Publications of the selected author

Małecki Zdzisław

Faculty of Commodity Science, Department of Technology and Ecology of Goods,

1

Author:
Stanisław Deńko , J. Faber , Krzysztof Görlich , K. Kromka , R. Kuzianik , A. Kwaśniak , M. Leśniak , Zdzisław Małecki , G. Narębska-Miler , J. Nedoma , Aleksander Noworól , Cz. Pędracki , A. Pociecha , D. Reczek , Janusz Sepioł , R. Techmański
Title:
Przeobrażenia gospodarcze w Krakowie
Publisher address:
Kraków: MENTOR, 1998
Physical description:
136, [80] s.: il.; 23 cm
Series:
(Problemy Sozologiczne Aglomeracji Miejsko-Przemysłowych ; nr 2/1998)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-902193-7-9
Nr:
2168347534
monograph
2

Title:
Modelowe ujęcie rachunku efektywności inwestycji dostosowane do obliczeń w zakresie substytucji surowców pierwotnych przez wtórne
Source:
Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce : praca zbiorowa / red. Anna Jankowska-Kłapkowska - Kraków: Wydawnictwo AGH, 1991, s. 555-566
Nr:
2168349840
chapter in monograph
3

Title:
Szacunek strat ekologicznych powodowanych przez produkcję wysokoodpadową = Estimation of Ecological Losses Caused by High-Wastes Production
Source:
Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego. - nr 1 (1987) , s. 197-202
Nr:
2168343021
article
4

Title:
Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
120, 9 s.; 24 cm
Nr:
2168282507
conference materials
See related chapters
5

Author:
Zdzisław Małecki , Bogdan Połapski
Title:
Problem powstawania i wykorzystania stłuczki szklanej
Source:
Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1-28. - Streszcz.
Nr:
2168282509
chapter in conference materials
See main document
1
Przeobrażenia gospodarcze w Krakowie / red. Zdzisław Małecki ; oprac. S. Deńko, J. Faber, K. Görlich, K. Kromka, R. Kuzianik, A. Kwaśniak, M. Leśniak, Z. Małecki, G. Narębska-Miler, J. Nedoma, A. Noworól, Cz. Pędracki, A. Pociecha, D. Reczek, J. Sepioł, R. Techmański. - Kraków : MENTOR, 1998. - 136, [80] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Problemy Sozologiczne Aglomeracji Miejsko-Przemysłowych ; nr 2/1998). - ISBN 83-902193-7-9
2
Modelowe ujęcie rachunku efektywności inwestycji dostosowane do obliczeń w zakresie substytucji surowców pierwotnych przez wtórne / Tadeusz FIJAŁ, Zdzisław MAŁECKI, Jadwiga ADAMCZYK // W: Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce : praca zbiorowa / red. Anna Jankowska-Kłapkowska. - Kraków: Wydawnictwo AGH, 1991. - S. 555-566
3
Szacunek strat ekologicznych powodowanych przez produkcję wysokoodpadową = Estimation of Ecological Losses Caused by High-Wastes Production / Zdzisław MAŁECKI // Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego. - nr 1 (1987), s. 197-202. - ISSN 0208-791X
4
Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 120, 9 s. ; 24 cm
5
Problem powstawania i wykorzystania stłuczki szklanej / Zdzisław MAŁECKI, Bogdan Połapski // W: Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1-28. - Streszcz.
1
Deńko S., Faber J., Görlich K., Kromka K., Kuzianik R., Kwaśniak A., Leśniak M., Małecki Z., Narębska-Miler G., Nedoma J., Noworól A., Pędracki C., Pociecha A., Reczek D., Sepioł J., Techmański R., (1998), Przeobrażenia gospodarcze w Krakowie, Małecki Z. (red.), Kraków : MENTOR, 136, [80] s.
2
Fijał T., Małecki Z., Adamczyk J., (1991), Modelowe ujęcie rachunku efektywności inwestycji dostosowane do obliczeń w zakresie substytucji surowców pierwotnych przez wtórne. [W:] Jankowska-Kłapkowska A. (red.), Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce : praca zbiorowa, Kraków : Wydawnictwo AGH, s. 555-566.
3
Małecki Z., (1987), Szacunek strat ekologicznych powodowanych przez produkcję wysokoodpadową, "Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego", nr 1, s. 197-202.
4
Małecki Z., Grząka A. (red.), (1984), Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120, 9 s.
5
Małecki Z., Połapski B., (1984), Problem powstawania i wykorzystania stłuczki szklanej. [W:] Małecki Z., Grząka A. (red.), Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1-28.
1
@book{monUEK:2168347534,
author = "Stanisław Deńko and J. Faber and Krzysztof Görlich and K. Kromka and R. Kuzianik and A. Kwaśniak and M. Leśniak and Zdzisław Małecki and G. Narębska-Miler and J. Nedoma and Aleksander Noworól and Cz. Pędracki and A. Pociecha and D. Reczek and Janusz Sepioł and R. Techmański",
title = "Przeobrażenia gospodarcze w Krakowie",
editor = Małecki Zdzisław,
adress = "Kraków",
publisher = "MENTOR",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-902193-7-9",
}
2
@inbook{fmUEK:2168349840,
author = "Tadeusz Fijał and Zdzisław Małecki and Jadwiga Adamczyk",
title = "Modelowe ujęcie rachunku efektywności inwestycji dostosowane do obliczeń w zakresie substytucji surowców pierwotnych przez wtórne",
booktitle = "Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce : praca zbiorowa",
pages = "555-566",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AGH",
year = "1991",
}
3
@article{artUEK:2168343021,
author = "Zdzisław Małecki",
title = "Szacunek strat ekologicznych powodowanych przez produkcję wysokoodpadową",
journal = "Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego",
number = "1",
pages = "197-202",
year = "1987",
}
4
@book{mkrUEK:2168282507,
title = "Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa",
editor = Małecki Zdzisław,
editor = Grząka Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168282509,
author = "Zdzisław Małecki and Bogdan Połapski",
title = "Problem powstawania i wykorzystania stłuczki szklanej",
booktitle = "Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa",
pages = "1-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}