALINA // Wiadomości Statystyczne. - nr 3 (2020), s. 9-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/Article/2020/3/009-030. - ISSN 0043-518X
3
Prognozowanie w turystyce : podstawy teoretyczne oraz przykłady i zadania z wykorzystaniem programu Excel / Anna MALINA, Katarzyna FRODYMA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 189, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-786-8
4
Wzrost gospodarczy a stabilność makroekonomiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle gospodarki Niemiec w latach 2000-2013 = Economic Growth versus Macroeconomic Stability of the Central and Eastern Europe Countries in 2000-2013 / Anna MALINA, Dorota Mierzwa // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2753. - ISSN 1898-5084
5
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 299 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
6
Research the Influence of the Global Crisis on the Economic Stability of the Central and Eastern Europe Countries / Anna MALINA, Dorota Mierzewa // W: Statistical Methods in Socio-Economic Research Theory and Applications / ed. E. Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2016. - S. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8106-071-7
7
Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of the Global Crisis on the Processes of Economic Convergence in the Countries of Central and Eastern Europe (CEE) / Anna MALINA, Dorota Mierzwa // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015), s. 67-74. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33130. - ISSN 1899-3192
8
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - 520 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
9
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - 376 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
10
Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Centralnej i Wschodniej / Anna MALINA // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2014), s. 1[7]- 13[19]. - Bibliogr.
11
The Impact of the Global Crisis on the Macroeconomic Stability of the Countries of Central and Eastern Europe an Germany / Anna MALINA, Dorota Mierzwa // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 13-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
12
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - 904 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-82-2
13
Analiza porównawcza sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Anna MALINA // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2013), s. [7]-[22]. - Bibliogr.
14
Kobiety na rynku pracy w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej / Anna MALINA // W: Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 112-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-625-0
15
Macroeconomic Growth during a Period of Structural Change in Poland and the Neighbouring Countries / Anna MALINA, Dorota Mierzwa // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 27-41. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
16
Przedmioty z zakresu metod ilościowych a efekty kształcenia na kierunkach ekonomicznych / Anna MALINA, Katarzyna FRODYMA // W: Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji [on-line] / [red. nauk. Mariusz Plich]. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - (Konferencje Dydaktyczne / Uniwersytet Łódzki). - S. 104-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931046-1-1. - Pełny tekst: http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/Konferencja%20Dydaktyczna%202012.pdf#page=105&view=Fit
17
Procesy konwergencji gospodarczej Polski i krajów ościennych w latach 1990-2010 / Anna MALINA // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2012), s. 1[7]-12[18]. - Bibliogr.
18
Convergence Processes in Poland and Neighbouring Countries in 1990-2010 / Anna MALINA, Dorota Mierzwa // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 87-96. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
19
Research on the Realisation of Lisbon Strategy Targets for the Labour Markets of EU Countries = Badanie realizacji celów strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012), s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - 704 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-07-5
21
Analiza porównawcza sytuacji makroekonomicznej Polski i krajów ościennych w okresie 20 lat przemian gospodarczych = A Comparative Analysis of Macroeconomic Situation in Poland and Neighbouring Countries in the 20-Year Period of Structural Changes / Anna MALINA, Dorota Mierzwa // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012), s. 330-341. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych = A Comparative Analysis of Economic Growth in Poland and Ukraine in the 20-Year Period of Economic Changes / Anna MALINA, Dorota Mierzwa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 39-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
23
Wielowymiarowa analiza statystyczna ładu środowiskowego w Polsce : nakłady a efekty / Katarzyna FRODYMA ; Promotor: Anna MALINA. - Kraków, 2011. - 207 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002513
24
Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego i sytuacji makroekonomicznej w Polsce i krajach ościennych w okresie 20 lat przemian strukturalnych / Anna MALINA // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2011), s. 1[10]-15[24]. - Bibliogr.
25
A Comparison of Polish and Ukrainian Economic Growth after 1990 / Anna MALINA, Dorota Mierzwa // W: Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / [eng. lang. ed. Kovalyk Natalia]. - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011. - S. 34-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mail.lac.lviv.ua/doc/Ukrainian-Polish-Slovak_Scientific_Seminar_September_2010.pdf
26
Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia w 2009 roku : Polska na tle krajów Unii Europejskiej = Statistical Verification of Lisbon Strategy Employment Targets for 2009 - a Comparative Study of Poland and other EU Countries / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011), s. 85-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198529. - ISSN 1898-6447
27
Ocena realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej w obszarze rynku pracy w krajach Unii Europejskiej = Research on Realization of the Lisbon Strategy Targets in the Area of Labour Market in the EU Countries / Anna MALINA // W: Miscellanea mikroekonometrii / red. nauk. cz. drugiej Józef Hozer. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 189-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925925-5-6
28
Wzrost gospodarczy a sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych / Anna MALINA // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA. - (2010), s. 1[9]-18[26]. - Bibliogr.
29
Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej = Changes in the Polish Labour Market against the Background of the Countries of the European Union in the Light of Lisbon Strategy Guidelines and Goals / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 813 (2010), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189139. - ISSN 1898-6447
30
Problems Facing the Labour Market in the Light of Lisbon Strategy Targets - a Comparison of Poland with Other EU Countries / Anna MALINA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009), s. 99-118. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
31
Ocena zmian w sferze zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej / Anna MALINA // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2009), s. 1[11]-22[32]. - Bibliogr.
32
Analiza struktury zatrudnienia w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej / Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 61-82. - ISBN 978-83-7252-400-3
33
Labour Market From the Lisbon Strategy Targets Point of View : Poland in Comparison with EU Countries / Anna MALINA // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007. - Odessa: Palmir, 2008. - S. 28-39. - Bibliogr.
34
Studia podyplomowe Prognozowanie praktyczne i analiza szeregów czasowych / Anna MALINA // Kurier UEK. - nr 6 (22) (2008), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008. - ISSN 1689-7757
35
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004 = Analysis of Spatial Differentiation in the Level of Socio-Economic Development of Districts (powiaty) in the Małopolskie Region, 2000-2004 / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970961. - ISSN 1898-6447
36
Wprowadzenie w problematykę rynku pracy / Artur LIPIETA, Anna MALINA, Sławomir ŚMIECH // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 15-34. - ISBN 978-83-7252-400-3
37
Badanie stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 169-191. - ISBN 978-83-7252-400-3
38
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 322 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-400-3
39
Wybrane aspekty rynku pracy w świetle realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej : Polska na tle krajów Unii Europejskiej / Anna MALINA // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2007), s. 10-30. - Bibliogr.
40
Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw = Analysis of the Spatial Differentiation of Work Conditions in Poland by Voivodship / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139099063. - ISSN 0208-7944
41
Changes of Employment Structure in Poland and EU Countries / Anna MALINA, Piotr Malina // Statistics in Transition. - vol 8, nr 2 (2007), s. 369-382. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_8_2.pdf. - ISSN 1234-7655
42
Ocena stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Assessment of Work Conditions Differentiation in Poland in Comparison with European Union / Anna MALINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 210-218. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
43
Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski = The Factor Analysis as Method of Classification Regions in Poland / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006), s. 33-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
44
Structural Changes of Employment in Poland and EU Countries / Anna MALINA // W: Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006. - S. 77-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2329-5
45
Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej = An Analysis of Changes in the Employment Structure in Poland Compared to European Union Countries / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 726 (2006), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/133456430. - ISSN 0208-7944
46
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004 / Anna MALINA // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2006), s. 125-142. - Bibliogr.
47
Research on Structural Similarities between Poland and EU Countries in Terms of Employment Structure / Anna MALINA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005), s. 57-70. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
48
Determinanty rozwoju regionalnego Polski / Anna MALINA, Piotr Malina // Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (2005), s. 68-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
49
Klasyfikacja regionów metodą analizy czynnikowej / Anna MALINA // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2004), s. 9-27. - Bibliogr.
50
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw = A Multi-dimensional Analysis of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure by Voivodship / Anna MALINA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 162). - ISBN 83-7252-200-6
51
Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998-2000 = A Review of the Degree of Differentiation in Polish Regional Development, 1998-2000 / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 666 (2004), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/54474701. - ISSN 0208-7944
52
The Factor Analysis in Research of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure / Anna MALINA // Statistics in Transition. - vol. 6, no. 7 (2004), s. 1175-1188. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-7655
53
Charakterystyka banku danych empirycznych / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Anna MALINA, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 26-51. - ISBN 83-208-1526-6
54
Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Anna MALINA // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 75-99. - ISBN 83-208-1526-6
55
Application of Factor Analysis in Identification of Structure Types in the Economy / Anna MALINA // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 145-158. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1914-6
56
Wielokryterialna taksonomia w analizie porównawczej struktur gospodarczych Polski / Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 305-312. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-121-2
57
Taksonomia wielokryterialna w analizie porównawczej struktur społeczno-gospodarczych : wyniki badań / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001), s. 374. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
58
Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Anna MALINA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 486. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
59
Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski = Multidimensional Scaling Methods in the Research of Socioeconomic Development of Poland / Anna MALINA, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 7). - nr 874 (2000), s. 71-82. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedrę Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Rytro, 10-12 października 1999. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
60
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997 / Anna MALINA, Stanisław WANAT // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 126-197. - ISBN 83-7252-065-8
61
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland / Anna MALINA, Krystyna PRZYBYLSKA // Statistics in Transition. - vol 4, nr 5 (2000), s. 883-900. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-7655
62
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce = Foreign Direct Investments in Poland / Krystyna PRZYBYLSKA, Anna MALINA // Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 12(463) (1999), s. 46-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
63
Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 148. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
64
Metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw / Anna MALINA // W: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 30-45. - ISBN 83-87239-49-6
65
Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations / Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 131-140. - ISBN 83-87239-59-3
66
On Building Taxonometric Measures of Living Conditions / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 (1998), s. 523-544. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-7655
67
Statystyczne metody oceny ryzyka / Anna MALINA // W: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 17-29. - ISBN 83-87239-49-6
68
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 23-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
69
Istota i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej / Anna MALINA // W: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 11-16. - ISBN 83-87239-49-6
70
O budowie taksonomicznej miary jakości życia / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 446-447. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
71
On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 89-104. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-36-4
72
Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 = Taxonomic Analysis of Spatial Differences in Life Quality among Poland's Population in 1994 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 2 (5) (1997), s. 17-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-5835
73
Próba syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej / Anna MALINA // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 37-46. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-05-4
74
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. = Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 11-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
75
O budowie taksonomicznej miary jakości życia / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 238-262. - Bibliogr.
76
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997), s. 340-341. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
77
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw / Anna MALINA // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1[7]-60[66]. - Bibliogr.
78
Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych / Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 169-176. - ISBN 83-86439-61-0
79
O metodzie prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi = On the Method of Projecting Time Sequences with Seasonal Fluctuations / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 475 (1996), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Wprowadzenie do teorii ryzyka / Anna MALINA // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1-4
81
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego = XXXII Conference of Statisticians, Econometricians and Mathematicians from Economic Academies of Southern Poland. The XIV Zbigniew Pawłowski Econometric Seminar / Sabina DENKOWSKA, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 300-306. - ISSN 0033-2372
82
Próby syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 301-302. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
83
Ocena ekonomiczno-finansowej działalności przedsiębiorstw = Estimation of Economic and Financial Standing of Enterprises / Anna MALINA // Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 12 (427) (1996), s. 13-24. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
84
Przestrzenna analiza rozwoju Polski / Anna MALINA, Stanisław WANAT // Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 5 (408) (1995), s. 20-25. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
85
Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 42, z. 3-4 (1995), s. 465. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
86
Ryzyko działalności gospodarczej / Anna MALINA // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - (1995), s. 1-32. - Bibliogr.
87
O metodach prognozowania cen na giełdzie / Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 113-125. - Bibliogr.
88
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych = The Forecasting of Economic Phenomena on the Basis of the Methods of Exponential Smoothing of Time Series / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 440 (1994), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Opis bazy danych DEVELOPMENT / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 114-119
90
Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Anna MALINA, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[124]-71[195]. - Bibliogr.
91
O metodach prognozowania cen na giełdzie / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 359-360. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
92
Badanie czasowo-przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[33]-36[68]. - Bibliogr.
93
Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT" / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 246-247. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
94
Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju / Anna MALINA, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[71]-39[109]. - Bibliogr.
95
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 252-253. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
96
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski = Studies on the Spatial Differentiation of the Level of Socioeconomic Development of Poland / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 388 (1992), s. [51]-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych metodami wykładniczego wygładzania szeregów czasowych / Anna MALINA // W: Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1992), s. 1[36]-44[61]. - Bibliogr.
98
XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XI-th Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 1 (1991), s. 93-98. - ISSN 0033-2372
99
Prognozowanie zjawisk i procesów gospodarczych na podstawie danych przekrojowo-czasowych / Anna MALINA // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 181-198. - ISBN 83-208-0798-0
100
Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ, Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1-[60]. - Bibliogr.
101
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według województw / Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1[38]-35[81]. - Bibliogr.
