Publications of the selected author

1

Title:
Green Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 7 (2021) , s. 1-12. - Tytuł numeru: Green Building Technologies 2020 - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Grant number 021/RID/2018/19.
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168354682
article
2

Title:
The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland
Source:
Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 6 (2020) , s. 517-535. - Tytuł numeru: Economic Turmoil in Contemporary Europe - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Cracow University of Economics under the Programme [Potencjał nr 5/EEN/2020/POT].
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349640
article
3

Title:
Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami : wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7252-831-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168353682
monograph
4

Title:
How Technology Impact the Real Estate Business - Comparative Analysis of European Union Countries
Source:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / red. nacz. Michał GŁUSZAK. - nr 2 (112) (2020) , s. 58-81. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence"; Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.Total financing: 11 897 131,40 PLN.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168351514
article
See main document
5

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market
Source:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 136. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The publication was created as part of a project financed from the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number: 021/RID/2018/19, co-financing: PLN 11 897 131.40
ISBN:
978-83-65605-10-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336861
varia
6

Author:
Title:
Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
211 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-475
Nr:
2168343257
doctoral dissertation
7

Title:
4th National Scientific Conference Finances - Statistics - Empirical Research (FINSTAT) (Poland, Wroclaw 23 October 2019)
Source:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / red. nacz. Michał GŁUSZAK2019. - nr 3 (109), s. 88-89
Access mode:
Nr:
2168351164
varia
See main document
8

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries
Source:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 137. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The publication was created as part of a project financed from the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number: 021/RID/2018/19, co-financing: PLN 11 897 131.40
ISBN:
978-83-65605-10-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336867
varia
9

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries
Source:
Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał B. Pietrzak - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019, s. 98-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
ISBN:
978-83-65605-13-9
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342605
chapter in conference materials
10

Title:
Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 23 (2019) , s. 1-23. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by a subsidy granted to the Cracow University of Economics, grant number 058/WE-KEN/01/2019/S/9058.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168341065
article
11

Title:
Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341809
article
12

Title:
Doing Business in Property Valuation - Survey Results = Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości - wyniki badań ankietowych
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 27-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The Authors acknowledge financial support from the funds allocated to the development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331451
article
See main document
13

Title:
Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian = Institutional Determinants of a Property Appraiser Profession Activities - Current Status and Directions of Desirable Changes
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2018 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331443
article
See main document
14

Title:
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities
Source:
Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018) , s. 265-283. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Authors acknowledge financial support from the fund s allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics for 2018.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326997
article
15

Title:
The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, nr 1 (2017) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Authors acknowledge financial support from the funds allocated to the development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315217
article
16

Title:
Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania = Pro-development Investments of Municipalities and the Concept of Socially Responsible Investment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321435
article
17

Author:
Agnieszka Małkowska , Ewa Palus
Title:
Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie = The Impact of Vistula River's Waterfront on the Offer Prices of Residential Units in Neighborhood - Empirical Evidence from Cracow
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3(101) (2017) , s. 63-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321963
article
See main document
18

Title:
Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie = Housing Preferences of Young People in Cracow's Residential Market
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017) , s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316365
article
See main document
19

Conference:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017, s. 197-208. - Streszcz., summ.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
ISBN:
978-83-65605-08-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316845
chapter in conference materials
20

Title:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2017. - nr 3(101), s. 91
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321969
varia
See main document
21

Title:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Toruń: Institute of Economic Research, 2017
Physical description:
12 s.
Series:
(Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314555
publishing series
22

Title:
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016) , s. 269-283. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307355
article
23

Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 580-594. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168300397
chapter in conference materials
24

Title:
Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami
Source:
Podstawy gospodarowania nieruchomościami / red. Maciej Nowak, Teodor Skotarczak - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 39-65
ISBN:
978-83-7556-524-9
Nr:
2168297683
chapter in monograph
25

Title:
Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2013) , s. 62-74. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260708
article
26

Title:
Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego = Municipal Spatial Planning In Malopolskie Vivodeship
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 1 (2012) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232516
article
27

Title:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 62-150
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
System edukacji w Polsce
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 9-28
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273690
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta
Source:
Zarządzanie przestrzenią miasta / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 129-161
ISBN:
978-83-7556-094-7
Nr:
2168297687
chapter in monograph
30

Title:
Podstawy gospodarowania nieruchomościami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-592-5
Nr:
2168244900
academic script
31

Title:
Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 198-203
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273822
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Economic Infrastructure on Socio-economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219812
article
See main document
33

Title:
Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego = Public Land Management From the Perspective of Local Economic Development for the Municipalities of Malopolska Province
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 19, nr 2 (2011) , s. 139-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168232512
article
34

Title:
Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin = The Effectivness of the Real Estate Economics' Instruments in Stimulating the Local Economic Development on the Comumunity Areas
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220284
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin = The Economic Effects of Managing Municipality Real Estate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53137
article
See main document
36

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 152-170
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306491
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego = Public Real Estate Economy as Factor of Local Development within the Communes of the Małopolska Province
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
300 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-175
Nr:
52344
doctoral dissertation
38

Title:
Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany? = The Blue Ocean Strategy for Real Estate Market Professionals
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/2 (2010) , s. 25-36. - Tytuł numeru: Nieruchomości : wycena, opłacalność i ryzyko - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52065
article
39

Title:
Międzynarodowe rozmowy nt. rynku nieruchomości
Source:
Kurier UEK2008. - nr 7 (23), s. 18. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347944
varia
40

Title:
XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES), (Kraków, 18-21 czerwca 2008)
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2008. - nr 66, s. 66-69
Nr:
2165722450
varia
See main document
41

Title:
Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Municipal Management of Public Real Property Sources : Objectives, Rules and Results
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008) , s. 54-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165722444
article
See main document
42

Title:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monograph
43

Title:
Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami = Impact of the Municipality on Shaping Municipal Budget Revenue from Property
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006) , s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52926
article
See main document
44

Title:
Systemy informacji o nieruchomościach = Real Estate Information Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52567
article
See main document
45

Conference:
12th Annual European Real Estate Conference, Dablin, Irlandia, od 2005-06-15 do 2005-06-18
Title:
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society - b.m.: b.w., 2005. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168316163
varia
46

Title:
Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa = The Role of Property Tax in Gmina Revenues: the Case of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003) , s. 109-126. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223752
article
See main document
47

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Restrukturyzacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Krakowa
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 153-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225302
chapter in conference materials
See main document
48

Author:
Agnieszka Małkowska , Maciej Małkowski
Title:
Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości = The Role of the Land Register in the Rationalisation of Property Taxation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221008
article
See main document
49

Title:
Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych = The Establishment and Functioning of Housing Associations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 133-146. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225692
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KENIPI/1/2009/S/509
Signature:
NP-1315/Magazyn
Nr:
2168218446
unpublished scientific work
2

Title:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
172 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Signature:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
128 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KENIPI/3/2004/S/131
Signature:
NP-994/Magazyn
Nr:
2168266040
unpublished scientific work
4

Title:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Signature:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
unpublished scientific work
5

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
6

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KENiPI/2/99/S
Signature:
NP-612/Magazyn
Nr:
2168266046
unpublished scientific work
1
Green Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification / Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONAGreen Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification / Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONAGreen Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification / Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA // EnergiesEnergiesEnergies. - vol. 14, iss. 7 (2021), s. 1-12vol. 14, iss. 7 (2021), s. 1-12vol. 14, iss. 7 (2021), s. 1-12. - Summ.. - Tytuł numeru: Green Building Technologies 2020. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1971/htm. - ISSN 1996-10731996-10731996-1073
2
The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Agnieszka TELEGAThe Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Agnieszka TELEGAThe Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Agnieszka TELEGAThe Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Agnieszka TELEGA // Eastern European EconomicsEastern European EconomicsEastern European EconomicsEastern European Economics. - vol. 58, iss. 6 (2020), s. 517-535vol. 58, iss. 6 (2020), s. 517-535vol. 58, iss. 6 (2020), s. 517-535vol. 58, iss. 6 (2020), s. 517-535. - Summ.. - Tytuł numeru: Economic Turmoil in Contemporary Europe. - Bibliogr. - ISSN 0012-87750012-87750012-87750012-8775
3
Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami : wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych / Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-831-5
4
How Technology Impact the Real Estate Business - Comparative Analysis of European Union Countries / Agnieszka MAŁKOWSKA // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / red. nacz. Michał GŁUSZAK. - nr 2 (112) (2020), s. 58-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/WOREJ.2020.112.04.pdf. - ISSN 1231-8841
5
The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn : Institute of Economic Research, 2019. - S. 136. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
6
Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego / Mateusz Tomal ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Agnieszka MAŁKOWSKA. - Kraków, 2019. - 211 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003448
7
4th National Scientific Conference Finances - Statistics - Empirical Research (FINSTAT) (Poland, Wroclaw 23 October 2019) / Agnieszka MAŁKOWSKA // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / red. nacz. Michał GŁUSZAK. - nr 3 (109) (2019), s. 88-89. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/109_07.pdf. - ISSN 1231-8841
8
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn : Institute of Economic Research, 2019. - S. 137. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
9
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries / Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA // W: Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał B. Pietrzak. - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 98-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-13-9. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/56/58/84-1
10
Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Mateusz TOMALAge and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Mateusz TOMALAge and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Mateusz TOMAL // SustainabilitySustainabilitySustainability. - vol. 11, iss. 23 (2019), s. 1-23vol. 11, iss. 23 (2019), s. 1-23vol. 11, iss. 23 (2019), s. 1-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6759/htm. - ISSN 2071-10502071-10502071-1050
11
Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKATowards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Real Estate Management and ValuationReal Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019), s. 27-38vol. 27, no. 4 (2019), s. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p27.xml
12
Doing Business in Property Valuation - Survey Results = Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości - wyniki badań ankietowych / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKADoing Business in Property Valuation - Survey Results = Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości - wyniki badań ankietowych / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 27-36nr 4 (106) (2018), s. 27-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841
13
Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian = Institutional Determinants of a Property Appraiser Profession Activities - Current Status and Directions of Desirable Changes / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKAUwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian = Institutional Determinants of a Property Appraiser Profession Activities - Current Status and Directions of Desirable Changes / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 23-33nr 3 (105) (2018), s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841
14
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONASpatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONASpatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONASpatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // EquilibriumEquilibriumEquilibriumEquilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747. - ISSN 1689-765X1689-765X1689-765X1689-765X
15
The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process / Remigiusz GAWLIK, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKAThe Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process / Remigiusz GAWLIK, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKAThe Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process / Remigiusz GAWLIK, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA // Folia Oeconomica StetinensiaFolia Oeconomica StetinensiaFolia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, nr 1 (2017), s. 31-43vol. 17, nr 1 (2017), s. 31-43vol. 17, nr 1 (2017), s. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/foli.2017.17.issue-1/foli-2017-0003/foli-2017-0003.pdf. - ISSN 1730-42371730-42371730-4237
16
Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania = Pro-development Investments of Municipalities and the Concept of Socially Responsible Investment / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Agnieszka ŻAKInwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania = Pro-development Investments of Municipalities and the Concept of Socially Responsible Investment / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Agnieszka ŻAKInwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania = Pro-development Investments of Municipalities and the Concept of Socially Responsible Investment / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Agnieszka ŻAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 105-122nr 6 (966) (2017), s. 105-122nr 6 (966) (2017), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1407/1004. - ISSN 1898-64471898-64471898-6447
17
Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie = The Impact of Vistula River's Waterfront on the Offer Prices of Residential Units in Neighborhood - Empirical Evidence from Cracow / Agnieszka MAŁKOWSKA, Ewa PalusWpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie = The Impact of Vistula River's Waterfront on the Offer Prices of Residential Units in Neighborhood - Empirical Evidence from Cracow / Agnieszka MAŁKOWSKA, Ewa Palus // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3(101) (2017), s. 63-68nr 3(101) (2017), s. 63-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841
18
Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie = Housing Preferences of Young People in Cracow's Residential Market / Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKAPreferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie = Housing Preferences of Young People in Cracow's Residential Market / Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017), s. 39-44nr 2(100) (2017), s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841
19
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 197-208. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielski. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65605-08-5. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1
20
Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku) / Agnieszka MAŁKOWSKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3(101) (2017), s. 91. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/101_13.pdf. - ISSN 1231-8841
21
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [on-line] / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Toruń : Institute of Economic Research, 2017. - 12 s. - Summ. - Bibliogr. - Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69. - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf
22
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAKPro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK // Oeconomia CopernicanaOeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016), s. 269-283vol. 7, nr 2 (2016), s. 269-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.016/9514. - ISSN 2083-12772083-1277
23
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 580-594. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
24
Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Podstawy gospodarowania nieruchomościami / red. Maciej Nowak, Teodor Skotarczak. - Warszawa: CeDeWu, 2013. - S. 39-65. - ISBN 978-83-7556-524-9
25
Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego / Adam NALEPKA, Agnieszka MAŁKOWSKAInstrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego / Adam NALEPKA, Agnieszka MAŁKOWSKA // Samorząd TerytorialnySamorząd Terytorialny. - nr 5 (2013), s. 62-74nr 5 (2013), s. 62-74. - Streszcz. - ISSN 0867-49730867-4973
26
Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego = Municipal Spatial Planning In Malopolskie Vivodeship / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGAPrzestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego = Municipal Spatial Planning In Malopolskie Vivodeship / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific SocietyStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 1 (2012), s. 175-184vol. 20, nr 1 (2012), s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_1.pdf. - ISSN 1733-24781733-2478
27
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
28
System edukacji w Polsce / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 9-28
29
Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Zarządzanie przestrzenią miasta / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak. - Warszawa: CeDeWu, 2012. - S. 129-161. - ISBN 978-83-7556-094-7
30
Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-592-5
31
Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 198-203
32
Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Economic Infrastructure on Socio-economic Development / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189551. - ISSN 1898-6447
33
Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego = Public Land Management From the Perspective of Local Economic Development for the Municipalities of Malopolska Province / Agnieszka MAŁKOWSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 19, nr 2 (2011), s. 139-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/TNN_Tom_XIX_2.pdf. - ISSN 1733-2478
34
Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin = The Effectivness of the Real Estate Economics' Instruments in Stimulating the Local Economic Development on the Comumunity Areas / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
35
Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin = The Economic Effects of Managing Municipality Real Estate / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647606. - ISSN 1898-6447
36
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi / Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 152-170
37
Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego = Public Real Estate Economy as Factor of Local Development within the Communes of the Małopolska Province / Agnieszka MAŁKOWSKA ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 300 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001941
38
Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany? = The Blue Ocean Strategy for Real Estate Market Professionals / Agnieszka, MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKAObsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany? = The Blue Ocean Strategy for Real Estate Market Professionals / Agnieszka, MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoPrace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/2 (2010), s. 25-361/2 (2010), s. 25-36. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nieruchomości : wycena, opłacalność i ryzyko. - Bibliogr. - ISSN 1732-15651732-1565
39
Międzynarodowe rozmowy nt. rynku nieruchomości / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Kurier UEK. - nr 7 (23) (2008), s. 18. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008. - ISSN 1689-7757
40
XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES), (Kraków, 18-21 czerwca 2008) / Małgorzata UHRUSKA, Agnieszka MAŁKOWSKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 66-69. - ISSN 1231-8841
41
Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Municipal Management of Public Real Property Sources : Objectives, Rules and Results / Agnieszka MAŁKOWSKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 54-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
42
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
43
Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami = Impact of the Municipality on Shaping Municipal Budget Revenue from Property / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111111122. - ISSN 0208-7944
44
Systemy informacji o nieruchomościach = Real Estate Information Systems / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 115-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87614999. - ISSN 0208-7944
45
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [on-line] / Adam NALEPKA, Bartlomiej MARONA, Agnieszka MALKOWSKA // W: Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line]. - b.m. : b.w., 2005. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261
46
Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa = The Role of Property Tax in Gmina Revenues: the Case of Kraków / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 109-126. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50583883. - ISSN 0208-7944
47
Restrukturyzacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Krakowa / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 153-162. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-165-4
48
Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości = The Role of the Land Register in the Rationalisation of Property Taxation / Agnieszka MAŁKOWSKA, Maciej MałkowskiRola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości = The Role of the Land Register in the Rationalisation of Property Taxation / Agnieszka MAŁKOWSKA, Maciej Małkowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003), s. 49-63nr 614 (2003), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16213. - ISSN 0208-79440208-7944
49
Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych = The Establishment and Functioning of Housing Associations / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 133-146. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13624. - ISSN 0208-7944
50
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
51
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / kierownik tematu: Stanisław BELNIAK ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Głuszak M., Małkowska A., Marona B., (2021), Green Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification, "Energies", vol. 14, iss. 7, s. 1-12; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1971/htm
2
Małkowska A., Głuszak M., Marona B., Telega A., (2020), The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland, "Eastern European Economics", vol. 58, iss. 6, s. 517-535.
3
Kania K., Małkowska A., Uhruska M., (2020), Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami: wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 148 s.
4
Małkowska A., (2020), How Technology Impact the Real Estate Business - Comparative Analysis of European Union Countries, "World of Real Estate Journal", nr 2 (112), s. 58-81; https://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/WOREJ.2020.112.04.pdf
5
Kosała M., Małkowska A., Urbaniec M., (2019), The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 136.
6
Tomal M., (2019), Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 211 k.
7
Małkowska A., (2019), 4th National Scientific Conference Finances - Statistics - Empirical Research (FINSTAT) (Poland, Wroclaw 23 October 2019), "World of Real Estate Journal", nr 3 (109), s. 88-89; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/109_07.pdf
8
Kosała M., Małkowska A., Urbaniec M., (2019), Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 137.
9
Małkowska A., Urbaniec M., Kosała M., (2019), Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods, Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 98-108.
10
Małkowska A., Uhruska M., Tomal M., (2019), Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework, "Sustainability", vol. 11, iss. 23, s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6759/htm
11
Małkowska A., Uhruska M., (2019), Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis, "Real Estate Management and Valuation", vol. 27, no. 4, s. 27-38; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p27.xml
12
Małkowska A., Uhruska M., (2018), Doing Business in Property Valuation - Survey Results, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 27-36.
13
Małkowska A., Uhruska M., (2018), Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 23-33.
14
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2018), Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities, "Equilibrium", vol. 13, iss. 2, s. 265-283; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747
15
Gawlik R., Głuszak M., Małkowska A., (2017), The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 17, nr 1, s. 31-43; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/foli.2017.17.issue-1/foli-2017-0003/foli-2017-0003.pdf
16
Małkowska A., Uhruska M., Żak A., (2017), Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 105-122; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1407/1004
17
Małkowska A., Palus E., (2017), Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 3(101), s. 63-68.
18
Głuszak M., Małkowska A., (2017), Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 2(100), s. 39-44.
19
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny], Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 197-208.
20
Małkowska A., (2017), Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku), "Świat Nieruchomości", nr 3(101), s. 91; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/101_13.pdf
21
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 12 s.
22
Małkowska A., Głuszak M., (2016), Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 2, s. 269-283; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.016/9514
23
Małkowska A., Głuszak M., (2015), Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 580-594.
24
Małkowska A., (2013), Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami. [W:] Nowak M., Skotarczak T. (red.), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Warszawa : CeDeWu, s. 39-65.
25
Nalepka A., Małkowska A., (2013), Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 62-74.
26
Małkowska A., Telega A., (2012), Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 1, s. 175-184; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_1.pdf
27
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
28
Małkowska A., (2012), System edukacji w Polsce. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 9-28.
29
Małkowska A., (2012), Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta. [W:] Nowak , Skotarczak T. (red.), Zarządzanie przestrzenią miasta, Warszawa : CeDeWu, s. 129-161.
30
Małkowska A., Marona B., (2012), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83, [1] s.
31
Głuszak M., Małkowska A., (2012), Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 198-203.
32
Małkowska A., (2011), Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189551
33
Małkowska A., (2011), Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 19, nr 2, s. 139-149; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/TNN_Tom_XIX_2.pdf
34
Małkowska A., (2011), Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 513-523.
35
Małkowska A., (2010), Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 77-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647606
36
Małkowska A., Najbar K., Węgrzyn J., Surówka M., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 152-170.
37
Małkowska A., (2010), Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 300 k.
38
Małkowska A., Uhruska M., (2010), Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany?, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/2, s. 25-36.
39
Małkowska A., Uhruska M., (2008), Międzynarodowe rozmowy nt. rynku nieruchomości, "Kurier UEK", nr 7 (23), s. 18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008
40
Uhruska M., Małkowska A., (2008), XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES), (Kraków, 18-21 czerwca 2008), "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 66-69.
41
Małkowska A., (2008), Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 54-59.
42
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
43
Małkowska A., (2006), Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 87-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/111111122
44
Małkowska A., (2005), Systemy informacji o nieruchomościach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 115-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/87614999
45
Nalepka A., Marona B., Małkowska A., (2005), The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland. [W:] Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line], b.m. : b.w.
46
Małkowska A., (2003), Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 109-126; https://bazekon.uek.krakow.pl/50583883
47
Małkowska A., (2003), Restrukturyzacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Krakowa. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 153-162.
48
Małkowska A., Małkowski M., (2003), Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/16213
49
Małkowska A., (2002), Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 133-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/13624
50
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
51
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
52
Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Małkowska A., Zięba M., (2004), Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Belniak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 128 k.
53
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
54
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
55
Furmańska-Oćwieja M., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., (2000), Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
1
@article{artUEK:2168354682,
author = "Michał Głuszak and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona",
title = "Green Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 7",
pages = "1-12",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14071971},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1971/htm},
}
2
@article{artUEK:2168349640,
author = "Agnieszka Małkowska and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Agnieszka Telega",
title = "The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 58, iss. 6",
pages = "517-535",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2020.1798160},
url = {},
}
3
@book{monUEK:2168353682,
author = "Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska",
title = "Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami : wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-831-5",
}
4
@article{artUEK:2168351514,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "How Technology Impact the Real Estate Business - Comparative Analysis of European Union Countries",
journal = "World of Real Estate Journal",
number = "2 (112)",
pages = "58-81",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2020.112.04},
url = {https://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/WOREJ.2020.112.04.pdf},
}
5
@misc{varUEK:2168336861,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Małkowska and Maria Urbaniec",
title = "The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "136",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1},
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
6
@unpublished{drUEK:2168343257,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003448},
}
7
@misc{varUEK:2168351164,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "4th National Scientific Conference Finances - Statistics - Empirical Research (FINSTAT) (Poland, Wroclaw 23 October 2019)",
booktitle = "World of Real Estate Journal",
number = "3 (109)",
pages = "88-89",
year = "2019",
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/109_07.pdf},
}
8
@misc{varUEK:2168336867,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Małkowska and Maria Urbaniec",
title = "Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "137",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1},
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
9
@inbook{mkaUEK:2168342605,
author = "Agnieszka Małkowska and Maria Urbaniec and Małgorzata Kosała",
title = "Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods",
pages = "98-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/56/58/84-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-13-9",
}
10
@article{artUEK:2168341065,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska and Mateusz Tomal",
title = "Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 23",
pages = "1-23",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11236759},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6759/htm},
}
11
@article{artUEK:2168341809,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska",
title = "Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 27, no. 4",
pages = "27-38",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2019-0033},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p27.xml},
}
12
@article{artUEK:2168331451,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska",
title = "Doing Business in Property Valuation - Survey Results",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "27-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.004},
url = {},
}
13
@article{artUEK:2168331443,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska",
title = "Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "23-33",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.003},
url = {},
}
14
@article{artUEK:2168326997,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 13, iss. 2",
pages = "265-283",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/eq.2018.014},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747},
}
15
@article{artUEK:2168315217,
author = "Remigiusz Gawlik and Michał Głuszak and Agnieszka Małkowska",
title = "The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 17, 1",
pages = "31-43",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/foli-2017-0003},
url = {https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/foli.2017.17.issue-1/foli-2017-0003/foli-2017-0003.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168321435,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska and Agnieszka Żak",
title = "Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "105-122",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0607},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1407/1004},
}
17
@article{artUEK:2168321963,
author = "Agnieszka Małkowska and Ewa Palus",
title = "Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3(101)",
pages = "63-68",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.101.08},
url = {},
}
18
@article{artUEK:2168316365,
author = "Michał Głuszak and Agnieszka Małkowska",
title = "Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2(100)",
pages = "39-44",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.06},
url = {},
}
19
@inbook{mkaUEK:2168316845,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods",
pages = "197-208",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2017",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-08-5",
}
20
@misc{varUEK:2168321969,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "3(101)",
pages = "91",
year = "2017",
url = {http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/101_13.pdf},
}
21
@book{swUEK:2168314555,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2017",
url = {http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf},
issn = "",
}
22
@article{artUEK:2168307355,
author = "Agnieszka Małkowska and Michał Głuszak",
title = "Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 2",
pages = "269-283",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.016},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.016/9514},
}
23
@inbook{mkaUEK:2168300397,
author = "Agnieszka Małkowska and Michał Głuszak",
title = "Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "580-594",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
24
@inbook{fmUEK:2168297683,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami",
booktitle = "Podstawy gospodarowania nieruchomościami",
pages = "39-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-524-9",
}
25
@article{artUEK:2168260708,
author = "Adam Nalepka and Agnieszka Małkowska",
title = "Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5",
pages = "62-74",
year = "2013",
}
26
@article{artUEK:2168232516,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega",
title = "Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 20, 1",
pages = "175-184",
year = "2012",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_1.pdf},
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168306667,
author = "Małgorzata Zięba and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak and Joanna Węgrzyn",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168273690,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "System edukacji w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "9-28",
year = "2012",
}
29
@inbook{fmUEK:2168297687,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta",
booktitle = "Zarządzanie przestrzenią miasta",
pages = "129-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-094-7",
}
30
@book{skrUEK:2168244900,
author = "Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona",
title = "Podstawy gospodarowania nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-592-5",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168273822,
author = "Michał Głuszak and Agnieszka Małkowska",
title = "Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "198-203",
year = "2012",
}
32
@article{artUEK:2168219812,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "850",
pages = "65-76",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189551},
}
33
@article{artUEK:2168232512,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 19, 2",
pages = "139-149",
year = "2011",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/TNN_Tom_XIX_2.pdf},
}
34
@inbook{fmUEK:2168220284,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "513-523",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
35
@article{artUEK:53137,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "77-87",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647606},
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168306491,
author = "Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "152-170",
year = "2010",
}
37
@unpublished{drUEK:52344,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001941},
}
38
@article{artUEK:52065,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska",
title = "Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany?",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/2",
pages = "25-36",
adress = "",
year = "2010",
}
39
@misc{varUEK:2168347944,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska",
title = "Międzynarodowe rozmowy nt. rynku nieruchomości",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (23)",
pages = "18",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008},
}
40
@misc{varUEK:2165722450,
author = "Małgorzata Uhruska and Agnieszka Małkowska",
title = "XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES), (Kraków, 18-21 czerwca 2008)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "66",
pages = "66-69",
year = "2008",
}
41
@article{artUEK:2165722444,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "66",
pages = "54-59",
year = "2008",
}
42
@book{monUEK:51891,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Katarzyna Kania and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
43
@article{artUEK:52926,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "87-100",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111111122},
}
44
@article{artUEK:52567,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Systemy informacji o nieruchomościach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "115-130",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87614999},
}
45
@misc{varUEK:2168316163,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona and Agnieszka Małkowska",
title = "The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland",
booktitle = "Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society",
pages = "",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.15396/eres2005_261},
url = {https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261},
}
46
@article{artUEK:2168223752,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "109-126",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50583883},
}
47
@inbook{mkaUEK:2168225302,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Restrukturyzacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-165-4",
}
48
@article{artUEK:2168221008,
author = "Agnieszka Małkowska and Maciej Małkowski",
title = "Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "49-63",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16213},
}
49
@article{artUEK:2168225692,
author = "Agnieszka Małkowska",
title = "Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "133-146",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13624},
}
50
@unpublished{UEK:2168218446,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska",
title = "Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
51
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Adam Nalepka and Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
52
@unpublished{UEK:2168266040,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Agnieszka Małkowska and Małgorzata Zięba",
title = "Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
53
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
54
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba and Jacek Barburski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
55
@unpublished{UEK:2168266046,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}