Publications of the selected author
1

Title:
Nie dajcie się zwieść pozorom
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (73), s. 8-10
Access mode:
Nr:
2168344162
voice in discussion / interview
2

Title:
Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego = Internal Audit as a Tool for Improving the System of Strategic Management
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 157-169. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308697
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Business Model and Organic Approach in Strategic Management
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 317-324 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310715
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / red. Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168295077
chapter in conference materials
5

Title:
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym = The Business Model and the Organic Approach in Strategic Management
Source:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 51-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303435
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Source:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. [61]-[75]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296097
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Author:
Edyta Bielińska-Dusza , Paweł Cabała , Wojciech Pająk , Piotr Markiewicz , Maciej Nowak , Paweł Węgrzyn , Katarzyna Żyła , Antoni Ligęza , Jarosław Bułka , Jerzy Jedliński , Krzysztof Zieliński , Zbigniew Duliński , Danuta Kajrunajtys
Title:
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
198 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168342063
report
8

Title:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
report
9

Title:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Source:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266842
article
10

Title:
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market
Source:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013) , s. 63-77. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.
Nr:
2168261720
article
11

Title:
Scenario Analysis under Chaos = Scenarijų analizė chaoso sąlygomis
Source:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 7, nr 2(16) (2013) , s. 182-194. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168291539
article
12

Title:
Mapa strategii jako instrument implementacji strategii
Source:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 78-99 - Bibliogr.
Signature:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289113
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Strategia
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 227-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230866
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development
Source:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 27-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247702
chapter in monograph
15

Title:
Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym
Source:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 134-155 - Bibliogr.
Signature:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260580
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka", Gdańsk, Polska, od 2011-04-08 do 2011-04-08
Title:
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego = Diagnosis of an Organization Culture of an International Company
Source:
Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / red. Alicja Antonowicz - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 197-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-155-6
Nr:
2168350980
chapter in conference materials
17

Title:
Audyt personalny
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 323-350
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604859
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym
Source:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 87-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325293
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa = Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 856 (2011) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220570
article
20

Title:
Change Management in the Strategy Implementation Process = Pokyčių vadyba strategijų diegimo procese
Source:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 5, nr 2(10) (2011) , s. 257-267. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168328607
article
21

Title:
Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii = The Judgement of the Rediness of Human Capital to Strategy Implementation
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220104
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 297-315. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217988
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
34 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335555
24

Title:
Audyt strategiczny
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 253-272
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604732
chapter in monograph
See main document
25

Conference:
Scientific Conference: Business, Management and Education 2010, Wilno, Litwa, od 2010-11-18 do 2011-11-18
Title:
Change Management in Strategy Implementation Process [dokument elektroniczny]
Source:
Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010, s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education)
ISBN:
978-9955-28-757-5
Nr:
2168221394
chapter in conference materials
26

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Social Responsibility of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 827 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53162
article
27

Title:
Audyt personalny - aspekt strategiczny = Personnel Audit - Strategic Aspect
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 257-268. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Access mode:
Nr:
2168278443
article
28

Title:
Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa
Source:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 219-229 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166652809
chapter in monograph
29

Title:
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management in the Process of Strategy Implementation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 774 (2008) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50511
article
30

Title:
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management within the Process of Strategy Implementation
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 27, t. 1 (2007) , s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225852
article
31

Title:
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225722
article
32

Title:
Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2006, s. 91-138 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88936-27-2
Nr:
2168340783
chapter in textbook
See main document
33

Title:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 9-39
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219072
chapter in monograph
34

Title:
Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji = Organisational Culture as a Determinant in the Selection of a Competition Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005) , s. 39-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53183
article
35

Title:
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 41-92
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219074
chapter in monograph
36

Title:
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399592
chapter in conference materials
See main document
37

Author:
Zdenek Mikoláš , Janusz Fudaliński , Piotr Markiewicz
Title:
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225306
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji = Enterprise Strategies in the Globalisation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003) , s. 71-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220996
article
39

Title:
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization
Publisher address:
Ostrava: Repronis, 2003
Physical description:
49 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
80-7329-036-7
Nr:
2168225764
book
40

Title:
Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy = Reputation as a Source of a Company's Competitive Advantage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 629 (2003) , s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223600
article
41

Title:
Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej = Non-material Resources as a Source of Competitive Advantage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220972
article
42

Author:
Title:
Strategie rozwoju organizacji
Publisher address:
Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002
Physical description:
173 s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-96-1
Nr:
2168225336
monograph
43

Title:
Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Source:
Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 223-237
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5)
ISBN:
83-915287-5-8
Nr:
2168225214
chapter in monograph
44

Conference:
2nd International Joint Sympozium on Business Administration, Karwina, Czechy, od 2002-06-17 do 2002-06-19
Title:
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure
Source:
Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 391-397 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
Nr:
2168225776
chapter in conference materials
45

Author:
Janusz Fudaliński , Piotr Markiewicz , Zdenek Mikoláš
Title:
Preface
Source:
Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium - Kraków: Victoria, 2002, s. 5
ISBN:
83-918127-4-X
Nr:
2168320413
preface / summary
46

Title:
Modele procesu formułowania strategii = Models of the Strategy Formulation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234810
article
47

Title:
Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
299 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/573
Nr:
2168310957
doctoral dissertation
48

Title:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255272
article
49

Title:
Zarządzanie strategiczne w firmie = Goals and Scope of Strategic Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237722
article
50

Title:
Strategie zarządzania - próba typologii = The Management - an Attempt at the Typology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994) , s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276367
article
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KAS/1/2008/S/459
Signature:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
unpublished scientific work
2

Title:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Research program:
30/KAS/1/2007/S/391
Signature:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
unpublished scientific work
3

Title:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.; 30 cm.
Research program:
13/KAS/1/2006/S/288
Signature:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
unpublished scientific work
4

Title:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KSZ/1/2003/S/084
Signature:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
unpublished scientific work
5

Title:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
105/KPOiZ/02
Signature:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
unpublished scientific work
6

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
7

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
unpublished scientific work
8

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
unpublished scientific work
9

