Publications of the selected author
1

Title:
Social Values as One of the Crucial Determinants of Efficient Strategic Management of an Energy Sector Company
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 10, art. no. 3765 (2022) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Research program:
The research was carried out with our own resources and by our own efforts.
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168365268
article
2

Title:
Model transformacyjno-systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji = Transformational and System Model of Managing the Strategic Dimension of the Enterprise in the Aspect of Organizational Culture Diffusion
Source:
Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej / red. Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020, s. 49-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8220-335-6 ; 978-83-8220-336-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351302
chapter in monograph
3

Title:
"Z szacunku do drugiego człowieka..."
Source:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 155-159
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331181
varia
See main document
4

Title:
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Januszu Teczke
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 70-71
Access mode:
Nr:
2168342945
varia
5

Title:
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach Projektu nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2
ISBN:
978-83-947815-2-1
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168323155
monograph
6

Title:
Wolność akademicka : czy nadal ma znaczenie?
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168322289
varia
7

Title:
Impact of Development of Organization's Strategic Competencies and Company's Survival and Development Ability
Source:
Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium / sci. ed. Piotr BUŁA - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-6-6
Nr:
2168309225
chapter in monograph
See main document
8

Title:
The Concept of Outsourcing Organization as an Alternative to Modelling a Contemporary Company
Source:
Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6 / sci. eds. Tengiz Chachibaia, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 221-235. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9
Nr:
2168296461
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2.
Access mode:
Nr:
2168321327
report
10

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
The Paradox of Evolution and Revolution as a Business Development Determinant in Conditions of Environment Destabilization
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 341-353. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286601
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Zarządzanie strategiczne w małej i średniej firmie
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 188-210
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282019
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Genetic Codification of the System as an Element of Strategic Adaptation and Renewal Capacity of a Company
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 179-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Nr:
2168285237
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 86-112
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284911
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Uświadomiona wizja organizacji jako kluczowy element zdolności rekonfiguracji strategicznej przedsiębiorstwa = Informed Vision of the Organization as a Key Element in the Ability of Strategic Reconfiguration of Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 359 (2014) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287781
article
15

Title:
Koncepcja Value Based View jako element zdolności integracji strategicznej przedsiębiorstwa = Concept Value Based View as a Strategic Capacity for Integration in Enterprise [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 483-489. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283175
article
16

Title:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources
Redakcja:
Zorina Şişcan
Publisher address:
Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
Nr:
2168285241
17

Title:
Ewolucja paradygmatów organizacji jako element zmiany praktyki zarządzania w wymiarze strategii przedsiębiorstwa = Evolution of Organization Paradigms as an Element of Changes in the Practices Management in Business Strategy Dimension
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 277 (2013) , s. 24-32. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269092
article
18

Title:
The Role of the Vision in Reconstruction of Development Potential of an Organization Operating under Crisis Conditions
Source:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 357-375. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263074
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Znaczenie miękkiego zarządzania w implementacji szczupłej organizacji = The Role of Soft Management in Lean Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 87 (2012) , s. 195-203. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 702)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274056
article
20

Title:
Consistency of the System of Values as an Element of Competence in the Field of Management of the Strategic Dimension of a Company
Source:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 301-316. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168247262
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Współczesne kierunki rozwoju zintegrowanych modeli zarządzania przedsiębiorstwem = Modern Directions in Management Integrated Models of Enterprises
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 13-23. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219132
article
22

Title:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją = The DNA Model as an Organisation Management Concept
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232726
article
23

Title:
Rozwój organizacji opartych na wiedzy w aspekcie zmian systemów zarządzania = Development of Knowledge Organization in Aspect of Management Systems Change
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 387-395. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226867
article
24

Title:
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 159-179 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296995
chapter in monograph
25

Title:
Spójność wizji przedsiębiorstwa jako wynik kompetencji w zakresie zarządzania wymiarem strategicznym
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 29-55
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260646
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Problem odnowy strategicznej w okresie kryzysu organizacji = The Problem of Strategic Renewal in a Crisis Organization
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010) , s. 299-307. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52072
article
27

Title:
Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej
Source:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 47-61
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673952
chapter in monograph
28

Title:
Znaczenie innowacji w rozwoju organizacji wirtualnych = Meaning of Innovation in Development of Virtual Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 58 (2010) , s. 327-335. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 598)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305735
article
29

Title:
Współczesne modele rozwoju organizacji
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 5-39
Signature:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282517
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy = The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 35, t. 2 (2009) , s. 67-83. - Tytuł numeru: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. T.2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 544)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299947
article
31

Title:
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu = The Information Management in a Small Enterprise and Building the Capabilities to Overcome a Crises
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 597-607. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51120
article
32

Title:
Cykl zarządzania jako narzędzie kształtowania strategii organizacyjnej rozwoju sektora komunalnego = Management Cycle as a Tool to Shape the Municipal Sector Organisation Strategy
Source:
Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2009, s. 204-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-82-1
Nr:
2165632382
chapter in monograph
33

Title:
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
Source:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 102-131
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218460
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Modele organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 45-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165341589
chapter in monograph
35

Title:
Cel korporacji - paradoks zyskowności czy odpowiedzialności = Corporation Goal - Profits or Responsibility Paradox
Source:
Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 85-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-155-5
Nr:
2168273080
chapter in monograph
36

Title:
Dynamika procesów przekształceniowych podmiotów gospodarczych sektora komunalnego w gminach województwa małopolskiego = The Dynamics of Transformation Processes of Business Entities from the Municipal Sector in Małopolska Voivodship Communes
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 27, t. 1 (2007) , s. 143-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225860
article
37

Title:
Uwarunkowania tworzenia modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin : wyniki badań = Conditions Governing the Creation of a Market Model in the Municipal Economy of Local Authorities - Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 766 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50756
article
38

Title:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego
Source:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA2007, s. 22-54
Signature:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276277
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego)
Source:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA2006, s. 65-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275497
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Conference:
IX międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2006-11-23 do 2006-11-24
Title:
Kształtowanie modelu rynkowego w sektorze komunalnym = Developing of Market Model in Community Sector
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 123-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-098-7
Nr:
2168256810
chapter in conference materials
41

Title:
Ontogeneza organizacji
Source:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 35-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168297595
chapter in monograph
42

Title:
Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = The Significance of Organisational Culture in Shaping the Competitive Position of the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53182
article
43

Title:
Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnym samorządzie gminnym = Challenges in Structural - Ownership Changes Processes of Municipal Property for Modern Commune Self-Government
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 121-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399580
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
Kształtowanie modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin
Source:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA2005, s. 44-59 - Bibliogr.
Signature:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168259000
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
220 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/258
Nr:
2168234438
doctoral dissertation
46

Title:
Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami w erze informacyjnej
Source:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 50-58
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258904
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Mienie komunalne jako determinanta rozwoju gminy
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 121-137. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168257306
chapter in conference materials
See main document
48

Title:
Diagnozowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = Diagnosing the Enterprise's Competitive Position
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003) , s. 31-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220994
article
49

Title:
Wykorzystanie struktur innowacyjnych w szczupłych organizacjach
Source:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 334-353 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-5-8
Nr:
2166290920
chapter in conference materials
See main document
50

Title:
Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami = The Role of Organisational Structure in Managing Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 143-150. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227220
article
51

Title:
Analiza strategiczna w zarządzaniu rozwojem firmy = Strategic Analysis in Business Development Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227218
article
52

Title:
Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Piast" : (próba analizy i oceny) = The Development Strategy of the "Piast" National Investment Fund (An Attempted Analysis and Assessment)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 93-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234808
article
53

Conference:
Konferencja naukowa nt. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Serock, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-30
Title:
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914125-0-4
Nr:
2168225796
chapter in conference materials
54

Title:
Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych = Selected Problems Pertaining to the Marketing of Banking Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999) , s. 95-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257260
article
55

Title:
Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 349-354
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243836
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Signature:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
unpublished scientific work
2

Title:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KSZ/1/2003/S/084
Signature:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
unpublished scientific work
3

Title:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
105/KPOiZ/02
Signature:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
unpublished scientific work
5

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
unpublished scientific work
6

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
unpublished scientific work
1
Social Values as One of the Crucial Determinants of Efficient Strategic Management of an Energy Sector Company / Krzysztof MACHACZKA, Maciej Stopa // Energies. - vol. 15, iss. 10 (2022), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3765/htm. - ISSN 1996-1073
2
Model transformacyjno-systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji = Transformational and System Model of Managing the Strategic Dimension of the Enterprise in the Aspect of Organizational Culture Diffusion / Krzysztof MACHACZKA, Małgorzata MACHACZKA // W: Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej / red. Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020. - S. 49-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-335-6 ; 978-83-8220-336-3. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2021/02/01-3.pdf
3
"Z szacunku do drugiego człowieka..." / Krzysztof MACHACZKA // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 155-159. - ISBN 978-83-65907-33-2
4
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Januszu Teczke / Piotr BUŁA, Krzysztof MACHACZKA // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ, Ewelina Zasadzień]. - nr 2 (77) (2018), s. 70-71. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/70. - ISSN 1689-7757
5
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji / Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA, Agnieszka ŻAK, Dominika GUJA, Monika SADY, Piotr SEDLAK ; [red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-2-1. - Pełny tekst: https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/014.pdf
6
Wolność akademicka : czy nadal ma znaczenie? / Krzysztof MACHACZKA, Monika SADY // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 42-43. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
7
Impact of Development of Organization's Strategic Competencies and Company's Survival and Development Ability / Krzysztof MACHACZKA // W: Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium / sci. ed. Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 77-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-6-6
8
The Concept of Outsourcing Organization as an Alternative to Modelling a Contemporary Company / Krzysztof MACHACZKA // W: Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6 / sci. eds. Tengiz Chachibaia, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015. - S. 221-235. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9
9
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji / Janusz TECZKE - kierownik projektu, Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA, Agnieszka ŻAK, Dominika GUJA, Monika SADY, Piotr SEDLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [2014]. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/uploaded/ck/files/Raport%20NCN%202015%20Katedra%20Zarz%C4%85dzania%20Mi%C4%99dzynarodowego.pdf
10
The Paradox of Evolution and Revolution as a Business Development Determinant in Conditions of Environment Destabilization / Krzysztof MACHACZKA // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 341-353. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
11
Zarządzanie strategiczne w małej i średniej firmie / Krzysztof MACHACZKA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 188-210. - ISBN 978-83-7641-935-0
12
Genetic Codification of the System as an Element of Strategic Adaptation and Renewal Capacity of a Company / Krzysztof MACHACZKA // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 179-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
13
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 86-112. - ISBN 978-83-7252-665-6
14
Uświadomiona wizja organizacji jako kluczowy element zdolności rekonfiguracji strategicznej przedsiębiorstwa = Informed Vision of the Organization as a Key Element in the Ability of Strategic Reconfiguration of Enterprises / Krzysztof MACHACZKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 359 (2014), s. 179-187. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
15
Koncepcja Value Based View jako element zdolności integracji strategicznej przedsiębiorstwa = Concept Value Based View as a Strategic Capacity for Integration in Enterprise / Krzysztof MACHACZKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 483-489. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
16
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
17
Ewolucja paradygmatów organizacji jako element zmiany praktyki zarządzania w wymiarze strategii przedsiębiorstwa = Evolution of Organization Paradigms as an Element of Changes in the Practices Management in Business Strategy Dimension / Krzysztof MACHACZKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 277 (2013), s. 24-32. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
The Role of the Vision in Reconstruction of Development Potential of an Organization Operating under Crisis Conditions / Krzysztof MACHACZKA // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 357-375. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
19
Znaczenie miękkiego zarządzania w implementacji szczupłej organizacji = The Role of Soft Management in Lean Organization / Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 702). - nr 87 (2012), s. 195-203. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=195&view=Fit. - ISSN 1896-382X
20
Consistency of the System of Values as an Element of Competence in the Field of Management of the Strategic Dimension of a Company / Krzysztof MACHACZKA // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 301-316. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
21
Współczesne kierunki rozwoju zintegrowanych modeli zarządzania przedsiębiorstwem = Modern Directions in Management Integrated Models of Enterprises / Krzysztof MACHACZKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011), s. 13-23. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
22
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją = The DNA Model as an Organisation Management Concept / Krzysztof MACHACZKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
23
Rozwój organizacji opartych na wiedzy w aspekcie zmian systemów zarządzania = Development of Knowledge Organization in Aspect of Management Systems Change / Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 387-395. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
24
Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 159-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
25
Spójność wizji przedsiębiorstwa jako wynik kompetencji w zakresie zarządzania wymiarem strategicznym / Krzysztof MACHACZKA // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 29-55
26
Problem odnowy strategicznej w okresie kryzysu organizacji = The Problem of Strategic Renewal in a Crisis Organization / Krzysztof MACHACZKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010), s. 299-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
27
Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej / Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 47-61. - ISBN 978-83-255-1726-7
28
Znaczenie innowacji w rozwoju organizacji wirtualnych = Meaning of Innovation in Development of Virtual Organization / Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; 598). - nr 58 (2010), s. 327-335. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/598/ZN_598.pdf. - ISSN 1896-382X
29
Współczesne modele rozwoju organizacji / Krzysztof MACHACZKA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 5-39
30
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy = The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping / Krzysztof MACHACZKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 544). - nr 35, t. 2 (2009), s. 67-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. T.2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
31
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu = The Information Management in a Small Enterprise and Building the Capabilities to Overcome a Crises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof MACHACZKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 597-607. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
32
Cykl zarządzania jako narzędzie kształtowania strategii organizacyjnej rozwoju sektora komunalnego = Management Cycle as a Tool to Shape the Municipal Sector Organisation Strategy / Krzysztof MACHACZKA // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2009. - S. 204-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-82-1
33
Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 102-131
34
Modele organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa / Krzysztof MACHACZKA // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 45-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
35
Cel korporacji - paradoks zyskowności czy odpowiedzialności = Corporation Goal - Profits or Responsibility Paradox / Krzysztof MACHACZKA // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 85-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-155-5
36
Dynamika procesów przekształceniowych podmiotów gospodarczych sektora komunalnego w gminach województwa małopolskiego = The Dynamics of Transformation Processes of Business Entities from the Municipal Sector in Małopolska Voivodship Communes / Krzysztof MACHACZKA // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 143-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
37
Uwarunkowania tworzenia modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin : wyniki badań = Conditions Governing the Creation of a Market Model in the Municipal Economy of Local Authorities - Research Results / Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157525871. - ISSN 1898-6447
38
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 22-54
39
Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego) / M. GORZELANY-DZIADKOWIEC, K. MACHACZKA // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 65-81. - Bibliogr.
40
Kształtowanie modelu rynkowego w sektorze komunalnym = Developing of Market Model in Community Sector / Krzysztof MACHACZKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 123-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-098-7
41
Ontogeneza organizacji / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 35-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
42
Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = The Significance of Organisational Culture in Shaping the Competitive Position of the Enterprise / Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 21-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88721936. - ISSN 0208-7944
43
Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnym samorządzie gminnym = Challenges in Structural - Ownership Changes Processes of Municipal Property for Modern Commune Self-Government / Krzysztof MACHACZKA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 121-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
44
Kształtowanie modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin / Krzysztof MACHACZKA, Małgorzata MACHACZKA // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 44-59. - Bibliogr.
45
Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim / Krzysztof MACHACZKA ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2004. - 220 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
46
Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami w erze informacyjnej / Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 50-58
47
Mienie komunalne jako determinanta rozwoju gminy / Krzysztof MACHACZKA // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 121-137. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
48
Diagnozowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = Diagnosing the Enterprise's Competitive Position / Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 31-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/54769611. - ISSN 0208-7944
49
Wykorzystanie struktur innowacyjnych w szczupłych organizacjach / Halina SMUTEK, Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 334-353. - Bibliogr. - ISBN 83-916758-5-8
50
Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami = The Role of Organisational Structure in Managing Innovation / Krzysztof MACHACZKA, Małgorzata MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 143-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14398. - ISSN 0208-7944
51
Analiza strategiczna w zarządzaniu rozwojem firmy = Strategic Analysis in Business Development Management / Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14397. - ISSN 0208-7944
52
Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Piast" : (próba analizy i oceny) = The Development Strategy of the "Piast" National Investment Fund (An Attempted Analysis and Assessment) / Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 93-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9928. - ISSN 0208-7944
53
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA // W: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska. - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000. - S. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914125-0-4
54
Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych = Selected Problems Pertaining to the Marketing of Banking Services / Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999), s. 95-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa / Józef MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł. - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999. - S. 349-354. - ISBN 83-231-1063-8
56
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Machaczka K., Stopa M., (2022), Social Values as One of the Crucial Determinants of Efficient Strategic Management of an Energy Sector Company, "Energies", vol. 15, iss. 10, s. 1-19; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3765/htm
2
Machaczka K., Machaczka M., (2020), Model transformacyjno-systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji. [W:] Gregorczyk S., Urbanek G. (red.), Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 49-64.
3
Machaczka K., (2018), "Z szacunku do drugiego człowieka...". [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 155-159.
4
Buła P., Machaczka K., (2018), Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Januszu Teczke, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 70-71; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/70
5
Teczke J., Buła P., Łyszczarz H., Machaczka K., Żak A., Guja D., Sady M., Sedlak P., (2017), Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji, Teczke J. (red.), Buła P. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 157 s.
6
Machaczka K., Sady M., (2017), Wolność akademicka : czy nadal ma znaczenie?, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
7
Machaczka K., (2016), Impact of Development of Organization's Strategic Competencies and Company's Survival and Development Ability. [W:] Buła P. (red.), Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 77-88.
8
Machaczka K., (2015), The Concept of Outsourcing Organization as an Alternative to Modelling a Contemporary Company. [W:] Chachibaia T., Łyszczarz H., Żak A. (red.), Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 221-235.
9
Teczke J., Buła P., Łyszczarz H., Machaczka K., Żak A., Guja D., Sady M., Sedlak P., (2014), Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji, Teczke J. (kier. zesp.), Kraków : Katedra Zarządzania Międzynarodowego. Uniwersytet Ekonomiczny, 191 s.
10
Machaczka K., (2014), The Paradox of Evolution and Revolution as a Business Development Determinant in Conditions of Environment Destabilization. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 341-353.
11
Machaczka K., (2014), Zarządzanie strategiczne w małej i średniej firmie. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 188-210.
12
Machaczka K., (2014), Genetic Codification of the System as an Element of Strategic Adaptation and Renewal Capacity of a Company. [W:] Teczke J., Buła P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 179-195.
13
Machaczka J., Machaczka K., (2014), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86-112.
14
Machaczka K., (2014), Uświadomiona wizja organizacji jako kluczowy element zdolności rekonfiguracji strategicznej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 359, s. 179-187.
15
Machaczka K., (2014), Koncepcja Value Based View jako element zdolności integracji strategicznej przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 483-489.
16
Zorina Ş., Łyszczarz H., Machaczka K. (red.), (2014), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland: Responsible Use of Resources, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, 235 s.
17
Machaczka K., (2013), Ewolucja paradygmatów organizacji jako element zmiany praktyki zarządzania w wymiarze strategii przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 277, s. 24-32.
18
Machaczka K., (2013), The Role of the Vision in Reconstruction of Development Potential of an Organization Operating under Crisis Conditions. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 357-375.
19
Machaczka K., (2012), Znaczenie miękkiego zarządzania w implementacji szczupłej organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 87, s. 195-203; http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=195&view=Fit
20
Machaczka K., (2012), Consistency of the System of Values as an Element of Competence in the Field of Management of the Strategic Dimension of a Company. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 301-316.
21
Machaczka K., (2011), Współczesne kierunki rozwoju zintegrowanych modeli zarządzania przedsiębiorstwem, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/6, s. 13-23.
22
Machaczka K., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3, s. 65-78.
23
Machaczka K., (2011), Rozwój organizacji opartych na wiedzy w aspekcie zmian systemów zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 387-395.
24
Machaczka J., Machaczka K., (2011), Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 159-179.
25
Machaczka K., (2011), Spójność wizji przedsiębiorstwa jako wynik kompetencji w zakresie zarządzania wymiarem strategicznym. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 29-55.
26
Machaczka K., (2010), Problem odnowy strategicznej w okresie kryzysu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/2, s. 299-307.
27
Machaczka M., Machaczka K., (2010), Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 47-61.
28
Machaczka K., (2010), Znaczenie innowacji w rozwoju organizacji wirtualnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 58, s. 327-335; http://www.wzieu.pl/zn/598/ZN_598.pdf
29
Machaczka K., (2010), Współczesne modele rozwoju organizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 5-39.
30
Machaczka K., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 35, t. 2, s. 67-83.
31
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka K., (2009), Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 597-607.
32
Machaczka K., (2009), Cykl zarządzania jako narzędzie kształtowania strategii organizacyjnej rozwoju sektora komunalnego. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 204-223.
33
Machaczka J., Machaczka K., (2009), Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 102-131.
34
Machaczka K., (2008), Modele organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 45-48.
35
Machaczka K., (2008), Cel korporacji - paradoks zyskowności czy odpowiedzialności. [W:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 85-91.
36
Machaczka K., (2007), Dynamika procesów przekształceniowych podmiotów gospodarczych sektora komunalnego w gminach województwa małopolskiego, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 143-160.
37
Machaczka K., (2007), Uwarunkowania tworzenia modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin : wyniki badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 45-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/157525871
38
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., Machaczka K., (2007), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 22-54.
39
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka K., (2006), Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego). [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 65-81.
40
Machaczka K., (2006), Kształtowanie modelu rynkowego w sektorze komunalnym. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 123-130.
41
Machaczka J., Machaczka K., (2006), Ontogeneza organizacji. [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 35-40.
42
Machaczka M., Machaczka K., (2005), Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 21-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/88721936
43
Machaczka K., (2005), Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnym samorządzie gminnym. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 121-131.
44
Machaczka K., Machaczka M., (2005), Kształtowanie modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 44-59.
45
Machaczka K., (2004), Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim, Prom. Kozioł L., Kraków : , 220 k.
46
Machaczka M., Machaczka K., (2004), Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami w erze informacyjnej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 50-58.
47
Machaczka K., (2003), Mienie komunalne jako determinanta rozwoju gminy. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 121-137.
48
Machaczka K., (2003), Diagnozowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 31-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/54769611
49
Smutek H., Machaczka M., Machaczka K., (2002), Wykorzystanie struktur innowacyjnych w szczupłych organizacjach. [W:] Budzowski K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 334-353.
50
Machaczka K., Machaczka M., (2002), Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 143-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/14398
51
Machaczka K., (2002), Analiza strategiczna w zarządzaniu rozwojem firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 127-142; https://bazekon.uek.krakow.pl/14397
52
Machaczka K., (2001), Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Piast" (próba analizy i oceny), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 93-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/9928
53
Buła P., Fudaliński J., Machaczka K., (2000), Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Pierścionek Z., Poznańska K. (red.), Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r, Warszawa : Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, s. 239-252.
54
Krawiec Z., Machaczka K., (1999), Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 95-105.
55
Machaczka J., Machaczka K., (1999), Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa. [W:] Haffer M., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 349-354.
56
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
57
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
58
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
59
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
60
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
61
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@article{UEK:2168365268,
author = "Krzysztof Machaczka and Maciej Stopa",
title = "Social Values as One of the Crucial Determinants of Efficient Strategic Management of an Energy Sector Company",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 10",
pages = "1-19",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15103765},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3765/htm},
}
2
@inbook{UEK:2168351302,
author = "Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka",
title = "Model transformacyjno-systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej",
pages = "49-64",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2020",
url = {http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2021/02/01-3.pdf},
isbn = "978-83-8220-335-6 ; 978-83-8220-336-3",
}
3
@misc{UEK:2168331181,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Z szacunku do drugiego człowieka...",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "155-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
4
@misc{UEK:2168342945,
author = "Piotr Buła and Krzysztof Machaczka",
title = "Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Januszu Teczke",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "70-71",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/70},
}
5
@book{UEK:2168323155,
author = "Janusz Teczke and Piotr Buła and Halina Łyszczarz and Krzysztof Machaczka and Agnieszka Żak and Dominika Guja and Monika Sady and Piotr Sedlak",
title = "Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/014.pdf},
isbn = "978-83-947815-2-1",
}
6
@misc{UEK:2168322289,
author = "Krzysztof Machaczka and Monika Sady",
title = "Wolność akademicka : czy nadal ma znaczenie?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "42-43",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
7
@inbook{UEK:2168309225,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Impact of Development of Organization's Strategic Competencies and Company's Survival and Development Ability",
booktitle = "Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium",
pages = "77-88",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-6-6",
}
8
@inbook{UEK:2168296461,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "The Concept of Outsourcing Organization as an Alternative to Modelling a Contemporary Company",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6",
pages = "221-235",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9",
}
9
@misc{UEK:2168321327,
author = "Janusz Teczke and Piotr Buła and Halina Łyszczarz and Krzysztof Machaczka and Agnieszka Żak and Dominika Guja and Monika Sady and Piotr Sedlak",
title = "Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/uploaded/ck/files/Raport%20NCN%202015%20Katedra%20Zarz%C4%85dzania%20Mi%C4%99dzynarodowego.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168286601,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "The Paradox of Evolution and Revolution as a Business Development Determinant in Conditions of Environment Destabilization",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "341-353",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
11
@inbook{UEK:2168282019,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Zarządzanie strategiczne w małej i średniej firmie",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "188-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
12
@inbook{UEK:2168285237,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Genetic Codification of the System as an Element of Strategic Adaptation and Renewal Capacity of a Company",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "179-195",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
13
@inbook{UEK:2168284911,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "86-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
14
@article{UEK:2168287781,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Uświadomiona wizja organizacji jako kluczowy element zdolności rekonfiguracji strategicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "359",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "2014",
}
15
@article{UEK:2168283175,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Koncepcja Value Based View jako element zdolności integracji strategicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "483-489",
year = "2014",
}
16
@book{UEK:2168285241,
title = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0",
}
17
@article{UEK:2168269092,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Ewolucja paradygmatów organizacji jako element zmiany praktyki zarządzania w wymiarze strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "277",
pages = "24-32",
year = "2013",
}
18
@inbook{UEK:2168263074,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "The Role of the Vision in Reconstruction of Development Potential of an Organization Operating under Crisis Conditions",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "357-375",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
19
@article{UEK:2168274056,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Znaczenie miękkiego zarządzania w implementacji szczupłej organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "87",
pages = "195-203",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=195&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
20
@inbook{UEK:2168247262,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Consistency of the System of Values as an Element of Competence in the Field of Management of the Strategic Dimension of a Company",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "301-316",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
21
@article{UEK:2168219132,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Współczesne kierunki rozwoju zintegrowanych modeli zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/6",
pages = "13-23",
adress = "",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2168232726,
author = "Krzysztof Machaczka and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3",
pages = "65-78",
year = "2011",
}
23
@article{UEK:2168226867,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Rozwój organizacji opartych na wiedzy w aspekcie zmian systemów zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "387-395",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
24
@inbook{UEK:2168296995,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "159-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
25
@unpublished{UEK:2168260646,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Spójność wizji przedsiębiorstwa jako wynik kompetencji w zakresie zarządzania wymiarem strategicznym",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "29-55",
year = "2011",
}
26
@article{UEK:52072,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Problem odnowy strategicznej w okresie kryzysu organizacji",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/2",
pages = "299-307",
adress = "",
year = "2010",
}
27
@inbook{UEK:2165673952,
author = "Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania",
pages = "47-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
isbn = "978-83-255-1726-7",
}
28
@article{UEK:2168305735,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Znaczenie innowacji w rozwoju organizacji wirtualnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "58",
pages = "327-335",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/598/ZN_598.pdf},
issn = "1640-6818",
}
29
@unpublished{UEK:2168282517,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Współczesne modele rozwoju organizacji",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "5-39",
year = "2010",
}
30
@article{UEK:2168299947,
author = "Krzysztof Machaczka and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "35, t. 2",
pages = "67-83",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
31
@article{UEK:51120,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "597-607",
adress = "",
year = "2009",
}
32
@inbook{UEK:2165632382,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Cykl zarządzania jako narzędzie kształtowania strategii organizacyjnej rozwoju sektora komunalnego",
booktitle = "Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku",
pages = "204-223",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-82-1",
}
33
@unpublished{UEK:2168218460,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "102-131",
year = "2009",
}
34
@inbook{UEK:2165341589,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Modele organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "45-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
35
@inbook{UEK:2168273080,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Cel korporacji - paradoks zyskowności czy odpowiedzialności",
booktitle = "Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "85-91",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-155-5",
}
36
@article{UEK:2168225860,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Dynamika procesów przekształceniowych podmiotów gospodarczych sektora komunalnego w gminach województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "143-160",
year = "2007",
}
37
@article{UEK:50756,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania tworzenia modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin : wyniki badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "45-62",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157525871},
}
38
@unpublished{UEK:2168276277,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "22-54",
year = "2007",
}
39
@unpublished{UEK:2168275497,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego)",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "65-81",
year = "2006",
}
40
@inbook{UEK:2168256810,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Kształtowanie modelu rynkowego w sektorze komunalnym",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006",
pages = "123-130",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-098-7",
}
41
@inbook{UEK:2168297595,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Ontogeneza organizacji",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "35-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
42
@article{UEK:53182,
author = "Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "21-38",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88721936},
}
43
@inbook{UEK:2166399580,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnym samorządzie gminnym",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "121-131",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
44
@unpublished{UEK:2168259000,
author = "Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka",
title = "Kształtowanie modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "44-59",
year = "2005",
}
45
@unpublished{UEK:2168234438,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
46
@unpublished{UEK:2168258904,
author = "Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami w erze informacyjnej",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "50-58",
year = "2004",
}
47
@inbook{UEK:2168257306,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Mienie komunalne jako determinanta rozwoju gminy",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "121-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
48
@article{UEK:2168220994,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Diagnozowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "31-41",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54769611},
}
49
@inbook{UEK:2166290920,
author = "Halina Smutek and Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Wykorzystanie struktur innowacyjnych w szczupłych organizacjach",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie",
pages = "334-353",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916758-5-8",
}
50
@article{UEK:2168227220,
author = "Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka",
title = "Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "143-150",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14398},
}
51
@article{UEK:2168227218,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Analiza strategiczna w zarządzaniu rozwojem firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "127-142",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14397},
}
52
@article{UEK:2168234808,
author = "Krzysztof Machaczka",
title = "Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast : (próba analizy i oceny)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "93-107",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9928},
}
53
@inbook{UEK:2168225796,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r.",
pages = "239-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa",
year = "2000",
isbn = "83-914125-0-4",
}
54
@article{UEK:2168257260,
author = "Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "95-105",
year = "1999",
}
55
@inbook{UEK:2168243836,
author = "Józef Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości",
pages = "349-354",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo UMK",
year = "1999",
isbn = "83-231-1063-8",
}
56
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
57
@unpublished{UEK:2168276499,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Leszek Kozioł",
title = "Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
58
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka and Stanisław Galata",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
59
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
60
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
61
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID