Publications of the selected author
1

Title:
Opakowanie jako narzędzie reklamy i sprzedaży = Packaging as an Instrument of Advertising and Selling
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 595 (2002) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230502
article
2

Author:
Title:
Mieczysław Mysona : 1905-1980
Source:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 179-191 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255036
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Analiza makroekonomicznych i mikroekonomicznych aspektów współczesnego opakowalnictwa towarów = The Analysis of Macroeconomic and Microeconomic Aspects of the Present-Day Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 530 (1999) , s. 85-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242014
article
4

Title:
Euromonitoring Researches on "Light" Product Labeling
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 125-127. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253526
chapter in conference materials
5

Author:
Title:
Wspomnienie o twórcach krakowskiej Akademii Ekonomicznej w 75-lecie jej powstania
Source:
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000 : materiały seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.) / red. Aleksandra Kowal-Kwiatkowska - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 9-12
ISBN:
83-7252-024-0
Nr:
2168252794
chapter in conference materials
6

Author:
Title:
Pakowanie w kontrolowanej lub modyfikowanej atmosferze (CA/MA) = Packaging in Controlled or Modified Atmosphere (CA/MA)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 510 (1998) , s. 39-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241986
article
7

Author:
Title:
Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań
Source:
Opakowanie. - nr 2 (1998) , s. 18-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347314
article
8

Author:
Title:
Opakowania jako stały element w zarządzaniu jakością towarów
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 166-168 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248718
chapter in conference materials
See main document
9

Author:
Marian Cichoń , Jan Kolek , Małgorzata Słota
Title:
Towaroznawcza charakterystyka folii aluminiowych do celów opakowaniowych = Characterization of the Usability of Aluminium Foil For Packaging Purposes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 487 (1997) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234178
article
10

Author:
Title:
Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań
Source:
Marketing a opakowania : materiały konferencyjne, Poznań, 21 października 1997 r. - Poznań: [b. w.], 1997, s. 33-40
Nr:
2168348008
chapter in conference materials
11

Title:
Impact of Packagings on Consumer's Behaviour and Decision in Marketing Process
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 69-70 - Bibliogr.
Nr:
2168273946
chapter in conference materials
12

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 487, 488, 492, 495
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Nr:
2168234242
journal / series editorial
13

Author:
Title:
Etykiety towarowe - akcydensy czy konieczność w gospodarce rynkowej = Labels - Jobbing Printing or Necessity in the Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 487 (1997) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234172
article
14

Author:
Title:
Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii = Packagings in Commodity Science, Marketing and Ecology
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Physical description:
222, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04326-2
Nr:
2168264672
monograph
15

Author:
Title:
Mandatory Nutrition Labeling on Packagings in Poland and European Union Countries
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 369-371. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255142
chapter in conference materials
16

Title:
Functional Food-problems and Health Claims
Source:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 21-22. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303947
varia
17

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 468, 469
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168247776
journal / series editorial
18

Author:
Title:
Papier czerpany
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 117
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364000
lexical items
See main document
19

Author:
Title:
Gramatura
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 58
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354892
lexical items
See main document
20

Author:
Title:
Działalność naukowa i dydaktyczna prof. dra hab. Henryka Chwiałkowskiego
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 131-132
Nr:
2168284611
varia
21

Author:
Title:
Formaty papieru
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 54
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354788
lexical items
See main document
22

Author:
Title:
Pergamin
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 119
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364236
lexical items
See main document
23

Author:
Title:
Odmiany wytworów papierniczych
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 111
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363608
lexical items
See main document
24

Author:
Title:
Papier mâché
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 117
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364008
lexical items
See main document
25

Author:
Title:
Grupy użytkowe wyrobów papierniczych
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 58
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354924
lexical items
See main document
26

Author:
Title:
Tezy do problematyki regulacji stanu prawnego dróg = Thesis to the Problem of Road Legal Stage Regulations
Source:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - z. 37 (1995) , s. 131-134. - Tytuł numeru: Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej, Zakopane, 28-29 wrzesień 1995 r. = Managerial, Technical and Legal Problems in Maintenance of Local Urban Roads
Series:
(Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne ; nr 6)
Nr:
2168343191
article
27

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 452, 461, 462
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168262532
journal / series editorial
28

Author:
Title:
Filigran
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 53
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354742
lexical items
See main document
29

Author:
Title:
Pergamin sztuczny
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 119
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364246
lexical items
See main document
30

Author:
Title:
Istota i zadania logistyki zabezpieczenia jakości towarów jako instrumentu marketingu i towaroznawstwa = Use of Preliminary Information in Researches into Packaging Reliability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 461 (1995) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241042
article
31

Author:
Title:
Papirus
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 117
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364010
lexical items
See main document
32

Title:
70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994
Physical description:
57, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-09-2
Nr:
2168332843
See related chapters
33

Author:
Title:
Odmiany wytworów papierniczych
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 111
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363606
lexical items
See main document
34

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 427, 432, 435, 436, 439, 449
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168247000
journal / series editorial
35

Author:
Title:
Pergamin
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 119
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364234
lexical items
See main document
36

Author:
Title:
Trendy w opakowalnictwie żywności ze szczególnym uwzględnieniem opakowań bezpośrednich
Source:
Materiały konferencji pod tytułem Surowce uzupełniające i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie żywności organizowanej w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu, Wrocław 4-5 października 1994 / red. Teresa Skrabka-Błotnicka - Wrocław: [s.n.], 1994, s. 69-79 - Bibliogr.
Nr:
2168347678
chapter in conference materials
37

Author:
Title:
Papirus
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 117
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364012
lexical items
See main document
38

Author:
Title:
Filigran
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 53
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354744
lexical items
See main document
39

Author:
Title:
Papier mâché
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 117
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364006
lexical items
See main document
40

Author:
Title:
Grupy użytkowe wyrobów papierniczych
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 58
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354926
lexical items
See main document
41

Author:
Title:
Znaczenie opakowań w towaroznawstwie, marketingu i ekologii = Role of Packagings in Commodity Sciences, Marketing and Ecology
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994) , s. 242-243. - Streszcz., summ.
Nr:
2168245148
article
42

Author:
Title:
Formaty papieru
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 54
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354790
lexical items
See main document
43

Author:
Title:
Pergamin sztuczny
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 119
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364244
lexical items
See main document
44

Author:
Title:
Gramatura
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 58
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354894
lexical items
See main document
45

Author:
Title:
Papier czerpany
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 117
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363998
lexical items
See main document
46

Title:
Informacje o działalności i osiągnięciach Instytutu Towaroznawstwa w ostatnim dziesięcioleciu (1984-1994)
Source:
70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. Marian CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994, s. 29-52
ISBN:
83-86439-09-2
Nr:
2168332853
chapter in book
See main document
47

Author:
Title:
Problemy harmonizacji labellingu ekologicznego na opakowaniach w Polsce z krajami członkowskimi Unii Europejskiej = Problems of Harmonizing the Ecological Labelling on Packing in Poland with That Used by the Member Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 439 (1994) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240982
article
48

Author:
Title:
Opakowanie i ekologia
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 5 (1994) , s. 151
Nr:
2168367536
review
49

Author:
Title:
Postępy prac doświadczalnych w zakresie zastosowania absorberów tlenu w nowoczesnych opakowaniach do środków żywności = Progress of Experimental Works Concerning the Use of Oxygen Absorbers in Modern Packages for Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 419 (1993) , s. [5]-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259298
article
50

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 396, 398, 415, 419, 423
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168252570
journal / series editorial
51

Author:
Title:
Opakowalnictwo i przechowalnictwo towarów w nowej systemowej koncepcji funkcjonowania logistycznego = Packaging and Storing of Goods According to the New Systemic Conception of Logistic Functioning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 415 (1993) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264308
article
52

Author:
Title:
Zawartość metali ciężkich w materiałach opakowaniowych wyrobów cukierniczych
Source:
Sympozjum "Środowisko a wartość zdrowotna żywności" : Lublin, 9 września 1993 - Lublin: Akademia Medyczna, 1993, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347078
varia
53

Author:
Title:
Wygodna żywność a opakowania i wymagania ekologiczne = Convenience Food - Packing and Ecological Requirement
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 47, nr 9 (1993) , s. 249-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276885
article
54

Title:
Safeness of Applied Coatings to Cans Predestinated to Processed Fruits = Die Sicherheit beschichteter Dosen für Obstkonserven
Source:
Forum Ware. - 21, nr 1-4 (1993) , s. 82-89. - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168338513
article
55

Author:
Marian Cichoń , Boris Nikołajewicz Strielcow
Title:
Opracowanie technologii przechowywania owoców i warzyw w pojemnikach z gazoselektywnymi membranami z tworzyw sztucznych = Designing of Technology of Storing Fruit and Vegetables in Containers with Plastic Gas-Selecting Membranes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 370 (1992) , s. 31-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264286
article
56

Title:
Przechowywanie owoców i warzyw w opakowaniach z elektrosomatycznym usuwaniem na zewnątrz nadmiaru wilgoci = Storing Fruit and Vegetables in Containers with Osmotic Elimination of Excessive Moisture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 370 (1992) , s. 21-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264288
article
57

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 378, 381, 383, 386
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168237000
journal / series editorial
58

Author:
Title:
Kształtowanie się składników mineralnych owocowych w opakowaniach z laminatów tekturowych
Source:
Warunki zdrowotne żywności i żywienia : sympozjum, Gdańsk, 21 maja 1992 - Gdańsk: Akademia Medyczna, 1992, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346946
varia
59

Title:
Wewnętrzne interakcje a jakość przetworów owocowych w puszkach w czasie przechowywania = Inner Interactions and the Quality of Canned Fruit During Storage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992) , s. 79-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245682
article
60

Author:
Title:
Badania wpływu ochronnych puszek na wartość odżywczą i zdrowotną zapakowanych przetworów owocowych
Source:
Żywność, Żywienie a Zdrowie Człowieka : Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN], Wrocław 1991.09.12 - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991, s. 89
Nr:
2168276641
varia
61

Author:
Title:
Wpływ czasu starzenia na migrację wolnego styrenu w folii opakowaniowej = Effect of the Aging Time on the Migration of Styrene in Packaging Foil
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991) , s. 19-28. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245556
article
62

Title:
Charakterystyka zmian barwy apertyzowanych owoców kolorowych w bezpośrednim kontakcie z różnymi powłokami ochronnymi puszek = Characterization of Colour Changes In Appertized Coloured Fruit in Direct Contact with Various Can Protective Coatings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 344 (1991) , s. 63-73. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245722
article
63

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 344, 352, 362
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168246082
journal / series editorial
64

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Wpływ uwarunkowań organizacyjnych na ochronę jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-05-25 do 1990-05-25
Title:
Czynniki oddziaływujące na jakość w sferze poprodukcyjnej
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 141-143 - Bibliogr.
Nr:
2168347144
article
65

Title:
Aseptyczne pakowanie płynnych produktów żywnościowych w systemie Tetra-Pak = Aseptic Packing of Liquid Foodstuffs After Tetra Pak System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 313 (1990) , s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235210
article
66

Title:
Investigation Concerning the Sorption and Difussive Features of Food Packaging Films
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168285007
varia
67

Title:
Poszukiwanie nowych bezpiecznych powłok ochronnych do puszek dla przetworów owocowych
Source:
"Środowisko a produkcja żywności" : XXI sesja naukowa, Warszawa, 3-4 września 1990 : streszczenia doniesień - Warszawa: Wydawnictwo SGGW - AR, 1990, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346878
varia
68

Title:
Towaroznawcze aspekty znakowania towarów spożywczych kodami słupkowymi i ich rola w światowej strategii marketingowej = Merchandise Aspects of Marking Foodstuffs with the Column Code and Their Role in the World Marketing Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990) , s. 27-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246172
article
69

Author:
Title:
Metalizowane folie z tworzyw sztucznych w opakowalnictwie towarów = Metallized Plastic Foil for Packing Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 313 (1990) , s. 5-12. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235172
article
70

Author:
Title:
Czynniki kształtujące jakość produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej
Source:
Opakowanie. - nr 6 (269) (1990) , s. 2-3 - Bibliogr.
Nr:
2168347820
article
71

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 313, 321
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Nr:
2168246162
journal / series editorial
72

Author:
Title:
Prediction of the Sorption Equilibrium of Water Vapor for Quality Evaluations of Packaging Films
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168285005
varia
73

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 280, 287, 301
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168276273
journal / series editorial
74

Author:
Title:
Zastosowanie metody reflektometrycznej do pomiaru luminacji aluminiowych folii opakowaniowych = The Use of the Reflectometric Method for Measuring the Luminace of Packing Aluminium Foil
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989) , s. 5-13. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264226
article
75

Title:
Towaroznawstwo przemysłowe
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
259 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168292245
academic script
76

Title:
Wpływ światła i opakowań na zmiany wyznaczników jakości mleka podczas jego przechowywania = Effect of Light and Packaging on the Changes in Quality Factors of Milk During Storage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 287 (1989) , s. 43-59. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248656
article
77

Title:
Badanie możliwości wdrożenia folii metalizowanych do pakowania wyrobów systemem trans-wrap i flow-pak w ZPC "Wawel" = Studies on the Possibilities of Practical Application of Metalized Foil for Packing Products at the Wawel Confectionery Factory Using the Trans-Wrap and Flow-Pack System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989) , s. 15-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264228
article
78

Author:
Title:
Badanie wpływu czynników technicznych i technologicznych w obrocie towarowym na utrzymanie jakości wybranych grup artykułów spożywczych i przemysłowych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 176-187 - Bibliogr.
Nr:
2168346866
article
79

Title:
Technika i technologia przechowywania artykułów spożywczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów III roku kierunku towaroznawstwa, Bibliogr.
Nr:
2168243848
academic script
80

Author:
Title:
Analiza szkód towarowych produktów spożywczych jako istotny czynnik zapobiegania niekorzystnym zmianom ich jakości w sferze poprodukcyjnej
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263168
varia
See main document
81

Author:
Ignacy Duda , Stanisław Kaczor , Stanisław Palka , Henryk Chwiałkowski , Antoni Berbeka , Krzesław Stokłosa , Maria Krełowska-Kułas , Franciszek Januszkiewicz , Czesław Banach , Danuta Hulak , Mieczysław Skrzypek , Jan Karczewski , Marian Cichoń , Wacław Adamczyk , Ewa Wrzosek , Grażyna Dudzińska , Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Niepokulczycka , Zygmunt Mikołajuk , Jadwiga Szymczak , Irena Iwińska
Conference:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Title:
Dyskusja
Source:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 29-94
Nr:
2168348944
voice in discussion / interview
See main document
82

Title:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988
Physical description:
170 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168345480
83

Conference:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Title:
Inhibitujące działanie barwy opakowań szklanych na zmiany wartości biologicznej soku z owoców kolorowych podczas długotrwałego przechowywania
Source:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / red. Halina Siwicka - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 184. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345956
varia
84

Title:
Wpływ stosowanych opakowań jednostkowych na zmianę wskaźników fizykochemicznych i cech sensorycznych wyrobów czekoladopodobnych = The Effect of Unit Packages on Physiochemlcal Indicators and Sensory Features of Chocolate-like Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988) , s. 57-68. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249440
article
85

Title:
Badanie dynamiki zmian jakości wyrobów czekoladopodobnych podczas przechowywania
Source:
Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień - Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346732
varia
86

Author:
Title:
Zakład Opakowalnictwa i Przechowalnictwa Towarów Instytutu Towaroznawstwa i jego zadania na przyszłość = The Department of Packaging and Storage of Goods the Institute of Commodity Science and its Future Aims
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987) , s. 97-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264138
article
87

Author:
Title:
Ocena przydatności giętkich laminatów produkcji krajowej do automatycznego pakowania wyrobów cukierniczych
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 67. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255768
varia
88

Author:
Title:
Wyroby papiernicze
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 487-516
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340023
chapter in textbook
See main document
89

Title:
Badanie migracji globalnej z jednorodnych folii opakowaniowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
253 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/829
Nr:
2168312943
doctoral dissertation
90

Author:
Title:
Wyroby z drewna
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 452-486
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340021
chapter in textbook
See main document
91

Title:
Wpływ stosowanych opakowań na zmiany cech sensorycznych i wartości witaminowej wybranych owoców mrożonych
Source:
Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985 - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985, s. 200. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346608
varia
92

Title:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1984
Physical description:
63 s.; 30 cm
Nr:
2168345620
academic script
93

Author:
Conference:
Sympozjum Żywność i żywienie a zdrowie człowieka, Ustroń Śląski, Polska, od 1984-09-13 do 1984-09-14
Title:
Z badań nad migracją substancji toksycznych z materiałów opakowaniowych do żywności
Source:
Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum - Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 1984, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348374
varia
94

Title:
Towaroznawstwo opakowań
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
250 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168264658
textbook
95

Title:
European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce = EAN - Integrated World System of Marking Unit Packages Versus Polish SLA-CMC System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 23-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280047
article
96

Author:
Title:
Wybrane metody badania wyrobów z papieru i z drewna : materiały pomocnicze do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
52 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335389
textbook
97

Author:
Title:
Z badań nad mechanizmem starzenia wytworów papierniczych = Out of the Investigations of Ageing Mechanism of Paper
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 129-136. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233980
article
98

Author:
Title:
Wpływ termicznego i hydrotermicznego starzenia pergaminu na zmianę jego cech użytkowych = The Influence of the Process of Thermic and Hydrothermic Growing Old of Parchment on the Change of its Utility Characteristics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 67-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233032
article
99

Title:
Towaroznawstwo przemysłowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168332775
academic script
100

Author:
Title:
Badanie zmian cech wizualnych papierów w procesie starzenia
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 308-310
Nr:
2168359194
article
101

Author:
Title:
Studium metrologii starzenia wyrobów papierniczych w aspekcie towaroznawczym = Researches on Metrology of Paper Aging in the Aspect Pertaining to the Science of Commodities
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1978
Physical description:
168 s.: il., tab., rys.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 43)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283695
monograph
102

Author:
Title:
Badanie zjawisk starzenia papierów w aspekcie towaroznawczym = Research on Paper Ageing in Terms of Science of Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 255-261. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250864
article
103

Title:
Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335391
textbook
104

Author:
Title:
Towaroznawstwo ceramiczne i szklane
Publisher address:
Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS, 1972
Physical description:
146, [1] s.: il.; 21 cm
Nr:
2168332771
book
105

Author:
Title:
Przemysłowe wykorzystanie odpadów drzewnych w ZSRR = Industrial Utilization of Wood Refuse in the Soviet Union
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 161-165. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250136
article
106

Title:
Towaroznawstwo opakowań
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168339309
textbook
107

Author:
Title:
Towary szklane
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 331-359
Nr:
2168336139
chapter in textbook
See main document
108

Author:
Title:
Towary ceramiczne
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 293-330
Nr:
2168336137
chapter in textbook
See main document
109

Author:
Title:
Ekonomiczne i towaroznawcze zagadnienia przemysłu wikliniarskiego
Publisher address:
Kraków: , 1962
Physical description:
137 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/23
Nr:
2168305307
doctoral dissertation
110

Author:
Title:
Badanie twardości drewna konsystometrem Höpplera = The Study of the Hardess of Wood by Means of Höppler's Consitometre
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [125]-132. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267030
article
111

Author:
Title:
Sprawa odbioru jakościowego w przemyśle wikliniarsko-koszykarskim
Source:
Przegląd Drobnej Wytwórczości. - R. 11, nr 20 (1961) , s. 18-20
Nr:
2168356882
article
112

Title:
Określanie wytrzymałości wikliny na zginanie statyczne przy zastosowaniu dynamometru Schoppera
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 12 (1960) , s. 61-72. - Rez., summ.
Nr:
2168277615
article
113

Title:
Oznaczanie wilgotności wikliny
Source:
Polska Wiklina. - R. 2, nr 3(7) (1958) , s. 11-13
Nr:
2168367128
unreviewed article
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza wpływu przepuszczalności tlenu i pary wodnej na trwałość produktów spożywczych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
91/KOT/1/2000/S
Signature:
NP-693/Magazyn
Nr:
2168333769
unpublished scientific work
2

Title:
Badania w zakresie zintegrowanych systemów opakowań w transporcie i dystrybucji żywności w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
86/KOT/5/98/S
Signature:
NP-577/Magazyn
Nr:
2168333525
unpublished scientific work
3

