Publications of the selected author

Kawa Mieczysław

Faculty of Economics of Trade, Instytut Rachunkowości,

1

Title:
Pochodzenie i znaczenie wyrazu "bilans" = Origin and Meaning of the Word "Balance"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 5-18. - Rez., summ.
Nr:
2168261872
article
See main document
2

Title:
Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = Public Credit in Medieval Genoa at Turn of XIVth Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 67-79. - Rez., summ.
Nr:
2168236542
article
See main document
3

Title:
System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = System of Taxes in Medieval Genoa at the Turn of XIV th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 37-47. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168262614
article
See main document
4

Author:
Title:
Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
242 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/877
Nr:
2168313003
doctoral dissertation
5

Author:
Title:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
VI, 261 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/861
Nr:
2168313237
doctoral dissertation
6

Title:
Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 2 (1968) , s. 25-35. - Rez., rés.
Nr:
2168264882
article
7

Title:
Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967) , s. 215-234. - Rez., rés.
Nr:
2168264880
article
8

Title:
Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
153 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/34
Nr:
2168305265
doctoral dissertation
1
Pochodzenie i znaczenie wyrazu "bilans" = Origin and Meaning of the Word "Balance" / Mieczysław KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 5-18. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = Public Credit in Medieval Genoa at Turn of XIVth Century / Mieczysław KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 67-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = System of Taxes in Medieval Genoa at the Turn of XIV th Century / Mieczysław KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 37-47. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych / Andrzej JAKLIK ; Promotor: Mieczysław KAWA. - Kraków, 1982. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa : założenia modelowe / Franciszek GAIK ; Promotor: Mieczysław KAWA. - Kraków, 1981. - VI, 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych / Mieczysław KAWA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 2 (1968), s. 25-35. - Rez., rés. - ISSN 0459-9586
7
Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji / Mieczysław KAWA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967), s. 215-234. - Rez., rés. - ISSN 0459-9586
8
Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych / Mieczysław KAWA ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1960. - 153 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kawa M., (1987), Pochodzenie i znaczenie wyrazu "bilans", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 5-18.
2
Kawa M., (1985), Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 67-79.
3
Kawa M., (1985), System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 37-47.
4
Jaklik A., (1982), Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych, Prom. Kawa M., Kraków : , 242 k.
5
Gaik F., (1981), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa: założenia modelowe, Prom. Kawa M., Kraków : , VI, 261 k.
6
Kawa M., (1968), Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 2, s. 25-35.
7
Kawa M., (1967), Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 1, s. 215-234.
8
Kawa M., (1960), Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych, Prom. Bolland S., Kraków : , 153 k.
1
@article{UEK:2168261872,
author = "Kawa Mieczysław",
title = "Pochodzenie i znaczenie wyrazu bilans",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "5-18",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168236542,
author = "Kawa Mieczysław",
title = "Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "67-79",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168262614,
author = "Kawa Mieczysław",
title = "System podatkowy średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "37-47",
year = "1985",
}
4
@unpublished{UEK:2168313003,
author = "Jaklik Andrzej",
title = "Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
5
@unpublished{UEK:2168313237,
author = "Gaik Franciszek",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
6
@article{UEK:2168264882,
author = "Kawa Mieczysław",
title = "Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 2",
pages = "25-35",
year = "1968",
}
7
@article{UEK:2168264880,
author = "Kawa Mieczysław",
title = "Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 1",
pages = "215-234",
year = "1967",
}
8
@unpublished{UEK:2168305265,
author = "Kawa Mieczysław",
title = "Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}