102
XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XIIth Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 356-362. - ISSN 0033-2372
103
Kilka uwag na temat prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym = Some Remarks on Forecasting Economic Phenomena In Spatial Expression / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 343 (1991), s. 5-26. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
104
Przedmiot i zakres badań ekonometrii przestrzennej / Anna MALINA // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 11-25. - ISBN 83-208-0798-0
105
Prognozowanie zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 95-96. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
106
Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = Methods Applied by Spatial Econometrics Used for Modelling Social and Economic Phenomena / Anna MALINA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 121-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
107
Badanie zmian w zakresie międzynarodowego handlu produktami żywnościowymi w latach 1970-1984 = Analysis of Changes in Food Products International Trade in the Year 1970-1984 / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 308 (1990), s. 51-72. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
108
Wnioskowanie w przyszłość na podstawie danych przekrojowo-czasowych / Anna MALINA // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 98-123
109
X Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 91-95. - ISSN 0033-2372
110
Informacje o bazie danych dotyczących gospodarki żywnościowej w świecie / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
111
Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej / Anna MALINA // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 69-98. - ISBN 83-208-0546-5
112
Elementy statystyki międzynarodowej / Anna MALINA // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 40-68. - ISBN 83-208-0546-5
113
Dynamiczno-przestrzenna analiza gospodarki żywnościowej w świecie w okresie 1970-1984 = Dynamic and Spatial Analysis of Food Economy in the World in the Years 1970-1984 / Anna MALINA, Anna WALKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 258 (1988), s. 41-70. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej / Anna MALINA // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 43-69
115
Analiza przestrzenno-czasowa produkcji żywności w wybranych regionach świata / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 394. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
116
Przewidywanie zmian w zakresie produkcji podstawowych surowców mineralnych w wybranych krajach = Change Prediction in Production of Chief Raw Materials in Selected Countries / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 83-106. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Wybrane zagadnienia statystyki międzynarodowej / Anna MALINA // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 24-42
118
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych / Bogdan LUDWICZAK, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 392-396. - ISSN 0033-2372
119
Wybrane kierunki badań ekonometrii przestrzennej / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
120
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 202-205. - ISSN 0033-2372
121
VI Ogólnopolskie seminarium : metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 1 (1985), s. 85-88. - ISSN 0033-2372
122
Prognozowanie w warunkach braku stabilności parametrów modelu ekonometrycznego = Forecasting in Conditions of the Lack of Stability of Parameters in Econometric Model / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 206 (1985), s. 79-97. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
123
Metody badania zmian w powiązaniach między zmiennymi występującymi w modelach taksonometrycznych / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 86-87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
124
Próba budowy prognostycznego modelu popytu konsumpcyjnego = An Attempt to Construct a Prognostic Model of Consumer Demand / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 181 (1984), s. 125-151. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych" / Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 328-333. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
126
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. A. ZELIAŚ ; aut.: T. GRABIŃSKI, A. MALINA, K. SZYMANOWICZ, S. WYDYMUS., A. ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 151, [41] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04215-X
127
IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych / Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982), s. 271-275. - ISSN 0033-2372
128
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego / Anna MALINA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1981. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
129
Budowa prognoz rozwoju społeczno-ekonomicznego wybranych krajów świata na podstawie modeli trendu = The Construction of Prognoses od Socio-economic Development of Selected Countries on the Bais of Trend Models / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 131 (1980), s. 85-109. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
130
O pewnych procedurach postępowania przy wyborze zmiennych objaśniających = On Certain Procedures Used for Choosing Explanatory Variables / Anna MALINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 99 (1978), s. 63-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
131
Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych = An Attempt to Measure the Influence of Demographic Factors on Consumer Expenditures / Stanisław WYDYMUS, Jolanta KURKIEWICZ, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 91-102. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
132
Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Polish Seminar: Methods of Choosing the Variables to Econometric Models / Anna MALINA, Stanisław WYDYMUS // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 4 (1977), s. 521-523. - ISSN 0033-2372
133
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5 / kierownik tematu: Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - [66] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
134
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - [104]s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
135
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - [88]s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
136
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 117 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
137
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - [112] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
138
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - [172] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
139
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 194 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1140/2. - Bibliogr. przy art.
140
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
141
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawca: Anna MALINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 58 k. : il. ; 30 cmm. - Bibliogr.
142
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 / wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
143
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life / [wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 15 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
144
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994 / [wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 17, [5] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
145
Metody ekonometrii przestrzennej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Anna MALINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - [94] k. : il. ; 30 cm + streszcz
146
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; członkowie zespołu: Anna MALINA, Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 33, [39] k. : il. ; 30 cm
147
Dynamiczno-przestrzenna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Anna MALINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 55 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
148
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks) / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : , 1979. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Malina A., (2020), Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005-2017, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (61), s. 138-155; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/e9929ffb0841196e63f9cf6489f0525d/10.pdf
2
Malina A., (2020), Ocena zmian sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, s. 9-30; https://ws.stat.gov.pl/Article/2020/3/009-030
3
Malina A., Frodyma K., (2019), Prognozowanie w turystyce: podstawy teoretyczne oraz przykłady i zadania z wykorzystaniem programu Excel, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 189, [1] s.
4
Malina A., Mierzwa D., (2017), Wzrost gospodarczy a stabilność makroekonomiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle gospodarki Niemiec w latach 2000-2013, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 89-105; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2753
5
Malina A., Węgrzyn R. (red.), (2016), Knowledge, Economy, Society: Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 299 s.
6
Malina A., Mierzwa D., (2016), Research the Influence of the Global Crisis on the Economic Stability of the Central and Eastern Europe Countries. [W:] Statistical Methods in Socio-Economic Research Theory and Applications, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 87-101.
7
Malina A., Mierzwa D., (2015), Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 393, s. 67-74; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33130
8
Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), (2015), Knowledge, Economy, Society: Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 520 s.
9
Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), (2014), Knowledge, Economy, Society: Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 376 s.
10
Malina A., (2014), Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Centralnej i Wschodniej. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5, s. 1[7]- 13[19].
11
Malina A., Mierzwa D., (2014), The Impact of the Global Crisis on the Macroeconomic Stability of the Countries of Central and Eastern Europe an Germany. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 13-24.
12
Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), (2013), Knowledge, Economy, Society: Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 904 s.
13
Malina A., (2013), Analiza porównawcza sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4, s. [7]-[22].
14
Malina A., (2013), Kobiety na rynku pracy w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. [W:] Ulman P. (red.), Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 112-128.
15
Malina A., Mierzwa D., (2013), Macroeconomic Growth during a Period of Structural Change in Poland and the Neighbouring Countries. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 27-41.
16
Malina A., Frodyma K., (2012), Przedmioty z zakresu metod ilościowych a efekty kształcenia na kierunkach ekonomicznych. [W:] Plich M. (red.), Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji [on-line], Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 104-115.
17
Malina A., (2012), Procesy konwergencji gospodarczej Polski i krajów ościennych w latach 1990-2010. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3, s. 1[7]-12[18].
18
Malina A., Mierzwa D., (2012), Convergence Processes in Poland and Neighbouring Countries in 1990-2010. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 87-96.
19
Malina A., (2012), Research on the Realisation of Lisbon Strategy Targets for the Labour Markets of EU Countries, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 21-30.
20
Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), (2012), Knowledge, Economy, Society: Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 704 s.
21
Malina A., Mierzwa D., (2012), Analiza porównawcza sytuacji makroekonomicznej Polski i krajów ościennych w okresie 20 lat przemian gospodarczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 244, s. 330-341.
22
Malina A., Mierzwa D., (2012), Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 39-56.
23
Frodyma K., (2011), Wielowymiarowa analiza statystyczna ładu środowiskowego w Polsce: nakłady a efekty, Prom. Malina A., Kraków : , 207 k.
24
Malina A., (2011), Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego i sytuacji makroekonomicznej w Polsce i krajach ościennych w okresie 20 lat przemian strukturalnych. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2, s. 1[10]-15[24].
25
Malina A., Mierzwa D., (2011), A Comparison of Polish and Ukrainian Economic Growth after 1990. [W:] Kovalyk Natalia (red.), Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010, Lviv : Lviv Academy of Commerce Publishing House, s. 34-43.
26
Malina A., (2011), Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia w 2009 roku : Polska na tle krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 876, s. 85-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198529
27
Malina A., (2010), Ocena realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej w obszarze rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. [W:] Józef Hozer (red.), Miscellanea mikroekonometrii, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 189-211.
28
Malina A., (2010), Wzrost gospodarczy a sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych. [W:] Pociecha J., Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1], s. 1[9]-18[26].
29
Malina A., (2010), Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 813, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189139
30
Malina A., (2009), Problems Facing the Labour Market in the Light of Lisbon Strategy Targets - a Comparison of Poland with Other EU Countries, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 5, s. 99-118.
31
Malina A., (2009), Ocena zmian w sferze zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[11]-22[32].
32
Malina A., (2008), Analiza struktury zatrudnienia w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 61-82.
33
Malina A., (2008), Labour Market From the Lisbon Strategy Targets Point of View : Poland in Comparison with EU Countries. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007, Odessa : Palmir, s. 28-39.
34
Malina A., (2008), Studia podyplomowe Prognozowanie praktyczne i analiza szeregów czasowych, "Kurier UEK", nr 6 (22), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008
35
Malina A., (2008), Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 797, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970961
36
Lipieta A., Malina A., Śmiech S., (2008), Wprowadzenie w problematykę rynku pracy. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-34.
37
Malina A., (2008), Badanie stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 169-191.
38
Malina A. (red.), (2008), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 322 s.
39
Malina A., (2007), Wybrane aspekty rynku pracy w świetle realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej : Polska na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych, s. 10-30.
40
Malina A., (2007), Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 740, s. 5-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/139099063
41
Malina A., Malina P., (2007), Changes of Employment Structure in Poland and EU Countries, "Statistics in Transition", vol 8, nr 2, s. 369-382; http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_8_2.pdf
42
Malina A., (2007), Ocena stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 210-218.
43
Malina A., (2006), Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 1, s. 33-48.
44
Malina A., (2006), Structural Changes of Employment in Poland and EU Countries. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 77-88.
45
Malina A., (2006), Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 726, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/133456430
46
Malina A., (2006), Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3, s. 125-142.
47
Malina A., (2005), Research on Structural Similarities between Poland and EU Countries in Terms of Employment Structure, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 4, s. 57-70.
48
Malina A., Malina P., (2005), Determinanty rozwoju regionalnego Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, s. 68-79.
49
Malina A., (2004), Klasyfikacja regionów metodą analizy czynnikowej. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1], s. 9-27.
50
Malina A., (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 162), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 232 s.
51
Malina A., (2004), Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998-2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 666, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/54474701
52
Malina A., (2004), The Factor Analysis in Research of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure, "Statistics in Transition", vol. 6, no. 7, s. 1175-1188.
53
Kostrzewska J., Lipieta A., Malina A., Papież M., Śmiech S., (2004), Charakterystyka banku danych empirycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 26-51.
54
Kostrzewska J., Lipieta A., Malina A., (2004), Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75-99.
55
Malina A., (2003), Application of Factor Analysis in Identification of Structure Types in the Economy. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 145-158.
56
Malina A., (2002), Wielokryterialna taksonomia w analizie porównawczej struktur gospodarczych Polski. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 305-312.
57
Malina A., (2001), Taksonomia wielokryterialna w analizie porównawczej struktur społeczno-gospodarczych : wyniki badań, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 3-4, s. 374.
58
Malina A., Wanat S., (2000), Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 486.
59
Malina A., Wanat S., (2000), Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 874, s. 71-82.
60
Malina A., Wanat S., (2000), Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 126-197.
61
Malina A., Przybylska K., (2000), The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland, "Statistics in Transition", vol 4, nr 5, s. 883-900.
62
Przybylska K., Malina A., (1999), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", R. 44, nr 12(463), s. 46-58.
63
Malina A., (1998), Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 148.
64
Malina A., (1998), Metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 30-45.
65
Malina A., (1998), Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 131-140.
66
Malina A., Zeliaś A., (1998), On Building Taxonometric Measures of Living Conditions, "Statistics in Transition", vol 3, nr 3, s. 523-544.
67
Malina A., (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 17-29.
68
Malina A., Zeliaś A., (1998), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 23-44.
69
Malina A., (1998), Istota i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-16.
70
Malina A., Zeliaś A., (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 3, s. 446-447.
71
Malina A., Zeliaś A., (1997), On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-104.
72
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994, "Argumenta Oeconomica", 2 (5), s. 17-36.
73
Malina A., (1997), Próba syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 37-46.
74
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 11-27.
75
Malina A., Zeliaś A., (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 238-262.
76
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 2, s. 340-341.
77
Malina A., (1996), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[7]-60[66].
78
Malina A., (1996), Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 169-176.
79
Malina A., (1996), O metodzie prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 475, s. 29-41.
80
Malina A., (1996), Wprowadzenie do teorii ryzyka. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1-4.
81
Denkowska S., Malina A., (1996), XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 300-306.
82
Malina A., (1996), Próby syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 301-302.
83
Malina A., (1996), Ocena ekonomiczno-finansowej działalności przedsiębiorstw, "Wiadomości Statystyczne", R. 41, nr 12 (427), s. 13-24.
84
Malina A., Wanat S., (1995), Przestrzenna analiza rozwoju Polski, "Wiadomości Statystyczne", R. 40, nr 5 (408), s. 20-25.
85
Malina A., (1995), Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 3-4, s. 465.
86
Malina A., (1995), Ryzyko działalności gospodarczej. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1-32.
87
Malina A., (1994), O metodach prognozowania cen na giełdzie. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-125.
88
Malina A., (1994), Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 440, s. 15-29.
89
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Opis bazy danych DEVELOPMENT. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 114-119.
90
Malina A., Wanat S., (1993), Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[124]-71[195].
91
Malina A., (1993), O metodach prognozowania cen na giełdzie, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 359-360.
92
Malina A., (1993), Badanie czasowo-przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[33]-36[68].
93
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT", "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 246-247.
94
Malina A., Wanat S., (1993), Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[71]-39[109].
95
Malina A., (1992), Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 252-253.
96
Malina A., (1992), Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 388, s. [51]-64.
97
Malina A., (1992), Prognozowanie zjawisk ekonomicznych metodami wykładniczego wygładzania szeregów czasowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym, s. 1[36]-44[61].
98
Malina A., Zeliaś A., (1991), XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 93-98.
99
Malina A., (1991), Prognozowanie zjawisk i procesów gospodarczych na podstawie danych przekrojowo-czasowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 181-198.
100
Zeliaś A., Malina A., (1991), Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2], s. 1-[60].
101
Malina A., (1991), Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według województw. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. 1[38]-35[81].
102
Gałuszka B., Malina A., (1991), XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 356-362.
103
Malina A., (1991), Kilka uwag na temat prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 343, s. 5-26.
104
Malina A., (1991), Przedmiot i zakres badań ekonometrii przestrzennej. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-25.
105
Malina A., (1991), Prognozowanie zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 95-96.
106
Malina A., (1991), Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 121-134.
107
Malina A., (1990), Badanie zmian w zakresie międzynarodowego handlu produktami żywnościowymi w latach 1970-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 308, s. 51-72.
108
Malina A., (1990), Wnioskowanie w przyszłość na podstawie danych przekrojowo-czasowych. [W:] Steczkowski J. (red.), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 98-123.
109
Malina A., (1989), X Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 1, s. 91-95.
110
Malina A., (1989), Informacje o bazie danych dotyczących gospodarki żywnościowej w świecie, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 1, s. 95.
111
Malina A., (1988), Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej. [W:] Zeliaś A. (red.), Metody statystyki międzynarodowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 69-98.
112
Malina A., (1988), Elementy statystyki międzynarodowej. [W:] Zeliaś A. (red.), Metody statystyki międzynarodowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 40-68.
113
Malina A., Walkosz A., (1988), Dynamiczno-przestrzenna analiza gospodarki żywnościowej w świecie w okresie 1970-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 258, s. 41-70.
114
Malina A., (1987), Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej. [W:] Zeliaś A. (red.), Elementy statystyki międzynarodowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-69.
115
Malina A., (1987), Analiza przestrzenno-czasowa produkcji żywności w wybranych regionach świata, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 394.
116
Malina A., (1987), Przewidywanie zmian w zakresie produkcji podstawowych surowców mineralnych w wybranych krajach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 83-106.
117
Malina A., (1987), Wybrane zagadnienia statystyki międzynarodowej. [W:] Zeliaś A. (red.), Elementy statystyki międzynarodowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24-42.
118
Ludwiczak B., Malina A., (1987), IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 392-396.
119
Malina A., (1986), Wybrane kierunki badań ekonometrii przestrzennej, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 446.
120
Malina A., (1986), VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 2, s. 202-205.
121
Malina A., (1985), VI Ogólnopolskie seminarium : metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 1, s. 85-88.
122
Malina A., (1985), Prognozowanie w warunkach braku stabilności parametrów modelu ekonometrycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 206, s. 79-97.
123
Malina A., (1985), Metody badania zmian w powiązaniach między zmiennymi występującymi w modelach taksonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 1, s. 86-87.
124
Malina A., (1984), Próba budowy prognostycznego modelu popytu konsumpcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 181, s. 125-151.
125
Malina A., (1983), V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 3-4, s. 328-333.
126
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeliaś A. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 151, [41] s.
127
Malina A., Szymanowicz K., (1982), IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 1-2, s. 271-275.
128
Malina A., (1981), Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 249 k.
129
Malina A., (1980), Budowa prognoz rozwoju społeczno-ekonomicznego wybranych krajów świata na podstawie modeli trendu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 131, s. 85-109.
130
Malina A., (1978), O pewnych procedurach postępowania przy wyborze zmiennych objaśniających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 63-82.
131
Wydymus S., Kurkiewicz J., Malina A., (1977), Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 91-102.
132
Malina A., Wydymus S., (1977), Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 4, s. 521-523.
133
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych: aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5, (2014), Malina A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [66] s.
134
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych: aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4, (2013), Malina A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [104]s.
135
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych: aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3, (2012), Malina A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [88]s.
136
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych: aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2, (2011), Malina A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 117 s.
137
Malina A. (red.), (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych: aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1], Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [112] s.
138
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6, (2009), Malina A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [172] s.
139
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych, (2007), Malina A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 194 s.
140
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3, (2006), Malina A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
141
Malina A., (2000), Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
142
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
143
Malina A., Zeliaś A., (1997), On Building Taxonometric Measures of Quality of Life, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15 k.
144
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17, [5] k.
145
Malina A., (1994), Metody ekonometrii przestrzennej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [94] k.
146
Malina A., Gałuszka B., Wanat S., (1992), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33, [39] k.
147
Malina A., (1991), Dynamiczno-przestrzenna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 k.
148
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., (1979), Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks), Zeliaś A. (kier.), Kraków : , 329 k.
1
@article{UEK:2168347018,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005-2017",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (61)",
pages = "138-155",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.10},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/e9929ffb0841196e63f9cf6489f0525d/10.pdf},
}
2
@article{UEK:2168347032,
author = "Anna Malina",
title = "Ocena zmian sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "3",
pages = "9-30",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0458},
url = {https://ws.stat.gov.pl/Article/2020/3/009-030},
}
3
@book{UEK:2168340845,
author = "Anna Malina and Katarzyna Frodyma",
title = "Prognozowanie w turystyce : podstawy teoretyczne oraz przykłady i zadania z wykorzystaniem programu Excel",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-786-8",
}
4
@article{UEK:2168316811,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "Wzrost gospodarczy a stabilność makroekonomiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle gospodarki Niemiec w latach 2000-2013",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (50)",
pages = "89-105",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.5},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2753},
}
5
@book{UEK:2168310737,
title = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
6
@inbook{UEK:2168311743,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "Research the Influence of the Global Crisis on the Economic Stability of the Central and Eastern Europe Countries",
booktitle = "Statistical Methods in Socio-Economic Research Theory and Applications",
pages = "87-101",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2016",
isbn = "978-80-8106-071-7",
}
7
@article{UEK:2168297173,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "393",
pages = "67-74",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.393.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33130},
}
8
@book{UEK:2168302383,
title = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
9
@book{UEK:2168287527,
title = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
10
@unpublished{UEK:2168300989,
author = "Anna Malina",
title = "Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Centralnej i Wschodniej",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5",
pages = "1[7]- 13[19]",
year = "2014",
}
11
@inbook{UEK:2168287531,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "The Impact of the Global Crisis on the Macroeconomic Stability of the Countries of Central and Eastern Europe an Germany",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "13-24",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
12
@book{UEK:2168274351,
title = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
13
@unpublished{UEK:2168290813,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza porównawcza sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4",
pages = "[7]-[22]",
year = "2013",
}
14
@inbook{UEK:2168263528,
author = "Anna Malina",
title = "Kobiety na rynku pracy w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec",
pages = "112-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-625-0",
}
15
@inbook{UEK:2168263294,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "Macroeconomic Growth during a Period of Structural Change in Poland and the Neighbouring Countries",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "27-41",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
16
@inbook{UEK:2168295429,
author = "Anna Malina and Katarzyna Frodyma",
title = "Przedmioty z zakresu metod ilościowych a efekty kształcenia na kierunkach ekonomicznych",
booktitle = "Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji",
pages = "104-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
url = {http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/Konferencja%20Dydaktyczna%202012.pdf#page=105&view=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-931046-1-1",
}
17
@unpublished{UEK:2168268900,
author = "Anna Malina",
title = "Procesy konwergencji gospodarczej Polski i krajów ościennych w latach 1990-2010",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3",
pages = "1[7]-12[18]",
year = "2012",
}
18
@inbook{UEK:2168242668,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "Convergence Processes in Poland and Neighbouring Countries in 1990-2010",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "87-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
19
@article{UEK:2168236524,
author = "Anna Malina",
title = "Research on the Realisation of Lisbon Strategy Targets for the Labour Markets of EU Countries",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "21-30",
year = "2012",
}
20
@book{UEK:2168242632,
title = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
21
@article{UEK:2168236236,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "Analiza porównawcza sytuacji makroekonomicznej Polski i krajów ościennych w okresie 20 lat przemian gospodarczych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "244",
pages = "330-341",
adress = "",
year = "2012",
}
22
@article{UEK:2168236480,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "39-56",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168224478,
author = "Katarzyna Frodyma",
title = "Wielowymiarowa analiza statystyczna ładu środowiskowego w Polsce : nakłady a efekty",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002513},
}
24
@unpublished{UEK:2168262958,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego i sytuacji makroekonomicznej w Polsce i krajach ościennych w okresie 20 lat przemian strukturalnych",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2",
pages = "1[10]-15[24]",
year = "2011",
}
25
@inbook{UEK:2168222836,
author = "Anna Malina and Dorota Mierzwa",
title = "A Comparison of Polish and Ukrainian Economic Growth after 1990",
booktitle = "Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010",
pages = "34-43",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv Academy of Commerce Publishing House",
year = "2011",
url = {http://mail.lac.lviv.ua/doc/Ukrainian-Polish-Slovak_Scientific_Seminar_September_2010.pdf},
}
26
@article{UEK:2168227610,
author = "Anna Malina",
title = "Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia w 2009 roku : Polska na tle krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "876",
pages = "85-104",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198529},
}
27
@inbook{UEK:2165705645,
author = "Anna Malina",
title = "Ocena realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej w obszarze rynku pracy w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Miscellanea mikroekonometrii",
pages = "189-211",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-925925-5-6",
}
28
@unpublished{UEK:2168254282,
author = "Anna Malina",
title = "Wzrost gospodarczy a sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] ",
pages = "1[9]-18[26]",
year = "2010",
}
29
@article{UEK:2168219300,
author = "Anna Malina",
title = "Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "813",
pages = "5-24",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189139},
}
30
@article{UEK:2161899414,
author = "Anna Malina",
title = "Problems Facing the Labour Market in the Light of Lisbon Strategy Targets - a Comparison of Poland with Other EU Countries",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "5",
pages = "99-118",
year = "2009",
}
31
@unpublished{UEK:2167756900,
author = "Anna Malina",
title = "Ocena zmian w sferze zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[11]-22[32]",
year = "2009",
}
32
@inbook{UEK:2165653504,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza struktury zatrudnienia w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "61-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
33
@inbook{UEK:2165721035,
author = "Anna Malina",
title = "Labour Market From the Lisbon Strategy Targets Point of View : Poland in Comparison with EU Countries",
booktitle = "Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007",
pages = "28-39",
adress = "Odessa",
publisher = "Palmir",
year = "2008",
}
34
@misc{UEK:2168347924,
author = "Anna Malina",
title = "Studia podyplomowe Prognozowanie praktyczne i analiza szeregów czasowych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (22)",
pages = "20-21",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008},
}
35
@article{UEK:50135,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "797",
pages = "5-22",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970961},
}
36
@inbook{UEK:2165652130,
author = "Artur Lipieta and Anna Malina and Sławomir Śmiech",
title = "Wprowadzenie w problematykę rynku pracy",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "15-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
37
@inbook{UEK:2165675450,
author = "Anna Malina",
title = "Badanie stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "169-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
38
@book{UEK:51906,
title = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
39
@unpublished{UEK:2165264497,
author = "Anna Malina",
title = "Wybrane aspekty rynku pracy w świetle realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej : Polska na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych ",
pages = "10-30",
year = "2007",
}
40
@article{UEK:51106,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "740",
pages = "5-26",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139099063},
}
41
@article{UEK:2165707938,
author = "Anna Malina and Piotr Malina",
title = "Changes of Employment Structure in Poland and EU Countries",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol 8, 2",
pages = "369-382",
year = "2007",
url = {http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_8_2.pdf},
}
42
@article{UEK:2165739795,
author = "Anna Malina",
title = "Ocena stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1169",
pages = "210-218",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1505-9332",
}
43
@article{UEK:51976,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 1",
pages = "33-48",
year = "2006",
}
44
@inbook{UEK:2165712030,
author = "Anna Malina",
title = "Structural Changes of Employment in Poland and EU Countries",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006",
pages = "77-88",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2006",
isbn = "978-80-225-2329-5",
}
45
@article{UEK:52636,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "726",
pages = "5-21",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/133456430},
}
46
@unpublished{UEK:2168326189,
author = "Anna Malina",
title = "Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3",
pages = "125-142",
year = "2006",
}
47
@article{UEK:2166400646,
author = "Anna Malina",
title = "Research on Structural Similarities between Poland and EU Countries in Terms of Employment Structure",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "4",
pages = "57-70",
year = "2005",
}
48
@article{UEK:52471,
author = "Anna Malina and Piotr Malina",
title = "Determinanty rozwoju regionalnego Polski",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10",
pages = "68-79",
year = "2005",
}
49
@unpublished{UEK:2168326075,
author = "Anna Malina",
title = "Klasyfikacja regionów metodą analizy czynnikowej",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1]",
pages = "9-27",
year = "2004",
}
50
@book{UEK:2168220510,
author = "Anna Malina",
title = "Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-200-6",
}
51
@article{UEK:2168218292,
author = "Anna Malina",
title = "Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998-2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "666",
pages = "5-21",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54474701},
}
52
@article{UEK:2168298099,
author = "Anna Malina",
title = "The Factor Analysis in Research of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol. 6, no. 7",
pages = "1175-1188",
year = "2004",
}
53
@inbook{UEK:2166229287,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Anna Malina and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "Charakterystyka banku danych empirycznych",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "26-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
54
@inbook{UEK:2166229430,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Anna Malina",
title = "Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "75-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
55
@inbook{UEK:2168295185,
author = "Anna Malina",
title = "Application of Factor Analysis in Identification of Structure Types in the Economy",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "145-158",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2003",
isbn = "80-225-1914-6",
}
56
@inbook{UEK:2168218772,
author = "Anna Malina",
title = "Wielokryterialna taksonomia w analizie porównawczej struktur gospodarczych Polski",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "305-312",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-121-2",
}
57
@misc{UEK:2168353302,
author = "Anna Malina",
title = "Taksonomia wielokryterialna w analizie porównawczej struktur społeczno-gospodarczych : wyniki badań",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 3-4",
pages = "374",
year = "2001",
}
58
@misc{UEK:2168353182,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "486",
year = "2000",
}
59
@article{UEK:2168224584,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "874",
pages = "71-82",
adress = "",
year = "2000",
issn = "1505-9332",
}
60
@inbook{UEK:2166312270,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "126-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
61
@article{UEK:2168320935,
author = "Anna Malina and Krystyna Przybylska",
title = "The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol 4, 5",
pages = "883-900",
year = "2000",
}
62
@article{UEK:2168254366,
author = "Krystyna Przybylska and Anna Malina",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 44, 12(463)",
pages = "46-58",
year = "1999",
}
63
@misc{UEK:2168353096,
author = "Anna Malina",
title = "Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 1",
pages = "148",
year = "1998",
}
64
@inbook{UEK:2168248738,
author = "Anna Malina",
title = "Metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej",
pages = "30-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-49-6",
}
65
@inbook{UEK:2168255952,
author = "Anna Malina",
title = "Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych o charakterze przestrzennym",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-59-3",
}
66
@article{UEK:2168274543,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "On Building Taxonometric Measures of Living Conditions",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol 3, 3",
pages = "523-544",
year = "1998",
}
67
@inbook{UEK:2168248710,
author = "Anna Malina",
title = "Statystyczne metody oceny ryzyka",
booktitle = "Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej",
pages = "17-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-49-6",
}
68
@article{UEK:2168242952,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "23-44",
year = "1998",
}
69
@inbook{UEK:2168248704,
author = "Anna Malina",
title = "Istota i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej",
booktitle = "Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej",
pages = "11-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-49-6",
}
70
@misc{UEK:2168353250,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "O budowie taksonomicznej miary jakości życia",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 3",
pages = "446-447",
year = "1997",
}
71
@inbook{UEK:2168290531,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life",
booktitle = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)",
pages = "89-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
72
@article{UEK:2168274553,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (5)",
pages = "17-36",
year = "1997",
}
73
@inbook{UEK:2168269292,
author = "Anna Malina",
title = "Próba syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej",
booktitle = "XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.)",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-05-4",
}
74
@article{UEK:2168242742,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r.",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 1",
pages = "11-27",
year = "1997",
}
75
@inbook{UEK:2168274725,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "O budowie taksonomicznej miary jakości życia",
booktitle = "Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania",
pages = "238-262",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
issn = "",
}
76
@misc{UEK:2168353244,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r.",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 2",
pages = "340-341",
year = "1997",
}
77
@unpublished{UEK:2168258746,
author = "Anna Malina",
title = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka w działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2",
pages = "1[7]-60[66]",
year = "1996",
}
78
@inbook{UEK:2168246842,
author = "Anna Malina",
title = "Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "169-176",
year = "1996",
isbn = "83-86439-61-0",
}
79
@article{UEK:2168254696,
author = "Anna Malina",
title = "O metodzie prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "475",
pages = "29-41",
year = "1996",
}
80
@unpublished{UEK:2168258744,
author = "Anna Malina",
title = "Wprowadzenie do teorii ryzyka",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2",
pages = "1-4",
year = "1996",
}
81
@misc{UEK:2168284659,
author = "Sabina Denkowska and Anna Malina",
title = "XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej : XIV seminarium ekonometryczne im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 3-4",
pages = "300-306",
year = "1996",
}
82
@misc{UEK:2168353212,
author = "Anna Malina and ",
title = "Próby syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 3-4",
pages = "301-302",
year = "1996",
}
83
@article{UEK:2168269532,
author = "Anna Malina",
title = "Ocena ekonomiczno-finansowej działalności przedsiębiorstw",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 41, 12 (427)",
pages = "13-24",
year = "1996",
}
84
@article{UEK:2168241474,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Przestrzenna analiza rozwoju Polski",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 40, 5 (408)",
pages = "20-25",
year = "1995",
}
85
@misc{UEK:2168351498,
author = "Anna Malina",
title = "Dynamiczno-przestrzenna analiza współzależności zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 42, z. 3-4",
pages = "465",
year = "1995",
}
86
@unpublished{UEK:2168258724,
author = "Anna Malina",
title = "Ryzyko działalności gospodarczej",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1",
pages = "1-32",
year = "1995",
}
87
@inbook{UEK:2168274809,
author = "Anna Malina",
title = "O metodach prognozowania cen na giełdzie",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "113-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
88
@article{UEK:2168254048,
author = "Anna Malina",
title = "Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "440",
pages = "15-29",
year = "1994",
}
89
@inbook{UEK:2168274805,
author = "Barbara Gałuszka and Anna Malina and Stanisław Wanat and Aleksander Zeliaś",
title = "Opis bazy danych DEVELOPMENT",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "114-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
90
@unpublished{UEK:2168306207,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]",
pages = "1[124]-71[195]",
year = "1993",
}
91
@misc{UEK:2168351536,
author = "Anna Malina",
title = "O metodach prognozowania cen na giełdzie",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "359-360",
year = "1993",
}
92
@unpublished{UEK:2168258316,
author = "Anna Malina",
title = "Badanie czasowo-przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2)",
pages = "1[33]-36[68]",
year = "1993",
}
93
@misc{UEK:2168351520,
author = "Barbara Gałuszka and Anna Malina and Stanisław Wanat and Aleksander Zeliaś",
title = "Prezentacja komputerowej bazy danych DEVELOPMENT",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 2",
pages = "246-247",
year = "1993",
}
94
@unpublished{UEK:2168258320,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2)",
pages = "1[71]-39[109]",
year = "1993",
}
95
@misc{UEK:2168351012,
author = "Anna Malina",
title = "Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "252-253",
year = "1992",
}
96
@article{UEK:2168259292,
author = "Anna Malina",
title = "Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "388",
pages = "[51]-64",
year = "1992",
url = {},
}
97
@unpublished{UEK:2168258676,
author = "Anna Malina",
title = "Prognozowanie zjawisk ekonomicznych metodami wykładniczego wygładzania szeregów czasowych",
booktitle = "Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym",
pages = "1[36]-44[61]",
year = "1992",
}
98
@misc{UEK:2168284625,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "93-98",
year = "1991",
}
99
@inbook{UEK:2168242394,
author = "Anna Malina",
title = "Prognozowanie zjawisk i procesów gospodarczych na podstawie danych przekrojowo-czasowych",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna",
pages = "181-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
100
@unpublished{UEK:2168306209,
author = "Aleksander Zeliaś and Anna Malina",
title = "Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2]",
pages = "1-[60]",
year = "1991",
}
101
@unpublished{UEK:2168258232,
author = "Anna Malina",
title = "Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według województw",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]",
pages = "1[38]-35[81]",
year = "1991",
}
102
@misc{UEK:2168284631,
author = "Barbara Gałuszka and Anna Malina",
title = "XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "356-362",
year = "1991",
}
103
@article{UEK:2168260876,
author = "Anna Malina",
title = "Kilka uwag na temat prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "343",
pages = "5-26",
year = "1991",
}
104
@inbook{UEK:2168242368,
author = "Anna Malina",
title = "Przedmiot i zakres badań ekonometrii przestrzennej",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna",
pages = "11-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
105
@misc{UEK:2168351288,
author = "Anna Malina",
title = "Prognozowanie zjawisk gospodarczych w ujęciu przestrzennym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "95-96",
year = "1991",
}
106
@article{UEK:2168247164,
author = "Anna Malina",
title = "Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "121-134",
year = "1991",
}
107
@article{UEK:2168255680,
author = "Anna Malina",
title = "Badanie zmian w zakresie międzynarodowego handlu produktami żywnościowymi w latach 1970-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "308",
pages = "51-72",
year = "1990",
}
108
@inbook{UEK:2168242842,
author = "Anna Malina",
title = "Wnioskowanie w przyszłość na podstawie danych przekrojowo-czasowych",
booktitle = "Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych",
pages = "98-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
}
109
@misc{UEK:2168350944,
author = "Anna Malina",
title = "X Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 1",
pages = "91-95",
year = "1989",
}
110
@misc{UEK:2168350972,
author = "Anna Malina",
title = "Informacje o bazie danych dotyczących gospodarki żywnościowej w świecie",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 1",
pages = "95",
year = "1989",
}
111
@inbook{UEK:2168240954,
author = "Anna Malina",
title = "Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej",
booktitle = "Metody statystyki międzynarodowej",
pages = "69-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1988",
isbn = "83-208-0546-5",
}
112
@inbook{UEK:2168240948,
author = "Anna Malina",
title = "Elementy statystyki międzynarodowej",
booktitle = "Metody statystyki międzynarodowej",
pages = "40-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1988",
isbn = "83-208-0546-5",
}
113
@article{UEK:2168236258,
author = "Anna Malina and Anna Walkosz",
title = "Dynamiczno-przestrzenna analiza gospodarki żywnościowej w świecie w okresie 1970-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "258",
pages = "41-70",
year = "1988",
}
114
@inbook{UEK:2168237920,
author = "Anna Malina",
title = "Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej",
booktitle = "Elementy statystyki międzynarodowej",
pages = "43-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
115
@misc{UEK:2168350802,
author = "Anna Malina",
title = "Analiza przestrzenno-czasowa produkcji żywności w wybranych regionach świata",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "394",
year = "1987",
}
116
@article{UEK:2168257572,
author = "Anna Malina",
title = "Przewidywanie zmian w zakresie produkcji podstawowych surowców mineralnych w wybranych krajach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "83-106",
year = "1987",
}
117
@inbook{UEK:2168237914,
author = "Anna Malina",
title = "Wybrane zagadnienia statystyki międzynarodowej",
booktitle = "Elementy statystyki międzynarodowej",
pages = "24-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
118
@misc{UEK:2168350808,
author = "Bogdan Ludwiczak and Anna Malina",
title = "IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "392-396",
year = "1987",
}
119
@misc{UEK:2168350734,
author = "Anna Malina",
title = "Wybrane kierunki badań ekonometrii przestrzennej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 4",
pages = "446",
year = "1986",
}
120
@misc{UEK:2168350720,
author = "Anna Malina",
title = "VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 2",
pages = "202-205",
year = "1986",
}
121
@misc{UEK:2168255888,
author = "Anna Malina",
title = "VI Ogólnopolskie seminarium : metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 1",
pages = "85-88",
year = "1985",
}
122
@article{UEK:2168269454,
author = "Anna Malina",
title = "Prognozowanie w warunkach braku stabilności parametrów modelu ekonometrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "206",
pages = "79-97",
year = "1985",
}
123
@misc{UEK:2168350682,
author = "Anna Malina",
title = "Metody badania zmian w powiązaniach między zmiennymi występującymi w modelach taksonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 1",
pages = "86-87",
year = "1985",
}
124
@article{UEK:2168254754,
author = "Anna Malina",
title = "Próba budowy prognostycznego modelu popytu konsumpcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "181",
pages = "125-151",
year = "1984",
}
125
@misc{UEK:2168350672,
author = "Anna Malina",
title = "V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 3-4",
pages = "328-333",
year = "1983",
}
126
@book{UEK:2168242484,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Malina and Kinga Szymanowicz and Stanisław Wydymus and Aleksander Zeliaś",
title = "Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
isbn = "83-01-04215-X",
}
127
@misc{UEK:2168255830,
author = "Anna Malina and Kinga Szymanowicz",
title = "IV Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 1-2",
pages = "271-275",
year = "1982",
}
128
@unpublished{UEK:2168274589,
author = "Anna Malina",
title = "Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
129
@article{UEK:2168237420,
author = "Anna Malina",
title = "Budowa prognoz rozwoju społeczno-ekonomicznego wybranych krajów świata na podstawie modeli trendu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "131",
pages = "85-109",
year = "1980",
}
130
@article{UEK:2168250766,
author = "Anna Malina",
title = "O pewnych procedurach postępowania przy wyborze zmiennych objaśniających",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "63-82",
year = "1978",
}
131
@article{UEK:2168278725,
author = "Stanisław Wydymus and Jolanta Kurkiewicz and Anna Malina",
title = "Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 1",
pages = "91-102",
year = "1977",
}
132
@misc{UEK:2168278917,
author = "Anna Malina and Stanisław Wydymus",
title = "Ogólnopolskie seminarium naukowe na temat: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 4",
pages = "521-523",
year = "1977",
}
133
@unpublished{UEK:2168300987,
title = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
134
@unpublished{UEK:2168290811,
title = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
135
@unpublished{UEK:2168268898,
title = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
136
@unpublished{UEK:2168262940,
title = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
137
@unpublished{UEK:2168254246,
title = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
138
@unpublished{UEK:2167756762,
title = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
139
@unpublished{UEK:2165264448,
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
140
@unpublished{UEK:2167722906,
title = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
141
@unpublished{UEK:2168259204,
author = "Anna Malina",
title = "Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
142
@unpublished{UEK:2168258824,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
143
@unpublished{UEK:2168258830,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "On Building Taxonometric Measures of Quality of Life",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
144
@unpublished{UEK:2168258826,
author = "Anna Malina and Aleksander Zeliaś",
title = "Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
145
@unpublished{UEK:2168257002,
author = "Anna Malina",
title = "Metody ekonometrii przestrzennej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
146
@unpublished{UEK:2168258286,
author = "Anna Malina and Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
147
@unpublished{UEK:2168251562,
author = "Anna Malina",
title = "Dynamiczno-przestrzenna analiza rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
148
@unpublished{UEK:2168316001,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Malina and Kinga Szymanowicz and Stanisław Wydymus",
title = "Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID