Publications of the selected author

Kasprzyk Leszek

Faculty of Production Economics, Institute of International Socio-Economic Relations,

1

Author:
Title:
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1995
Physical description:
22 s.; 24 cm
Series:
(Rector's Lectures ; no 22)
Access mode:
Nr:
2168336431
book
2

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 9
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268166
textbook
3

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 8
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268164
textbook
4

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 7
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268218
textbook
5

Author:
Title:
Nauka i technika w działalności systemu Narodów Zjednoczonych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Physical description:
282, [2] s.; 20 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
ISBN:
83-01-02770-3
Nr:
2168346366
monograph
6

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 6 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Physical description:
288 s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168248128
textbook
7

Author:
Title:
Międzynarodowa polityka naukowa a kraje rozwijające się = International Scientific Policy and the Developing Countries
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1979) , s. 51-62
Nr:
2168340769
article
8

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 5
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Physical description:
288 s.; 21 cm
Nr:
2168268228
textbook
9

Author:
Title:
Analiza współpracy gospodarczej między PRL i NRD 1965 - 1980 na tle rozwoju społeczno - gospodarczego obu krajów
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
IX k., 331 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/132
Nr:
2168304735
doctoral dissertation
10

Author:
Title:
Wystąpienie prof. dra hab. Leszka Kasprzyka w imieniu absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1976, s. 23
Nr:
2168358160
varia
11

Author:
Title:
Europejska współpraca naukowo-techniczna w ramach ONZ = The European Scientific and Technical Co-operation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168247966
article
See main document
12

Author:
Title:
Szkolnictwo wyższe
Source:
Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1974 (1975) , s. 648-655
Nr:
2168358448
article
13

Author:
Title:
Ideologia a nauka
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 12 (1975) , s. 3-12
Nr:
2168347170
article
14

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Physical description:
286 s.; 21 cm
Nr:
2168268612
textbook
15

Author:
Title:
Szkolnictwo wyższe
Source:
Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1973 (1974) , s. 547-556
Nr:
2168358446
article
16

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168248124
textbook
17

Author:
Title:
Problemy polityki współpracy naukowej z zagranicą
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 21, nr 12 (1973) , s. 40-50
Nr:
2168357350
article
18

Title:
Ekonomiczne i społeczne aspekty efektywności wyższego wykształcenia
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
246, [14] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/64
Nr:
2168305687
doctoral dissertation
19

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
279, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168268158
textbook
20

Author:
Title:
Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
III k., 183 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/188
Nr:
2168306057
doctoral dissertation
21

Title:
Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych)
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Physical description:
251 s.; 24 cm
Nr:
2168268224
textbook
22

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Physical description:
281, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168268160
textbook
23

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redaktor:
Opracował:
Publisher address:
Kraków: WSE, 1970
Physical description:
458 s.; 24 cm
Nr:
2168336433
textbook
24

Author:
Title:
Elity władzy w Wielkiej Brytanii = The Power Elite in Great Britain
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 3 (1967) , s. 157-170
Nr:
2168360396
article
25

Author:
Title:
Socjologia na tle innych nauk społecznych = La sociologie par rapport aux autres sciences sociales
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1967) , s. 201-212. - Res.
Access mode:
Nr:
2168346950
article
26

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Redaktor:
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
218 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336435
textbook
27

Author:
Title:
O koncepcję filozofii człowieka : (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619) = Demand for a Conception of the Philosophy of Man
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965) , s. 3-13. - Rez., summ.
Nr:
2168285507
article
See main document
28

Title:
Elementy nauk społecznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: PTE, 1960
Physical description:
181 s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336437
book
29

Author:
Title:
O zasadach klasyfikacji ustrojów państwowych
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 5 (1959) , s. 19-38. - Rez., summ.
Nr:
2168277853
article
See main document
30

Author:
Title:
Problemy narodowościowe w chińskim prawie ustrojowym
Publisher address:
Lublin: nakł. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1957
Physical description:
S. [425]-454; 24 cm
Notes:
Nad.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Vol. 4, 7, 1957.,
Access mode:
Nr:
2168336429
varia
31