Title:
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
[27] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-301/Magazyn
Nr:
2168329769
unpublished scientific work
1
Nie dajcie się zwieść pozorom / Józef LASKOWSKI, Piotr MARKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 8-10. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
2
Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego = Internal Audit as a Tool for Improving the System of Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 157-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
3
Business Model and Organic Approach in Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 317-324. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
4
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 213-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
5
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym = The Business Model and the Organic Approach in Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 51-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
6
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization / Piotr MARKIEWICZ // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [61]-[75]. - Summ. - Bibliogr.
7
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Paweł CABAŁA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Maciej Nowak, Paweł Węgrzyn, Katarzyna Żyła, Antoni Lizęga, Jarosław Bułka, Jerzy Jedliński, Krzysztof Zieliński, Zbigniew Duliński, Danuta Kajrunajtys. - Kraków : , 2013. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization / Piotr MARKIEWICZ // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.09/pdf. - ISSN 2029-7491
10
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013), s. 63-77. - Summ.. - [odczyt: 04.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf. - ISSN 1450-863X
11
Scenario Analysis under Chaos = Scenarijų analizė chaoso sąlygomis / Magdalena Adamus, Piotr MARKIEWICZ // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 7, nr 2(16) (2013), s. 182-194. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934. - ISSN 1822-8011
12
Mapa strategii jako instrument implementacji strategii / Piotr MARKIEWICZ // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 78-99. - Bibliogr.
13
Strategia / Piotr MARKIEWICZ // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 227-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
14
Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development / Piotr MARKIEWICZ // W: Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2012. - S. 27-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0591-9
15
Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym / Piotr MARKIEWICZ // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 134-155. - Bibliogr.
16
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego = Diagnosis of an Organization Culture of an International Company / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // W: Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / [red. nauk. Alicja Antonowicz]. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - S. 197-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-155-6
17
Audyt personalny / Piotr MARKIEWICZ // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 323-350. - ISBN 978-83-208-1914-4
18
Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym / Piotr MARKIEWICZ // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 87-106. - Bibliogr.
19
Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa = Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189901. - ISSN 1898-6447
20
Change Management in the Strategy Implementation Process = Pokyčių vadyba strategijų diegimo procese / Piotr MARKIEWICZ // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 5, nr 2(10) (2011), s. 257-267. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mruni.eu/upload/iblock/e15/MARKIEWICZ.pdf. - ISSN 1822-8011
21
Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii = The Judgement of the Rediness of Human Capital to Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
22
Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii / Piotr MARKIEWICZ // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 297-315. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
23
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
24
Audyt strategiczny / Piotr MARKIEWICZ // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 253-272. - ISBN 978-83-208-1914-4
25
Change Management in Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ // W: Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). - S. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9955-28-757-5
26
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Social Responsibility of Enterprises / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169685438. - ISSN 1898-6447
27
Audyt personalny - aspekt strategiczny = Personnel Audit - Strategic Aspect / Piotr MARKIEWICZ // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 257-268. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-257.pdf. - ISSN 2080-4881
28
Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa / Piotr MARKIEWICZ, Tomasz KAFEL // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 219-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
29
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management in the Process of Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157623105. - ISSN 1898-6447
30
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management within the Process of Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
31
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
32
Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie / Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2006. - S. 91-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88936-27-2
33
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 9-39. - ISBN 83-914805-7-7
34
Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji = Organisational Culture as a Determinant in the Selection of a Competition Strategy / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005), s. 39-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89002533. - ISSN 0208-7944
35
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 41-92. - ISBN 83-914805-7-7
36
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
37
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation / Zdenek Mikoláš, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
38
Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji = Enterprise Strategies in the Globalisation Process / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003), s. 71-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50600570. - ISSN 0208-7944
39
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ. - Ostrava: Repronis, 2003. - 49 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 80-7329-036-7
40
Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy = Reputation as a Source of a Company's Competitive Advantage / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 629 (2003), s. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50633778. - ISSN 0208-7944
41
Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej = Non-material Resources as a Source of Competitive Advantage / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8462. - ISSN 0208-7944
42
Strategie rozwoju organizacji / [aut.: Andrzej Szplit, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK]. - Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002. - 173 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-96-1
43
Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / Piotr MARKIEWICZ // W: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf. - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5). - S. 223-237. - ISBN 83-915287-5-8
44
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure / FUDALIŃSKI Janusz, MARKIEWICZ Piotr // W: Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]. - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 391-397. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
45
Preface / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zdenek Mikoláš // W: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium. - Kraków: Victoria, 2002. - S. 5. - ISBN 83-918127-4-X
46
Modele procesu formułowania strategii = Models of the Strategy Formulation Process / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9934. - ISSN 0208-7944
47
Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy / Piotr MARKIEWICZ ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2000. - 299 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options / Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Zarządzanie strategiczne w firmie = Goals and Scope of Strategic Planning / Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995), s. 31-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Strategie zarządzania - próba typologii = The Management - an Attempt at the Typology / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994), s. 15-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
53
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
54
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu / Stanisław GALATA, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1997]. - [27] k. : il. ; 30 cm
1
Laskowski J., Markiewicz P., (2017), Nie dajcie się zwieść pozorom, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 8-10; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
2
Markiewicz P., (2016), Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-169.
3
Markiewicz P., (2016), Business Model and Organic Approach in Strategic Management. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 317-324.
4
Markiewicz P., Żbikowska A., (2015), The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 213-225.
5
Markiewicz P., (2014), Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 51-59.
6
Markiewicz P., (2014), Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [61]-[75].
7
Bielińska-Dusza E., Cabała P., Pająk W., Markiewicz P., Nowak M., Węgrzyn P., Żyła K., Ligęza A., Bułka J., Jedliński J., Zieliński K., Duliński Z., Kajrunajtys D., (2013), Raport końcowy: Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji, Kraków : , 198 s.
8
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
9
Markiewicz P., (2013), Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 153-167; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.09/pdf
10
Markiewicz P., Żbikowska A., (2013), Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market, "Economic Horizons", vol. 15, nr 1, s. 63-77; http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf
11
Adamus M., Markiewicz P., (2013), Scenario Analysis under Chaos, "Intelektinė Ekonomika", vol. 7, nr 2(16), s. 182-194; http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934
12
Markiewicz P., (2012), Mapa strategii jako instrument implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 78-99.
13
Markiewicz P., (2012), Strategia. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 227-244.
14
Markiewicz P., (2012), Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 27-29.
15
Markiewicz P., (2012), Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 134-155.
16
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2011), Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego. [W:] Antonowicz A. (red.), Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 197-210.
17
Markiewicz P., (2011), Audyt personalny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 323-350.
18
Markiewicz P., (2011), Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 87-106.
19
Markiewicz P., (2011), Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189901
20
Markiewicz P., (2011), Change Management in the Strategy Implementation Process, "Intelektinė Ekonomika", vol. 5, nr 2(10), s. 257-267; https://www.mruni.eu/upload/iblock/e15/MARKIEWICZ.pdf
21
Markiewicz P., (2011), Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii. [W:] op., BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 259-270.
22
Markiewicz P., (2011), Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 297-315.
23
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
24
Markiewicz P., (2011), Audyt strategiczny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 253-272.
25
Markiewicz P., (2010), Change Management in Strategy Implementation Process. [W:] Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. (Contemporary Issues in Business, Management and Education), Vilnius : Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, s. 1-8.
26
Markiewicz P., (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685438
27
Markiewicz P., (2009), Audyt personalny - aspekt strategiczny, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 257-268; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-257.pdf
28
Markiewicz P., Kafel T., (2009), Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 219-229.
29
Markiewicz P., (2008), Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 23-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/157623105
30
Markiewicz P., (2007), Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 63-76.
31
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2006), Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 143-154.
32
Markiewicz P., (2006), Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie. [W:] Lisiński M. (red.), Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 91-138.
33
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 9-39.
34
Markiewicz P., (2005), Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 39-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/89002533
35
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 41-92.
36
Markiewicz P., Bielińska-Dusza E., (2005), Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 133-144.
37
Mikoláš Z., Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 211-220.
38
Markiewicz P., (2003), Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 71-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/50600570
39
Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization, Ostrava : Repronis, 49 s.
40
Markiewicz P., (2003), Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 105-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633778
41
Markiewicz P., (2003), Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/8462
42
Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., (2002), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : [s.n.] ; (Kluczbork : Druk. ANTYKWA), 173 s.
43
Markiewicz P., (2002), Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Rudolf S. (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223-237.
44
Fudaliński J., Markiewicz P., (2002), Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure. [W:] Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina], Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 391-397.
45
Fudaliński J., Markiewicz P., Mikoláš Z., (2002), Preface. [W:] Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium, Kraków : Victoria, s. 5.
46
Markiewicz P., (2001), Modele procesu formułowania strategii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 21-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/9934
47
Markiewicz P., (2000), Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy, Prom. Lisiński M., Kraków : , 299 k.
48
Smutek H., Markiewicz P., Fudaliński J., (1998), Formułowanie i wybór opcji strategicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 101-113.
49
Markiewicz P., Smutek H., (1995), Zarządzanie strategiczne w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 31-42.
50
Markiewicz P., (1994), Strategie zarządzania - próba typologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 15-23.
51
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 226 k.
52
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
53
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
54
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
55
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
56
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
57
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
58
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
59
Galata S., Markiewicz P., Smutek H., (1997), Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [27] k.
1
@misc{UEK:2168344162,
author = "Józef Laskowski and Piotr Markiewicz",
title = "Nie dajcie się zwieść pozorom",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "8-10",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
2
@inbook{UEK:2168308697,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "157-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
3
@inbook{UEK:2168310715,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Business Model and Organic Approach in Strategic Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "317-324",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
4
@inbook{UEK:2168295077,
author = "Piotr Markiewicz and Agnieszka Żbikowska",
title = "The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "213-225",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
5
@unpublished{UEK:2168303435,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "51-59",
year = "2014",
}
6
@unpublished{UEK:2168296097,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[61]-[75]",
year = "2014",
}
7
@misc{UEK:2168342063,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Paweł Cabała and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Maciej Nowak and Paweł Węgrzyn and Katarzyna Żyła and Antoni Ligęza and Jarosław Bułka and Jerzy Jedliński and Krzysztof Zieliński and Zbigniew Duliński and Danuta Kajrunajtys",
title = "Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
8
@misc{UEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
9
@article{UEK:2168266842,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "153-167",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2013.09},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.09/pdf},
}
10
@article{UEK:2168261720,
author = "Piotr Markiewicz and Agnieszka Żbikowska",
title = "Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market",
journal = "Economic Horizons",
number = "vol. 15, 1",
pages = "63-77",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5937/ekonhor1301061M},
url = {http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf},
}
11
@article{UEK:2168291539,
author = "Magdalena Adamus and Piotr Markiewicz",
title = "Scenario Analysis under Chaos",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "vol. 7, 2(16)",
pages = "182-194",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.13165/IE-13-7-2-03},
url = {http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934},
}
12
@unpublished{UEK:2168289113,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Mapa strategii jako instrument implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "78-99",
year = "2012",
}
13
@inbook{UEK:2168230866,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Strategia",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "227-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
14
@inbook{UEK:2168247702,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development",
booktitle = "Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "27-29",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0591-9",
}
15
@unpublished{UEK:2168260580,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "134-155",
year = "2012",
}
16
@inbook{UEK:2168350980,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz",
title = "Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego",
booktitle = "Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "197-210",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7531-155-6",
}
17
@inbook{UEK:2165604859,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Audyt personalny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "323-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
18
@unpublished{UEK:2168325293,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "87-106",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2168220570,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "23-36",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189901},
}
20
@article{UEK:2168328607,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Change Management in the Strategy Implementation Process",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "vol. 5, 2(10)",
pages = "257-267",
year = "2011",
url = {https://www.mruni.eu/upload/iblock/e15/MARKIEWICZ.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168220104,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "259-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
22
@inbook{UEK:2168217988,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "297-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
23
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
}
24
@inbook{UEK:2165604732,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Audyt strategiczny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "253-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
25
@inbook{UEK:2168221394,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Change Management in Strategy Implementation Process",
booktitle = "Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings",
pages = "1-8",
adress = "Vilnius",
publisher = "Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University",
year = "2010",
issn = "2029-7963",
isbn = "978-9955-28-757-5",
}
26
@article{UEK:53162,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "827",
pages = "37-50",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685438},
}
27
@article{UEK:2168278443,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Audyt personalny - aspekt strategiczny",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "257-268",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-257.pdf},
issn = "1640-6818",
}
28
@inbook{UEK:2166652809,
author = "Piotr Markiewicz and Tomasz Kafel",
title = "Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "219-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
29
@article{UEK:50511,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "23-34",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157623105},
}
30
@article{UEK:2168225852,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "63-76",
year = "2007",
}
31
@article{UEK:2168225722,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz",
title = "Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "143-154",
year = "2006",
}
32
@inbook{UEK:2168340783,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie",
pages = "91-138",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2006",
isbn = "978-83-88936-27-2",
}
33
@inbook{UEK:2168219072,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "9-39",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
34
@article{UEK:53183,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "39-53",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89002533},
}
35
@inbook{UEK:2168219074,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "41-92",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
36
@inbook{UEK:2166399592,
author = "Piotr Markiewicz and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "133-144",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
37
@inbook{UEK:2168225306,
author = "Zdenek Mikoláš and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "211-220",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
38
@article{UEK:2168220996,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "71-87",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50600570},
}
39
@book{UEK:2168225764,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization",
adress = "Ostrava",
publisher = "Repronis",
year = "2003",
isbn = "80-7329-036-7",
}
40
@article{UEK:2168223600,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "105-119",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50633778},
}
41
@article{UEK:2168220972,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "21-34",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8462},
}
42
@book{UEK:2168225336,
author = "Andrzej Szplit and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Strategie rozwoju organizacji",
adress = "Kraków; (Kluczbork",
publisher = "s.n.; Druk. ANTYKWA)",
year = "2002",
isbn = "83-87493-96-1",
}
43
@inbook{UEK:2168225214,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie",
pages = "223-237",
adress = "Łódź",
publisher = "Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915287-5-8",
}
44
@inbook{UEK:2168225776,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure",
booktitle = "Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]",
pages = "391-397",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-172-X ; 975-8100-22-X",
}
45
@misc{UEK:2168320413,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Zdenek Mikoláš",
title = "Preface",
booktitle = "Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Victoria",
year = "2002",
isbn = "83-918127-4-X",
}
46
@article{UEK:2168234810,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Modele procesu formułowania strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "21-31",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9934},
}
47
@unpublished{UEK:2168310957,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
48
@article{UEK:2168255272,
author = "Halina Smutek and Piotr Markiewicz and Janusz Fudaliński",
title = "Formułowanie i wybór opcji strategicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "101-113",
year = "1998",
}
49
@article{UEK:2168237722,
author = "Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Zarządzanie strategiczne w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "31-42",
year = "1995",
}
50
@article{UEK:2168276367,
author = "Piotr Markiewicz",
title = "Strategie zarządzania - próba typologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "15-23",
year = "1994",
}
51
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz and Gracjana Noga and Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
52
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Marek Szarucki",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
53
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
54
@unpublished{UEK:2168276499,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Leszek Kozioł",
title = "Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
55
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka and Stanisław Galata",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
56
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
57
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
58
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
59
@unpublished{UEK:2168329769,
author = "Stanisław Galata and Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID