Publications of the selected author
1

Title:
Efektywność zastosowań benchmarkingu do doskonalenia organizacji usług instytucji użyteczności publicznej
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
368 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/731
Nr:
2168221656
doctoral dissertation
2

Title:
Podstawy samoorganizacji w systemach biznesowych = The Fundations of Self-organisation in Business Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221028
article
See main document
3

Title:
Próba zastosowania systemów workflow w administracji samorządowej
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
288 k.: il.,; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/370
Nr:
2168231524
doctoral dissertation
4

Title:
Dziesięć stylów kierowania według D. Chalvina = Ten Styles of Management Accounting According to D. Chalvin
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise2002. - R. 53, nr 8 (631), s. 85-88 - Bibliogr.
Nr:
2168269550
varia
5

Title:
Tayloryzm wczoraj i dziś = Taylorism Yesterday and Today
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223328
article
See main document
6

Title:
Przypadki pracy grupowej w brazylijskim przemyśle samochodowym = Cases of Group Work in the Brasilian Car Industry
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise2002. - R. 53, nr 5 (628), s. 80-83 - Bibliogr.
Nr:
2168267572
varia
7

Title:
Koncepcja samoorganizacji i jej niektóre zastosowania w organizacji procesów biznesowych = The Concept of Self-organisation and Some of its Applications in the Organisation of Business Processes
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224896
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Samoorganizacja i pojęcia pokrewne = Self-organization and Related Notions
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise2002. - R. 53, nr 1 (624), s. 101-102 - Bibliogr.
Nr:
2168267564
varia
9

Title:
Anglosaski czy zachodnioeuropejski model zarządzania przedsiębiorstwami dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej? (Na przykładzie ustawodawstwa polskiego)
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002) , s. 6-12 - Bibliogr.
Nr:
2168295947
article
10

Title:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w.
Edition:
Wyd. 4 uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Physical description:
252 [2] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-120-4
Nr:
2168272276
textbook
11

Title:
Samoorganizacja rojów owadów społecznych a praktyka zarządzania = Selforganization of Swarms of Social Insects and the Practice of Managamenet
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise2002. - R. 53, nr 3 (626), s. 83-84 - Bibliogr.
Nr:
2168267570
varia
12

Title:
Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi raz jeszcze
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2002) , s. 11
Nr:
2168226098
polemic
13

Title:
Nowe metody i koncepcje zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
145 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-142-5
Nr:
2168229130
academic script
14

Title:
O koncepcjach zarządzania raz jeszcze
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 4, s. 81-83 - Bibliogr.
Nr:
2168334809
varia
15

Title:
Na marginesie rozprawy z logistyki
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 8, s. 93-94
Nr:
2168334801
varia
16

Title:
Analiza funkcjonalna
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 11, s. 86-88
Nr:
2168334807
varia
17

Title:
Cienie globalizacji
Source:
Zdanie. - nr 1-2 (2001) , s. 90-92
Access mode:
Nr:
2168347098
review
18

Title:
Przyszłościowe zasady zarządzania
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 9, s. 84-85
Nr:
2168334803
varia
19

Title:
Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2001) , s. 30
Nr:
2168332091
polemic
20

Title:
Sztuka prowadzenia zebrań
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 3, s. 86-88
Nr:
2168334777
varia
21

Title:
Metoda Marion
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 10, s. 80-82
Nr:
2168334805
varia
22

Title:
Organizacja i zarządzanie : 70 problemów teorii i praktyki
Edition:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Publisher address:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 2001
Physical description:
371 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-56-2
Access mode:
Nr:
2168339049
monograph
23

Title:
Twoja firma w oczach klienta
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 2, s. 80-82
Nr:
2168334775
varia
24

Title:
Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977)
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2001. - nr 3 (105), s. 95-98 - Bibliogr.
Nr:
2168245606
varia
25

Title:
Wywiad gospodarczy w wydaniu francuskim
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 6, s. 86-88
Nr:
2168334797
varia
26

Title:
Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) jako teoretyk organizacji
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2001. - nr 2, s. 129-132 - Bibliogr.
Nr:
2168338983
varia
27

Title:
Czego powinny nas nauczyć niepowodzenia reengineeringu i zarządzania jakością całkowitą (TQM)?
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2001. - nr 7, s. 93-94
Nr:
2168334799
varia
28

Title:
Herbert Alexsander Simon (1916-2001)
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2001. - nr 1, s. 125-129 - Bibliogr.
Nr:
2168338981
varia
29

Title:
Sto lat nauk o zarządzaniu : przegląd największych osiągnięć w przekroju kolejnych ćwierćwieczy XX stulecia = The Hundred Years of Management Science : the Review of the Greatest Achievements in the Successive Quarters of the XX Century
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 405-416. - Summ.
ISBN:
83-231-1380-7
Nr:
2168240774
chapter in monograph
30

Title:
Chester I. Barnard (1886-1961)
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2000. - nr 3 (101), s. 111-116 - Bibliogr.
Nr:
2168245468
varia
31

Title:
Nowy toyotyzm
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 12 (611) (2000) , s. 4-7 - Bibliogr.
Nr:
2168295945
article
32

Title:
Georges Friedmann (1902-1977)
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2000. - nr 4, s. 107-110 - Bibliogr.
Nr:
2168338979
varia
33

Title:
Paradoksalna aktualność Taylora = Paradoxical Topicality of Taylor
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 8 (607), s. 30-31 - Bibliogr.
Nr:
2168245032
varia
34

Title:
Ciągłość i zmiana w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem = Continuity and Change in Theory and Practice of Business Management
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 851 (2000) , s. 363-369. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmian: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Katedrę Nauk o Przedsiębiorstwie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 10-13 czerwca 2000 r. - Bibliogr.
Nr:
2168224328
article
35

Title:
Zarządzanie jakością totalną (TQM) i zarządzanie "wyszczuplające" (Lean Management) a reengeneering = Total Quality Management (TQM) and Lean Management in Relation to Reengineering
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 34 (2000) , s. 153-161. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254606
article
36

Title:
Rewolucja hipermarketów = The Hyper-market Revolution
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 9 (2000) , s. 29-30
Nr:
2168334755
review
37

Title:
Wywiad gospodarczy - pierwsza rodzima monografia
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 6 (605) (2000) , s. 29-30
Nr:
2168226146
review
38

Title:
Rewolucja czy ewolucja w zarządzaniu
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 10, s. 30-31
Nr:
2168334761
varia
39

Title:
Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 7 (2000) , s. 30-31
Nr:
2168334743
review
40

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Title:
Ewolucja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 127-133 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220630
chapter in conference materials
41

Title:
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Pszczołowskim = In Memory of Professor Tadeusz Pszczołowski
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 2 (601), s. 1
Nr:
2168226066
varia
42

Title:
Stanisław Bieńkowski : 1882-1958
Source:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 33-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255020
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Efektywność organizacji
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 11, s. 31
Nr:
2168334765
varia
44

Title:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
chapter in monograph
See main document
45

Title:
O postmodernizmie w teorii organizacji : (uwagi na marginiesie książki M.J. Hatch pt. "Teoria organizacji")
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 5 (604) (2000) , s. 6-7
Nr:
2168226134
review
46

Title:
Profesor Andrej Bajcura (1925-1999) - nasz słowacki przyjaciel
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa2000. - R. 51, nr 12, s. 26-27
Nr:
2168334769
varia
47

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
421 s., [1] k. złoż.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224816
monograph
See related chapters
48

Title:
Z doświadczeń nad wdrażaniem analitycznego wartościowania pracy
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (2000) , s. 50-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168230596
article
49

Title:
Przejawy niesprawności informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji = Symptoms of the Inefficiency of Information and the Criteria Used to Assess the Quality of Information
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224436
article
See main document
50

Title:
Fritz Jules Roethlisberger (1898-1974)
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2000. - nr 2, s. 119-123 - Bibliogr.
Nr:
2168338977
varia
51

Title:
Jeszcze raz o tak zwanej prawdzie w nauce o zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1999) , s. 40
Nr:
2168332087
polemic
52

Title:
Zaćmienie słońca
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1999) , s. 35
Nr:
2168332081
polemic
53

Title:
W sprawie koncepcji zarządzania : na marginesie lektury
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (99) (1999) , s. 111-115. - Bibliogr.
Nr:
2168243008
review
54

Title:
The Pioneers of Organization and Management Science in Central and Eastern Europe
Source:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 31-51
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235352
chapter in conference materials
See main document
55

Title:
Value Analysis in Contemporary Management Concepts and Methods
Source:
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999, s. 283-291. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1107-3
Nr:
2168238914
chapter in conference materials
56

Title:
L'Art du Management, Editions Willage Mondial, Paris 1997, ss. 768
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (96) (1999) , s. 67-73. - Bibliogr.
Nr:
2168336743
review
57

Title:
Innowacje w służbie gospodarki = Innovation od Duty of Economy
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1999. - R. 50, nr 1, s. 23-24
Access mode:
Nr:
2168334735
varia
58

Title:
Metody organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
259 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-014-3
Nr:
2168270380
textbook
59

Title:
Ciągłe ulepszanie czy radykalna przebudowa : antynomie japońskich i amerykańskich koncepcji zarządzania = Constant Improvements or Radical Reconstruction : Antinomies in Japanese and American Conceptions of Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (98) (1999) , s. 3-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336749
article
60

Title:
Vers Une Conception Européenne de l'Amélioration de l'Organisation au XXI Siécle = Ku europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku
Source:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 402-412
ISBN:
83-908267-7-1
Nr:
2168233540
chapter in conference materials
61

Title:
Ku europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku = Vers Une Conception Européenne de l'Amélioration de l'Organisation au XXI Siécle
Source:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 455-465
ISBN:
83-908267-8-X
Nr:
2168233728
chapter in conference materials
62

Title:
Preambuła
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1999. - nr 3 (97), s. 3-4
Nr:
2168243026
varia
63

Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Title:
Reengineering versus Lean Management : w poszukiwaniu europejskiej koncepcji doskonalenia organizacji w XXI wieku
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 271-282 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167767946
chapter in conference materials
64

Title:
Luka wydawnicza w zakresie metod i technik zarządzania w Polsce - w stosunku do francuskich publikacji książkowych
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (97) (1999) , s. 13-17 - Bibliogr.
Nr:
2168243034
article
65

Title:
Założenia japońskiej metody zarządzania HOSHIN
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 273-279
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243832
chapter in conference materials
66

Title:
Organizacja i zarządzanie : 15 pionierów
Publisher address:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 1999
Physical description:
168 s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-85-6
Access mode:
Nr:
2168309837
monograph
67

Title:
Pionierzy nauki organizacji i zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej (1900-1945). Część druga
Source:
Master of Business Administration. - nr 1 (37) (1999) , s. 18-21 - Bibliogr.
Nr:
2168291663
article
68

Title:
Zapiski krakowskie
Source:
Zdanie1998. - nr 1-4, s. 101
Access mode:
Nr:
2168347096
varia
69

Title:
Podstawy ewolucji i dyfuzji metod organizacji i zarządzania
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 9-15
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168229966
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Metody zarządzania informacją
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 123-190
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306327
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Zbigniew Martyniak , Bogusz Mikuła , Arkadiusz Potocki , Elżbieta Kądziołka-Martyniak
Title:
Metody organizacji i zarządzania produkcją
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 191-232
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306339
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306355
chapter in monograph
See main document
73

Title:
HOSHIN - japońska metoda zarządzania = HOSHIN - Japanese Manangement Method
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336735
article
74

Title:
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 16-74
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306647
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Metodologia wartościowania pracy
Publisher address:
Kraków: Antykwa, 1998
Physical description:
321 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-60-0
Nr:
2168288993
monograph
76

Title:
System Lean Management = Lean Management System
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (91) (1998) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230530
article
77

Title:
Witold Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1997
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (92) (1998) , s. 85-88. - Bibliogr.
Nr:
2168230540
review
78

Title:
Metody zarządzania strategicznego
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 75-122
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306319
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
370 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168229964
monograph
See related chapters
80

Title:
Zasady ulepszania procesów pracy według Shigeo Shingo = Principles Underlying Improvement of Labour Processes According to Shigeo Shingo
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234042
article
See main document
81

Title:
Instytut Organizacji i Zarządzania
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 59-74
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255652
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Elementy dorobku F.B. i L.M. Gilbrethów
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 4 (1997) , s. 19-20
Nr:
2168334593
article
83

Title:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
92, [1] s., [2] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168229924
monograph
See related chapters
84

Title:
Poglądy Frederika Philipsa - prezesa międzynarodowej korporacji = Frederik Philips' - President of the International Corporation - Views
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1997. - R. 48, nr 1, s. 24
Nr:
2168334589
varia
85

Title:
Niektóre "choroby" systemu zarządzania = Some Illnesses of Management System
Source:
Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1997, s. 49-57. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-81-0
Nr:
2168253886
chapter in monograph
86

Title:
Wywiad gospodarczy w natarciu = Economic Spying Advancing
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997) , s. 20-21
Nr:
2168253650
article
87

Title:
Sposoby zarządzania komunikacją
Source:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 50-90
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306503
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Zapiski krakowskie
Source:
Zdanie1997. - nr 3-4, s. 84
Access mode:
Nr:
2168347092
varia
89

Title:
Wstęp do inwentyki
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-13-5
Nr:
2168270284
academic script
90

Title:
Karol Adamiecki życie i dzieło
, Czech Alojzy
Publisher address:
Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1997
Physical description:
241 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-907047-0-6
Nr:
2168345350
book
91

Title:
Polemika : jaki system płacy wynalazł Taylor?
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 2 (1997) , s. 25-26
Nr:
2168334591
polemic
92

Title:
Metody zarządzania informacją
Source:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 27-49
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306497
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Diagram FAST
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 8 (1997) , s. 14-15
Nr:
2168334595
article
94

Title:
Zapiski krakowskie
Source:
Zdanie1997. - nr 1-2, s. 98-99
Access mode:
Nr:
2168347088
varia
95

Title:
Założenia systemu Shigeo Shingo = The System of Shigeo Shingo
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (88) (1997) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336737
article
96

Title:
Organizacja i zarządzanie : 15 efektywnych metod
Publisher address:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 1997
Physical description:
217 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87493-00-7
Access mode:
Nr:
2168339043
monograph
97

Title:
Zastosowania metody SMED = Application of the SMED Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 486 (1997) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234166
article
See main document
98

Title:
Zarządzanie strategiczne informacją i komunikacją
Source:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 9-26
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306477
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Wiesław Wojciech Jakóbiec jako teoretyk i praktyk doradztwa organizacyjnego = Wiesław Wojciech Jakóbiec : Theoretician and Practitioner of Organisational Consulting
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996) , s. 51-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230560
article
100

Title:
Karol Adamiecki - a Precursor of Modern Management Sciences
Source:
Przegląd Organizacji. - special issue (1996) , s. 41-42
Nr:
2168291877
article
101

Title:
System Baty
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 8, s. 20
Nr:
2168334587
varia
102

Author:
Elżbieta Kądziołka-Martyniak , Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Title:
Metody diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym
Source:
Nowoczesne metody zarządzania produkcją / red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: AGH WZ, 1996, s. 9-81 - Bibliogr.
ISBN:
83-902384-9-7
Nr:
2168340053
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Zapiski krakowskie
Source:
Zdanie1996. - nr 2, s. 46
Access mode:
Nr:
2168347014
varia
104

Title:
Zapiski krakowskie
Source:
Zdanie1996. - nr 4-5, s. 102
Access mode:
Nr:
2168347016
varia
105

Title:
Luka wydawnicza
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 5, s. 20
Nr:
2168334579
varia
106

Title:
Zapiski krakowskie
Source:
Zdanie1996. - nr 1, s. 44-45
Access mode:
Nr:
2168347004
varia
107

Title:
Metody organizowania procesów pracy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
351, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1013-2
Nr:
2168270386
monograph
108

Title:
Organizacja i zarządzanie : 60 problemów teorii i praktyki
Publisher address:
Kluczbork: Antykwa, 1996
Physical description:
324 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-9048855-5-9
Nr:
2168287919
monograph
109

Title:
Wstęp
Source:
Nowoczesne metody zarządzania produkcją / red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: AGH WZ, 1996, s. 7-8
ISBN:
83-902384-9-7
Nr:
2168340049
preface / summary
See main document
110

Title:
Stanisław Bieńkowski jako menedżer i doradca organizacyjny = Stanisław Bieńkowski : Manager and Management Consultant
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230558
article
111

Title:
Nowoczesne metody zarządzania produkcją
Publisher address:
Kraków: AGH WZ, 1996
Physical description:
346 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-902384-9-7
Access mode:
Nr:
2168339075
textbook
See related chapters
112

Author:
Zbigniew Martyniak , Elżbieta Kądziołka-Martyniak
Title:
Racjonalne rozmieszczenie zapasów w magazynie = Rational Arrangement of Stock in a Warehouse
Source:
Logistyka. - nr 4 (1996) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168351342
article
113

Title:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940
Edition:
Wyd. 3 uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Physical description:
190, [2] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-60-2
Nr:
2168272268
academic script
114

Title:
Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji = Benchmarking - the Method of Organizational
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230564
article
115

Title:
Zarządzanie strategiczne kadrami w Uniwersytecie Katolickim w Louvain
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1996. - nr 3(38), s. 2-4
Nr:
2168346246
chapter in report
116

Title:
Postmodernizm w natarciu (polemiki)
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996) , s. 122-123. - Bibliogr.
Nr:
2168336757
polemic
117

Title:
Shigeo Shingo - największy japoński teoretyk i praktyk zarządzania
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 4 (555) (1996) , s. 24
Nr:
2168254340
article
118

Title:
Internacjonalizacja studiów w dziedzinie zarządzania : konferencja w Łodzi
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 3, s. 27-28
Nr:
2168334577
varia
119

Title:
Zapiski krakowskie
Source:
Zdanie1996. - nr 3, s. 55-56
Access mode:
Nr:
2168347012
varia
120

Title:
Strategia zarządzania kadrami w szkołach wyższych
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 9 (1996) , s. 15-16
Nr:
2168334583
article
121

Title:
Czy zdezaktualizowała się analiza wartości?
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 7, s. 26-27
Nr:
2168334581
varia
122

Title:
Jean-Maurice Lahy (1872-1943)
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1996. - nr 4 (86), s. 84-86 - Bibliogr.
Nr:
2168336759
varia
123

Title:
Myśl organizatorska Jana Amosa Komeńskiego z Leszna
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 9, s. 21-22
Nr:
2168334585
varia
124

Title:
Zarządzanie systemem informacji w przedsiębiorstwie : aspekt strategiczny
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 3 (542) (1995) , s. 10-13
Nr:
2168230438
article
125

Title:
Profesor Jerzy Trzcieniecki - metodolog zarządzania
Source:
Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15-22 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-63-7
Nr:
2168231924
chapter in conference materials
See main document
126

Title:
Cele strategiczne w firmie
Source:
Personel. - nr 14 (17) (1995) , s. 32-35 - Bibliogr.
Nr:
2168347772
article
127

Title:
Karol Adamiecki - prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1995) , s. 29-32 - Bibliogr.
Nr:
2168265670
article
128

Title:
Tadeusz Pszczołowski jako teoretyk organizacji
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1995. - nr 1 (79), s. 99-104 - Bibliogr.
Nr:
2168252134
varia
129

Author:
Zbigniew Martyniak , Justyna Sanak
Title:
Reengineering - nowa metoda zarządzania : przegląd niektórych zastosowań = Reengineering - New Method of Management Review of Applications
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 458 (1995) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234010
article
See main document
130

Title:
Profesor Stanisław Bieńkowski jako menedżer i doradca organizacyjny
Source:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK1995, s. 60-70 - Bibliogr.
Signature:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329437
chapter in unpublished scientific work
See main document
131

Title:
Reengineering - nowa metoda zarządzania
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 4 (543) (1995) , s. 3-6
Nr:
2168230442
article
132

Title:
Życie i dorobek naukowy profesora Stanisława Bieńkowskiego
Source:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK1995, s. 4-59 - Bibliogr.
Signature:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329435
chapter in unpublished scientific work
See main document
133

Title:
Wiesław Wojciech Jakóbiec jako teoretyk i praktyk doradztwa organizacyjnego
Source:
Nauki organizacyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec tendencji światowych / Kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK1995, s. 71-79 - Bibliogr.
Signature:
NP-352/Magazyn
Nr:
2168329439
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Title:
Krytyczna recepcja tayloryzmu w piśmiennictwie francuskim (1910-1920)
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 31-40 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168231990
chapter in monograph
See main document
135

Author:
Zbigniew Martyniak , Justyna Sanak
Title:
Wprowadzenie do reengineeringu = Reengineering - the New Management Method : Application Survey
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (81) (1995) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336747
article
136

Title:
Profesor Jerzy Trzcieniecki - metodolog zarządzania
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1995. - nr 3 (81), s. 109-116 - Bibliogr.
Nr:
2168336751
varia
137

Title:
Zapiski krakowskie
Source:
Zdanie1995. - nr 2, s. 50-52
Access mode:
Nr:
2168347086
varia
138

Title:
Eugeniusz Słucki (1880-1948) - kijowski prekursor nauk zarządzania
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1994. - nr 3 (77), s. 87-89 - Bibliogr.
Nr:
2168336777
varia
139

Title:
Uwagi do ankiety dotyczącej opinii studentów o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 5 (27), s. 7-9
Nr:
2168346154
chapter in report
140

Title:
Emile Belot (1857-1944)
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1994. - nr 3 (77), s. 83-86 - Bibliogr.
Nr:
2168336771
varia
141

Author:
Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Title:
Metoda MTR = MTR - Response Time Modelling
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (77) (1994) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336761
article
142

Author:
Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Title:
Założenia metody MTR = Assumptions of the MTR Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 445 (1994) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234140
article
See main document
143

Author:
Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Title:
Techniki identyfikacji funkcji w analizie dyrektywnej = Techniques of Function Identification in the Directive Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 428 (1994) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234088
article
See main document
144

Title:
Metoda analizy dyrektywnej
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 40-42 - Bibliogr.
Nr:
2168253030
chapter in monograph
See main document
145

Author:
Zbigniew Martyniak , Łukasz Wacławik
Title:
Zastosowanie analizy dyrektywnej do usprawnienia procedury obliczania wynagrodzeń w spożywczej spółdzielni handlowej
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 82-104
Nr:
2168230154
chapter in monograph
See main document
146

Title:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 150-166
Nr:
2168230094
chapter in monograph
See main document
147

Title:
Współczesne ujęcie funkcji zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993) , s. 21
Nr:
2168238792
article
148

Title:
Pilotażowe zastosowanie analizy dyrektywnej do racjonalizacji formularza sterującego przetwarzaniem informacji
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 43-45
Nr:
2168253032
chapter in monograph
See main document
149

Title:
Wartościowanie prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 60-110
Nr:
2168230088
chapter in monograph
See main document
150

Title:
Jak zwiększyć efektywność zebrań
Source:
Businessman Magazine. - nr 4 (25) (1993) , s. 48-49
Nr:
2168337209
article
151

Title:
Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania
Edition:
Wyd. 2 rozsz.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1993
Physical description:
287, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0910-X
Access mode:
Nr:
2168339069
book
152

Title:
Marketing wewnętrzny jako narzędzie usprawniania organizacji = Internal Marketing as a Tool of Improving the Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 412 (1993) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236444
article
See main document
153

Title:
Założenia analizy wartości procesów informacyjnych
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168230140
chapter in monograph
See main document
154

Title:
Marketing wewnętrzny
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 135-146
Nr:
2168230168
chapter in monograph
See main document
155

Title:
Założenia semiologii graficznej
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 169-177
Nr:
2168230184
chapter in monograph
See main document
156

Title:
Analiza wartości prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 24-36
Nr:
2168230084
chapter in monograph
See main document
157

Title:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Physical description:
201, [1] s., [12] k. wykr.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168230078
monograph
See related chapters
158

Title:
Shigeo Shingo i założenia metody SMED = Shigeo Shingo and His SMED Method
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (74) (1993) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230568
article
159

Title:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Physical description:
174 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168230080
monograph
See related chapters
160

Title:
Przebieg i wyniki badań empirycznych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 131-198
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306605
chapter in monograph
See main document
161

Title:
Leszek Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 30-31
Nr:
2168332021
review
162

Title:
Style kierowania
Source:
Businessman Magazine. - nr 1 (10) (1992) , s. 56-58
Nr:
2168336955
article
163

Title:
Papieromania
Source:
Przegląd Organizacji1992. - nr 5, s. 19
Nr:
2168332011
varia
164

Title:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
chapter in monograph
See main document
165

Title:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
175, [2] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345930
academic script
166

Title:
Metodyka marketingu wewnętrznego = Methodology of Internal Marketing
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 9 (512) (1992) , s. 13-16
Nr:
2168248760
article
167

Title:
Wpływ komputeryzacji na organizację prac administracyjno-biurowych = Effect of Computerization on the Oranization of Administrative-Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 373 (1992) , s. 5-13. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235262
article
See main document
168

Title:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwach francuskich
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1992) , s. 16
Nr:
2168291991
article
169

Title:
Marketing wewnętrzny
Source:
Businessman Magazine. - nr 11 (20) (1992) , s. 74-75
Nr:
2168336971
article
170

Title:
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 86-130
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306589
chapter in monograph
See main document
171

Title:
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Langrodzie (1903-1990)
Source:
Prakseologia1992. - nr 1-2, s. 199-203
Nr:
2168348688
varia
172

Title:
Szwajcarzy w Lublinie
Source:
Przegląd Organizacji1992. - nr 7, s. 25
Nr:
2168332017
varia
173

Title:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
Physical description:
216 s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168226305
monograph
See related chapters
174

Title:
Małe jest piękne, lecz przesądza duże...
Source:
Przegląd Organizacji1992. - nr 1, s. 13
Nr:
2168332005
varia
175

Title:
Reforma kształcenia specjalistów zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji1992. - nr 2, s. 15
Nr:
2168332007
varia
176

Title:
Metodologia wartościowania pracy
Publisher address:
Kraków: Stabill, 1992
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168288991
monograph
177

Title:
Sponsoring sportowy
Source:
Businessman Magazine. - nr 4 (13) (1992) , s. 42-44
Nr:
2168336965
article
178

Title:
Prezydium wie lepiej
Source:
Przegląd Organizacji1992. - nr 6, s. 17-18
Nr:
2168332013
varia
179

Title:
Kształcenie w dziedzinie organizacji i zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Education at the Field of Organisation and Management in the Academy of Economics in Cracow
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 6 (509) (1992) , s. 18-19
Nr:
2168248742
article
180

Title:
Witold Kieżun o polskiej teorii organizacji i zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji1992. - nr 4, s. 13
Nr:
2168332009
varia
181

Title:
Style zachowania zwierzchników i podwładnych
Source:
Businessman Magazine. - nr 2 (11) (1992) , s. 50-51
Nr:
2168336963
article
182

Title:
Dale Carnegie, czyli jak posługiwać się mową
Source:
Businessman Magazine. - nr 9 (18) (1992) , s. 68-70
Nr:
2168336967
article
183

Title:
Marcin Bielski, Organizacje - istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 30
Nr:
2168332019
review
184

Title:
Stop
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 10, s. 13-14
Nr:
2168331999
varia
185

Title:
Jak zdobyć szklaną górę
Source:
Prawo i Życie. - nr 22 (1991) , s. 10-11
Nr:
2168354720
article
186

Title:
Metoda refleksji strategicznej = The Method of Strategic Reflection
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 268-269. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275923
varia
187

Title:
Kierunki dyfuzji niektórych metod organizacji i zarządzania w Polsce = Directions of Diffusion of Certain Methods of Management in Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 7 (498) (1991) , s. 10-12
Nr:
2168248370
article
188

Title:
W sprawie zarządzania partycypacyjnego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1991) , s. 19-20
Nr:
2168331977
polemic
189

Title:
Sympozjum AW w Suzdalu
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 5, s. 17
Nr:
2168331985
varia
190

Title:
Jerzy Stefan Langrod (1903-1990)
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 7, s. 17
Nr:
2168331991
varia
191

Title:
Fourier i akcjonariat
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 2, s. 26
Nr:
2168331981
varia
192

Title:
Mikołaj Czarnowski
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 9, s. 18-19
Nr:
2168331997
varia
193

Title:
Arthur Koestler jako teoretyk organizacji
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 11, s. 9
Nr:
2168332001
varia
194

Title:
Metoda analizy dyrektywnej
Source:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 66-80 - Bibliogr.
Nr:
2168258000
chapter in conference materials
195

Title:
Prywatyzacja niejedno ma imię
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 8, s. 19
Nr:
2168331995
varia
196

Title:
Zasady menedżerskie Tapie'go
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 11, s. 18
Nr:
2168332003
varia
197

Title:
Powrót do Bogdanowa w ZSRR = Coming Bach to Bogdanov in USSR
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 12, s. 19-20
Nr:
2168245634
varia
198

Title:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Stabill, 1991
Physical description:
62 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168229912
monograph
199

Title:
Na marginesie "Podstaw zarządzania organizacjami"
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 6, s. 14-15
Nr:
2168331989
varia
200

Title:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
367, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168250688
academic script
201

Author:
Zbigniew Martyniak , Stefan Mynarski , Wacław Gabara , Ryszard Borowiecki , Leszek Pacholski , Alfred Czermiński , Zbigniew Scheloch , Henryk Halama , Eugeniusz Gutman , Lesław Martan , Józef Boroń , Ireneusz Durlik , Jerzy Trzcieniecki , Adam Stabryła
Title:
Przemówienia okolicznościowe
Source:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 115-135
Nr:
2168306373
varia
202

Title:
Metoda analizy dyrektywnej w zastosowaniu do procesów produkcyjnych = Method of Directive Analysis Applied to Production Processes
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 1 (492) (1991) , s. 21-23
Nr:
2168248376
article
203

Title:
Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Source:
Przegląd Organizacji1991. - nr 3, s. 15-16
Nr:
2168331983
varia
204

Title:
Ewolucja organizacji pracy
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 8-9, s. 8-9
Nr:
2168331969
varia
205

Title:
Prakseologia
Number:
Nr 3-4
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii, 1990
Physical description:
172 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168348684
journal / series editorial
See related chapters
206

Title:
Błędy w sztuce translatorskiej
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 2-3, s. 32
Nr:
2168331947
varia
207

Title:
Organizacyjny socjalizm Johanna Plengego
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 4, s. 32 - Bibliogr.
Nr:
2168331949
varia
208

Title:
Universal Method of Job Evaluation UMEWAP-85
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990) , s. 135-154
Nr:
2168250144
article
See main document
209

Title:
Jubileusz profesora Jerzego Trzcienieckiego
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 7, s. 5
Nr:
2168331957
varia
210

Title:
Modele przestrzeni przemysłowej
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 12, s. 14
Nr:
2168331975
varia
211

Title:
Stanisława Bieńkowskiego metoda ustalania wartości zakładu przemysłowego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1990) , s. 11-12
Nr:
2168331963
article
212

Title:
Metodyka wdrażania analitycznego wartościowania pracy = Methodology of Implementation of Labour Analytic Valuation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 311 (1990) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235144
article
See main document
213

Title:
Metoda BCG
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 11, s. 21
Nr:
2168331973
varia
214

Title:
Esprit braci Michelin
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 10, s. 22
Nr:
2168331967
varia
215

Title:
Od Redakcji = Editorial
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Zbigniew MARTYNIAK]1990. - nr 3-4, s. 5-6
Nr:
2168348686
preface / summary
See main document
216

Title:
Metoda refleksji strategicznej = The Method of Strategic Management
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 4-6 (1990) , s. 4-6
Nr:
2168334563
article
217

Title:
O nauce organizacji i zarządzania = On the Management Science
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 3-4 (1990) , s. 17-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168348682
article
See main document
218

Title:
Misja
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 6, s. 9
Nr:
2168331953
varia
219

Title:
Oliver Sheldon
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 1, s. 38 - Bibliogr.
Nr:
2168331943
varia
220

Title:
Wybitni klasycy francuskiej myśli organizatorskiej = Outstanding Classics of the French Organizational Thought
Source:
Problemy Organizacji. - nr 4 (1989) , s. 178-201 - Bibliogr.
Nr:
2168355466
article
221

Title:
Dyskusja o organizacyjnych przesłankach pluralizmu politycznego
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 6 (593), s. 8-9
Nr:
2168331941
voice in discussion / interview
222

Title:
Nauczanie komputerowego wspomagania zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 8 (595), s. 45
Nr:
2168331923
varia
223

Title:
Zweryfikowany model metody badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych = Verified Method of Investigation of the Impact of Technological and Organizational Development, on the Decree of Difficulties of Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989) , s. 47-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235096
article
See main document
224

Title:
Zapiski paryskie (wrzesień-październik 1988)
Source:
Zdanie1989. - nr 2, s. 32-38
Access mode:
Nr:
2168347296
varia
225

Title:
Państwo w gospodarce
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989) , s. 54-57
Nr:
2168331931
article
226

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 289
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
95 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168257538
journal / series editorial
227

Title:
Organizacja w teorii i praktyce według L'A.F.O.P.E
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 4 (591), s. 31
Nr:
2168331913
varia
228

Title:
Francuski raport o stanie nauk organizacji
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 10-11 (598), s. 30
Nr:
2168331929
varia
229

Title:
Systemowa organizacja pracy
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989) , s. 15-18
Nr:
2168273264
review
230

Title:
Jak Louis D. Brandeis wygrał z koleją w USA?
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 2 (589), s. 46-47
Nr:
2168331907
varia
231

Title:
Howard Coonley : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1989. - nr 1, s. 31-34
Nr:
2168331475
varia
232

Title:
Metoda H. Timme. (Cz. 2)
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989) , s. 5-14 - Bibliogr.
Nr:
2168273262
article
233

Title:
Migawki paryskie
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 3 (590), s. 36
Nr:
2168331911
varia
234

Title:
Mary Parker Follett : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1989. - nr 2, s. 30-31 - Bibliogr.
Nr:
2168331473
varia
235

Title:
Teoria organizacji w wydaniu belgradzkim
Source:
Problemy Organizacji. - nr 3 (1989) , s. 139-142
Nr:
2168355462
review
236

Title:
Jakość polskich usług - wczoraj i dzisiaj
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 9 (596), s. 42
Nr:
2168331925
varia
237

Title:
Pionierzy nauki organizacji i zarządzania w Polsce = Pioneers of the Science on Organization and Management in Poland
Source:
Problemy Organizacji. - nr 3 (1989) , s. 49-61. - Summ., rez.
Nr:
2168355460
article
238

Title:
Jak zorganizować konferencję naukową?
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 7 (594), s. 39
Nr:
2168331921
varia
239

Title:
Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989
Physical description:
234 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0709-3
Access mode:
Nr:
2168339067
book
240

Title:
Dwugłos architektów o organizacji biura
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 12, s. 31
Nr:
2168331939
varia
241

Title:
Fizjonomia jednostki twórczej
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 1 (588), s. 32
Nr:
2168331903
varia
242

Title:
Trójkąt zarządzania Lebela
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (594) (1989) , s. 30-31
Nr:
2168331919
article
243

Title:
"Wielki mistrz" zakonu dominikanów - teoretykiem organizacji
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 5 (592), s. 21
Nr:
2168331915
varia
244

Title:
Errata historyczna
Source:
Przegląd Organizacji1989. - nr 6 (593), s. 48
Nr:
2168331917
varia
245

Title:
Ewolucja metod organizatorskich
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1989) , s. 5-9 - Bibliogr.
Nr:
2168273274
article
246

Title:
Czy Adamiecki należał do czołówki światowej?
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 7 (582), s. 39 - Bibliogr.
Nr:
2168331873
varia
247

Title:
Franz Kafka a płace i bezpieczeństwo pracy
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 11 (586), s. 14 - Bibliogr.
Nr:
2168331887
varia
248

Title:
Człowiek współczesny w oczach prakseologa (wypisy z Tadeusza Pszczołowskiego)
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 8 (583), s. 23 - Bibliogr.
Nr:
2168331875
varia
249

Title:
Zygmunt Rytel : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 1, s. 33-35, 38 - Bibliogr.
Nr:
2168331477
varia
250

Title:
Szkoła wyższa 2000
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 6 (581), s. 41
Nr:
2168331869
varia
251

Title:
Spór o Oskara Langego = Polemic Around Oskar Lange
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988) , s. 78-80. - Summ., rez.
Nr:
2168225132
article
252

Title:
Aleksiej Kapitonowicz Gastiew : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 6, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168331487
varia
253

Title:
Narzędzia badania poziomów złożoności i odpowiedzialności w pracach administracyjno-biurowych = The Instruments of Analysis of Complexity and Responsibility in Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988) , s. 63-79. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236396
article
See main document
254

Title:
W sprawie przeglądu struktur organizacyjnych i atestacji stanowisk pracy
Source:
Problemy Ekonomiczne1988. - R. 27, nr 4/88, s. 110-112
Nr:
2168225546
varia
255

Title:
Stan Spacek i inni
Source:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 4, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331483
varia
256

Title:
Poszukiwacz wad
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 5 (580), s. 39
Nr:
2168331835
varia
257

Title:
Kwalifikacje rzeczoznawców TNOiK
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 4 (579), s. b.s. (wkładka)
Nr:
2168331833
varia
258

Title:
Józef Zieliński : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 3, s. 31-33, 37 - Bibliogr.
Nr:
2168331481
varia
259

Title:
Wypowiedź na Konferencji Sprawozdawczo-Programowej TNOiK w dniu 5 grudnia 1987
Source:
Poradnik Organizatora1988. - nr 3, s. 17-19
Nr:
2168273258
varia
260

Title:
Historia myśli organizatorskiej : wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1988
Physical description:
141, [3] s. + 1 k. złoż.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168272470
academic script
261

Title:
System wynagradzania robotników i mistrzów według Aleksandra Rotherta
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 2 (577), s. 32
Nr:
2168331823
varia
262

Title:
Od statystycznego do dynamicznego wartościowania pracy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (586) (1988) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2168331885
article
263

Author:
Zbigniew Martyniak , Leszek Rąpała
Title:
Dobór i wyważanie kryteriów wartościowania trudności prac administracyjno-biurowych = The Selection and Weighing of Criteria for Office Work Evaluation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988) , s. 53-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236394
article
See main document
264

Title:
Nasi pionierzy a polskość
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 10 (585), s. 4-5 - Bibliogr.
Nr:
2168331879
varia
265

Title:
Czy Taylor był plagiatorem?
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 1 (576), s. 41 - Bibliogr.
Nr:
2168331821
varia
266

Title:
Drugie wejście AW
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 3 (578), s. 35
Nr:
2168331829
varia
267

Title:
Ulica Czackiego 3/5
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 9 (584), s. 29 - Bibliogr.
Nr:
2168331877
varia
268

Title:
Radziecki podręcznik analizy wartości
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (578) (1988) , s. 40-41
Nr:
2168331831
review
269

Title:
Przestrzeń i miejsce
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988) , s. 39-40
Nr:
2168255826
review
270

Title:
Józefa Franciszka Joteyko : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 5, s. 24-26 - Bibliogr.
Nr:
2168331485
varia
271

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 271
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
65 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168246208
journal / series editorial
272

Title:
Stanisław Bieńkowski pionier nauki organizacji i zarządzania w Polsce
Publisher address:
Kraków: TNOiK, 1988
Physical description:
56 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168334949
book
273

Title:
Aleksander Rothert
Source:
Problemy Postępu Technicznego1988. - nr 2, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168331479
varia
274

Title:
Wartościowanie wysiłku fizycznego w metodzie belgijskiej
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1988) , s. 19-21
Nr:
2168273250
article
275

Title:
Sterowanie wdrażaniem analizy wartości w 20 wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego w latach 1971-1972
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988) , s. 16-17
Opracował:
Nr:
2168270348
article
276

Title:
Metoda H. Timme. (Cz. 1)
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1988) , s. 11-16
Nr:
2168273256
article
277

Title:
Analiza wartości w zakładzie pracy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (576) (1988) , s. 12-15
Nr:
2168331819
article
278

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 259
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236076
journal / series editorial
See related chapters
279

Title:
Metoda szablonów semantycznych
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 2 (577), s. b.s. (wkładka)
Nr:
2168331871
varia
280

Title:
Wiesław Wojciech Jakóbiec (1926-1988)
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 11 (586), s. 20
Nr:
2168331891
varia
281

Title:
Biuro projektowe przyszłości
Source:
Przegląd Organizacji1988. - nr 12 (587), s. 21
Nr:
2168331893
varia
282

Title:
Uniwersalna metoda wartościowania pracy "UMEWAP-85" = Universal Method of Work Valuation "UMEWAP-85"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 236 (1987) , s. 5-36. - Rez., summ.
Nr:
2168237190
article
See main document
283

Title:
Osip A. Jermenskij : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 3, s. 31-32 - Bibliogr.
Nr:
2168331493
varia
284

Title:
Wykorzystanie analitycznego wartościowania pracy : zagadnienia wybrane. Cz. 1
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (569) (1987) , s. 8-10
Nr:
2168331791
article
285

Title:
Problemy usprawniania organizacji pracy w Holandii : z materiałów XVI Międzynarodowego Kolokwium Naukowej Organizacji Pracy w Ostravie (27-29 maj 1986)
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987) , s. 23-24
Nr:
2168273244
review
286

Title:
Pani Prof. Z. Jacukowicz w odpowiedzi
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (567) (1987) , s. 32-33
Nr:
2168331783
polemic
287

Title:
Wypisy z "Higieny pracy" doktora J. Zielińskiego
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 7 (570), s. 35
Nr:
2168331799
varia
288

Title:
Jan Amos Komeński
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 11 (574), s. 41
Nr:
2168331813
varia
289

Title:
Sztuczna inteligencja
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 2 (565), s. 31
Nr:
2168331775
varia
290

Title:
Lyndall F. Urwick : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 5, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331495
varia
291

Title:
Wykorzystanie analitycznego wartościowania pracy : zagadnienia wybrane. Cz. 2
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987) , s. 20-21
Nr:
2168331797
article
292

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 236
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168237184
journal / series editorial
See related chapters
293

Title:
Hyacinth Dubreuil
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 4 (567), s. 28
Nr:
2168331781
varia
294

Title:
Róg obfitości
Source:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 427-433
Nr:
2168287989
review
295

Title:
Metoda "HORTEX" : wartościowanie pracy kierowniczej
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987) , s. 1-9
Nr:
2168273234
article
296

Title:
Doskonalenie organizacji jako proces uczenia się
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987) , s. 19-20
Nr:
2168331785
article
297

Title:
Horror w tekście profesora Martyniaka
Source:
Życie Gospodarcze1987. - nr 1, s. 6
Nr:
2168227234
varia
298

Title:
Józefa Franciszka Jotejko
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 10 (573), s. 45
Nr:
2168331809
varia
299

Title:
Z historii czechosłowackiej myśli prakseologicznej i organizatorskiej = From the History of Czechoslovak Praxiological and Organizational Thought
Source:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 275-285. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287985
article
300

Title:
Jak zorganizowano "Olimpiadę - 80"
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 8 (571), s. 44-45
Nr:
2168331801
varia
301

Title:
Aleksander Rothert
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 3 (566), s. 34
Nr:
2168331777
varia
302

Title:
Praga pierwszą siedzibą CIOS
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 6 (569), s. 39
Nr:
2168331795
varia
303

Title:
Doświadczenia jugosłowiańskie w dziedzinie analitycznego wartościowania pracy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (566) (1987) , s. 36-40
Nr:
2168331811
article
304

Title:
Wiliam Kent : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 6, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331497
varia
305

Title:
Charles Bedaux : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 2, s. 19-22 - Bibliogr.
Nr:
2168331491
varia
306

Title:
Co to jest organizowanie?
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 5 (568), s. 28-29
Nr:
2168331789
varia
307

Title:
Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych = Methods of Work Evaluation, Standardization and Co-Ordination in Computer Centres
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987) , s. 133-153. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych
Nr:
2168230606
article
308

Title:
Analityczne wartościowanie mikroklimatu w rządowej metodzie jugosłowiańskiej
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1987) , s. 1-3
Nr:
2168273232
article
309

Title:
Organizatoryka
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1987
Physical description:
366, [2] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0526-0
Access mode:
Nr:
2168339065
textbook
310

Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Niektóre zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce socjalistycznej : (na przykładzie budownictwa Algierskiego)
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 243-254 - Bibliogr.
Nr:
2168332237
chapter in conference materials
See main document
311

Title:
Wypowiedź na temat przedmiotu i metody teorii organizacji i zarządzania = Opinion about Subject and Methodology of Organization and Management Theory
Source:
Problemy Organizacji1987. - nr 3, s. 52-55
Nr:
2168355432
varia
312

Title:
Człowiek z Podola : w czterdziestą rocznicę śmierci Zygmunta Rytla
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 12 (575), s. 35
Nr:
2168331817
varia
313

Title:
Elton Mayo : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1987. - nr 1, s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168331489
varia
314

Title:
Systemowe metody i techniki organizatorskie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987) , s. 27-28
Nr:
2168331807
review
315

Title:
Sposoby wynagradzania Gantta i Emersona
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 9 (572), s. 45
Nr:
2168331803
varia
316

Title:
Machiavelli a polityka kadrowa
Source:
Przegląd Organizacji1987. - nr 1 (564), s. 18
Nr:
2168331773
varia
317

Title:
W sprawie uniwersalnej metody wartościowania pracy "UMEWAP-85" = On Behalf of Universal Method of Job Evaluation
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (559) (1986) , s. 14-15
Nr:
2168332429
article
318

Title:
Rozwój nauki organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia metodologiczne
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 40-72 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239110
chapter in academic script
See main document
319

Title:
Prawo i organizacja
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 2 (553), s. 17
Nr:
2168332445
varia
320

Title:
Nowości moskiewskiego wydawnictwa "Ekonomika"
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 5 (556), s. 40
Nr:
2168332541
varia
321

Title:
Przypadek francuskiej Krajowej Agencji Zatrudnienia
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 7 (558), s. 36
Nr:
2168332425
varia
322

Title:
XVI Międzynarodowe Kolokwium Naukowej Organizacji Pracy = XVI th International Symposium on Scientific Management
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 12 (563), s. 44
Nr:
2168332441
varia
323

Title:
UMEWAP-85 : uniwersalna metoda wartościowania pracy
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1986) , s. 24-28 - Bibliogr.
Nr:
2168331511
article
324

Title:
Zawód przyszłościowy
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 12 (563), s. 26
Nr:
2168332439
varia
325

Title:
F.B. Gilbreth : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 4, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168331513
varia
326

Title:
Harrington Emerson : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 5, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168331515
varia
327

Title:
Amerykańscy klasycy od podszewki
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 1 (552), s. 31
Nr:
2168332443
varia
328

Title:
Psychologia i zarządzanie
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 11 (562), s. 26
Nr:
2168332435
varia
329

Title:
"Maksymalizacja sprawności..." : (wypowiedź na seminarium współorganizowanym przez TNOiK w dniu 19 kwietnia 1986 r.)
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 8 (559), s. 33 - Bibliogr.
Nr:
2168332431
varia
330

Title:
Atestacja i racjonalizacja stanowisk roboczych
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 38-40
Nr:
2168272224
review
331

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 234
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
219 s. [3 k. złoż.]: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239750
journal / series editorial
332

Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Zastosowanie informatyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 1985-09-19 do 1985-09-20
Title:
Kierunek informatyczny we współczesnej nauce organizacji i zarządzania : referat przedstawiony 19 IX 85 r. na konferencji "Zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem" = Informatics Trend in Contemporary Science of Organization and Management
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (557) (1986) , s. 13-15 - Bibliogr.
Nr:
2168332539
article
333

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 214
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168238790
journal / series editorial
See related chapters
334

Title:
O szkołach w nauce organizacji i zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986) , s. 40-41
Nr:
2168332543
polemic
335

Title:
Tomasz Bata : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 2, s. 31-33 - Bibliogr.
Nr:
2168331507
varia
336

Title:
Pominięty Dejneko
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 3 (554), s. 39
Nr:
2168332449
varia
337

Title:
Jeszcze o Bacie
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 10 (561), s. 32 - Bibliogr.
Nr:
2168332433
varia
338

Title:
Organizacja i zarządzanie : 50 problemów teorii i praktyki
Edition:
Wyd. 3 rozsz.
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1986
Physical description:
365, [3] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-05-11558-5
Access mode:
Nr:
2168339047
monograph
339

Title:
Bogdanow i inni
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 9 (560), s. 25
Nr:
2168332423
varia
340

Title:
Max Weber : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 1, s. 32-33 - Bibliogr.
Nr:
2168331505
varia
341

Title:
Hyacinth Dubreuil : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 3, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331509
varia
342

Author:
Zdzisław Czajka , Zofia Jacukowicz , Elżbieta Kaczmarczuk , Kazimierz Królikowski , Zbigniew Martyniak , Anna Nehring
Title:
Schemat wartościowania pracy UMEWAP-85 oraz klucze analityczne
Source:
Służba pracownicza. - R. 13, nr 10(164) (1986) , s. 19-32
Nr:
2168277155
article
343

Title:
[Recenzja]
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1986) , s. 18-20
Nr:
2168272210
review
344

Title:
Rekin kapitału - geniuszem organizacji czyli o Tomaszu Bacie
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 4 (555), s. 30
Nr:
2168332547
varia
345

Title:
W sprawie zasad wynagradzania - po raz drugi
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (555) (1986) , s. 12
Nr:
2168332545
polemic
346

Title:
Wartościowanie pracy na wybranych stanowiskach w ośrodku komputerowym = Efficiency Evaluation of Selected Jobs in Computer Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 214 (1986) , s. 55-81. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238926
article
See main document
347

Title:
Pod nową nazwą życie nowe?
Source:
Życie Gospodarcze1986. - nr 49, s. 4
Nr:
2168229304
varia
348

Title:
Efektywność X
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 6 (557), s. 29
Nr:
2168332451
varia
349

Title:
Jak dostosować wzorcową metodę "UMEWAP-85P" do specyfiki przedsiębiorstwa
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1986) , s. 1-7
Nr:
2168272234
article
350

Title:
O niektórych pionierach nauki o pracy w Polsce = On Some Pioneers of the Science of Work in Poland
Source:
Prakseologia. - nr 3-4 (1986) , s. 115-132. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168348680
article
351

Title:
Spór o metodę wartościowania pracy "UMEWAP-85"
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 1-12 - Bibliogr.
Nr:
2168272216
article
352

Title:
Współczesne koncepcje zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (558) (1986) , s. 43-45
Nr:
2168332427
review
353

Title:
Dyrektywy sprawnościowe w pracach niektórych klasyków organizacji i zarządzania = Efficiency Directions by SOme of Theoreticians' of Organizations an Management
Source:
Prakseologia. - nr 1-2 (1986) , s. 263-278 - Bibliogr.
Nr:
2168348678
article
354

Title:
Analityczne wartościowanie pracy = Analytical Valuation of Work Problems in Its Practical Implementation in Poland
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986) , s. 18-27. - Summ., rez.
Nr:
2168244678
article
355

Title:
Do trzech razy sztuka
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 7 (1986) , s. 7
Nr:
2168229300
article
356

Title:
Wyniki wartościowania pracy a płace
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (553) (1986) , s. 26-27
Nr:
2168332447
article
357

Title:
Stanisław Bieńkowski
Source:
Problemy Postępu Technicznego1986. - nr 6, s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168331517
varia
358

Author:
Title:
W sprawie podręcznika Kazimierza Zimniewicza
Source:
Przegląd Organizacji1986. - nr 5 (556), s. 17-18
Nr:
2168332551
varia
359

Title:
Henry Laurence Gantt : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1985. - nr 3-4, s. 48-50, 57 - Bibliogr.
Nr:
2168331501
varia
360

Title:
Trochę nie tak...
Source:
Prakseologia1985. - nr 1-2, s. 301-302
Nr:
2168288001
varia
361

Title:
Henry Ford : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1985. - nr 5-6, s. 43-45 - Bibliogr.
Nr:
2168331503
varia
362

Title:
Refleksje jubileuszowe
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (543) (1985) , s. 17-18
Nr:
2168332387
article
363

Title:
Inwentyka przemysłowa
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
Physical description:
157, [3] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0384-8
Nr:
2168288691
monograph
364

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 208
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., ros. i niem. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261308
journal / series editorial
365

Title:
Wartościowanie prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 147-196 - Bibliogr.
Nr:
2168230208
chapter in monograph
See main document
366

Title:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 287-308 - Bibliogr.
Nr:
2168230214
chapter in monograph
See main document
367

Title:
W sprawie zasad wynagradzania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985) , s. 25-26
Nr:
2168332419
polemic
368

Title:
W sprawie ankiety KNOiZ PAN
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (544) (1985) , s. 25-26
Nr:
2168332389
polemic
369

Title:
W sprawie koordynacji, centralizacji i decentralizacji
Source:
Prakseologia1985. - nr 1-2, s. 281-284 - Bibliogr.
Nr:
2168287995
varia
370

Title:
III Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Rzymie (1927)
Source:
Przegląd Organizacji1985. - nr 9 (548), s. 35
Nr:
2168332395
varia
371

Title:
Przypomnienia, sprostowania, ciekawostki
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1985) , s. 29
Nr:
2168333101
review
372

Title:
Nie teoria, lecz zasada
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1985) , s. 11
Nr:
2168274577
article
373

Title:
Metoda oceny stopnia wykorzystania dorobku nauki organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie : tezy referatu
Source:
Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat : "Organizacja i zarządzanie a rozwój przedsiębiorstw" : tezy referatów - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 1[17]. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168292119
varia
374

Title:
Bertalanffy i Le Chatelier
Source:
Przegląd Organizacji1985. - nr 8 (547), s. 36
Nr:
2168332417
varia
375

Title:
Amerykańscy klasycy od podszewki (I)
Source:
Przegląd Organizacji1985. - nr 12 (551), s. 40
Nr:
2168332397
varia
376

Title:
Henri Fayol : sylwetki wielkich organizatorów
Source:
Problemy Postępu Technicznego1985. - nr 1-2, s. 48-51 - Bibliogr.
Nr:
2168331499
varia
377

Title:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
308 s., [10] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168230194
monograph
See related chapters
378

Title:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
377 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168250684
academic script
379

Title:
Analiza wartości prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 88-108 - Bibliogr.
Nr:
2168230204
chapter in monograph
See main document
380

Title:
System emerytalny jako instrument przemian w strukturze obszarowej rolnictwa
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1985. - nr 3, s. 85-87
Nr:
2168337771
varia
381

Title:
LOB
Source:
Przegląd Organizacji1985. - nr 11 (550), s. 29
Nr:
2168332399
varia
382

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 190
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236080
journal / series editorial
See related chapters
383

Title:
Idee ciągle żywe
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (539) (1984) , s. 6-7
Nr:
2168230948
article
384

Title:
Jakby uwag nie było
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1984) , s. 7
Nr:
2168274567
article
385

Title:
Systemowa organizacja pracy
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984) , s. 11, 17 - Bibliogr.
Nr:
2168263842
article
386

Title:
Edwin Hauswald
Source:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 5, s. 34-36 - Bibliogr.
Nr:
2168263846
varia
387

Title:
Systematyka metod oraz technik stosowanych w organizacji i zarządzaniu = The Systematics of Methods and Techniques Applied in Organization and Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 190 (1984) , s. 5-18. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236412
article
See main document
388

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 185
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261422
journal / series editorial
389

Title:
Słowacka literatura organizacyjna
Source:
Przegląd Organizacji1984. - nr 9 (536), s. 45-46
Nr:
2168230942
varia
390

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 195
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168269870
journal / series editorial
391

Title:
Karol Adamiecki
Source:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 4, s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168263844
varia
392

Title:
Nauki zarządzania, czy nauka organizacji i zarządzania = Management Science, or the Science of Oganization and Management
Source:
Prakseologia1984. - nr 3-4, s. 283-286 - Bibliogr.
Nr:
2168348668
varia
393

Title:
Fryderyk Winslow Taylor
Source:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 1, s. 36-38 - Bibliogr.
Nr:
2168263836
varia
394

Title:
Henry Louis le Chatelier
Source:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 2, s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168263838
varia
395

Title:
W sprawie szkoły neoklasycznej (tzw. kierunku empirycznego) w nauce organizacji i zarządzania
Source:
Prakseologia1984. - nr 1, s. 117-121 - Bibliogr.
Nr:
2168348664
varia
396

Title:
Aleksander Bogdanow
Source:
Problemy Postępu Technicznego1984. - nr 6, s. 30-31, 36 - Bibliogr.
Nr:
2168263854
varia
397

Title:
Metody analizy funkcjonalnej w doskonaleniu organizacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (535) (1984) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168230940
article
398

Conference:
Konferencja naukowa: Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej, Kraków, Polska, od 1983-12-21 do 1983-12-21
Title:
Wykresy kosztów w dorobku naukowym Stanisława Bieńkowskiego
Source:
Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej : materiały z konferencji naukowej, poświęconej 50. rocznicy śmierci Profesora Karola Adamieckiego i 25. rocznicy śmierci Profesora Stanisława Bieńkowskiego a zorganizowanej w dniu 21 grudnia 1983 r. przez Instytut Organizacji i Zarządzania AE w Krakowie, Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Krakowie - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, s. 17-22 - Bibliogr.
Nr:
2168227972
chapter in conference materials
399

Title:
Metody wartościowania pracy
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984
Physical description:
142, [2] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0276-0
Nr:
2168288119
monograph
400

Title:
Ekonomiczno-finansowe zagadnienia rezerw gospodarczych w przedsiębiorstwach przemysłowych = Financial Problems of Economic Reserves in Industrial Enterprises
Source:
Problemy Organizacji. - nr 3-4 (1983) , s. 43-51
Nr:
2168355428
article
401

Title:
Zadania służby organizatorskiej w przedsiębiorstwie = The Assignments of Organizational Service in Industrial Enterprises
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241482
varia
402

Title:
Kreatyka - nowa metoda inwentyczna = Creatics - New Inventive Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 177 (1983) , s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235972
article
See main document
403

Title:
An Attempt to Systematize the Main "Classes" of Detailed Methods Applied in the Organization of Activity
Source:
Praxiology. - nr 3 (1983) , s. 25-33 - Bibliogr.
Nr:
2168355098
article
404

Title:
W sprawie metody analizy funkcjonalnej
Source:
Prakseologia1983. - nr 1-2, s. 129-131 - Bibliogr.
Nr:
2168348568
varia
405

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 177
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235958
journal / series editorial
See related chapters
406

Title:
Stanisław Bieńkowski - krzewiciel naukowej organizacji i kierownictwa (w 100-lecie urodzin)
Publisher address:
Kraków: AE, 1983
Physical description:
33 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339071
book
407

Title:
W sprawie polskiej normy : analiza wartości
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1983) , s. 11-12
Nr:
2168331561
article
408

Title:
Sempre avanti - zawsze naprzód
Source:
Przegląd Organizacji1983. - nr 10, s. 25-27
Nr:
2168332957
varia
409

Title:
Metoda Hay-Metra
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1983) , s. 8-13 - Bibliogr.
Nr:
2168331563
article
410

Title:
Wstęp do inwentyki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
101 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339073
textbook
411

Title:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168273004
academic script
412

Author:
Title:
Esogramy jako metoda organizowania przedsięwzięć typu budowlanego
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
279 k.: il., aneks; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/865
Nr:
2168231518
doctoral dissertation
413

Title:
Nauka języka - obowiązkowa
Source:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 55(11637) (1982) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168341655
unreviewed article
414

Title:
Rozkazywać czy motywować?
Source:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 21(11605) (1982) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168341647
unreviewed article
415

Title:
Mobilne diagramy Bertina jako metoda inwentyczna
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1982) , s. 22-27 - Bibliogr.
Nr:
2168263778
article
416

Title:
Przegląd badań związanych z humanizacją prac biurowych w sferze dużej mechanizacji i automatyzacji = A Survey of Researches on Humanization of Office Work in the Context of Its High Mechanization and Automation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 157 (1982) , s. 43-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239322
article
See main document
417

Title:
Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982
Physical description:
142 s.: il.; 16 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0170-5
Nr:
2168288687
monograph
418

Title:
W sprawie analityczno-punktowej metody wartościowania pracy
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 65-92 - Bibliogr.
Nr:
2168273044
chapter in conference materials
See main document
419

Title:
Myśli prof. Bieńkowskiego ciąg dalszy
Source:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 12(11596) (1982) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341645
unreviewed article
420

Title:
Powrót do Townsenda
Source:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 31(11615) (1982) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168341651
unreviewed article
421

Title:
Vademecum szefa
Source:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 44(11628) (1982) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341653
unreviewed article
422

Author:
Title:
Metoda morfologiczna i próba jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/865
Nr:
2168313151
doctoral dissertation
423

Title:
W sprawie zasady racjonalnego gospodarowania Oskara Langego
Source:
Prakseologia1982. - nr 1-2, s. 177-182 - Bibliogr.
Nr:
2168348562
varia
424

Title:
Po czym poznam reformę
Source:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 16(11600) (1982) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168341643
unreviewed article
425

Title:
Blaski i cienie współuczestnictwa
Source:
Dziennik Polski. - R. 38, nr 26(11610) (1982) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168341649
unreviewed article
426

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 157
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
80 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239306
journal / series editorial
See related chapters
427

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 143
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168233844
journal / series editorial
428

Title:
Papieromania w nauce
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 47(11385) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341597
unreviewed article
429

Title:
Stan i zadania nauki organizacji i zarządzania
Source:
Prakseologia1981. - nr 3, s. 149-154
Nr:
2168348502
varia
430

Title:
Samorząd pracowniczy sposobem jugosłowiańskim
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 226(11564) (1981) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168341641
unreviewed article
431

Title:
Schumachera teoria wielkich organizacji gospodarczych
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 146(11484) (1981) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168341617
unreviewed article
432

Title:
Ministerstwo z ograniczoną odpowiedzialnością
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 97(11435) (1981) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168341607
unreviewed article
433

Title:
Odnowa prawna przedsiębiorstwa
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 58(11396) (1981) , s. 5
Access mode:
Nr:
2168341589
unreviewed article
434

Title:
Biurokracja na katedrze
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 85(11423) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341603
unreviewed article
435

Title:
Style kierowania
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 22(11360) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341591
unreviewed article
436

Title:
Analiza wartości organizacji
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1981
Physical description:
168 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168230052
monograph
437

Title:
Profesor na delegacji
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 123(11461) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341609
unreviewed article
438

Title:
Quo vadis, ekonomio?
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 45(11383) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341595
unreviewed article
439

Title:
Dezaprobata dla rządowego projektu reformy gospodarczej
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 49(11387) (1981) , s. 1
Access mode:
Nr:
2168341601
unreviewed article
440

Title:
Ekonomia w TV
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 42(11380) (1981) , s. 3-4
Access mode:
Nr:
2168341593
unreviewed article
441

Title:
Teoria organizacji i zarządzania
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1981) , s. 1190-1195
Nr:
2168265118
article
442

Title:
Proces i narzędzia organizowania przedsiębiorstwa = The Process and the Instruments of Organization of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 146 (1981) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234394
article
See main document
443

Title:
Krok na przód, dwa kroki wstecz
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 120(11458) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341611
unreviewed article
444

Title:
Nad reportem o stanie gospodarki
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 125(11463) (1981) , s. 4
Access mode:
Nr:
2168341605
unreviewed article
445

Title:
Uwagi dyskusyjne na marginesie książki "Nowe techniki organizatorskie" - praca zbiorowa pod redakcją M. Stępowskiego, PWN, 1977
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 146 (1981) , s. 125-130
Nr:
2168234666
review
See main document
446

Title:
Uwagi na marginesie artykułu D. Miller pt. O metodach w projektowaniu organizacji, "Organizacja i Kierowanie", 1979, 4(19)
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 1 (1981) , s. 145
Nr:
2168338965
polemic
447

Title:
Reforma gospodarcza na Zjeździe Ekonomistów
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 53(11391) (1981) , s. 4
Access mode:
Nr:
2168341599
unreviewed article
448

Title:
Jestem za wszystkimi wolnymi sobotami
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 10(11348) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341583
unreviewed article
449

Title:
Nauka - produkcja a reforma gospodarcza
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1981) , s. 13-14 - Bibliogr.
Nr:
2168331555
article
450

Title:
Reforma gospodarcza - ale jaka?
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 18(11356) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341587
unreviewed article
451

Title:
Kto ma kierować przedsiębiorstwem
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 157(11495) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341619
unreviewed article
452

Title:
Mariaż z rozsądku czy przymusu?
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 171(11509) (1981) , s. 6-7
Access mode:
Nr:
2168341621
unreviewed article
453

Title:
Dziś referendum w Kombinacie... Zwodnicze pytanie
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 187(11525) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341635
unreviewed article
454

Title:
Kim był Hyacinth Dubreuil
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 156(11494) (1981) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168341625
unreviewed article
455

Title:
Czy potrzebna jest nowa nauka pod nazwą: "Wiedza o systemach sprawnego działania" (uwagi na marginesie książki J.L. Frąckiewicza pt. Systemy sprawnego działania) = Is There a Ned for a New Science Called "The Science of Effective Action Systems"
Source:
Prakseologia. - nr 2 (1981) , s. 145-149
Nr:
2168348498
review
456

Title:
Reforma gospodarcza i znaki zapytania
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 173(11511) (1981) , s. 1, 3
Access mode:
Nr:
2168341627
unreviewed article
457

Title:
Doktoranci - na kursy maszynopisania
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 145(11483) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341615
unreviewed article
458

Title:
Czy przedsiębiorstwo państwowe może być przedsiębiorstwem społecznym?
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 148 (10241) (1981) , s. 5
Nr:
2168243630
article
459

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 146
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234368
journal / series editorial
See related chapters
460

Title:
Rzecz o statucie
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 181(11519) (1981) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168341629
unreviewed article
461

Title:
Samorząd a sprawa polska
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 182(11520) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341631
unreviewed article
462

Title:
List do redakcji o sylwetce Henryka Mreły
Source:
Przegląd Organizacji1981. - nr 7, s. 285
Nr:
2168332949
varia
463

Title:
Iluzje Euzebiusza Tymesa
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 27(11365) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341585
unreviewed article
464

Title:
Zofia Mikołajczyk: Techniki organizatorskie. Wyd. 2. PWN, Warszawa 1979
Source:
Prakseologia. - nr 3 (1980) , s. 141-144
Nr:
2168348494
review
465

Title:
Proces organizacji przedsiębiorstwa
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 4 (1980) , s. 33-34 - Bibliogr.
Nr:
2168331571
article
466

Title:
Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 5 (1980) , s. 7-8, 10
Nr:
2168331573
article
467

Title:
W sprawie podejścia systemowego w formułowaniu i rozwiązywaniu zadań
Source:
Prakseologia. - nr 1 (1980) , s. 123-129
Nr:
2168348490
unreviewed article
468

Title:
Synteza myślenia ekonomiczno-inżynieryjnego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1980) , s. 481-483
Nr:
2168332947
review
469

Title:
Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych = Value Analysis in Selected Informational Processes
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 58-60
Nr:
2168252590
varia
470

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 133
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168237264
journal / series editorial
See related chapters
471

Title:
Analiza wartości procesów informacyjnych = The Valuation Analysis of the Information Processes
Source:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980, s. 147-167. - Summ., rez.
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168232186
chapter in monograph
See main document
472

Title:
Metody prakseologiczne i ich "ślady" w wybranych technikach zarządzania = Praxeological Methods and their "Traces" in the Selected Techniques of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 133 (1980) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168237436
article
See main document
473

Title:
Techniki organizatorskie. Cz. 1, Techniki badania metod pracy : ćwiczenia
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168278549
academic script
474

Author:
Title:
Zastosowanie metody analizy wartości do badania procedur administracyjnych w służbach pracowniczych : (na przykładzie Krakowskiej Fabryki Kabli w Krakowie)
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm + Aneks: 88 k., 13 rys.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/360 (aneks)
Nr:
2168278547
doctoral dissertation
475

Title:
W sprawie metody RAPPOS
Source:
Prakseologia. - nr 2 (1979) , s. 175-182
Nr:
2168348484
unreviewed article
476

Title:
Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
285 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/233
Nr:
2168246426
doctoral dissertation
477

Title:
Organizacja i zarządzanie : 42 problemy teorii i praktyki
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1979
Physical description:
278 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168288123
monograph
478

Title:
Innowatyka i jej główne metody
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 2 (1979) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168331749
article
479

Title:
Badanie pracy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Physical description:
VIII, 375, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Techniki Organizatorskie)
Notes:
S. 189-375 numerowane w kier. przeciwstawnym., Bibliogr.
Nr:
2168251184
monograph
480

Title:
Przypomnienie dorobku Profesora Stanisława Bieńkowskiego : sylwetki organizatorów
Source:
Przegląd Organizacji1979. - nr 2, s. 82-84
Nr:
2168332943
varia
481

Title:
Francuskie metody typologii graficznej i ich zastosowanie w naukach ekonomicznych = French Methods of Graphic Typology and Their Application in Economic Sciences
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271722
varia
482

Title:
W sprawie klasyfikacji metod heurystycznych
Source:
Prakseologia. - nr 4 (1979) , s. 125-129
Nr:
2168348486
unreviewed article
483

Title:
Systematyka głównych metod organizatorskich
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 6 (1979) , s. 8-12
Nr:
2168331753
article
484

Title:
Przygotowanie czynnika ludzkiego i wybór przedmiotu badania
Source:
Analiza wartości systemów organizacyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 25-37
Nr:
2168336635
chapter in academic script
See main document
485

Title:
Analiza wartości systemów organizacyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
99 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336507
academic script
See related chapters
486

Title:
Wprowadzenie do analizy wartości systemów organizacyjnych
Source:
Analiza wartości systemów organizacyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 7-24
Nr:
2168336633
chapter in academic script
See main document
487

Title:
Analiza wartości procedur administracyjnych = Value Analysis of Administrative Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 105 (1978) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168233524
article
See main document
488

Title:
Annick Drevet: Les grandes methodes d'action a l'usage des dirigeants. Fayard-Mame, Paris 1971
Source:
Prakseologia. - nr 3 (1977) , s. 137-140
Nr:
2168348480
review
489

Title:
Jerzy Trzcieniecki : sylwetki organizatorów
Source:
Przegląd Organizacji1977. - nr 1, s. 37
Nr:
2168332941
varia
490

Title:
Zagadnienie oceny działań w ujęciu Zygmunta Rytla = The Problem of Evaluating Action in Z. Rytel's Approach
Source:
Prakseologia. - nr 1-2 (1977) , s. 321-328. - Rez., summ.
Nr:
2168348478
article
491

Title:
Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy : (skrypt programowany)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
222 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168250674
academic script
492

Title:
Wybrane metody pracy służby organizatorskiej
Publisher address:
Gdańsk ; Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1976
Physical description:
[2], 31 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168346322
book
493

Title:
Metoda ABC w analizie wartości = ABC Method in Value Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 83 (1976) , s. 5-28. - Rez., summ.
Nr:
2168239574
article
See main document
494

Title:
Kierunki i metody kształcenia kadr kierowniczych
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1976) , s. 13-15 - Bibliogr.
Nr:
2168331755
article
495

Title:
W sprawie francuskich technik badania obiegu dokumentów
Source:
Przegląd Organizacji1976. - nr 6 (437), s. 248
Nr:
2168301757
varia
496

Title:
Próby modelowania wybranych zbiorów metod stosowanych w badaniach organizatorskich
Publisher address:
Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1976
Physical description:
53 s.: il.; 21 cm
Series:
(Najnowsze Metody, Techniki i Tendencje w Doskonaleniu Organizacji)
Nr:
2168345002
book
497

Title:
Klasycy myśli organizatorskiej
Source:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 44-62 - Bibliogr.
Nr:
2168340371
chapter in textbook
See main document
498

Title:
W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (439) (1976) , s. 347-348
Nr:
2168301767
polemic
499

Title:
Szkoły światowej teorii organizacji
Source:
Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976, s. 63-87 - Bibliogr.
Nr:
2168340373
chapter in textbook
See main document
500

Title:
Analiza wartości w projektowaniu organizacji = Value Analysis in Organizational Projecting
Source:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975) , s. 262-266. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332365
article
501

Title:
Model logistyczny metod modelowania stosowanych w badaniach organizatorskich = Logistic Model of Modeling Methods Applied in Organizational Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 66 (1975) , s. 5-13. - Summ., rez.
Nr:
2168218198
article
See main document
502

Title:
Organizacja i zarządzanie : 30 problemów teorii i praktyki
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1975
Physical description:
172 s.: rys.; 20 cm
Access mode:
Nr:
2168339045
monograph
503

Title:
Spór o teorię organizacji
Source:
Prakseologia. - nr 1 (1975) , s. 231-236
Nr:
2168348474
polemic
504

Title:
LOB metodą linii równowagi = LOB-method - Line of Balance
Source:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 1 (420) (1975) , s. 12-14. - Streszcz.
Nr:
2168332363
article
505

Title:
Analiza wartości : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
34 s.; 30 cm.
Nr:
2168290683
academic script
506

Title:
Niektóre problemy nowoczesnej metodologii projektowania = Selected Problems of the Modern Methodology of Designing
Source:
Prakseologia. - nr 3-4 (1975) , s. 89-100. - Rez., summ.
Nr:
2168348476
article
507

Title:
O pracach uczelnianego zespołu badawczego d/s analizy wartości przy WSE w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 2/50 (1974) , s. 118-121
Nr:
2168224770
article
See main document
508

Title:
Metoda ABC w analizie wartości
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974) , s. 5-9
Nr:
2168272522
article
509

Title:
Działalność Prof. dra habil. Jerzego Trzcieniewskiego na polu organizacji i zarządzania
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]1974. - nr 72, s. 16-29
Nr:
2168249618
varia
See main document
510

Title:
Metoda ABC
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1974) , s. 435-437 - Bibliogr.
Nr:
2168332939
article
511

Title:
Tendencje praktycznych zastosowań AW we Francji
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973) , s. 7-8
Nr:
2168272548
article
512

Title:
Modele metod stosowanych w badaniach organizatorskich = Models of Methods Used in Organization Researches
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 26)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168288689
monograph
513

Title:
Zastosowanie modeli i algorytmów optymalizacyjnych w organizowaniu procesów produkcyjnych = The Use of Optimizing Algorithms and Models in Organization of Production Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 56 (1973) , s. 39-57. - Summ., rez.
Nr:
2168249944
article
See main document
514

Title:
Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 22-29
Nr:
2168272570
article
515

Title:
Tendencje praktycznych zastosowań AW we Francji
Source:
Przegląd Organizacji1973. - nr 6, s. 282-283
Nr:
2168332905
varia
516

Title:
Edwin Hauswald (1868-1942)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1972) , s. 183
Nr:
2168332895
article
517

Title:
Modele optymalnego rozkroju materiałów = Some Models of the Optimum Trim
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 44 (1972) , s. 15-34. - Rez., summ.
Nr:
2168250422
article
See main document
518

Title:
Metodyka przestrzennego rozplanowywania zakładu przemysłowego = Methods of Spatial Plant Layout
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972) , s. 125-138. - Rez., summ.
Nr:
2168249770
article
See main document
519

Author:
Ryszard Księżyk , Zbigniew Martyniak
Title:
Przebieg i ocena wdrażania metody analizy wartości w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego (1.I-30.VI.1972)
Source:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 120-130
Nr:
2168278097
chapter in conference materials
520

Title:
Możliwości racjonalizacji systemów przemysłowych wg G. Nadlera
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 3, kwiecień (1972) , s. 4-26
Nr:
2168272642
article
521

Title:
Analiza wartości i jej zastosowanie : wypisy
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972
Physical description:
152 s.: il.; 28 cm
Nr:
2168282285
academic script
522

Title:
Ważny podręcznik
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1972) , s. 235-236
Nr:
2168332897
review
523

Title:
Modele strategii organizatorskich = Models of Organizational Strategies
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1972) , s. 484-486
Nr:
2168332899
article
524

Title:
Podstawowe pojęcia teorii działalności organizatorskiej = Basic Concepts in the Theory of Organization Applications
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971) , s. 75-85. - Summ., rez.
Nr:
2168263386
article
See main document
525

Title:
Nowości słowackiej literatury organizacyjnej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1971) , s. 184-185
Nr:
2168332893
review
526

Title:
Metody przestrzennego organizowania pracy = Methods of Spatial Labour Organization
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1969) , s. 353-358. - Streszcz.
Nr:
2168332885
article
527

Title:
Ogólne problemy doskonalenia systemów wytwórczych
Source:
Problemy Organizacji. - nr 14 (1969) , s. 110-124
Nr:
2168355796
article
528

Title:
Organizować aby żyć
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1969) , s. 437-439
Nr:
2168332887
review
529

Title:
Praktyka organizacji pracy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (119) (1967) , s. 42-43
Nr:
2168332835
review
530

Title:
Elementy badań operacyjnych
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1967
Physical description:
126 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339041
textbook
531

Title:
Zastosowanie badań operacyjnych do rozwiązywania zagadnienia optymalnego wykorzystania tkanin w przemysłowym procesie rozkroju
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1966
Physical description:
146 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/312
Nr:
2168307165
doctoral dissertation
532

Title:
W sprawie zadań i roli działu organizacji w przedsiębiorstwie przemysłowym
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy1963. - nr 7, s. 268-270
Nr:
2168337221
varia
533

Title:
Uwagi na temat zakresu prac działu organizacji i podziału prac organizatorskich w przedsiębiorstwie przemysłowym = Some Remarks on the Scope of Work for the Organisation Department and on the Division of Organizational Work in an Industrial Plant
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (54) (1962) , s. 10-11
Nr:
2168282215
article
534

Title:
Przykład możliwości zastosowania programowania liniowego w organizacji produkcji
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 6 (1960) , s. 289-290
Nr:
2168337149
polemic
535

Title:
Premie za oszczędność surowca w przemyśle obuwniczym
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy1959. - nr 7, s. 326
Nr:
2168337141
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3
Kierownik tematu: