Publications of the selected author
1

Title:
Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 21. - [odczyt: 22.05.2020]
Access mode:
Nr:
2168347278
varia
2

Title:
Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Głównej AE
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 21. - [odczyt: 22.05.2020]
Access mode:
Nr:
2168347276
varia
3

Title:
Nowe bazy danych na CD
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 19. - [odczyt: 22.05.2020]
Access mode:
Nr:
2168347248
varia
4

Title:
Nowe bazy danych na cd
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 20. - [odczyt: 30.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168349008
varia
5

Author:
Bernadetta Kołcz , Monika Niemirowska
Title:
Przewodnik Ekonomia On-line - baza Źródła ekonomiczne = Guide of Economy on-line with the Help of Economic Source Base
Source:
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - nr 4 (36) (2001) , s. 48-49
Nr:
2168353018
unreviewed article
6

Author:
Bernadetta Kołcz , Monika Niemirowska
Title:
Nowe bazy danych
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 18
Access mode:
Nr:
2168349074
varia
7

Title:
Nowe bazy w Czytelni Komputerowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 17. - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349702
varia
8

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
197 s.; 24 cm.
Nr:
2168358046
9

Title:
Bieżące źródła informacji statystycznej w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10, s. 72-82
Nr:
2168355408
varia
1
Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE / Bernadetta KAPAŁKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 21 (2003)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=21
2
Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Głównej AE / Bernadetta KAPAŁKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 21 (2003)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=21
3
Nowe bazy danych na CD / Bernadetta KOŁCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 19 (2002)1 ekran. - [odczyt: 22.05.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=19
4
Nowe bazy danych na cd / Bernadetta KOŁCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 20 (2002)1 ekran. - [odczyt: 30.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=20. - ISSN 1640-0550
5
Przewodnik Ekonomia On-line - baza Źródła ekonomiczne = Guide of Economy on-line with the Help of Economic Source Base / Bernadetta KOŁCZ, Monika Niemirowska // PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - nr 4 (36) (2001), s. 48-49. - ISSN 1230-5529
6
Nowe bazy danych / Bernadetta KOŁCZ, Monika Niemirowska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 18 (2001)1 ekran. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18
7
Nowe bazy w Czytelni Komputerowej / Krzysztof DRADRA, Bernadetta KOŁCZ, Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 17 (2000)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html. - ISSN 1640-0550
8
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Roman GARBACIK, Bernadetta KOŁCZ, Ewa MIERZEJEWSKA, Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 197 s. ; 24 cm
9
Bieżące źródła informacji statystycznej w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej / Bernadetta KOŁCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10 (1996), s. 72-82. - ISSN 1640-0542
1
Kapałka B., (2003), Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 21; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=21
2
Kapałka B., (2003), Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Głównej AE, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 21; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=21
3
Kołcz B., (2002), Nowe bazy danych na CD, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 19; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=19
4
Kołcz B., (2002), Nowe bazy danych na cd, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 20; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=20
5
Kołcz B., Niemirowska M., (2001), Przewodnik Ekonomia On-line - baza Źródła ekonomiczne, "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", nr 4 (36), s. 48-49.
6
Kołcz B., Niemirowska M., (2001), Nowe bazy danych, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 18; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18
7
Dradra K., Kołcz B., Osiewalska A., (2000), Nowe bazy w Czytelni Komputerowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 17; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html
8
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 197 s.
9
Kołcz B., (1996), Bieżące źródła informacji statystycznej w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 9/10, s. 72-82.
1
@misc{UEK:2168347278,
author = "Bernadetta Kapałka",
title = "Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "21",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=21},
}
2
@misc{UEK:2168347276,
author = "Bernadetta Kapałka",
title = "Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Głównej AE",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "21",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=21},
}
3
@misc{UEK:2168347248,
author = "Bernadetta Kołcz",
title = "Nowe bazy danych na CD",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "19",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=19},
}
4
@misc{UEK:2168349008,
author = "Bernadetta Kołcz",
title = "Nowe bazy danych na cd",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "20",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=20},
}
5
@article{UEK:2168353018,
author = "Bernadetta Kołcz and Monika Niemirowska",
title = "Przewodnik Ekonomia On-line - baza Źródła ekonomiczne",
journal = "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej",
number = "4 (36)",
pages = "48-49",
year = "2001",
}
6
@misc{UEK:2168349074,
author = "Bernadetta Kołcz and Monika Niemirowska",
title = "Nowe bazy danych",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "18",
pages = "",
year = "2001",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=18},
}
7
@misc{UEK:2168349702,
author = "Krzysztof Dradra and Bernadetta Kołcz and Anna Osiewalska",
title = "Nowe bazy w Czytelni Komputerowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "17",
pages = "",
year = "2000",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html},
}
8
@book{UEK:2168358046,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
9
@misc{UEK:2168355408,
author = "Bernadetta Kołcz",
title = "Bieżące źródła informacji statystycznej w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9/10",
pages = "72-82",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID