Publications of the selected author

1

Title:
Business Model and Organic Approach in Strategic Management
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 317-324 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310715
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego = Internal Audit as a Tool for Improving the System of Strategic Management
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 157-169. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308697
chapter in monograph
See main document
3

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168295077
chapter in conference materials
4

Title:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Source:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [61]-[75]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296097
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym = The Business Model and the Organic Approach in Strategic Management
Source:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 51-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303435
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Scenario Analysis under Chaos = Scenarijų analizė chaoso sąlygomis
Source:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 7, nr 2(16) (2013) , s. 182-194. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168291539
article
7

Title:
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market
Source:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013) , s. 63-77. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168261720
article
8

Title:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Source:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266842
article
9

Title:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168288751
report
10

Title:
Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym
Source:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 134-155 - Bibliogr.
Signature:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260580
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Mapa strategii jako instrument implementacji strategii
Source:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 78-99 - Bibliogr.
Signature:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289113
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development
Source:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 27-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247702
chapter in monograph
13

Title:
Strategia
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 227-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230866
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Audyt strategiczny
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 253-272
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604732
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym
Source:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 87-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325293
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
34 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335555
book
17

Title:
Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 297-315. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217988
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa = Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220570
article
See main document
19

Title:
Audyt personalny
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 323-350
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604859
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii = The Judgement of the Rediness of Human Capital to Strategy Implementation
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220104
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Change Management in the Strategy Implementation Process = Pokyčių vadyba strategijų diegimo procese
Source:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 5, nr 2(10) (2011) , s. 257-267. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC BY-NC-ND
Nr:
2168328607
article
22

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Social Responsibility of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53162
article
See main document
23

Conference:
Scientific Conference: Business, Management and Education 2010, Wilno, Litwa, od 2010-11-18 do 2011-11-18
Title:
Change Management in Strategy Implementation Process [dokument elektroniczny]
Source:
Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010, s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education)
ISBN:
978-9955-28-757-5
Nr:
2168221394
chapter in conference materials
24

Title:
Audyt personalny - aspekt strategiczny = Personnel Audit - Strategic Aspect
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 257-268. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Access mode:
Nr:
2168278443
article
25

Title:
Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa
Source:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 219-229 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166652809
chapter in monograph
26

Title:
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management in the Process of Strategy Implementation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50511
article
See main document
27

Title:
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management within the Process of Strategy Implementation
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007) , s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225852
article
See main document
28

Title:
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225722
article
See main document
29

Title:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 9-39
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219072
chapter in monograph
30

Title:
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399592
chapter in conference materials
See main document
31

Title:
Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji = Organisational Culture as a Determinant in the Selection of a Competition Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005) , s. 39-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53183
article
See main document
32

Title:
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego
Source:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 41-92
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219074
chapter in monograph
33

Title:
Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej = Non-material Resources as a Source of Competitive Advantage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220972
article
See main document
34

Author:
Mikoláš Zdenek , Fudaliński Janusz , Markiewicz Piotr
Title:
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225306
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji = Enterprise Strategies in the Globalisation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003) , s. 71-87. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220996
article
See main document
36

Title:
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization
Publisher address:
Ostrava: Repronis, 2003
Physical description:
49 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
80-7329-036-7
Nr:
2168225764
book
37

Title:
Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy = Reputation as a Source of a Company's Competitive Advantage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223600
article
See main document
38

Author:
Fudaliński Janusz , Markiewicz Piotr , Mikoláš Zdenek
Title:
Preface
Source:
Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium / Zdenek Mikoláš - Kraków: Victoria, 2002, s. 5
ISBN:
83-918127-4-X
Nr:
2168320413
preface / summary
39

Conference:
2nd International Joint Sympozium on Business Administration, Karwina, Czechy, od 2002-06-17 do 2002-06-19
Title:
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure
Source:
Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 391-397 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
Nr:
2168225776
chapter in conference materials
40

Author:
Title:
Strategie rozwoju organizacji
Publisher address:
Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002
Physical description:
173 s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-96-1
Nr:
2168225336
monograph
41

Title:
Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Source:
Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 223-237
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5)
ISBN:
83-915287-5-8
Nr:
2168225214
chapter in monograph
42

Title:
Modele procesu formułowania strategii = Models of the Strategy Formulation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234810
article
See main document
43

Title:
Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
299 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/573
Nr:
2168310957
doctoral dissertation
44

Title:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255272
article
See main document
45

Title:
Zarządzanie strategiczne w firmie = Goals and Scope of Strategic Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237722
article
See main document
46

Title:
Strategie zarządzania - próba typologii = The Management - an Attempt at the Typology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994) , s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276367
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KAS/1/2008/S/459
Signature:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
unpublished scientific work
2

Title:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Research program:
30/KAS/1/2007/S/391
Signature:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
unpublished scientific work
3

Title:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.; 30 cm.
Research program:
13/KAS/1/2006/S/288
Signature:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
unpublished scientific work
4

Title:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KSZ/1/2003/S/084
Signature:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
unpublished scientific work
5

Title:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
105/KPOiZ/02
Signature:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
unpublished scientific work
6

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
7

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
unpublished scientific work
8

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
unpublished scientific work
9

Title:
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
[27] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-301/Magazyn
Nr:
2168329769
unpublished scientific work
1
Business Model and Organic Approach in Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 317-324. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
2
Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego = Internal Audit as a Tool for Improving the System of Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 157-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
3
The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 213-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
4
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization / Piotr MARKIEWICZ // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [61]-[75]. - Summ. - Bibliogr.
5
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym = The Business Model and the Organic Approach in Strategic Management / Piotr MARKIEWICZ // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 51-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
6
Scenario Analysis under Chaos = Scenarijų analizė chaoso sąlygomis / Magdalena Adamus, Piotr MARKIEWICZ // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 7, nr 2(16) (2013), s. 182-194. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934. - ISSN 1822-8011
7
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market / Piotr MARKIEWICZ, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013), s. 63-77. - Summ.. - [odczyt: 04.10.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf. - ISSN 1450-863X
8
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization / Piotr MARKIEWICZ // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.09/pdf. - ISSN 2029-7491
9
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / oprac. Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm
10
Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym / Piotr MARKIEWICZ // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 134-155. - Bibliogr.
11
Mapa strategii jako instrument implementacji strategii / Piotr MARKIEWICZ // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 78-99. - Bibliogr.
12
Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development / Piotr MARKIEWICZ // W: Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2012. - S. 27-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0591-9
13
Strategia / Piotr MARKIEWICZ // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 227-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
14
Audyt strategiczny / Piotr MARKIEWICZ // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 253-272. - ISBN 978-83-208-1914-4
15
Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym / Piotr MARKIEWICZ // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 87-106. - Bibliogr.
16
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
17
Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii / Piotr MARKIEWICZ // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 297-315. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
18
Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa = Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
19
Audyt personalny / Piotr MARKIEWICZ // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 323-350. - ISBN 978-83-208-1914-4
20
Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii = The Judgement of the Rediness of Human Capital to Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
21
Change Management in the Strategy Implementation Process = Pokyčių vadyba strategijų diegimo procese / Piotr MARKIEWICZ // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics. - vol. 5, nr 2(10) (2011), s. 257-267. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mruni.eu/upload/iblock/e15/MARKIEWICZ.pdf. - ISSN 1822-8011
22
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Social Responsibility of Enterprises / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
23
Change Management in Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ // W: Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Vilnius : Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). - S. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9955-28-757-5
24
Audyt personalny - aspekt strategiczny = Personnel Audit - Strategic Aspect / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 257-268. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-257.pdf. - ISSN 2080-4881
25
Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa / Piotr MARKIEWICZ, Tomasz KAFEL // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 219-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
26
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management in the Process of Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157623105. - ISSN 1898-6447
27
Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii = Change Management within the Process of Strategy Implementation / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
28
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
29
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 9-39. - ISBN 83-914805-7-7
30
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
31
Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji = Organisational Culture as a Determinant in the Selection of a Competition Strategy / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 39-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=89002533. - ISSN 0208-7944
32
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 41-92. - ISBN 83-914805-7-7
33
Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej = Non-material Resources as a Source of Competitive Advantage / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=8462. - ISSN 0208-7944
34
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation / Zdenek Mikoláš, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
35
Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji = Enterprise Strategies in the Globalisation Process / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 71-87. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50600570. - ISSN 0208-7944
36
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ. - Ostrava : Repronis, 2003. - 49 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 80-7329-036-7
37
Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy = Reputation as a Source of a Company's Competitive Advantage / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50633778. - ISSN 0208-7944
38
Preface / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zdenek Mikoláš // W: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium / Zdenek Mikoláš. - Kraków : Victoria, 2002. - S. 5. - ISBN 83-918127-4-X
39
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure / FUDALIŃSKI Janusz, MARKIEWICZ Piotr // W: Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 391-397. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
40
Strategie rozwoju organizacji / [aut.: Andrzej Szplit, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK]. - Kraków; (Kluczbork : [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002. - 173 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-96-1
41
Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / Piotr MARKIEWICZ // W: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf. - Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5). - S. 223-237. - ISBN 83-915287-5-8
42
Modele procesu formułowania strategii = Models of the Strategy Formulation Process / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9934. - ISSN 0208-7944
43
Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy / Piotr MARKIEWICZ ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2000. - 299 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options / Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
45
Zarządzanie strategiczne w firmie = Goals and Scope of Strategic Planning / Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995), s. 31-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
46
Strategie zarządzania - próba typologii = The Management - an Attempt at the Typology / Piotr MARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994), s. 15-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
49
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
50
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu / Stanisław GALATA, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1997]. - [27] k. : il. ; 30 cm
1
Markiewicz P., (2016), Business Model and Organic Approach in Strategic Management. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 317-324.
2
Markiewicz P., (2016), Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-169.
3
Markiewicz P., Żbikowska A., (2015), The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 213-225.
4
Markiewicz P., (2014), Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [61]-[75].
5
Markiewicz P., (2014), Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 51-59.
6
Adamus M., Markiewicz P., (2013), Scenario Analysis under Chaos, "Intelektinė Ekonomika", vol. 7, nr 2(16), s. 182-194; http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=355934
7
Markiewicz P., Żbikowska A., (2013), Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market, "Economic Horizons", vol. 15, nr 1, s. 63-77; http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Markiewicz_Zbikowska_EN.pdf
8
Markiewicz P., (2013), Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 153-167; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.09/pdf
9
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
10
Markiewicz P., (2012), Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 134-155.
11
Markiewicz P., (2012), Mapa strategii jako instrument implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 78-99.
12
Markiewicz P., (2012), Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 27-29.
13
Markiewicz P., (2012), Strategia. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 227-244.
14
Markiewicz P., (2011), Audyt strategiczny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 253-272.
15
Markiewicz P., (2011), Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 87-106.
16
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
17
Markiewicz P., (2011), Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 297-315.
18
Markiewicz P., (2011), Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189901
19
Markiewicz P., (2011), Audyt personalny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 323-350.
20
Markiewicz P., (2011), Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 259-270.
21
Markiewicz P., (2011), Change Management in the Strategy Implementation Process, "Intelektinė Ekonomika", vol. 5, nr 2(10), s. 257-267; https://www.mruni.eu/upload/iblock/e15/MARKIEWICZ.pdf
22
Markiewicz P., (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685438
23
Markiewicz P., (2010), Change Management in Strategy Implementation Process. [W:] Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. (Contemporary Issues in Business, Management and Education), Vilnius : Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, s. 1-8.
24
Markiewicz P., (2009), Audyt personalny - aspekt strategiczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 257-268; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-257.pdf
25
Markiewicz P., Kafel T., (2009), Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 219-229.
26
Markiewicz P., (2008), Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 23-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/157623105
27
Markiewicz P., (2007), Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 63-76.
28
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2006), Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 143-154.
29
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 9-39.
30
Markiewicz P., Bielińska-Dusza E., (2005), Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 133-144.
31
Markiewicz P., (2005), Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 39-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/89002533
32
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 41-92.
33
Markiewicz P., (2003), Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/8462
34
Mikoláš Z., Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 211-220.
35
Markiewicz P., (2003), Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 71-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/50600570
36
Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization, Ostrava : Repronis, 49 s.
37
Markiewicz P., (2003), Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 105-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633778
38
Fudaliński J., Markiewicz P., Mikoláš Z., (2002), Preface. [W:] Mikoláš Z. (red.), Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium, Kraków : Victoria, s. 5.
39
Fudaliński J., Markiewicz P., (2002), Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure. [W:] Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina], Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 391-397.
40
Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., (2002), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : [s.n.] ; (Kluczbork : Druk. ANTYKWA), 173 s.
41
Markiewicz P., (2002), Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Rudolf S. (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223-237.
42
Markiewicz P., (2001), Modele procesu formułowania strategii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 21-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/9934
43
Markiewicz P., (2000), Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy, Prom. Lisiński M., Kraków : , 299 k.
44
Smutek H., Markiewicz P., Fudaliński J., (1998), Formułowanie i wybór opcji strategicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 101-113.
45
Markiewicz P., Smutek H., (1995), Zarządzanie strategiczne w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 31-42.
46
Markiewicz P., (1994), Strategie zarządzania - próba typologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 15-23.
47
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
48
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
49
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
50
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
51
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
52
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
53
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
54
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
55
Galata S., Markiewicz P., Smutek H., (1997), Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [27] k.
1
@inbook{UEK:2168310715,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Business Model and Organic Approach in Strategic Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "317-324",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
2
@inbook{UEK:2168308697,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarządzania strategicznego",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "157-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
3
@inbook{UEK:2168295077,
author = "Markiewicz Piotr and Żbikowska Agnieszka",
title = "The Role of Marketing in the Development of Business Models - a Theoretical Approach",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "213-225",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
4
@unpublished{UEK:2168296097,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[61]-[75]",
year = "2014",
}
5
@unpublished{UEK:2168303435,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "51-59",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168291539,
author = "Adamus Magdalena and Markiewicz Piotr",
title = "Scenario Analysis under Chaos",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "vol. 7, 2(16)",
pages = "182-194",
year = "2013",
}
7
@article{UEK:2168261720,
author = "Markiewicz Piotr and Żbikowska Agnieszka",
title = "Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market",
journal = "Economic Horizons",
number = "vol. 15, 1",
pages = "63-77",
year = "2013",
}
8
@article{UEK:2168266842,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "153-167",
year = "2013",
}
9
@misc{UEK:2168288751,
author = "Adamus Magdalena and Bielińska-Dusza Edyta and Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Pająk Wojciech",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
10
@unpublished{UEK:2168260580,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "134-155",
year = "2012",
}
11
@unpublished{UEK:2168289113,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Mapa strategii jako instrument implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "78-99",
year = "2012",
}
12
@inbook{UEK:2168247702,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development",
booktitle = "Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "27-29",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0591-9",
}
13
@inbook{UEK:2168230866,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Strategia",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "227-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
14
@inbook{UEK:2165604732,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Audyt strategiczny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "253-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
15
@unpublished{UEK:2168325293,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "87-106",
year = "2011",
}
16
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
17
@inbook{UEK:2168217988,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Adaptacyjne metodyki zarządzania projektem jako instrument implementacji strategii",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "297-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
18
@article{UEK:2168220570,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "23-36",
year = "2011",
}
19
@inbook{UEK:2165604859,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Audyt personalny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "323-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
20
@inbook{UEK:2168220104,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "259-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
21
@article{UEK:2168328607,
author = "Markiewicz Piotr and ",
title = "Change Management in the Strategy Implementation Process",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "vol. 5, 2(10)",
pages = "257-267",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:53162,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "827",
pages = "37-50",
year = "2010",
}
23
@inbook{UEK:2168221394,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Change Management in Strategy Implementation Process",
booktitle = "Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings",
pages = "1-8",
adress = "Vilnius",
publisher = "Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University",
year = "2010",
issn = "2029-7963",
isbn = "978-9955-28-757-5",
}
24
@article{UEK:2168278443,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Audyt personalny - aspekt strategiczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "257-268",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
25
@inbook{UEK:2166652809,
author = "Markiewicz Piotr and Kafel Tomasz",
title = "Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "219-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
26
@article{UEK:50511,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "23-34",
year = "2008",
}
27
@article{UEK:2168225852,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "63-76",
year = "2007",
}
28
@article{UEK:2168225722,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Markiewicz Piotr",
title = "Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "143-154",
year = "2006",
}
29
@inbook{UEK:2168219072,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "9-39",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
30
@inbook{UEK:2166399592,
author = "Markiewicz Piotr and Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "133-144",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
31
@article{UEK:53183,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "39-53",
year = "2005",
}
32
@inbook{UEK:2168219074,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "41-92",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
33
@article{UEK:2168220972,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "21-34",
year = "2003",
}
34
@inbook{UEK:2168225306,
author = "Mikoláš Zdenek and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "211-220",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
35
@article{UEK:2168220996,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "71-87",
year = "2003",
}
36
@book{UEK:2168225764,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization",
adress = "Ostrava",
publisher = "Repronis",
year = "2003",
isbn = "80-7329-036-7",
}
37
@article{UEK:2168223600,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "105-119",
year = "2003",
}
38
@misc{UEK:2168320413,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Mikoláš Zdenek",
title = "Preface",
booktitle = "Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Victoria",
year = "2002",
isbn = "83-918127-4-X",
}
39
@inbook{UEK:2168225776,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure",
booktitle = "Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]",
pages = "391-397",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-172-X ; 975-8100-22-X",
}
40
@book{UEK:2168225336,
author = "Szplit Andrzej and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Smutek Halina",
title = "Strategie rozwoju organizacji",
adress = "Kraków; (Kluczbork",
publisher = "s.n.; Druk. ANTYKWA)",
year = "2002",
isbn = "83-87493-96-1",
}
41
@inbook{UEK:2168225214,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Reputacja jako niematerialny zasób w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie",
pages = "223-237",
adress = "Łódź",
publisher = "Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915287-5-8",
}
42
@article{UEK:2168234810,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Modele procesu formułowania strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "21-31",
year = "2001",
}
43
@unpublished{UEK:2168310957,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Zasoby niematerialne w procesie formułowania globalnej strategii firmy",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
44
@article{UEK:2168255272,
author = "Smutek Halina and Markiewicz Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Formułowanie i wybór opcji strategicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "101-113",
year = "1998",
}
45
@article{UEK:2168237722,
author = "Markiewicz Piotr and Smutek Halina",
title = "Zarządzanie strategiczne w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "31-42",
year = "1995",
}
46
@article{UEK:2168276367,
author = "Markiewicz Piotr",
title = "Strategie zarządzania - próba typologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "15-23",
year = "1994",
}
47
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Markiewicz Piotr and Noga Gracjana and Pająk Wojciech and Szarucki Marek",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
48
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Pająk Wojciech and Markiewicz Piotr and Szarucki Marek",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
49
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Szarucki Marek and Pająk Wojciech and Markiewicz Piotr",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
50
@unpublished{UEK:2168276499,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof and Kozioł Leszek",
title = "Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
51
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof and Machaczka Małgorzata and Galata Stanisław",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
52
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Galata Stanisław and Belniak Ewa and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Smutek Halina and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Fudaliński Janusz and Krawiec Zdzisław and Machaczka Krzysztof and Markiewicz Piotr and Rojek Małgorzata",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
53
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
54
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
55
@unpublished{UEK:2168329769,
author = "Galata Stanisław and Markiewicz Piotr and Smutek Halina",
title = "Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}