Author:
Zofia Cichoń , Marzena Ucherek , Małgorzata Słota
Title:
Techniczne i ekonomiczne problemy współczesnej technologii pakowania żywności
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
20 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
67/KOT/1/97/S
Signature:
NP-513/Magazyn
Nr:
2168333075
unpublished scientific work
4

Title:
Wpływ ustawy NLEA (Nutrition Labeling and Education Act - USA 1983) na znakowanie funkcjonalnej żywności w krajach europejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
45 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
74/KOT/5/96/S
Signature:
NP-446/Magazyn
Nr:
2168292091
unpublished scientific work
5

Title:
Stan i weryfikacja jakości labelingu na towarach spożywczych : (żywność funkcjonalna)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
27 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/KOT/1/95/S
Signature:
NP-385/Magazyn
Nr:
2168292097
unpublished scientific work
6

Title:
Techniczno-organizacyjne problemy labelingu i przekazywania informacji na opakowaniach jednostkowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
27 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/IT/8/94/S
Signature:
NP-317/Magazyn
Nr:
2168292109
unpublished scientific work
7

Title:
Analiza i badanie przyczyn dysproporcji degresji jakości produktów w opakowaniach jednostkowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
36 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
72/IT/18/93/S
Signature:
NP-211/Magazyn
Nr:
2168330283
unpublished scientific work
8

Title:
Badania weryfikacyjne przydatności stosowania opakowań metalowych do wybranych grup produktów spożywczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
45 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/IT/9/92/S
Signature:
NP-261/Magazyn
Nr:
2168329781
unpublished scientific work
9

Title:
Optymalizacja i racjonalizacja opakowań w zakresie dostosowania ich do komputerowej techniki odczytywania barkodów w systemie EAN
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Opt/IT/4/91/92
Signature:
NP-137/Magazyn
Nr:
2168331533
unpublished scientific work
10

Title:
Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
122, 42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po art.
Research program:
Opt. IT/4a/91
Signature:
NP-79/Magazyn
Nr:
2168331697
unpublished scientific work
11

Title:
Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
63 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
11/IT/9/90/BR
Signature:
NP-36/1/Magazyn
Nr:
2168332175
unpublished scientific work
1
Opakowanie jako narzędzie reklamy i sprzedaży = Packaging as an Instrument of Advertising and Selling / Marian CICHOŃ, Paweł TUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 595 (2002), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15110. - ISSN 0208-7944
2
Mieczysław Mysona : 1905-1980 / Marian CICHOŃ // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 179-191. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
3
Analiza makroekonomicznych i mikroekonomicznych aspektów współczesnego opakowalnictwa towarów = The Analysis of Macroeconomic and Microeconomic Aspects of the Present-Day Packaging / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 530 (1999), s. 85-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Euromonitoring Researches on "Light" Product Labeling / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 125-127. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
5
Wspomnienie o twórcach krakowskiej Akademii Ekonomicznej w 75-lecie jej powstania / Marian CICHOŃ // W: Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000 : materiały seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.) / [red. Aleksandra Kowal-Kwiatkowska]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 9-12. - ISBN 83-7252-024-0
6
Pakowanie w kontrolowanej lub modyfikowanej atmosferze (CA/MA) = Packaging in Controlled or Modified Atmosphere (CA/MA) / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 510 (1998), s. 39-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań / Marian CICHOŃ // Opakowanie. - nr 2 (1998), s. 18-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
8
Opakowania jako stały element w zarządzaniu jakością towarów / Marian CICHOŃ // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 166-168. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
9
Towaroznawcza charakterystyka folii aluminiowych do celów opakowaniowych = Characterization of the Usability of Aluminium Foil For Packaging Purposes / Marian CICHOŃ, Jan KOLEK, Małgorzata Słota // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 487 (1997), s. 21-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań / Marian CICHOŃ // W: Marketing a opakowania : materiały konferencyjne, Poznań, 21 października 1997 r. - Poznań: [b. w.], 1997. - S. 33-40
11
Impact of Packagings on Consumer's Behaviour and Decision in Marketing Process / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 69-70. - Bibliogr.
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 487, 488, 492, 495. - ISSN 0208-7944
13
Etykiety towarowe - akcydensy czy konieczność w gospodarce rynkowej = Labels - Jobbing Printing or Necessity in the Market Economy / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 487 (1997), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii = Packagings in Commodity Science, Marketing and Ecology / Marian CICHOŃ. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. - 222, [1] s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04326-2
15
Mandatory Nutrition Labeling on Packagings in Poland and European Union Countries / Marian CICHOŃ // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 369-371. - Summ. - Bibliogr.
16
Functional Food-problems and Health Claims / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki. - Kyyiv: KDTEU, 1996. - S. 21-22. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 468, 469. - ISSN 0208-7944
18
Papier czerpany / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 117. - ISBN 83-86439-16-5
19
Gramatura / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 58. - ISBN 83-86439-16-5
20
Działalność naukowa i dydaktyczna prof. dra hab. Henryka Chwiałkowskiego / Marian CICHOŃ // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 131-132
21
Formaty papieru / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 54. - ISBN 83-86439-16-5
22
Pergamin / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 119. - ISBN 83-86439-16-5
23
Odmiany wytworów papierniczych / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 111. - ISBN 83-86439-16-5
24
Papier mâché / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 117. - ISBN 83-86439-16-5
25
Grupy użytkowe wyrobów papierniczych / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 58. - ISBN 83-86439-16-5
26
Tezy do problematyki regulacji stanu prawnego dróg = Thesis to the Problem of Road Legal Stage Regulations / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - (Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne, ISSN 1231-9171 ; nr 6). - z. 37 (1995), s. 131-134. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej, Zakopane, 28-29 wrzesień 1995 r. = Managerial, Technical and Legal Problems in Maintenance of Local Urban Roads. - ISSN 1231-9155
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 452, 461, 462. - ISSN 0208-7944
28
Filigran / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 53. - ISBN 83-86439-16-5
29
Pergamin sztuczny / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 119. - ISBN 83-86439-16-5
30
Istota i zadania logistyki zabezpieczenia jakości towarów jako instrumentu marketingu i towaroznawstwa = Use of Preliminary Information in Researches into Packaging Reliability / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 461 (1995), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Papirus / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 117. - ISBN 83-86439-16-5
32
70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. Marian CICHOŃ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - 57, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-09-2
33
Odmiany wytworów papierniczych / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 111. - ISBN 83-86439-16-5
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 427, 432, 435, 436, 439, 449. - ISSN 0208-7944
35
Pergamin / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 119. - ISBN 83-86439-16-5
36
Trendy w opakowalnictwie żywności ze szczególnym uwzględnieniem opakowań bezpośrednich / Marian CICHOŃ // W: Materiały konferencji pod tytułem Surowce uzupełniające i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie żywności organizowanej w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu, Wrocław 4-5 października 1994 / [red. Teresa Skrabka-Błotnicka]. - Wrocław: [s.n.], 1994. - S. 69-79. - Bibliogr.
37
Papirus / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 117. - ISBN 83-86439-16-5
38
Filigran / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 53. - ISBN 83-86439-16-5
39
Papier mâché / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 117. - ISBN 83-86439-16-5
40
Grupy użytkowe wyrobów papierniczych / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 58. - ISBN 83-86439-16-5
41
Znaczenie opakowań w towaroznawstwie, marketingu i ekologii = Role of Packagings in Commodity Sciences, Marketing and Ecology / Marian CICHOŃ // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994), s. 242-243. - Streszcz., summ. - ISSN 0033-250X
42
Formaty papieru / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 54. - ISBN 83-86439-16-5
43
Pergamin sztuczny / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 119. - ISBN 83-86439-16-5
44
Gramatura / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 58. - ISBN 83-86439-16-5
45
Papier czerpany / Marian CICHOŃ // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 117. - ISBN 83-86439-16-5
46
Informacje o działalności i osiągnięciach Instytutu Towaroznawstwa w ostatnim dziesięcioleciu (1984-1994) / Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA // W: 70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. Marian CICHOŃ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - S. 29-52. - ISBN 83-86439-09-2
47
Problemy harmonizacji labellingu ekologicznego na opakowaniach w Polsce z krajami członkowskimi Unii Europejskiej = Problems of Harmonizing the Ecological Labelling on Packing in Poland with That Used by the Member Countries of the European Union / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 439 (1994), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Opakowanie i ekologia / Marian CICHOŃ // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 5 (1994), s. 151. - ISSN 0033-250X
49
Postępy prac doświadczalnych w zakresie zastosowania absorberów tlenu w nowoczesnych opakowaniach do środków żywności = Progress of Experimental Works Concerning the Use of Oxygen Absorbers in Modern Packages for Food Products / Marian CIHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 419 (1993), s. [5]-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 396, 398, 415, 419, 423. - ISSN 0208-7944
51
Opakowalnictwo i przechowalnictwo towarów w nowej systemowej koncepcji funkcjonowania logistycznego = Packaging and Storing of Goods According to the New Systemic Conception of Logistic Functioning / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 415 (1993), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Zawartość metali ciężkich w materiałach opakowaniowych wyrobów cukierniczych / Marian CICHOŃ // W: Sympozjum "Środowisko a wartość zdrowotna żywności" : Lublin, 9 września 1993. - Lublin: Akademia Medyczna, 1993. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie
53
Wygodna żywność a opakowania i wymagania ekologiczne = Convenience Food - Packing and Ecological Requirement / Marian CICHOŃ // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 47, nr 9 (1993), s. 249-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
54
Safeness of Applied Coatings to Cans Predestinated to Processed Fruits = Die Sicherheit beschichteter Dosen für Obstkonserven / Zofia CICHON, Marian CICHON // Forum Ware. - 21, nr 1-4 (1993), s. 82-89. - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0340-7705
55
Opracowanie technologii przechowywania owoców i warzyw w pojemnikach z gazoselektywnymi membranami z tworzyw sztucznych = Designing of Technology of Storing Fruit and Vegetables in Containers with Plastic Gas-Selecting Membranes / Marian CICHOŃ, Boris Nikołajewicz Strielcow // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 370 (1992), s. 31-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Przechowywanie owoców i warzyw w opakowaniach z elektrosomatycznym usuwaniem na zewnątrz nadmiaru wilgoci = Storing Fruit and Vegetables in Containers with Osmotic Elimination of Excessive Moisture / Zofia CICHOŃ, Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 370 (1992), s. 21-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 378, 381, 383, 386. - ISSN 0208-7944
58
Kształtowanie się składników mineralnych owocowych w opakowaniach z laminatów tekturowych / Marian CICHOŃ // W: Warunki zdrowotne żywności i żywienia : sympozjum, Gdańsk, 21 maja 1992. - Gdańsk: Akademia Medyczna, 1992. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
59
Wewnętrzne interakcje a jakość przetworów owocowych w puszkach w czasie przechowywania = Inner Interactions and the Quality of Canned Fruit During Storage / Zofia CICHOŃ, Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992), s. 79-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
Badania wpływu ochronnych puszek na wartość odżywczą i zdrowotną zapakowanych przetworów owocowych / Marian CICHOŃ // W: Żywność, Żywienie a Zdrowie Człowieka : Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN], Wrocław 1991.09.12. - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991. - S. 89
61
Wpływ czasu starzenia na migrację wolnego styrenu w folii opakowaniowej = Effect of the Aging Time on the Migration of Styrene in Packaging Foil / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991), s. 19-28. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Charakterystyka zmian barwy apertyzowanych owoców kolorowych w bezpośrednim kontakcie z różnymi powłokami ochronnymi puszek = Characterization of Colour Changes In Appertized Coloured Fruit in Direct Contact with Various Can Protective Coatings / Zofia CICHOŃ, Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 63-73. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 344, 352, 362. - ISSN 0208-7944
64
Czynniki oddziaływujące na jakość w sferze poprodukcyjnej / Marian CICHOŃ // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 141-143. - Bibliogr.
65
Aseptyczne pakowanie płynnych produktów żywnościowych w systemie Tetra-Pak = Aseptic Packing of Liquid Foodstuffs After Tetra Pak System / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 313 (1990), s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
66
Investigation Concerning the Sorption and Difussive Features of Food Packaging Films / Zofia CICHOŃ, Marian CICHOŃ // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie
67
Poszukiwanie nowych bezpiecznych powłok ochronnych do puszek dla przetworów owocowych / Zofia CICHOŃ, Marian CICHOŃ // W: "Środowisko a produkcja żywności" : XXI sesja naukowa, Warszawa, 3-4 września 1990 : streszczenia doniesień. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW - AR, 1990. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie
68
Towaroznawcze aspekty znakowania towarów spożywczych kodami słupkowymi i ich rola w światowej strategii marketingowej = Merchandise Aspects of Marking Foodstuffs with the Column Code and Their Role in the World Marketing Strategy / Zofia CICHOŃ, Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990), s. 27-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
69
Metalizowane folie z tworzyw sztucznych w opakowalnictwie towarów = Metallized Plastic Foil for Packing Goods / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 313 (1990), s. 5-12. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
70
Czynniki kształtujące jakość produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej / Marian CICHOŃ // Opakowanie. - nr 6 (269) (1990), s. 2-3. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
71
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 313, 321. - ISSN 0208-7944
72
Prediction of the Sorption Equilibrium of Water Vapor for Quality Evaluations of Packaging Films / Marian CICHOŃ // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
73
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 280, 287, 301. - ISSN 0208-7944
74
Zastosowanie metody reflektometrycznej do pomiaru luminacji aluminiowych folii opakowaniowych = The Use of the Reflectometric Method for Measuring the Luminace of Packing Aluminium Foil / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 280 (1989), s. 5-13. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Towaroznawstwo przemysłowe / Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 259 s. : il. ; 24 cm
76
Wpływ światła i opakowań na zmiany wyznaczników jakości mleka podczas jego przechowywania = Effect of Light and Packaging on the Changes in Quality Factors of Milk During Storage / Zofia CICHOŃ, Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 287 (1989), s. 43-59. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Badanie możliwości wdrożenia folii metalizowanych do pakowania wyrobów systemem trans-wrap i flow-pak w ZPC "Wawel" = Studies on the Possibilities of Practical Application of Metalized Foil for Packing Products at the Wawel Confectionery Factory Using the Trans-Wrap and Flow-Pack System / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989), s. 15-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Badanie wpływu czynników technicznych i technologicznych w obrocie towarowym na utrzymanie jakości wybranych grup artykułów spożywczych i przemysłowych / Marian CICHOŃ // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 176-187. - Bibliogr.
79
Technika i technologia przechowywania artykułów spożywczych / Marian CICHOŃ, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów III roku kierunku towaroznawstwa. - Bibliogr.
80
Analiza szkód towarowych produktów spożywczych jako istotny czynnik zapobiegania niekorzystnym zmianom ich jakości w sferze poprodukcyjnej / Marian CICHOŃ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 24. - Dostępne tylko streszczenie
81
Dyskusja / Ignacy DUDA, Stanisław Kaczor, Stanisław Palka, Henryk CHWIAŁKOWSKI, Antoni BERBEKA, Krzesław STOKŁOSA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Franciszek Januszkiewicz, Czesław Banach, Danuta Hulak, Mieczysław SKRZYPEK, Jan Karczewski, Marian CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK, Ewa WRZOSEK, Grażyna Dudzińska, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Niepokulczycka, Zygmunt Mikołajuk, Jadwiga Szymczak, Irena Iwińska // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 29-94
82
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - 170 s. : il. ; 23 cm
83
Inhibitujące działanie barwy opakowań szklanych na zmiany wartości biologicznej soku z owoców kolorowych podczas długotrwałego przechowywania / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 184. - Dostępne tylko streszczenie
84
Wpływ stosowanych opakowań jednostkowych na zmianę wskaźników fizykochemicznych i cech sensorycznych wyrobów czekoladopodobnych = The Effect of Unit Packages on Physiochemlcal Indicators and Sensory Features of Chocolate-like Products / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988), s. 57-68. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Badanie dynamiki zmian jakości wyrobów czekoladopodobnych podczas przechowywania / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ // W: Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień. - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 65. - Dostępne tylko streszczenie
86
Zakład Opakowalnictwa i Przechowalnictwa Towarów Instytutu Towaroznawstwa i jego zadania na przyszłość = The Department of Packaging and Storage of Goods the Institute of Commodity Science and its Future Aims / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987), s. 97-102. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
87
Ocena przydatności giętkich laminatów produkcji krajowej do automatycznego pakowania wyrobów cukierniczych / Marian CICHOŃ // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenia
88
Wyroby papiernicze / Marian CICHOŃ // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 487-516. - ISBN 83-208-0491-4
89
Badanie migracji globalnej z jednorodnych folii opakowaniowych / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA ; Promotor: Marian CICHOŃ. - Kraków, 1986. - 253 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Wyroby z drewna / Marian CICHOŃ // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 452-486. - ISBN 83-208-0491-4
91
Wpływ stosowanych opakowań na zmiany cech sensorycznych i wartości witaminowej wybranych owoców mrożonych / M. CICHOŃ, Z. CICHOŃ // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 200. - Dostępne tylko streszczenie
92
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK. - Warszawa: PTE, 1984. - 63 s. ; 30 cm
93
Z badań nad migracją substancji toksycznych z materiałów opakowaniowych do żywności / Marian CICHOŃ // W: Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum. - Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 1984. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
94
Towaroznawstwo opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
95
European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce = EAN - Integrated World System of Marking Unit Packages Versus Polish SLA-CMC System / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 23-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
Wybrane metody badania wyrobów z papieru i z drewna : materiały pomocnicze do ćwiczeń / Marian CICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 52 s. : il. ; 24 cm
97
Z badań nad mechanizmem starzenia wytworów papierniczych = Out of the Investigations of Ageing Mechanism of Paper / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981), s. 129-136. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Wpływ termicznego i hydrotermicznego starzenia pergaminu na zmianę jego cech użytkowych = The Influence of the Process of Thermic and Hydrothermic Growing Old of Parchment on the Change of its Utility Characteristics / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 67-76. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Towaroznawstwo przemysłowe / Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 238 s. : il. ; 24 cm
100
Badanie zmian cech wizualnych papierów w procesie starzenia / Marian CICHOŃ // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 308-310. - ISSN 0239-4464
101
Studium metrologii starzenia wyrobów papierniczych w aspekcie towaroznawczym = Researches on Metrology of Paper Aging in the Aspect Pertaining to the Science of Commodities / Marian CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1978. - 168 s. : il., tab., rys. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 43)
102
Badanie zjawisk starzenia papierów w aspekcie towaroznawczym = Research on Paper Ageing in Terms of Science of Commodities / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 255-261. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
103
Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 251 s. : il. ; 24 cm
104
Towaroznawstwo ceramiczne i szklane / Marian CICHOŃ. - Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS, 1972. - 146, [1] s. : il. ; 21 cm
105
Przemysłowe wykorzystanie odpadów drzewnych w ZSRR = Industrial Utilization of Wood Refuse in the Soviet Union / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 161-165. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
106
Towaroznawstwo opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 214 s. : il. ; 24 cm
107
Towary szklane / Marian CICHOŃ // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 331-359
108
Towary ceramiczne / Marian CICHOŃ // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 293-330
109
Ekonomiczne i towaroznawcze zagadnienia przemysłu wikliniarskiego / Marian CICHOŃ ; Promotor: Mieczysław MYSONA. - Kraków, 1962. - 137 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Badanie twardości drewna konsystometrem Höpplera = The Study of the Hardess of Wood by Means of Höppler's Consitometre / Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [125]-132. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
111
Sprawa odbioru jakościowego w przemyśle wikliniarsko-koszykarskim / Marian CICHOŃ // Przegląd Drobnej Wytwórczości. - R. 11, nr 20 (1961), s. 18-20
112
Określanie wytrzymałości wikliny na zginanie statyczne przy zastosowaniu dynamometru Schoppera / Mieczysław MYSONA, Marian CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 12 (1960), s. 61-72. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
113
Oznaczanie wilgotności wikliny / Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA // Polska Wiklina. - R. 2, nr 3(7) (1958), s. 11-13
114
Analiza wpływu przepuszczalności tlenu i pary wodnej na trwałość produktów spożywczych / Marian CICHOŃ, Marzena UCHEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
115
Badania w zakresie zintegrowanych systemów opakowań w transporcie i dystrybucji żywności w Polsce / Marian CICHOŃ (kierownik), Zofia CICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Techniczne i ekonomiczne problemy współczesnej technologii pakowania żywności / Zofia CICHOŃ, Marzena UCHEREK, Małgorzata Słota. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 20 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Wpływ ustawy NLEA (Nutrition Labeling and Education Act - USA 1983) na znakowanie funkcjonalnej żywności w krajach europejskich / Marian CICHOŃ (kier. tematu), Zofia CICHOŃ, Marzena UCHEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996/1997. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
118
Stan i weryfikacja jakości labelingu na towarach spożywczych : (żywność funkcjonalna) / Marian CICHOŃ (kier. tematu), Zofia CICHOŃ, Marzena UCHEREK, Mariola JUSZCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 27 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
119
Techniczno-organizacyjne problemy labelingu i przekazywania informacji na opakowaniach jednostkowych / Marian CICHOŃ (kier. tematu), Zofia CICHOŃ, Mariola JUSZCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 27 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Analiza i badanie przyczyn dysproporcji degresji jakości produktów w opakowaniach jednostkowych / Marian CICHOŃ (kierownik), Zofia CICHOŃ, Mariola JUSZCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 36 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Badania weryfikacyjne przydatności stosowania opakowań metalowych do wybranych grup produktów spożywczych / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Optymalizacja i racjonalizacja opakowań w zakresie dostosowania ich do komputerowej techniki odczytywania barkodów w systemie EAN / Marian CICHOŃ, Zofia CICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 79 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu / kier. tematu: Marian CICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 122, 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po art.
124
Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1 / Kier. tematu: Marian CICHOŃ ; wykonawcy: Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Zofia KOLEK, Zofia CICHOŃ, Jan KOLEK, Marian CICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 63 k. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
1
Cichoń M., Turek P., (2002), Opakowanie jako narzędzie reklamy i sprzedaży, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 595, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/15110
2
Cichoń M., (2000), Mieczysław Mysona : 1905-1980. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 179-191.
3
Cichoń M., (1999), Analiza makroekonomicznych i mikroekonomicznych aspektów współczesnego opakowalnictwa towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 530, s. 85-95.
4
Cichoń M., Cichoń Z., (1999), Euromonitoring Researches on "Light" Product Labeling. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 125-127.
5
Cichoń M., (1999), Wspomnienie o twórcach krakowskiej Akademii Ekonomicznej w 75-lecie jej powstania. [W:] Kowal-Kwiatkowska A. (red.), Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000: materiały seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-12.
6
Cichoń M., (1998), Pakowanie w kontrolowanej lub modyfikowanej atmosferze (CA/MA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 510, s. 39-45.
7
Cichoń M., (1998), Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań, "Opakowanie", nr 2, s. 18-21.
8
Cichoń M., (1998), Opakowania jako stały element w zarządzaniu jakością towarów. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 166-168.
9
Cichoń M., Kolek J., Słota M., (1997), Towaroznawcza charakterystyka folii aluminiowych do celów opakowaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 487, s. 21-37.
10
Cichoń M., (1997), Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań. [W:] Marketing a opakowania : materiały konferencyjne, Poznań, 21 października 1997 r, Poznań : [b. w.], s. 33-40.
11
Cichoń M., Cichoń Z., (1997), Impact of Packagings on Consumer's Behaviour and Decision in Marketing Process. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 69-70.
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 487, 488, 492, 495. - . - 0208-7944
13
Cichoń M., (1997), Etykiety towarowe - akcydensy czy konieczność w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 487, s. 5-19.
14
Cichoń M., (1996), Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 222, [1] s.
15
Cichoń M., (1996), Mandatory Nutrition Labeling on Packagings in Poland and European Union Countries. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 369-371.
16
Cichoń M., Cichoń Z., (1996), Functional Food-problems and Health Claims. [W:] Mazaraki A. (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 21-22.
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 468, 469. - . - 0208-7944
18
Cichoń M., (1995), Papier czerpany. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117.
19
Cichoń M., (1995), Gramatura. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58.
20
Cichoń M., (1995), Działalność naukowa i dydaktyczna prof. dra hab. Henryka Chwiałkowskiego. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 131-132.
21
Cichoń M., (1995), Formaty papieru. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 54.
22
Cichoń M., (1995), Pergamin. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119.
23
Cichoń M., (1995), Odmiany wytworów papierniczych. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111.
24
Cichoń M., (1995), Papier mâché. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117.
25
Cichoń M., (1995), Grupy użytkowe wyrobów papierniczych. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58.
26
Cichoń M., (1995), Tezy do problematyki regulacji stanu prawnego dróg, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie", z. 37, s. 131-134.
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 452, 461, 462. - . - 0208-7944
28
Cichoń M., (1995), Filigran. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53.
29
Cichoń M., (1995), Pergamin sztuczny. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119.
30
Cichoń M., (1995), Istota i zadania logistyki zabezpieczenia jakości towarów jako instrumentu marketingu i towaroznawstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 461, s. 5-14.
31
Cichoń M., (1995), Papirus. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117.
32
Cichoń M. (red.), (1994), 70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 57, [1] s.
33
Cichoń M., (1994), Odmiany wytworów papierniczych. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111.
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 427, 432, 435, 436, 439, 449. - . - 0208-7944
35
Cichoń M., (1994), Pergamin. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119.
36
Cichoń M., (1994), Trendy w opakowalnictwie żywności ze szczególnym uwzględnieniem opakowań bezpośrednich. [W:] Skrabka-Błotnicka T. (red.), Materiały konferencji pod tytułem Surowce uzupełniające i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie żywności organizowanej w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu, Wrocław 4-5 października 1994, Wrocław : [s.n.], s. 69-79.
37
Cichoń M., (1994), Papirus. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117.
38
Cichoń M., (1994), Filigran. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53.
39
Cichoń M., (1994), Papier mâché. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117.
40
Cichoń M., (1994), Grupy użytkowe wyrobów papierniczych. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58.
41
Cichoń M., (1994), Znaczenie opakowań w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, "Przemysł Spożywczy", T. 48, nr 8, s. 242-243.
42
Cichoń M., (1994), Formaty papieru. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 54.
43
Cichoń M., (1994), Pergamin sztuczny. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119.
44
Cichoń M., (1994), Gramatura. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58.
45
Cichoń M., (1994), Papier czerpany. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117.
46
Cichoń M., Duda I., (1994), Informacje o działalności i osiągnięciach Instytutu Towaroznawstwa w ostatnim dziesięcioleciu (1984-1994). [W:] Cichoń M. (red.), 70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 29-52.
47
Cichoń M., (1994), Problemy harmonizacji labellingu ekologicznego na opakowaniach w Polsce z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 439, s. 5-12.
48
Cichoń M., (1994), Opakowanie i ekologia, "Przemysł Spożywczy", T. 48, nr 5, s. 151.
49
Cichoń M., (1993), Postępy prac doświadczalnych w zakresie zastosowania absorberów tlenu w nowoczesnych opakowaniach do środków żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 419, s. [5]-15.
50
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 396, 398, 415, 419, 423. - . - 0208-7944
51
Cichoń M., (1993), Opakowalnictwo i przechowalnictwo towarów w nowej systemowej koncepcji funkcjonowania logistycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 415, s. 5-12.
52
Cichoń M., (1993), Zawartość metali ciężkich w materiałach opakowaniowych wyrobów cukierniczych. [W:] Sympozjum "Środowisko a wartość zdrowotna żywności" : Lublin, 9 września 1993, Lublin : Akademia Medyczna, s. 35.
53
Cichoń M., (1993), Wygodna żywność a opakowania i wymagania ekologiczne, "Przemysł Spożywczy", T. 47, nr 9, s. 249-250.
54
Cichoń Z., Cichoń M., (1993), Safeness of Applied Coatings to Cans Predestinated to Processed Fruits, "Forum Ware", 21, nr 1-4, s. 82-89.
55
Cichoń M., Strielcow B., (1992), Opracowanie technologii przechowywania owoców i warzyw w pojemnikach z gazoselektywnymi membranami z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 370, s. 31-37.
56
Cichoń Z., Cichoń M., (1992), Przechowywanie owoców i warzyw w opakowaniach z elektrosomatycznym usuwaniem na zewnątrz nadmiaru wilgoci, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 370, s. 21-30.
57
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 378, 381, 383, 386. - . - 0208-7944
58
Cichoń M., (1992), Kształtowanie się składników mineralnych owocowych w opakowaniach z laminatów tekturowych. [W:] Warunki zdrowotne żywności i żywienia : sympozjum, Gdańsk, 21 maja 1992, Gdańsk : Akademia Medyczna, s. 21.
59
Cichoń Z., Cichoń M., (1992), Wewnętrzne interakcje a jakość przetworów owocowych w puszkach w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 79-96.
60
Cichoń M., (1991), Badania wpływu ochronnych puszek na wartość odżywczą i zdrowotną zapakowanych przetworów owocowych. [W:] Żywność, Żywienie a Zdrowie Człowieka : Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN], Wrocław 1991.09.12, Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, s. 89.
61
Cichoń M., (1991), Wpływ czasu starzenia na migrację wolnego styrenu w folii opakowaniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 352, s. 19-28.
62
Cichoń Z., Cichoń M., (1991), Charakterystyka zmian barwy apertyzowanych owoców kolorowych w bezpośrednim kontakcie z różnymi powłokami ochronnymi puszek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 63-73.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 344, 352, 362. - . - 0208-7944
64
Cichoń M., (1990), Czynniki oddziaływujące na jakość w sferze poprodukcyjnej, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 141-143.
65
Cichoń M., Cichoń Z., (1990), Aseptyczne pakowanie płynnych produktów żywnościowych w systemie Tetra-Pak, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 313, s. 13-24.
66
Cichoń Z., Cichoń M., (1990), Investigation Concerning the Sorption and Difussive Features of Food Packaging Films. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 48.
67
Cichoń Z., Cichoń M., (1990), Poszukiwanie nowych bezpiecznych powłok ochronnych do puszek dla przetworów owocowych. [W:] "Środowisko a produkcja żywności" : XXI sesja naukowa, Warszawa, 3-4 września 1990 : streszczenia doniesień, Warszawa : Wydawnictwo SGGW - AR, s. 35.
68
Cichoń Z., Cichoń M., (1990), Towaroznawcze aspekty znakowania towarów spożywczych kodami słupkowymi i ich rola w światowej strategii marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 27-42.
69
Cichoń M., (1990), Metalizowane folie z tworzyw sztucznych w opakowalnictwie towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 313, s. 5-12.
70
Cichoń M., (1990), Czynniki kształtujące jakość produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, "Opakowanie", nr 6 (269), s. 2-3.
71
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 313, 321. - . - 0208-7944
72
Cichoń M., (1990), Prediction of the Sorption Equilibrium of Water Vapor for Quality Evaluations of Packaging Films. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 47.
73
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 280, 287, 301. - . - 0208-7944
74
Cichoń M., (1989), Zastosowanie metody reflektometrycznej do pomiaru luminacji aluminiowych folii opakowaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 5-13.
75
Cichoń M., Duda I., (1989), Towaroznawstwo przemysłowe, Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 259 s.
76
Cichoń Z., Cichoń M., (1989), Wpływ światła i opakowań na zmiany wyznaczników jakości mleka podczas jego przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 43-59.
77
Cichoń M., Cichoń Z., (1989), Badanie możliwości wdrożenia folii metalizowanych do pakowania wyrobów systemem trans-wrap i flow-pak w ZPC "Wawel", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 15-30.
78
Cichoń M., (1988), Badanie wpływu czynników technicznych i technologicznych w obrocie towarowym na utrzymanie jakości wybranych grup artykułów spożywczych i przemysłowych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 176-187.
79
Cichoń M., Lisińska-Kuśnierz M., (1988), Technika i technologia przechowywania artykułów spożywczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 s.
80
Cichoń M., (1988), Analiza szkód towarowych produktów spożywczych jako istotny czynnik zapobiegania niekorzystnym zmianom ich jakości w sferze poprodukcyjnej. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 24.
81
Duda I., Kaczor S., Palka S., Chwiałkowski H., Berbeka A., Stokłosa K., Krełowska-Kułas M., Januszkiewicz F., Banach C., Hulak D., Skrzypek M., Karczewski J., Cichoń M., Adamczyk W., Wrzosek E., Dudzińska G., Stobiecka J., Niepokulczycka M., Mikołajuk Z., Szymczak J., Iwińska I., (1988), Dyskusja, "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41", s. 29-94.
82
Cichoń M., Skrzypek M. (red.), (1988), Towaroznawstwo: XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 170 s.
83
Cichoń M., Cichoń Z., (1988), Inhibitujące działanie barwy opakowań szklanych na zmiany wartości biologicznej soku z owoców kolorowych podczas długotrwałego przechowywania. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 184.
84
Cichoń M., Cichoń Z., (1988), Wpływ stosowanych opakowań jednostkowych na zmianę wskaźników fizykochemicznych i cech sensorycznych wyrobów czekoladopodobnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 57-68.
85
Cichoń M., Cichoń Z., (1987), Badanie dynamiki zmian jakości wyrobów czekoladopodobnych podczas przechowywania. [W:] Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień, Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 65.
86
Cichoń M., (1987), Zakład Opakowalnictwa i Przechowalnictwa Towarów Instytutu Towaroznawstwa i jego zadania na przyszłość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 97-102.
87
Cichoń M., (1987), Ocena przydatności giętkich laminatów produkcji krajowej do automatycznego pakowania wyrobów cukierniczych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 67.
88
Cichoń M., (1986), Wyroby papiernicze. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 487-516.
89
Walden-Kozłowska A., (1986), Badanie migracji globalnej z jednorodnych folii opakowaniowych, Prom. Cichoń M., Kraków : , 253 k.
90
Cichoń M., (1986), Wyroby z drewna. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 452-486.
91
Cichoń M., Cichoń Z., (1985), Wpływ stosowanych opakowań na zmiany cech sensorycznych i wartości witaminowej wybranych owoców mrożonych. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 200.
92
Cichoń M., Włodarczyk W., (1984), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych, Warszawa : PTE, 63 s.
93
Cichoń M., (1984), Z badań nad migracją substancji toksycznych z materiałów opakowaniowych do żywności. [W:] Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Katowice : Śląska Akademia Medyczna, s. 21.
94
Cichoń M., Włodarczyk W., (1984), Towaroznawstwo opakowań, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 250 s.
95
Cichoń M., Włodarczyk W., (1983), European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 23-32.
96
Cichoń M., (1982), Wybrane metody badania wyrobów z papieru i z drewna: materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 52 s.
97
Cichoń M., (1981), Z badań nad mechanizmem starzenia wytworów papierniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 129-136.
98
Cichoń M., (1980), Wpływ termicznego i hydrotermicznego starzenia pergaminu na zmianę jego cech użytkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 67-76.
99
Cichoń M., Duda I., (1980), Towaroznawstwo przemysłowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 238 s.
100
Cichoń M., (1979), Badanie zmian cech wizualnych papierów w procesie starzenia, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 308-310.
101
Cichoń M., (1978), Studium metrologii starzenia wyrobów papierniczych w aspekcie towaroznawczym, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 43), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 168 s.
102
Cichoń M., (1976), Badanie zjawisk starzenia papierów w aspekcie towaroznawczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 255-261.
103
Cichoń M., Włodarczyk W., (1974), Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań: ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań, Mysona M. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 251 s.
104
Cichoń M., (1972), Towaroznawstwo ceramiczne i szklane, Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS, 146, [1] s.
105
Cichoń M., (1972), Przemysłowe wykorzystanie odpadów drzewnych w ZSRR, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 161-165.
106
Cichoń M., Włodarczyk W., (1972), Towaroznawstwo opakowań, Mysona M. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 214 s.
107
Cichoń M., (1968), Towary szklane. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 331-359.
108
Cichoń M., (1968), Towary ceramiczne. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 293-330.
109
Cichoń M., (1962), Ekonomiczne i towaroznawcze zagadnienia przemysłu wikliniarskiego, Prom. Mysona M., Kraków : , 137 k.
110
Cichoń M., (1961), Badanie twardości drewna konsystometrem Höpplera, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [125]-132.
111
Cichoń M., (1961), Sprawa odbioru jakościowego w przemyśle wikliniarsko-koszykarskim, "Przegląd Drobnej Wytwórczości", R. 11, nr 20, s. 18-20.
112
Mysona M., Cichoń M., (1960), Określanie wytrzymałości wikliny na zginanie statyczne przy zastosowaniu dynamometru Schoppera, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 12, s. 61-72.
113
Cichoń M., Duda I., (1958), Oznaczanie wilgotności wikliny, "Polska Wiklina", R. 2, nr 3(7), s. 11-13.
114
Cichoń M., Ucherek M., (2000), Analiza wpływu przepuszczalności tlenu i pary wodnej na trwałość produktów spożywczych, Ucherek M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
115
Cichoń M., Cichoń Z., (1998), Badania w zakresie zintegrowanych systemów opakowań w transporcie i dystrybucji żywności w Polsce, Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
116
Cichoń Z., Ucherek M., Słota M., (1997), Techniczne i ekonomiczne problemy współczesnej technologii pakowania żywności, Cichoń M. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
117
Cichoń M., Cichoń Z., Ucherek M., (1996), Wpływ ustawy NLEA (Nutrition Labeling and Education Act - USA 1983) na znakowanie funkcjonalnej żywności w krajach europejskich, Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
118
Cichoń M., Cichoń Z., Ucherek M., Juszczyk M., (1996), Stan i weryfikacja jakości labelingu na towarach spożywczych: (żywność funkcjonalna), Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
119
Cichoń M., Cichoń Z., Juszczyk M., (1994), Techniczno-organizacyjne problemy labelingu i przekazywania informacji na opakowaniach jednostkowych, Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
120
Cichoń M., Cichoń Z., Juszczyk M., (1994), Analiza i badanie przyczyn dysproporcji degresji jakości produktów w opakowaniach jednostkowych, Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
121
Cichoń M., Cichoń Z., (1992), Badania weryfikacyjne przydatności stosowania opakowań metalowych do wybranych grup produktów spożywczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
122
Cichoń M., Cichoń Z., (1992), Optymalizacja i racjonalizacja opakowań w zakresie dostosowania ich do komputerowej techniki odczytywania barkodów w systemie EAN, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
123
Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu, (1991), Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122, 42 k.
124
Walden-Kozłowska A., Kolek Z., Cichoń Z., Kolek J., Cichoń M., (1990), Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1, Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@article{UEK:2168230502,
author = "Marian Cichoń and Paweł Turek",
title = "Opakowanie jako narzędzie reklamy i sprzedaży",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "595",
pages = "5-17",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15110},
}
2
@inbook{UEK:2168255036,
author = "Marian Cichoń",
title = "Mieczysław Mysona : 1905-1980",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "179-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
3
@article{UEK:2168242014,
author = "Marian Cichoń",
title = "Analiza makroekonomicznych i mikroekonomicznych aspektów współczesnego opakowalnictwa towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "530",
pages = "85-95",
year = "1999",
}
4
@inbook{UEK:2168253526,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Euromonitoring Researches on Light Product Labeling",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "125-127",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
5
@inbook{UEK:2168252794,
author = "Marian Cichoń",
title = "Wspomnienie o twórcach krakowskiej Akademii Ekonomicznej w 75-lecie jej powstania",
booktitle = "Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000 : materiały seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)",
pages = "9-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-024-0",
}
6
@article{UEK:2168241986,
author = "Marian Cichoń",
title = "Pakowanie w kontrolowanej lub modyfikowanej atmosferze (CA/MA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "510",
pages = "39-45",
year = "1998",
}
7
@article{UEK:2168347314,
author = "Marian Cichoń",
title = "Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań",
journal = "Opakowanie",
number = "2",
pages = "18-21",
year = "1998",
}
8
@inbook{UEK:2168248718,
author = "Marian Cichoń",
title = "Opakowania jako stały element w zarządzaniu jakością towarów",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "166-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
9
@article{UEK:2168234178,
author = "Marian Cichoń and Jan Kolek and Małgorzata Słota",
title = "Towaroznawcza charakterystyka folii aluminiowych do celów opakowaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "487",
pages = "21-37",
year = "1997",
}
10
@inbook{UEK:2168348008,
author = "Marian Cichoń",
title = "Funkcja informacyjna i edukacyjna opakowań",
booktitle = "Marketing a opakowania : materiały konferencyjne, Poznań, 21 października 1997 r.",
pages = "33-40",
adress = "Poznań",
publisher = "b. w.",
year = "1997",
}
11
@inbook{UEK:2168273946,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Impact of Packagings on Consumer's Behaviour and Decision in Marketing Process",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "69-70",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
12
@misc{UEK:2168234242,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
13
@article{UEK:2168234172,
author = "Marian Cichoń",
title = "Etykiety towarowe - akcydensy czy konieczność w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "487",
pages = "5-19",
year = "1997",
}
14
@book{UEK:2168264672,
author = "Marian Cichoń",
title = "Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1996",
isbn = "83-04-04326-2",
}
15
@inbook{UEK:2168255142,
author = "Marian Cichoń",
title = "Mandatory Nutrition Labeling on Packagings in Poland and European Union Countries",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "369-371",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
16
@misc{UEK:2168303947,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Functional Food-problems and Health Claims",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "21-22",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
17
@misc{UEK:2168247776,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
18
@inbook{UEK:2168364000,
author = "Marian Cichoń",
title = "Papier czerpany",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
19
@inbook{UEK:2168354892,
author = "Marian Cichoń",
title = "Gramatura",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
20
@misc{UEK:2168284611,
author = "Marian Cichoń",
title = "Działalność naukowa i dydaktyczna prof. dra hab. Henryka Chwiałkowskiego",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "131-132",
year = "1995",
}
21
@inbook{UEK:2168354788,
author = "Marian Cichoń",
title = "Formaty papieru",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
22
@inbook{UEK:2168364236,
author = "Marian Cichoń",
title = "Pergamin",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
23
@inbook{UEK:2168363608,
author = "Marian Cichoń",
title = "Odmiany wytworów papierniczych",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
24
@inbook{UEK:2168364008,
author = "Marian Cichoń",
title = "Papier mâché",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
25
@inbook{UEK:2168354924,
author = "Marian Cichoń",
title = "Grupy użytkowe wyrobów papierniczych",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
26
@article{UEK:2168343191,
author = "Marian Cichoń",
title = "Tezy do problematyki regulacji stanu prawnego dróg",
journal = "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie",
number = "z. 37",
pages = "131-134",
year = "1995",
issn = "1231-9171",
}
27
@misc{UEK:2168262532,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
28
@inbook{UEK:2168354742,
author = "Marian Cichoń",
title = "Filigran",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
29
@inbook{UEK:2168364246,
author = "Marian Cichoń",
title = "Pergamin sztuczny",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
30
@article{UEK:2168241042,
author = "Marian Cichoń",
title = "Istota i zadania logistyki zabezpieczenia jakości towarów jako instrumentu marketingu i towaroznawstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "461",
pages = "5-14",
year = "1995",
}
31
@inbook{UEK:2168364010,
author = "Marian Cichoń",
title = "Papirus",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
32
@book{UEK:2168332843,
title = "70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1994",
isbn = "83-86439-09-2",
}
33
@inbook{UEK:2168363606,
author = "Marian Cichoń",
title = "Odmiany wytworów papierniczych",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
34
@misc{UEK:2168247000,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
35
@inbook{UEK:2168364234,
author = "Marian Cichoń",
title = "Pergamin",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
36
@inbook{UEK:2168347678,
author = "Marian Cichoń",
title = "Trendy w opakowalnictwie żywności ze szczególnym uwzględnieniem opakowań bezpośrednich",
booktitle = "Materiały konferencji pod tytułem Surowce uzupełniające i materiały pomocnicze stosowane w przetwórstwie żywności organizowanej w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu, Wrocław 4-5 października 1994",
pages = "69-79",
adress = "Wrocław",
publisher = "s.n.",
year = "1994",
}
37
@inbook{UEK:2168364012,
author = "Marian Cichoń",
title = "Papirus",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
38
@inbook{UEK:2168354744,
author = "Marian Cichoń",
title = "Filigran",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
39
@inbook{UEK:2168364006,
author = "Marian Cichoń",
title = "Papier mâché",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
40
@inbook{UEK:2168354926,
author = "Marian Cichoń",
title = "Grupy użytkowe wyrobów papierniczych",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
41
@article{UEK:2168245148,
author = "Marian Cichoń",
title = "Znaczenie opakowań w towaroznawstwie, marketingu i ekologii",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 48, 8",
pages = "242-243",
year = "1994",
}
42
@inbook{UEK:2168354790,
author = "Marian Cichoń",
title = "Formaty papieru",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
43
@inbook{UEK:2168364244,
author = "Marian Cichoń",
title = "Pergamin sztuczny",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
44
@inbook{UEK:2168354894,
author = "Marian Cichoń",
title = "Gramatura",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
45
@inbook{UEK:2168363998,
author = "Marian Cichoń",
title = "Papier czerpany",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
46
@inbook{UEK:2168332853,
author = "Marian Cichoń and Ignacy Duda",
title = "Informacje o działalności i osiągnięciach Instytutu Towaroznawstwa w ostatnim dziesięcioleciu (1984-1994)",
booktitle = "70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "29-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1994",
isbn = "83-86439-09-2",
}
47
@article{UEK:2168240982,
author = "Marian Cichoń",
title = "Problemy harmonizacji labellingu ekologicznego na opakowaniach w Polsce z krajami członkowskimi Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "439",
pages = "5-12",
year = "1994",
}
48
@article{UEK:2168367536,
author = "Marian Cichoń",
title = "Opakowanie i ekologia",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 48, 5",
pages = "151",
year = "1994",
}
49
@article{UEK:2168259298,
author = "Marian Cichoń",
title = "Postępy prac doświadczalnych w zakresie zastosowania absorberów tlenu w nowoczesnych opakowaniach do środków żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "419",
pages = "[5]-15",
year = "1993",
}
50
@misc{UEK:2168252570,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
51
@article{UEK:2168264308,
author = "Marian Cichoń",
title = "Opakowalnictwo i przechowalnictwo towarów w nowej systemowej koncepcji funkcjonowania logistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "415",
pages = "5-12",
year = "1993",
}
52
@misc{UEK:2168347078,
author = "Marian Cichoń",
title = "Zawartość metali ciężkich w materiałach opakowaniowych wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Sympozjum "Środowisko a wartość zdrowotna żywności" : Lublin, 9 września 1993",
pages = "35",
adress = "Lublin",
publisher = "Akademia Medyczna",
year = "1993",
}
53
@article{UEK:2168276885,
author = "Marian Cichoń",
title = "Wygodna żywność a opakowania i wymagania ekologiczne",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 47, 9",
pages = "249-250",
year = "1993",
}
54
@article{UEK:2168338513,
author = "Zofia Cichoń and Marian Cichoń",
title = "Safeness of Applied Coatings to Cans Predestinated to Processed Fruits",
journal = "Forum Ware",
number = "21, 1-4",
pages = "82-89",
year = "1993",
}
55
@article{UEK:2168264286,
author = "Marian Cichoń and Boris Nikołajewicz Strielcow",
title = "Opracowanie technologii przechowywania owoców i warzyw w pojemnikach z gazoselektywnymi membranami z tworzyw sztucznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "370",
pages = "31-37",
year = "1992",
}
56
@article{UEK:2168264288,
author = "Zofia Cichoń and Marian Cichoń",
title = "Przechowywanie owoców i warzyw w opakowaniach z elektrosomatycznym usuwaniem na zewnątrz nadmiaru wilgoci",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "370",
pages = "21-30",
year = "1992",
}
57
@misc{UEK:2168237000,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
58
@misc{UEK:2168346946,
author = "Marian Cichoń",
title = "Kształtowanie się składników mineralnych owocowych w opakowaniach z laminatów tekturowych",
booktitle = "Warunki zdrowotne żywności i żywienia : sympozjum, Gdańsk, 21 maja 1992",
pages = "21",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Akademia Medyczna",
year = "1992",
}
59
@article{UEK:2168245682,
author = "Zofia Cichoń and Marian Cichoń",
title = "Wewnętrzne interakcje a jakość przetworów owocowych w puszkach w czasie przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "79-96",
year = "1992",
}
60
@misc{UEK:2168276641,
author = "Marian Cichoń",
title = "Badania wpływu ochronnych puszek na wartość odżywczą i zdrowotną zapakowanych przetworów owocowych",
booktitle = "Żywność, Żywienie a Zdrowie Człowieka : Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN], Wrocław 1991.09.12",
pages = "89",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN",
year = "1991",
}
61
@article{UEK:2168245556,
author = "Marian Cichoń",
title = "Wpływ czasu starzenia na migrację wolnego styrenu w folii opakowaniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "352",
pages = "19-28",
year = "1991",
}
62
@article{UEK:2168245722,
author = "Zofia Cichoń and Marian Cichoń",
title = "Charakterystyka zmian barwy apertyzowanych owoców kolorowych w bezpośrednim kontakcie z różnymi powłokami ochronnymi puszek",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "63-73",
year = "1991",
}
63
@misc{UEK:2168246082,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
64
@article{UEK:2168347144,
author = "Marian Cichoń",
title = "Czynniki oddziaływujące na jakość w sferze poprodukcyjnej",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "141-143",
year = "1990",
}
65
@article{UEK:2168235210,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Aseptyczne pakowanie płynnych produktów żywnościowych w systemie Tetra-Pak",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "313",
pages = "13-24",
year = "1990",
}
66
@misc{UEK:2168285007,
author = "Zofia Cichoń and Marian Cichoń",
title = "Investigation Concerning the Sorption and Difussive Features of Food Packaging Films",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "48",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
67
@misc{UEK:2168346878,
author = "Zofia Cichoń and Marian Cichoń",
title = "Poszukiwanie nowych bezpiecznych powłok ochronnych do puszek dla przetworów owocowych",
booktitle = ""Środowisko a produkcja żywności" : XXI sesja naukowa, Warszawa, 3-4 września 1990 : streszczenia doniesień",
pages = "35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW - AR",
year = "1990",
}
68
@article{UEK:2168246172,
author = "Zofia Cichoń and Marian Cichoń",
title = "Towaroznawcze aspekty znakowania towarów spożywczych kodami słupkowymi i ich rola w światowej strategii marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "27-42",
year = "1990",
}
69
@article{UEK:2168235172,
author = "Marian Cichoń",
title = "Metalizowane folie z tworzyw sztucznych w opakowalnictwie towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "313",
pages = "5-12",
year = "1990",
}
70
@article{UEK:2168347820,
author = "Marian Cichoń",
title = "Czynniki kształtujące jakość produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej",
journal = "Opakowanie",
number = "6 (269) ",
pages = "2-3",
year = "1990",
}
71
@misc{UEK:2168246162,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
72
@misc{UEK:2168285005,
author = "Marian Cichoń",
title = "Prediction of the Sorption Equilibrium of Water Vapor for Quality Evaluations of Packaging Films",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "47",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
73
@misc{UEK:2168276273,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
74
@article{UEK:2168264226,
author = "Marian Cichoń",
title = "Zastosowanie metody reflektometrycznej do pomiaru luminacji aluminiowych folii opakowaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "5-13",
year = "1989",
}
75
@book{UEK:2168292245,
author = "Marian Cichoń and Ignacy Duda",
title = "Towaroznawstwo przemysłowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
76
@article{UEK:2168248656,
author = "Zofia Cichoń and Marian Cichoń",
title = "Wpływ światła i opakowań na zmiany wyznaczników jakości mleka podczas jego przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "287",
pages = "43-59",
year = "1989",
}
77
@article{UEK:2168264228,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Badanie możliwości wdrożenia folii metalizowanych do pakowania wyrobów systemem trans-wrap i flow-pak w ZPC Wawel",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "15-30",
year = "1989",
}
78
@article{UEK:2168346866,
author = "Marian Cichoń",
title = "Badanie wpływu czynników technicznych i technologicznych w obrocie towarowym na utrzymanie jakości wybranych grup artykułów spożywczych i przemysłowych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "176-187",
year = "1988",
}
79
@book{UEK:2168243848,
author = "Marian Cichoń and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz",
title = "Technika i technologia przechowywania artykułów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
80
@misc{UEK:2168263168,
author = "Marian Cichoń",
title = "Analiza szkód towarowych produktów spożywczych jako istotny czynnik zapobiegania niekorzystnym zmianom ich jakości w sferze poprodukcyjnej",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "24",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
81
@misc{UEK:2168348944,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Kaczor and Stanisław Palka and Henryk Chwiałkowski and Antoni Berbeka and Krzesław Stokłosa and Maria Krełowska-Kułas and Franciszek Januszkiewicz and Czesław Banach and Danuta Hulak and Mieczysław Skrzypek and Jan Karczewski and Marian Cichoń and Wacław Adamczyk and Ewa Wrzosek and Grażyna Dudzińska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Niepokulczycka and Zygmunt Mikołajuk and Jadwiga Szymczak and Irena Iwińska",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "29-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
82
@book{UEK:2168345480,
title = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
83
@misc{UEK:2168345956,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Inhibitujące działanie barwy opakowań szklanych na zmiany wartości biologicznej soku z owoców kolorowych podczas długotrwałego przechowywania",
booktitle = "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988",
pages = "184",
adress = "Szczecin",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1988",
}
84
@article{UEK:2168249440,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Wpływ stosowanych opakowań jednostkowych na zmianę wskaźników fizykochemicznych i cech sensorycznych wyrobów czekoladopodobnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "57-68",
year = "1988",
url = {},
}
85
@misc{UEK:2168346732,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Badanie dynamiki zmian jakości wyrobów czekoladopodobnych podczas przechowywania",
booktitle = "Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień",
pages = "65",
adress = "Gdańsk ",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1987",
}
86
@article{UEK:2168264138,
author = "Marian Cichoń",
title = "Zakład Opakowalnictwa i Przechowalnictwa Towarów Instytutu Towaroznawstwa i jego zadania na przyszłość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "97-102",
year = "1987",
}
87
@misc{UEK:2168255768,
author = "Marian Cichoń",
title = "Ocena przydatności giętkich laminatów produkcji krajowej do automatycznego pakowania wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "67",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
88
@inbook{UEK:2168340023,
author = "Marian Cichoń",
title = "Wyroby papiernicze",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "487-516",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
89
@unpublished{UEK:2168312943,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Badanie migracji globalnej z jednorodnych folii opakowaniowych",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
90
@inbook{UEK:2168340021,
author = "Marian Cichoń",
title = "Wyroby z drewna",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "452-486",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
91
@misc{UEK:2168346608,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Wpływ stosowanych opakowań na zmiany cech sensorycznych i wartości witaminowej wybranych owoców mrożonych",
booktitle = "Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985",
pages = "200",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1985",
}
92
@book{UEK:2168345620,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
93
@misc{UEK:2168348374,
author = "Marian Cichoń",
title = "Z badań nad migracją substancji toksycznych z materiałów opakowaniowych do żywności",
booktitle = "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum",
pages = "21",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląska Akademia Medyczna",
year = "1984",
}
94
@book{UEK:2168264658,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Towaroznawstwo opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2",
}
95
@article{UEK:2168280047,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "23-32",
year = "1983",
}
96
@book{UEK:2168335389,
author = "Marian Cichoń",
title = "Wybrane metody badania wyrobów z papieru i z drewna : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
97
@article{UEK:2168233980,
author = "Marian Cichoń",
title = "Z badań nad mechanizmem starzenia wytworów papierniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "129-136",
year = "1981",
}
98
@article{UEK:2168233032,
author = "Marian Cichoń",
title = "Wpływ termicznego i hydrotermicznego starzenia pergaminu na zmianę jego cech użytkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "67-76",
year = "1980",
}
99
@book{UEK:2168332775,
author = "Marian Cichoń and Ignacy Duda",
title = "Towaroznawstwo przemysłowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
100
@article{UEK:2168359194,
author = "Marian Cichoń",
title = "Badanie zmian cech wizualnych papierów w procesie starzenia",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "308-310",
year = "1979",
}
101
@book{UEK:2168283695,
author = "Marian Cichoń",
title = "Studium metrologii starzenia wyrobów papierniczych w aspekcie towaroznawczym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1978",
issn = "0209-1674",
}
102
@article{UEK:2168250864,
author = "Marian Cichoń",
title = "Badanie zjawisk starzenia papierów w aspekcie towaroznawczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "255-261",
year = "1976",
}
103
@book{UEK:2168335391,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
104
@book{UEK:2168332771,
author = "Marian Cichoń",
title = "Towaroznawstwo ceramiczne i szklane",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw CRS",
year = "1972",
}
105
@article{UEK:2168250136,
author = "Marian Cichoń",
title = "Przemysłowe wykorzystanie odpadów drzewnych w ZSRR",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "161-165",
year = "1972",
}
106
@book{UEK:2168339309,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Towaroznawstwo opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
107
@inbook{UEK:2168336139,
author = "Marian Cichoń",
title = "Towary szklane",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "331-359",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
108
@inbook{UEK:2168336137,
author = "Marian Cichoń",
title = "Towary ceramiczne",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "293-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
109
@unpublished{UEK:2168305307,
author = "Marian Cichoń",
title = "Ekonomiczne i towaroznawcze zagadnienia przemysłu wikliniarskiego",
adress = "Kraków",
year = "1962",
}
110
@article{UEK:2168267030,
author = "Marian Cichoń",
title = "Badanie twardości drewna konsystometrem Höpplera",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[125]-132",
year = "1961",
}
111
@article{UEK:2168356882,
author = "Marian Cichoń",
title = "Sprawa odbioru jakościowego w przemyśle wikliniarsko-koszykarskim",
journal = "Przegląd Drobnej Wytwórczości",
number = "R. 11, 20",
pages = "18-20",
year = "1961",
}
112
@article{UEK:2168277615,
author = "Mieczysław Mysona and Marian Cichoń",
title = "Określanie wytrzymałości wikliny na zginanie statyczne przy zastosowaniu dynamometru Schoppera",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "12",
pages = "61-72",
year = "1960",
}
113
@article{UEK:2168367128,
author = "Marian Cichoń and Ignacy Duda",
title = "Oznaczanie wilgotności wikliny",
journal = "Polska Wiklina",
number = "R. 2, 3(7)",
pages = "11-13",
year = "1958",
}
114
@unpublished{UEK:2168333769,
author = "Marian Cichoń and Marzena Ucherek",
title = "Analiza wpływu przepuszczalności tlenu i pary wodnej na trwałość produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
115
@unpublished{UEK:2168333525,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Badania w zakresie zintegrowanych systemów opakowań w transporcie i dystrybucji żywności w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
116
@unpublished{UEK:2168333075,
author = "Zofia Cichoń and Marzena Ucherek and Małgorzata Słota",
title = "Techniczne i ekonomiczne problemy współczesnej technologii pakowania żywności",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
117
@unpublished{UEK:2168292091,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń and Marzena Ucherek",
title = "Wpływ ustawy NLEA (Nutrition Labeling and Education Act - USA 1983) na znakowanie funkcjonalnej żywności w krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
118
@unpublished{UEK:2168292097,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń and Marzena Ucherek and Mariola Juszczyk",
title = "Stan i weryfikacja jakości labelingu na towarach spożywczych : (żywność funkcjonalna)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
119
@unpublished{UEK:2168292109,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń and Mariola Juszczyk",
title = "Techniczno-organizacyjne problemy labelingu i przekazywania informacji na opakowaniach jednostkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
120
@unpublished{UEK:2168330283,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń and Mariola Juszczyk",
title = "Analiza i badanie przyczyn dysproporcji degresji jakości produktów w opakowaniach jednostkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
121
@unpublished{UEK:2168329781,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Badania weryfikacyjne przydatności stosowania opakowań metalowych do wybranych grup produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
122
@unpublished{UEK:2168331533,
author = "Marian Cichoń and Zofia Cichoń",
title = "Optymalizacja i racjonalizacja opakowań w zakresie dostosowania ich do komputerowej techniki odczytywania barkodów w systemie EAN",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
123
@unpublished{UEK:2168331697,
title = "Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
124
@unpublished{UEK:2168332175,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Zofia Kolek and Zofia Cichoń and Jan Kolek and Marian Cichoń",
title = "Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID