Publications of the selected author

1

Title:
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50755
article
See main document
2

Title:
Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2004) , s. 10-12 - Bibliogr.
Nr:
52908
article
3

Title:
Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Strategic Choices in the Process of Enterprise Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220992
article
See main document
4

Title:
Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna = Problems of Evaluation of Operating and Strategic Business Performance
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 2 (637) (2003) , s. 3-8. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224138
article
5

Title:
Doskonałość w zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2003) , s. 7-9 - Bibliogr.
Nr:
2168224226
article
6

Title:
Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw = Contemporary Trends in Business Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227216
article
See main document
7

Title:
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 33-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234806
article
See main document
8

Title:
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257062
article
See main document
9

Title:
Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona) = Organization's Lifecycle - Quinn-Cameron Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 529 (1999) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256498
article
See main document
10

Title:
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255262
article
See main document
11

Title:
Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu = Evolution of "Strategic Approach" in Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 473 (1997) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256436
article
See main document
12

Title:
Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1996) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168255126
article
13

Title:
Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego = Conceptualization of the Strategic Management Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276365
article
See main document
14

Title:
Zarządzanie przedsiębiorcze = Entrepreneurial Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994) , s. 43-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234120
article
See main document
15

Title:
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania = Organisational Structure of Enterprise ira and Computerized Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 316 (1990) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283341
article
See main document
16

Title:
Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania = Changes of Economic Unit Organizational Structures Under the Conditions of Managerial Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 317 (1990) , s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168283387
article
See main document
17

Title:
Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie = Some Conditions of the Methods of Surveying end Attestation of Work Posts in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988) , s. 51-65. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246252
article
See main document
18

Title:
Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 5-6 (1987) , s. 7-10
Nr:
2168237572
article
19

Title:
Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych = Shaping Tendencies of Organizational Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986) , s. 31-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239784
article
See main document
20

Title:
Podejście modelowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Model Approach in Solving Organizational Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984) , s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261426
article
See main document
21

Title:
Niezawodność systemów a teoria masowej obsługi = On the Systematic Reliability and the Mass-service Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978) , s. 59-63. - Summ., rez.
Nr:
2168250722
article
See main document
22

Title:
Zastosowanie teorii masowej obsługi w projektowaniu organizacji stanowisk roboczych = Application of Mass Service Theory in Designing the Organisation of Work-stands
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 82 (1976) , s. 95-113. - Rez., summ.
Nr:
2168242380
article
See main document
23

Title:
Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości = Possibilities of Application of Chosen Heuristic Methods in Value Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 71 (1975) , s. 79-105. - Rez., summ.
Nr:
2168239610
article
See main document
24

Title:
Zagadnienia modelowania przebiegów organizacyjnych = Problems of the Modelling of Organizational Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 66 (1975) , s. 33-53. - Summ., rez.
Nr:
2168218232
article
See main document
25

Title:
Możliwości zastosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Possibilities of the Application of Value Analysis in an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974) , s. 45-61. - Summ., rez.
Nr:
2168249626
article
See main document
26

Title:
Teoria masowej obsługi w projektowaniu organizacji = Congestion Theory in Organizational Design
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 56 (1973) , s. 71-86. - Summ., rez.
Nr:
2168249950
article
See main document
27

Title:
Podejście systemowe w analizie wartości
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 18-21
Nr:
2168272568
article
28

Title:
Zakresy zastosowań metody obserwacji migawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Field of Application of the Work Sampling Method in an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 44 (1972) , s. 77-100. - Rez., summ.
Nr:
2168250436
article
See main document
29

Title:
Model analityczno-punktowy oceny trudności i złożoności pracy = An Analytical Method Employing Points for Estimation of Difficulties and Complexities of Labour
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972) , s. 37-49. - Rez., summ.
Nr:
2168249528
article
See main document
30

Title:
AWA - metoda obniżki kosztów zarządzania
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 5, wrzesień (1972) , s. 54-60 - Bibliogr.
Nr:
2168272582
article
1
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006 / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157400878. - ISSN 1898-6447
2
Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2004), s. 10-12. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
3
Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Strategic Choices in the Process of Enterprise Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=55023985. - ISSN 0208-7944
4
Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna = Problems of Evaluation of Operating and Strategic Business Performance / Józef MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 2 (637) (2003), s. 3-8. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
5
Doskonałość w zarządzaniu / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 3 (2003), s. 7-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
6
Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw = Contemporary Trends in Business Processes / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14086. - ISSN 0208-7944
7
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 33-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9932. - ISSN 0208-7944
8
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona) = Organization's Lifecycle - Quinn-Cameron Model / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 529 (1999), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 115-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu = Evolution of "Strategic Approach" in Management / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 473 (1997), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1996), s. 8-10. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
13
Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego = Conceptualization of the Strategic Management Model / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Zarządzanie przedsiębiorcze = Entrepreneurial Management / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994), s. 43-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania = Organisational Structure of Enterprise ira and Computerized Management / Stanisław GALATA, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 316 (1990), s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania = Changes of Economic Unit Organizational Structures Under the Conditions of Managerial Reform / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 317 (1990), s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie = Some Conditions of the Methods of Surveying end Attestation of Work Posts in an Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988), s. 51-65. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie / Józef MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 5-6 (1987), s. 7-10. - ISSN 0013-3043
19
Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych = Shaping Tendencies of Organizational Structures / Stanisław GALATA, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986), s. 31-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Podejście modelowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Model Approach in Solving Organizational Problems / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984), s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Niezawodność systemów a teoria masowej obsługi = On the Systematic Reliability and the Mass-service Theory / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978), s. 59-63. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Zastosowanie teorii masowej obsługi w projektowaniu organizacji stanowisk roboczych = Application of Mass Service Theory in Designing the Organisation of Work-stands / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 82 (1976), s. 95-113. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości = Possibilities of Application of Chosen Heuristic Methods in Value Analysis / Marek LISIŃSKI, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 71 (1975), s. 79-105. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
24
Zagadnienia modelowania przebiegów organizacyjnych = Problems of the Modelling of Organizational Processes / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 66 (1975), s. 33-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Możliwości zastosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Possibilities of the Application of Value Analysis in an Industrial Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974), s. 45-61. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
26
Teoria masowej obsługi w projektowaniu organizacji = Congestion Theory in Organizational Design / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 56 (1973), s. 71-86. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
27
Podejście systemowe w analizie wartości / Józef MACHACZKA // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973), s. 18-21
28
Zakresy zastosowań metody obserwacji migawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Field of Application of the Work Sampling Method in an Industrial Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 44 (1972), s. 77-100. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
29
Model analityczno-punktowy oceny trudności i złożoności pracy = An Analytical Method Employing Points for Estimation of Difficulties and Complexities of Labour / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 37-49. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
30
AWA - metoda obniżki kosztów zarządzania / Józef MACHACZKA // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 5, wrzesień (1972), s. 54-60. - Bibliogr.
1
Machaczka J., (2007), Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/157400878
2
Machaczka J., (2004), Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 10-12.
3
Machaczka J., (2003), Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/55023985
4
Machaczka J., (2003), Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 2 (637), s. 3-8.
5
Machaczka J., (2003), Doskonałość w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 7-9.
6
Machaczka J., (2002), Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/14086
7
Machaczka J., (2001), Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 33-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/9932
8
Machaczka J., (1999), Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 11-20.
9
Machaczka J., (1999), Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 5-12.
10
Machaczka J., (1998), Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 115-124.
11
Machaczka J., (1997), Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 473, s. 11-20.
12
Machaczka J., (1996), Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 8-10.
13
Machaczka J., (1994), Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 5-13.
14
Machaczka J., (1994), Zarządzanie przedsiębiorcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 43-48.
15
Galata S., Machaczka J., (1990), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 316, s. 19-33.
16
Machaczka J., (1990), Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 317, s. 5-19.
17
Machaczka J., (1988), Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 271, s. 51-65.
18
Machaczka J., (1987), Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 5-6, s. 7-10.
19
Galata S., Machaczka J., (1986), Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 31-56.
20
Machaczka J., (1984), Podejście modelowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 27-50.
21
Machaczka J., (1978), Niezawodność systemów a teoria masowej obsługi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 98, s. 59-63.
22
Machaczka J., (1976), Zastosowanie teorii masowej obsługi w projektowaniu organizacji stanowisk roboczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 82, s. 95-113.
23
Lisiński M., Machaczka J., (1975), Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 71, s. 79-105.
24
Machaczka J., (1975), Zagadnienia modelowania przebiegów organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 66, s. 33-53.
25
Machaczka J., (1974), Możliwości zastosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 72, s. 45-61.
26
Machaczka J., (1973), Teoria masowej obsługi w projektowaniu organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 56, s. 71-86.
27
Machaczka J., (1973), Podejście systemowe w analizie wartości, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 6, styczeń, s. 18-21.
28
Machaczka J., (1972), Zakresy zastosowań metody obserwacji migawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 44, s. 77-100.
29
Machaczka J., (1972), Model analityczno-punktowy oceny trudności i złożoności pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 37-49.
30
Machaczka J., (1972), AWA - metoda obniżki kosztów zarządzania, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 5, wrzesień, s. 54-60.
1
@article{UEK:50755,
author = "Machaczka Józef",
title = "Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "5-12",
year = "2007",
}
2
@article{UEK:52908,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "10-12",
year = "2004",
}
3
@article{UEK:2168220992,
author = "Machaczka Józef",
title = "Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "5-14",
year = "2003",
}
4
@article{UEK:2168224138,
author = "Machaczka Józef",
title = "Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 2 (637)",
pages = "3-8",
year = "2003",
}
5
@article{UEK:2168224226,
author = "Machaczka Józef",
title = "Doskonałość w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "7-9",
year = "2003",
}
6
@article{UEK:2168227216,
author = "Machaczka Józef",
title = "Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "5-11",
year = "2002",
}
7
@article{UEK:2168234806,
author = "Machaczka Józef",
title = "Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "33-39",
year = "2001",
}
8
@article{UEK:2168257062,
author = "Machaczka Józef",
title = "Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "11-20",
year = "1999",
}
9
@article{UEK:2168256498,
author = "Machaczka Józef",
title = "Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "5-12",
year = "1999",
}
10
@article{UEK:2168255262,
author = "Machaczka Józef",
title = "Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "115-124",
year = "1998",
}
11
@article{UEK:2168256436,
author = "Machaczka Józef",
title = "Rozwój podejścia strategicznego w zarządzaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "473",
pages = "11-20",
year = "1997",
}
12
@article{UEK:2168255126,
author = "Machaczka Józef",
title = "Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "8-10",
year = "1996",
}
13
@article{UEK:2168276365,
author = "Machaczka Józef",
title = "Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "5-13",
year = "1994",
}
14
@article{UEK:2168234120,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zarządzanie przedsiębiorcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "43-48",
year = "1994",
}
15
@article{UEK:2168283341,
author = "Galata Stanisław and Machaczka Józef",
title = "Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "316",
pages = "19-33",
year = "1990",
}
16
@article{UEK:2168283387,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "317",
pages = "5-19",
year = "1990",
}
17
@article{UEK:2168246252,
author = "Machaczka Józef",
title = "Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "271",
pages = "51-65",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168237572,
author = "Machaczka Józef",
title = "Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "5-6",
pages = "7-10",
year = "1987",
}
19
@article{UEK:2168239784,
author = "Galata Stanisław and Machaczka Józef",
title = "Tendencje w kształtowaniu struktur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "234",
pages = "31-56",
year = "1986",
}
20
@article{UEK:2168261426,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podejście modelowe w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "185",
pages = "27-50",
year = "1984",
}
21
@article{UEK:2168250722,
author = "Machaczka Józef",
title = "Niezawodność systemów a teoria masowej obsługi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "98",
pages = "59-63",
year = "1978",
}
22
@article{UEK:2168242380,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zastosowanie teorii masowej obsługi w projektowaniu organizacji stanowisk roboczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "82",
pages = "95-113",
year = "1976",
}
23
@article{UEK:2168239610,
author = "Lisiński Marek and Machaczka Józef",
title = "Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "71",
pages = "79-105",
year = "1975",
}
24
@article{UEK:2168218232,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zagadnienia modelowania przebiegów organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "66",
pages = "33-53",
year = "1975",
}
25
@article{UEK:2168249626,
author = "Machaczka Józef",
title = "Możliwości zastosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "72",
pages = "45-61",
year = "1974",
}
26
@article{UEK:2168249950,
author = "Machaczka Józef",
title = "Teoria masowej obsługi w projektowaniu organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "56",
pages = "71-86",
year = "1973",
}
27
@article{UEK:2168272568,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podejście systemowe w analizie wartości",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 6, styczeń",
pages = "18-21",
year = "1973",
}
28
@article{UEK:2168250436,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zakresy zastosowań metody obserwacji migawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "44",
pages = "77-100",
year = "1972",
}
29
@article{UEK:2168249528,
author = "Machaczka Józef",
title = "Model analityczno-punktowy oceny trudności i złożoności pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "50",
pages = "37-49",
year = "1972",
}
30
@article{UEK:2168272582,
author = "Machaczka Józef",
title = "AWA - metoda obniżki kosztów zarządzania",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 5, wrzesień",
pages = "54-60",
year = "1972",
}