Publications of the selected author

1

Title:
Wacław Fajans : 1884-1973
Source:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 99-108 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255026
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Maciaszek Janusz , Mikołajczyk Katarzyna , Roberts Barbara M.
Title:
Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises
Source:
Europe-Asia Studies. - vol. 50, nr 1 (1998) , s. 141-152
Nr:
2168263972
article
3

Title:
Podstawy teoretyczne oraz bilans transformacji ustroju konstytucyjnego (społeczno-ekonomiczno-pieniężnego) i systemu prawno-instytucjonalnego w Polsce = Theoretical Foundations and a Reassessment of the Constitutional, Legal and Institutional Reforms in Poland (the Social, Economic and Fiscal Aspects)
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1997. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271448
varia
4

Title:
O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość "rynkowej" transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 40-62
Nr:
2168263336
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Po "iks" latach ustrojowego transformowania - społeczno-ekonomiczny sukces czy zmarnowana szansa na makroekonomiczną efektywność i powszechny dobrobyt = Are We - After Years of Transformations - to Celebrate a Social and Economic Success or Do We Have to Admit that an Opportunity to Improve Macroeconomic Efficiency and General Prosperity Has Been Wasted?
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1996. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 56-58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252502
varia
6

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 37-38
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994
Physical description:
162, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247232
journal / series editorial
7

Title:
Strukturalny przełom gospodarczy albo powszechna wegetacja = A Structural Economic Breakthrough or General Stagnation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 52. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333437
varia
8

Title:
Inflacja polska po trzech latach transformacji ustrojowej = Polish Inflation after Three Years of Transforming the System
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 31. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168227262
varia
9

Title:
Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej = Polish Inflation after 40 Years of "Command Economy" and Three Years of Market Transformation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992) , s. 23-33. - Summ.
Nr:
2168247194
article
See main document
10

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 35-36
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992
Physical description:
98, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247210
journal / series editorial
See related chapters
11

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 34
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991
Physical description:
142, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247178
journal / series editorial
See related chapters
12

Title:
O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej = In Search of Method of Transforming the Polish Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991) , s. 3-15. - Summ.
Nr:
2168247162
article
See main document
13

Title:
Inflation in the Polish Economy (1950-1986)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990) , s. 5-25
Nr:
2168249868
article
See main document
14

Title:
Struktura ekonomiczno-finansowa gospodarki polskiej = The Economic and Financial Structure of the Polish Economy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 238. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 33, 1989.
Nr:
2168333385
varia
15

Title:
"Odbudowa" produkcji a efektywna droga wzrostu dochodu narodowego i spożycia w Polsce lat osiemdziesiątych = "Recovery" of Output and the Effective way of Increasing GNP and Consumption in Poland in the 1980's
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275927
varia
16

Title:
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226773
article
See main document
17

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 33
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1990
Physical description:
204 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168226765
journal / series editorial
See related chapters
18

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 32
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1989
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168226845
journal / series editorial
See related chapters
19

Title:
Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych = Assumptions for the Model of Macroeconomic Real Processes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226829
article
See main document
20

Title:
Inflacje polskie - próba typologii
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 101-116
Nr:
2168335021
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249078
article
See main document
22

Title:
Inflacja polska a kryzys gospodarki (narodziny strukturalnej inflacji kosztów) = Polish Inflation and Economic Crisis (the Birth of a Structural Cost Inflation)
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318473
varia
23

Title:
Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia = Intrinsic Cost Inflation - Outline of System and Basis Methodological Problems of its Distinction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168258252
article
See main document
24

Title:
O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów = The Structural Inflation of Costs in Contemporary Polish Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 95-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168244164
article
See main document
25

Title:
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 111-120. - Summ., rez.
Nr:
2168243186
article
See main document
26

Title:
Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 166-182
Nr:
2168282409
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Finansowe mechanizmy nierównowagi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
245 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168282365
monograph
See related chapters
28

Title:
Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 115-136
Nr:
2168282397
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 76-102
Nr:
2168282391
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-75
Nr:
2168282389
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/822
Nr:
2168283557
doctoral dissertation
32

Title:
Inflacje polskie - ich natura i przebieg
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 13-43
Nr:
2168282385
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 207
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
288 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168262606
journal / series editorial
34

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 192
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168236434
journal / series editorial
See related chapters
35

Title:
Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów = Professor Stefan Bolland's Understanding of Socialist finances
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 17-29. - Rez., summ.
Nr:
2168236512
article
See main document
36

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 182
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168254764
journal / series editorial
37

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 178
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
213 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235962
journal / series editorial
38

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 179
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168242666
journal / series editorial
39

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 164
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168217902
journal / series editorial
40

Title:
Ze studiów nad równowagą ekonomiczno-finansową gospodarki Polski = Studies on the Economic-financial Balance of Poland's Economy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 317-318. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318457
varia
41

Author:
Title:
Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
336 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/847
Nr:
2168313213
doctoral dissertation
42

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 125
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168230894
journal / series editorial
43

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 118
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
173 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250696
journal / series editorial
44

Author:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
report
45

Author:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
report
46

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 102
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233180
journal / series editorial
47

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 110
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
198 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250446
journal / series editorial
48

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 20
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259614
journal / series editorial
49

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 19
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239342
journal / series editorial
50

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 17
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259622
journal / series editorial
51

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 18
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259620
journal / series editorial
52

Title:
Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
V, 225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/86
Nr:
2168305479
doctoral dissertation
53

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 15
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974
Physical description:
120 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.;, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168260492
journal / series editorial
54

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 16
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974
Physical description:
147, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247500
journal / series editorial
See related chapters
55

Title:
Profesor Wacław Fajans
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]1974. - vol. 16, s. 7-12
Nr:
2168247572
varia
See main document
56

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 13
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973
Physical description:
131 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.;, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168260608
journal / series editorial
57

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 14
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973
Physical description:
108 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168260536
journal / series editorial
58

Title:
Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce = Problems and Methods of Working out an Economically Justified System of the Prices of Capital Goods in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. 71-88. - Summ., rez.
Nr:
2168261418
article
See main document
59

Title:
Sezonowość procesów gospodarczych a występowanie socjalistycznych stosunków kredytowych w świetle polskiego piśmiennictwa finansowego i praktyki gospodarczej
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
319 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/66
Nr:
2168305683
doctoral dissertation
60

Title:
Doświadczenia w zakresie budowy ekonomicznie uzasadnionych cen zaopatrzeniowo-inwestycyjnych = Experiments in the Range of Setting Up of Economically Well-founded Prices in the Domain of Supplies and Investments
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333011
varia
61

Title:
Jubileusz profesora Stefana Bollanda
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]1972. - vol. 12, s. 3-5
Nr:
2168261374
varia
See main document
62

Title:
Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL = The Basic Trends and Relations of the National Income Growth in the Polish People's Republic
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971) , s. 15-40. - Summ., rez.
Nr:
2168263384
article
See main document
63

Title:
Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego = Sectional proportions of monetary accumulation in the process of economic growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168276511
article
64

Title:
Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
XVIII k., 278 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/45
Nr:
2168305039
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
48 k.: il.; 30 cm
Research program:
49/KPFiB/1/95/5
Signature:
NP-375/Magazyn
Nr:
2168329123
unpublished scientific work
1
Wacław Fajans : 1884-1973 / Janusz MACIASZEK // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 99-108. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
2
Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises / Janusz MACIASZEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Barbara M. Roberts // Europe-Asia Studies. - vol. 50, nr 1 (1998), s. 141-152. - ISSN 0966-8136
3
Podstawy teoretyczne oraz bilans transformacji ustroju konstytucyjnego (społeczno-ekonomiczno-pieniężnego) i systemu prawno-instytucjonalnego w Polsce = Theoretical Foundations and a Reassessment of the Constitutional, Legal and Institutional Reforms in Poland (the Social, Economic and Fiscal Aspects) / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
4
O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość "rynkowej" transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce / Janusz MACIASZEK // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 40-62
5
Po "iks" latach ustrojowego transformowania - społeczno-ekonomiczny sukces czy zmarnowana szansa na makroekonomiczną efektywność i powszechny dobrobyt = Are We - After Years of Transformations - to Celebrate a Social and Economic Success or Do We Have to Admit that an Opportunity to Improve Macroeconomic Efficiency and General Prosperity Has Been Wasted? / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 56-58. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
6
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994/1995. - vol. 37-38. - 162, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
7
Strukturalny przełom gospodarczy albo powszechna wegetacja = A Structural Economic Breakthrough or General Stagnation / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
8
Inflacja polska po trzech latach transformacji ustrojowej = Polish Inflation after Three Years of Transforming the System / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 31. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
9
Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej = Polish Inflation after 40 Years of "Command Economy" and Three Years of Market Transformation / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 23-33. - Summ. - ISSN 0071-674X
10
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992/1993. - vol. 35-36. - 98, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
11
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. - vol. 34. - 142, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
12
O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej = In Search of Method of Transforming the Polish Economy / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 3-15. - Summ. - ISSN 0071-674X
13
Inflation in the Polish Economy (1950-1986) / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990), s. 5-25. - ISSN 0208-7944
14
Struktura ekonomiczno-finansowa gospodarki polskiej = The Economic and Financial Structure of the Polish Economy / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988 (1990), s. 238. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 33, 1989. - ISSN 0079-354X
15
"Odbudowa" produkcji a efektywna droga wzrostu dochodu narodowego i spożycia w Polsce lat osiemdziesiątych = "Recovery" of Output and the Effective way of Increasing GNP and Consumption in Poland in the 1980's / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy / Janusz MACIASZEK, Barbara M. MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
17
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1990. - vol. 33. - 204 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
18
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1989. - vol. 32. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
19
Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych = Assumptions for the Model of Macroeconomic Real Processes / Janusz MACIASZEK, Barbara M. MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
20
Inflacje polskie - próba typologii / Janusz MACIASZEK // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 101-116
21
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy / Janusz MACIASZEK, Barbara MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
22
Inflacja polska a kryzys gospodarki (narodziny strukturalnej inflacji kosztów) = Polish Inflation and Economic Crisis (the Birth of a Structural Cost Inflation) / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
23
Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia = Intrinsic Cost Inflation - Outline of System and Basis Methodological Problems of its Distinction / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
24
O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów = The Structural Inflation of Costs in Contemporary Polish Economy / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 95-110. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 111-120. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
26
Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego / Janusz MACIASZEK, Lesław FIJAŁ // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 166-182
27
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 245 s. : il. ; 24 cm
28
Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 115-136
29
Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 76-102
30
Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym / Janusz MACIASZEK, Zdzisław SZCZEPANIK // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 44-75
31
Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe / Jolanta JUZA ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Inflacje polskie - ich natura i przebieg / Janusz MACIASZEK // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 13-43
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 207. - 288 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 192. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
35
Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów = Professor Stefan Bolland's Understanding of Socialist finances / Janusz MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 17-29. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 182. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 178. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 179. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 164. - 181 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
40
Ze studiów nad równowagą ekonomiczno-finansową gospodarki Polski = Studies on the Economic-financial Balance of Poland's Economy / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 317-318. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
41
Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną / Lesław FIJAŁ ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1980. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 125. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 118. - 173 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
44
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
45
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 102. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
47
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 110. - 198 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
48
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - vol. 20. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
49
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. - vol. 19. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
50
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - vol. 17. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
51
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - vol. 18. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
52
Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego / Zdzisław SZCZEPANIK ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1974. - V, 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - vol. 15. - 120 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.;. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
54
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - vol. 16. - 147, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
55
Profesor Wacław Fajans / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 7-12. - ISSN 0071-674X
56
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - vol. 13. - 131 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.;. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
57
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - vol. 14. - 108 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
58
Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce = Problems and Methods of Working out an Economically Justified System of the Prices of Capital Goods in Poland / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 71-88. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
59
Sezonowość procesów gospodarczych a występowanie socjalistycznych stosunków kredytowych w świetle polskiego piśmiennictwa finansowego i praktyki gospodarczej / Alina MAJCHRZYCKA ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1972. - 319 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Doświadczenia w zakresie budowy ekonomicznie uzasadnionych cen zaopatrzeniowo-inwestycyjnych = Experiments in the Range of Setting Up of Economically Well-founded Prices in the Domain of Supplies and Investments / Janusz MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
61
Jubileusz profesora Stefana Bollanda / Roman DOMASZEWICZ, Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
62
Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL = The Basic Trends and Relations of the National Income Growth in the Polish People's Republic / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971), s. 15-40. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
63
Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego = Sectional proportions of monetary accumulation in the process of economic growth / Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
64
Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL / Janusz MACIASZEK ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1960. - XVIII k., 278 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993 / Janusz MACIASZEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 48 k. : il. ; 30 cm
1
Maciaszek J., (2000), Wacław Fajans : 1884-1973. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 99-108.
2
Maciaszek J., Mikołajczyk K., Roberts B., (1998), Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises, "Europe-Asia Studies", vol. 50, nr 1, s. 141-152.
3
Maciaszek J., (1997), Podstawy teoretyczne oraz bilans transformacji ustroju konstytucyjnego (społeczno-ekonomiczno-pieniężnego) i systemu prawno-instytucjonalnego w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 27-28.
4
Maciaszek J., (1996), O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość "rynkowej" transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 40-62.
5
Maciaszek J., (1996), Po "iks" latach ustrojowego transformowania - społeczno-ekonomiczny sukces czy zmarnowana szansa na makroekonomiczną efektywność i powszechny dobrobyt, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 56-58.
6
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994. - vol. 37-38. - 162, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
7
Maciaszek J., (1994), Strukturalny przełom gospodarczy albo powszechna wegetacja, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 52.
8
Maciaszek J., (1994), Inflacja polska po trzech latach transformacji ustrojowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 31.
9
Maciaszek J., (1992), Inflacja polska po 40 latach "command economy" i 3 latach transformacji rynkowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 23-33.
10
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. - vol. 35-36. - 98, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
11
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. - vol. 34. - 142, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
12
Maciaszek J., (1991), O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 3-15.
13
Maciaszek J., (1990), Inflation in the Polish Economy (1950-1986), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 5-25.
14
Maciaszek J., (1990), Struktura ekonomiczno-finansowa gospodarki polskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 238.
15
Maciaszek J., (1990), "Odbudowa" produkcji a efektywna droga wzrostu dochodu narodowego i spożycia w Polsce lat osiemdziesiątych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 34-35.
16
Maciaszek J., Maciaszek B., (1990), Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 17-29.
17
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1990. - vol. 33. - 204 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
18
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1989. - vol. 32. - 179 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
19
Maciaszek J., Maciaszek B., (1989), Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 3-12.
20
Maciaszek J., (1988), Inflacje polskie - próba typologii. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 101-116.
21
Maciaszek J., Maciaszek B., (1988), Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 49-61.
22
Maciaszek J., (1987), Inflacja polska a kryzys gospodarki (narodziny strukturalnej inflacji kosztów), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 53.
23
Maciaszek J., (1987), Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 5-24.
24
Maciaszek J., (1986), O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 95-110.
25
Maciaszek J., Juza J., (1986), Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 111-120.
26
Maciaszek J., Fijał L., (1986), Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 166-182.
27
Maciaszek J. (red.), (1986), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 245 s.
28
Maciaszek J., Juza J., (1986), Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-136.
29
Maciaszek J., Juza J., (1986), Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76-102.
30
Maciaszek J., Szczepanik Z., (1986), Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-75.
31
Juza J., (1986), Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych: (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 238 k.
32
Maciaszek J., (1986), Inflacje polskie - ich natura i przebieg. [W:] Maciaszek J. (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-43.
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 207. - 288 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 192. - 200 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
35
Maciaszek J., (1985), Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 17-29.
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 182. - 214 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 178. - 213 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 179. - 235 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 164. - 181 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
40
Maciaszek J., (1982), Ze studiów nad równowagą ekonomiczno-finansową gospodarki Polski, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 317-318.
41
Fijał L., (1980), Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 336 k.
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 125. - 150 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 118. - 173 s.; 24 cm. - 0208-7944
44
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
45
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 102. - 195 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
47
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 110. - 198 s.; 24 cm. - 0208-7944
48
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - vol. 20. - 121 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
49
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. - vol. 19. - 144 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
50
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - vol. 17. - 107 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
51
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - vol. 18. - 171 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
52
Szczepanik Z., (1974), Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Maciaszek J., Kraków : , V, 225 k.
53
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - vol. 15. - 120 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
54
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - vol. 16. - 147, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
55
Maciaszek J., (1974), Profesor Wacław Fajans, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 7-12.
56
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - vol. 13. - 131 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
57
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - vol. 14. - 108 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
58
Maciaszek J., (1972), Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 71-88.
59
Majchrzycka A., (1972), Sezonowość procesów gospodarczych a występowanie socjalistycznych stosunków kredytowych w świetle polskiego piśmiennictwa finansowego i praktyki gospodarczej, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 319 k.
60
Maciaszek J., (1972), Doświadczenia w zakresie budowy ekonomicznie uzasadnionych cen zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
61
Domaszewicz R., Maciaszek J., (1972), Jubileusz profesora Stefana Bollanda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 3-5.
62
Maciaszek J., (1971), Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 15-40.
63
Maciaszek J., (1968), Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 17-30.
64
Maciaszek J., (1960), Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL, Prom. Bolland S., Kraków : , XVIII k., 278 k.
65
Maciaszek J., Mikołajczyk K., (1996), Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
1
@inbook{UEK:2168255026,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Wacław Fajans : 1884-1973",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "99-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
2
@article{UEK:2168263972,
author = "Maciaszek Janusz and Mikołajczyk Katarzyna and Roberts Barbara M.",
title = "Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises",
journal = "Europe-Asia Studies",
number = "vol. 50, 1",
pages = "141-152",
year = "1998",
}
3
@misc{UEK:2168271448,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Podstawy teoretyczne oraz bilans transformacji ustroju konstytucyjnego (społeczno-ekonomiczno-pieniężnego) i systemu prawno-instytucjonalnego w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996",
pages = "27-28",
year = "1997",
}
4
@inbook{UEK:2168263336,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "O makroekonomiczną efektywność i społeczną wrażliwość rynkowej transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "40-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
5
@misc{UEK:2168252502,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Po iks latach ustrojowego transformowania - społeczno-ekonomiczny sukces czy zmarnowana szansa na makroekonomiczną efektywność i powszechny dobrobyt",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995",
pages = "56-58",
year = "1996",
}
6
@misc{UEK:2168247232,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1994",
}
7
@misc{UEK:2168333437,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Strukturalny przełom gospodarczy albo powszechna wegetacja",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "52",
year = "1994",
}
8
@misc{UEK:2168227262,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Inflacja polska po trzech latach transformacji ustrojowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993",
pages = "31",
year = "1994",
}
9
@article{UEK:2168247194,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Inflacja polska po 40 latach command economy i 3 latach transformacji rynkowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "23-33",
year = "1992",
}
10
@misc{UEK:2168247210,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1992",
}
11
@misc{UEK:2168247178,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
12
@article{UEK:2168247162,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "O metodę programu polskich reform ustrojowych i systemowej transformacji gospodarki polskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "3-15",
year = "1991",
}
13
@article{UEK:2168249868,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Inflation in the Polish Economy (1950-1986)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "5-25",
year = "1990",
}
14
@misc{UEK:2168333385,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Struktura ekonomiczno-finansowa gospodarki polskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/2, lipiec-grudzień 1988",
pages = "238",
year = "1990",
}
15
@misc{UEK:2168275927,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Odbudowa produkcji a efektywna droga wzrostu dochodu narodowego i spożycia w Polsce lat osiemdziesiątych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "34-35",
year = "1990",
}
16
@article{UEK:2168226773,
author = "Maciaszek Janusz and Maciaszek Barbara M.",
title = "Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "17-29",
year = "1990",
}
17
@misc{UEK:2168226765,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
}
18
@misc{UEK:2168226845,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1989",
}
19
@article{UEK:2168226829,
author = "Maciaszek Janusz and Maciaszek Barbara M.",
title = "Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "3-12",
year = "1989",
}
20
@inbook{UEK:2168335021,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Inflacje polskie - próba typologii",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "101-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168249078,
author = "Maciaszek Janusz and Maciaszek Barbara M.",
title = "Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "49-61",
year = "1988",
}
22
@misc{UEK:2168318473,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Inflacja polska a kryzys gospodarki (narodziny strukturalnej inflacji kosztów)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "53",
year = "1987",
}
23
@article{UEK:2168258252,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "5-24",
year = "1987",
}
24
@article{UEK:2168244164,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "95-110",
year = "1986",
}
25
@article{UEK:2168243186,
author = "Maciaszek Janusz and Juza Jolanta",
title = "Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "111-120",
year = "1986",
}
26
@inbook{UEK:2168282409,
author = "Maciaszek Janusz and Fijał Lesław",
title = "Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "166-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
27
@book{UEK:2168282365,
title = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
28
@inbook{UEK:2168282397,
author = "Maciaszek Janusz and Juza Jolanta",
title = "Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "115-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
29
@inbook{UEK:2168282391,
author = "Maciaszek Janusz and Juza Jolanta",
title = "Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "76-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
30
@inbook{UEK:2168282389,
author = "Maciaszek Janusz and Szczepanik Zdzisław",
title = "Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "44-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
31
@unpublished{UEK:2168283557,
author = "Juza Jolanta",
title = "Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
32
@inbook{UEK:2168282385,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Inflacje polskie - ich natura i przebieg",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "13-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
33
@misc{UEK:2168262606,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
34
@misc{UEK:2168236434,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
35
@article{UEK:2168236512,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "17-29",
year = "1985",
}
36
@misc{UEK:2168254764,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
37
@misc{UEK:2168235962,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
38
@misc{UEK:2168242666,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
39
@misc{UEK:2168217902,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
40
@misc{UEK:2168318457,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Ze studiów nad równowagą ekonomiczno-finansową gospodarki Polski",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "317-318",
year = "1982",
}
41
@unpublished{UEK:2168313213,
author = "Fijał Lesław",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
42
@misc{UEK:2168230894,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
43
@misc{UEK:2168250696,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
44
@misc{UEK:2168315271,
author = "Wyrostek Zbigniew and Al-Madfai Kahtan and Basista Andrzej and Bollman-Brzozowski Jerzy and Lewandowski Jan and Gorynski Juliusz and Al-Madfai Husham and Hager Stanislaw and Babiarz Wladyslaw and Al-Mudilal Sabah Shakib and Klimek Julian and Baqi Giada Yahya Abdul and Kmita Leopold and Knap Janina and Al-Mufti Darkham Amin Mohammed and Leonowicz Wladyslaw and Lesniewska-Wyrostek Ewa and Al-Wazeer Riadh Hamoodi and Michalski Stanislaw and Myszkowski Tadeusz and Najaf Janan and Piotrowski Jozef and Bulsza Jan and Chwalibogowski Krzysztof and Al-Mashat Abdul Ameer and Krotla Winicjusz and Jabrael Yashaar Dervish and Wierzchowski Maciej and Ali Jaafar Mohammed and Oyrzanowski Bronislaw and Adamczyk Elżbieta and Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi and Forys Stanislaw and Kaczor Joanna and Mankowski Tomasz and Glen Wlodzimierz and Al-Adhamy Mundir Bashier and Golenia Emil and Kolodziej Maria and Beno Roxy Hamid and Kozlowski Dariusz and Nowakowska Zofia and Nyklinska Krystyna and Hassan Yousif Khalid and Zuziak Zbigniew and Bar Ludwik and Kulesza Michal and Zaki Adil Mohammed Salah and Rudnicki Zbigniew and Maciaszek Janusz and Al-Howaadi Ibrahim H. and Steczkowski Jan and Grabiński Tadeusz and Al-Tikriti Younis and Pucek Zbigniew and Dyoniziak Ryszard and Jassim Al'a Al-Deen and Pacholski Maksymilian and Rusinek Andrzej and Sowa Kazimierz and Dominiak Wladyslaw and Al-Sa'Adi Samir Salah and Kulesza Hanna and Wlas Mowaffag and Kodelska-Laszek Teresa and Stasiak Andrzej and Al-Sinawi Suhail and Uchman Ryszard and Michalik Andrzej and Setmajer Jerzy and Abdu-Kadir Amanj Noori and Golonka Zbigniew and Nakashi Adnan",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
45
@misc{UEK:2168315247,
author = "Wyrostek Zbigniew and Al-Madfai Kahtan and Basista Andrzej and Bollman-Brzozowski Jerzy and Lewandowski Jan and Gorynski Juliusz and Al-Madfai Husham and Hager Stanislaw and Babiarz Wladyslaw and Al-Mudilal Sabah Shakib and Klimek Julian and Baqi Giada Yahya Abdul and Kmita Leopold and Knap Janina and Al-Mufti Darkham Amin Mohammed and Leonowicz Wladyslaw and Lesniewska-Wyrostek Ewa and Al-Wazeer Riadh Hamoodi and Michalski Stanislaw and Myszkowski Tadeusz and Najaf Janan and Piotrowski Jozef and Bulsza Jan and Chwalibogowski Krzysztof and Al-Mashat Abdul Ameer and Krotla Winicjusz and Jabrael Yashaar Dervish and Wierzchowski Maciej and Ali Jaafar Mohammed and Oyrzanowski Bronislaw and Adamczyk Elżbieta and Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi and Forys Stanislaw and Kaczor Joanna and Mankowski Tomasz and Glen Wlodzimierz and Al-Adhamy Mundir Bashier and Golenia Emil and Kolodziej Maria and Beno Roxy Hamid and Kozlowski Dariusz and Nowakowska Zofia and Nyklinska Krystyna and Hassan Yousif Khalid and Zuziak Zbigniew and Bar Ludwik and Kulesza Michal and Zaki Adil Mohammed Salah and Rudnicki Zbigniew and Maciaszek Janusz and Al-Howaadi Ibrahim H. and Steczkowski Jan and Grabiński Tadeusz and Al-Tikriti Younis and Pucek Zbigniew and Dyoniziak Ryszard and Jassim Al'a Al-Deen and Pacholski Maksymilian and Rusinek Andrzej and Sowa Kazimierz and Dominiak Wladyslaw and Al-Sa'Adi Samir Salah and Kulesza Hanna and Wlas Mowaffag and Kodelska-Laszek Teresa and Stasiak Andrzej and Al-Sinawi Suhail and Uchman Ryszard and Michalik Andrzej and Setmajer Jerzy and Abdu-Kadir Amanj Noori and Golonka Zbigniew and Nakashi Adnan",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
46
@misc{UEK:2168233180,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
47
@misc{UEK:2168250446,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
48
@misc{UEK:2168259614,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
}
49
@misc{UEK:2168239342,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1976",
}
50
@misc{UEK:2168259622,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
}
51
@misc{UEK:2168259620,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
}
52
@unpublished{UEK:2168305479,
author = "Szczepanik Zdzisław",
title = "Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
53
@misc{UEK:2168260492,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
}
54
@misc{UEK:2168247500,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
}
55
@misc{UEK:2168247572,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Profesor Wacław Fajans",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "7-12",
year = "1974",
}
56
@misc{UEK:2168260608,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1973",
}
57
@misc{UEK:2168260536,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Maciaszek Janusz,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1973",
}
58
@article{UEK:2168261418,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Problemy i metody budowy ekonomicznie uzasadnionego systemu cen środków produkcji w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "71-88",
year = "1972",
}
59
@unpublished{UEK:2168305683,
author = "Majchrzycka Alina",
title = "Sezonowość procesów gospodarczych a występowanie socjalistycznych stosunków kredytowych w świetle polskiego piśmiennictwa finansowego i praktyki gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
60
@misc{UEK:2168333011,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Doświadczenia w zakresie budowy ekonomicznie uzasadnionych cen zaopatrzeniowo-inwestycyjnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
61
@misc{UEK:2168261374,
author = "Domaszewicz Roman and Maciaszek Janusz",
title = "Jubileusz profesora Stefana Bollanda",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "3-5",
year = "1972",
}
62
@article{UEK:2168263384,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Podstawowe proporcje i tendencje wzrostu dochodu narodowego PRL",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 10",
pages = "15-40",
year = "1971",
}
63
@article{UEK:2168276511,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "17-30",
year = "1968",
}
64
@unpublished{UEK:2168305039,
author = "Maciaszek Janusz",
title = "Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
65
@unpublished{UEK:2168329123,
author = "Maciaszek Janusz and Mikołajczyk Katarzyna",
title = "Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}