Author:
Title:
Niektóre zagadnienia gospodarcze chińskiego modelu socjalizmu
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 5-25. - Rez., summ.
Nr:
2168277991
article
See main document
32

Author:
Title:
Demokracja Chin w normach i praktyce
Publisher address:
Kraków: , 1957
Physical description:
236 k., IV k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/3
Nr:
2168304451
doctoral dissertation
1
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie / Leszek Kasprzyk. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1995. - 22 s. ; 24 cm. - Rector's Lectures, ISSN 1230-1477 ; no 22
2
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
3
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
4
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
5
Nauka i technika w działalności systemu Narodów Zjednoczonych / Leszek KASPRZYK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 282, [2] s. ; 20 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02770-3
6
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 288 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
7
Międzynarodowa polityka naukowa a kraje rozwijające się = International Scientific Policy and the Developing Countries / Leszek KASPRZYK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1979), s. 51-62. - ISSN 0038-853X
8
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 288 s. ; 21 cm
9
Analiza współpracy gospodarczej między PRL i NRD 1965 - 1980 na tle rozwoju społeczno - gospodarczego obu krajów / Zofia KULKA ; Promotor: Leszek KASPRZYK. - Kraków, 1977. - IX k., 331 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Wystąpienie prof. dra hab. Leszka Kasprzyka w imieniu absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Leszek KASPRZYK // W: Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1976. - S. 23
11
Europejska współpraca naukowo-techniczna w ramach ONZ = The European Scientific and Technical Co-operation / Leszek KASPRZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Szkolnictwo wyższe / Leszek KASPRZYK // Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1974. - (1975), s. 648-655. - ISSN 0324-8577
13
Ideologia a nauka / Leszek KASPRZYK // Studia Filozoficzne. - nr 12 (1975), s. 3-12. - ISSN 0039-3142
14
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 286 s. ; 21 cm
15
Szkolnictwo wyższe / Leszek KASPRZYK // Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1973. - (1974), s. 547-556. - ISSN 0324-8577
16
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 287, [1] s. ; 21 cm
17
Problemy polityki współpracy naukowej z zagranicą / Leszek KASPRZYK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 21, nr 12 (1973), s. 40-50. - ISSN 0591-2377
18
Ekonomiczne i społeczne aspekty efektywności wyższego wykształcenia / Barbara LIBERSKA ; Promotor: Leszek KASPRZYK. - Kraków, 1972. - 246, [14] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 279, [1] s. ; 21 cm
20
Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu / Leopold ZGODA ; Promotor: Leszek KASPRZYK. - Kraków, 1972. - III k., 183 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych) / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 251 s. ; 24 cm
22
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 281, [1] s. ; 21 cm
23
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : WSE, 1970. - 458 s. ; 24 cm
24
Elity władzy w Wielkiej Brytanii = The Power Elite in Great Britain / Leszek KASPRZYK // Studia Socjologiczne. - nr 3 (1967), s. 157-170. - ISSN 0039-3371
25
Socjologia na tle innych nauk społecznych = La sociologie par rapport aux autres sciences sociales / Leszek KASPRZYK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1967), s. 201-212. - Res. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19823/1/014%20LESZEK%20KASPRZYK%20RPEiS%2029%282%29%2C%201967.pdf. - ISSN 0035-9629
26
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 218 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
27
O koncepcję filozofii człowieka (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619) = Demand for a Conception of the Philosophy of Man / Leszek KASPRZYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 3-13. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
28
Elementy nauk społecznych / Leszek KASPRZYK, Bogusław Jasiński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : PTE, 1960. - 181 s. ; 29 cm. - Bibliogr.
29
O zasadach klasyfikacji ustrojów państwowych / Leszek KASPRZYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 5 (1959), s. 19-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
30
Problemy narodowościowe w chińskim prawie ustrojowym / Leszek KASPRZYK. - Lublin : nakł. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1957. - S. [425]-454 ; 24 cm. - Nad.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Vol. 4, 7, 1957.
31
Niektóre zagadnienia gospodarcze chińskiego modelu socjalizmu / Leszek KASPRZYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 5-25. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
32
Demokracja Chin w normach i praktyce / Leszek KASPRZYK ; Promotor: Grzegorz Leopold SEIDLER. - Kraków, 1957. - 236 k., IV k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kasprzyk L., (1995), Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie, (Rector's Lectures, no 22), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 22 s.
2
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1990), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 9Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
3
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1985), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 8Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
4
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1983), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 7Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
5
Kasprzyk L., (1981), Nauka i technika w działalności systemu Narodów Zjednoczonych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 282, [2] s.
6
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1981), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 6 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 288 s.
7
Kasprzyk L., (1979), Międzynarodowa polityka naukowa a kraje rozwijające się, "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 51-62.
8
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1977), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 5Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 288 s.
9
Kulka Z., (1977), Analiza współpracy gospodarczej między PRL i NRD 1965 - 1980 na tle rozwoju społeczno - gospodarczego obu krajów, Prom. Kasprzyk L., Kraków : , IX k., 331 k.
10
Kasprzyk L., (1976), Wystąpienie prof. dra hab. Leszka Kasprzyka w imieniu absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] w Krakowie (red.), Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r, Kraków : [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], s. 23.
11
Kasprzyk L., (1975), Europejska współpraca naukowo-techniczna w ramach ONZ, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 5-15.
12
Kasprzyk L., (1975), Szkolnictwo wyższe, "Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1974", s. 648-655.
13
Kasprzyk L., (1975), Ideologia a nauka, "Studia Filozoficzne", nr 12, s. 3-12.
14
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1975), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 4Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 286 s.
15
Kasprzyk L., (1974), Szkolnictwo wyższe, "Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1973", s. 547-556.
16
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1974), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 3Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
17
Kasprzyk L., (1973), Problemy polityki współpracy naukowej z zagranicą, "Życie Szkoły Wyższej", R. 21, nr 12, s. 40-50.
18
Liberska B., (1972), Ekonomiczne i społeczne aspekty efektywności wyższego wykształcenia, Prom. Kasprzyk L., Kraków : , 246, [14] k.
19
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1972), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 2Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 279, [1] s.
20
Zgoda L., (1972), Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu, Prom. Kasprzyk L., Kraków : , III k., 183 k.
21
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1970), Zarys filozofii: (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 251 s.
22
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1970), Wprowadzenie do filozofii, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 281, [1] s.
23
Kasprzyk L. (red.), (1970), Wypisy z filozofii i socjologii, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : WSE, 458 s.
24
Kasprzyk L., (1967), Elity władzy w Wielkiej Brytanii, "Studia Socjologiczne", nr 3, s. 157-170.
25
Kasprzyk L., (1967), Socjologia na tle innych nauk społecznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 201-212; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19823/1/014%20LESZEK%20KASPRZYK%20RPEiS%2029%282%29%2C%201967.pdf
26
Kasprzyk L. (red.), (1966), Wypisy z filozofii i socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 218 s.
27
Kasprzyk L., (1965), O koncepcję filozofii człowieka (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 3-13.
28
Kasprzyk L., Jasiński B., (1960), Elementy nauk społecznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : PTE, 181 s.
29
Kasprzyk L., (1959), O zasadach klasyfikacji ustrojów państwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 19-38.
30
Kasprzyk L., (1957), Problemy narodowościowe w chińskim prawie ustrojowym. [W:]
31
Kasprzyk L., (1957), Niektóre zagadnienia gospodarcze chińskiego modelu socjalizmu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 5-25.
32
Kasprzyk L., (1957), Demokracja Chin w normach i praktyce, Prom. Seidler G., Kraków : , 236 k., IV k.
1
@book{UEK:2168336431,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1995",
url = {},
issn = "1230-1477",
}
2
@book{UEK:2168268166,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
edition = "Wyd. 9",
isbn = "83-01-02858-0",
}
3
@book{UEK:2168268164,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1985",
edition = "Wyd. 8",
isbn = "83-01-02858-0",
}
4
@book{UEK:2168268218,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
edition = "Wyd. 7",
isbn = "83-01-02858-0",
}
5
@book{UEK:2168346366,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Nauka i technika w działalności systemu Narodów Zjednoczonych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1981",
isbn = "83-01-02770-3",
}
6
@book{UEK:2168248128,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1981",
edition = "Wyd. 6 zm.",
isbn = "83-01-02858-0",
}
7
@article{UEK:2168340769,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Międzynarodowa polityka naukowa a kraje rozwijające się",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "51-62",
year = "1979",
}
8
@book{UEK:2168268228,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1977",
edition = "Wyd. 5",
}
9
@unpublished{UEK:2168304735,
author = "Zofia Kulka",
title = "Analiza współpracy gospodarczej między PRL i NRD 1965 - 1980 na tle rozwoju społeczno - gospodarczego obu krajów",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
10
@misc{UEK:2168358160,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Wystąpienie prof. dra hab. Leszka Kasprzyka w imieniu absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r.",
pages = "23",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1976",
}
11
@article{UEK:2168247966,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Europejska współpraca naukowo-techniczna w ramach ONZ",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "5-15",
year = "1975",
}
12
@article{UEK:2168358448,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Szkolnictwo wyższe",
journal = "Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1974",
pages = "648-655",
year = "1975",
}
13
@article{UEK:2168347170,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Ideologia a nauka",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "12",
pages = "3-12",
year = "1975",
}
14
@book{UEK:2168268612,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
edition = "Wyd. 4",
}
15
@article{UEK:2168358446,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Szkolnictwo wyższe",
journal = "Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1973",
pages = "547-556",
year = "1974",
}
16
@book{UEK:2168248124,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
edition = "Wyd. 3",
}
17
@article{UEK:2168357350,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Problemy polityki współpracy naukowej z zagranicą",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 21, 12",
pages = "40-50",
year = "1973",
}
18
@unpublished{UEK:2168305687,
author = "Barbara Liberska",
title = "Ekonomiczne i społeczne aspekty efektywności wyższego wykształcenia",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
19
@book{UEK:2168268158,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
edition = "Wyd. 2",
}
20
@unpublished{UEK:2168306057,
author = "Leopold Zgoda",
title = "Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
21
@book{UEK:2168268224,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1970",
}
22
@book{UEK:2168268160,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
}
23
@book{UEK:2168336433,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
editor = Kasprzyk Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
24
@article{UEK:2168360396,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Elity władzy w Wielkiej Brytanii",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "3",
pages = "157-170",
year = "1967",
}
25
@article{UEK:2168346950,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Socjologia na tle innych nauk społecznych",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "201-212",
year = "1967",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19823/1/014%20LESZEK%20KASPRZYK%20RPEiS%2029%282%29%2C%201967.pdf},
}
26
@book{UEK:2168336435,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
editor = Kasprzyk Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
27
@article{UEK:2168285507,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "O koncepcję filozofii człowieka : (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. Narodziny filozofii człowieka, PWN, Warszawa 1963 r., s. 619)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "3-13",
year = "1965",
}
28
@book{UEK:2168336437,
author = "Leszek Kasprzyk and Bogusław Jasiński",
title = "Elementy nauk społecznych",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1960",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
29
@article{UEK:2168277853,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "O zasadach klasyfikacji ustrojów państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "19-38",
year = "1959",
}
30
@misc{UEK:2168336429,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Problemy narodowościowe w chińskim prawie ustrojowym",
adress = "Lublin",
publisher = "nakł. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "1957",
url = {},
}
31
@article{UEK:2168277991,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Niektóre zagadnienia gospodarcze chińskiego modelu socjalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "5-25",
year = "1957",
}
32
@unpublished{UEK:2168304451,
author = "Leszek Kasprzyk",
title = "Demokracja Chin w normach i praktyce",
adress = "Kraków",
year = "1957",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID