Publications of the selected author
1

Conference:
39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2022-05-30 do 2022-05-31
Title:
Environmental Strategies in Enterprises of the Energy Sector and the Role of the Ecological Audit in Them
Source:
Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022, s. 1585-1595. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 39)
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education.
ISBN:
978-0-9998551-8-8
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168367084
chapter in conference materials
2

Title:
Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022
Physical description:
182 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Wodociągi Miasta Krakowa SA.
ISBN:
978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168364438
See related chapters
3

Title:
Zmiany we wpływach z opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w wyniku modyfikacji prawa wodnego
Source:
Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022, s. 169-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168364452
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wstęp
Source:
Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022, s. 9
ISBN:
978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
Nr:
2168364440
preface / summary
See main document
5

Author:
Piotr P. Małecki , Rafał Miłaszewski , Ksymena Rosiek
Title:
VII Seminarium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Source:
Gospodarka Wodna. - nr 3, s. 31-33
Nr:
2168351884
varia
6

Title:
Development of Fees for Placing Waste on Landfill and their Influence on the Management of Municipal Waste = Rozwój opłat za umieszczanie odpadów na składowisku i ich wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (73) (2020) , s. 48-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168349792
article
7

Author:
Piotr P. Małecki , Rafał Miłaszewski
Title:
Gospodarowanie zasobami wód - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej
Source:
Gospodarka Wodna. - R. 79, nr 1 (841), s. 33-34
Nr:
2168336741
varia
8

Title:
Metody oceny projektów gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
168, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków dotacji przyznanej Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetowu Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-804-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168347034
monograph
9

Author:
Tomasz Bergier , Ewa Burszta-Adamiak , Wiesław Fiałkiewicz , Piotr P. Małecki , Małgorzata Owsiany , Ksymena Rosiek , Stanisław M. Rybicki , Ewa Wojciechowska
Title:
Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych : poradnik dla gmin
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", 2019
Physical description:
247 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Niniejszy poradnik został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ISBN:
978-83-947495-8-3
Access mode:
Nr:
2168344122
monograph
10

Title:
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-441
Nr:
2168337319
doctoral dissertation
11

Title:
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327061
article
12

Author:
Title:
Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
308 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-435
Nr:
2168338625
doctoral dissertation
13

Title:
Działalność w sektorze towarów i usług środowiskowych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej = Activity in Environmental Goods and Services Sector in Poland and Selected European Union Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 478 (2017) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321735
article
14

Title:
Poland's Experience with Environmental Goods and Services Accounts
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (61) (2017) , s. 88-98. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168316755
article
15

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336327
varia
16

Title:
Podatek od wydobycia niektórych kopalin jako jeden z rodzajów podatków ekologicznych = The Tax on Certain Mineral Extraction as One of The Environmental Taxes Types
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 226-234. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312499
article
17

Title:
Europejski model sprawozdawczości statystycznej w zakresie wydatków na ochronę środowiska i jego zastosowanie w Polsce = European Statistical Reporting Model for Environmental Protection Expen-Diture and its Use in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 437 (2016) , s. 288-298. - Tytuł numeru: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307793
article
18

Title:
Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Ecological Taxes in Poland and Other European Union Countries
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (80) (2016) , s. 3-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308731
article
19

Title:
Ecological Fees and Taxes in Poland and the New Eurostat Interpretation = Opłaty i podatki ekologiczne w Polsce a nowe interpretacje Eurostatu
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 12 (2015) , s. 85-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296947
article
20

Title:
Podstawy metodologiczne tworzenia statystyki kosztów środowiskowych według nowych wymogów Eurostatu - wyzwania dla Polski = Methodological Base for Environmental Costs Statistics According to the New Eurostat Requirements and Resulting Challenges for Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 409 (2015) , s. 102-111. - Tytuł numeru; Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168303375
article
21

Title:
Główne elementy metodyczne procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej = Thе Main Methodical Elements of Data Reporting Preparation Process on Environmentally Related Taxes in Light of the New European Union Legal Framework
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 313 (2015) , s. 129-146. - Tytuł numeru: Środowisko przyrodnicze a rozwój - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168300857
article
22

Title:
Ocena metodologii zestawiania rachunków sektora towarów i usług środowiskowych oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2015
Physical description:
23 s.; 30 cm
Research program:
Na zlecenie GUS, umowa 124/BR/2015 z dnia 25.11.2015 r.
Nr:
2168308717
report
23

Author:
Piotr P. Małecki , Rafał Miłaszewski
Title:
Ochrona wód i gospodarka wodna - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź, 13-15 października 2014 r.
Source:
Gospodarka Wodna. - R. 75, nr 2 (794), s. 63
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300861
varia
24

Title:
Przewidywane zadania i podstawy metodologiczne statystyki kosztów środowiskowych jako istotnego elementu rachunków ekonomicznych środowiska
Source:
Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI, s. 67-91
Signature:
NP-1458/Magazyn
Nr:
2168303645
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Aktualny stan sprawozdawczości statystycznej z zakresu kosztów środowiskowych obowiązujących w Polsce
Source:
Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI, s. 42-53
Signature:
NP-1458/Magazyn
Nr:
2168303641
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Zastosowanie w praktyce nowych wymogów w zakresie statystyki kosztów środowiskowych ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarki narodowej
Source:
Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI, s. 92-104
Signature:
NP-1458/Magazyn
Nr:
2168303647
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Ocena metodologii zestawiania rachunku wydatków na ochronę środowiska oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2014
Physical description:
24 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Na zlecenie GUS, umowa 142/BR/2014 z dnia 04.11.2014 r.
Nr:
2168308715
report
28

Title:
Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym = Environmental Costs in Poland : a Theoretical and Statistical Approach
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (69) (2014) , s. 87-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286875
article
29

Title:
Ocena metodologii alokacji kwot podatków i opłat związanych ze środowiskiem w ramach modułu rachunków podatków związanych ze środowiskiem dla europejskich rachunków ekonomicznych środowiska
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2013
Physical description:
32 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277565
report
30

Title:
Podatki i opłaty ekologiczne obowiązujące w Polsce w świetle nowych wymogów Unii Europejskiej
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, s. 191-217
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289635
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz inne opłaty związane z gospodarką wodną na tle opłat ekologicznych w Polsce
Source:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 77-94 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Access mode:
Nr:
2168290045
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Piotr P. Małecki , Rafał Miłaszewski
Title:
Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej - seminarium : Głogów, 8-9 maja 2013 r.
Source:
Gospodarka Wodna. - R. 73, nr 8 (776), s. 325
Nr:
2168277517
varia
33

Title:
Obliczanie kosztów oraz analiza kosztów/korzyści redukcji emisji pyłów w procesach spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym i transporcie drogowym
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2013
Physical description:
31 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277029
report
34

Author:
Maria Urbaniec , Piotr P. Małecki , Zofia Kluźniak , Teodozja Rozumek , Andrzej Ociepa
Title:
Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska : sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Warszawa ; Częstochowa ; Kraków: [s.n.], 2012
Physical description:
139 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277763
report
35

Title:
Polityka ekologiczna państwa i jej instrumenty ekonomiczne w warunkach kryzysu finansowego
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 95-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252744
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego i jego zmian w Polsce w latach 2000-2011
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 119-134 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276605
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252604
See related chapters
38

Title:
System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD = The System of Environmental Fees and Taxes in Poland in the Light of the Experience of OECD Countries
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
268 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 210)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-571-0
Nr:
2168232806
monograph
39

Title:
Opracowanie metodologii rachunku podatków związanych ze środowiskiem w zakresie alokacji wielkości zagregowanych w podziale na grupy podatników i rodzajów działalności wg NACE Rev.2
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
82 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277035
report
40

Title:
Identyfikacja i ocena wybranych barier ekologicznych wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 135-150 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276611
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Powiązania modyfikacji systemu funduszy ekologicznych z "zieloną" reformą podatkową
Source:
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 162-168
ISBN:
978-83-7252-543-7
Nr:
2168223182
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 91-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260586
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego
Source:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 268-283
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218886
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska = Cost Effectiveness as a Method for Assessing Investment Projects in Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 860 (2011) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227456
article
45

Title:
Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008 = Ecological Taxes in Poland in the Years 2002-2008
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 875 (2011) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221526
article
46

Title:
System Supporting Pro-ecological Initiatives in Poland by Ecological Funds
Source:
Tagungsband : Mitteleuropäische Biomassekonferenz 2011, 26.-29. Jänner, Graz, Österreich = Proceedings : Central European Biomass Conference 2011, 26th-29th January, Graz, Austria - Graz: [s.n.], 2011, s. 167. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168278521
varia
47

Title:
Koncepcje zmian w systemie funduszy ekologicznych
Source:
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 145-157
ISBN:
978-83-7252-543-7
Nr:
2168223180
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Rola opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat w tworzeniu funduszy ekologicznych
Source:
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 39-58
ISBN:
978-83-7252-543-7
Nr:
2168223178
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Preferencje podatkowe z zakresu ochrony środowiska w polskim prawodawstwie = Tax Preferences for Environmental Conservation in Polish Legislation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 225 (2011) , s. 213-227. - Tytuł numeru: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237088
article
50

Title:
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
180, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-543-7
Nr:
2168223166
See related chapters
51

Title:
Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 475-484 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218042
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC, s. 77-93 - Bibliogr.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326269
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
The Role of Ecological Fees in the Functioning of Polish Environmental Protection and Water Management Funds = Rola opłat ekologicznych w funkcjonowaniu polskich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Source:
Economic and Environmental Studies. - Vol. 10, No. 1 (2010) , s. 135-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165723301
article
54

Title:
Tendencje zmian w zakresie wielkości emisji głównych zanieczyszczeń środowiska w Polsce w latach 1990-2008 = Trends in Size of the Major Pollutants' Emission to the Environment in Poland throughout Years: 1990-2008
Source:
Problemy Ekologii. - nr 3 (2010) , s. 144-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165722940
article
55

Title:
Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań światowych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2010
Physical description:
124 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277965
56

Title:
Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów UE = Environmental Taxes in Poland in Reference to EU Countries
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 477-488. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165616876
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Opłaty ekologiczne o charakterze sankcji w polskim prawie ochrony środowiska = Environmental Fees of Sanction Type in Polish Environmental Protection Law
Source:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy / red. Edyta Sidorczuk-Pietraszko - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009, s. 240-247. - Summ.
ISBN:
978-83-61247-06-7
Nr:
2165722107
chapter in monograph
58

Title:
Nowe polskie opłaty ekologiczne na tle dotychczas obowiązujących
Source:
Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. T. 1 / red. Elżbieta Lorek - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 279-289. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-445-3
Nr:
2165722519
chapter in monograph
59

Title:
Zmiany w wielkości emisji zanieczyszczeń wpływających na stan środowiska naturalnego w Polsce w latach 1991-2008
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 132-143
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220654
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Kazimierz Górka , Maciej Maciejewski , Rafał Miłaszewski , Piotr P. Małecki , Tomasz Walczykiewicz
Title:
Założenia do opracowania metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarce wodnej
Publisher address:
Kraków ; Warszawa: [s.n.], 2009
Physical description:
30 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277987
report
61

Title:
Opłaty ekologiczne w Polsce : analiza i ocena za lata 2002-2007
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
172 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-465-2
Nr:
51292
monograph
62

Title:
Wariantowa analiza efektywności ekonomicznej programu uruchomienia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (SOEK) w Krakowie
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
33 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2165721281
report
63

Title:
Used-up Electrical and Electronic Equipment Charges as a New Type of Poland's Product Related Charges
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2161899291
article
64

Title:
Opłacalność zastosowania pomp cieplnych do celów grzewczych w porównaniu z metodami tradycyjnymi = Profitability of Using Heat Pumps for Heating Purposes in Comparison with Traditional Methods
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 83 (2009) , s. 111-120. - Tytuł numeru: Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165825595
article
65

Title:
Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska = Polish Statistical Reporting on Financial Aspects of Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 771 (2008) , s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50598
article
66

Title:
Co nowego w opłatach za składowanie odpadów i innych opłatach ekologicznych?
Source:
Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : kompleksowa gospodarka odpadami : materiały szkoleniowe, s. 33-49 - Bibliogr.
Series:
(Seminarium Szkoleniowe ; 8)
Nr:
2165725721
chapter in report
67

Title:
Polskie opłaty ekologiczne z tytułu użytkowania obiektów i obszarów związanych z gospodarką wodną = Polish Ecological Fees for Use Objects and Areas Related of Water Management
Source:
Wdrażanie rozwoju zrównoważonego : strategie i instrumenty / red. Maria Urbaniec, Ema Halavach - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2008, s. 391-402. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7542-052-4
Nr:
2165726099
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Zbigniew Grabowski , Piotr P. Małecki
Title:
Analiza ekonomiczna wariantowych rozwiązań budowy spalarni odpadów przy zakładach MPWiK S.A. w Warszawie
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
72, 18 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Na zlecenie MPWiK w Warszawie,
Nr:
2165721297
report
69

Title:
Nowe stawki opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów komunalnych = New Fees for Deposition of Certain Kinds of Municipal Wastes
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(32) (2007) , s. 78-89. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2165726947
article
70

Title:
Ocena skutków ekonomiczno-społecznych spowodowanych ewentualnym zakazem stosowania styropianu zawierającego uniepalniacz o nazwie heksabromocyklododekan (HBCD)
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
[7], 65 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2165721335
report
71

Title:
Koncepcja polskiego podatku ekologicznego od samochodów
Source:
Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju / red. Andrzej Graczyk - Białystok; Wrocław: Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 2007, s. 195-201. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924351-4-3
Nr:
2165728454
chapter in monograph
72

Title:
Opłaty ekologiczne w Polsce = Environmental Fees in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 732 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50999
article
73

Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju", Białystok; Tallin, Polska; Estonia, od 2007-07-02 do 2007-07-05
Title:
Opłaty ekologiczne w Polsce jako instrument realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Source:
Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju - Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2007, s. 253-264. - Na okł.: Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok-Tallin, 2-5 lipca 2007 - Bibliogr.
Nr:
2165720918
chapter in conference materials
74

Title:
Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych = Controversies over Defining Tax and Ecological Fees
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 60-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034073
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Wzrost opłaty za składowanie odpadów komunalnych na tle opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce
Source:
Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : wyzwania w gospodarce odpadami u progu II-stulecia działalności MPO Kraków : materiały szkoleniowe, s. 62-81 - Bibliogr.
Series:
(Seminarium Szkoleniowe ; 7)
Nr:
2165725582
chapter in report
76

Title:
Podatki i opłaty ekologiczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-333-9
Nr:
52147
academic script
77

Title:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce
Source:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 8-151
Signature:
NP-1102/Magazyn
Nr:
2168306311
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Author:
Józefa Famielec , Piotr P. Małecki , Zbigniew Grabowski , Stefan Korta , Ksymena Rosiek , Stanisław Famielec
Title:
Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w aspekcie stawek opłat produktowych i opłat recyklingowych oraz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w perspektywie do 2010 roku
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
144 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277085
report
79

Title:
Zmiany w programie edukacji z zakresu ochrony środowiska w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2002-2005
Source:
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju / red. Tadeusz Borys - Jelenia Góra; Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s. 333-342 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-79-5
Nr:
2165722212
chapter in monograph
80

Title:
Opłata śmieciowa w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych
Source:
Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : świadomość ekologiczna i akceptacja mieszkańców. Kompleksowa gospodarka odpadami Barycz w 100 lecie MPO Kraków : materiały szkoleniowe, s. 18-27 - Bibliogr.
Series:
(Seminarium Szkoleniowe ; 6)
Nr:
2165724603
chapter in report
81

Title:
Uwarunkowania i doświadczenia w funkcjonowaniu opłaty śmieciowej = Existing Conditions and Functioning of the Waste Disposal Charge
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(30) (2006) , s. 85-93. - Summ.
Nr:
2165722551
article
82

Author:
Henryk Kultys , Piotr P. Małecki
Title:
Ocena opłacalności realizacji "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa" = Evaluation of the Profitability of Implementing "The Waste Segregation Programme for the City of Krakow"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 708 (2006) , s. 81-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52951
article
83

Author:
Zbigniew Grabowski , Piotr P. Małecki
Title:
Gospodarka odpadami zielonymi w m. Krakowie w świetle funkcjonowania kompostowni "Barycz" : analiza organizacyjna i finansowa systemu
Publisher address:
Kraków: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 2006
Physical description:
40 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168277147
report
84

Title:
Społeczna efektywność systemu selektywnej zbiórki odpadów w Krakowie
Source:
Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : świadomość ekologiczna i akceptacja mieszkańców : materiały szkoleniowe, s. 14-27
Series:
(Seminarium Szkoleniowe ; 5)
Nr:
2168277153
chapter in report
85

Title:
Analiza realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w latach 2002 i 2003
Source:
Wybrane aspekty równoważenia rozwoju : monografia / red. Marta Czyż - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s. 126-137 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-63-9
Nr:
2166504622
chapter in monograph
86

Title:
Doświadczenia w zakresie realizacji "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa"
Source:
Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie / red. Stanisław Czaja - Wrocław: I-Bis, 2005, s. 325-335. - Materiał z konferencji naukowej, Nowa Ruda, 2005 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 33)
ISBN:
83-85773-79-7
Nr:
2166067118
chapter in conference materials
87

Title:
Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata = Taxes and Ecological Fees in Countries with Highly Developed Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 668 (2005) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53258
article
88

Title:
Przewidywane źródła finansowania nakładów gospodarczych na osiąganie standardów ekologicznych w Polsce
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 165-167
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166582313
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Czy gminom opłaci się selektywna zbiórka odpadów? = Does Selective Waste Collection Pay off to Municipalities?
Source:
Przegląd Komunalny. - nr 11 (170) (2005) , s. 52-54. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168277523
article
90

Title:
Finansowanie ochrony środowiska na podstawie badań w województwach samorządowych
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 134-139
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166582043
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Propozycja wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej = Propositions for Introducing Pro-ecological Tax Reform in Poland
Source:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 277-285. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166091622
chapter in conference materials
See main document
92

Title:
Propozycje zmian systemowych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / kierownik: Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 95-113
Signature:
NP-1018/Magazyn
Nr:
2168306565
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Title:
Analiza wielkości opłat produktowych w Polsce w latach 2002-2004 = Analysis of the Size of Product Charges in Poland in the Years 2002-2004
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(28) (2005) , s. 139-149. - Summ.
Nr:
2166494929
article
94

Title:
Straty ekologiczne Krakowa wynikłe z zasolenia Wisły = Environmental Losses in Cracow Caused by the Salification of the Vistula River
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(26) (2004) , s. 178-189. - Summ.
Nr:
2168224448
article
95

Title:
Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich : (w świetle wyników badań)
Source:
Gospodarka odpadami opakowaniowymi / red. Mirosław Gwiazdowicz, Mirosław Sobolewski - Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2004, s. 52-68
Series:
(Konferencje i Seminaria - Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ; 1 (55))
Nr:
2168277219
chapter in conference materials
96

Title:
Metodyka badania wydatków na ochronę środowiska w świetle zaleceń EUROSTAT i OECD
Source:
Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską / red. Stanisław Czaja - Wrocław: I-Bis, 2004, s. 290-299. - Materiał z konf. Lądek Zdrój, 2004
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 31)
ISBN:
83-85773-68-1
Access mode:
Nr:
2166084628
chapter in conference materials
97

Title:
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
247 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277071
report
98

Title:
Analiza wielkości oraz struktury odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w 2002 roku = Growth and Structure Analysis of Recovery and Recycling of Package and Consumption Waste in Poland in the Year 2002
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(25) (2004) , s. 131-143. - Summ.
Nr:
2168224444
article
99

Title:
Prognoza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska na lata 2004-2010
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 141-148
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276857
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Title:
Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2004
Physical description:
40 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Nr:
2168278033
report
101

Title:
Ocena realizacji obowiązków przedsiębiorców i gmin związanych z funkcjonowaniem systemu opłat produktowych w Polsce (w świetle wyników badań)
Source:
Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami opakowaniowymi : konferencja dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Pracowników Samorządów Terytorialnych i Administracji Publicznej, Wrocław, 27-28 maja 2004 / red. Joanna Mesjasz, Klaudia Piątek - Wrocław: [s.n.], 2004, s. 19-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278135
chapter in conference materials
102

Title:
Eko-controlling przedsiębiorstwa
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 236-264 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222242
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych oraz kierunki jego modyfikacji w świetle wyników badań
Source:
Jak chronić środowisko przed odpadami : VII Polski Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin, 22-23 września 2004 - Szczecin: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ; Oficyna In Plus, 2004, s. 88-98 - Bibliogr.
Nr:
2168277221
chapter in conference materials
104

Author:
Piotr P. Małecki , Tadeusz Borys , Jan Leśniak , Teresa Maria Łaguna , Dominik Drzazga , Zbigniew Głuszczak , Joanna Ejdys , Leszek Preisner , Tadeusz Pindór , Eugeniusz Kośmicki , Paweł Bajon
Title:
Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym
Source:
Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju / red. Tadeusz Borys - Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2003, s. 89-176 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-24-8
Nr:
2168306243
chapter in monograph
105

Title:
Doświadczenia w wykorzystaniu elementów rachunkowości ekologicznej w wybranych krajach
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 83-100
Nr:
2168277863
chapter in report
See main document
106

Title:
Określenie zakresu informacji statystycznych dla potrzeb sformułowanej koncepcji rachunkowości ekologicznej
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 282-314
Nr:
2168277905
chapter in report
See main document
107

Title:
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Grabowski Zbigniew
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
188 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277073
report
108

Author:
Piotr P. Małecki , Tadeusz Borys , Stanisław Czaja , Piotr Jeżowski , Elżbieta Lorek , Grzegorz Dobrzański , Krzysztof Berbeka , Bogusław Fiedor , Kazimierz Górka , Eugeniusz Kośmicki , Grażyna Borys , Bazyli Poskrobko , Piotr Rogala , Sabina Zaremba , Zbigniew Przybyła , Andrzej Raj , Jerzy Śleszyński
Title:
Programy kształcenia w zakresie ekorozwoju
Source:
Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju / red. Tadeusz Borys - Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2003, s. 177-429
ISBN:
83-88771-24-8
Nr:
2168306245
chapter in monograph
109

Title:
Controlling ekologiczny na przykładzie wybranych krajów europejskich = Eco-Controlling in Some Europeain Countries
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003, s. 183-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277297
chapter in conference materials
See main document
110

Author:
Title:
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce
Prace pomocnicze:
, Śleszyński Jerzy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
227 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Nr:
2168276945
report
111

Title:
Plan strategiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2003-2008
Publisher address:
Kraków: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 2003
Physical description:
52 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277159
report
112

Title:
Koncepcja rachunkowości środowiskowej w krajach zachodnich - na przykładzie wybranego podręcznika
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 48-82
Nr:
2168277849
chapter in report
See main document
113

Title:
Analiza kosztów/korzyści realizacji "Programu Segregacji Odpadów dla Miasta Krakowa"
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2003
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277053
report
114

Author:
Józefa Famielec , Piotr P. Małecki , Zbigniew Grabowski , Agnieszka Generowicz , Stefan Korta , Ksymena Rosiek
Title:
Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
227 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277045
report
115

Title:
Straty ekologiczne powodowane zasoleniem Wisły w regionie krakowskim
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 19 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/516
Nr:
2168276805
doctoral dissertation
116

Title:
Dostosowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej opłat i kar ekologicznych do wymogów nowego prawa ochrony środowiska
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
141 s., [11 k.]: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276983
report
117

Title:
Ocena opłacalności współfinansowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie końcowej fazy inwestycji w postaci budowy punktu zlewnego ścieków bytowych w Gminie Zielonki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
18 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168277131
report
118

Author:
Józefa Famielec , Stanisława Klima , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr P. Małecki , Andrzej Guła
Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
109 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278189
report
119

Title:
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276981
report
120

Title:
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku
Prace pomocnicze:
, Korzeniowska Aleksandra
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm
Notes:
załącznik, Bibliogr.
Nr:
2168277093
report
121

Title:
Analiza możliwości rozwoju usług MPO Spółka z.o.o. w Krakowie w krakowskim powiecie ziemskim
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
30 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168277019
report
122

Author:
Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
227, [24] s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276951
report
123

Title:
Analiza skutków wynikłych z zakazu stosowania płyt styropianowych jako materiału izolacyjnego w budownictwie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
31 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277015
report
124

Author:
Józefa Famielec , Stefan Korta , Małgorzata Kożuch , Piotr P. Małecki , Jerzy Śleszyński , Maria Wierzbicka
Title:
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277049
report
125

Author:
Title:
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
146 s.: il.; 30 cm
Notes:
Synteza, Bibliogr.
Nr:
2168277105
report
126

Title:
Ekonomiczna i społeczna efektywność nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 101-178
Nr:
2168278061
chapter in report
See main document
127

Author:
Józefa Famielec , Janusz Dańko , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr P. Małecki
Title:
Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska
Prace pomocnicze:
, Janiczko Ewa
, Żmuda Jadwiga
, Kulka-Dubert Anna
, Jagiełło Krzysztof
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
106 k.: il.; 30 cm
Notes:
załączniki, Bibliogr.
Nr:
2168277007
report
128

Title:
Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277121
report
129

Title:
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
297 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278237
report
130

Author:
Marek Bronicki , Jan Friedberg , Piotr P. Małecki , Jadwiga Pauli-Wilga
Title:
Program gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków
Source:
Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 15-16 kwiecień 1999 - Kraków: [s.n.], 1999, s. 49-59. - Streszcz.
ISBN:
83-905212-6-1
Nr:
2168277555
chapter in conference materials
131

Title:
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998
Prace pomocnicze:
Górka Jacek W.
, Jagiełło Krzysztof
, Pawlik Łukasz
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
120 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168276987
report
132

Title:
Analiza ekonomiczno-ekologiczna efektywności zastosowania pianki mocznikowo-formaldehydowej "Plastsoil" na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych "Barycz" w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277123
report
133

Title:
Rozvoj města Krakova : vybraně části strategie
Source:
Město a region : na prahu třetího tísíciletí : 2. mezinárodní urbanistické sympozium, PRAHA 1997 - Praha: [s.n.], [1997], s. 14-15
Nr:
2168278513
chapter in conference materials
134

Title:
Stan środowiska naturalnego i skutki gospodarcze jego zanieczyszczenia w województwie tarnowskim
Source:
Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997) , s. 75-110
Nr:
2168247952
article
135

Title:
Ekonomiczna efektywność inwestycji proekologicznej na przykładzie modernizacji kotłowni = Economic Effectiveness of Proecological Investments Exemplified by the Modernization of a Boiler-House
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997) , s. 73-82. - Summ.
Nr:
2168245372
article
136

Title:
Główne inwestycje Krakowa w najbliższych pięciu latach
Source:
Forum Budowlane. - nr 10 (20) (1997) , s. 7-9
Nr:
2168278115
article
137

Title:
Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły = Economic Losses Incurred by Salinity of Vistula
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997) , s. 59-70. - Summ.
Nr:
2168245152
article
138

Title:
Ile można zarobić na modernizacji kotłowni węglowej?
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 7 (1997) , s. 11-13
Nr:
2168276751
article
139

Conference:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Title:
Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń
Source:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 47-61 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166191639
chapter in conference materials
See main document
140

Author:
Krzysztof Berbeka , Hans Bressers , Józefa Famielec , Dave Huitema , Kazimierz Górka , Piotr P. Małecki , Gerhard Meinen , Tomasz Nowakowski , Grzegorz Peszko , Tomasz Podgajniak , Henk Pullen , Huub C.J. van Rooij , Bert Steenge , Anne van der Veen , Monique Voogt
Title:
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 1995
Physical description:
225 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277209
report
141

Title:
Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły
Source:
Zasolenie rzeki Wisły : materiały z Sympozjum, Kraków, 29 listopada 1994 - Kraków: [b.w.], 1994, s. 67-75. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168277175
chapter in conference materials
142

Author:
Grażyna Gawrońska , Piotr P. Małecki
Title:
Skumulowana uciążliwość dla środowiska technologii wznoszenia budynków mieszkalnych = Cumulated Strenuousness for the Environment of the Construction of Apartment Buildings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 408 (1993) , s. 97-103. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245300
article
143

Title:
Koncepcja narzutu ekologicznego od paliw w Polsce
Source:
Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 69-74
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 8)
Nr:
2168257366
chapter in conference materials
See main document
144

Title:
Zawód - ekodoradca
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (1993) , s. 24
Nr:
2168276759
article
145

Title:
Działalności Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej w dziedzinie ochrony środowiska
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4(6), s. 9-11
Nr:
2168344190
varia
146

Author:
Grażyna Gawrońska , Piotr P. Małecki
Title:
Ocena uciążliwości dla środowiska produkcji wybranych wyrobów wysoko przetworzonych = Arduousness Valuation for Environment During the Production of the Chosen Highly-Processed Goods
Source:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 7, z. 3 (1991) , s. 789-799. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168277985
article
147

Title:
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277195
report
148

Author:
Kazimierz Adamczyk , Grażyna Gawrońska , Piotr P. Małecki , Władysław A. Włodarczyk
Title:
Uciążliwość skumulowana = The Cumulative Noxiousness
Source:
Ochrona Powietrza. - R. 23, nr 6 (134) (1989) , s. 145-148. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168277519
article
Unpublished documents:
1

Title:
Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
014/WF-KPPE/02/2014/S/4210
Signature:
NP-1458/Magazyn
Nr:
2168303637
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
268 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
009/WF-KPPE/01/2013/S/3009
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289509
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
255 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
112/KPPiE/1/2011/S/591
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260568
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
225, [44] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Research program:
0710/H02/2004/26
Signature:
NP-1278/Magazyn
Nr:
2163754200
unpublished scientific work
5

Title:
System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
97 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
90/KPPiE/3/2004/S/200
Signature:
NP-975/Magazyn
Nr:
2168277149
unpublished scientific work
6

Title:
Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPPiE/2/2002/S
Signature:
NP-812/Magazyn
Nr:
2168276973
unpublished scientific work
1
Environmental Strategies in Enterprises of the Energy Sector and the Role of the Ecological Audit in Them / Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA, Piotr Paweł MAŁECKI, Renata ŻABA-NIERODA // W: Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 39). - S. 1585-1595. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-8-8
2
Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA. - Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2022. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
3
Zmiany we wpływach z opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w wyniku modyfikacji prawa wodnego / Piotr P. MAŁECKI // W: Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022. - S. 169-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
4
Wstęp / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA // W: Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022. - S. 9. - ISBN 978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
5
VII Seminarium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych / Piotr P. MAŁECKI, Rafał Miłaszewski, Ksymena ROSIEK // Gospodarka Wodna. - nr 3 (2020), s. 31-33. - ISSN 0017-2448
6
Development of Fees for Placing Waste on Landfill and their Influence on the Management of Municipal Waste = Rozwój opłat za umieszczanie odpadów na składowisku i ich wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi / Piotr P. MAŁECKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (73) (2020), s. 48-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/33/28. - ISSN 0867-8898
7
Gospodarowanie zasobami wód - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej / Piotr P. MAŁECKI, Rafał Miłaszewski // Gospodarka Wodna. - R. 79, nr 1 (841) (2019), s. 33-34. - ISSN 0017-2448
8
Metody oceny projektów gospodarczych / Piotr P. MAŁECKI, Ksymena ROSIEK, Renata ŻABA-NIERODA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 168, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-804-9
9
Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych : poradnik dla gmin / Tomasz Bergier, Ewa Burszta-Adamiak, Wiesław Fiałkiewicz, Piotr MAŁECKI, Małgorzata Owsiany, Ksymena ROSIEK, Stanisław M. Rybicki, Ewa Wojciechowska. - Kraków: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", 2019. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947495-8-3. - Pełny tekst: http://www.sladwodnymiast.pl/images/2019/20191108/Racjonaliacja_wykorzystania_zasob%C3%B3w_wodnych_na_terenach_zurbanizowanych.pdf
10
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich / Justyna Brouquier ; . - Kraków : , 2018. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Piotr Paweł MAŁECKI ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Bibliogr.
11
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099. - ISSN 1898-6447
12
Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii / Monika Ziółko ; . - Kraków : , 2018. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Piotr Paweł MAŁECKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003378
13
Działalność w sektorze towarów i usług środowiskowych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej = Activity in Environmental Goods and Services Sector in Poland and Selected European Union Countries / Piotr P. MAŁECKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 478 (2017), s. 301-310. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42407. - ISSN 1899-3192
14
Poland's Experience with Environmental Goods and Services Accounts / Piotr P. MAŁECKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (61) (2017), s. 88-98. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/267/256. - ISSN 0867-8898
15
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
16
Podatek od wydobycia niektórych kopalin jako jeden z rodzajów podatków ekologicznych = The Tax on Certain Mineral Extraction as One of The Environmental Taxes Types / Piotr P. MAŁECKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 226-234. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36281/Malecki_Podatek_Od_Wydobycia_Niektorych_Kopalin_Jako_Jeden_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
17
Europejski model sprawozdawczości statystycznej w zakresie wydatków na ochronę środowiska i jego zastosowanie w Polsce = European Statistical Reporting Model for Environmental Protection Expen-Diture and its Use in Poland / Piotr P. MAŁECKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 437 (2016), s. 288-298. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/33610/Malecki_Europejski_model_sprawozdawczosci_statystycznej_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
18
Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Ecological Taxes in Poland and Other European Union Countries / Piotr P. MAŁECKI // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (80) (2016), s. 3-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/80_Optimum_2_2016.pdf. - ISSN 1506-7637
19
Ecological Fees and Taxes in Poland and the New Eurostat Interpretation = Opłaty i podatki ekologiczne w Polsce a nowe interpretacje Eurostatu / Piotr P. MAŁECKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015), s. 85-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/607/396. - ISSN 1642-168X
20
Podstawy metodologiczne tworzenia statystyki kosztów środowiskowych według nowych wymogów Eurostatu - wyzwania dla Polski = Methodological Base for Environmental Costs Statistics According to the New Eurostat Requirements and Resulting Challenges for Poland / Piotr P. MAŁECKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 409 (2015), s. 102-111. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru; Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31601/Malecki_Podstawy_Metodologiczne_Tworzenia_Statystyki_Kosztow_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
21
Główne elementy metodyczne procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej = Thе Main Methodical Elements of Data Reporting Preparation Process on Environmentally Related Taxes in Light of the New European Union Legal Framework / Piotr Paweł MAŁECKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 313 (2015), s. 129-146. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Środowisko przyrodnicze a rozwój. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/406/501. - ISSN 0208-6018
22
Ocena metodologii zestawiania rachunków sektora towarów i usług środowiskowych oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: [s.n.], 2015. - 23 s. ; 30 cm
23
Ochrona wód i gospodarka wodna - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź, 13-15 października 2014 r. / Piotr P. MAŁECKI, Rafał Miłaszewski // Gospodarka Wodna. - R. 75, nr 2 (794) (2015), s. 63. - ISSN 0017-2448
24
Przewidywane zadania i podstawy metodologiczne statystyki kosztów środowiskowych jako istotnego elementu rachunków ekonomicznych środowiska / Piotr P. MAŁECKI, Ksymena ROSIEK // W: Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI. - (2014), s. 67-91
25
Aktualny stan sprawozdawczości statystycznej z zakresu kosztów środowiskowych obowiązujących w Polsce / Piotr P. MAŁECKI // W: Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI. - (2014), s. 42-53
26
Zastosowanie w praktyce nowych wymogów w zakresie statystyki kosztów środowiskowych ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarki narodowej / Piotr P. MAŁECKI // W: Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI. - (2014), s. 92-104
27
Ocena metodologii zestawiania rachunku wydatków na ochronę środowiska oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: [s.n.], 2014. - 24 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym = Environmental Costs in Poland : a Theoretical and Statistical Approach / Piotr P. MAŁECKI, Maria URBANIEC // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (69) (2014), s. 87-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2607/1/06_Piotr%20P.pdf. - ISSN 1506-7637
29
Ocena metodologii alokacji kwot podatków i opłat związanych ze środowiskiem w ramach modułu rachunków podatków związanych ze środowiskiem dla europejskich rachunków ekonomicznych środowiska / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: [s.n.], 2013. - 32 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Podatki i opłaty ekologiczne obowiązujące w Polsce w świetle nowych wymogów Unii Europejskiej / Piotr P. MAŁECKI // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 191-217
31
Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz inne opłaty związane z gospodarką wodną na tle opłat ekologicznych w Polsce / Piotr P. MAŁECKI // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 77-94. - Bibliogr.
32
Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej - seminarium : Głogów, 8-9 maja 2013 r. / Piotr MAŁECKI, Rafał Miłaszewski // Gospodarka Wodna. - R. 73, nr 8 (776) (2013), s. 325. - ISSN 0017-2448
33
Obliczanie kosztów oraz analiza kosztów/korzyści redukcji emisji pyłów w procesach spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym i transporcie drogowym / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: [s.n.], 2013. - 31 s. : il. ; 30 cm
34
Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska : sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA / Maria URBANIEC, Piotr MAŁECKI, Zofia Kluźniak, Teodozja Rozumek, Andrzej Ociepa ; konsultacja: Kazimierz GÓRKA. - Warszawa ; Częstochowa : [s.n.], 2012. - 139 s. : il. ; 30 cm
35
Polityka ekologiczna państwa i jej instrumenty ekonomiczne w warunkach kryzysu finansowego / Piotr P. MAŁECKI // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 95-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-12-9
36
Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego i jego zmian w Polsce w latach 2000-2011 / Piotr P. MAŁECKI // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 119-134. - Bibliogr.
37
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-12-9
38
System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD = The System of Environmental Fees and Taxes in Poland in the Light of the Experience of OECD Countries / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 268 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 210). - ISBN 978-83-7252-571-0
39
Opracowanie metodologii rachunku podatków związanych ze środowiskiem w zakresie alokacji wielkości zagregowanych w podziale na grupy podatników i rodzajów działalności wg NACE Rev.2 / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków, 2012. - 82 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Identyfikacja i ocena wybranych barier ekologicznych wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / Piotr P. MAŁECKI // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 135-150. - Bibliogr.
41
Powiązania modyfikacji systemu funduszy ekologicznych z "zieloną" reformą podatkową / Piotr P. MAŁECKI // W: Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 162-168. - ISBN 978-83-7252-543-7
42
Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego / Piotr P. MAŁECKI, Ivan TELEGA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 91-106. - Bibliogr.
43
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego / Piotr P. MAŁECKI // W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 268-283. - ISBN 978-83-7252-528-4
44
Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska = Cost Effectiveness as a Method for Assessing Investment Projects in Environmental Protection / Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011), s. 83-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198379. - ISSN 1898-6447
45
Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008 = Ecological Taxes in Poland in the Years 2002-2008 / Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 79-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191019. - ISSN 1898-6447
46
System Supporting Pro-ecological Initiatives in Poland by Ecological Funds / Piotr Paweł MAŁECKI // W: Tagungsband : Mitteleuropäische Biomassekonferenz 2011, 26.-29. Jänner, Graz, Österreich = Proceedings : Central European Biomass Conference 2011, 26th-29th January, Graz, Austria. - Graz: [s.n.], 2011. - S. 167. - Dostępne tylko streszczenie
47
Koncepcje zmian w systemie funduszy ekologicznych / Piotr P. MAŁECKI // W: Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 145-157. - ISBN 978-83-7252-543-7
48
Rola opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat w tworzeniu funduszy ekologicznych / Piotr P. MAŁECKI // W: Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 39-58. - ISBN 978-83-7252-543-7
49
Preferencje podatkowe z zakresu ochrony środowiska w polskim prawodawstwie = Tax Preferences for Environmental Conservation in Polish Legislation / Piotr P. MAŁECKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 225 (2011), s. 213-227. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 180, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-543-7
51
Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu / Piotr P. MAŁECKI // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 475-484. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
52
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego / Piotr Paweł MAŁECKI // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 77-93. - Bibliogr.
53
The Role of Ecological Fees in the Functioning of Polish Environmental Protection and Water Management Funds = Rola opłat ekologicznych w funkcjonowaniu polskich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej / Piotr P. MAŁECKI // Economic and Environmental Studies. - Vol. 10, No. 1 (2010), s. 135-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_10/ees_10_1_fulltext_11.pdf. - ISSN 1642-2597
54
Tendencje zmian w zakresie wielkości emisji głównych zanieczyszczeń środowiska w Polsce w latach 1990-2008 = Trends in Size of the Major Pollutants' Emission to the Environment in Poland throughout Years: 1990-2008 / Piotr P. MAŁECKI // Problemy Ekologii. - nr 3 (2010), s. 144-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
55
Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań światowych / kierownik projektu Piotr P. MAŁECKI ; [pomocnicze prace techniczne Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : [s.n.], 2010. - 124 s. : il. ; 30 cm
56
Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów UE = Environmental Taxes in Poland in Reference to EU Countries / Piotr P. MAŁECKI // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 477-488. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
57
Opłaty ekologiczne o charakterze sankcji w polskim prawie ochrony środowiska = Environmental Fees of Sanction Type in Polish Environmental Protection Law / Piotr P. MAŁECKI // W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy / red. Edyta Sidorczuk-Pietraszko. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009. - S. 240-247. - Summ. - ISBN 978-83-61247-06-7
58
Nowe polskie opłaty ekologiczne na tle dotychczas obowiązujących / Piotr P. MAŁECKI // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. T. 1 / red. Elżbieta Lorek. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Monografia Naukowa / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 279-289. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-445-3
59
Zmiany w wielkości emisji zanieczyszczeń wpływających na stan środowiska naturalnego w Polsce w latach 1991-2008 / Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA. - (2009), s. 132-143
60
Założenia do opracowania metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarce wodnej / wykonawcy: Kazimierz GÓRKA, Maciej Maciejewski, Rafał Miłaszewski, Piotr P. MAŁECKI, Tomasz Walczykiewicz. - Kraków ; Warszawa: [s.n.], 2009. - 30 s. : il. ; 30 cm
61
Opłaty ekologiczne w Polsce : analiza i ocena za lata 2002-2007 / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 172 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-465-2
62
Wariantowa analiza efektywności ekonomicznej programu uruchomienia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (SOEK) w Krakowie / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków, 2009. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Used-up Electrical and Electronic Equipment Charges as a New Type of Poland's Product Related Charges / Piotr P. MAŁECKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 5 (2009), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
64
Opłacalność zastosowania pomp cieplnych do celów grzewczych w porównaniu z metodami tradycyjnymi = Profitability of Using Heat Pumps for Heating Purposes in Comparison with Traditional Methods / Piotr P. MAŁECKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 83 (2009), s. 111-120. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
65
Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska = Polish Statistical Reporting on Financial Aspects of Environmental Protection / Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 771 (2008), s. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161370453. - ISSN 1898-6447
66
Co nowego w opłatach za składowanie odpadów i innych opłatach ekologicznych? / Piotr P. MAŁECKI // W: Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : kompleksowa gospodarka odpadami : materiały szkoleniowe. - (Seminarium Szkoleniowe ; 8). - (2008), s. 33-49. - Bibliogr.
67
Polskie opłaty ekologiczne z tytułu użytkowania obiektów i obszarów związanych z gospodarką wodną = Polish Ecological Fees for Use Objects and Areas Related of Water Management / Piotr P. MAŁECKI // W: Wdrażanie rozwoju zrównoważonego : strategie i instrumenty / red. Maria Urbaniec, Ema Halavach. - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2008. - S. 391-402. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7542-052-4
68
Analiza ekonomiczna wariantowych rozwiązań budowy spalarni odpadów przy zakładach MPWiK S.A. w Warszawie / Zbigniew Grabowski, Piotr MAŁECKI. - Kraków, 2007. - 72, 18 s. : il. ; 30 cm. - Na zlecenie MPWiK w Warszawie
69
Nowe stawki opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów komunalnych = New Fees for Deposition of Certain Kinds of Municipal Wastes / Piotr P. MAŁECKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(32) (2007), s. 78-89. - Summ. - ISSN 0867-8898
70
Ocena skutków ekonomiczno-społecznych spowodowanych ewentualnym zakazem stosowania styropianu zawierającego uniepalniacz o nazwie heksabromocyklododekan (HBCD) / Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków, 2007. - [7], 65 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Koncepcja polskiego podatku ekologicznego od samochodów / Piotr P. MAŁECKI // W: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Andrzej Graczyk. - Białystok; Wrocław: Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 2007. - S. 195-201. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924351-4-3
72
Opłaty ekologiczne w Polsce = Environmental Fees in Poland / Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127684695. - ISSN 0208-7944
73
Opłaty ekologiczne w Polsce jako instrument realizacji celów zrównoważonego rozwoju / Piotr P. MAŁECKI // W: Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. - Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2007. - S. 253-264. - Na okł.: Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok-Tallin, 2-5 lipca 2007. - Bibliogr.
74
Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych = Controversies over Defining Tax and Ecological Fees / Piotr P. MAŁECKI // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 60-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
75
Wzrost opłaty za składowanie odpadów komunalnych na tle opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce / Piotr P. MAŁECKI // W: Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : wyzwania w gospodarce odpadami u progu II-stulecia działalności MPO Kraków : materiały szkoleniowe. - (Seminarium Szkoleniowe ; 7). - (2007), s. 62-81. - Bibliogr.
76
Podatki i opłaty ekologiczne / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-333-9
77
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce / Krzysztof BERBEKA, Justyna DYDUCH, Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Ksymena ROSIEK // W: Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze]. - (2006), s. 8-151
78
Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w aspekcie stawek opłat produktowych i opłat recyklingowych oraz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w perspektywie do 2010 roku / Józefa FAMIELEC (kierownik tematu), Piotr P. MAŁECKI, Zbigniew Grabowski, Stefan Korta, Ksymena ROSIEK, Stanisław Famielec ; [prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Renata MÜLLER]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 144 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Zmiany w programie edukacji z zakresu ochrony środowiska w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2002-2005 / Piotr. P. MAŁECKI // W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju / red. Tadeusz Borys. - Jelenia Góra; Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006. - S. 333-342. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-79-5
80
Opłata śmieciowa w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych / Piotr P. MAŁECKI // W: Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : świadomość ekologiczna i akceptacja mieszkańców. Kompleksowa gospodarka odpadami Barycz w 100 lecie MPO Kraków : materiały szkoleniowe. - (Seminarium Szkoleniowe ; 6). - (2006), s. 18-27. - Bibliogr.
81
Uwarunkowania i doświadczenia w funkcjonowaniu opłaty śmieciowej = Existing Conditions and Functioning of the Waste Disposal Charge / Piotr P. MAŁECKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(30) (2006), s. 85-93. - Summ. - ISSN 0867-8898
82
Ocena opłacalności realizacji "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa" = Evaluation of the Profitability of Implementing "The Waste Segregation Programme for the City of Krakow" / Henryk Kultys, Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 708 (2006), s. 81-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112231716. - ISSN 0208-7944
83
Gospodarka odpadami zielonymi w m. Krakowie w świetle funkcjonowania kompostowni "Barycz" : analiza organizacyjna i finansowa systemu / Zbigniew Grabowski, Piotr MAŁECKI. - Kraków : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 2006. - 40 k. : il. ; 30 cm
84
Społeczna efektywność systemu selektywnej zbiórki odpadów w Krakowie / Piotr MAŁECKI // W: Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : świadomość ekologiczna i akceptacja mieszkańców : materiały szkoleniowe. - (Seminarium Szkoleniowe ; 5). - (2005), s. 14-27
85
Analiza realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w latach 2002 i 2003 / Piotr P. MAŁECKI // W: Wybrane aspekty równoważenia rozwoju : monografia / red. nauk. Marta Czyż. - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005. - S. 126-137. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-63-9
86
Doświadczenia w zakresie realizacji "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa" / Piotr P. MAŁECKI // W: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie / red. nauk. Stanisław Czaja. - Wrocław: I-Bis, 2005. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 33). - S. 325-335. - Materiał z konferencji naukowej, Nowa Ruda, 2005. - Bibliogr. - ISBN 83-85773-79-7
87
Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata = Taxes and Ecological Fees in Countries with Highly Developed Economies / Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 668 (2005), s. 79-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/107551095. - ISSN 0208-7944
88
Przewidywane źródła finansowania nakładów gospodarczych na osiąganie standardów ekologicznych w Polsce / Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 165-167. - ISBN 83-7252-264-2
89
Czy gminom opłaci się selektywna zbiórka odpadów? = Does Selective Waste Collection Pay off to Municipalities? / Piotr P. MAŁECKI // Przegląd Komunalny. - nr 11 (170) (2005), s. 52-54. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1232-9126
90
Finansowanie ochrony środowiska na podstawie badań w województwach samorządowych / Piotr P. MAŁECKI // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 134-139. - ISBN 83-7252-264-2
91
Propozycja wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej = Propositions for Introducing Pro-ecological Tax Reform in Poland / Piotr P. MAŁECKI // W: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 277-285. - Summ. - ISBN 83-7252-256-1
92
Propozycje zmian systemowych w finansowaniu ochrony środowiska / Piotr P. MAŁECKI, Kazimierz GÓRKA // W: Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / kierownik: Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze]. - (2005), s. 95-113
93
Analiza wielkości opłat produktowych w Polsce w latach 2002-2004 = Analysis of the Size of Product Charges in Poland in the Years 2002-2004 / Piotr P. MAŁECKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(28) (2005), s. 139-149. - Summ. - ISSN 0867-8898
94
Straty ekologiczne Krakowa wynikłe z zasolenia Wisły = Environmental Losses in Cracow Caused by the Salification of the Vistula River / Piotr P. MAŁECKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(26) (2004), s. 178-189. - Summ. - ISSN 0867-8898
95
Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich : (w świetle wyników badań) / Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI // W: Gospodarka odpadami opakowaniowymi / [red. Mirosław Gwiazdowicz, Mirosław Sobolewski]. - Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2004. - (Konferencje i Seminaria / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, ISSN 1506-3275 ; 1 (55)). - S. 52-68
96
Metodyka badania wydatków na ochronę środowiska w świetle zaleceń EUROSTAT i OECD / Piotr P. MAŁECKI // W: Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską / red. nauk. Stanisław Czaja. - Wrocław: I-Bis, 2004. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 31). - S. 290-299. - Materiał z konf. Lądek Zdrój, 2004. - ISBN 83-85773-68-1
97
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji / red. Józefa FAMIELEC ; autorzy: Józefa FAMIELEC (kierownik tematu), Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Zbigniew Karaczun, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK, Renata Żaba-Nieroda, Stefan Korta ; [prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 247 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Analiza wielkości oraz struktury odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w 2002 roku = Growth and Structure Analysis of Recovery and Recycling of Package and Consumption Waste in Poland in the Year 2002 / Piotr P. MAŁECKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(25) (2004), s. 131-143. - Summ. - ISSN 0867-8898
99
Prognoza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska na lata 2004-2010 / Piotr P. MAŁECKI // W: Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. - (2004), s. 141-148
100
Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie / Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: [s.n.], 2004. - 40 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
101
Ocena realizacji obowiązków przedsiębiorców i gmin związanych z funkcjonowaniem systemu opłat produktowych w Polsce (w świetle wyników badań) / Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI // W: Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami opakowaniowymi : konferencja dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Pracowników Samorządów Terytorialnych i Administracji Publicznej, Wrocław, 27-28 maja 2004 / [red. Joanna Mesjasz, Klaudia Piątek]. - Wrocław: [s.n.], 2004. - S. 19-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
102
Eko-controlling przedsiębiorstwa / Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 236-264. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
103
Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych oraz kierunki jego modyfikacji w świetle wyników badań / Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI, Ksymena ROSIEK // W: Jak chronić środowisko przed odpadami : VII Polski Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin, 22-23 września 2004. - Szczecin: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ; Oficyna In Plus, 2004. - S. 88-98. - Bibliogr.
104
Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym / Piotr P. MAŁECKI, Tadeusz Borys, Jan Leśniak, Teresa Maria Łaguna, Dominik Drzazga, Zbigniew Głuszczak, Joanna Ejdys, Leszek Preisner, Tadeusz Pindór, Eugeniusz Kośmicki, Paweł Bajon // W: Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju / red. Tadeusz Borys. - Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2003. - S. 89-176. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-24-8
105
Doświadczenia w wykorzystaniu elementów rachunkowości ekologicznej w wybranych krajach / Piotr P. MAŁECKI // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 83-100
106
Określenie zakresu informacji statystycznych dla potrzeb sformułowanej koncepcji rachunkowości ekologicznej / Piotr P. MAŁECKI // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 282-314
107
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010 / Józefa FAMIELEC (kierownik tematu), Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI, Małgorzata KOŻUCH, Stefan Korta, Ksymena ROSIEK, Małgorzata GOŁĄBEK ; [konsultacje: Zbigniew Grabowski ; prace pomocnicze: Justyna DYDUCH, Paweł KRZEMIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 188 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Programy kształcenia w zakresie ekorozwoju / Piotr P. MAŁECKI, Tadeusz Borys, Stanisław Czaja, Piotr Jeżowski, Elżbieta Lorek, Grzegorz Dobrzański, Krzysztof BERBEKA, Bogusław Fiedor, Kazimierz GÓRKA, Eugeniusz Kośmicki, Jerzy Śleszyński, Grażyna Borys, Bazyli Podskrobko, Piotr Rogala, Sabina Zaremba, Zbigniew Przybyła, Andrzej Raj // W: Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju / red. Tadeusz Borys. - Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2003. - S. 177-429. - ISBN 83-88771-24-8
109
Controlling ekologiczny na przykładzie wybranych krajów europejskich = Eco-Controlling in Some Europeain Countries / Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. - S. 183-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 03-88953-99-0
110
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Janusz Dańko, Kazimierz GÓRKA, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Maria Wierzbicka ; konsultant: Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Jerzy Śleszyński]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 227 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
111
Plan strategiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2003-2008 / Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI przy współudziale Zarządu i pracowników MPO Spółka z o.o. w Krakowie. - Kraków: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 2003. - 52 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Koncepcja rachunkowości środowiskowej w krajach zachodnich - na przykładzie wybranego podręcznika / Piotr P. MAŁECKI // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 48-82
113
Analiza kosztów/korzyści realizacji "Programu Segregacji Odpadów dla Miasta Krakowa" / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: [s.n.], 2003. - 29 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych / Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Piotr P. MAŁECKI, Zbigniew Grabowski, Agnieszka Generowicz, Stefan Korta, Ksymena ROSIEK ; [konsultacje: Kazimierz GÓRKA ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 227 s. : il. ; 30 cm
115
Straty ekologiczne powodowane zasoleniem Wisły w regionie krakowskim / Piotr P. MAŁECKI ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2002. - 224 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 19 k. - Bibliogr.
116
Dostosowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej opłat i kar ekologicznych do wymogów nowego prawa ochrony środowiska / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Stefan Korta, Piotr P. MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA, Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 141 s., [11 k.] : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Ocena opłacalności współfinansowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie końcowej fazy inwestycji w postaci budowy punktu zlewnego ścieków bytowych w Gminie Zielonki / Piotr MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 18 k. : il. ; 30 cm
118
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Andrzej Guła, Stefan Korta, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 109 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
119
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska / red. Kazimierz GÓRKA ; [autorzy oprac.: Kazinierz GÓRKA, Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku / red. Józefa FAMIELEC ; [aut.: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Bogumiła SZOPA, Jerzy Sleszyński ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Aleksandra Korzeniwska ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 157 s. : il. ; 30 cm. - załącznik. - Bibliogr.
121
Analiza możliwości rozwoju usług MPO Spółka z.o.o. w Krakowie w krakowskim powiecie ziemskim / Józefa FAMIELEC, Stefan Korta, Piotr MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 30 k. : il. ; 30 cm
122
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan Korta, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 227, [24] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Analiza skutków wynikłych z zakazu stosowania płyt styropianowych jako materiału izolacyjnego w budownictwie / Kazimierz GÓRKA, Stefan Korta, Piotr MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 31 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Jerzy Śleszyński, Maria Wierzbicka ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisława KLIMA ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan Korta, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 146 s. : il. ; 30 cm. - Synteza. - Bibliogr.
126
Ekonomiczna i społeczna efektywność nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska / Piotr MAŁECKI // W: Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 101-178
127
Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska / red. Józefa FAMIELEC ; [aut.: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Janusz Dańko, Stefan Korta, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Ewa Janiczko, Jadwiga Żmuda ; prace pomocnicze: Anna Kulka-Dubert, Krzysztof Jagiełło, Paweł Krzemiński]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 106 k. : il. ; 30 cm. - załączniki. - Bibliogr.
128
Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy / Kazimierz GÓRKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Piotr MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
129
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy / Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Grzegorz PESZKO, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Franciszek Piontek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 297 s. : il. ; 30 cm
130
Program gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków / Marek Bronicki, Jan Friedberg, Piotr MAŁECKI, Jadwiga Pauli-Wilga // W: Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 15-16 kwiecień 1999. - Kraków: [s.n.], 1999. - S. 49-59. - Streszcz. - ISBN 83-905212-6-1
131
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy tekstu: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan Korta, Piotr MAŁECKI ; prace pomocnicze: Jacek W. Górka, Krzysztof Jagiełło, Paweł Krzemiński, Łukasz Pawlik, Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 120 k. : il. ; 30 cm
132
Analiza ekonomiczno-ekologiczna efektywności zastosowania pianki mocznikowo-formaldehydowej "Plastsoil" na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych "Barycz" w Krakowie / Kazimierz GÓRKA, Piotr MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 29 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Rozvoj města Krakova : vybraně části strategie / Piotr MALECKI // W: Město a region : na prahu třetího tísíciletí : 2. mezinárodní urbanistické sympozium, PRAHA 1997. - Praha: [s.n.], [1997]. - S. 14-15
134
Stan środowiska naturalnego i skutki gospodarcze jego zanieczyszczenia w województwie tarnowskim / Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI // Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997), s. 75-110
135
Ekonomiczna efektywność inwestycji proekologicznej na przykładzie modernizacji kotłowni = Economic Effectiveness of Proecological Investments Exemplified by the Modernization of a Boiler-House / Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997), s. 73-82. - Summ. - ISSN 0208-7944
136
Główne inwestycje Krakowa w najbliższych pięciu latach / Piotr P. MAŁECKI // Forum Budowlane. - nr 10 (20) (1997), s. 7-9. - ISSN 1425-8773
137
Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły = Economic Losses Incurred by Salinity of Vistula / Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
138
Ile można zarobić na modernizacji kotłowni węglowej? / Piotr P. MAŁECKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 7 (1997), s. 11-13. - ISSN 0137-3668
139
Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń / Piotr P. MAŁECKI, Grzegorz PESZKO // W: Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 18). - S. 47-61. - Bibliogr.
140
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego / Krzysztof BERBEKA, Hans Bressers, Józefa FAMIELEC, Dave Huitema, Kazimierz GÓRKA, Piotr MAŁECKI, Gerhard Meinen, Tomasz Nowakowski, Grzegorz PESZKO, Tomasz Podgajniak, Henk Pullen, Huub C.J. van Rooij, Bert Steenge, Anne van der Veen, Monique Voogt. - Kraków : [b.w.], 1995. - 225 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
141
Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły / Kazimierz GÓRKA, Piotr Paweł MAŁECKI // W: Zasolenie rzeki Wisły : materiały z Sympozjum, Kraków, 29 listopada 1994. - Kraków: [b.w.], 1994. - S. 67-75. - Streszcz. - Bibliogr.
142
Skumulowana uciążliwość dla środowiska technologii wznoszenia budynków mieszkalnych = Cumulated Strenuousness for the Environment of the Construction of Apartment Buildings / Grażyna Gawrońska, Piotr P. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 408 (1993), s. 97-103. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
143
Koncepcja narzutu ekologicznego od paliw w Polsce / Piotr P. MAŁECKI // W: Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 8). - S. 69-74
144
Zawód - ekodoradca / Piotr P. MAŁECKI // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (1993), s. 24. - ISSN 0137-3668
145
Działalności Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej w dziedzinie ochrony środowiska / Piotr P. MAŁECKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 9-11
146
Ocena uciążliwości dla środowiska produkcji wybranych wyrobów wysoko przetworzonych = Arduousness Valuation for Environment During the Production of the Chosen Highly-Processed Goods / Grażyna Gawrońska, Piotr MAŁECKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 7, z. 3 (1991), s. 789-799. - Summ., rez. - Bibliogr.
147
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2 / autor oprac.: Józefa FAMIELEC ; [współudział: Kazimierz GÓRKA - kierownik tematu, Piotr MAŁECKI, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY ; prace pomocnicze: Krzysztof BERBEKA ; konsultant: Bronisław BYRSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
148
Uciążliwość skumulowana = The Cumulative Noxiousness / Kazimierz Adamczyk, Grażyna Gawrońska, Piotr Małecki, Władysław A. Włodarczyk // Ochrona Powietrza. - R. 23, nr 6 (134) (1989), s. 145-148. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0137-3714
149
Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
150
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków, 2013. - 268 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
151
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011. - 255 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
152
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską / Kierownik projektu: Józefa FAMIELEC ; Oprac. zespół w składzie: Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Krzysztof SURÓWKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK, Renata Żaba-Nieroda, Małgorzata GOŁĄBEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 225, [44] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
153
System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE / kierownik projektu: Józefa FAMIELEC ; zespół: Małgorzata KOŻUCH, Piotr Paweł MAŁECKI, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 97 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
154
Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska / kierownik projektu: Józefa FAMIELEC ; zespół: Piotr Paweł MAŁECKI, Małgorzata KOŻUCH, Stefan Korta ; [prace pomocnicze: Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Mazurek-Czarnecka A., Małecki P., Żaba-Nieroda R., (2022), Environmental Strategies in Enterprises of the Energy Sector and the Role of the Ecological Audit in Them. [W:] Soliman (red.), Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 39), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1585-1595.
2
Małecki P., Mazurek-Czarnecka A. (red.), (2022), Miasto przyszłości: wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego, Kraków : Wydawnictwo Attyka, 182 s.
3
Małecki P., (2022), Zmiany we wpływach z opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w wyniku modyfikacji prawa wodnego. [W:] MAŁECKI , MAZUREK-CZARNECKA A. (red.), Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 169-182.
4
Małecki P., Mazurek-Czarnecka A., (2022), Wstęp. [W:] MAŁECKI , MAZUREK-CZARNECKA A. (red.), Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 9.
5
Małecki P., Miłaszewski R., Rosiek K., (2020), VII Seminarium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, "Gospodarka Wodna", nr 3, s. 31-33.
6
Małecki P., (2020), Development of Fees for Placing Waste on Landfill and their Influence on the Management of Municipal Waste, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (73), s. 48-58; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/33/28
7
Małecki P., Miłaszewski R., (2019), Gospodarowanie zasobami wód - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej, "Gospodarka Wodna", R. 79, nr 1 (841), s. 33-34.
8
Małecki P., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., (2019), Metody oceny projektów gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168, [2] s.
9
Bergier T., Burszta-Adamiak E., Fiałkiewicz W., Małecki P., Owsiany M., Rosiek K., Rybicki S., Wojciechowska E., (2019), Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych: poradnik dla gmin, Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", 247 s.
10
Brouquier J., (2018), Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich, Prom. Małecki P., Kraków : , 215 k.
11
Małecki P., Thier A., (2018), Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 79-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099
12
Ziółko M., (2018), Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii, Prom. Małecki P., Kraków : , 308 k.
13
Małecki P., (2017), Działalność w sektorze towarów i usług środowiskowych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 478, s. 301-310; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42407
14
Małecki P., (2017), Poland's Experience with Environmental Goods and Services Accounts, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (61), s. 88-98; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/267/256
15
Małecki P., Thier A., (2017), Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 88-89.
16
Małecki P., (2016), Podatek od wydobycia niektórych kopalin jako jeden z rodzajów podatków ekologicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 226-234; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36281/Malecki_Podatek_Od_Wydobycia_Niektorych_Kopalin_Jako_Jeden_2016.pdf
17
Małecki P., (2016), Europejski model sprawozdawczości statystycznej w zakresie wydatków na ochronę środowiska i jego zastosowanie w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 437, s. 288-298; http://www.dbc.wroc.pl/Content/33610/Malecki_Europejski_model_sprawozdawczosci_statystycznej_2016.pdf
18
Małecki P., (2016), Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 2 (80), s. 3-15; http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/80_Optimum_2_2016.pdf
19
Małecki P., (2015), Ecological Fees and Taxes in Poland and the New Eurostat Interpretation, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 12, s. 85-101; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/607/396
20
Małecki P., (2015), Podstawy metodologiczne tworzenia statystyki kosztów środowiskowych według nowych wymogów Eurostatu - wyzwania dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 409, s. 102-111; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31601/Malecki_Podstawy_Metodologiczne_Tworzenia_Statystyki_Kosztow_2015.pdf
21
Małecki P., (2015), Główne elementy metodyczne procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 2, t. 313, s. 129-146; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/406/501
22
Małecki P., (2015), Ocena metodologii zestawiania rachunków sektora towarów i usług środowiskowych oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza, Kraków : [s.n.], 23 s.
23
Małecki P., Miłaszewski R., (2015), Ochrona wód i gospodarka wodna - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź, 13-15 października 2014 r., "Gospodarka Wodna", R. 75, nr 2 (794), s. 63.
24
Małecki P., Rosiek K., (2014), Przewidywane zadania i podstawy metodologiczne statystyki kosztów środowiskowych jako istotnego elementu rachunków ekonomicznych środowiska. [W:] Małecki P. (kierownik tematu), Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań, s. 67-91.
25
Małecki P., (2014), Aktualny stan sprawozdawczości statystycznej z zakresu kosztów środowiskowych obowiązujących w Polsce. [W:] Małecki P. (kierownik tematu), Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań, s. 42-53.
26
Małecki P., (2014), Zastosowanie w praktyce nowych wymogów w zakresie statystyki kosztów środowiskowych ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarki narodowej. [W:] Małecki P. (kierownik tematu), Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań, s. 92-104.
27
Małecki P., (2014), Ocena metodologii zestawiania rachunku wydatków na ochronę środowiska oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza, Kraków : [s.n.], 24 s.
28
Małecki P., Urbaniec M., (2014), Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 3 (69), s. 87-102; http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2607/1/06_Piotr%20P.pdf
29
Małecki P., (2013), Ocena metodologii alokacji kwot podatków i opłat związanych ze środowiskiem w ramach modułu rachunków podatków związanych ze środowiskiem dla europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Kraków : [s.n.], 32 s.
30
Małecki P., (2013), Podatki i opłaty ekologiczne obowiązujące w Polsce w świetle nowych wymogów Unii Europejskiej. [W:] Famielec J., Kożuch M., Małecki P. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań, s. 191-217.
31
Małecki P., (2013), Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz inne opłaty związane z gospodarką wodną na tle opłat ekologicznych w Polsce. [W:] Górka K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej: wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 77-94.
32
Małecki P., Miłaszewski R., (2013), Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej - seminarium : Głogów, 8-9 maja 2013 r., "Gospodarka Wodna", R. 73, nr 8 (776), s. 325.
33
Małecki P., (2013), Obliczanie kosztów oraz analiza kosztów/korzyści redukcji emisji pyłów w procesach spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym i transporcie drogowym, Kraków : [s.n.], 31 s.
34
Urbaniec M., Małecki P., Kluźniak Z., Rozumek T., Ociepa A., (2012), Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska: sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA, Warszawa ; Częstochowa : [s.n.], 139 s.
35
Małecki P., (2012), Polityka ekologiczna państwa i jej instrumenty ekonomiczne w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Małecki P. (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 95-109.
36
Małecki P., (2012), Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego i jego zmian w Polsce w latach 2000-2011. [W:] Famielec J., Wąsowicz K. (kierownik tematu), Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań, s. 119-134.
37
Małecki P. (red.), (2012), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 208 s.
38
Małecki P., (2012), System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 210), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 268 s.
39
Małecki P., (2012), Opracowanie metodologii rachunku podatków związanych ze środowiskiem w zakresie alokacji wielkości zagregowanych w podziale na grupy podatników i rodzajów działalności wg NACE Rev.2, Kraków : , 82 s.
40
Małecki P., (2012), Identyfikacja i ocena wybranych barier ekologicznych wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Famielec J., Wąsowicz K. (kierownik tematu), Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań, s. 135-150.
41
Małecki P., (2011), Powiązania modyfikacji systemu funduszy ekologicznych z "zieloną" reformą podatkową. [W:] Górka K., Małecki P. (red.), Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 162-168.
42
Małecki P., Telega I., (2011), Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 91-106.
43
Małecki P., (2011), Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego. [W:] Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 268-283.
44
Małecki P., (2011), Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 860, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198379
45
Małecki P., (2011), Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 79-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191019
46
Małecki P., (2011), System Supporting Pro-ecological Initiatives in Poland by Ecological Funds. [W:] Tagungsband : Mitteleuropäische Biomassekonferenz 2011, 26.-29. Jänner, Graz, Österreich, Graz : [s.n.], s. 167.
47
Małecki P., (2011), Koncepcje zmian w systemie funduszy ekologicznych. [W:] Górka K., Małecki P. (red.), Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 145-157.
48
Małecki P., (2011), Rola opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat w tworzeniu funduszy ekologicznych. [W:] Górka K., Małecki P. (red.), Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 39-58.
49
Małecki P., (2011), Preferencje podatkowe z zakresu ochrony środowiska w polskim prawodawstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 225, s. 213-227.
50
Górka K., Małecki P. (red.), (2011), Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 180, [1] s.
51
Małecki P., (2011), Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 475-484.
52
Małecki P., (2010), Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego. [W:] FAMIELEC J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 77-93.
53
Małecki P., (2010), The Role of Ecological Fees in the Functioning of Polish Environmental Protection and Water Management Funds, "Economic and Environmental Studies", Vol. 10, No. 1, s. 135-148; http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_10/ees_10_1_fulltext_11.pdf
54
Małecki P., (2010), Tendencje zmian w zakresie wielkości emisji głównych zanieczyszczeń środowiska w Polsce w latach 1990-2008, "Problemy Ekologii", nr 3, s. 144-148.
55
Gołąbek M. (red.), (2010), Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań światowych, Małecki P. (kier.), Kraków : [s.n.], 124 s.
56
Małecki P., (2010), Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów UE. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 477-488.
57
Małecki P., (2009), Opłaty ekologiczne o charakterze sankcji w polskim prawie ochrony środowiska. [W:] Sidorczuk-Pietraszko E. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 240-247.
58
Małecki P., (2009), Nowe polskie opłaty ekologiczne na tle dotychczas obowiązujących. [W:] Lorek E. (red.), Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, T. 1, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 279-289.
59
Górka K., Małecki P., (2009), Zmiany w wielkości emisji zanieczyszczeń wpływających na stan środowiska naturalnego w Polsce w latach 1991-2008. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską, s. 132-143.
60
Górka K., Maciejewski M., Miłaszewski R., Małecki P., Walczykiewicz T., (2009), Założenia do opracowania metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarce wodnej, Kraków ; Warszawa : [s.n.], 30 s.
61
Małecki P., (2009), Opłaty ekologiczne w Polsce: analiza i ocena za lata 2002-2007, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 172 s.
62
Małecki P., (2009), Wariantowa analiza efektywności ekonomicznej programu uruchomienia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (SOEK) w Krakowie, Kraków : , 33 s.
63
Małecki P., (2009), Used-up Electrical and Electronic Equipment Charges as a New Type of Poland's Product Related Charges, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 5, s. 89-97.
64
Małecki P., (2009), Opłacalność zastosowania pomp cieplnych do celów grzewczych w porównaniu z metodami tradycyjnymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 83, s. 111-120.
65
Małecki P., (2008), Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 771, s. 113-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/161370453
66
Małecki P., (2008), Co nowego w opłatach za składowanie odpadów i innych opłatach ekologicznych?. [W:] Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości: kompleksowa gospodarka odpadami : materiały szkoleniowe, s. 33-49.
67
Małecki P., (2008), Polskie opłaty ekologiczne z tytułu użytkowania obiektów i obszarów związanych z gospodarką wodną. [W:] Urbaniec M., Halavach E. (red.), Wdrażanie rozwoju zrównoważonego : strategie i instrumenty, Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", s. 391-402.
68
Grabowski Z., Małecki P., (2007), Analiza ekonomiczna wariantowych rozwiązań budowy spalarni odpadów przy zakładach MPWiK S.A. w Warszawie, Kraków : , 72, 18 s.
69
Małecki P., (2007), Nowe stawki opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów komunalnych, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(32), s. 78-89.
70
Górka K., Małecki P., (2007), Ocena skutków ekonomiczno-społecznych spowodowanych ewentualnym zakazem stosowania styropianu zawierającego uniepalniacz o nazwie heksabromocyklododekan (HBCD), Kraków : , [7], 65 s.
71
Małecki P., (2007), Koncepcja polskiego podatku ekologicznego od samochodów. [W:] Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Białystok : Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko; Wrocław: Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, s. 195-201.
72
Małecki P., (2007), Opłaty ekologiczne w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 732, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/127684695
73
Małecki P., (2007), Opłaty ekologiczne w Polsce jako instrument realizacji celów zrównoważonego rozwoju. [W:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, s. 253-264.
74
Małecki P., (2007), Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 60-68.
75
Małecki P., (2007), Wzrost opłaty za składowanie odpadów komunalnych na tle opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce. [W:] Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości: wyzwania w gospodarce odpadami u progu II-stulecia działalności MPO Kraków : materiały szkoleniowe, s. 62-81.
76
Małecki P., (2006), Podatki i opłaty ekologiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 81 s.
77
Berbeka K., Dyduch J., Górka K., Kożuch M., Małecki P., Rosiek K., (2006), Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce. [W:] Górka K., Gołąbek M. (kierownik tematu), Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce, s. 8-151.
78
Famielec J., Małecki P., Grabowski Z., Korta S., Rosiek K., Famielec S., (2006), Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w aspekcie stawek opłat produktowych i opłat recyklingowych oraz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w perspektywie do 2010 roku, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 s.
79
Małecki P., (2006), Zmiany w programie edukacji z zakresu ochrony środowiska w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2002-2005. [W:] Borys T. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Jelenia Góra ; Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 333-342.
80
Małecki P., (2006), Opłata śmieciowa w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych. [W:] Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości: świadomość ekologiczna i akceptacja mieszkańców. Kompleksowa gospodarka odpadami Barycz w 100 lecie MPO Kraków : materiały szkoleniowe, s. 18-27.
81
Małecki P., (2006), Uwarunkowania i doświadczenia w funkcjonowaniu opłaty śmieciowej, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(30), s. 85-93.
82
Kultys H., Małecki P., (2006), Ocena opłacalności realizacji "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 708, s. 81-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/112231716
83
Grabowski Z., Małecki P., (2006), Gospodarka odpadami zielonymi w m. Krakowie w świetle funkcjonowania kompostowni "Barycz": analiza organizacyjna i finansowa systemu, Kraków : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 40 k.
84
Małecki P., (2005), Społeczna efektywność systemu selektywnej zbiórki odpadów w Krakowie. [W:] Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : świadomość ekologiczna i akceptacja mieszkańców : materiały szkoleniowe, s. 14-27.
85
Małecki P., (2005), Analiza realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w latach 2002 i 2003. [W:] Czyż M. (red.), Wybrane aspekty równoważenia rozwoju : monografia, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 126-137.
86
Małecki P., (2005), Doświadczenia w zakresie realizacji "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa". [W:] Czaja S. (red.), Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 33), Wrocław : I-Bis, s. 325-335.
87
Małecki P., (2005), Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 668, s. 79-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/107551095
88
Famielec J., Małecki P., (2005), Przewidywane źródła finansowania nakładów gospodarczych na osiąganie standardów ekologicznych w Polsce. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 165-167.
89
Małecki P., (2005), Czy gminom opłaci się selektywna zbiórka odpadów?, "Przegląd Komunalny", nr 11 (170), s. 52-54.
90
Małecki P., (2005), Finansowanie ochrony środowiska na podstawie badań w województwach samorządowych. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 134-139.
91
Małecki P., (2005), Propozycja wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej. [W:] Famielec J. (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 277-285.
92
Małecki P., Górka K., (2005), Propozycje zmian systemowych w finansowaniu ochrony środowiska. [W:] Górka K., Gołąbek M. (kierownik tematu), Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce, s. 95-113.
93
Małecki P., (2005), Analiza wielkości opłat produktowych w Polsce w latach 2002-2004, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(28), s. 139-149.
94
Małecki P., (2004), Straty ekologiczne Krakowa wynikłe z zasolenia Wisły, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(26), s. 178-189.
95
Famielec J., Małecki P., (2004), Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich : (w świetle wyników badań). [W:] Gwiazdowicz M., Sobolewski M. (red.), Gospodarka odpadami opakowaniowymi (Konferencje i Seminaria - Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu; 1 (55)), Warszawa : Kancelaria Sejmu, s. 52-68.
96
Małecki P., (2004), Metodyka badania wydatków na ochronę środowiska w świetle zaleceń EUROSTAT i OECD. [W:] Czaja S. (red.), Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 31), Wrocław : I-Bis, s. 290-299.
97
Famielec J., Górka K., Kożuch M., Małecki P., Karaczun Z., Dyduch J., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., Korta S., (2004), Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 247 s.
98
Małecki P., (2004), Analiza wielkości oraz struktury odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w 2002 roku, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(25), s. 131-143.
99
Małecki P., (2004), Prognoza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska na lata 2004-2010. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010, s. 141-148.
100
Famielec J., Małecki P., (2004), Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie, Kraków : [s.n.], 40 s.
101
Famielec J., Małecki P., (2004), Ocena realizacji obowiązków przedsiębiorców i gmin związanych z funkcjonowaniem systemu opłat produktowych w Polsce (w świetle wyników badań). [W:] Mesjasz J., Piątek K. (red.), Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami opakowaniowymi: konferencja dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Pracowników Samorządów Terytorialnych i Administracji Publicznej, Wrocław, 27-28 maja 2004, Wrocław : [s.n.], s. 19-29.
102
Famielec J., Małecki P., (2004), Eko-controlling przedsiębiorstwa. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 236-264.
103
Famielec J., Małecki P., Rosiek K., (2004), Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych oraz kierunki jego modyfikacji w świetle wyników badań. [W:] Jak chronić środowisko przed odpadami : VII Polski Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin, 22-23 września 2004, Szczecin : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych : Oficyna In Plus, s. 88-98.
104
Małecki P., Borys T., Leśniak J., Łaguna T., Drzazga D., Głuszczak Z., Ejdys J., Preisner L., Pindór T., Kośmicki E., Bajon P., (2003), Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym. [W:] Borys T. (red.), Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju, Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 89-176.
105
Małecki P., (2003), Doświadczenia w wykorzystaniu elementów rachunkowości ekologicznej w wybranych krajach. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83-100.
106
Małecki P., (2003), Określenie zakresu informacji statystycznych dla potrzeb sformułowanej koncepcji rachunkowości ekologicznej. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 282-314.
107
Famielec J., Górka K., Małecki P., Kożuch M., Korta S., Rosiek K., Gołąbek M., (2003), Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 k.
108
Małecki P., Borys T., Czaja S., Jeżowski P., Lorek E., Dobrzański G., Berbeka K., Fiedor B., Górka K., Kośmicki E., Borys G., Poskrobko B., Rogala P., Zaremba S., Przybyła Z., Raj A., Śleszyński J., (2003), Programy kształcenia w zakresie ekorozwoju. [W:] Borys T. (red.), Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju, Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 177-429.
109
Famielec J., Małecki P., (2003), Controlling ekologiczny na przykładzie wybranych krajów europejskich. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 183-195.
110
Famielec J., Dańko J., Górka K., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Wierzbicka M., (2003), Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 227 s.
111
Famielec J., Małecki P., (2003), Plan strategiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2003-2008, Kraków : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 52 k.
112
Małecki P., (2003), Koncepcja rachunkowości środowiskowej w krajach zachodnich - na przykładzie wybranego podręcznika. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 48-82.
113
Małecki P., (2003), Analiza kosztów/korzyści realizacji "Programu Segregacji Odpadów dla Miasta Krakowa", Kraków : [s.n.], 29 k.
114
Famielec J., Małecki P., Grabowski Z., Generowicz A., Korta S., Rosiek K., (2003), Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 227 s.
115
Małecki P., (2002), Straty ekologiczne powodowane zasoleniem Wisły w regionie krakowskim, Prom. Górka K., Kraków : , 224 k.
116
Famielec J., Korta S., Małecki P., (2002), Dostosowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej opłat i kar ekologicznych do wymogów nowego prawa ochrony środowiska, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s., [11 k.]
117
Małecki P., (2002), Ocena opłacalności współfinansowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie końcowej fazy inwestycji w postaci budowy punktu zlewnego ścieków bytowych w Gminie Zielonki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 k.
118
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., Guła A., (2001), Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 s.
119
Górka K., Berbeka K., Famielec J., Klima S., Korta S., Kożuch M., Małecki P., (2001), Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, Górka K. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 126 s.
120
Famielec J., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Szopa B., Śleszyński J., (2001), Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
121
Famielec J., Korta S., Małecki P., (2001), Analiza możliwości rozwoju usług MPO Spółka z.o.o. w Krakowie w krakowskim powiecie ziemskim, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 30 k.
122
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., (2001), Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 227, [24] s.
123
Górka K., Korta S., Małecki P., (2001), Analiza skutków wynikłych z zakazu stosowania płyt styropianowych jako materiału izolacyjnego w budownictwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 31 s.
124
Famielec J., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Śleszyński J., Wierzbicka M., (2001), Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 s.
125
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., (2000), Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
126
Małecki P., (2000), Ekonomiczna i społeczna efektywność nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska. [W:] GÓRKA K. (red.), Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 101-178.
127
Famielec J., Dańko J., Korta S., Małecka M., Małecki P., (2000), Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 k.
128
Górka K., Chomątowski S., Małecki P., (1999), Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
129
Berbeka K., Famielec J., Górka K., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Peszko G., Wąsikiewicz-Rusnak U., Piontek F., (1999), Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce: raport końcowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 297 s.
130
Bronicki M., Friedberg J., Małecki P., Pauli-Wilga J., (1999), Program gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków. [W:] Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 15-16 kwiecień 1999, Kraków : [s.n.], s. 49-59.
131
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecki P., (1999), Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 k.
132
Górka K., Małecki P., (1999), Analiza ekonomiczno-ekologiczna efektywności zastosowania pianki mocznikowo-formaldehydowej "Plastsoil" na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych "Barycz" w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
133
Małecki P., (1997), Rozvoj města Krakova : vybraně části strategie. [W:] Město a region : na prahu třetího tísíciletí : 2. mezinárodní urbanistické sympozium, PRAHA 1997, Praha : [s.n.], s. 14-15.
134
Górka K., Małecki P., (1997), Stan środowiska naturalnego i skutki gospodarcze jego zanieczyszczenia w województwie tarnowskim, "Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy", nr 1, s. 75-110.
135
Małecki P., (1997), Ekonomiczna efektywność inwestycji proekologicznej na przykładzie modernizacji kotłowni, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 491, s. 73-82.
136
Małecki P., (1997), Główne inwestycje Krakowa w najbliższych pięciu latach, "Forum Budowlane", nr 10 (20), s. 7-9.
137
Małecki P., (1997), Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 472, s. 59-70.
138
Małecki P., (1997), Ile można zarobić na modernizacji kotłowni węglowej?, "Aura", nr 7, s. 11-13.
139
Małecki P., Peszko G., (1995), Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń. [W:] GÓRKA K. (red.), Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 18), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-61.
140
Berbeka K., Bressers H., Famielec J., Huitema D., Górka K., Małecki P., Meinen G., Nowakowski T., Peszko G., Podgajniak T., Pullen H., van Rooij H., Steenge B., van der Veen A., Voogt M., (1995), Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej: (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1): propozycja raportu końcowego, Kraków : [b.w.], 225 s.
141
Górka K., Małecki P., (1994), Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły. [W:] Zasolenie rzeki Wisły : materiały z Sympozjum, Kraków, 29 listopada 1994, Kraków : [b.w.], s. 67-75.
142
Gawrońska G., Małecki P., (1993), Skumulowana uciążliwość dla środowiska technologii wznoszenia budynków mieszkalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 408, s. 97-103.
143
Małecki P., (1993), Koncepcja narzutu ekologicznego od paliw w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 8), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-74.
144
Małecki P., (1993), Zawód - ekodoradca, "Aura", nr 2, s. 24.
145
Małecki P., (1992), Działalności Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej w dziedzinie ochrony środowiska, "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 4(6), s. 9-11.
146
Gawrońska G., Małecki P., (1991), Ocena uciążliwości dla środowiska produkcji wybranych wyrobów wysoko przetworzonych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 7, z. 3, s. 789-799.
147
Famielec J., Górka K., Małecki P., Mojżesz-Wlazły G., (1990), Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 k.
148
Adamczyk K., Gawrońska G., Małecki P., Włodarczyk W., (1989), Uciążliwość skumulowana, "Ochrona Powietrza", R. 23, nr 6 (134), s. 145-148.
149
Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu: raport z badań, (2014), Małecki P. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 143 k.
150
Kożuch M., Małecki P. (red.), (2013), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej: raport z badań, Famielec J. (kier.), Kraków : , 268 s.
151
Famielec J., Małecki P. (red.), (2011), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
152
Famielec J., Górka K., Surówka K., Kożuch M., Małecki P., Dyduch J., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., Gołąbek M., (2005), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 225, [44] s.
153
Famielec J., Kożuch M., Małecki P., Dyduch J., Rosiek K., (2004), System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 k.
154
Famielec J., Małecki P., Kożuch M., Korta S., (2002), Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 103 k.
1
@inbook{UEK:2168367084,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka and Piotr Paweł Małecki and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Environmental Strategies in Enterprises of the Energy Sector and the Role of the Ecological Audit in Them",
booktitle = "Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain",
pages = "1585-1595",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2022",
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-8-8",
}
2
@book{UEK:2168364438,
title = "Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2022",
isbn = "978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3",
}
3
@inbook{UEK:2168364452,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Zmiany we wpływach z opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w wyniku modyfikacji prawa wodnego",
booktitle = "Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego",
pages = "169-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2022",
isbn = "978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3",
}
4
@misc{UEK:2168364440,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Mazurek-Czarnecka",
title = "Wstęp",
booktitle = "Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego",
pages = "9",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2022",
isbn = "978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3",
}
5
@misc{UEK:2168351884,
author = "Piotr P. Małecki and Rafał Miłaszewski and Ksymena Rosiek",
title = "VII Seminarium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych",
booktitle = "Gospodarka Wodna",
number = "3",
pages = "31-33",
year = "2020",
}
6
@article{UEK:2168349792,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Development of Fees for Placing Waste on Landfill and their Influence on the Management of Municipal Waste",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (73)",
pages = "48-58",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.34659/2020/2/15},
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/33/28},
}
7
@misc{UEK:2168336741,
author = "Piotr P. Małecki and Rafał Miłaszewski",
title = "Gospodarowanie zasobami wód - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej",
booktitle = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 79, 1 (841)",
pages = "33-34",
year = "2019",
}
8
@book{UEK:2168347034,
author = "Piotr P. Małecki and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Metody oceny projektów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-804-9",
}
9
@book{UEK:2168344122,
author = "Tomasz Bergier and Ewa Burszta-Adamiak and Wiesław Fiałkiewicz and Piotr P. Małecki and Małgorzata Owsiany and Ksymena Rosiek and Stanisław M. Rybicki and Ewa Wojciechowska",
title = "Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych : poradnik dla gmin",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités",
year = "2019",
url = {http://www.sladwodnymiast.pl/images/2019/20191108/Racjonaliacja_wykorzystania_zasob%C3%B3w_wodnych_na_terenach_zurbanizowanych.pdf},
isbn = "978-83-947495-8-3",
}
10
@unpublished{UEK:2168337319,
author = "Justyna Brouquier",
title = "Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {},
}
11
@article{UEK:2168327061,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "79-95",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099},
}
12
@unpublished{UEK:2168338625,
author = "Monika Ziółko",
title = "Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003378},
}
13
@article{UEK:2168321735,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Działalność w sektorze towarów i usług środowiskowych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "478",
pages = "301-310",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.28},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42407},
}
14
@article{UEK:2168316755,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Poland's Experience with Environmental Goods and Services Accounts",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (61)",
pages = "88-98",
year = "2017",
url = {http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/267/256},
}
15
@misc{UEK:2168336327,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "88-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
16
@article{UEK:2168312499,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podatek od wydobycia niektórych kopalin jako jeden z rodzajów podatków ekologicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "226-234",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.19},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36281/Malecki_Podatek_Od_Wydobycia_Niektorych_Kopalin_Jako_Jeden_2016.pdf},
}
17
@article{UEK:2168307793,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Europejski model sprawozdawczości statystycznej w zakresie wydatków na ochronę środowiska i jego zastosowanie w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "437",
pages = "288-298",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.437.28},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/33610/Malecki_Europejski_model_sprawozdawczosci_statystycznej_2016.pdf},
}
18
@article{UEK:2168308731,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "2 (80)",
pages = "3-15",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.01},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/80_Optimum_2_2016.pdf},
}
19
@article{UEK:2168296947,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Ecological Fees and Taxes in Poland and the New Eurostat Interpretation",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 12",
pages = "85-101",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1207},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/607/396},
}
20
@article{UEK:2168303375,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podstawy metodologiczne tworzenia statystyki kosztów środowiskowych według nowych wymogów Eurostatu - wyzwania dla Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "409",
pages = "102-111",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.409.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/31601/Malecki_Podstawy_Metodologiczne_Tworzenia_Statystyki_Kosztow_2015.pdf},
}
21
@article{UEK:2168300857,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Główne elementy metodyczne procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 2, t. 313",
pages = "129-146",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.313.09},
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/406/501},
}
22
@misc{UEK:2168308717,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Ocena metodologii zestawiania rachunków sektora towarów i usług środowiskowych oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2015",
}
23
@misc{UEK:2168300861,
author = "Piotr P. Małecki and Rafał Miłaszewski",
title = "Ochrona wód i gospodarka wodna - specjalna sesja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź, 13-15 października 2014 r.",
booktitle = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 75, 2 (794)",
pages = "63",
year = "2015",
}
24
@unpublished{UEK:2168303645,
author = "Piotr P. Małecki and Ksymena Rosiek",
title = "Przewidywane zadania i podstawy metodologiczne statystyki kosztów środowiskowych jako istotnego elementu rachunków ekonomicznych środowiska",
booktitle = "Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań",
pages = "67-91",
year = "2014",
}
25
@unpublished{UEK:2168303641,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Aktualny stan sprawozdawczości statystycznej z zakresu kosztów środowiskowych obowiązujących w Polsce",
booktitle = "Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań",
pages = "42-53",
year = "2014",
}
26
@unpublished{UEK:2168303647,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Zastosowanie w praktyce nowych wymogów w zakresie statystyki kosztów środowiskowych ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarki narodowej",
booktitle = "Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań",
pages = "92-104",
year = "2014",
}
27
@misc{UEK:2168308715,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Ocena metodologii zestawiania rachunku wydatków na ochronę środowiska oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2014",
}
28
@article{UEK:2168286875,
author = "Piotr P. Małecki and Maria Urbaniec",
title = "Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "3 (69)",
pages = "87-102",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/ose.2014.03.69.06},
url = {http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2607/1/06_Piotr%20P.pdf},
}
29
@misc{UEK:2168277565,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Ocena metodologii alokacji kwot podatków i opłat związanych ze środowiskiem w ramach modułu rachunków podatków związanych ze środowiskiem dla europejskich rachunków ekonomicznych środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2013",
}
30
@unpublished{UEK:2168289635,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podatki i opłaty ekologiczne obowiązujące w Polsce w świetle nowych wymogów Unii Europejskiej",
booktitle = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
pages = "191-217",
year = "2013",
}
31
@inbook{UEK:2168290045,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz inne opłaty związane z gospodarką wodną na tle opłat ekologicznych w Polsce",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
pages = "77-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
32
@misc{UEK:2168277517,
author = "Piotr P. Małecki and Rafał Miłaszewski",
title = "Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej - seminarium : Głogów, 8-9 maja 2013 r.",
booktitle = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 73, 8 (776)",
pages = "325",
year = "2013",
}
33
@misc{UEK:2168277029,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Obliczanie kosztów oraz analiza kosztów/korzyści redukcji emisji pyłów w procesach spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym i transporcie drogowym",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2013",
}
34
@misc{UEK:2168277763,
author = "Maria Urbaniec and Piotr P. Małecki and Zofia Kluźniak and Teodozja Rozumek and Andrzej Ociepa",
title = "Opracowanie modelu ewidencji i analizy wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów) na ochronę środowiska : sprawozdanie z realizacji pracy dla KGHM Polska Miedź SA",
adress = "Warszawa ; Częstochowa ; Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168252744,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Polityka ekologiczna państwa i jej instrumenty ekonomiczne w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "95-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
36
@unpublished{UEK:2168276605,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego i jego zmian w Polsce w latach 2000-2011",
booktitle = "Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań",
pages = "119-134",
year = "2012",
}
37
@book{UEK:2168252604,
title = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
38
@book{UEK:2168232806,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-571-0",
}
39
@misc{UEK:2168277035,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Opracowanie metodologii rachunku podatków związanych ze środowiskiem w zakresie alokacji wielkości zagregowanych w podziale na grupy podatników i rodzajów działalności wg NACE Rev.2",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
40
@unpublished{UEK:2168276611,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Identyfikacja i ocena wybranych barier ekologicznych wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań",
pages = "135-150",
year = "2012",
}
41
@inbook{UEK:2168223182,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Powiązania modyfikacji systemu funduszy ekologicznych z zieloną reformą podatkową",
booktitle = "Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce",
pages = "162-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-543-7",
}
42
@unpublished{UEK:2168260586,
author = "Piotr P. Małecki and Ivan Telega",
title = "Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "91-106",
year = "2011",
}
43
@inbook{UEK:2168218886,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce",
pages = "268-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-528-4",
}
44
@article{UEK:2168227456,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "860",
pages = "83-92",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198379},
}
45
@article{UEK:2168221526,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "79-90",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191019},
}
46
@misc{UEK:2168278521,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "System Supporting Pro-ecological Initiatives in Poland by Ecological Funds",
booktitle = "Tagungsband : Mitteleuropäische Biomassekonferenz 2011, 26.-29. Jänner, Graz, Österreich",
pages = "167",
adress = "Graz",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
47
@inbook{UEK:2168223180,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Koncepcje zmian w systemie funduszy ekologicznych",
booktitle = "Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce",
pages = "145-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-543-7",
}
48
@inbook{UEK:2168223178,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Rola opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat w tworzeniu funduszy ekologicznych",
booktitle = "Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce",
pages = "39-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-543-7",
}
49
@article{UEK:2168237088,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Preferencje podatkowe z zakresu ochrony środowiska w polskim prawodawstwie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "225",
pages = "213-227",
adress = "",
year = "2011",
}
50
@book{UEK:2168223166,
title = "Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-543-7",
}
51
@inbook{UEK:2168218042,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "475-484",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
52
@unpublished{UEK:2168326269,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego",
pages = "77-93",
year = "2010",
}
53
@article{UEK:2165723301,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "The Role of Ecological Fees in the Functioning of Polish Environmental Protection and Water Management Funds",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "Vol. 10, No. 1",
pages = "135-148",
year = "2010",
url = {http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_10/ees_10_1_fulltext_11.pdf},
}
54
@article{UEK:2165722940,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Tendencje zmian w zakresie wielkości emisji głównych zanieczyszczeń środowiska w Polsce w latach 1990-2008",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "3",
pages = "144-148",
year = "2010",
}
55
@misc{UEK:2168277965,
title = "Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań światowych",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2010",
}
56
@inbook{UEK:2165616876,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów UE",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "477-488",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
57
@inbook{UEK:2165722107,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Opłaty ekologiczne o charakterze sankcji w polskim prawie ochrony środowiska",
booktitle = "Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "240-247",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2009",
isbn = "978-83-61247-06-7",
}
58
@inbook{UEK:2165722519,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Nowe polskie opłaty ekologiczne na tle dotychczas obowiązujących",
booktitle = "Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. T. 1",
pages = "279-289",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-445-3",
}
59
@unpublished{UEK:2168220654,
author = "Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki",
title = "Zmiany w wielkości emisji zanieczyszczeń wpływających na stan środowiska naturalnego w Polsce w latach 1991-2008",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską",
pages = "132-143",
year = "2009",
}
60
@misc{UEK:2168277987,
author = "Kazimierz Górka and Maciej Maciejewski and Rafał Miłaszewski and Piotr P. Małecki and Tomasz Walczykiewicz",
title = "Założenia do opracowania metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarce wodnej",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "2009",
}
61
@book{UEK:51292,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Opłaty ekologiczne w Polsce : analiza i ocena za lata 2002-2007",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-465-2",
}
62
@misc{UEK:2165721281,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Wariantowa analiza efektywności ekonomicznej programu uruchomienia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (SOEK) w Krakowie",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
63
@article{UEK:2161899291,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Used-up Electrical and Electronic Equipment Charges as a New Type of Poland's Product Related Charges",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "5",
pages = "89-97",
year = "2009",
}
64
@article{UEK:2165825595,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Opłacalność zastosowania pomp cieplnych do celów grzewczych w porównaniu z metodami tradycyjnymi",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "83",
pages = "111-120",
adress = "",
year = "2009",
}
65
@article{UEK:50598,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "771",
pages = "113-123",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161370453},
}
66
@misc{UEK:2165725721,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Co nowego w opłatach za składowanie odpadów i innych opłatach ekologicznych?",
booktitle = "Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : kompleksowa gospodarka odpadami : materiały szkoleniowe",
pages = "33-49",
year = "2008",
issn = "",
}
67
@inbook{UEK:2165726099,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Polskie opłaty ekologiczne z tytułu użytkowania obiektów i obszarów związanych z gospodarką wodną",
booktitle = "Wdrażanie rozwoju zrównoważonego : strategie i instrumenty",
pages = "391-402",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator",
year = "2008",
isbn = "978-83-7542-052-4",
}
68
@misc{UEK:2165721297,
author = "Zbigniew Grabowski and Piotr P. Małecki",
title = "Analiza ekonomiczna wariantowych rozwiązań budowy spalarni odpadów przy zakładach MPWiK S.A. w Warszawie",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
69
@article{UEK:2165726947,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Nowe stawki opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów komunalnych",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2(32)",
pages = "78-89",
year = "2007",
}
70
@misc{UEK:2165721335,
author = "Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki",
title = "Ocena skutków ekonomiczno-społecznych spowodowanych ewentualnym zakazem stosowania styropianu zawierającego uniepalniacz o nazwie heksabromocyklododekan (HBCD)",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
71
@inbook{UEK:2165728454,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Koncepcja polskiego podatku ekologicznego od samochodów",
booktitle = "Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju",
pages = "195-201",
adress = "Białystok; Wrocław",
publisher = "Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924351-4-3",
}
72
@article{UEK:50999,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Opłaty ekologiczne w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "732",
pages = "21-33",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/127684695},
}
73
@inbook{UEK:2165720918,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Opłaty ekologiczne w Polsce jako instrument realizacji celów zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju",
pages = "253-264",
adress = "Białystok",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku",
year = "2007",
}
74
@inbook{UEK:2166034073,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "60-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
75
@misc{UEK:2165725582,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Wzrost opłaty za składowanie odpadów komunalnych na tle opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : wyzwania w gospodarce odpadami u progu II-stulecia działalności MPO Kraków : materiały szkoleniowe",
pages = "62-81",
year = "2007",
issn = "",
}
76
@book{UEK:52147,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podatki i opłaty ekologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-333-9",
}
77
@unpublished{UEK:2168306311,
author = "Krzysztof Berbeka and Justyna Dyduch and Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Ksymena Rosiek",
title = "Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce",
booktitle = "Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce",
pages = "8-151",
adress = "",
year = "2006",
}
78
@misc{UEK:2168277085,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki and Zbigniew Grabowski and Stefan Korta and Ksymena Rosiek and Stanisław Famielec",
title = "Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w aspekcie stawek opłat produktowych i opłat recyklingowych oraz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w perspektywie do 2010 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
79
@inbook{UEK:2165722212,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Zmiany w programie edukacji z zakresu ochrony środowiska w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2002-2005",
booktitle = "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju",
pages = "333-342",
adress = "Jelenia Góra; Białystok",
publisher = "Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2006",
isbn = "83-88771-79-5",
}
80
@misc{UEK:2165724603,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Opłata śmieciowa w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : świadomość ekologiczna i akceptacja mieszkańców. Kompleksowa gospodarka odpadami Barycz w 100 lecie MPO Kraków : materiały szkoleniowe",
pages = "18-27",
year = "2006",
issn = "",
}
81
@article{UEK:2165722551,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Uwarunkowania i doświadczenia w funkcjonowaniu opłaty śmieciowej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2(30)",
pages = "85-93",
year = "2006",
}
82
@article{UEK:52951,
author = "Henryk Kultys and Piotr P. Małecki",
title = "Ocena opłacalności realizacji Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "708",
pages = "81-95",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112231716},
}
83
@misc{UEK:2168277147,
author = "Zbigniew Grabowski and Piotr P. Małecki",
title = "Gospodarka odpadami zielonymi w m. Krakowie w świetle funkcjonowania kompostowni Barycz : analiza organizacyjna i finansowa systemu",
adress = "Kraków",
publisher = "Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania",
year = "2006",
}
84
@misc{UEK:2168277153,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Społeczna efektywność systemu selektywnej zbiórki odpadów w Krakowie",
booktitle = "Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości : świadomość ekologiczna i akceptacja mieszkańców : materiały szkoleniowe",
pages = "14-27",
year = "2005",
issn = "",
}
85
@inbook{UEK:2166504622,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Analiza realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w latach 2002 i 2003",
booktitle = "Wybrane aspekty równoważenia rozwoju : monografia",
pages = "126-137",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2005",
isbn = "83-88771-63-9",
}
86
@inbook{UEK:2166067118,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Doświadczenia w zakresie realizacji Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa",
booktitle = "Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie",
pages = "325-335",
adress = "Wrocław",
publisher = "I-Bis",
year = "2005",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-85773-79-7",
}
87
@article{UEK:53258,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "668",
pages = "79-90",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/107551095},
}
88
@inbook{UEK:2166582313,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki",
title = "Przewidywane źródła finansowania nakładów gospodarczych na osiąganie standardów ekologicznych w Polsce",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "165-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-264-2",
}
89
@article{UEK:2168277523,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Czy gminom opłaci się selektywna zbiórka odpadów?",
journal = "Przegląd Komunalny",
number = "11 (170)",
pages = "52-54",
year = "2005",
}
90
@inbook{UEK:2166582043,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Finansowanie ochrony środowiska na podstawie badań w województwach samorządowych",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "134-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-264-2",
}
91
@inbook{UEK:2166091622,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Propozycja wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej",
booktitle = "Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)",
pages = "277-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-256-1",
}
92
@unpublished{UEK:2168306565,
author = "Piotr P. Małecki and Kazimierz Górka",
title = "Propozycje zmian systemowych w finansowaniu ochrony środowiska",
booktitle = "Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce",
pages = "95-113",
year = "2005",
}
93
@article{UEK:2166494929,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Analiza wielkości opłat produktowych w Polsce w latach 2002-2004",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2(28)",
pages = "139-149",
year = "2005",
}
94
@article{UEK:2168224448,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Straty ekologiczne Krakowa wynikłe z zasolenia Wisły",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2(26)",
pages = "178-189",
year = "2004",
}
95
@inbook{UEK:2168277219,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki",
title = "Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich : (w świetle wyników badań)",
booktitle = "Gospodarka odpadami opakowaniowymi",
pages = "52-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Kancelaria Sejmu",
year = "2004",
issn = "1506-3275",
}
96
@inbook{UEK:2166084628,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Metodyka badania wydatków na ochronę środowiska w świetle zaleceń EUROSTAT i OECD",
booktitle = "Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "290-299",
adress = "Wrocław",
publisher = "I-Bis",
year = "2004",
url = {},
issn = "1506-5618",
isbn = "83-85773-68-1",
}
97
@misc{UEK:2168277071,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Zbigniew Karaczun and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda and Stefan Korta",
title = "Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
98
@article{UEK:2168224444,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Analiza wielkości oraz struktury odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w 2002 roku",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1(25)",
pages = "131-143",
year = "2004",
}
99
@unpublished{UEK:2168276857,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Prognoza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska na lata 2004-2010",
booktitle = "Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010",
pages = "141-148",
year = "2004",
}
100
@misc{UEK:2168278033,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki",
title = "Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2004",
}
101
@inbook{UEK:2168278135,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki",
title = "Ocena realizacji obowiązków przedsiębiorców i gmin związanych z funkcjonowaniem systemu opłat produktowych w Polsce (w świetle wyników badań)",
booktitle = "Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami opakowaniowymi : konferencja dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Pracowników Samorządów Terytorialnych i Administracji Publicznej, Wrocław, 27-28 maja 2004",
pages = "19-29",
adress = "Wrocław",
publisher = "s.n.",
year = "2004",
}
102
@inbook{UEK:2168222242,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki",
title = "Eko-controlling przedsiębiorstwa",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "236-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
103
@inbook{UEK:2168277221,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki and Ksymena Rosiek",
title = "Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych oraz kierunki jego modyfikacji w świetle wyników badań",
booktitle = "Jak chronić środowisko przed odpadami : VII Polski Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin, 22-23 września 2004",
pages = "88-98",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ; Oficyna In Plus",
year = "2004",
}
104
@inbook{UEK:2168306243,
author = "Piotr P. Małecki and Tadeusz Borys and Jan Leśniak and Teresa Maria Łaguna and Dominik Drzazga and Zbigniew Głuszczak and Joanna Ejdys and Leszek Preisner and Tadeusz Pindór and Eugeniusz Kośmicki and Paweł Bajon",
title = "Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym",
booktitle = "Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju",
pages = "89-176",
adress = "Białystok",
publisher = "Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2003",
isbn = "83-88771-24-8",
}
105
@misc{UEK:2168277863,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Doświadczenia w wykorzystaniu elementów rachunkowości ekologicznej w wybranych krajach",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "83-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
106
@misc{UEK:2168277905,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Określenie zakresu informacji statystycznych dla potrzeb sformułowanej koncepcji rachunkowości ekologicznej",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "282-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
107
@misc{UEK:2168277073,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki and Małgorzata Kożuch and Stefan Korta and Ksymena Rosiek and Małgorzata Gołąbek",
title = "Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
108
@inbook{UEK:2168306245,
author = "Piotr P. Małecki and Tadeusz Borys and Stanisław Czaja and Piotr Jeżowski and Elżbieta Lorek and Grzegorz Dobrzański and Krzysztof Berbeka and Bogusław Fiedor and Kazimierz Górka and Eugeniusz Kośmicki and Grażyna Borys and Bazyli Poskrobko and Piotr Rogala and Sabina Zaremba and Zbigniew Przybyła and Andrzej Raj and Jerzy Śleszyński",
title = "Programy kształcenia w zakresie ekorozwoju",
booktitle = "Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju",
pages = "177-429",
adress = "Białystok",
publisher = "Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2003",
isbn = "83-88771-24-8",
}
109
@inbook{UEK:2168277297,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki",
title = "Controlling ekologiczny na przykładzie wybranych krajów europejskich",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne",
pages = "183-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "03-88953-99-0",
}
110
@misc{UEK:2168276945,
author = "Józefa Famielec and Janusz Dańko and Kazimierz Górka and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Maria Wierzbicka",
title = "Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
111
@misc{UEK:2168277159,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki",
title = "Plan strategiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2003-2008",
adress = "Kraków",
publisher = "Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania",
year = "2003",
}
112
@misc{UEK:2168277849,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Koncepcja rachunkowości środowiskowej w krajach zachodnich - na przykładzie wybranego podręcznika",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "48-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
113
@misc{UEK:2168277053,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Analiza kosztów/korzyści realizacji Programu Segregacji Odpadów dla Miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2003",
}
114
@misc{UEK:2168277045,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki and Zbigniew Grabowski and Agnieszka Generowicz and Stefan Korta and Ksymena Rosiek",
title = "Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
115
@unpublished{UEK:2168276805,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Straty ekologiczne powodowane zasoleniem Wisły w regionie krakowskim",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
116
@misc{UEK:2168276983,
author = "Józefa Famielec and Stefan Korta and Piotr P. Małecki",
title = "Dostosowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej opłat i kar ekologicznych do wymogów nowego prawa ochrony środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
117
@misc{UEK:2168277131,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Ocena opłacalności współfinansowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie końcowej fazy inwestycji w postaci budowy punktu zlewnego ścieków bytowych w Gminie Zielonki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
118
@misc{UEK:2168278189,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Mieczysława Małecka and Piotr P. Małecki and Andrzej Guła",
title = "Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
119
@misc{UEK:2168276981,
author = "Kazimierz Górka and Krzysztof Berbeka and Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki",
title = "Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
120
@misc{UEK:2168277093,
author = "Józefa Famielec and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Bogumiła Szopa and Jerzy Śleszyński",
title = "Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
121
@misc{UEK:2168277019,
author = "Józefa Famielec and Stefan Korta and Piotr P. Małecki",
title = "Analiza możliwości rozwoju usług MPO Spółka z.o.o. w Krakowie w krakowskim powiecie ziemskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
122
@misc{UEK:2168276951,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Mieczysława Małecka and Piotr P. Małecki",
title = "Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
123
@misc{UEK:2168277015,
author = "Kazimierz Górka and Stefan Korta and Piotr P. Małecki",
title = "Analiza skutków wynikłych z zakazu stosowania płyt styropianowych jako materiału izolacyjnego w budownictwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
124
@misc{UEK:2168277049,
author = "Józefa Famielec and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Jerzy Śleszyński and Maria Wierzbicka",
title = "Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
125
@misc{UEK:2168277105,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Mieczysława Małecka and Piotr P. Małecki",
title = "Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
126
@misc{UEK:2168278061,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Ekonomiczna i społeczna efektywność nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska",
booktitle = "Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy",
pages = "101-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
127
@misc{UEK:2168277007,
author = "Józefa Famielec and Janusz Dańko and Stefan Korta and Mieczysława Małecka and Piotr P. Małecki",
title = "Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
128
@misc{UEK:2168277121,
author = "Kazimierz Górka and Stanisław Chomątowski and Piotr P. Małecki",
title = "Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
129
@misc{UEK:2168278237,
author = "Krzysztof Berbeka and Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Grzegorz Peszko and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak and Franciszek Piontek",
title = "Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
130
@inbook{UEK:2168277555,
author = "Marek Bronicki and Jan Friedberg and Piotr P. Małecki and Jadwiga Pauli-Wilga",
title = "Program gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków",
booktitle = "Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 15-16 kwiecień 1999",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1999",
isbn = "83-905212-6-1",
}
131
@misc{UEK:2168276987,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Piotr P. Małecki",
title = "Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
132
@misc{UEK:2168277123,
author = "Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki",
title = "Analiza ekonomiczno-ekologiczna efektywności zastosowania pianki mocznikowo-formaldehydowej Plastsoil na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
133
@inbook{UEK:2168278513,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Rozvoj města Krakova : vybraně části strategie",
booktitle = "Město a region : na prahu třetího tísíciletí : 2. mezinárodní urbanistické sympozium, PRAHA 1997",
pages = "14-15",
adress = "Praha",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
134
@article{UEK:2168247952,
author = "Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki",
title = "Stan środowiska naturalnego i skutki gospodarcze jego zanieczyszczenia w województwie tarnowskim",
journal = "Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy",
number = "1",
pages = "75-110",
year = "1997",
}
135
@article{UEK:2168245372,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Ekonomiczna efektywność inwestycji proekologicznej na przykładzie modernizacji kotłowni",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "491",
pages = "73-82",
year = "1997",
}
136
@article{UEK:2168278115,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Główne inwestycje Krakowa w najbliższych pięciu latach",
journal = "Forum Budowlane",
number = "10 (20)",
pages = "7-9",
year = "1997",
}
137
@article{UEK:2168245152,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "472",
pages = "59-70",
year = "1997",
}
138
@article{UEK:2168276751,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Ile można zarobić na modernizacji kotłowni węglowej?",
journal = "Aura",
number = "7",
pages = "11-13",
year = "1997",
}
139
@inbook{UEK:2166191639,
author = "Piotr P. Małecki and Grzegorz Peszko",
title = "Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne",
pages = "47-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "1506-5618",
}
140
@misc{UEK:2168277209,
author = "Krzysztof Berbeka and Hans Bressers and Józefa Famielec and Dave Huitema and Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki and Gerhard Meinen and Tomasz Nowakowski and Grzegorz Peszko and Tomasz Podgajniak and Henk Pullen and Huub C.J. van Rooij and Bert Steenge and Anne van der Veen and Monique Voogt",
title = "Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "1995",
}
141
@inbook{UEK:2168277175,
author = "Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki",
title = "Straty gospodarcze powodowane zasoleniem Wisły",
booktitle = "Zasolenie rzeki Wisły : materiały z Sympozjum, Kraków, 29 listopada 1994",
pages = "67-75",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "1994",
}
142
@article{UEK:2168245300,
author = "Grażyna Gawrońska and Piotr P. Małecki",
title = "Skumulowana uciążliwość dla środowiska technologii wznoszenia budynków mieszkalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "408",
pages = "97-103",
year = "1993",
}
143
@inbook{UEK:2168257366,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Koncepcja narzutu ekologicznego od paliw w Polsce",
booktitle = "Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne",
pages = "69-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
144
@article{UEK:2168276759,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Zawód - ekodoradca",
journal = "Aura",
number = "2",
pages = "24",
year = "1993",
}
145
@misc{UEK:2168344190,
author = "Piotr P. Małecki",
title = "Działalności Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej w dziedzinie ochrony środowiska",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4(6)",
pages = "9-11",
year = "1992",
}
146
@article{UEK:2168277985,
author = "Grażyna Gawrońska and Piotr P. Małecki",
title = "Ocena uciążliwości dla środowiska produkcji wybranych wyrobów wysoko przetworzonych",
journal = "Gospodarka Surowcami Mineralnymi",
number = "t. 7, z. 3",
pages = "789-799",
year = "1991",
}
147
@misc{UEK:2168277195,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
148
@article{UEK:2168277519,
author = "Kazimierz Adamczyk and Grażyna Gawrońska and Piotr P. Małecki and Władysław A. Włodarczyk",
title = "Uciążliwość skumulowana",
journal = "Ochrona Powietrza",
number = "R. 23, 6 (134)",
pages = "145-148",
year = "1989",
}
149
@unpublished{UEK:2168303637,
title = "Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
150
@unpublished{UEK:2168289509,
title = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
151
@unpublished{UEK:2168260568,
title = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
152
@unpublished{UEK:2163754200,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Krzysztof Surówka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda and Małgorzata Gołąbek",
title = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
153
@unpublished{UEK:2168277149,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek",
title = "System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
154
@unpublished{UEK:2168276973,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki and Małgorzata Kożuch and Stefan Korta",
title = "Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID