Publications of the selected author

1

Title:
Służba prawdzie, czyli posługa myślenia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 2 (59), s. 40-42. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291243
voice in discussion / interview
See main document
2

Author:
Title:
Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka
Source:
Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008 / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009, s. 39-49
ISBN:
978-83-89273-69-7
Nr:
2168328439
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
239, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-6-9
Nr:
51911
monograph
4

Title:
Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998) = The Library Collections of the Department of Economic History (1958-1998)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002) , s. 93-99. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227002
article
See main document
5

Author:
Title:
Historia Akademii Ekonomicznej = History of Cracow Univeristy of Economics
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA - Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 7-11. - Równol. tekst pol. i ang.
ISBN:
83-910565-4-6
Nr:
2168340205
chapter in book
See main document
6

Author:
Title:
Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
20 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-001-1
Access mode:
Nr:
2168339091
book
7

Author:
Title:
The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries
Source:
Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow / ed. Jacek PURCHLA - Cracow: International Cultural Centre, 1998, s. 35-43
ISBN:
83-85739-57-2
Nr:
2168269962
chapter in conference materials
See main document
8

Author:
Title:
Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 23-25
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238534
chapter in academic script
See main document
9

Author:
Title:
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
95 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-41-0
Nr:
2168291559
academic script
10

Author:
Title:
Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 17-26
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248400
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255636
monograph
See related chapters
12

Author:
Title:
Katedra Historii Gospodarczej
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 19-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255640
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Szpak Jan , Małecki Jan M. , Świątek Szczepan , Niezabitowski Michał
Title:
Gospodarka
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 191-242
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248404
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 63
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997
Physical description:
202 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168340107
journal / series editorial
15

Author:
, , , , , , , , , , ,
Title:
Kraków w latach 1918-1939
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1997
Physical description:
492, [3] s.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
Notes:
Bibliogr.,
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248394
monograph
See related chapters
16

Author:
Title:
Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 437-450
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248402
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 7-16
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248398
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Kronika Krakowa
Kierownik tematu:
Michalik Marian B.
Redaktor:
, Kurz Andrzej
, Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Warszawa: "Kronika", 1996
Physical description:
527 s., [1] k. tabl. luz.: il. (w tym kolor.); 30 cm
ISBN:
83-86079-07-X
Access mode:
Nr:
2168339109
book
19

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 62
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996
Physical description:
153 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168340095
journal / series editorial
20

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 61
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995
Physical description:
154 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168340065
journal / series editorial
21

Title:
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 = Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII : Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683
Opracował:
Współpraca:
Szlufik Elżbieta
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995
Physical description:
284, [2] s., [3] s. tabl.; 25 cm
ISBN:
83-904926-3-6
Access mode:
Nr:
2168339823
book
22

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 460
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168234270
journal / series editorial
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 424
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168253960
journal / series editorial
24

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 60
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994
Physical description:
190 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168340063
journal / series editorial
25

Author:
Title:
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
87 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-15-7
Nr:
2168291563
academic script
26

Author:
Title:
Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914)
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 231-245 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269640
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 59
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993
Physical description:
189 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168340059
journal / series editorial
28

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985
Publisher address:
Kraków: Fogra, 1992
Physical description:
127 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168334905
book
29

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 58
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992
Physical description:
189 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168340045
journal / series editorial
30

Title:
Zarys dziejów Polski 1864-1939
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Znak, 1991
Physical description:
415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-079-X
Access mode:
Nr:
2168339093
book
31

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 57
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168340285
journal / series editorial
32

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 56
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990
Physical description:
249 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168312353
journal / series editorial
33

Conference:
Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914), Graz, Austria, od 1989-06-30 do 1989-07-01
Title:
Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie
Source:
Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989) - Graz: Stadtmuseum, 1989, s. 19-28
Nr:
2168321957
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie
Source:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 183-226
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232812
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Z przeszłości Krakowa
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Physical description:
377, [1] s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232569
monograph
See related chapters
36

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 303
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168269692
journal / series editorial
37

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 4.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
61 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339103
book
38

Author:
Title:
Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa = Extra-Economic Factors Influencing the Development of Ancient Cracow
Source:
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 23-31 - Summ.
Nr:
2168295219
chapter in conference materials
39

Title:
Kraków w wiekach XVI-XVIII
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1984
Physical description:
669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 2)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7
Access mode:
Nr:
2168335051
monograph
40

Author:
Title:
Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy = Kraków's Economic Importance in Old Poland (XVI-XYIII Centuries) : Attempt at Synthesis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168250324
article
See main document
41

Title:
Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska) = On Eugeniusz Kwiatkowski's Economic Activity : (Chemical Industry And Maritime Economy)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]1980. - nr 122, s. 99-119. - Summ., rez.
Nr:
2168279231
varia
See main document
42

Author:
Title:
Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925 = On the Prehistory of Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979) , s. 111-130. - Summ., rez.
Nr:
2168251034
article
See main document
43

Title:
Kraków w latach 1796-1918
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1979
Physical description:
435, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 25 cm
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7
Access mode:
Nr:
2168335049
monograph
44

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339101
book
45

Title:
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
55, [1] s.: il.; 25 cm
Access mode:
Nr:
2168339095
academic script
46

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
89 s.; 26 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339099
book
47

Author:
Title:
Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku = The Role of Cracow in the Middle -European Trade in 16th and 17th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 70 (1975) , s. 173-188. - Summ., rez.
Nr:
2168249894
article
See main document
48

Author:
Title:
Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]1975. - nr 70, s. 9-32
Nr:
2168249884
varia
See main document
49

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 70
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
354, [1] s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249876
journal / series editorial
See related chapters
50

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
85, [1] s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339097
book
52

Author:
Title:
Sto lat upadku
Source:
Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA - Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1968, s. 220-253
Nr:
2168335225
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku = Cracow's External Trade in the XVI-th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11 (1960) , s. 73-152. - Rez., summ.
Nr:
2168277605
article
1
Służba prawdzie, czyli posługa myślenia / Jan M. Małecki, rozmawiała: Lucyna KĘPA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 40-42. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
2
Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka / Jan M. Małecki // W: Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009. - S. 39-49. - ISBN 978-83-89273-69-7
3
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii / oprac. Aneta POWROŹNIK ; kier. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 239, [1] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-924656-6-9
4
Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998) = The Library Collections of the Department of Economic History (1958-1998) / Jan M. Małecki, Anna ZARAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002), s. 93-99. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13671. - ISSN 0208-7944
5
Historia Akademii Ekonomicznej = History of Cracow Univeristy of Economics / Jan M. MAŁECKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA. - Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 7-11. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 83-910565-4-6
6
Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty / Jan. M. MAŁECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 20 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-001-1
7
The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries / Jan M. MAŁECKI // W: Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference, 30 November-2 December 1995, Cracow / ed. Jacek PURCHLA. - Cracow : International Cultural Centre, 1998. - S. 35-43. - ISBN 83-85739-57-2
8
Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości / Jan M. MAŁECKI // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 23-25. - ISBN 83-87239-55-0
9
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 95 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-41-0
10
Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 17-26. - ISBN 83-08-02764-4
11
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-38-0
12
Katedra Historii Gospodarczej / Jan M. MAŁECKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 19-25. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-38-0
13
Gospodarka / Jan SZPAK, Jan M. MAŁECKI, Szczepan Świątek, Michał Niezabitowski, // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 191-242. - ISBN 83-08-02764-4
14
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997. - t. 63. - 202 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
15
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - 492, [3] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - ISBN 83-08-02764-4
16
Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 437-450. - ISBN 83-08-02764-4
17
Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce / Jan M. MAŁECKI // W: Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - (Dzieje Krakowa ; t. 4). - S. 7-16. - ISBN 83-08-02764-4
18
Kronika Krakowa / kier. Marian B. Michalik ; red. Jan M. MAŁECKI, Andrzej Kurz, Jerzy Wyrozumski. - Warszawa : "Kronika", 1996. - 527 s., [1] k. tabl. luz. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - ISBN 83-86079-07-X
19
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996. - t. 62. - 153 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
20
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995. - t. 61. - 154 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
21
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 = Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII : Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683 / oprac. Jan. M. MAŁECKI ; współudział Elżbieta Szlufik. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1995. - 284, [2] s., [3] s. tabl. ; 25 cm. - ISBN 83-904926-3-6
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 460. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 424. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
24
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994. - t. 60. - 190 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/102563/rocznik_krakowski_1994_60.pdf. - ISSN 0080-3499
25
Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 87 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-15-7
26
Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914) / Jan M. MAŁECKI // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 231-245. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-14-9
27
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993. - t. 59. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/102560/rocznik_krakowski_1993_59.pdf. - ISSN 0080-3499
28
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985 / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew Nurkowski. - Kraków : Fogra, 1992. - 127 s. : il. ; 24 cm
29
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992. - t. 58. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/102556/rocznik_krakowski_1992_58.pdf. - ISSN 0080-3499
30
Zarys dziejów Polski 1864-1939 / Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1991. - 415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7006-079-X
31
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991. - t. 57. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
32
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990. - t. 56. - 249 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=13440&tab=3. - ISSN 0080-3499
33
Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie / Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA // W: Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989). - Graz : Stadtmuseum, 1989. - S. 19-28
34
Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie / Jan M. MAŁECKI // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 183-226. - ISBN 83-01-09645-4
35
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 377, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-09645-4
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 303. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
37
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 61 s. ; 24 cm
38
Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa = Extra-Economic Factors Influencing the Development of Ancient Cracow / Jan M. MAŁECKI // W: Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 23-31. - Summ.
39
Kraków w wiekach XVI-XVIII / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1984. - 669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Dzieje Krakowa ; t. 2). - ISBN 83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7
40
Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy = Kraków's Economic Importance in Old Poland (XVI-XYIII Centuries) : Attempt at Synthesis / Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
41
Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska) = On Eugeniusz Kwiatkowski's Economic Activity : (Chemical Industry And Maritime Economy) / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980), s. 99-119. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
42
Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925 = On the Prehistory of Academy of Economics / Jan M. Małecki // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979), s. 111-130. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
43
Kraków w latach 1796-1918 / Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1979. - 435, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Dzieje Krakowa ; t. 3). - ISBN 83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7. - Pełny tekst: #
44
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
45
Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów / Jan MAŁECKI, Jan SZPAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 55, [1] s. : il. ; 25 cm
46
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 89 s. ; 26 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
47
Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku = The Role of Cracow in the Middle -European Trade in 16th and 17th Century / Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 70 (1975), s. 173-188. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
48
Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973 / zestawił Jan M. MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 70 (1975), s. 9-32. - ISSN 0208-7944
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 70. - 354, [1] s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
50
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
51
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 85, [1] s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
52
Sto lat upadku / Jan MAŁECKI // W: Kraków stary i nowy : dzieje kultury / red. Janina BIENIARZÓWNA. - Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, 1968. - S. 220-253
53
Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku = Cracow's External Trade in the XVI-th Century / Jan MAŁECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11 (1960), s. 73-152. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Małecki J., Kępa L., (2014), Służba prawdzie, czyli posługa myślenia, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 40-42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
2
Małecki J., (2009), Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka. [W:] Purchla J. (red.), Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 39-49.
3
Powroźnik A., Borowiecki R., Małecki J. (red.), (2008), Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 239, [1] s.
4
Małecki J., Zarawska A., (2002), Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 587, s. 93-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/13671
5
Małecki J., (2000), Historia Akademii Ekonomicznej. [W:] Sokołowski A., Włodek K., Piecuch L., Strużanowska B., Timler M., Stolarska A. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000, Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, s. 7-11.
6
Małecki J., (1999), Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 20 s.
7
Małecki J., (1998), The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries. [W:] Purchla J. (red.), Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow, Cracow : International Cultural Centre, s. 35-43.
8
Małecki J., (1998), Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 23-25.
9
Małecki J., (1998), Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Wyd. 2 uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 95 s.
10
Małecki J., (1997), Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa. [W:] Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 17-26.
11
Małecki J. (red.), (1997), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 201 s.
12
Małecki J., (1997), Katedra Historii Gospodarczej. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 19-25.
13
Szpak J., Małecki J., Świątek S., Niezabitowski M., (1997), Gospodarka. [W:] Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 191-242.
14
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997. - t. 63. - 202 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
15
Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), (1997), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, 492, [3] s.
16
Małecki J., (1997), Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej. [W:] Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 437-450.
17
Małecki J., (1997), Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce. [W:] Bieniarzówna J., Małecki J. (red.), Kraków w latach 1918-1939, Kraków : Wydaw. Literackie, s. 7-16.
18
Małecki J., Kurz A., Wyrozumski J. (red.), (1996), Kronika Krakowa, Michalik M. (kier.), Warszawa : "Kronika", 527 s., [1] k. tabl. luz.
19
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996. - t. 62. - 153 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
20
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995. - t. 61. - 154 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
21
Szlufik E. (red.), (1995), Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku: wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 284, [2] s., [3] s. tabl.
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 460. - 112 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 424. - 137 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
24
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994. - t. 60. - 190 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
25
Małecki J., (1994), Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 87 s.
26
Małecki J., (1994), Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914). [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-245.
27
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993. - t. 59. - 189 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
28
Małecki J., Nurkowski Z., (1992), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985, Kraków : Fogra, 127 s.
29
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992. - t. 58. - 189 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
30
Małecki J., (1991), Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków : Wydawnictwo Znak, 415, [1] s., [5] k. złoż., [24] s. tabl.
31
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991. - t. 57. - 229 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
32
Rocznik Krakowski / red. Jan M. MAŁECKI, Jacek PURCHLA Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990. - t. 56. - 249 s.: il.; 30 cm. - 0080-3499
33
Małecki J., Purchla J., (1989), Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie. [W:] Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989), Graz : Stadtmuseum, s. 19-28.
34
Małecki J., (1989), Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie. [W:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 183-226.
35
Małecki J. (red.), (1989), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 377, [1] s.
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 303. - 160 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
37
Małecki J., Żabiński Z., (1988), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
38
Małecki J., (1986), Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa. [W:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast: materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-31.
39
Bieniarzówna J., Małecki J., (1984), Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków : Wydaw. Literackie, 669, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.
40
Małecki J., (1983), Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 5-22.
41
Bieniarzówna J., Małecki J., (1980), Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego (przemysł chemiczny i gospodarka morska), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 99-119.
42
Małecki J., (1979), Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 111-130.
43
Bieniarzówna J., Małecki J., (1979), Kraków w latach 1796-1918, Kraków : Wydaw. Literackie, 435, [1] s., [1] k. tabl.
44
Małecki J., Żabiński Z., (1979), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53, [1] s.
45
Małecki J., Szpak J., (1978), Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych: przewodnik do wykładów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55, [1] s.
46
Małecki J., Żabiński Z., (1976), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 s.
47
Małecki J., (1975), Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 70, s. 173-188.
48
Małecki J., (1975), Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 70, s. 9-32.
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 70. - 354, [1] s.; 24 cm. - 0208-7944
50
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
51
Małecki J., Żabiński Z., (1974), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 85, [1] s.
52
Małecki J., (1968), Sto lat upadku. [W:] Bieniarzówna J. (red.), Kraków stary i nowy : dzieje kultury, Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, s. 220-253.
53
Małecki J., (1960), Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 11, s. 73-152.
1
@misc{UEK:2168291243,
author = "Małecki Jan M. and Kępa Lucyna",
title = "Służba prawdzie, czyli posługa myślenia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "40-42",
year = "2014",
}
2
@inbook{UEK:2168328439,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Kraków - stolica dawnej Polski : dylematy historyka",
booktitle = "Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008",
pages = "39-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2009",
isbn = "978-83-89273-69-7",
}
3
@book{UEK:51911,
title = "Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii",
editor = Powroźnik Aneta,
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-6-9",
}
4
@article{UEK:2168227002,
author = "Małecki Jan M. and Zarawska Anna",
title = "Zbiory biblioteczne Katedry Historii Gospodarczej Adademii Ekonomicznej w Krakowie (1958-1998)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "587",
pages = "93-99",
year = "2002",
}
5
@inbook{UEK:2168340205,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Historia Akademii Ekonomicznej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-910565-4-6",
}
6
@book{UEK:2168339091,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-001-1",
}
7
@inbook{UEK:2168269962,
author = "Małecki Jan M.",
title = "The Cracow Municipal Government in the 19th and 20th Centuries",
booktitle = "Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow",
pages = "35-43",
adress = "Cracow",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "1998",
isbn = "83-85739-57-2",
}
8
@inbook{UEK:2168238534,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Przede wszystkim poczucie odpowiedzialmości",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "23-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
9
@book{UEK:2168291559,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "83-87239-41-0",
}
10
@inbook{UEK:2168248400,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
11
@book{UEK:2168255636,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
12
@inbook{UEK:2168255640,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Katedra Historii Gospodarczej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "19-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
13
@inbook{UEK:2168248404,
author = "Szpak Jan and Małecki Jan M. and Świątek Szczepan and Niezabitowski Michał",
title = "Gospodarka",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "191-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
14
@misc{UEK:2168340107,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1997",
}
15
@book{UEK:2168248394,
author = " and and and and and and and and and and and ",
title = "Kraków w latach 1918-1939",
editor = Bieniarzówna Janina,
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
16
@inbook{UEK:2168248402,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Rola Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "437-450",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
17
@inbook{UEK:2168248398,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce",
booktitle = "Kraków w latach 1918-1939",
pages = "7-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-08-02764-4",
}
18
@book{UEK:2168339109,
title = "Kronika Krakowa",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Kurz Andrzej,
editor = Wyrozumski Jerzy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Kronika",
year = "1996",
isbn = "83-86079-07-X",
}
19
@misc{UEK:2168340095,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1996",
}
20
@misc{UEK:2168340065,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1995",
}
21
@book{UEK:2168339823,
title = "Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "1995",
isbn = "83-904926-3-6",
}
22
@misc{UEK:2168234270,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
23
@misc{UEK:2168253960,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
24
@misc{UEK:2168340063,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1994",
}
25
@book{UEK:2168291563,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-15-7",
}
26
@inbook{UEK:2168269640,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914)",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "231-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
27
@misc{UEK:2168340059,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1993",
}
28
@book{UEK:2168334905,
author = "Małecki Jan M. and Nurkowski Zbigniew",
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1975-1985",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1992",
}
29
@misc{UEK:2168340045,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1992",
}
30
@book{UEK:2168339093,
author = "Małecki Jan Marian",
title = "Zarys dziejów Polski 1864-1939",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Znak",
year = "1991",
isbn = "83-7006-079-X",
}
31
@misc{UEK:2168340285,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1991",
}
32
@misc{UEK:2168312353,
title = "Rocznik Krakowski",
editor = Małecki Jan M.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "1990",
}
33
@inbook{UEK:2168321957,
author = "Małecki Jan M. and Purchla Jacek",
title = "Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie",
booktitle = "Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989)",
pages = "19-28",
adress = "Graz",
publisher = "Stadtmuseum",
year = "1989",
}
34
@inbook{UEK:2166232812,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Początki spółdzielczości spożywców w Krakowie",
booktitle = "Z przeszłości Krakowa",
pages = "183-226",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
35
@book{UEK:2166232569,
title = "Z przeszłości Krakowa",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
36
@misc{UEK:2168269692,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
37
@book{UEK:2168339103,
author = "Małecki Jan M. and Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 4.",
}
38
@inbook{UEK:2168295219,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Czynniki pozaekonomiczne w rozwoju dawnego Krakowa",
booktitle = "Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
39
@book{UEK:2168335051,
author = "Bieniarzówna Janina and Małecki Jan M.",
title = "Kraków w wiekach XVI-XVIII",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1984",
issn = "",
isbn = "83-08-00663-9 ; 83-08-00115-7",
}
40
@article{UEK:2168250324,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "5-22",
year = "1983",
}
41
@misc{UEK:2168279231,
author = "Bieniarzówna Janina and Małecki Jan M.",
title = "Z działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego : (przemysł chemiczny i gospodarka morska)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "99-119",
year = "1980",
}
42
@article{UEK:2168251034,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Z prehistorii Akademii Ekonomicznej : szkoła handlowa w Krakowie 1882-1925",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "111-130",
year = "1979",
}
43
@book{UEK:2168335049,
author = "Bieniarzówna Janina and Małecki Jan M.",
title = "Kraków w latach 1796-1918",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Literackie",
year = "1979",
issn = "",
isbn = "83-08-00116-5 ; 83-08-00115-7",
}
44
@book{UEK:2168339101,
author = "Małecki Jan M. and Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
45
@book{UEK:2168339095,
author = "Małecki Jan M. and Szpak Jan",
title = "Historia gospodarcza dla I roku studiów ekonomicznych : przewodnik do wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
46
@book{UEK:2168339099,
author = "Małecki Jan M. and Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
47
@article{UEK:2168249894,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Rola Krakowa w handlu Europy Środkowej w XVI i XVII wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "70",
pages = "173-188",
year = "1975",
}
48
@misc{UEK:2168249884,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Bibliografia prac profesora Stanisława Hoszowskiego za lata 1928-1973",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "70",
pages = "9-32",
year = "1975",
}
49
@misc{UEK:2168249876,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
50
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
51
@book{UEK:2168339097,
author = "Małecki Jan M. and Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
52
@inbook{UEK:2168335225,
author = "Małecki Jan M.",
title = "Sto lat upadku",
booktitle = "Kraków stary i nowy : dzieje kultury",
pages = "220-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Państ. Wydaw. Naukowe",
year = "1968",
}
53
@article{UEK:2168277605,
author = "Małecki Jan",
title = "Handel zewnętrzny Krakowa w XVI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11",
pages = "73-152",
year = "1960",
}