Publications of the selected author

1

Title:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284875
monograph
See related chapters
2

Title:
Wstęp
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 7-10
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284879
preface / summary
See main document
3

Title:
Zakończenie
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 154-157
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284933
preface / summary
See main document
4

Title:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 86-112
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284911
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 159-179 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296995
chapter in monograph
6

Title:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Source:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 102-131
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218460
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania
Source:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 39-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165335527
chapter in monograph
8

Title:
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50755
article
See main document
9

Author:
Marciniak Renata
Title:
Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
359 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-7
Nr:
52580
doctoral dissertation
10

Title:
Ontogeneza organizacji
Source:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 35-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168297595
chapter in monograph
11

Title:
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/295
Nr:
52594
doctoral dissertation
12

Title:
Podstawy zarządzania
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-094-1
Nr:
53095
monograph
13

Author:
Gatnar Eugeniusz , Gołębiowski Tomasz , Machaczka Józef , Pogonowska Barbara , Wrzosek Stefan
Conference:
Ogólnopolska konferencja nt. Uczelnia oparta na wiedzy: organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Wrocław, Polska, od 2005-06-23 do 2005-06-23
Title:
Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego
Source:
Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 169-179. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-922607-2-4
Access mode:
Nr:
2166497124
chapter in conference materials
14

Title:
Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2004) , s. 10-12 - Bibliogr.
Nr:
52908
article
15

Title:
Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe
Source:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 119-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258924
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Federalizm a nadzór korporacyjny
Source:
Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-732-6
Nr:
2168272122
chapter in monograph
17

Title:
Doskonałość w zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2003) , s. 7-9 - Bibliogr.
Nr:
2168224226
article
18

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 1
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2003
Physical description:
134 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych art.
Nr:
2168225192
journal / series editorial
19

Title:
Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Strategic Choices in the Process of Enterprise Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220992
article
See main document
20

Title:
Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna = Problems of Evaluation of Operating and Strategic Business Performance
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 2 (637) (2003) , s. 3-8. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224138
article
21

Title:
Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw = Contemporary Trends in Business Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227216
article
See main document
22

Title:
Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego
Source:
Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002, s. 33-36. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr.
ISBN:
83-918099-3-5
Nr:
2168298323
chapter in conference materials
23

Title:
Podstawy zarządzania
Edition:
wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-094-1
Nr:
2168254164
academic script
24

Title:
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 33-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234806
article
See main document
25

Title:
Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = Environment of Enterprise in Perspective of Integration Polish with European Union
Source:
Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 139-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; 14)
ISBN:
83-88829-26-2
Nr:
2168234756
chapter in monograph
26

Author:
Dziewiątkowski Andrzej
Title:
Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
220 k.: il.; 30 cm + Załącznik: k. 221-309
Notes:
Tytuł Załącznika: Analiza Zrównoważonej Karty Dokonań BSC, Progów Rentowności BEP, Parametru EVA i Wolnych Przepływów Finansowych FCF : scenariusz podstawowy, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/588
Nr:
2168311097
doctoral dissertation
27

Title:
Zmiany zachowań i funkcji w rozwijającym się przedsiębiorstwie
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 94-97
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168282061
See main document
28

Title:
Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona) = Organization's Lifecycle - Quinn-Cameron Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 529 (1999) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256498
article
See main document
29

Title:
Strategia przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 90-94
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168282059
See main document
30

Title:
Rozwój jako cecha organizacji i funkcja systemu zarządzania
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 87-89
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168251080
See main document
31

Title:
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257062
article
See main document
32

Title:
Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
XII, 198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/733
Nr:
2168312613
doctoral dissertation
33

Title:
Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 349-354
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243836
chapter in conference materials
34

Title:
Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 87-114
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306203
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych
Source:
Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. nauk. Stanisław Rudolf - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 28-37
ISBN:
83-01-12813-5
Nr:
2168254160
chapter in monograph
36

Title:
Podstawy zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-033-X
Nr:
2168254162
academic script
37

Title:
Model rozwoju małych i średnich firm
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 97-105
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168282063
See main document
38

Title:
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255262
article
See main document
39

Title:
Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza
Publisher address:
Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Physical description:
s. 162[1]: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12518-7
Nr:
2168254128
monograph
40

Title:
Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu = Evolution of "Strategic Approach" in Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 473 (1997) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256436
article
See main document
41

Author:
Title:
Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
194 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/708
Nr:
2168309833
doctoral dissertation
42

Title:
Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1996) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168255126
article
43

Title:
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995, s. 51-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-56-4
Nr:
2168251058
chapter in textbook
See main document
44

Title:
Wykorzystanie metody "list kontrolnych" do diagnozowania rozwoju organizacji
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 32[278]-37[283]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248660
chapter in conference materials
45

Title:
Modelowanie rozwoju firmy-organizacji
Source:
Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 57-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-63-7
Nr:
2168231926
chapter in conference materials
See main document
46

Title:
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI1994, s. 39-55 - Bibliogr.
Signature:
NP-196/Magazyn
Nr:
2168330299
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Zarządzanie przedsiębiorcze = Entrepreneurial Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994) , s. 43-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234120
article
See main document
48

Title:
Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego = Conceptualization of the Strategic Management Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276365
article
See main document
49

Author:
Kreuzhof Hans-Dieter
Title:
Funktion der Werbung als Marketing-Instrument der strategischen Unternehmensfuhrung in der Umbuch-Phase von der zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
183 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/762
Nr:
2168312791
doctoral dissertation
50

Title:
Modelowanie systemów w organizacji i zarządzaniu : zagadnienia wybrane
Edition:
Wyd. 2 uzup. i rozszerz.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Physical description:
s. 84: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168242938
monograph
51

Title:
Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania = Changes of Economic Unit Organizational Structures Under the Conditions of Managerial Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 317 (1990) , s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168283387
article
See main document
52

Title:
Administracja państwowa a organy zarządzania gospodarczego
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 121-132
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232820
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania = Organisational Structure of Enterprise ira and Computerized Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 316 (1990) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283341
article
See main document
54

Title:
Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie = Some Conditions of the Methods of Surveying end Attestation of Work Posts in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988) , s. 51-65. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246252
article
See main document
55

Title:
Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 5-6 (1987) , s. 7-10
Nr:
2168237572
article
Unpublished documents:
1

Title:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
151 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
134/KSZiRO/1/2011/S/613
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260634
unpublished scientific work
2

Title:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
68/KSZiRO/1/2010/S/566
Signature:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282513
unpublished scientific work
3

Title:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
198 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
47/KSZiRO/1/2009/S/511
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218448
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Signature:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
unpublished scientific work
5

Title:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
27/KPOiZ/1/2007/S/388
Signature:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276235
unpublished scientific work
6

Title:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
10/KPOiZ/1/2006/S/285
Signature:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275477
unpublished scientific work
7

Title:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
I-III, 116, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
27/KPOiZ/1/2005/S/219
Signature:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258990
unpublished scientific work
8

Title:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
127 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
25/KPOiZ/1/2004/S/135
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258882
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
107 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KPOiZ/1/2003/S
Signature:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
unpublished scientific work
10

Title:
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
24 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
84/KPOiZ/2/2002/S
Signature:
NP-817/Magazyn
Nr:
2168258828
unpublished scientific work
11

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
12

Title:
Metodologia wprowadzania zmian w procesie rozwoju przedsiębiorswa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Research program:
22/KPiI/1/97/S
Signature:
NP-470/Magazyn
Nr:
2168329019
unpublished scientific work
13

Title:
Rozwój organizacji (czynniki, modele i strategie)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
78 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
32/KPiI/1/96/S
Signature:
NP-431/Magazyn
Nr:
2168329065
unpublished scientific work
14

Title:
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (Problemy analizy i diagnozy)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
60 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-308/Magazyn
Nr:
2168329483
unpublished scientific work
15

Title:
Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
46 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. s. 6-7
Research program:
44/KJiP/1/92/S
Signature:
NP-253/Magazyn
Nr:
2168329787
unpublished scientific work
16

Title:
Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
72 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-93/Magazyn
Nr:
2168276221
unpublished scientific work
17

Title:
Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
48 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-142/Magazyn
Nr:
2168323287
unpublished scientific work
18

Title:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
192 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232736
unpublished scientific work
See related chapters
1
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-665-6
2
Wstęp / Józef MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 7-10. - ISBN 978-83-7252-665-6
3
Zakończenie / [Józef MACHACZKA] // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 154-157. - ISBN 978-83-7252-665-6
4
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 86-112. - ISBN 978-83-7252-665-6
5
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 159-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
6
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 102-131
7
Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania / Józef MACHACZKA // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 39-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
8
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006 / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157400878. - ISSN 1898-6447
9
Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Renata Marciniak ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 359 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001021a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001021b
10
Ontogeneza organizacji / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 35-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
11
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000905a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000905b
12
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-094-1
13
Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego / Eugeniusz Gatnar, Tomasz Gołębiowski, Józef MACHACZKA, Barbara Pogonowska, Stefan Wrzosek // W: Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Tomasz Gołębiowski, Marcin Dąbrowski, Beata Mierzejewska. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005. - S. 169-179. - Summ., streszcz. - ISBN 83-922607-2-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/uczelnia_oparta_na_wiedzy.pdf
14
Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2004), s. 10-12. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
15
Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe / Józef MACHACZKA // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 119-125. - Bibliogr.
16
Federalizm a nadzór korporacyjny / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK // W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-732-6
17
Doskonałość w zarządzaniu / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 3 (2003), s. 7-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
18
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Józef MACHACZKA]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2003. - nr 1. - 134 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISSN 1644-8979
19
Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Strategic Choices in the Process of Enterprise Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=55023985. - ISSN 0208-7944
20
Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna = Problems of Evaluation of Operating and Strategic Business Performance / Józef MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 2 (637) (2003), s. 3-8. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
21
Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw = Contemporary Trends in Business Processes / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14086. - ISSN 0208-7944
22
Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego / Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorstwo kooperujące : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dworzecki. - Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002. - S. 33-36. - Streszcz. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr. - ISBN 83-918099-3-5
23
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-094-1
24
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 33-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9932. - ISSN 0208-7944
25
Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = Environment of Enterprise in Perspective of Integration Polish with European Union / Józef MACHACZKA // W: Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; 14). - S. 139-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-26-2
26
Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych / Andrzej Dziewiątkowski ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2000. - 220 k. : il. ; 30 cm + Załącznik: k. 221-309. - Tytuł Załącznika: Analiza Zrównoważonej Karty Dokonań BSC, Progów Rentowności BEP, Parametru EVA i Wolnych Przepływów Finansowych FCF : scenariusz podstawowy. - Bibliogr.
27
Zmiany zachowań i funkcji w rozwijającym się przedsiębiorstwie / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 94-97. - ISBN 83-7252-004-6
28
Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona) = Organization's Lifecycle - Quinn-Cameron Model / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 529 (1999), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Strategia przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 90-94. - ISBN 83-7252-004-6
30
Rozwój jako cecha organizacji i funkcja systemu zarządzania / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 87-89. - ISBN 83-7252-004-6
31
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach / Krzysztof MISIOŁEK ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 1999. - XII, 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 1999. - S. 349-354. - ISBN 83-231-1063-8
34
Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA, Małgorzata BEDNARCZYK // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 87-114. - ISBN 83-7252-004-6
35
Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK // W: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. nauk. Stanisław Rudolf. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 28-37. - ISBN 83-01-12813-5
36
Podstawy zarządzania / Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-033-X
37
Model rozwoju małych i średnich firm / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 97-105. - ISBN 83-7252-004-6
38
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 115-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza / Józef MACHACZKA. - Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - s. 162[1] : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12518-7
40
Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu = Evolution of "Strategic Approach" in Management / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 473 (1997), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
41
Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego / Ewa KOZIEŃ ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 1997. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji / Józef MACHACZKA // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1996), s. 8-10. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
43
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Ewa WALCZYK // W: Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995. - S. 51-67. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-56-4
44
Wykorzystanie metody "list kontrolnych" do diagnozowania rozwoju organizacji / Józef MACHACZKA, Ewa WALCZYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka. - Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 32[278]-37[283]. - Summ. - Bibliogr.
45
Modelowanie rozwoju firmy-organizacji / Józef MACHACZKA // W: Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Piotr BUŁA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 57-63. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-63-7
46
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Ewa WALCZYK // W: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1994), s. 39-55. - Bibliogr.
47
Zarządzanie przedsiębiorcze = Entrepreneurial Management / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994), s. 43-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego = Conceptualization of the Strategic Management Model / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Funktion der Werbung als Marketing-Instrument der strategischen Unternehmensfuhrung in der Umbuch-Phase von der zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft / Hans-Dieter Kreuzhof ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 1994. - 183 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Modelowanie systemów w organizacji i zarządzaniu : zagadnienia wybrane / Józef MACHACZKA ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Wyd. 2 uzup. i rozszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - s. 84 : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
51
Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania = Changes of Economic Unit Organizational Structures Under the Conditions of Managerial Reform / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 317 (1990), s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Administracja państwowa a organy zarządzania gospodarczego / Józef MACHACZKA // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 121-132
53
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania = Organisational Structure of Enterprise ira and Computerized Management / Stanisław GALATA, Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 316 (1990), s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie = Some Conditions of the Methods of Surveying end Attestation of Work Posts in an Enterprise / Józef MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988), s. 51-65. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie / Józef MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 5-6 (1987), s. 7-10. - ISSN 0013-3043
56
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 151 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
59
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - I-III, 116, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
63
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
64
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami / kier. tematu: Józef MACHACZKA ; zespół: Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Metodologia wprowadzania zmian w procesie rozwoju przedsiębiorswa / Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 29 k. : il. ; 30 cm
68
Rozwój organizacji (czynniki, modele i strategie) / Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 78 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (Problemy analizy i diagnozy) / Józef MACHACZKA, Ewa WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Ewa WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 6-7
71
Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Ewa WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1992]. - 72 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem / Józef MACHACZKA, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Ewa WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Machaczka J. (red.), (2014), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
2
Machaczka J., (2014), Wstęp. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-10.
3
Machaczka J., (2014), Zakończenie. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-157.
4
Machaczka J., Machaczka K., (2014), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 86-112.
5
Machaczka J., Machaczka K., (2011), Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 159-179.
6
Machaczka J., Machaczka K., (2009), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 102-131.
7
Machaczka J., (2008), Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 39-43.
8
Machaczka J., (2007), Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/157400878
9
Marciniak R., (2006), Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Prom. Machaczka J., Kraków : , 359 k.
10
Machaczka J., Machaczka K., (2006), Ontogeneza organizacji. [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 35-40.
11
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2006), Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze: (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego), Prom. Machaczka J., Kraków : , 258 k.
12
Machaczka J., (2005), Podstawy zarządzania, Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
13
Gatnar E., Gołębiowski T., Machaczka J., Pogonowska B., Wrzosek S., (2005), Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. [W:] Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 169-179.
14
Machaczka J., (2004), Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 10-12.
15
Machaczka J., (2004), Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 119-125.
16
Machaczka J., Misiołek K., (2004), Federalizm a nadzór korporacyjny. [W:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 59-70.
17
Machaczka J., (2003), Doskonałość w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 7-9.
18
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Józef MACHACZKA] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2003. - nr 1. - 134 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - 1644-8979
19
Machaczka J., (2003), Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/55023985
20
Machaczka J., (2003), Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 2 (637), s. 3-8.
21
Machaczka J., (2002), Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/14086
22
Machaczka J., (2002), Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego. [W:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., s. 33-36.
23
Machaczka J., (2001), Podstawy zarządzania, wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
24
Machaczka J., (2001), Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 33-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/9932
25
Machaczka J., (2001), Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Nogalski B., Rybicki J. (red.), Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 139-143.
26
Dziewiątkowski A., (2000), Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych, Prom. Machaczka J., Kraków : , 220 k.
27
Kozień E., Machaczka J., (1999), Zmiany zachowań i funkcji w rozwijającym się przedsiębiorstwie. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-97.
28
Machaczka J., (1999), Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 5-12.
29
Kozień E., Machaczka J., (1999), Strategia przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 90-94.
30
Kozień E., Machaczka J., (1999), Rozwój jako cecha organizacji i funkcja systemu zarządzania. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-89.
31
Machaczka J., (1999), Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 11-20.
32
Misiołek K., (1999), Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach, Prom. Machaczka J., Kraków : , XII, 198 k.
33
Machaczka J., Machaczka K., (1999), Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa. [W:] Haffer M., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 349-354.
34
Kozień E., Machaczka J., Bednarczyk M., (1999), Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-114.
35
Machaczka J., Misiołek K., (1999), Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych. [W:] Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 28-37.
36
Machaczka J., (1999), Podstawy zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 134 s.
37
Kozień E., Machaczka J., (1999), Model rozwoju małych i średnich firm. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 97-105.
38
Machaczka J., (1998), Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 115-124.
39
Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji: czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 162[1]
40
Machaczka J., (1997), Rozwój "podejścia strategicznego" w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 473, s. 11-20.
41
Kozień E., (1997), Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prom. Machaczka J., Kraków : , 194 k.
42
Machaczka J., (1996), Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 8-10.
43
Machaczka J., Walczyk E., (1995), Fazy rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 51-67.
44
Machaczka J., Walczyk E., (1995), Wykorzystanie metody "list kontrolnych" do diagnozowania rozwoju organizacji. [W:] Ryszard Rutka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 32[278]-37[283].
45
Machaczka J., (1995), Modelowanie rozwoju firmy-organizacji. [W:] Buła P. (red.), Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-63.
46
Machaczka J., Walczyk E., (1994), Fazy rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości, s. 39-55.
47
Machaczka J., (1994), Zarządzanie przedsiębiorcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 43-48.
48
Machaczka J., (1994), Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 5-13.
49
Kreuzhof H., (1994), Funktion der Werbung als Marketing-Instrument der strategischen Unternehmensfuhrung in der Umbuch-Phase von der zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft, Prom. Machaczka J., Kraków : , 183 s.
50
Machaczka J., (1990), Modelowanie systemów w organizacji i zarządzaniu: zagadnienia wybrane, Stabryła A. (red. nauk.), Wyd. 2 uzup. i rozszerz.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 84
51
Machaczka J., (1990), Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 317, s. 5-19.
52
Machaczka J., (1990), Administracja państwowa a organy zarządzania gospodarczego. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 121-132.
53
Galata S., Machaczka J., (1990), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 316, s. 19-33.
54
Machaczka J., (1988), Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 271, s. 51-65.
55
Machaczka J., (1987), Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 5-6, s. 7-10.
56
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, (2011), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
57
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, (2010), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 193 k.
58
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, (2009), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 198 s.
59
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
60
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna: teoria - modele - zastosowania, (2007), Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 103 k.
61
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, (2006), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
62
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, (2005), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, I-III, 116, [1] k.
63
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, (2004), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 k.
64
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
65
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2002), Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
66
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
67
Machaczka J., (1997), Metodologia wprowadzania zmian w procesie rozwoju przedsiębiorswa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
68
Machaczka J., (1996), Rozwój organizacji (czynniki, modele i strategie), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
69
Machaczka J., Walczyk E., (1995), Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (Problemy analizy i diagnozy), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
70
Machaczka J., Misiołek K., Walczyk E., (1992), Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
71
Machaczka J., Misiołek K., Smutek H., Walczyk E., (1992), Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
72
Machaczka J., Misiołek K., Smutek H., Walczyk E., (1991), Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
73
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych: prace rozpoznawcze, (1990),, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 s.
1
@book{UEK:2168284875,
title = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
editor = Machaczka Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
2
@misc{UEK:2168284879,
author = "Machaczka Józef",
title = "Wstęp",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
3
@misc{UEK:2168284933,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "154-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
4
@inbook{UEK:2168284911,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "86-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
5
@inbook{UEK:2168296995,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "159-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168218460,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "102-131",
year = "2009",
}
7
@inbook{UEK:2165335527,
author = "Machaczka Józef",
title = "Rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie czynników zarządzania",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "39-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
8
@article{UEK:50755,
author = "Machaczka Józef",
title = "Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "5-12",
year = "2007",
}
9
@unpublished{UEK:52580,
author = "Marciniak Renata",
title = "Uwarunkowania zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
10
@inbook{UEK:2168297595,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Ontogeneza organizacji",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "35-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
11
@unpublished{UEK:52594,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
12
@book{UEK:53095,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-7252-094-1",
}
13
@inbook{UEK:2166497124,
author = "Gatnar Eugeniusz and Gołębiowski Tomasz and Machaczka Józef and Pogonowska Barbara and Wrzosek Stefan",
title = "Dobre praktyki w zakresie organizacji procesu dydaktycznego",
booktitle = "Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
pages = "169-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2005",
isbn = "83-922607-2-4",
}
14
@article{UEK:52908,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "10-12",
year = "2004",
}
15
@unpublished{UEK:2168258924,
author = "Machaczka Józef",
title = "Doskonałość w zarządzaniu - sukces jako zjawisko wielowymiarowe",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "119-125",
year = "2004",
}
16
@inbook{UEK:2168272122,
author = "Machaczka Józef and Misiołek Krzysztof",
title = "Federalizm a nadzór korporacyjny",
booktitle = "Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego",
pages = "59-70",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2004",
isbn = "83-7171-732-6",
}
17
@article{UEK:2168224226,
author = "Machaczka Józef",
title = "Doskonałość w zarządzaniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "7-9",
year = "2003",
}
18
@misc{UEK:2168225192,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Machaczka Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2003",
}
19
@article{UEK:2168220992,
author = "Machaczka Józef",
title = "Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "5-14",
year = "2003",
}
20
@article{UEK:2168224138,
author = "Machaczka Józef",
title = "Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 2 (637)",
pages = "3-8",
year = "2003",
}
21
@article{UEK:2168227216,
author = "Machaczka Józef",
title = "Współczesne tendencje w procesie rozwoju przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "5-11",
year = "2002",
}
22
@inbook{UEK:2168298323,
author = "Machaczka Józef",
title = "Federalizm jako podstawa przedsiębiorstwa partnerskiego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo kooperujące",
pages = "33-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-918099-3-5",
}
23
@book{UEK:2168254164,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "wyd. 2",
isbn = "83-7252-094-1",
}
24
@article{UEK:2168234806,
author = "Machaczka Józef",
title = "Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "33-39",
year = "2001",
}
25
@inbook{UEK:2168234756,
author = "Machaczka Józef",
title = "Otoczenie przedsiębiorczości w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem",
pages = "139-143",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88829-26-2",
}
26
@unpublished{UEK:2168311097,
author = "Dziewiątkowski Andrzej",
title = "Metodyka controllingu w niepaństwowych szkołach wyższych",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
27
@misc{UEK:2168282061,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef",
title = "Zmiany zachowań i funkcji w rozwijającym się przedsiębiorstwie",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "94-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
28
@article{UEK:2168256498,
author = "Machaczka Józef",
title = "Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "5-12",
year = "1999",
}
29
@misc{UEK:2168282059,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef",
title = "Strategia przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "90-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
30
@misc{UEK:2168251080,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef",
title = "Rozwój jako cecha organizacji i funkcja systemu zarządzania",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "87-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
31
@article{UEK:2168257062,
author = "Machaczka Józef",
title = "Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "11-20",
year = "1999",
}
32
@unpublished{UEK:2168312613,
author = "Misiołek Krzysztof",
title = "Struktura i funkcje organów zarządzania w bankach",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
33
@inbook{UEK:2168243836,
author = "Machaczka Józef and Machaczka Krzysztof",
title = "Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości",
pages = "349-354",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo UMK",
year = "1999",
isbn = "83-231-1063-8",
}
34
@inbook{UEK:2168306203,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef and Bednarczyk Małgorzata",
title = "Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "87-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
35
@inbook{UEK:2168254160,
author = "Machaczka Józef and Misiołek Krzysztof",
title = "Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych",
booktitle = "Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego",
pages = "28-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12813-5",
}
36
@book{UEK:2168254162,
author = "Machaczka Józef",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-033-X",
}
37
@misc{UEK:2168282063,
author = "Kozień Ewa and Machaczka Józef",
title = "Model rozwoju małych i średnich firm",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "97-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
38
@article{UEK:2168255262,
author = "Machaczka Józef",
title = "Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "115-124",
year = "1998",
}
39
@book{UEK:2168254128,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
isbn = "83-01-12518-7",
}
40
@article{UEK:2168256436,
author = "Machaczka Józef",
title = "Rozwój podejścia strategicznego w zarządzaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "473",
pages = "11-20",
year = "1997",
}
41
@unpublished{UEK:2168309833,
author = "Kozień Ewa",
title = "Diagnozowanie rozwoju przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
42
@article{UEK:2168255126,
author = "Machaczka Józef",
title = "Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana - tryptyk rozwoju organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "8-10",
year = "1996",
}
43
@inbook{UEK:2168251058,
author = "Machaczka Józef and Walczyk Ewa",
title = "Fazy rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości",
pages = "51-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1995",
isbn = "83-86439-56-4",
}
44
@inbook{UEK:2168248660,
author = "Machaczka Józef and Walczyk Ewa",
title = "Wykorzystanie metody list kontrolnych do diagnozowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995",
pages = "32[278]-37[283]",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1995",
}
45
@inbook{UEK:2168231926,
author = "Machaczka Józef",
title = "Modelowanie rozwoju firmy-organizacji",
booktitle = "Rozwój organizacji : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego",
pages = "57-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-63-7",
}
46
@unpublished{UEK:2168330299,
author = "Machaczka Józef and Walczyk Ewa",
title = "Fazy rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "39-55",
year = "1994",
}
47
@article{UEK:2168234120,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zarządzanie przedsiębiorcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "43-48",
year = "1994",
}
48
@article{UEK:2168276365,
author = "Machaczka Józef",
title = "Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "5-13",
year = "1994",
}
49
@unpublished{UEK:2168312791,
author = "Kreuzhof Hans-Dieter",
title = "Funktion der Werbung als Marketing-Instrument der strategischen Unternehmensfuhrung in der Umbuch-Phase von der zentralen Planwirtschaft in die Marktwirtschaft",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
50
@book{UEK:2168242938,
author = "Machaczka Józef",
title = "Modelowanie systemów w organizacji i zarządzaniu : zagadnienia wybrane",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
edition = "Wyd. 2 uzup. i rozszerz.",
}
51
@article{UEK:2168283387,
author = "Machaczka Józef",
title = "Zmiany struktur organizacyjnych w warunkach reformy systemu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "317",
pages = "5-19",
year = "1990",
}
52
@unpublished{UEK:2168232820,
author = "Machaczka Józef",
title = "Administracja państwowa a organy zarządzania gospodarczego",
booktitle = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
pages = "121-132",
year = "1990",
}
53
@article{UEK:2168283341,
author = "Galata Stanisław and Machaczka Józef",
title = "Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w warunkach zinformatyzowanego zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "316",
pages = "19-33",
year = "1990",
}
54
@article{UEK:2168246252,
author = "Machaczka Józef",
title = "Niektóre uwarunkowania metody przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "271",
pages = "51-65",
year = "1988",
}
55
@article{UEK:2168237572,
author = "Machaczka Józef",
title = "Uwarunkowania metody atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "5-6",
pages = "7-10",
year = "1987",
}
56
@unpublished{UEK:2168260634,
title = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
57
@unpublished{UEK:2168282513,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
58
@unpublished{UEK:2168218448,
title = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
59
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Firlej Krzysztof and Fudaliński Janusz and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Machaczka Krzysztof and Smutek Halina and Bober Tomasz and Machaczka Małgorzata and Machaczka Józef",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
60
@unpublished{UEK:2168276235,
title = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
61
@unpublished{UEK:2168275477,
title = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
62
@unpublished{UEK:2168258990,
title = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
63
@unpublished{UEK:2168258882,
title = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
64
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Belniak Ewa and Firlej Krzysztof and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Krawiec Zdzisław and Machaczka Małgorzata and Machaczka Józef",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
65
@unpublished{UEK:2168258828,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Machaczka Małgorzata",
title = "Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
66
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Galata Stanisław and Belniak Ewa and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Smutek Halina and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Fudaliński Janusz and Krawiec Zdzisław and Machaczka Krzysztof and Markiewicz Piotr and Rojek Małgorzata",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
67
@unpublished{UEK:2168329019,
author = "Machaczka Józef",
title = "Metodologia wprowadzania zmian w procesie rozwoju przedsiębiorswa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
68
@unpublished{UEK:2168329065,
author = "Machaczka Józef",
title = "Rozwój organizacji (czynniki, modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
69
@unpublished{UEK:2168329483,
author = "Machaczka Józef and Walczyk Ewa",
title = "Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (Problemy analizy i diagnozy)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
70
@unpublished{UEK:2168329787,
author = "Machaczka Józef and Misiołek Krzysztof and Walczyk Ewa",
title = "Kształtowanie się struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w okresie przejścia od gospodarki centralnie kierowanej do rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
71
@unpublished{UEK:2168276221,
author = "Machaczka Józef and Misiołek Krzysztof and Smutek Halina and Walczyk Ewa",
title = "Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
72
@unpublished{UEK:2168323287,
author = "Machaczka Józef and Misiołek Krzysztof and Smutek Halina and Walczyk Ewa",
title = "Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
73
@unpublished{UEK:2168232736,
title = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}