Publications of the selected author
1

Title:
Badanie kontynuacji działalności jednostki w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
Source:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / [red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz] ; KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009, s. 347-354
ISBN:
978-83-89255-30-3
Nr:
2166031555
chapter in conference materials
2

Title:
Identyfikacja jednostki przemującej jako podstawowy element procedury metody nabycia = Identification o fan Acquiring Entity as the Main Part of Procedure in the Purchase Method
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 589-595. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165114415
article
3

Title:
Wycena składników aktywów i zobowiązań spółki w wypadku przejęcia jej przez inną jednostkę gospodarczą
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 186-195 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278223
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym a zmiana formy prawnej jednostki gospodarczej = Comparatives in the Financial Statements and Change in the Legal Form of the Business Entity
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 329-336. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969676
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Wycena i prezentacja rezerw na zobowiązania wg ustawy o rachunkowości i MSSF
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 167-179 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272750
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Ujęcie umów leasingowych u korzystającego podczas przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 73-83. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286545
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
Source:
Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzymowska, Teresa Martyniuk - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002, s. 347-352 - Bibliogr.
ISBN:
83-71876-90-4
Nr:
2165163976
chapter in monograph
8

Title:
Podatkowe aspekty kosztów reprezentacji i reklamy = Taxation Issues Related to Presentation and Advertising Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 553 (2000) , s. [179]-187. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168259452
article
1
Badanie kontynuacji działalności jednostki w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej / Dorota MARKOWSKA-BOCHENEK // W: Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / [red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz] ; KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009. - S. 347-354. - ISBN 978-83-89255-30-3
2
Identyfikacja jednostki przemującej jako podstawowy element procedury metody nabycia = Identification o fan Acquiring Entity as the Main Part of Procedure in the Purchase Method / Dorota MARKOWSKA-BOCHENEK, Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 589-595. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
3
Wycena składników aktywów i zobowiązań spółki w wypadku przejęcia jej przez inną jednostkę gospodarczą / Dorota MARKOWSKA-BOCHENEK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 186-195. - Bibliogr.
4
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym a zmiana formy prawnej jednostki gospodarczej = Comparatives in the Financial Statements and Change in the Legal Form of the Business Entity / Dorota MARKOWSKA-BOCHENEK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 329-336. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
5
Wycena i prezentacja rezerw na zobowiązania wg ustawy o rachunkowości i MSSF / Dorota MARKOWSKA-BOCHENEK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 167-179. - Bibliogr.
6
Ujęcie umów leasingowych u korzystającego podczas przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną / Dorota MARKOWSKA-BOCHENEK // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 73-83. - Streszcz. - Bibliogr.
7
Metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej / Dorota MARKOWSKA-BOCHENEK // W: Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzymowska, Teresa Martyniuk. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002. - S. 347-352. - Bibliogr. - ISBN 83-71876-90-4
8
Podatkowe aspekty kosztów reprezentacji i reklamy = Taxation Issues Related to Presentation and Advertising Costs / Dorota MARKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 553 (2000), s. [179]-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/7111. - ISSN 0208-7944
1
Markowska-Bochenek D., (2009), Badanie kontynuacji działalności jednostki w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. [W:] Płaczek J., Żyżelewicz E., Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (red.), Standaryzacja usług biegłego rewidenta: IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 347-354.
2
Markowska-Bochenek D., Toborek-Mazur J., (2008), Identyfikacja jednostki przemującej jako podstawowy element procedury metody nabycia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 589-595.
3
Markowska-Bochenek D., (2008), Wycena składników aktywów i zobowiązań spółki w wypadku przejęcia jej przez inną jednostkę gospodarczą. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 186-195.
4
Markowska-Bochenek D., (2007), Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym a zmiana formy prawnej jednostki gospodarczej. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 329-336.
5
Markowska-Bochenek D., (2007), Wycena i prezentacja rezerw na zobowiązania wg ustawy o rachunkowości i MSSF. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 167-179.
6
Markowska-Bochenek D., (2006), Ujęcie umów leasingowych u korzystającego podczas przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 73-83.
7
Markowska-Bochenek D., (2002), Metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. [W:] Gierusz J., Jerzymowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 347-352.
8
Markowska D., (2000), Podatkowe aspekty kosztów reprezentacji i reklamy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [179]-187; https://bazekon.uek.krakow.pl/7111
1
@inbook{UEK:2166031555,
author = "Dorota Markowska-Bochenek",
title = "Badanie kontynuacji działalności jednostki w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej",
booktitle = "Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne",
pages = "347-354",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2009",
isbn = "978-83-89255-30-3",
}
2
@article{UEK:2165114415,
author = "Dorota Markowska-Bochenek and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Identyfikacja jednostki przemującej jako podstawowy element procedury metody nabycia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "589-595",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
3
@unpublished{UEK:2168278223,
author = "Dorota Markowska-Bochenek",
title = "Wycena składników aktywów i zobowiązań spółki w wypadku przejęcia jej przez inną jednostkę gospodarczą",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "186-195",
year = "2008",
}
4
@inbook{UEK:2164969676,
author = "Dorota Markowska-Bochenek",
title = "Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym a zmiana formy prawnej jednostki gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "329-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
5
@unpublished{UEK:2168272750,
author = "Dorota Markowska-Bochenek",
title = "Wycena i prezentacja rezerw na zobowiązania wg ustawy o rachunkowości i MSSF",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "167-179",
year = "2007",
}
6
@unpublished{UEK:2168286545,
author = "Dorota Markowska-Bochenek",
title = "Ujęcie umów leasingowych u korzystającego podczas przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "73-83",
year = "2006",
}
7
@inbook{UEK:2165163976,
author = "Dorota Markowska-Bochenek",
title = "Metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej",
booktitle = "Rachunkowość wobec procesów globalizacji",
pages = "347-352",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2002",
isbn = "83-71876-90-4",
}
8
@article{UEK:2168259452,
author = "Dorota Markowska",
title = "Podatkowe aspekty kosztów reprezentacji i reklamy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[179]-187",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/7111},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID