Publications of the selected author

1

Title:
Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 23 (2019) , s. 1-23. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by a subsidy granted to the Cracow University of Economics, grant number 058/WE-KEN/01/2019/S/9058.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168341065
article
2

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market
Source:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 136. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The publication was created as part of a project financed from the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number: 021/RID/2018/19, co-financing: PLN 11 897 131.40
ISBN:
978-83-65605-10-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336861
varia
3

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries
Source:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 137. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The publication was created as part of a project financed from the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number: 021/RID/2018/19, co-financing: PLN 11 897 131.40
ISBN:
978-83-65605-10-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336867
varia
4

Title:
Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341809
article
5

Author:
Title:
Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
211 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-475
Nr:
2168343257
doctoral dissertation
6

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries
Source:
Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał B. Pietrzak - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019, s. 98-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
ISBN:
978-83-65605-13-9
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168342605
chapter in conference materials
7

Title:
Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian = Institutional Determinants of a Property Appraiser Profession Activities - Current Status and Directions of Desirable Changes
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2018 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331443
article
See main document
8

Title:
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities
Source:
Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018) , s. 265-283. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Authors acknowledge financial support from the fund s allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics for 2018.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326997
article
9

Title:
Doing Business in Property Valuation - Survey Results = Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości - wyniki badań ankietowych
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 27-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The Authors acknowledge financial support from the funds allocated to the development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331451
article
See main document
10

Title:
The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, nr 1 (2017) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Authors acknowledge financial support from the funds allocated to the development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315217
article
11

Author:
Małkowska Agnieszka , Palus Ewa
Title:
Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie = The Impact of Vistula River's Waterfront on the Offer Prices of Residential Units in Neighborhood - Empirical Evidence from Cracow
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3(101) (2017) , s. 63-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321963
article
See main document
12

Title:
Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie = Housing Preferences of Young People in Cracow's Residential Market
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017) , s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316365
article
See main document
13

Conference:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017, s. 197-208. - Streszcz., summ.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
ISBN:
978-83-65605-08-5
Access mode:
Nr:
2168316845
chapter in conference materials
14

Title:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2017. - nr 3(101), s. 91
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321969
varia
See main document
15

Title:
Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania = Pro-development Investments of Municipalities and the Concept of Socially Responsible Investment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321435
article
16

Title:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Toruń: Institute of Economic Research, 2017
Physical description:
12 s.
Series:
(Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314555
publishing series
17

Title:
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016) , s. 269-283. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307355
article
18

Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 580-594. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168300397
chapter in conference materials
19

Title:
Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami
Source:
Podstawy gospodarowania nieruchomościami / red. Maciej Nowak, Teodor Skotarczak - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 39-65
ISBN:
978-83-7556-524-9
Nr:
2168297683
chapter in monograph
20

Title:
Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (269) (2013) , s. 62-74. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260708
article
21

Title:
Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 198-203
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273822
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Podstawy gospodarowania nieruchomościami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-592-5
Nr:
2168244900
academic script
23

Title:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 62-150
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
System edukacji w Polsce
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 9-28
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273690
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego = Municipal Spatial Planning In Malopolskie Vivodeship
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 1 (2012) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232516
article
26

Title:
Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta
Source:
Zarządzanie przestrzenią miasta / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 129-161
ISBN:
978-83-7556-094-7
Nr:
2168297687
chapter in monograph
27

Title:
Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego = Public Land Management From the Perspective of Local Economic Development for the Municipalities of Malopolska Province
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 19, nr 2 (2011) , s. 139-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168232512
article
28

Title:
Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Economic Infrastructure on Socio-economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219812
article
See main document
29

Title:
Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin = The Effectivness of the Real Estate Economics' Instruments in Stimulating the Local Economic Development on the Comumunity Areas
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220284
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany? = The Blue Ocean Strategy for Real Estate Market Professionals
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/2 (2010) , s. 25-36. - Tytuł numeru: Nieruchomości : wycena, opłacalność i ryzyko - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52065
article
31

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 152-170
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306491
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin = The Economic Effects of Managing Municipality Real Estate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53137
article
See main document
33

Title:
Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego = Public Real Estate Economy as Factor of Local Development within the Communes of the Małopolska Province
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
300 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-175
Nr:
52344
doctoral dissertation
34

Title:
Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Municipal Management of Public Real Property Sources : Objectives, Rules and Results
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008) , s. 54-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165722444
article
See main document
35

Title:
XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES), (Kraków, 18-21 czerwca 2008)
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2008. - nr 66, s. 66-69
Nr:
2165722450
varia
See main document
36

Title:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monograph
37

Title:
Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami = Impact of the Municipality on Shaping Municipal Budget Revenue from Property
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006) , s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52926
article
See main document
38

Conference:
12th Annual European Real Estate Conference, Dablin, Irlandia, od 2005-06-15 do 2005-06-18
Title:
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society - b.m.: b.w., 2005. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168316163
varia
39

Title:
Systemy informacji o nieruchomościach = Real Estate Information Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52567
article
See main document
40

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Restrukturyzacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Krakowa
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 153-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225302
chapter in conference materials
See main document
41

Title:
Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa = The Role of Property Tax in Gmina Revenues: the Case of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003) , s. 109-126. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223752
article
See main document
42

Author:
Małkowska Agnieszka , Małkowski Maciej
Title:
Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości = The Role of the Land Register in the Rationalisation of Property Taxation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221008
article
See main document
43

Title:
Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych = The Establishment and Functioning of Housing Associations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 133-146. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225692
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KENIPI/1/2009/S/509
Signature:
NP-1315/Magazyn
Nr:
2168218446
unpublished scientific work
2

Title:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
172 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Signature:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
128 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KENIPI/3/2004/S/131
Signature:
NP-994/Magazyn
Nr:
2168266040
unpublished scientific work
4

Title:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Signature:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
unpublished scientific work
5

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
6

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KENiPI/2/99/S
Signature:
NP-612/Magazyn
Nr:
2168266046
unpublished scientific work
1
Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Mateusz TOMAL // Sustainability. - vol. 11, iss. 23 (2019), s. 1-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6759/htm. - ISSN 2071-1050
2
The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn : Institute of Economic Research, 2019. - S. 136. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
3
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn : Institute of Economic Research, 2019. - S. 137. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
4
Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019), s. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p27.xml
5
Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego / Mateusz Tomal ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Agnieszka MAŁKOWSKA. - Kraków, 2019. - 211 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003448
6
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries / Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA // W: Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał B. Pietrzak. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, 2019. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 98-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-13-9. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/56/58/84-1
7
Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian = Institutional Determinants of a Property Appraiser Profession Activities - Current Status and Directions of Desirable Changes / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
8
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747. - ISSN 1689-765X
9
Doing Business in Property Valuation - Survey Results = Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości - wyniki badań ankietowych / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 27-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
10
The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process / Remigiusz GAWLIK, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, nr 1 (2017), s. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/foli.2017.17.issue-1/foli-2017-0003/foli-2017-0003.pdf. - ISSN 1730-4237
11
Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie = The Impact of Vistula River's Waterfront on the Offer Prices of Residential Units in Neighborhood - Empirical Evidence from Cracow / Agnieszka MAŁKOWSKA, Ewa Palus // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3(101) (2017), s. 63-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
12
Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie = Housing Preferences of Young People in Cracow's Residential Market / Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017), s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
13
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, 2017. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 197-208. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielski. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65605-08-5. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1
14
Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku) / Agnieszka MAŁKOWSKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3(101) (2017), s. 91. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/101_13.pdf. - ISSN 1231-8841
15
Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania = Pro-development Investments of Municipalities and the Concept of Socially Responsible Investment / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Agnieszka ŻAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1407/1004. - ISSN 1898-6447
16
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [on-line] / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Toruń : Institute of Economic Research, 2017. - 12 s. - Summ. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf
17
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016), s. 269-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.016/9514. - ISSN 2083-1277
18
Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 580-594. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
19
Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Podstawy gospodarowania nieruchomościami / red. Maciej Nowak, Teodor Skotarczak. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2013. - S. 39-65. - ISBN 978-83-7556-524-9
20
Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego / Adam NALEPKA, Agnieszka MAŁKOWSKA // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (269) (2013), s. 62-74. - Streszcz. - ISSN 0867-4973
21
Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 198-203
22
Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-592-5
23
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
24
System edukacji w Polsce / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 9-28
25
Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego = Municipal Spatial Planning In Malopolskie Vivodeship / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 1 (2012), s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_1.pdf. - ISSN 1733-2478
26
Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Zarządzanie przestrzenią miasta / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2012. - S. 129-161. - ISBN 978-83-7556-094-7
27
Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego = Public Land Management From the Perspective of Local Economic Development for the Municipalities of Malopolska Province / Agnieszka MAŁKOWSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 19, nr 2 (2011), s. 139-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/TNN_Tom_XIX_2.pdf. - ISSN 1733-2478
28
Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Economic Infrastructure on Socio-economic Development / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
29
Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin = The Effectivness of the Real Estate Economics' Instruments in Stimulating the Local Economic Development on the Comumunity Areas / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
30
Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany? = The Blue Ocean Strategy for Real Estate Market Professionals / Agnieszka, MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/2 (2010), s. 25-36. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nieruchomości : wycena, opłacalność i ryzyko. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
31
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi / Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 152-170
32
Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin = The Economic Effects of Managing Municipality Real Estate / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647606. - ISSN 1898-6447
33
Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego = Public Real Estate Economy as Factor of Local Development within the Communes of the Małopolska Province / Agnieszka MAŁKOWSKA ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 300 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001941
34
Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Municipal Management of Public Real Property Sources : Objectives, Rules and Results / Agnieszka MAŁKOWSKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 54-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
35
XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES), (Kraków, 18-21 czerwca 2008) / Małgorzata UHRUSKA, Agnieszka MAŁKOWSKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 66-69. - ISSN 1231-8841
36
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
37
Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami = Impact of the Municipality on Shaping Municipal Budget Revenue from Property / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111111122. - ISSN 0208-7944
38
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [on-line] / Adam NALEPKA, Bartlomiej MARONA, Agnieszka MALKOWSKA // W: Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line]. - b.m. : b.w., 2005. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261
39
Systemy informacji o nieruchomościach = Real Estate Information Systems / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 115-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=87614999. - ISSN 0208-7944
40
Restrukturyzacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Krakowa / Agnieszka MAŁKOWSKA // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 153-162. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-165-4
41
Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa = The Role of Property Tax in Gmina Revenues: the Case of Kraków / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 109-126. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50583883. - ISSN 0208-7944
42
Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości = The Role of the Land Register in the Rationalisation of Property Taxation / Agnieszka MAŁKOWSKA, Maciej Małkowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16213. - ISSN 0208-7944
43
Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych = The Establishment and Functioning of Housing Associations / Agnieszka MAŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 133-146. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13624. - ISSN 0208-7944
44
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
45
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / kierownik tematu: Stanisław BELNIAK ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Małkowska A., Uhruska M., Tomal M., (2019), Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework, "Sustainability", vol. 11, iss. 23, s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6759/htm
2
Kosała M., Małkowska A., Urbaniec M., (2019), The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 136.
3
Kosała M., Małkowska A., Urbaniec M., (2019), Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 137.
4
Małkowska A., Uhruska M., (2019), Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis, "Real Estate Management and Valuation", vol. 27, no. 4, s. 27-38; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/27/4/article-p27.xml
5
Tomal M., (2019), Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 211 k.
6
Małkowska A., Urbaniec M., Kosała M., (2019), Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods, Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 98-108.
7
Małkowska A., Uhruska M., (2018), Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 23-33.
8
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2018), Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities, "Equilibrium", vol. 13, iss. 2, s. 265-283; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747
9
Małkowska A., Uhruska M., (2018), Doing Business in Property Valuation - Survey Results, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 27-36.
10
Gawlik R., Głuszak M., Małkowska A., (2017), The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 17, nr 1, s. 31-43; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/foli.2017.17.issue-1/foli-2017-0003/foli-2017-0003.pdf
11
Małkowska A., Palus E., (2017), Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 3(101), s. 63-68.
12
Głuszak M., Małkowska A., (2017), Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 2(100), s. 39-44.
13
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny], Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 197-208.
14
Małkowska A., (2017), Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku), "Świat Nieruchomości", nr 3(101), s. 91; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/101_13.pdf
15
Małkowska A., Uhruska M., Żak A., (2017), Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 105-122; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1407/1004
16
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 12 s.
17
Małkowska A., Głuszak M., (2016), Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 2, s. 269-283; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.016/9514
18
Małkowska A., Głuszak M., (2015), Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 580-594.
19
Małkowska A., (2013), Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami. [W:] Nowak M., Skotarczak T. (red.), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., s. 39-65.
20
Nalepka A., Małkowska A., (2013), Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego, "Samorząd Terytorialny", nr 5 (269), s. 62-74.
21
Głuszak M., Małkowska A., (2012), Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 198-203.
22
Małkowska A., Marona B., (2012), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83, [1] s.
23
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
24
Małkowska A., (2012), System edukacji w Polsce. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 9-28.
25
Małkowska A., Telega A., (2012), Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 1, s. 175-184; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_1.pdf
26
Małkowska A., (2012), Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta. [W:] Nowak , Skotarczak T. (red.), Zarządzanie przestrzenią miasta, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., s. 129-161.
27
Małkowska A., (2011), Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 19, nr 2, s. 139-149; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/TNN_Tom_XIX_2.pdf
28
Małkowska A., (2011), Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189551
29
Małkowska A., (2011), Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 513-523.
30
Małkowska A., Uhruska M., (2010), Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany?, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/2, s. 25-36.
31
Małkowska A., Najbar K., Węgrzyn J., Surówka M., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 152-170.
32
Małkowska A., (2010), Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 77-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647606
33
Małkowska A., (2010), Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 300 k.
34
Małkowska A., (2008), Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 54-59.
35
Uhruska M., Małkowska A., (2008), XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES), (Kraków, 18-21 czerwca 2008), "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 66-69.
36
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
37
Małkowska A., (2006), Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 87-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/111111122
38
Nalepka A., Marona B., Małkowska A., (2005), The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland. [W:] Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line], b.m. : b.w.
39
Małkowska A., (2005), Systemy informacji o nieruchomościach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 115-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/87614999
40
Małkowska A., (2003), Restrukturyzacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Krakowa. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 153-162.
41
Małkowska A., (2003), Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 109-126; https://bazekon.uek.krakow.pl/50583883
42
Małkowska A., Małkowski M., (2003), Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/16213
43
Małkowska A., (2002), Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 133-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/13624
44
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
45
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
46
Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Małkowska A., Zięba M., (2004), Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Belniak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 128 k.
47
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
48
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
49
Furmańska-Oćwieja M., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., (2000), Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
1
@article{UEK:2168341065,
author = "Małkowska Agnieszka and Uhruska Małgorzata and Tomal Mateusz",
title = "Age and Experience versus Susceptibility to Client Pressure among Property Valuation Professionals - Implications for Rethinking Institutional Framework",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 23",
pages = "1-23",
year = "2019",
}
2
@misc{UEK:2168336861,
author = "Kosała Małgorzata and Małkowska Agnieszka and Urbaniec Maria",
title = "The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "136",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
3
@misc{UEK:2168336867,
author = "Kosała Małgorzata and Małkowska Agnieszka and Urbaniec Maria",
title = "Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "137",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
4
@article{UEK:2168341809,
author = "Małkowska Agnieszka and Uhruska Małgorzata",
title = "Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 27, no. 4",
pages = "27-38",
year = "2019",
}
5
@unpublished{UEK:2168343257,
author = "Tomal Mateusz",
title = "Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
6
@inbook{UEK:2168342605,
author = "Małkowska Agnieszka and Urbaniec Maria and Kosała Małgorzata",
title = "Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods",
pages = "98-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-65605-13-9",
}
7
@article{UEK:2168331443,
author = "Małkowska Agnieszka and Uhruska Małgorzata",
title = "Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "23-33",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168326997,
author = "Małkowska Agnieszka and Telega Agnieszka and Głuszak Michał and Marona Bartłomiej",
title = "Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 13, iss. 2",
pages = "265-283",
year = "2018",
}
9
@article{UEK:2168331451,
author = "Małkowska Agnieszka and Uhruska Małgorzata",
title = "Doing Business in Property Valuation - Survey Results",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "27-36",
year = "2018",
}
10
@article{UEK:2168315217,
author = "Gawlik Remigiusz and Głuszak Michał and Małkowska Agnieszka",
title = "The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 17, 1",
pages = "31-43",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168321963,
author = "Małkowska Agnieszka and Palus Ewa",
title = "Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3(101)",
pages = "63-68",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168316365,
author = "Głuszak Michał and Małkowska Agnieszka",
title = "Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2(100)",
pages = "39-44",
year = "2017",
}
13
@inbook{UEK:2168316845,
author = "Małkowska Agnieszka and Telega Agnieszka and Głuszak Michał and Marona Bartłomiej",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods",
pages = "197-208",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-65605-08-5",
}
14
@misc{UEK:2168321969,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Urban Research Association (EURA) (Warszawa, 21-24 czerwca 2017 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "3(101)",
pages = "91",
year = "2017",
}
15
@article{UEK:2168321435,
author = "Małkowska Agnieszka and Uhruska Małgorzata and Żak Agnieszka",
title = "Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "105-122",
year = "2017",
}
16
@book{UEK:2168314555,
author = "Małkowska Agnieszka and Telega Agnieszka and Głuszak Michał and Marona Bartłomiej",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2017",
issn = "",
}
17
@article{UEK:2168307355,
author = "Małkowska Agnieszka and Głuszak Michał",
title = "Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 2",
pages = "269-283",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168300397,
author = "Małkowska Agnieszka and Głuszak Michał",
title = "Pro-investment Local Policies in the Area of Real Estate Economics - Similarities and Differences in the Strategies Used by Communes",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "580-594",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
19
@inbook{UEK:2168297683,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami",
booktitle = "Podstawy gospodarowania nieruchomościami",
pages = "39-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-524-9",
}
20
@article{UEK:2168260708,
author = "Nalepka Adam and Małkowska Agnieszka",
title = "Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5 (269)",
pages = "62-74",
year = "2013",
}
21
@unpublished{UEK:2168273822,
author = "Głuszak Michał and Małkowska Agnieszka",
title = "Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "198-203",
year = "2012",
}
22
@book{UEK:2168244900,
author = "Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej",
title = "Podstawy gospodarowania nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-592-5",
}
23
@unpublished{UEK:2168306667,
author = "Zięba Małgorzata and Surówka Marcin and Telega Agnieszka and Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Marona Bartłomiej and Uhruska Małgorzata and Głuszak Michał and Węgrzyn Joanna",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
24
@unpublished{UEK:2168273690,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "System edukacji w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "9-28",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168232516,
author = "Małkowska Agnieszka and Telega Agnieszka",
title = "Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 20, 1",
pages = "175-184",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168297687,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta",
booktitle = "Zarządzanie przestrzenią miasta",
pages = "129-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-094-7",
}
27
@article{UEK:2168232512,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Gospodarka gruntami gmin w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 19, 2",
pages = "139-149",
year = "2011",
}
28
@article{UEK:2168219812,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "850",
pages = "65-76",
year = "2011",
}
29
@inbook{UEK:2168220284,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "513-523",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
30
@article{UEK:52065,
author = "Małkowska Agnieszka and Uhruska Małgorzata",
title = "Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany?",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/2",
pages = "25-36",
adress = "",
year = "2010",
}
31
@unpublished{UEK:2168306491,
author = "Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Węgrzyn Joanna and Surówka Marcin",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "152-170",
year = "2010",
}
32
@article{UEK:53137,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "77-87",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:52344,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
34
@article{UEK:2165722444,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "66",
pages = "54-59",
year = "2008",
}
35
@misc{UEK:2165722450,
author = "Uhruska Małgorzata and Małkowska Agnieszka",
title = "XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES), (Kraków, 18-21 czerwca 2008)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "66",
pages = "66-69",
year = "2008",
}
36
@book{UEK:51891,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Kania Katarzyna and Klimek Barbara and Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Nalepka Adam and Zięba Małgorzata",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
37
@article{UEK:52926,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "87-100",
year = "2006",
}
38
@misc{UEK:2168316163,
author = "Nalepka Adam and Marona Bartłomiej and Małkowska Agnieszka",
title = "The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland",
booktitle = "Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society",
pages = "",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2005",
}
39
@article{UEK:52567,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Systemy informacji o nieruchomościach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "115-130",
year = "2005",
}
40
@inbook{UEK:2168225302,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Restrukturyzacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-165-4",
}
41
@article{UEK:2168223752,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu się dochodów gmin na przykładzie miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "109-126",
year = "2003",
}
42
@article{UEK:2168221008,
author = "Małkowska Agnieszka and Małkowski Maciej",
title = "Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "49-63",
year = "2003",
}
43
@article{UEK:2168225692,
author = "Małkowska Agnieszka",
title = "Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "133-146",
year = "2002",
}
44
@unpublished{UEK:2168218446,
author = "Belniak Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Surówka Marcin and Telega Agnieszka and Uhruska Małgorzata",
title = "Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
45
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Nalepka Adam and Belniak Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Walczyk Joanna",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
46
@unpublished{UEK:2168266040,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Małkowska Agnieszka and Zięba Małgorzata",
title = "Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
47
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Belniak Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Głuszak Michał",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
48
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Klimek Barbara and Małkowska Agnieszka and Słowik Urszula and Zięba Małgorzata and Barburski Jacek",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
49
@unpublished{UEK:2168266046,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Małkowska Agnieszka and Słowik Urszula and Zięba Małgorzata",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}