Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Majątek sektora publicznego jako czynnik rozwoju miasta metropolitarnego
Source:
Metropolie w procesie przemian / kier. projektu: Jacek PURCHLA, s. 1[74]-31[104]
Signature:
NP-569/Magazyn
Nr:
2168258994
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Author:
Title:
Gmina Kraków jako właściciel nieruchomości zabytkowych
Source:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO] - Kraków: Wydaw. AE, 1998, s. 79-84
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240674
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 105-119
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238842
chapter in monograph
See main document
4

Author:
J. Hardy , Al Rainnie , Janusz Kot , Marek Dziura , Ewa Piasecka
Title:
Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production
Source:
Communist Economies and Economic Transformation. - vol. 8, iss. 2 (1996) , s. 237-249. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233206
article
5

Author:
Title:
Restructuring the Cracow Region
Publisher address:
Hertford: University of Hertfordshire, 1996
Physical description:
35 s.; 21 cm
Series:
(Working Paper Series University of Hertfordshire Business School ; 10)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345166
publishing series
6

Title:
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland
Source:
Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate / - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994, s. 227-244 - Bibliogr.
Redakcja:
Rondinelli Dennis A.
ISBN:
0-89930-851-1
Nr:
2168281211
chapter in monograph
7

Title:
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993) , s. 13-18
Nr:
2168332133
article
8

Author:
Janusz Kot , Krzysztof Olekszyk
Title:
Spółki prawa handlowego w Polsce w świetle badań ankietowych = Commercial Partnerships in the Light of the Questionnaire Surveys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 364 (1992) , s. 63-72. - Summ., rez.
Nr:
2168245330
article
9

Author:
Title:
Informacja o działalności Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 10(12), s. 17-20
Nr:
2168344276
varia
10

Title:
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992) , s. 7-19. - Summ., rez.
Nr:
2168262858
article
11

Title:
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 239-267. - Bibliogr.
Nr:
2168256316
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 239-267. - Bibliogr.
Nr:
2168256292
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 115-123
Nr:
2168263492
chapter in conference materials
See main document
14

Title:
Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985 = Private Housing Construction in Poland between 1950 and 1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 115-138. - Summ., rez.
Nr:
2168271560
article
15

Author:
Title:
Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna = Economic Instruments and Spatial Policy
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 42, 11 (498) (1987) , s. 453-457
Nr:
2168277971
article
Unpublished documents:
1

Title:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
unpublished scientific work
2

Author:
Title:
Wpływ gospodarki rynkowej na tworzenie i utrzymanie budowlanego zasobu usługowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
[38] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-92/Magazyn
Nr:
2168331553
unpublished scientific work
3

Title:
Podręczny leksykon papierów wartościowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
60 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-44/Magazyn
Nr:
2168332025
unpublished scientific work
4

Title:
Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
104 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-129/Magazyn
Nr:
2168268862
unpublished scientific work
1
Majątek sektora publicznego jako czynnik rozwoju miasta metropolitarnego / Janusz KOT // W: Metropolie w procesie przemian / kier. projektu: Jacek PURCHLA. - (1999), s. 1[74]-31[104]
2
Gmina Kraków jako właściciel nieruchomości zabytkowych / Janusz KOT // W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO]. - Kraków: Wydaw. AE, 1998. - S. 79-84. - ISBN 83-87239-58-5
3
Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim / Małgorzata BEDNARCZYK, Marek DZIURA, Janusz KOT, Ewa PIASECKA // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 105-119. - ISBN 83-86439-80-7
4
Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production / J. Hardy, A. Rainnie, J. KOT, M. DZIURA & E. PIASECKA // Communist Economies and Economic Transformation. - vol. 8, iss. 2 (1996), s. 237-249. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-4393
5
Restructuring the Cracow Region / Janusz KOT, Marek DZIURA, Ewa PIASECKA, Małgorzata BEDNARCZYK, J. Hardy, A. Rainnie. - Hertford : University of Hertfordshire, 1996. - 35 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - Working Paper Series / University of Hertfordshire Business School ; 10
6
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland / Małgorzata BEDNARCZYK, Janusz JAWORSKI, Janusz KOT, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate / . - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994. - S. 227-244. - Bibliogr. - ISBN 0-89930-851-1
7
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek... / Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT // Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993), s. 13-18. - ISSN 1231-8841
8
Spółki prawa handlowego w Polsce w świetle badań ankietowych = Commercial Partnerships in the Light of the Questionnaire Surveys / Janusz KOT, Krzysztof Olekszyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 364 (1992), s. 63-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Informacja o działalności Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" AE w Krakowie / Janusz KOT // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 10(12) (1992), s. 17-20
10
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992), s. 7-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 239-267. - Bibliogr.
12
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 239-267. - Bibliogr.
13
Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 115-123
14
Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985 = Private Housing Construction in Poland between 1950 and 1985 / Janusz KOT, Barbara LOSSOW-SAMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989), s. 115-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna = Economic Instruments and Spatial Policy / Janusz KOT // Gospodarka Planowa. - R. 42, 11 (498) (1987), s. 453-457. - ISSN 0017-2421
16
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
17
Wpływ gospodarki rynkowej na tworzenie i utrzymanie budowlanego zasobu usługowego / Janusz KOT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - [38] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Podręczny leksykon papierów wartościowych / Janusz KOT, Tadeusz SZEWCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 60 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich / Leszek KAŁKOWSKI - kier. tematu, Stanisław BELNIAK, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 104 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kot J., (1999), Majątek sektora publicznego jako czynnik rozwoju miasta metropolitarnego. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Metropolie w procesie przemian, s. 1[74]-31[104].
2
Kot J., (1998), Gmina Kraków jako właściciel nieruchomości zabytkowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego, Kraków : Wydaw. AE, s. 79-84.
3
Bednarczyk M., Dziura M., Kot J., Piasecka E., (1996), Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim. [W:] zebrał ma., druku Kazimierz GÓRKA (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 105-119.
4
Hardy J., Rainnie A., Kot J., Dziura M., Piasecka E., (1996), Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production, "Communist Economies and Economic Transformation", vol. 8, iss. 2, s. 237-249.
5
Kot J., Dziura M., Piasecka E., Bednarczyk M., Hardy J., Rainnie A., (1996), Restructuring the Cracow Region, Hertford : University of Hertfordshire, 35 s.
6
Bednarczyk M., Jaworski J., Kot J., Zieliński K., (1994), Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland. [W:] . (red.), Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate, Westport, CT ; London : Quorum Books, s. 227-244.
7
Kałkowski L., Kot J., (1993), Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek..., "Świat Nieruchomości", nr 3, s. 13-18.
8
Kot J., Olekszyk K., (1992), Spółki prawa handlowego w Polsce w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 364, s. 63-72.
9
Kot J., (1992), Informacja o działalności Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" AE w Krakowie, "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 10(12), s. 17-20.
10
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1992), Zasób budowlany w krajobrazie Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 7-19.
11
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1991), Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-267.
12
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1990), Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-267.
13
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1990), Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 115-123.
14
Kot J., Lossow-Samek B., (1989), Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 115-138.
15
Kot J., (1987), Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna, "Gospodarka Planowa", R. 42, 11 (498), s. 453-457.
16
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
17
Kot J., (1992), Wpływ gospodarki rynkowej na tworzenie i utrzymanie budowlanego zasobu usługowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [38] k.
18
Kot J., Szewczyk T., (1991), Podręczny leksykon papierów wartościowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
19
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1991), Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 k.
1
@unpublished{UEK:2168258994,
author = "Janusz Kot",
title = "Majątek sektora publicznego jako czynnik rozwoju miasta metropolitarnego",
booktitle = "Metropolie w procesie przemian",
pages = "1[74]-31[104]",
year = "1999",
}
2
@inbook{UEK:2168240674,
author = "Janusz Kot",
title = "Gmina Kraków jako właściciel nieruchomości zabytkowych",
booktitle = "Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego",
pages = "79-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-58-5",
}
3
@inbook{UEK:2168238842,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Marek Dziura and Janusz Kot and Ewa Piasecka",
title = "Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
4
@article{UEK:2168233206,
author = "J. Hardy and Al Rainnie and Janusz Kot and Marek Dziura and Ewa Piasecka",
title = "Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production",
journal = "Communist Economies and Economic Transformation",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "237-249",
year = "1996",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631379608427855},
url = {},
}
5
@book{UEK:2168345166,
author = "Janusz Kot and Marek Dziura and Ewa Piasecka and Małgorzata Bednarczyk and J. Hardy and Al Rainnie",
title = "Restructuring the Cracow Region",
adress = "Hertford",
publisher = "University of Hertfordshire",
year = "1996",
issn = "",
}
6
@inbook{UEK:2168281211,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Janusz Jaworski and Janusz Kot and Kazimierz Zieliński",
title = "Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland",
booktitle = "Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate",
pages = "227-244",
adress = "Westport, CT; London",
publisher = "Quorum Books",
year = "1994",
isbn = "0-89930-851-1",
}
7
@article{UEK:2168332133,
author = "Leszek Kałkowski and Janusz Kot",
title = "Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3",
pages = "13-18",
year = "1993",
}
8
@article{UEK:2168245330,
author = "Janusz Kot and Krzysztof Olekszyk",
title = "Spółki prawa handlowego w Polsce w świetle badań ankietowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "364",
pages = "63-72",
year = "1992",
}
9
@misc{UEK:2168344276,
author = "Janusz Kot",
title = "Informacja o działalności Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność AE w Krakowie",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "10(12)",
pages = "17-20",
year = "1992",
}
10
@article{UEK:2168262858,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Stanisław Maciejowski",
title = "Zasób budowlany w krajobrazie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "7-19",
year = "1992",
}
11
@inbook{UEK:2168256316,
author = "Tomasz Jachna and Janusz Kot and Anna Nehring and Maria Sierpińska",
title = "Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "239-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
12
@inbook{UEK:2168256292,
author = "Tomasz Jachna and Janusz Kot and Anna Nehring and Maria Sierpińska",
title = "Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "239-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
13
@inbook{UEK:2168263492,
author = "Tomasz Jachna and Janusz Kot and Anna Nehring and Maria Sierpińska",
title = "Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "115-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168271560,
author = "Janusz Kot and Barbara Lossow-Samek",
title = "Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "115-138",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168277971,
author = "Janusz Kot",
title = "Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 42, 11 (498)",
pages = "453-457",
year = "1987",
}
16
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Jacek Barburski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Barbara Samek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
17
@unpublished{UEK:2168331553,
author = "Janusz Kot",
title = "Wpływ gospodarki rynkowej na tworzenie i utrzymanie budowlanego zasobu usługowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
18
@unpublished{UEK:2168332025,
author = "Janusz Kot and Tadeusz Szewczyk",
title = "Podręczny leksykon papierów wartościowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
19
@unpublished{UEK:2168268862,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Stanisław Maciejowski",
title = "Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID