Publications of the selected author
1

Title:
Służba prawdzie, czyli posługa myślenia
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (59), s. 40-42
Access mode:
Nr:
2168291243
voice in discussion / interview
2

Title:
Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka
Source:
Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009, s. 39-49
ISBN:
978-83-89273-69-7
Nr:
2168328439
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
239, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-6-9
Nr:
51911
4

Title:
Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998) = The Library Collections of the Department of Economic History (1958-1998)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 587 (2002) , s. 93-99. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227002
article
5

Title:
Wykład Doktoranta
Source:
Nadanie Janowi Małeckiemu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001, s. 11-18
ISBN:
83-7252-102-6
Nr:
2168358194
chapter in book
6

Title:
Historia Akademii Ekonomicznej = History of Cracow Univeristy of Economics
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA - Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 7-11. - Równol. tekst pol. i ang.
ISBN:
83-910565-4-6
Nr:
2168340205
chapter in book
See main document
7

Title:
Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
20 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-001-1
Nr:
2168339091
book
8

Title:
The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries
Source:
Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow / red. Jacek PURCHLA - Cracow: International Cultural Centre, 1998, s. 35-43
ISBN:
83-85739-57-2
Nr:
2168269962
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
95 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-41-0
Nr:
2168291559
academic script
10

Title:
Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 23-25
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238534
chapter in academic script
See main document
11

Title:
Róże na Grzegórzkach : Janina Bieniarzówna 1916-1997
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 12, s. 4
Nr:
2168363684
varia
12

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 63
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997
Access mode:
Nr:
2168340107
journal / series editorial
13

Title:
Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 17-26
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248400
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 437-450
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248402
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Profesor Janina Beniarzówna (1916-1997)
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40), s. 2-4
Nr:
2168346264
varia
16

Author:
, , , , , , , , , , ,
Title:
Kraków w latach 1918-1939
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1997
Physical description:
492, [3] s.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
Notes:
Bibliogr.,
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248394
See related chapters
17

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255636
See related chapters
18

Title:
Katedra Historii Gospodarczej
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 19-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255640
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Jan Szpak , Jan Marian Małecki , Szczepan Świątek , Michał Niezabitowski
Title:
Gospodarka
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 191-242
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248404
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 7-16
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248398
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Kronika Krakowa
Kierownictwo:
Michalik Marian B.
, Kurz Andrzej
, Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Warszawa: "Kronika", 1996
Physical description:
527 s., [1] k. tabl. luz.: il. (w tym kolor.); 30 cm
ISBN:
83-86079-07-X
Access mode:
Nr:
2168339109
22

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 62
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996
Access mode:
Nr:
2168340095
journal / series editorial
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 460
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168234270
journal / series editorial
24

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 61
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995
Access mode:
Nr:
2168340065
journal / series editorial
25

Title:
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 = Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII : Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683
Opracowanie:
Prace pomocnicze:
Szlufik Elżbieta
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995
Physical description:
284, [2] s., [3] s. tabl.; 25 cm
ISBN:
83-904926-3-6
Access mode:
Nr:
2168339823
26

Title:
Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914)
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 231-245 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269640
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 424
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168253960
journal / series editorial
28

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 60
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994
Access mode:
Nr:
2168340063
journal / series editorial
29

Title:
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
87 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-15-7
Nr:
2168291563
academic script
30

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 59
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993
Access mode:
Nr:
2168340059
journal / series editorial
31

Title:
Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794-1815)
Source:
Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918 / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993, s. 5-36
ISBN:
83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7
Nr:
2168345078
chapter in book
See main document
32

Conference:
Symposion: Die sakrale Architektur Krakaus vom vorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit, Innsbruck, Austria, od 1991-10-29 do 1991-10-30
Title:
Krakau als Zentrum des Religiösen Lebens : vom Mittelalter bis zur Neuesten Zeit
Source:
Die sakrale Architektur Krakaus vom vorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit : [Symposion Innsbruck, 29.-30. Oktober 1991] / red. Zofia Kowalska - Wien: Janineum, 1993, s. 17-31
ISBN:
3-901194-03-7
Nr:
2168366118
chapter in conference materials
33

Title:
Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918
Publisher address:
Warszawa; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7
Nr:
2168345074
See related chapters
34

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985
Publisher address:
Kraków: Fogra, 1992
Physical description:
127 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168334905
book
35

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 58
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992
Access mode:
Nr:
2168340045
journal / series editorial
36

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 57
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991
Access mode:
Nr:
2168340285
journal / series editorial
37

Title:
Zarys dziejów Polski 1864-1939
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Znak, 1991
Physical description:
415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-079-X
Access mode:
Nr:
2168339093
book
38

Conference:
Konferencja "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej", Kraków, Polska, od 1986-09-22 do 1986-09-26
Title:
Handel żydowski u schyłku XVI i w I połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych
Source:
Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 / red. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 214-225
ISBN:
83-04-03797-1
Nr:
2168349128
chapter in conference materials
39

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 56
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990
Access mode:
Nr:
2168312353
journal / series editorial
40

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 303
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168269692
journal / series editorial
41

Title:
Z przeszłości Krakowa
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Physical description:
377, [1] s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232569
See related chapters
42

Title:
Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji = Léopol et Cracovie - deux capitales de la Galicie
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989) , s. 119-131. - Rez.
Nr:
2168341839
article
43

Title:
Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie
Source:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 183-226
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232812
chapter in monograph
See main document
44

Conference:
Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914), Graz, Austria, od 1989-06-30 do 1989-07-01
Title:
Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie
Source:
Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989) - Graz: Stadtmuseum, 1989, s. 19-28
Access mode:
Nr:
2168321957
chapter in conference materials
45

Title:
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów
Edition:
Wyd. 3 gruntownie przerobione
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345172
academic script
46

Title:
Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
250s.; 24 cm
Nr:
2168345174
textbook
47

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 4.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
61 s.; 24 cm
Nr:
2168339103
book
48

Title:
Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa = Extra-Economic Factors Influencing the Development of Ancient Cracow
Source:
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 23-31 - Summ.
Nr:
2168295219
chapter in conference materials
49

Title:
Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
248 s.; 23 cm
Nr:
2168345084
textbook
50

Title:
Przemówienie Rektora - prof. dra hab. Jana M. Małeckiego
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1983/84 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985, s. 1-10
Nr:
2168357940
chapter in book
51

Title:
Kraków w wiekach XVI-XVIII
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1984
Physical description:
669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 2)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7
Access mode:
Nr:
2168335051
monograph
52

Title:
Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy = Kraków's Economic Importance in Old Poland (XVI-XYIII Centuries) : Attempt at Synthesis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168250324
article
53

Title:
Informacja na temat prac nad doskonaleniem kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Information Dealing with the Works Concerning Improvement of the Teaching at the Economic Academy in Cracow
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 49 (1983) , s. 29-30
Nr:
2168359400
article
54

Title:
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
50, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345168
academic script
55

Title:
Wisła w okresie od pokoju toruńskiego do pokoju oliwskiego
Source:
Wisła : monografia rzeki / red. Andrzej Piskozub - Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982, s. 31-46
ISBN:
83-206-0174-6
Nr:
2168367394
chapter in monograph
56

Title:
Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska) = On Eugeniusz Kwiatkowski's Economic Activity : (Chemical Industry And Maritime Economy)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122, s. 99-119. - Summ., rez.
Nr:
2168279231
varia
57

Title:
Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925 = On the Prehistory of Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979) , s. 111-130. - Summ., rez.
Nr:
2168251034
article
58

Title:
Kraków w latach 1796-1918
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1979
Physical description:
435, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7
Access mode:
Nr:
2168335049
monograph
59

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339101
book
60

Title:
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
55, [1] s.: il.; 25 cm
Access mode:
Nr:
2168339095
academic script
61

Author:
Jan Marian Małecki , Jerzy Surdykowski
Title:
Taka będzie ekonomia, jacy ekonomiści : rozmowa z doc. dr. hab. Janem Małeckim prorektorem ds. nauczania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32, s. 11
Access mode:
Nr:
2168364536
voice in discussion / interview
62

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
89 s.; 26 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339099
book
63

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 70
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Nr:
2168249876
journal / series editorial
64

Title:
Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 70, s. 9-32
Nr:
2168249884
varia
65

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku = The Role of Cracow in the Middle -European Trade in 16th and 17th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 70 (1975) , s. 173-188. - Summ., rez.
Nr:
2168249894
article
67

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
85, [1] s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339097
book
68

Title:
Sto lat upadku
Source:
Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA - Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968, s. 220-253
Nr:
2168335225
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965
Physical description:
324 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345564
book
70

Title:
Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku = Cracow's External Trade in the XVI-th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11 (1960) , s. 73-152. - Rez., summ.
Nr:
2168277605
article
1
Służba prawdzie, czyli posługa myślenia / Jan M. Małecki, rozmawiała: Lucyna KĘPA // Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014), s. 40-42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
2
Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka / Jan M. Małecki // W: Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008 / red. Jacek PURCHLA . - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009. - S. 39-49. - ISBN 978-83-89273-69-7
3
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii / oprac. Aneta POWROŹNIK ; kier. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan M. Małecki. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 239, [1] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-924656-6-9
4
Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998) = The Library Collections of the Department of Economic History (1958-1998) / Jan M. Małecki, Anna ZARAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 587 (2002), s. 93-99. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13671. - ISSN 0208-7944
5
Wykład Doktoranta / Jan M. Małecki // W: Nadanie Janowi Małeckiemu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - S. 11-18. - ISBN 83-7252-102-6
6
Historia Akademii Ekonomicznej = History of Cracow Univeristy of Economics / Jan M. Małecki // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA. - Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 7-11. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 83-910565-4-6
7
Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty / Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 20 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-001-1
8
The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries / Jan M. Małecki // W: Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow / red. Jacek PURCHLA . - Cracow: International Cultural Centre, 1998. - S. 35-43. - ISBN 83-85739-57-2
9
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych / Jan M. Małecki. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 95 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-41-0
10
Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości / Jan M. Małecki // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 23-25. - ISBN 83-87239-55-0
11
Róże na Grzegórzkach : Janina Bieniarzówna 1916-1997 / Jan M. MAŁECKI // Tygodnik Powszechny. - nr 12 (1997), s. 4. - ISSN 0041-4808
12
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997. - t. 63. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
13
Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 17-26. - ISBN 83-08-02764-4
14
Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 437-450. - ISBN 83-08-02764-4
15
Profesor Janina Beniarzówna (1916-1997) / Jan M. MAŁECKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40) (1997), s. 2-4
16
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina Bieniarzówna, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - 492, [3] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Dzieje Krakowa ; t. 4. - ISBN 83-08-02764-4
17
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-38-0
18
Katedra Historii Gospodarczej / Jan M. MAŁECKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 19-25. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-38-0
19
Gospodarka / Jan SZPAK, Jan M. MAŁECKI, Szczepan Świątek, Michał Niezabitowski, // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 191-242. - ISBN 83-08-02764-4
20
Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 7-16. - ISBN 83-08-02764-4
21
Kronika Krakowa / kier. Marian B. Michalik ; red. Jan M. MAŁECKI, Andrzej Kurz, Jerzy Wyrozumski. - Warszawa : "Kronika", 1996. - 527 s., [1] k. tabl. luz. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - ISBN 83-86079-07-X
22
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996. - t. 62. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 460. - ISSN 0208-7944
24
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995. - t. 61. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
25
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 = Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII : Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683 / oprac. Jan. M. MAŁECKI ; współudział Elżbieta Szlufik. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1995. - 284, [2] s., [3] s. tabl. ; 25 cm. - ISBN 83-904926-3-6
26
Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914) / Jan M. MAŁECKI // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 231-245. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-14-9
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 424. - ISSN 0208-7944
28
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994. - t. 60. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
29
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 87 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-15-7
30
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993. - t. 59. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
31
Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794-1815) / Jan M. MAŁECKI // W: Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918 / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993. - S. 5-36. - ISBN 83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7
32
Krakau als Zentrum des Religiösen Lebens : vom Mittelalter bis zur Neuesten Zeit / Jan M. MAŁECKI // W: Die sakrale Architektur Krakaus vom vorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit : [Symposion Innsbruck, 29.-30. Oktober 1991] / red. Zofia Kowalska . - Wien: Janineum, 1993. - S. 17-31. - ISBN 3-901194-03-7
33
Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918 / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Toruń : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7
34
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985 / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew Nurkowski. - Kraków : Fogra, 1992. - 127 s. : il. ; 24 cm
35
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992. - t. 58. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
36
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991. - t. 57. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
37
Zarys dziejów Polski 1864-1939 / Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Wydawnictwo Znak, 1991. - 415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7006-079-X
38
Handel żydowski u schyłku XVI i w I połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych / Jan M. MAŁECKI // W: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 / red. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański . - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S. 214-225. - ISBN 83-04-03797-1
39
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990. - t. 56. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 303. - ISSN 0208-7944
41
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 377, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-09645-4
42
Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji = Léopol et Cracovie - deux capitales de la Galicie / Jan M. MAŁECKI // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989), s. 119-131. - Rez. - ISSN 0080-3634
43
Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie / Jan M. MAŁECKI // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 183-226. - ISBN 83-01-09645-4
44
Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie / Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA // W: Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989). - Graz: Stadtmuseum, 1989. - S. 19-28. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/289770/purchla_malecki_krakau_1846-1918_entwicklung_1989.pdf
45
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów / Jan MAŁECKI, Jan SZPAK. - Wyd. 3 gruntownie przerobione. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 40 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
46
Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Jan SZPAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 250s. ; 24 cm
47
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew Żabiński. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 61 s. ; 24 cm
48
Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa = Extra-Economic Factors Influencing the Development of Ancient Cracow / Jan M. MAŁECKI // W: Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 23-31. - Summ.
49
Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Jan SZPAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 248 s. ; 23 cm
50
Przemówienie Rektora - prof. dra hab. Jana M. Małeckiego / Jan M. MAŁECKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1983/84. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985. - S. 1-10
51
Kraków w wiekach XVI-XVIII / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1984. - 669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Dzieje Krakowa ; t. 2. - ISBN 83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7
52
Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy = Kraków's Economic Importance in Old Poland (XVI-XYIII Centuries) : Attempt at Synthesis / Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
53
Informacja na temat prac nad doskonaleniem kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Information Dealing with the Works Concerning Improvement of the Teaching at the Economic Academy in Cracow / Jan MAŁECKI // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 49 (1983), s. 29-30. - ISSN 0239-4464
54
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów / Jan MAŁECKI, Jan SZPAK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 50, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
55
Wisła w okresie od pokoju toruńskiego do pokoju oliwskiego / Jan M. MAŁECKI // W: Wisła : monografia rzeki / red. Andrzej Piskozub. - Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982. - S. 31-46. - ISBN 83-206-0174-6
56
Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego (przemysł chemiczny i gospodarka morska) = On Eugeniusz Kwiatkowski's Economic Activity : (Chemical Industry And Maritime Economy) / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980), s. 99-119. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
57
Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925 = On the Prehistory of Academy of Economics / Jan M. Małecki // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979), s. 111-130. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
58
Kraków w latach 1796-1918 / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1979. - 435, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Dzieje Krakowa ; t. 3. - ISBN 83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7
59
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
60
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów / Jan MAŁECKI, Jan SZPAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 55, [1] s. : il. ; 25 cm
61
Taka będzie ekonomia, jacy ekonomiści : rozmowa z doc. dr. hab. Janem Małeckim prorektorem ds. nauczania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Jan MAŁECKI ; rozm. Jerzy Surdykowski // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1976), s. 11. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer32/imagepages/image11.htm
62
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 89 s. ; 26 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 70. - ISSN 0208-7944
64
Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973 / zestawił Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 70 (1975), s. 9-32. - ISSN 0208-7944
65
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
66
Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku = The Role of Cracow in the Middle -European Trade in 16th and 17th Century / Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 70 (1975), s. 173-188. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
67
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 85, [1] s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
68
Sto lat upadku / Jan MAŁECKI // W: Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968. - S. 220-253
69
Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach / Janina BIENIARZÓWNA, Jan MAŁECKI. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - 324 s. : il. ; 25 cm
70
Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku = Cracow's External Trade in the XVI-th Century / Jan MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11 (1960), s. 73-152. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Małecki J., Kępa L., (2014), Służba prawdzie, czyli posługa myślenia, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 40-42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
2
Małecki J., (2009), Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka. [W:] PURCHLA J. (red.), Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 39-49.
3
Powroźnik A., Borowiecki R., Małecki J. (red.), (2008), Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 239, [1] s.
4
Małecki J., Zarawska A., (2002), Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 587, s. 93-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/13671
5
Małecki J., (2001), Wykład Doktoranta. [W:] Nadanie Janowi Małeckiemu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-18.
6
Małecki J., (2000), Historia Akademii Ekonomicznej. [W:] Włodek , SOKOŁOWSKI A., PIECUCH L., Strużanowska B., Timler M., STOLARSKA A. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000, Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, s. 7-11.
7
Małecki J., (1999), Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 20 s.
8
Małecki J., (1998), The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries. [W:] PURCHLA J. (red.), Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow, Cracow : International Cultural Centre, s. 35-43.
9
Małecki J., (1998), Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Wyd. 2 uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 95 s.
10
Małecki J., (1998), Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości. [W:] zebrała ma., druku Janina FILEK (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 23-25.
11
Małecki J., (1997), Róże na Grzegórzkach : Janina Bieniarzówna 1916-1997, "Tygodnik Powszechny", nr 12, s. 4.
12
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997. - t. 63. - . - 0080-3499
13
Małecki J., (1997), Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa. [W:] BIENIARZÓWNA J., MAŁECKI (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 17-26.
14
Małecki J., (1997), Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej. [W:] BIENIARZÓWNA J., MAŁECKI (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 437-450.
15
Małecki J., (1997), Profesor Janina Beniarzówna (1916-1997), "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 1(40), s. 2-4.
16
Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), (1997), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, 492, [3] s.
17
Małecki J. (red.), (1997), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 201 s.
18
Małecki J., (1997), Katedra Historii Gospodarczej. [W:] MAŁECKI (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 19-25.
19
Szpak J., Małecki J., Świątek S., Niezabitowski M., (1997), Gospodarka. [W:] BIENIARZÓWNA J., MAŁECKI (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 191-242.
20
Małecki J., (1997), Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce. [W:] BIENIARZÓWNA J., MAŁECKI (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 7-16.
21
Małecki J., Kurz A., Wyrozumski J. (red.), (1996), Kronika Krakowa, Michalik M. (kier.), Warszawa : "Kronika", 527 s., [1] k. tabl. luz.
22
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996. - t. 62. - . - 0080-3499
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 460. - . - 0208-7944
24
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995. - t. 61. - . - 0080-3499
25
Szlufik E. (red.), (1995), Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku: wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 284, [2] s., [3] s. tabl.
26
Małecki J., (1994), Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914). [W:] ZELIAŚ A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-245.
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 424. - . - 0208-7944
28
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994. - t. 60. - . - 0080-3499
29
Małecki J., (1994), Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 87 s.
30
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993. - t. 59. - . - 0080-3499
31
Małecki J., (1993), Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794-1815). [W:] MAŁECKI (red.), Dzieje Sandomierza, T. 3, 1795-1918, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne; Toruń: Oficyna Wydawnicza "Turpress", s. 5-36.
32
Małecki J., (1993), Krakau als Zentrum des Religiösen Lebens : vom Mittelalter bis zur Neuesten Zeit. [W:] Kowalska Z. (red.), Die sakrale Architektur Krakaus vom vorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit : [Symposion Innsbruck, 29.-30. Oktober 1991], Wien : Janineum, s. 17-31.
33
Małecki J. (red.), (1993), Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Toruń : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 176 s.
34
Małecki J., Nurkowski Z., (1992), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985, Kraków : Fogra, 127 s.
35
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992. - t. 58. - . - 0080-3499
36
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991. - t. 57. - . - 0080-3499
37
Małecki J., (1991), Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków : Wydawnictwo Znak, 415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl.
38
Małecki J., (1991), Handel żydowski u schyłku XVI i w I połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych. [W:] Link-Lenczowski A., Polański T. (red.), Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 214-225.
39
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990. - t. 56. - . - 0080-3499
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 303. - . - 0208-7944
41
Małecki J. (red.), (1989), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 377, [1] s.
42
Małecki J., (1989), Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 50, s. 119-131.
43
Małecki J., (1989), Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie. [W:] MAŁECKI (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 183-226.
44
Małecki J., Purchla J., (1989), Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie. [W:] Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989), Graz : Stadtmuseum, s. 19-28.
45
Małecki J., Szpak J., (1988), Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych: przewodnik do wykładów, Wyd. 3 gruntownie przerobioneKraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
46
Małecki J., Szpak J., (1988), Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 250s.
47
Małecki J., Żabiński Z., (1988), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
48
Małecki J., (1986), Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa. [W:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-31.
49
Małecki J., Szpak J., (1985), Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 248 s.
50
Małecki J., (1985), Przemówienie Rektora - prof. dra hab. Jana M. Małeckiego. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1983/84, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 1-10.
51
Bieniarzówna J., Małecki J., (1984), Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków : Wydaw. Literackie, 669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.
52
Małecki J., (1983), Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 5-22.
53
Małecki J., (1983), Informacja na temat prac nad doskonaleniem kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 49, s. 29-30.
54
Małecki J., Szpak J., (1982), Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych: przewodnik do wykładów, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50, [1] s.
55
Małecki J., (1982), Wisła w okresie od pokoju toruńskiego do pokoju oliwskiego. [W:] Piskozub A. (red.), Wisła : monografia rzeki, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, s. 31-46.
56
Bieniarzówna J., Małecki J., (1980), Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego (przemysł chemiczny i gospodarka morska), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 99-119.
57
Małecki J., (1979), Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 111-130.
58
Bieniarzówna J., Małecki J., (1979), Kraków w latach 1796-1918, Kraków : Wydaw. Literackie, 435, [1] s., [1] k. tabl.
59
Małecki J., Żabiński Z., (1979), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53, [1] s.
60
Małecki J., Szpak J., (1978), Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych: przewodnik do wykładów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55, [1] s.
61
Małecki J., Surdykowski J., (1976), Taka będzie ekonomia, jacy ekonomiści : rozmowa z doc. dr. hab. Janem Małeckim prorektorem ds. nauczania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 11; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer32/imagepages/image11.htm
62
Małecki J., Żabiński Z., (1976), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 s.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 70. - . - 0208-7944
64
Małecki J., (1975), Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 70, s. 9-32.
65
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
66
Małecki J., (1975), Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 70, s. 173-188.
67
Małecki J., Żabiński Z., (1974), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 85, [1] s.
68
Małecki J., (1968), Sto lat upadku. [W:] BIENIARZÓWNA J. (red.), Kraków stary i nowy : dzieje kultury, Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, s. 220-253.
69
Bieniarzówna J., Małecki J., (1965), Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach, Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 324 s.
70
Małecki J., (1960), Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 11, s. 73-152.
1
@misc{UEK:2168291243,
author = "Jan Marian Małecki and Lucyna Kępa",
title = "Służba prawdzie, czyli posługa myślenia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "40-42",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
2
@inbook{UEK:2168328439,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka",
booktitle = "Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008",
pages = "39-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2009",
isbn = "978-83-89273-69-7",
}
3
@book{UEK:51911,
title = "Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-6-9",
}
4
@article{UEK:2168227002,
author = "Jan Marian Małecki and Anna Zarawska",
title = "Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "587",
pages = "93-99",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13671},
}
5
@inbook{UEK:2168358194,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Wykład Doktoranta",
booktitle = "Nadanie Janowi Małeckiemu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-7252-102-6",
}
6
@inbook{UEK:2168340205,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Historia Akademii Ekonomicznej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-910565-4-6",
}
7
@book{UEK:2168339091,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-001-1",
}
8
@inbook{UEK:2168269962,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries",
booktitle = "Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow",
pages = "35-43",
adress = "Cracow",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "1998",
isbn = "83-85739-57-2",
}
9
@book{UEK:2168291559,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "83-87239-41-0",
}
10
@inbook{UEK:2168238534,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "23-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
11
@misc{UEK:2168363684,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Róże na Grzegórzkach : Janina Bieniarzówna 1916-1997",
booktitle = "Tygodnik Powszechny",
number = "12",
pages = "4",
year = "1997",
}
12
@misc{UEK:2168340107,
title = "Rocznik Krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1997",
url = {http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2},
}
13
@inbook{UEK:2168248400,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
14
@inbook{UEK:2168248402,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "437-450",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
15
@misc{UEK:2168346264,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Profesor Janina Beniarzówna (1916-1997)",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1(40)",
pages = "2-4",
year = "1997",
}
16
@book{UEK:2168248394,
author = " and and and and and and and and and and and ",
title = "Kraków w latach 1918-1939",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
17
@book{UEK:2168255636,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
18
@inbook{UEK:2168255640,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Katedra Historii Gospodarczej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "19-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
19
@inbook{UEK:2168248404,
author = "Jan Szpak and Jan Marian Małecki and Szczepan Świątek and Michał Niezabitowski",
title = "Gospodarka",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "191-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
20
@inbook{UEK:2168248398,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "7-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
21
@book{UEK:2168339109,
title = "Kronika Krakowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Kronika",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86079-07-X",
}
22
@misc{UEK:2168340095,
title = "Rocznik Krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1996",
url = {http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2},
}
23
@misc{UEK:2168234270,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
24
@misc{UEK:2168340065,
title = "Rocznik Krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1995",
url = {http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2},
}
25
@book{UEK:2168339823,
title = "Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "1995",
url = {},
isbn = "83-904926-3-6",
}
26
@inbook{UEK:2168269640,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914)",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "231-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
27
@misc{UEK:2168253960,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
28
@misc{UEK:2168340063,
title = "Rocznik Krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1994",
url = {http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2},
}
29
@book{UEK:2168291563,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-15-7",
}
30
@misc{UEK:2168340059,
title = "Rocznik Krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1993",
url = {http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2},
}
31
@inbook{UEK:2168345078,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1794-1815)",
booktitle = "Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918",
pages = "5-36",
adress = "Warszawa; Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza Turpress",
year = "1993",
isbn = "83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7",
}
32
@inbook{UEK:2168366118,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Krakau als Zentrum des Religiösen Lebens : vom Mittelalter bis zur Neuesten Zeit",
booktitle = "Die sakrale Architektur Krakaus vom vorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit : [Symposion Innsbruck, 29.-30. Oktober 1991]",
pages = "17-31",
adress = "Wien",
publisher = "Janineum",
year = "1993",
isbn = "3-901194-03-7",
}
33
@book{UEK:2168345074,
title = "Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918",
adress = "Warszawa; Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Historyczne; Oficyna Wydawnicza Turpress",
year = "1993",
isbn = "83-85408-20-7 ; 83-85408-17-7",
}
34
@book{UEK:2168334905,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Nurkowski",
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1992",
url = {},
}
35
@misc{UEK:2168340045,
title = "Rocznik Krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1992",
url = {http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2},
}
36
@misc{UEK:2168340285,
title = "Rocznik Krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1991",
url = {http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2},
}
37
@book{UEK:2168339093,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Zarys dziejów Polski 1864-1939",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Znak",
year = "1991",
url = {},
isbn = "83-7006-079-X",
}
38
@inbook{UEK:2168349128,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Handel żydowski u schyłku XVI i w I połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych",
booktitle = "Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986",
pages = "214-225",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1991",
isbn = "83-04-03797-1",
}
39
@misc{UEK:2168312353,
title = "Rocznik Krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1990",
url = {http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2},
}
40
@misc{UEK:2168269692,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
41
@book{UEK:2166232569,
title = "Z przeszłości Krakowa",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
42
@article{UEK:2168341839,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 50",
pages = "119-131",
year = "1989",
}
43
@inbook{UEK:2166232812,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie",
booktitle = "Z przeszłości Krakowa",
pages = "183-226",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
44
@inbook{UEK:2168321957,
author = "Jan Marian Małecki and Jacek Purchla",
title = "Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie",
booktitle = "Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989)",
pages = "19-28",
adress = "Graz",
publisher = "Stadtmuseum",
year = "1989",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/289770/purchla_malecki_krakau_1846-1918_entwicklung_1989.pdf},
}
45
@book{UEK:2168345172,
author = "Jan Marian Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 3 gruntownie przerobione",
}
46
@book{UEK:2168345174,
author = "Jan Marian Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
47
@book{UEK:2168339103,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 4.",
}
48
@inbook{UEK:2168295219,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa",
booktitle = "Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
49
@book{UEK:2168345084,
author = "Jan Marian Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
50
@inbook{UEK:2168357940,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Przemówienie Rektora - prof. dra hab. Jana M. Małeckiego",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1983/84",
pages = "1-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1985",
}
51
@book{UEK:2168335051,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Kraków w wiekach XVI-XVIII",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1984",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7",
}
52
@article{UEK:2168250324,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "5-22",
year = "1983",
}
53
@article{UEK:2168359400,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Informacja na temat prac nad doskonaleniem kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 49",
pages = "29-30",
year = "1983",
}
54
@book{UEK:2168345168,
author = "Jan Marian Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
55
@inbook{UEK:2168367394,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Wisła w okresie od pokoju toruńskiego do pokoju oliwskiego",
booktitle = "Wisła : monografia rzeki",
pages = "31-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Komunikacji i Łączności",
year = "1982",
isbn = "83-206-0174-6",
}
56
@misc{UEK:2168279231,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "99-119",
year = "1980",
}
57
@article{UEK:2168251034,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "111-130",
year = "1979",
}
58
@book{UEK:2168335049,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Kraków w latach 1796-1918",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1979",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7",
}
59
@book{UEK:2168339101,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
url = {},
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
60
@book{UEK:2168339095,
author = "Jan Marian Małecki and Jan Szpak",
title = "Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
url = {},
}
61
@misc{UEK:2168364536,
author = "Jan Marian Małecki and Jerzy Surdykowski",
title = "Taka będzie ekonomia, jacy ekonomiści : rozmowa z doc. dr. hab. Janem Małeckim prorektorem ds. nauczania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "32",
pages = "11",
year = "1976",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer32/imagepages/image11.htm},
}
62
@book{UEK:2168339099,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
63
@misc{UEK:2168249876,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
64
@misc{UEK:2168249884,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "70",
pages = "9-32",
year = "1975",
}
65
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
66
@article{UEK:2168249894,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "70",
pages = "173-188",
year = "1975",
}
67
@book{UEK:2168339097,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
68
@inbook{UEK:2168335225,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Sto lat upadku",
booktitle = "Kraków stary i nowy : dzieje kultury",
pages = "220-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Państ. Wydaw. Naukowe",
year = "1968",
}
69
@book{UEK:2168345564,
author = "Janina Bieniarzówna and Jan Marian Małecki",
title = "Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych",
year = "1965",
}
70
@article{UEK:2168277605,
author = "Jan Marian Małecki",
title = "Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11",
pages = "73-152",
year = "1960",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID