Publications of the selected author

1

Title:
Wprowadzenie
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 9-11
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Nr:
2168350166
preface / summary
See main document
2

Author:
Janka Saderova , Andrea Rosova , Peter Kacmary , Marian Sofranko , Peter Bindzar , Tomasz Małkus
Title:
Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 19 (2020) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Transport Systems for Sustainability: Policy, Planning and Exploitation - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the projects of the Scientific Grant Agency of the Ministry of Education,Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences project No. VEGA1/0317/19, project No. VEGA 1/0797/20 and was supported by the projects of the Cultural and Educational GrantAgency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academyof Sciences project No. KEGA 006TUKE-4/2019, project No. KEGA 016TUKE-4/2020
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350142
article
3

Title:
Rozpoznanie czynników ryzyka współpracy z dostawcą usług logistycznych = Identification of Risk Factors for Cooperation with a Logistics Service Provider
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 267-283. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350134
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Andrzej Kozina , Tomasz Małkus , Agnieszka Pieczonka
Title:
Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań = The Strategies of Resolving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System - Theoretical Model & Research Outcomes
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 297-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Podstawę do opracowania rozdziału stanowił projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł.
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350138
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Physical description:
320 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
Nr:
2168350062
monograph
See related chapters
6

Author:
Andrzej Kozina , Tomasz Małkus , Agnieszka Pieczonka
Title:
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy
Source:
Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 857-867 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2400-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349238
chapter in monograph
7

Author:
Martin Straka , Janka Šaderová , Peter Bindzár , Tomasz Małkus , Marcin Lis
Title:
Computer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study
Source:
Acta Montanistica Slovaca. - vol. 24, no. 4 (2019) , s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Slovak Research and Development Grant Agency, VEGA grant number 1/0317/19
Access mode:
Full text
CC-BY
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168346132
article
8

Title:
Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research
Source:
Acta Logistica. - vol. 6, iss. 3 (2019) , s. 77-81. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338991
article
9

Author:
Andrzej Kozina , Tomasz Małkus , Agnieszka Pieczonka
Title:
Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (958) (2019) , s. 11-19. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Podstawę do opracowania artykułu stanowił projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343662
article
10

Author:
Agnieszka Pieczonka
Title:
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
345 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-449
Nr:
2168338613
doctoral dissertation
11

Title:
Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów = Selected Aspects of the Project Portfolio Management
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 175-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338843
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych
Source:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 59-76
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335753
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym
Source:
Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian / red. nauk. Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 183-194 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie ; nr 107)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64971-83-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168346142
chapter in monograph
14

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329253
chapter in textbook
See main document
15

Author:
Title:
Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej = The Role of INCOTERMS in Reduction of Logistics Cooperation Risk
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 117-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328141
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-767-7
Access mode:
Nr:
2168329265
chapter in textbook
See main document
17

Title:
Analiza ryzyka portfela projektów
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 149-168
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323773
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics
Source:
Acta Logistica. - vol. 5, iss. 3 (2018) , s. 93-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328109
article
19

Title:
Organizacja działalności operacyjnej
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329243
chapter in textbook
See main document
20

Title:
System logistyczny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329245
chapter in textbook
See main document
21

Author:
Title:
Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej = Determinants of Changes of Relationships in Logistics Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 2 (2017) , s. 45-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168318415
article
22

Author:
Title:
Assumptions of Trust in Logistics Cooperation
Source:
Acta Logistica. - vol. 4, iss. 3 (2017) , s. 1-4. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168321885
article
23

Author:
Title:
Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej = Assumptions of Relationship Stability in Logistics Cooperation
Source:
Management Forum. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 13-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314707
article
24

Author:
Title:
Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms
Source:
Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017) , s. 7-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168321883
article
25

Title:
Metody zarządzania ryzykiem w projekcie
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 203-221
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310487
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Formułowanie i klasyfikacja celów projektu
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 51-66
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310471
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313073
article
28

Author:
A. Pieczonka , Tomasz Małkus
Title:
Relacje współpracy w systemach logistycznych = Relationships of Cooperation in Logistics Systems
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016, s. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-47-0
Nr:
2168309089
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie = Assumptions of Logistics System Supporting Production in the Enterprise
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 37-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309109
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie = Assumptions of Inventory Management System Operation in the Enterprise
Source:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 337-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297813
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 41-63
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288811
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Współpraca z dostawcą usług logistycznych
Source:
Logistyka Produkcji. - nr 4 (20) (2015) , s. 54-58. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168299845
article
34

Author:
Title:
Punkt po punkcie
Source:
Logistyka a Jakość. - nr 1(91) (2015) , s. 26-30 - Bibliogr.
Nr:
2168294579
unreviewed article
35

Title:
Information Security in Logistics Cooperation
Source:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015) , s. 9-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294307
article
36

Title:
Wybrane obszary projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 27, nr 2-3 (2015) , s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została opracowana w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301781
article
See main document
38

Author:
Title:
Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie = Assumptions of Design Methodology of Transport System in the Company
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 400 (2015) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : w poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298223
article
39

Author:
Tomasz Małkus , Zdzisław Onderka
Title:
Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 407-431
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293209
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Estera Piwoni-Krzeszowska , Tomasz Małkus
Title:
Wstęp
Source:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 11-12
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Access mode:
Nr:
2168288783
preface / summary
See main document
41

Title:
The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research
Source:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 101-115 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282699
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami
Redaktor:
Piwoni-Krzeszowska Estera
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Physical description:
240 s.: il.; 23 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-7-4
Access mode:
Nr:
2168288781
monograph
See related chapters
43

Author:
Estera Piwoni-Krzeszowska , Tomasz Małkus
Title:
Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 838-845. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285491
article
44

Author:
Title:
Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service
Source:
Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 327-336. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-68-6
Nr:
2168284667
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Physical description:
334 s.: il.; 24 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-5-0
Access mode:
Nr:
2168282685
monograph
46

Author:
Title:
Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 247-276
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295117
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym = The Main Factors in a Methodology for Evaluating Cooperation with Service Providers in HR Outsourcing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273314
article
48

Author:
Title:
Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 199-223
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287177
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych = Learning Process in Cooperation with Logistics Service Provider
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 310 (2013) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279691
article
50

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 289-297
ISBN:
978-83-7252-636-6
Access mode:
Nr:
2168271550
chapter in textbook
See main document
51

Title:
Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2013
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-1-2
Nr:
2168288845
monograph
52

Title:
Zarządzanie działalnością operacyjną
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 182-191
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271426
chapter in textbook
See main document
53

Author:
Title:
Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym = Success Factors in Cooperation with Logistics Service Provider
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 201-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271182
article
54

Title:
System logistyczny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 192-200
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271432
chapter in textbook
See main document
55

Author:
Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
Risk Factors in Outsourcing Cooperation
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168274042
chapter in conference materials
56

Title:
System logistyczny
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237958
chapter in textbook
See main document
57

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-583-3
Access mode:
Nr:
2168238000
chapter in textbook
See main document
58

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
chapter in textbook
See main document
59

Author:
Conference:
13th Management International Conference (MIC) 2012, Budapeszt, Węgry, od 2012-11-22 do 2012-11-24
Title:
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing
Source:
MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-200-4
Access mode:
Nr:
2168274068
varia
60

Author:
Title:
Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 125-158
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263416
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Organizacja działalności operacyjnej
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237952
chapter in textbook
See main document
62

Author:
Title:
Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym = Approaches in Improvement of Cooperation of HR Outsoursing
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 217 (2012) , s. 178-185. - Tytuł numeru: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236108
article
63

Author:
Conference:
13th Management International Conference (MIC) 2012, Budapeszt, Węgry, od 2012-11-22 do 2012-11-24
Title:
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing
Source:
MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012, s. 244-259. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-201-1
Access mode:
Nr:
2168274050
chapter in conference materials
64

Title:
Strategie rozwoju organizacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Physical description:
292 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235690
monograph
65

Title:
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System
Source:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 77-86
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235734
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Estera Piwoni-Krzeszowska , Tomasz Małkus
Title:
Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami = Trust and Risk in Relationships between Enterprise and Market Stakeholders
Source:
Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 75-84. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-62511-91-4
Nr:
2168246488
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym = Statis Aprroach to Management System of Personnel Outsoursing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 226-234. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222356
article
68

Author:
Conference:
12th Management International Conference (MIC) 2011, Portorož, Słowenia, od 2011-11-23 do 2011-11-26
Title:
Selected Problems of Risk Management in Outsourcing Cooperation [dokument elektroniczny]
Source:
MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings / [ed. by Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav] - Koper: Faculty of Management, 2011, s. 531-543. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-112-0
Access mode:
Nr:
2168354204
chapter in conference materials
69

Author:
Estera Piwoni-Krzeszowska , Tomasz Małkus
Title:
Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami = Application of Logistic Platform in Relationships with Carriers
Source:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 355-363. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219972
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym = The Creation of Value for Customers in Cooperation with Logistics Service Provider
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 46 (2011) , s. 487-496. - Tytuł numeru: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 685)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226537
article
71

Title:
Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 164-222
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255370
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 363-375
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255448
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Title:
Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym = Process Improvement in HR Outsourcing
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 169 (2011) , s. 235-242. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222728
article
74

Author:
Title:
Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 311-349
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230918
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych
Source:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 191-200
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165825666
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych = Selected Criteria for the Assessment of Strategic Results of Co-operation with a Logistics Service Provider
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010) , s. 233-242. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165892250
article
77

Author:
Title:
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 401-432
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522971
chapter in monograph
See main document
78

Author:
Title:
Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym = Strategic Evaluation of Contract with Logistics Service Provider
Source:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 559-566. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913380
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Title:
Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu = Process Perspective of Personnel Outsourcing Implemented in the Company Coming Out of the Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 575-584. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187730
article
80

Author:
Title:
Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 187-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161796837
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych
Source:
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 184-193
ISBN:
978-83-60652-46-6
Nr:
2165878023
chapter in monograph
82

Author:
Title:
Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych = Reduction of Cooperation Risk in Logistics Services Outsoursing
Source:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 273-281. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161877389
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych
Source:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 206-216 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246824
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 488-527
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219056
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw
Source:
Logistyka a Jakość. - R. 10, nr 1(55) (2009) , s. 37-39. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323573
unreviewed article
86

Title:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
chapter in monograph
See main document
87

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 421-442
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157773
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Tomasz Małkus , Dawid Skware
Title:
Teoria kosztów transakcyjnych
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168288571
lexical items
89

Author:
Title:
Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym
Source:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 3(51) (2008) , s. 45-47. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323569
unreviewed article
90

Author:
Title:
Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych = Diagnostic Procedures in Outsourcing Logistics Services
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 159-173. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51345
article
See main document
91

Author:
Title:
Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 339-361
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230342
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Author:
Title:
Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych = The Integration of Partners Activitiesin Logistics Outsourcing
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 185-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621119
chapter in monograph
See main document
93

Author:
Title:
Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie = Systemic Approach to Company Logistics
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165790054
article
See main document
94

Author:
Title:
Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim
Source:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 2(50) (2008) , s. 34, 36, 37-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323567
unreviewed article
95

Author:
Title:
Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym
Source:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 5(53) (2008) , s. 33-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168236616
unreviewed article
96

Author:
Title:
Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego = The Strategic Perspective of Logistical Outsourcing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 157-173. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50503
article
See main document
97

Author:
Title:
Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu
Source:
Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 6(54) (2008) , s. 45-48. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323571
unreviewed article
98

Title:
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia
Source:
Servicios Sociales / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008, s. 137-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-96062-66-5
Nr:
2165798054
chapter in monograph
99

Author:
Conference:
II Konferencja Naukowa: Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, Karpacz, Polska, od 2007-11-15 do 2007-11-17
Title:
Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym = Logistics Platform as the Tool Supporting Reduction of Transaction Costs in the Cooperation with Vendor of Logistics Services [dokument elektroniczny]
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2 (2008) , s. 1-9. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323493
article
100

Author:
Title:
Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu = Cooperation Risk in Outsourcing
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 72-79. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50970
chapter in monograph
See main document
101

Author:
Title:
Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Logistics Services Outsourcing as a Tool of Corporate Restructuring
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 627-635. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166126355
chapter in monograph
See main document
102

Author:
Title:
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
396 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-41
Nr:
52360
doctoral dissertation
103

Author:
Conference:
I Konferencja Naukowa: Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, Kobylnica, Polska, od 2006-11-15 do 2006-11-17
Title:
Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych [dokument elektroniczny]
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 1 (2007) , s. 1-12. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323489
article
104

Author:
Title:
Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej = The Structure of an Information System in a Logistics Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 131-149. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50880
article
See main document
105

Author:
Title:
Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Improving Information Processes in the Logistics System of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 193-210. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50730
article
See main document
106

Author:
Title:
Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw = Informational Support for Cooperation among Enterprises in the Supply Chain
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 163-179. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52727
article
See main document
107

Author:
Title:
Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw
Source:
Eurologistics. - nr 2(33) (2006) , s. 70-73. - Streszcz.
Nr:
2168323551
unreviewed article
108

Author:
Title:
Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych = Essential Ways of Information Processes Improvement in Logistics Outsourcing
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 9-20. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166188909
chapter in conference materials
See main document
109

Author:
Title:
Rozwój kooperacji w outsourcingu = The Development of Outsourcing Cooperation
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166386722
chapter in conference materials
See main document
110

Author:
Title:
Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych
Source:
Eurologistics. - nr 5(30) (2005) , s. 82-86. - Streszcz.
Nr:
2168323555
unreviewed article
111

Author:
Title:
Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej
Source:
Eurologistics. - nr 3(28) (2005) , s. 28-33. - Streszcz.
Nr:
2168323557
unreviewed article
112

Author:
Title:
Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych
Source:
Eurologistics. - nr 2(27) (2005) , s. 71-75. - Streszcz.
Nr:
2168323559
unreviewed article
113

Author:
Title:
Geneza outsourcingu
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 3 (2005) , s. 18-24
Nr:
52453
article
114

Author:
Title:
Zespół projektowy
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 686. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270278
lexical items
See main document
115

Author:
Title:
Jakość projektowania
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 183-184
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270058
lexical items
See main document
116

Author:
Title:
Technical Study
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 583. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270234
lexical items
See main document
117

Author:
Title:
Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa = Development of Tools for Informational Support of Logistics in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 153-170. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220410
article
See main document
118

Author:
Title:
Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych = Informational Determinants in Outsourcing of Logistic Services
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165985165
chapter in conference materials
See main document
119

Author:
Title:
Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym
Source:
Eurologistics. - nr 5(24) (2004) , s. 52, 54, 56. - Streszcz.
Nr:
2168323561
unreviewed article
120

Author:
Title:
Lista projektów
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 264
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270114
lexical items
See main document
121

Author:
Title:
Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników = Information Technology Support and the Strategic Balanced Scorecard
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222612
article
See main document
122

Author:
Title:
Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego
Source:
Eurologistics. - nr 6(19) (2003) , s. 82-85. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323563
unreviewed article
123

Author:
Title:
Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa = A Programme for Auditing the Logistics System of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 195-210. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230986
article
See main document
124

Author:
Title:
Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej = An Introduction to the Methodology of Production Strategy Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 181-199. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225400
article
See main document
125

Author:
Title:
Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (2002) , s. 2-5
Nr:
2168236594
article
126

Author:
Title:
Kryteria oceny outsourcingu w logistyce
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 17-29. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168236622
article
127

Title:
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 2-67
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232528
chapter in unpublished scientific work
128

Title:
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]1999, s. 1-78
Signature:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231354
chapter in unpublished scientific work
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
168: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
80/KPZ/3/05/S/252
Signature:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
unpublished scientific work
5

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
unpublished scientific work
6

Title:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
189 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
unpublished scientific work
1
Wprowadzenie / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
2
Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUSModelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining / Janka Saderova, Andrea Rosova, Peter Kacmary, Marian Sofranko, Peter Bindzar, Tomasz MALKUS // SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainability. - vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17vol. 12, iss. 19 (2020), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Transport Systems for Sustainability: Policy, Planning and Exploitation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8051. - ISSN 2071-10502071-10502071-10502071-10502071-10502071-1050
3
Rozpoznanie czynników ryzyka współpracy z dostawcą usług logistycznych = Identification of Risk Factors for Cooperation with a Logistics Service Provider / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 267-283. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
4
Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań = The Strategies of Resolving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System - Theoretical Model & Research Outcomes / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 297-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
5
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - 320 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
6
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 857-867. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2400-1
7
Computer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin LisComputer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin LisComputer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin LisComputer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin LisComputer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study / Martin Straka, Janka Šaderová, Peter Bindzár, Tomasz MAŁKUS, Marcin Lis // Acta Montanistica SlovacaActa Montanistica SlovacaActa Montanistica SlovacaActa Montanistica SlovacaActa Montanistica Slovaca. - vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317vol. 24, no. 4 (2019), s. 307-317. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n4/3straka.pdf. - ISSN 1335-17881335-17881335-17881335-17881335-1788
8
Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKAReaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // Acta LogisticaActa Logistica. - vol. 6, iss. 3 (2019), s. 77-81vol. 6, iss. 3 (2019), s. 77-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf. - ISSN 1339-56291339-5629
9
Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka PieczonkaZasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka PieczonkaZasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // Przegląd OrganizacjiPrzegląd OrganizacjiPrzegląd Organizacji. - nr 11 (958) (2019), s. 11-19nr 11 (958) (2019), s. 11-19nr 11 (958) (2019), s. 11-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf. - ISSN 0137-72210137-72210137-7221
10
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa / Agnieszka Pieczonka ; . - Kraków : , 2019. - 345 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej KOZINA ; Promotor pomocniczy: Tomasz MAŁKUS. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003410
11
Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów = Selected Aspects of the Project Portfolio Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 175-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
12
Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych / Tomasz MAŁKUS // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 59-76. - ISBN 978-83-953363-0-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf
13
Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian / red. nauk. Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 107). - S. 183-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-83-9. - Pełny tekst: http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/SiM-107_11-05-2020_ELEK.pdf
14
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-767-7
15
Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej = The Role of INCOTERMS in Reduction of Logistics Cooperation Risk / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 117-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
16
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-767-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486261_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa94292851c39ebdb4b0d/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf
17
Analiza ryzyka portfela projektów / Tomasz MAŁKUS, Mariusz SOŁTYSIK // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 149-168. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
18
The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics / Tomasz MALKUS // Acta Logistica. - vol. 5, iss. 3 (2018), s. 93-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2018/III_2018_05_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
19
Organizacja działalności operacyjnej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 254-270. - ISBN 978-83-7252-767-7
20
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 271-286. - ISBN 978-83-7252-767-7
21
Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej = Determinants of Changes of Relationships in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - nr 2 (2017), s. 45-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151197#page1&view=Fit. - ISSN 1899-8658
22
Assumptions of Trust in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Acta Logistica. - vol. 4, iss. 3 (2017), s. 1-4. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2017/III_2017_01_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
23
Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej = Assumptions of Relationship Stability in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS // Management Forum. - vol. 5, nr 1 (2017), s. 13-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40498
24
Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms / Tomasz MAŁKUS // Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017), s. 7-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_02_Malkus.pdf. - ISSN 1339-5629
25
Metody zarządzania ryzykiem w projekcie / Tomasz MAŁKUS, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 203-221. - ISBN 978-83-8085-197-9
26
Formułowanie i klasyfikacja celów projektu / Tomasz MAŁKUS // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 51-66. - ISBN 978-83-8085-197-9
27
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUSMetodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 109-127nr 11 (959) (2016), s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918. - ISSN 1898-64471898-6447
28
Relacje współpracy w systemach logistycznych = Relationships of Cooperation in Logistics Systems / Agnieszka Pieczonka, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara. - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016. - S. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-47-0
29
Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie = Assumptions of Logistics System Supporting Production in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
30
Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie = Assumptions of Inventory Management System Operation in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 337-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
31
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
32
Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów / Paweł CABAŁA, Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 41-63. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
33
Współpraca z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Logistyka Produkcji. - nr 4 (20) (2015), s. 54-58. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eurologistics.pl/wydania_pdf/LP_4_2015_web.pdf. - ISSN 2082-5935
34
Punkt po punkcie / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - nr 1(91) (2015), s. 26-30. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
35
Information Security in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAKInformation Security in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // Acta LogisticaActa Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015), s. 9-14vol. 2, iss. 1 (2015), s. 9-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf. - ISSN 1339-56291339-5629
36
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
37
Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKAZałożenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 27, nr 2-3 (2015), s. 67-75t. 27, nr 2-3 (2015), s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf. - ISSN 1506-26351506-2635
38
Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie = Assumptions of Design Methodology of Transport System in the Company / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 400 (2015), s. 113-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : w poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30398/Malkus_Zalozenia_Metodyki_Projektowania_Systemu_Transportu_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
39
Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych / Tomasz MAŁKUS, Zdzisław Onderka // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 407-431. - ISBN 978-83-255-7048-4
40
Wstęp / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 11-12. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
41
The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 101-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6
42
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - 240 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
43
Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUSMetodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 838-845nr 5 (2014), s. 838-845. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-78531231-7853
44
Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service / Tomasz MAŁKUS // W: Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 327-336. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-68-6
45
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - 334 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
46
Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 247-276
47
Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym = The Main Factors in a Methodology for Evaluating Cooperation with Service Providers in HR Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013), s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/781/605. - ISSN 1898-6447
48
Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym / Tomasz MAŁKUS // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 199-223
49
Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych = Learning Process in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 310 (2013), s. 377-387. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 289-297. - ISBN 978-83-7252-636-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011315_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2013/links/55a39b6e08ae7ed8b92e9ba9/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2013.pdf
51
Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Tomasz MAŁKUSA, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-1-2
52
Zarządzanie działalnością operacyjną / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 182-191. - ISBN 978-83-7252-636-6
53
Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym = Success Factors in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013), s. 201-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_16.pdf. - ISSN 2084-5189
54
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 192-200. - ISBN 978-83-7252-636-6
55
Risk Factors in Outsourcing Cooperation / Tomasz MAŁKUS // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 128-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/finance_engineering/018.html
56
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 271-286. - ISBN 978-83-7252-583-3
57
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-583-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011415_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2012/links/55a39b9e08aee1d98de0425c/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2012.pdf
58
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-583-3
59
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing / Tomasz MAŁKUS // W: MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak. - Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-961-266-200-4. - Pełny tekst: http://www.mic.fm-kp.si/2009/Files/File/MIC%202012/MIC2012_abstracts_ALL.pdf
60
Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym / Tomasz MAŁKUS // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 125-158
61
Organizacja działalności operacyjnej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 254-270. - ISBN 978-83-7252-583-3
62
Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym = Approaches in Improvement of Cooperation of HR Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 217 (2012), s. 178-185. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
63
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing / Tomasz MAŁKUS // W: MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak. - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 244-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-266-201-1. - Pełny tekst: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-201-1/papers/MIC4190.pdf
64
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - 292 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-7-6
65
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 77-86. - ISBN 978-83-935104-0-5
66
Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami = Trust and Risk in Relationships between Enterprise and Market Stakeholders / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw : klastry, alianse, sieci / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 75-84. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-62511-91-4
67
Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym = Statis Aprroach to Management System of Personnel Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 226-234. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
68
Selected Problems of Risk Management in Outsourcing Cooperation [on-line] / Tomasz MALKUS // W: MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings / [ed. by Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav]. - Koper: Faculty of Management, 2011. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 531-543. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-266-112-0. - Pełny tekst: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-112-0/papers/MIC4170.pdf
69
Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami = Application of Logistic Platform in Relationships with Carriers / Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 355-363. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
70
Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym = The Creation of Value for Customers in Cooperation with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 685). - nr 46 (2011), s. 487-496. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
71
Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 164-222
72
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu / Jerzy BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 363-375
73
Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym = Process Improvement in HR Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 169 (2011), s. 235-242. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
74
Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 311-349
75
Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych / Tomasz MAŁKUS // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 191-200. - ISBN 978-83-931128-1-4
76
Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych = Selected Criteria for the Assessment of Strategic Results of Co-operation with a Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010), s. 233-242. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
77
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 401-432. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
78
Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym = Strategic Evaluation of Contract with Logistics Service Provider / Tomasz MAŁKUS // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 559-566. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
79
Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu = Process Perspective of Personnel Outsourcing Implemented in the Company Coming Out of the Crisis / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 575-584. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
80
Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw / Tomasz MAŁKUS // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 187-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
81
Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 184-193. - ISBN 978-83-60652-46-6
82
Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych = Reduction of Cooperation Risk in Logistics Services Outsoursing / Tomasz MAŁKUS // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 273-281. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
83
Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 206-216. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
84
Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia / Tomasz MAŁKUS // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 488-527
85
Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 10, nr 1(55) (2009), s. 37-39. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
86
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
87
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 421-442. - ISBN 978-83-255-0237-9
88
Teoria kosztów transakcyjnych / Tomasz MAŁKUS, Dawid Skware // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_koszt%C3%B3w_transakcyjnych
89
Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 3(51) (2008), s. 45-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
90
Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych = Diagnostic Procedures in Outsourcing Logistics Services / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 159-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167918598. - ISSN 1898-6447
91
Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 339-361
92
Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych = The Integration of Partners Activitiesin Logistics Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 185-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
93
Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie = Systemic Approach to Company Logistics / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 65-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
94
Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 2(50) (2008), s. 34, 36, 37-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
95
Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 5(53) (2008), s. 33-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
96
Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego = The Strategic Perspective of Logistical Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 157-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161000184. - ISSN 1898-6447
97
Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu / Tomasz MAŁKUS // Logistyka a Jakość. - R. 9, nr 6(54) (2008), s. 45-48. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-3719
98
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia / Czeslaw MESJASZ, Andrzej KOZINA, Tomasz MALKUS // W: Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa. - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008. - S. 137-168. - Bibliogr. - ISBN 978-84-96062-66-5
99
Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym = Logistics Platform as the Tool Supporting Reduction of Transaction Costs in the Cooperation with Vendor of Logistics Services / Tomasz MAŁKUS // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów [Dokument elektroniczny]. - nr 2 (2008), s. 1-9. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
100
Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu = Cooperation Risk in Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 72-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
101
Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Logistics Services Outsourcing as a Tool of Corporate Restructuring / Tomasz MAŁKUS // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 627-635. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
102
Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS ; Promotor: Czesław MESJASZ. - Kraków, 2007. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001149b
103
Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów [Dokument elektroniczny]. - nr 1 (2007), s. 1-12. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
104
Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej = The Structure of an Information System in a Logistics Firm / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 131-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153925694. - ISSN 1898-6447
105
Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Improving Information Processes in the Logistics System of an Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 193-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138905663. - ISSN 0208-7944
106
Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw = Informational Support for Cooperation among Enterprises in the Supply Chain / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 163-179. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113687218. - ISSN 0208-7944
107
Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 2(33) (2006), s. 70-73. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
108
Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych = Essential Ways of Information Processes Improvement in Logistics Outsourcing / Tomasz MAŁKUS // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 9-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
109
Rozwój kooperacji w outsourcingu = The Development of Outsourcing Cooperation / Tomasz MAŁKUS // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 71-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
110
Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 5(30) (2005), s. 82-86. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
111
Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 3(28) (2005), s. 28-33. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
112
Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 2(27) (2005), s. 71-75. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
113
Geneza outsourcingu / Tomasz MAŁKUS // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 3 (2005), s. 18-24. - ISSN 1231-2037
114
Zespół projektowy / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 686. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
115
Jakość projektowania / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 183-184. - ISBN 83-7251-438-0
116
Technical Study / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 583. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
117
Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa = Development of Tools for Informational Support of Logistics in the Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 153-170. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64116565. - ISSN 0208-7944
118
Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych = Informational Determinants in Outsourcing of Logistic Services / Tomasz MAŁKUS // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
119
Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 5(24) (2004), s. 52, 54, 56. - Streszcz. - ISSN 1641-0343
120
Lista projektów / Tomasz MAŁKUS // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 264. - ISBN 83-7251-438-0
121
Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników = Information Technology Support and the Strategic Balanced Scorecard / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57422265. - ISSN 0208-7944
122
Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego / Tomasz MAŁKUS // Eurologistics. - nr 6(19) (2003), s. 82-85. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0343
123
Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa = A Programme for Auditing the Logistics System of an Enterprise / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 195-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/4250. - ISSN 0208-7944
124
Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej = An Introduction to the Methodology of Production Strategy Planning / Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 181-199. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12826. - ISSN 0208-7944
125
Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych / Tomasz MAŁKUS // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (2002), s. 2-5. - ISSN 1231-2037
126
Kryteria oceny outsourcingu w logistyce / Tomasz MAŁKUS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001), s. 17-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
127
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 2-67
128
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]. - (1999), s. 1-78
129
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
132
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
134
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Walas-Trębacz J., Małkus T., (2020), Wprowadzenie. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 9-11.
2
Saderova J., Rosova A., Kacmary P., Sofranko M., Bindzar P., Małkus T., (2020), Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining, "Sustainability", vol. 12, iss. 19, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8051
3
Tyrańska M., Małkus T., (2020), Rozpoznanie czynników ryzyka współpracy z dostawcą usług logistycznych. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 267-283.
4
Kozina A., Małkus T., Pieczonka A., (2020), Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 297-307.
5
Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), (2020), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym: projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 320 s.
6
Kozina A., Małkus T., Pieczonka A., (2020), Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy. [W:] Knosala R. (red.), Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 857-867.
7
Straka M., Šaderová J., Bindzár P., Małkus T., Lis M., (2019), Computer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study, "Acta Montanistica Slovaca", vol. 24, no. 4, s. 307-317; https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n4/3straka.pdf
8
Małkus T., Tyrańska M., (2019), Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research, "Acta Logistica", vol. 6, iss. 3, s. 77-81; http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf
9
Kozina A., Małkus T., Pieczonka A., (2019), Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 11 (958), s. 11-19; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf
10
Pieczonka A., (2019), Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, Prom. Kozina A., Kraków : , 345 k.
11
Tyrańska M., Małkus T., (2019), Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 175-188.
12
Małkus T., (2019), Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 59-76.
13
Tyrańska M., Małkus T., (2019), Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym. [W:] Witkowski K., Huk K., Patora-Wysocka Z. (red.), Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 183-194.
14
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2018), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
15
Małkus T., (2018), Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 117-128.
16
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2018), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 404-416.
17
Małkus T., Sołtysik M., (2018), Analiza ryzyka portfela projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 149-168.
18
Małkus T., (2018), The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics, "Acta Logistica", vol. 5, iss. 3, s. 93-99; https://www.actalogistica.eu/issues/2018/III_2018_05_Malkus.pdf
19
Małkus T., Tyrańska M., (2018), Organizacja działalności operacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 254-270.
20
Małkus T., Tyrańska M., (2018), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-286.
21
Małkus T., (2017), Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2, s. 45-56; http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151197#page1&view=Fit
22
Małkus T., (2017), Assumptions of Trust in Logistics Cooperation, "Acta Logistica", vol. 4, iss. 3, s. 1-4; https://www.actalogistica.eu/issues/2017/III_2017_01_Malkus.pdf
23
Małkus T., (2017), Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej, "Management Forum", vol. 5, nr 1, s. 13-18; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40498
24
Małkus T., (2017), Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms, "Acta Logistica", vol. 4, iss. 2, s. 7-10; https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_02_Malkus.pdf
25
Małkus T., Sołtysik M., (2016), Metody zarządzania ryzykiem w projekcie. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 203-221.
26
Małkus T., (2016), Formułowanie i klasyfikacja celów projektu. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 51-66.
27
Tyrańska M., Małkus T., (2016), Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 109-127; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918
28
Pieczonka A., Małkus T., (2016), Relacje współpracy w systemach logistycznych. [W:] Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Malara Z. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, s. 23-32.
29
Małkus T., (2016), Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-46.
30
Małkus T., (2015), Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 337-347.
31
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 105-118.
32
Cabała P., Małkus T., Tyrańska M., (2015), Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 41-63.
33
Małkus T., (2015), Współpraca z dostawcą usług logistycznych, "Logistyka Produkcji", nr 4 (20), s. 54-58; http://eurologistics.pl/wydania_pdf/LP_4_2015_web.pdf
34
Małkus T., (2015), Punkt po punkcie, "Logistyka a Jakość", nr 1(91), s. 26-30.
35
Małkus T., Wawak S., (2015), Information Security in Logistics Cooperation, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 1, s. 9-14; http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf
36
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 43-61.
37
Małkus T., Tyrańska M., (2015), Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 27, nr 2-3, s. 67-75; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf
38
Małkus T., (2015), Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 400, s. 113-125; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30398/Malkus_Zalozenia_Metodyki_Projektowania_Systemu_Transportu_2015.pdf
39
Małkus T., Onderka Z., (2015), Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 407-431.
40
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2014), Wstęp. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 11-12.
41
Tyrańska M., Małkus T., (2014), The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-115.
42
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), (2014), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, 240 s.
43
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2014), Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 838-845.
44
Małkus T., (2014), Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 327-336.
45
Stabryła A., Małkus T. (red.), (2014), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, 334 s.
46
Małkus T., (2014), Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 247-276.
47
Małkus T., (2013), Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 910, s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/781/605
48
Małkus T., (2013), Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 199-223.
49
Małkus T., (2013), Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 310, s. 377-387.
50
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2013), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 289-297.
51
Małkus T., Sołtysik M. (red.), (2013), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Mfiles.pl, 176 s.
52
Małkus T., Tyrańska M., (2013), Zarządzanie działalnością operacyjną. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 182-191.
53
Małkus T., (2013), Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 1, s. 201-213; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_16.pdf
54
Małkus T., Tyrańska M., (2013), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 192-200.
55
Małkus T., (2012), Risk Factors in Outsourcing Cooperation. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 128-134.
56
Małkus T., Tyrańska M., (2012), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-286.
57
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2012), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 404-416.
58
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2012), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
59
Małkus T., (2012), Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing. [W:] Omerzel , Nastav B., Sedmak S. (red.), MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts (Management International Conference), Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, s. 17.
60
Małkus T., (2012), Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 125-158.
61
Małkus T., Tyrańska M., (2012), Organizacja działalności operacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 254-270.
62
Małkus T., (2012), Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 217, s. 178-185.
63
Małkus T., (2012), Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing. [W:] Omerzel , Nastav B., Sedmak S. (red.), MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings (Management International Conference), Koper : University of Primorska. Faculty of Management Koper, s. 244-259.
64
Stabryła A., Małkus T. (red.), (2012), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, 292 s.
65
Małkus T., Tyrańska M., (2012), Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 77-86.
66
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2012), Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw: klastry, alianse, sieci, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-84.
67
Małkus T., (2011), Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 226-234.
68
Małkus T., (2011), Selected Problems of Risk Management in Outsourcing Cooperation. [W:] Šušteršič J., Sedmak S., Nastav B. (red.), MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings (Management International Conference), Koper : Faculty of Management, s. 531-543.
69
Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T., (2011), Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 355-363.
70
Małkus T., (2011), Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 46, s. 487-496.
71
Małkus T., Tyrańska M., (2011), Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 164-222.
72
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2011), Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 363-375.
73
Małkus T., (2011), Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 169, s. 235-242.
74
Małkus T., (2010), Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 311-349.
75
Małkus T., (2010), Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 191-200.
76
Małkus T., (2010), Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 116, s. 233-242.
77
Małkus T., (2010), Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 401-432.
78
Małkus T., (2010), Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 559-566.
79
Małkus T., (2010), Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 575-584.
80
Małkus T., (2009), Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 187-195.
81
Małkus T., (2009), Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 184-193.
82
Małkus T., (2009), Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 273-281.
83
Małkus T., (2009), Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 206-216.
84
Małkus T., (2009), Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 488-527.
85
Małkus T., (2009), Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw, "Logistyka a Jakość", R. 10, nr 1(55), s. 37-39.
86
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
87
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 421-442.
88
Małkus T., Skware D., (2008), Teoria kosztów transakcyjnych. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
89
Małkus T., (2008), Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 3(51), s. 45-47.
90
Małkus T., (2008), Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 159-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/167918598
91
Małkus T., (2008), Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 339-361.
92
Małkus T., (2008), Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 185-192.
93
Małkus T., (2008), Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 10, s. 65-74.
94
Małkus T., (2008), Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 2(50), s. 34, 36, 37-38.
95
Małkus T., (2008), Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 5(53), s. 33-37.
96
Małkus T., (2008), Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 157-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/161000184
97
Małkus T., (2008), Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu, "Logistyka a Jakość", R. 9, nr 6(54), s. 45-48.
98
Mesjasz C., Kozina A., Malkus T., (2008), Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia. [W:] Marcuello Servós , Resa (red.), Servicios Sociales: Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional, Madrid : Ediciones Académicas, S.A., s. 137-168.
99
Małkus T., (2008), Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów" [Dokument elektroniczny], nr 2, s. 1-9.
100
Małkus T., (2008), Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72-79.
101
Małkus T., (2007), Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 627-635.
102
Małkus T., (2007), Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 396 k.
103
Małkus T., (2007), Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów" [Dokument elektroniczny], nr 1, s. 1-12.
104
Małkus T., (2007), Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 131-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/153925694
105
Małkus T., (2007), Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 193-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/138905663
106
Małkus T., (2006), Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 163-179; https://bazekon.uek.krakow.pl/113687218
107
Małkus T., (2006), Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw, "Eurologistics", nr 2(33), s. 70-73.
108
Małkus T., (2006), Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-20.
109
Małkus T., (2005), Rozwój kooperacji w outsourcingu. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 71-82.
110
Małkus T., (2005), Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych, "Eurologistics", nr 5(30), s. 82-86.
111
Małkus T., (2005), Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej, "Eurologistics", nr 3(28), s. 28-33.
112
Małkus T., (2005), Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych, "Eurologistics", nr 2(27), s. 71-75.
113
Małkus T., (2005), Geneza outsourcingu, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3, s. 18-24.
114
Małkus T., (2004), Zespół projektowy. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 686.
115
Małkus T., (2004), Jakość projektowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 183-184.
116
Małkus T., (2004), Technical Study. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 583.
117
Małkus T., (2004), Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 153-170; https://bazekon.uek.krakow.pl/64116565
118
Małkus T., (2004), Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-29.
119
Małkus T., (2004), Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym, "Eurologistics", nr 5(24), s. 52, 54, 56.
120
Małkus T., (2004), Lista projektów. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 264.
121
Małkus T., (2003), Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 199-213; https://bazekon.uek.krakow.pl/57422265
122
Małkus T., (2003), Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego, "Eurologistics", nr 6(19), s. 82-85.
123
Małkus T., (2002), Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 195-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/4250
124
Małkus T., (2002), Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 181-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/12826
125
Małkus T., (2002), Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 2-5.
126
Małkus T., (2001), Kryteria oceny outsourcingu w logistyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 916, s. 17-29.
127
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., (2000), Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 2-67.
128
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., (1999), Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji. [W:] STABRYŁA , BARTUSIK K., WOŹNIAK K., MAŁKUS T., WAWAK S., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], s. 1-78.
129
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168
130
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
131
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
132
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
133
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
134
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
1
@misc{wstUEK:2168350166,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Tomasz Małkus",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "9-11",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
2
@article{artUEK:2168350142,
author = "Janka Saderova and Andrea Rosova and Peter Kacmary and Marian Sofranko and Peter Bindzar and Tomasz Małkus",
title = "Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 19",
pages = "1-17",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12198051},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8051},
}
3
@inbook{fmUEK:2168350134,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Rozpoznanie czynników ryzyka współpracy z dostawcą usług logistycznych",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "267-283",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
4
@inbook{fmUEK:2168350138,
author = "Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Agnieszka Pieczonka",
title = "Strategie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy - model teoretyczny i wyniki badań",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "297-307",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
5
@book{monUEK:2168350062,
title = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
editor = Walas-Trębacz Jolanta,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
6
@inbook{fmUEK:2168349238,
author = "Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Agnieszka Pieczonka",
title = "Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy",
booktitle = "Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze",
pages = "857-867",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2400-1",
}
7
@article{artUEK:2168346132,
author = "Martin Straka and Janka Šaderová and Peter Bindzár and Tomasz Małkus and Marcin Lis",
title = "Computer Simulation as a Means of Efficiency of Transport Processes of Raw Materials in Relation to a Cargo Rail Terminal : a Case Study",
journal = "Acta Montanistica Slovaca",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "307-317",
year = "2019",
url = {https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n4/3straka.pdf},
}
8
@article{artUEK:2168338991,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 6, iss. 3",
pages = "77-81",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v6i3.124},
url = {http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf},
}
9
@article{artUEK:2168343662,
author = "Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Agnieszka Pieczonka",
title = "Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (958)",
pages = "11-19",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2019.11.02},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf},
}
10
@unpublished{drUEK:2168338613,
author = "Agnieszka Pieczonka",
title = "Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003410},
}
11
@inbook{fmUEK:2168338843,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "175-188",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
12
@inbook{fmUEK:2168335753,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "59-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
13
@inbook{fmUEK:2168346142,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian",
pages = "183-194",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
url = {http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/SiM-107_11-05-2020_ELEK.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64971-83-9",
}
14
@inbook{fpUEK:2168329253,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
15
@inbook{fmUEK:2168328141,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Znaczenie formuł handlowych INCOTERMS w redukowaniu ryzyka współpracy logistycznej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "117-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
16
@inbook{fpUEK:2168329265,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486261_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa94292851c39ebdb4b0d/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
17
@inbook{fmUEK:2168323773,
author = "Tomasz Małkus and Mariusz Sołtysik",
title = "Analiza ryzyka portfela projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "149-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
18
@article{artUEK:2168328109,
author = "Tomasz Małkus",
title = "The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 5, iss. 3",
pages = "93-99",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v5i3.101},
url = {https://www.actalogistica.eu/issues/2018/III_2018_05_Malkus.pdf},
}
19
@inbook{fpUEK:2168329243,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Organizacja działalności operacyjnej",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "254-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
20
@inbook{fpUEK:2168329245,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "271-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
21
@article{artUEK:2168318415,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie",
number = "2",
pages = "45-56",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.2922},
url = {http://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151197#page1&view=Fit},
}
22
@article{artUEK:2168321885,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Assumptions of Trust in Logistics Cooperation",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 4, iss. 3",
pages = "1-4",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v4i3.6},
url = {https://www.actalogistica.eu/issues/2017/III_2017_01_Malkus.pdf},
}
23
@article{artUEK:2168314707,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej",
journal = "Management Forum",
number = "vol. 5, 1",
pages = "13-18",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.1.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/40498},
}
24
@article{artUEK:2168321883,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Limitations of Trust Concept in Description of Cooperation Terms",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "7-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v4i2.2},
url = {https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_02_Malkus.pdf},
}
25
@inbook{fmUEK:2168310487,
author = "Tomasz Małkus and Mariusz Sołtysik",
title = "Metody zarządzania ryzykiem w projekcie",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "203-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
26
@inbook{fmUEK:2168310471,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Formułowanie i klasyfikacja celów projektu",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "51-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
27
@article{artUEK:2168313073,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "109-127",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1107},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918},
}
28
@inbook{fmUEK:2168309089,
author = "A. Pieczonka and Tomasz Małkus",
title = "Relacje współpracy w systemach logistycznych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe",
pages = "23-32",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna",
year = "2016",
isbn = "978-83-65182-47-0",
}
29
@inbook{fmUEK:2168309109,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Założenia budowy systemu logistyki produkcji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
30
@inbook{fmUEK:2168297813,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Założenia funkcjonowania systemu gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
31
@inbook{fmUEK:2168293037,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
32
@inbook{fmUEK:2168288811,
author = "Paweł Cabała and Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "41-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
33
@article{artUEK:2168299845,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Współpraca z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Logistyka Produkcji",
number = "4 (20)",
pages = "54-58",
year = "2015",
url = {http://eurologistics.pl/wydania_pdf/LP_4_2015_web.pdf},
}
34
@article{artnUEK:2168294579,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Punkt po punkcie",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "1(91)",
pages = "26-30",
year = "2015",
}
35
@article{artUEK:2168294307,
author = "Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Information Security in Logistics Cooperation",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 1",
pages = "9-14",
year = "2015",
url = {http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf},
}
36
@inbook{fmUEK:2168292995,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Krzysztof Woźniak",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
37
@article{artUEK:2168301781,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 27, 2-3",
pages = "67-75",
year = "2015",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf},
}
38
@article{artUEK:2168298223,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "400",
pages = "113-125",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.400.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30398/Malkus_Zalozenia_Metodyki_Projektowania_Systemu_Transportu_2015.pdf},
}
39
@inbook{fmUEK:2168293209,
author = "Tomasz Małkus and Zdzisław Onderka",
title = "Projektowanie systemów logistycznych i operacyjnych",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "407-431",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
40
@misc{wstUEK:2168288783,
author = "Estera Piwoni-Krzeszowska and Tomasz Małkus",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "11-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
41
@inbook{fmUEK:2168282699,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "101-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
42
@book{monUEK:2168288781,
title = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
editor = Piwoni-Krzeszowska Estera,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
43
@article{artUEK:2168285491,
author = "Estera Piwoni-Krzeszowska and Tomasz Małkus",
title = "Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "838-845",
year = "2014",
}
44
@inbook{fmUEK:2168284667,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Learning Process in Cooperation with Provider of Logistics Service",
booktitle = "Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms",
pages = "327-336",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-68-6",
}
45
@book{monUEK:2168282685,
title = "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
editor = Stabryła Adam,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-5-0",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168295117,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Metodyka projektowania systemu współpracy z dostawcą usług logistycznych",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "247-276",
year = "2014",
}
47
@article{artUEK:2168273314,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "910",
pages = "51-69",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/781/605},
}
48
@unpublished{fnpUEK:2168287177,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Czynniki ryzyka współpracy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "199-223",
year = "2013",
}
49
@article{artUEK:2168279691,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "310",
pages = "377-387",
adress = "",
year = "2013",
}
50
@inbook{fpUEK:2168271550,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "289-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011315_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2013/links/55a39b6e08ae7ed8b92e9ba9/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2013.pdf},
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
51
@book{monUEK:2168288845,
title = "Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw",
editor = Małkus Tomasz,
editor = Sołtysik Mariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-1-2",
}
52
@inbook{fpUEK:2168271426,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie działalnością operacyjną",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "182-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
53
@article{artUEK:2168271182,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 1",
pages = "201-213",
year = "2013",
url = {http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_16.pdf},
}
54
@inbook{fpUEK:2168271432,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "192-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
55
@inbook{mkaUEK:2168274042,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Risk Factors in Outsourcing Cooperation",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "128-134",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2012.018},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/finance_engineering/018.html},
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
56
@inbook{fpUEK:2168237958,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "271-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
57
@inbook{fpUEK:2168238000,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011415_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2012/links/55a39b9e08aee1d98de0425c/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2012.pdf},
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
58
@inbook{fpUEK:2168237986,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
59
@misc{varUEK:2168274068,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing",
booktitle = "MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska. Faculty of Management Koper",
year = "2012",
url = {http://www.mic.fm-kp.si/2009/Files/File/MIC%202012/MIC2012_abstracts_ALL.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-200-4",
}
60
@unpublished{fnpUEK:2168263416,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Metodyka oceny współpracy w outsourcingu personalnym",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "125-158",
year = "2012",
}
61
@inbook{fpUEK:2168237952,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Organizacja działalności operacyjnej",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "254-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
62
@article{artUEK:2168236108,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "217",
pages = "178-185",
adress = "",
year = "2012",
}
63
@inbook{mkaUEK:2168274050,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing",
booktitle = "MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings",
pages = "244-259",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska. Faculty of Management Koper",
year = "2012",
url = {http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-201-1/papers/MIC4190.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-201-1",
}
64
@book{monUEK:2168235690,
title = "Strategie rozwoju organizacji",
editor = Stabryła Adam,
editor = Małkus Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-7-6",
}
65
@inbook{fmUEK:2168235734,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "77-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
66
@inbook{fmUEK:2168246488,
author = "Estera Piwoni-Krzeszowska and Tomasz Małkus",
title = "Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami",
booktitle = "Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw",
pages = "75-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-91-4",
}
67
@article{artUEK:2168222356,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "226-234",
adress = "",
year = "2011",
}
68
@inbook{mkaUEK:2168354204,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Selected Problems of Risk Management in Outsourcing Cooperation",
booktitle = "MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings",
pages = "531-543",
adress = "Koper",
publisher = "Faculty of Management",
year = "2011",
url = {http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-112-0/papers/MIC4170.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-112-0",
}
69
@inbook{fmUEK:2168219972,
author = "Estera Piwoni-Krzeszowska and Tomasz Małkus",
title = "Wykorzystanie platformy logistycznej w kształtowaniu relacji z przewoźnikami",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "355-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
70
@article{artUEK:2168226537,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "46",
pages = "487-496",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
71
@unpublished{fnpUEK:2168255370,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "164-222",
year = "2011",
}
72
@unpublished{fnpUEK:2168255448,
author = "Jerzy Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "363-375",
year = "2011",
}
73
@article{artUEK:2168222728,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "169",
pages = "235-242",
adress = "",
year = "2011",
}
74
@unpublished{fnpUEK:2168230918,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Doskonalenie systemu outsorcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "311-349",
year = "2010",
}
75
@inbook{fmUEK:2165825666,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Platforma logistyczna jako narzędzie monitorowania realizacji usług przewozowych",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "191-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
76
@article{artUEK:2165892250,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "116",
pages = "233-242",
adress = "",
year = "2010",
}
77
@inbook{fmUEK:2165522971,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "401-432",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
78
@inbook{fmUEK:2165913380,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ocena strategiczna umowy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "559-566",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}
79
@article{artUEK:2166187730,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ujęcie procesowe outsourcingu personalnego wdrażanego w przedsiębiorstwie wychodzącym z kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "575-584",
adress = "",
year = "2010",
}
80
@inbook{fmUEK:2161796837,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "187-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
81
@inbook{fmUEK:2165878023,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kryteria oceny organizacji współpracy w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce",
pages = "184-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-46-6",
}
82
@inbook{fmUEK:2161877389,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Redukcja ryzyka współpracy w outsoursingu usług logistycznych",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "273-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
83
@inbook{fmUEK:2168246824,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Doskonalenie umiejętności pracowników w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "206-216",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
84
@unpublished{fnpUEK:2168219056,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Analiza i projektowanie systemu outsourcingu dla potrzeb racjonalizacji zatrudnienia",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "488-527",
year = "2009",
}
85
@article{artnUEK:2168323573,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Miejsce elektronicznej platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 10, 1(55)",
pages = "37-39",
year = "2009",
}
86
@inbook{fmUEK:2162157587,
author = "Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
87
@inbook{fmUEK:2162157773,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "421-442",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
88
@inbook{flekUEK:2168288571,
author = "Tomasz Małkus and Dawid Skware",
title = "Teoria kosztów transakcyjnych",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_koszt%C3%B3w_transakcyjnych},
}
89
@article{artnUEK:2168323569,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zastosowanie Servqual do oceny współpracy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 3(51)",
pages = "45-47",
year = "2008",
}
90
@article{artUEK:51345,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "159-173",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167918598},
}
91
@unpublished{fnpUEK:2168230342,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego we współpracy logistycznej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "339-361",
year = "2008",
}
92
@inbook{fmUEK:2165621119,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Integrowanie działalności przedsiębiorstw w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "185-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
93
@article{artUEK:2165790054,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Systemowe ujęcie logistyki w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "10",
pages = "65-74",
year = "2008",
}
94
@article{artnUEK:2168323567,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wpływ platformy logistycznej TISYS na redukcję ryzyka współpracy z przewoźnikeim",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 2(50)",
pages = "34, 36, 37-38",
year = "2008",
}
95
@article{artnUEK:2168236616,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 5(53)",
pages = "33-37",
year = "2008",
}
96
@article{artUEK:50503,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "157-173",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161000184},
}
97
@article{artnUEK:2168323571,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wybrane kryteria oceny procesów logistycznych realizowanych z usługodawcą w outsourcingu",
journal = "Logistyka a Jakość",
number = "R. 9, 6(54)",
pages = "45-48",
year = "2008",
}
98
@inbook{fmUEK:2165798054,
author = "Czeslaw Mesjasz and Andrzej Kozina and Tomasz Malkus",
title = "Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia",
booktitle = "Servicios Sociales",
pages = "137-168",
adress = "Madrid",
publisher = "Ediciones Académicas, S.A.",
year = "2008",
isbn = "978-84-96062-66-5",
}
99
@article{artUEK:2168323493,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Platforma logistyczna jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych we współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2",
pages = "1-9",
year = "2008",
}
100
@inbook{fmUEK:50970,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "72-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
101
@inbook{fmUEK:2166126355,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Outsourcing usług logistycznych jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "627-635",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
102
@unpublished{drUEK:52360,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
103
@article{artUEK:2168323489,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Podstawowe uwarunkowania diagnozy outsourcingu usług logistycznych",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "1",
pages = "1-12",
year = "2007",
}
104
@article{artUEK:50880,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "131-149",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153925694},
}
105
@article{artUEK:50730,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "193-210",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138905663},
}
106
@article{artUEK:52727,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacyjne wspomaganie współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "163-179",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113687218},
}
107
@article{artnUEK:2168323551,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacja w sieci dostaw : współpraca logistyczna przedsiębiorstw",
journal = "Eurologistics",
number = "2(33)",
pages = "70-73",
year = "2006",
}
108
@inbook{mkaUEK:2166188909,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Podstawowe warunki usprawniania procesów informacyjnych w outsourcingu usług logistycznych",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
109
@inbook{mkaUEK:2166386722,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Rozwój kooperacji w outsourcingu",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "71-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
110
@article{artnUEK:2168323555,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacje na wagę złota : jak doskonalić proces informacyjny z dostawcą usług logistycznych",
journal = "Eurologistics",
number = "5(30)",
pages = "82-86",
year = "2005",
}
111
@article{artnUEK:2168323557,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Jak wybrać usługodawcę : wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej",
journal = "Eurologistics",
number = "3(28)",
pages = "28-33",
year = "2005",
}
112
@article{artnUEK:2168323559,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Porównuj się z najlepszymi : benchmarking w usprawnianiu procesów informacyjnych",
journal = "Eurologistics",
number = "2(27)",
pages = "71-75",
year = "2005",
}
113
@article{artUEK:52453,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Geneza outsourcingu",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "3",
pages = "18-24",
year = "2005",
}
114
@inbook{flekUEK:2168270278,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zespół projektowy",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
115
@inbook{flekUEK:2168270058,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Jakość projektowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "183-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
116
@inbook{flekUEK:2168270234,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Technical Study",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "583",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
117
@article{artUEK:2168220410,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "153-170",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64116565},
}
118
@inbook{mkaUEK:2165985165,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług lingwistycznych",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
119
@article{artnUEK:2168323561,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Informacja w usługach outsourcingowych : standardy dobrej komunikacji z operatorem logistycznym",
journal = "Eurologistics",
number = "5(24)",
pages = "52, 54, 56",
year = "2004",
}
120
@inbook{flekUEK:2168270114,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Lista projektów",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
121
@article{artUEK:2168222612,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wspomaganie informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "199-213",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57422265},
}
122
@article{artnUEK:2168323563,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Zbadaj firmę, wychwyć błędy : program audytu logistycznego",
journal = "Eurologistics",
number = "6(19)",
pages = "82-85",
year = "2003",
}
123
@article{artUEK:2168230986,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Program audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "195-210",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/4250},
}
124
@article{artUEK:2168225400,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Wprowadzenie do metodyki projektowania strategii produkcyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "181-199",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12826},
}
125
@article{artUEK:2168236594,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "2-5",
year = "2002",
}
126
@article{artUEK:2168236622,
author = "Tomasz Małkus",
title = "Kryteria oceny outsourcingu w logistyce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "916",
pages = "17-29",
year = "2001",
}
127
@unpublished{fnpUEK:2168232528,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "2-67",
year = "2000",
}
128
@unpublished{fnpUEK:2168231354,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
pages = "1-78",
year = "1999",
}
129
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
130
@unpublished{UEK:2166568662,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
131
@unpublished{UEK:2168263750,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Ewa Zych",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
132
@unpublished{UEK:2168263752,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus and Bernard Bińczycki",
title = "Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
133
@unpublished{UEK:2168232670,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Czesław Mesjasz and Andrzej Kozina and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Jan Beliczyński",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
134
@unpublished{UEK:2168232662,
author = "Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Jan Beliczyński",
title = "Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}