Publications of the selected author
1

Title:
The Use of Mobile Applications in Tourist Travels of Generation Z : a Case Study of Poland
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 17, no. 2 (2023) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168367782
article
2

Title:
Analiza oczekiwań kompetencyjnych w stosunku do przyszłych pracowników na podstawie ogłoszeń o pracę
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 91-115 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366338
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Kinga Hoffmann-Burdzińska , Agata Stolecka-Makowska , Olaf Flak , Marcin Lipowski , Mariusz Łapczyński
Title:
Consumers' Social Responsibility in the Process of Energy Consumption - the Case of Poland
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 14, art. no. 5127 (2022) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Market in Low-Carbon Energy Transition - Bibliogr.
Research program:
This paper was in funded in one-fifth by a grant NCN (National Science Centre), 2020/39/G/HS6/02124.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168366742
article
4

Title:
Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance
Source:
PLoS ONE. - vol. 17, iss. 6, art. no. e0270737 (2022) , s. 1-17. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the National Science Centre, Poland, grant number DEC-2016/23/B/HS403011. The funder-NSC had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168366424
article
5

Title:
Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 75-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359868
chapter in monograph
See main document
6

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
The Expectations of Employers in the E-Commerce Industry Related to the Competencies of University Graduates
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7096-7106. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
This publication was financed within the framework of the 'DIALOG' programme of the Ministry of Education and Higher Education (Poland) in the years 2020-2021, Contract no. 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360042
chapter in conference materials
7

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9618-9627. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
This publication was financed by the subsidy awarded to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356438
chapter in conference materials
8

Title:
The Gap between Higher Business Education and Business Expectations : the Case of Poland
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 24, art. no. 13809 (2021) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Higher Education and Sustainable Development of Universities - Bibliogr.
Research program:
This research was undertaken within the framework of the 'DIALOG' programme of the Ministry of Education and Higher Education (Poland) in the years 2020-2021, Contract No. 0054/DLG/2019/10
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168360242
article
9

Title:
Dobór próby w modelach predykcyjnych data mining
Source:
Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych : podejścia ilościowe, jakościowe i mieszane / red. Małgorzata Rószkiewicz, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Adam SAGAN - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 131-144
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1311) 1237)
ISBN:
978-83-7972-514-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360386
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness
Source:
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management. - vol. 1, no. 1 (2021) , s. 157-173. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011
Access mode:
Nr:
2168358302
article
11

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
The Impact of Innovation Orientation on Business Performance
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2399. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
Nr:
2168355706
varia
12

Title:
Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy
Source:
Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 24-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-838-5
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352160
chapter in monograph
13

Title:
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Source:
Advances in Data Analysis and Classification. - vol. 14, iss. 4 (2020) , s. 855-869. - Tytuł numeru: Learning in Data Science : Theory, Methods and Applications - Bibliogr.
Research program:
The paper was prepared on the basis of the Research Grant of the National Science Centre No DEC-2011/01/B/HS4/04812.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168349362
article
14

Title:
The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services
Source:
Annals of Management and Organization Research. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 141-153. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011
Nr:
2168359790
article
15

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Title:
The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 3 (2019) , s. 228-238. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168345606
article
16

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Title:
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Source:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 83-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168353568
varia
17

Title:
Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu = Study of Reasons for Cart Abandonment in e-Commerce - Literature Review
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018) , s. 60-68. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku - Bibliogr.
Research program:
Praca jest finansowana ze środków badań statutowych Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (028/WZ-KAR/02/2017/S/7028)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330329
article
18

Title:
Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych = SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 198-207. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 31)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327531
article
19

Title:
Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy = The Data Preparation for Analysis of E-customers - the Way from Data to Knowledge
Source:
Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (49) (2017) , s. 55-65. - Tytuł numeru: Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych - Bibliogr.
Research program:
Wyniki przedstawione w artykule są częścią projektu realizowanego w ramach badań statutowych Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (028/WZ-KAR/02/2017/S/7028)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322441
article
20

Title:
O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych = The Possibility of Use of Rotation Forest in Marketing Surveys
Source:
Ekonometria = Econometrics. - nr 1 (55) (2017) , s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315211
article
21

Title:
Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining) = Comments of Bank Customers as An Example of Value Co-Creation - The Use of Opinion Mining
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016) , s. 121-129. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313269
article
22

Title:
Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji = Hybrid Predictive Models in Relationship Marketing
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
204 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 240)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-715-9
Nr:
2168303921
monograph
23

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM
Source:
Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 311-320. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The Project was financed by a grant from National Science Centre (DEC-2011/01/B/HS4/04758)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307819
chapter in conference materials
24

Title:
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM
Source:
Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 52-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-612-1
Nr:
2168311637
chapter in monograph
25

Author:
Michał Kucia , Mariusz Łapczyński
Title:
Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe = Purchase decisions made by Silesian e-consumers - a model approach [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 310-321. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297437
article
26

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Conference:
8th International Workshop on Data Mining in Marketing, DMM 2015, Hamburg, Niemcy, od 2015-07-16 do 2015-07-16
Title:
Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees
Source:
Data Mining in Marketing - New Developments : Workshop Proceedings / red. Petra Perner - Fockendorf: ibai-publishing, 2015, s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Workshop Proceedings)
ISBN:
978-3-942952-36-1
Nr:
2168297367
chapter in conference materials
27

Author:
Mariusz Łapczyński , Jerzy Surma
Title:
The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign = Wykorzystanie modeli data mining w rozwiązywaniu problemu niezrównoważonych klas na przykładzie kampanii marketingowych w internecie
Source:
Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (49) (2015) , s. 9-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304009
article
28

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Title:
Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM
Source:
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. - v 37 (50) (2014) , s. 141-157. - Tytuł numeru: Mechanista and Methods of Decision Making - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168288699
article
29

Title:
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA, s. 13-61
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302269
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów = The Use of Hybrid C&Rt-Logit Model in Churn Analysis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014) , s. 90-102. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292461
article
31

Title:
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
77 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-653-3
Nr:
2168278047
academic script
32

Title:
Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 14, nr 2 (2014) , s. 37-52. - Summ.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168292691
article
33

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Title:
Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych = Impact of Clusters' Number on Performance of Hybrid Predictive Models
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014) , s. 140-150. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286677
article
34

Title:
Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów = Visualisation of Sequence Rules in Web Usage Mining
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014) , s. 210-220. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286681
article
35

Title:
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 60-69. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286491
article
36

Title:
O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM = The Interdisciplinary Nature of Analytical CRM
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 909 (2013) , s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283291
article
37

Title:
Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA, s. 51-66
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287397
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Conference:
13th Industrial Conference, ICDM 2013, Poster and Industry Proceedings, New York, USA, od 2013-07-16 do 2013-07-21
Title:
Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees
Source:
Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings / red. Petra Perner - Germany: ibai-publishing, 2013, s. 153-162. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-942952-23-1
Access mode:
Nr:
2168294163
chapter in conference materials
39

Title:
Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 78-88
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168280837
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa = Analysis of Patterns of Behaviour of E-shop Clients with the Help of Sequence Rules and Markov Chains
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294003
article
41

Author:
Sylwester Białowąs , Mariusz Łapczyński
Title:
Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych = Temporal Preferences in Saving Behaviour
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 2 (2013) , s. 214-223. - Tytuł numeru: Związki czasu z konsumpcją - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272472
article
42

Author:
Bartłomiej Jefmański , Mariusz Łapczyński
Title:
Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland = Problem maskowania zmiennych w identyfikacji determinant jakości usług z zastosowaniem modelu CART - na przykładzie badania jakości usług publicznych w Polsce
Source:
Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (41) (2013) , s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168276117
article
43

Author:
Mariusz Łapczyński , Sylwester Białowąs
Title:
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 144-153. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271394
article
44

Author:
Mariusz Łapczyński , Jerzy Surma
Title:
Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12 : WORLDCOMP'12 July 16-19, 2012 Las Vegas Nevada, USA / red. Robert Stahlbock, Gary M. Weiss - USA: CSREA Press, 2012, s. 140-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
1-60132-208-9
Access mode:
Nr:
2168288697
chapter in conference materials
45

Title:
Wartość dla klienta w marketingu relacji
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 11-33
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250536
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Maja Szymura-Tyc , Mariusz Łapczyński
Conference:
20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Wiedeń, Austria, od 2012-12-06 do 2012-12-08
Title:
Internationalisation and Innovation in Networks
Source:
Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe / red. Reiner Springer, Petr Chadraba - Vienna: Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business, 2012, s. 288-301. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-9503290-1-8
Nr:
2168294037
chapter in conference materials
47

Title:
Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 109-121
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250948
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining = The Data Preparation Process for Building Data Mining Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 884 (2012) , s. 129-141. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247696
article
49

Title:
Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA, s. 69-85
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266608
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Bartłomiej Jefmański , Mariusz Łapczyński
Title:
Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych = Research on Satisfaction with Ordered Logistic Regression
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011) , s. 59-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224796
article
51

Author:
Sylwester Białowąs , Mariusz Łapczyński
Title:
Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining = Consumer Behaviour in Internet - Web Mining Approach
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011) , s. 100-105. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229290
article
52

Title:
Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta = Web Usage Mining as a Way of Increasing Value for Customer
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011) , s. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224798
article
53

Title:
Hybrydowe modele regresyjne
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN, s. 113-139
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260352
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Jerzy Surma , Mariusz Łapczyński
Title:
Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities [dokument elektroniczny]
Source:
IMMM 2011 : the First International Conference on Advances in Information Mining and Management, October 23-29, 2011 - Barcelona, Spain / red. Ulrich Norbisrath, Pascal Lorenz - [b.m.]: IARIA, 2011, s. 107-112. - [odczyt: 15.05.2012] - Bibliogr.
ISBN:
978-1-61208-162-5
Access mode:
Nr:
2168228576
chapter in conference materials
55

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 31-54
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306513
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych = An Analysis of the Structure of Benefits in Assessing the Quality of Educational Services
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 864 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222678
article
57

Title:
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 84-127
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306531
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych = Combining Methods and Tools in Building Predictive Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 155-163. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237108
article
59

Title:
Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług = Hybrid Association Models for Cross-Sell and Up-Sell in Service Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 201 (2011) , s. 179-190. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : dylematy badawcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238552
article
60

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2010-10-19 do 2010-10-20
Title:
Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie
Source:
Analiza danych w programie Statistica - przegląd - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 69-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-51-0
Nr:
2165719264
chapter in conference materials
61

Title:
Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN, s. 68-98
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282269
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining
Source:
Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 77-87. - Materiały na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-53-4
Nr:
2168224940
chapter in conference materials
63

Title:
Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
95 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-508-1
Nr:
52424
academic script
64

Title:
Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych = Customers' Values and Preferences on Automotive Market : Analysis of Questionnaire Data by Means of Association Rules
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 179-188. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632618
article
65

Title:
Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia = Value for the Customer' : Review of Selected Concepts from Past Two Decades
Source:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 68-75. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
Nr:
2165931777
chapter in monograph
66

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-10-20 do 2009-10-20
Title:
Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa
Source:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 143-155 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
978-83-88724-46-6
Access mode:
Nr:
2164963626
chapter in conference materials
69

Title:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 6-27
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306753
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 185-206. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162105501
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych = The Hybrid CART-LOGIT Models in Analysing Market Data
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009) , s. 85-95. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50403
article
72

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-10-20 do 2009-10-20
Title:
Analiza migracji klientów (churn analysis)
Source:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 93-105 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
978-83-88724-46-6
Access mode:
Nr:
2164963611
chapter in conference materials
73

Title:
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych = Identity of Marketing Among Polish Web Users - Results of Survey Research
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 93-103. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161826379
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART = Ways of Visualizing CART Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009) , s. 55-64. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165825560
article
75

Title:
Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych) = Organisational and Legal Conditions Governing Natural Medicine in Poland (Illustrated by the Example of Local Authorities using Medicinal Water Resources)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 783 (2009) , s. 83-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50630
article
76

Title:
Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART = Competitors and Surrogates in the Interpretation of Classification and Regression Trees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 800 (2009) , s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50430
article
77

Title:
Analiza reguł asocjacyjnych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 98-111
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247866
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 7-40
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2008-10-23 do 2008-10-23
Title:
Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego
Source:
Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2008, s. 39-48
ISBN:
978-83-88724-41-1
Access mode:
Nr:
2168240088
chapter in conference materials
80

Title:
Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 96-121
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817821
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych
Source:
Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia / red. Bogumił Czerwiński - Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008, s. 117-128. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-886175-4-6
Nr:
2168308997
chapter in monograph
82

Title:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 87-95
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Przegląd procedur analitycznych data mining
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288998
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 41-78
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu = Identifying New Product Opportunities with Benefit Structure Analysis
Source:
Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy) / red. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008, s. 71-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-396-7
Nr:
2168308965
chapter in monograph
86

Title:
Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych = Building Predictive Models with Imbalanced Classes
Source:
Współczesny marketing : trendy, działania / red. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 562-568. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1802-4
Nr:
2165967398
chapter in monograph
87

Title:
Migracje klientów : dylematy pomiaru
Source:
Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 165-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89072-15-3
Nr:
2164876894
chapter in monograph
88

Title:
Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych = Association Rules - Areas of Application
Source:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 122-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165306587
chapter in monograph
89

Title:
Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych = Market Basket Analysis : the Assessment and Methods of Visualization for Boolean Association Rules
Source:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan Mynarski - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 111-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623432
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych = Predictive Quantitative Tools in Market and Marketing Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 739 (2007) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51097
article
91

Title:
Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN, s. 29-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281837
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 187-198. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289736
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym = The Modeling of Consumer Preferences on the Motor Vehicles Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 756 (2007) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50844
article
94

Title:
Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych = The Entropic Approach in Market Structure Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 739 (2007) , s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51094
article
95

Title:
Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 209-226. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048653
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 72-78 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165617494
chapter in monograph
97

Title:
Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
252 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/293
Nr:
52595
doctoral dissertation
98

Title:
Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych = Market Basket Analysis as a Classical Implementation of Association Rules
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 523-527. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166386708
article
99

Title:
Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów
Source:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA, s. 129-144 - Bibliogr.
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326597
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Title:
Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych = Effectiveness of Metric and Non-Metric Predictive Tools
Source:
Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. Józef Garczarczyk - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 196-205. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 71)
ISBN:
978-83-7417-169-4
Nr:
2168258506
chapter in monograph
101

Title:
Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART = A Regression Approach in Constructing CART Classification Trees
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 680 (2005) , s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52619
article
102

Title:
Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID = Comparative Analysis of Contingency Tables and the CHAID Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 659 (2005) , s. 149-163. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53014
article
103

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Title:
Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego
Source:
Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Warszawa; Kraków: StatSoft Polska, 2005, s. 79-89 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-28-2
Nr:
2168247910
chapter in conference materials
104

Title:
Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym
Source:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI, s. 90-102 - Bibliogr.
Signature:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261368
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych = CART Classification Trees as an Alternative for the Classical Methods of Analysing Marketing Data
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 135-145 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027612
chapter in monograph
See main document
106

Author:
Jarosław Plichta , Bogdan Rogoda , Mariusz Łapczyński , Rafał Morawczyński , Paulina Pietnoczko , Maria Zachurzok , Miłosz Mleczek
Title:
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2004
Physical description:
100 s.: il.
Access mode:
Nr:
2166515741
report
107

Title:
Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy = Interaction Detection in Classification Trees - Attempt at Summary
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1010 (2004) , s. 210-221. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 13)
Nr:
2166530317
article
108

Title:
Badania marketingowe : podstawy metodologiczne : materiały dodatkowe
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Physical description:
57 s.: il.
Nr:
2168368184
book
109

Title:
Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań = Data Mining Applications in Marketing Research
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 503-509. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52248
article
110

Title:
Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 171-187. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284670
chapter in monograph
See main document
111

Title:
Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych = Classification of Multidimensional Methods in Internal Market Structure Analysis
Source:
Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 533)
Nr:
2168221134
chapter in conference materials
112

Title:
Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych
Source:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI, s. 198-223 - Bibliogr.
Signature:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261848
chapter in unpublished scientific work
See main document
113

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-14 do 2003-10-14
Title:
Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów
Source:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 93-102 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-16-9
Access mode:
Nr:
2168262890
chapter in conference materials
114

Title:
Data Mining w badaniach rynkowych i marketingowych = Data Mining in Market and Marketing Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 640 (2003) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224028
article
115

Title:
Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI, s. 91-105 - Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270390
chapter in unpublished scientific work
See main document
116

Title:
Modele predykcyjne w Data Mining
Source:
Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 115-126 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-281-X
Nr:
2168223242
chapter in monograph
117

Title:
Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego = Possibilities for the Use of Classification Trees in Tourism Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 605 (2002) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224680
article
118

Title:
Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART) = A Study of Segments of the Automobile Market Using Classification and Regression Trees (CART)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 586 (2002) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226970
article
119

Title:
Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI, s. 82-111 - Bibliogr.
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280387
chapter in unpublished scientific work
See main document
120

Title:
Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych = Causal Interpretation of Classification Trees
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-125-5
Nr:
2168252622
chapter in conference materials
See main document
121

Title:
Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji = Research into the Selectivity of the Video Tape Market Using Multi-dimensional Correspondence Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 558 (2001) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235850
article
122

Title:
Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI, s. 79-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281251
chapter in unpublished scientific work
See main document
123

Title:
Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI, s. 123-140 - Bibliogr.
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283305
chapter in unpublished scientific work
See main document
124

Title:
Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo)
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI, s. 80-99
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240358
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Research program:
66/KARiBM/2/99/S
Nr:
2168361888
unpublished scientific work
1
The Use of Mobile Applications in Tourist Travels of Generation Z : a Case Study of Poland / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // International Journal for Quality Research. - vol. 17, no. 2 (2023). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/forthcoming.php. - ISSN 1800-6450
2
Analiza oczekiwań kompetencyjnych w stosunku do przyszłych pracowników na podstawie ogłoszeń o pracę / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Małgorzata TYRAŃSKA, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 91-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
3
Consumers' Social Responsibility in the Process of Energy Consumption - the Case of Poland / Kinga Hoffmann-Burdzińska, Agata Stolecka-Makowska, Olaf Flak, Marcin Lipowski, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Energies. - vol. 15, iss. 14 (2022), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Market in Low-Carbon Energy Transition. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5127/htm. - ISSN 1996-1073
4
Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Mariusz KUZIAK, Krzysztof KAPERA // PLoS ONE. - vol. 17, iss. 6 (2022), s. 1-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737
5
Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 75-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
6
The Expectations of Employers in the E-Commerce Industry Related to the Competencies of University Graduates / Małgorzata TYRAŃSKA, Angelika WODECKA-HYJEK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 7096-7106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-expectations-of-employers-in-the-e-commerce-industry-related-to-the-competencies-of-university-graduates/Wstęp:
7
Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey / Małgorzata TYRAŃSKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9618-9627. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/model-of-the-professional-competences-of-business-studies-graduates-the-results-of-expert-opinion-survey/Wstęp:
8
The Gap between Higher Business Education and Business Expectations : the Case of Poland / Małgorzata TYRAŃSKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // Sustainability. - vol. 13, iss. 24 (2021), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Higher Education and Sustainable Development of Universities. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/24/13809. - ISSN 2071-1050
9
Dobór próby w modelach predykcyjnych data mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych : podejścia ilościowe, jakościowe i mieszane / red. nauk. Małgorzata Rószkiewicz, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Adam SAGAN. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1311) 1237). - S. 131-144. - ISBN 978-83-7972-514-4
10
Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Journal of Emerging Trends in Marketing and Management. - vol. 1, no. 1 (2021), s. 157-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_V01_2021.pdf. - ISSN 2537-5865
11
The Impact of Innovation Orientation on Business Performance / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2399. - Summ.. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-impact-of-innovation-orientation-on-business-performance/Wstęp:
12
Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 24-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-838-5. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf
13
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Advances in Data Analysis and Classification. - vol. 14, iss. 4 (2020), s. 855-869. - Summ.. - Tytuł numeru: Learning in Data Science : Theory, Methods and Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7. - ISSN 1862-5347
14
The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Annals of Management and Organization Research. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 141-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102. - ISSN 2685-7715
15
The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter? / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 3 (2019), s. 228-238. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf. - ISSN 0033-2372
16
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 83-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
17
Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu = Study of Reasons for Cart Abandonment in e-Commerce - Literature Review / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018), s. 60-68. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400. - ISSN 1899-3192
18
Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych = SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 198-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023. - ISSN 1899-3192
19
Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy = The Data Preparation for Analysis of E-customers - the Way from Data to Knowledge / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (49) (2017), s. 55-65. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/. - ISSN 2450-775X
20
O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych = The Possibility of Use of Rotation Forest in Marketing Surveys / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Ekonometria = Econometrics. - nr 1 (55) (2017), s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769. - ISSN 1507-3866
21
Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining) = Comments of Bank Customers as An Example of Value Co-Creation - The Use of Opinion Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016), s. 121-129. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
22
Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji = Hybrid Predictive Models in Relationship Marketing / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 204 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 240). - ISBN 978-83-7252-715-9
23
The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler . - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 311-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
24
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016. - S. 52-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-612-1
25
Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe = Purchase decisions made by Silesian e-consumers - a model approach / Michał Kucia, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2015), s. 310-321. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit. - ISSN 1231-7853
26
Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // W: Data Mining in Marketing - New Developments : Workshop Proceedings / ed. Petra Perner. - Fockendorf: ibai-publishing, 2015. - (Workshop Proceedings, ISSN 1864-9734). - S. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942952-36-1
27
The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign = Wykorzystanie modeli data mining w rozwiązywaniu problemu niezrównoważonych klas na przykładzie kampanii marketingowych w internecie / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jerzy Surma // Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (49) (2015), s. 9-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf. - ISSN 1507-3866
28
Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. - v 37 (50) (2014), s. 141-157. - Summ.. - Tytuł numeru: Mechanista and Methods of Decision Making. - Bibliogr. - ISSN 0860-150X
29
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 13-61
30
Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów = The Use of Hybrid C&Rt-Logit Model in Churn Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014), s. 90-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf. - ISSN 2083-8611
31
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-653-3
32
Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 14, nr 2 (2014), s. 37-52. - Summ. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2015-0006. - ISSN 1730-4237
33
Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych = Impact of Clusters' Number on Performance of Hybrid Predictive Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014), s. 140-150. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
34
Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów = Visualisation of Sequence Rules in Web Usage Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014), s. 210-220. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
35
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 60-69. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
36
O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM = The Interdisciplinary Nature of Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 909 (2013), s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612. - ISSN 1898-6447
37
Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 51-66
38
Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // W: Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings / ed. Petra Perner. - Germany: ibai-publishing, 2013. - S. 153-162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942952-23-1. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/profile/Barttomiej_Jefmanski2/publication/256839464_Impact_of_Cluster_Validity_Measures_on_Performance_of_Hybrid_Models_Based_on_K-means_and_Decision_Trees/links/00b7d523d95d842771000000.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail
39
Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV / [Mariusz ŁAPCZYŃSKI] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 78-88. - ISBN 978-83-7252-647-2
40
Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa = Analysis of Patterns of Behaviour of E-shop Clients with the Help of Sequence Rules and Markov Chains / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013), s. 159-169. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
41
Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych = Temporal Preferences in Saving Behaviour / Sylwester Białowąs, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 2 (2013), s. 214-223. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Związki czasu z konsumpcją. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
42
Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland = Problem maskowania zmiennych w identyfikacji determinant jakości usług z zastosowaniem modelu CART - na przykładzie badania jakości usług publicznych w Polsce / Bartłomiej Jefmański, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Ekonometria = Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - nr 3 (41) (2013), s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846. - ISSN 1507-3866
43
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Sylwester Białowąs // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013), s. 144-153. - Summ.. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf. - ISSN 2083-8611
44
Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network [Dokument elektroniczny] / M. ŁAPCZYŃSKI, J. Surma // W: Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12 : WORLDCOMP'12 July 16-19, 2012 Las Vegas Nevada, USA / ed. Robert Stahlbock, Gary M. Weiss. - USA: CSREA Press, 2012. - S. 140-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-60132-208-9. - Pełny tekst: http://www.worldcomp-proceedings.com/proc/p2012/DMI9029.pdf
45
Wartość dla klienta w marketingu relacji / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 11-33. - ISBN 978-83-7252-607-6
46
Internationalisation and Innovation in Networks / Maja Szymura-Tyc, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe / ed. Reiner Springer, Petr Chadraba. - Vienna: Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business, 2012. - S. 288-301. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-9503290-1-8
47
Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 109-121. - ISBN 978-83-7252-607-6
48
Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining = The Data Preparation Process for Building Data Mining Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 129-141. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
49
Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 69-85
50
Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych = Research on Satisfaction with Ordered Logistic Regression / Bartłomiej Jefmański, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011), s. 59-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1232-4671
51
Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining = Consumer Behaviour in Internet - Web Mining Approach / Sylwester Białowąs, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011), s. 100-105. - Summ. - ISSN 0438-5403
52
Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta = Web Usage Mining as a Way of Increasing Value for Customer / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011), s. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1232-4671
53
Hybrydowe modele regresyjne / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 113-139
54
Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities [on-line] / Jerzy Surma, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: IMMM 2011 : the First International Conference on Advances in Information Mining and Management, October 23-29, 2011 - Barcelona, Spain / eds. Ulrich Norbisrath, Pascal Lorenz. - [b.m.]: IARIA, 2011. - S. 107-112. - Summ.. - [odczyt: 15.05.2012]. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61208-162-5. - Pełny tekst: http://www.surma.edu.pl/surma/surma_spain_2011.pdf
55
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7252-537-6
56
Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych = An Analysis of the Structure of Benefits in Assessing the Quality of Educational Services / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841. - ISSN 1898-6447
57
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta / Jadwiga STOBIECKA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 84-127. - ISBN 978-83-7252-537-6
58
Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych = Combining Methods and Tools in Building Predictive Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 155-163. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
59
Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług = Hybrid Association Models for Cross-Sell and Up-Sell in Service Industry / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 201 (2011), s. 179-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : dylematy badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
60
Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza danych w programie Statistica - przegląd. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 69-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-51-0
61
Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 68-98
62
Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 77-87. - Materiały na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-53-4
63
Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 95 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-508-1
64
Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych = Customers' Values and Preferences on Automotive Market : Analysis of Questionnaire Data by Means of Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010), s. 179-188. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
65
Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia = Value for the Customer' : Review of Selected Concepts from Past Two Decades / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 68-75. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
66
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
67
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
68
Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 143-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-46-6
69
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 6-27
70
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 185-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
71
Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych = The Hybrid CART-LOGIT Models in Analysing Market Data / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009), s. 85-95. - Summ.. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
72
Analiza migracji klientów (churn analysis) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-46-6
73
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych = Identity of Marketing Among Polish Web Users - Results of Survey Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 93-103. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
74
Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART = Ways of Visualizing CART Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009), s. 55-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
75
Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych) = Organisational and Legal Conditions Governing Natural Medicine in Poland (Illustrated by the Example of Local Authorities using Medicinal Water Resources) / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 783 (2009), s. 83-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225. - ISSN 1898-6447
76
Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART = Competitors and Surrogates in the Interpretation of Classification and Regression Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 99-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459. - ISSN 1898-6447
77
Analiza reguł asocjacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 98-111
78
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
79
Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2008. - S. 39-48. - ISBN 978-83-88724-41-1. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_danych_ankietowych.pdf
80
Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 96-121
81
Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia / red. nauk. Bogumił Czerwiński. - Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008. - S. 117-128. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-886175-4-6
82
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
83
Przegląd procedur analitycznych data mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 155-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
84
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
85
Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu = Identifying New Product Opportunities with Benefit Structure Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy) / red. nauk. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008. - S. 71-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-396-7
86
Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych = Building Predictive Models with Imbalanced Classes / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 562-568. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1802-4
87
Migracje klientów : dylematy pomiaru / Mariusz ŁAPSZYŃSKI [i.e. ŁAPCZYŃSKI] // W: Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008. - S. 165-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89072-15-3
88
Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych = Association Rules - Areas of Application / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 122-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
89
Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych = Market Basket Analysis : the Assessment and Methods of Visualization for Boolean Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan Mynarski. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 111-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
90
Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych = Predictive Quantitative Tools in Market and Marketing Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960. - ISSN 0208-7944
91
Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 29-57. - Bibliogr.
92
Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 187-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
93
Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym = The Modeling of Consumer Preferences on the Motor Vehicles Market / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 71-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538. - ISSN 1898-6447
94
Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych = The Entropic Approach in Market Structure Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048. - ISSN 0208-7944
95
Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 209-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
96
Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 72-78. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
97
Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 2006. - 252 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
98
Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych = Market Basket Analysis as a Classical Implementation of Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006), s. 523-527. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
99
Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 129-144. - Bibliogr.
100
Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych = Effectiveness of Metric and Non-Metric Predictive Tools / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 71). - S. 196-205. - Summ. - ISBN 978-83-7417-169-4
101
Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART = A Regression Approach in Constructing CART Classification Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 135-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667. - ISSN 0208-7944
102
Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID = Comparative Analysis of Contingency Tables and the CHAID Method / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 149-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225. - ISSN 0208-7944
103
Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych. - Warszawa; Kraków: StatSoft Polska, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 79-89. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-28-2
104
Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 90-102. - Bibliogr.
105
Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych = CART Classification Trees as an Alternative for the Classical Methods of Analysing Marketing Data / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 135-145. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
106
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Paulina Pietnoczko, Maria Zachurzok, Miłosz MLECZEK. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2004. - 100 s. : il
107
Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy = Interaction Detection in Classification Trees - Attempt at Summary / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 13). - nr 1010 (2004), s. 210-221. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
108
Badania marketingowe : podstawy metodologiczne : materiały dodatkowe / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 57 s. : il. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.pwn.pl/content/download/30589/1307109/version/1/file/Badania+marketingowe-z+ok%C5%82adk%C4%85.pdf ; Spis treści: http://stareaneksy.pwn.pl/churchill/?id=448Wstęp:
109
Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań = Data Mining Applications in Marketing Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 503-509. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
110
Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 171-187. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
111
Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych = Classification of Multidimensional Methods in Internal Market Structure Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; nr 533). - S. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
112
Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 198-223. - Bibliogr.
113
Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. - Kraków: StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-16-9
114
Data Mining w badaniach rynkowych i marketingowych = Data Mining in Market and Marketing Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092. - ISSN 0208-7944
115
Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych / Mariusz ŁAPCZŃSKI // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 91-105. - Bibliogr.
116
Modele predykcyjne w Data Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 115-126. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-281-X
117
Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego = Possibilities for the Use of Classification Trees in Tourism Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 605 (2002), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13656. - ISSN 0208-7944
118
Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART) = A Study of Segments of the Automobile Market Using Classification and Regression Trees (CART) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 586 (2002), s. 87-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13566. - ISSN 0208-7944
119
Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 82-111. - Bibliogr.
120
Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych = Causal Interpretation of Classification Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 2002. - S. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-125-5
121
Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji = Research into the Selectivity of the Video Tape Market Using Multi-dimensional Correspondence Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
122
Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 79-93. - Bibliogr.
123
Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 123-140. - Bibliogr.
124
Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 80-99
125
Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych / Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN, Kazimierz BAŚCIK, Ryszard WĘGRZYN, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Joanna BABIARZ, Dariusz FATUŁA, Grażyna PLICHTA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 149 k. : il. ; 30 cm
1
Niemczyk A., Seweryn R., Łapczyński M., Gródek-Szostak Z., (2023), The Use of Mobile Applications in Tourist Travels of Generation Z : a Case Study of Poland, "International Journal for Quality Research", vol. 17, no. 2; http://www.ijqr.net/forthcoming.php
2
Tyrańska M., Ziębicki B., Łapczyński M., Wodecka-Hyjek A., (2022), Analiza oczekiwań kompetencyjnych w stosunku do przyszłych pracowników na podstawie ogłoszeń o pracę. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 91-115.
3
Hoffmann-Burdzińska K., Stolecka-Makowska A., Flak O., Lipowski M., Łapczyński M., (2022), Consumers' Social Responsibility in the Process of Energy Consumption - the Case of Poland, "Energies", vol. 15, iss. 14, s. 1-17; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5127/htm
4
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., Kuziak M., Kapera K., (2022), Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance, "PLoS ONE", vol. 17, iss. 6, s. 1-17; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737
5
Łapczyński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2021), Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 75-90.
6
Tyrańska M., Wodecka-Hyjek A., Łapczyński M., Ziębicki B., (2021), The Expectations of Employers in the E-Commerce Industry Related to the Competencies of University Graduates. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7096-7106.
7
Tyrańska M., Łapczyński M., Walczak M., Ziębicki B., (2021), Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9618-9627.
8
Tyrańska M., Łapczyński M., Walczak M., Ziębicki B., (2021), The Gap between Higher Business Education and Business Expectations : the Case of Poland, "Sustainability", vol. 13, iss. 24, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/24/13809
9
Łapczyński M., (2021), Dobór próby w modelach predykcyjnych data mining. [W:] Rószkiewicz M., Mazurek-Łopacińska K., SAGAN A. (red.), Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych : podejścia ilościowe, jakościowe i mieszane (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1311) 1237), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 131-144.
10
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2021), Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness, "Journal of Emerging Trends in Marketing and Management", vol. 1, no. 1, s. 157-173; http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_V01_2021.pdf
11
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2021), The Impact of Innovation Orientation on Business Performance. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2399.
12
Łapczyński M., (2020), Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 24-37.
13
Sagan A., Łapczyński M., (2020), SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households, "Advances in Data Analysis and Classification", vol. 14, iss. 4, s. 855-869; https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7
14
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2019), The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services, "Annals of Management and Organization Research", vol. 1, no. 2, s. 141-153; https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102
15
Łapczyński M., Jefmański B., (2019), The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?, "Przegląd Statystyczny", vol. 66, z. 3, s. 228-238; https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf
16
Sagan A., Łapczyński M., (2019), SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 83-84.
17
Łapczyński M., (2018), Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 526, s. 60-68; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400
18
Sagan A., Łapczyński M., (2018), Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 198-207; http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023
19
Łapczyński M., (2017), Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy, "Marketing i Zarządzanie", nr 3 (49), s. 55-65; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/
20
Łapczyński M., (2017), O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych, "Ekonometria", nr 1 (55), s. 69-81; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769
21
Łapczyński M., (2016), Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459, s. 121-129; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf
22
Łapczyński M., (2016), Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 240), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 204 s.
23
Łapczyński M., (2016), The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 311-320.
24
Łapczyński M., (2016), Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM. [W:] Grześkowiak A., Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Stanimir A. (red.), Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 52-73.
25
Kucia M., Łapczyński M., (2015), Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 310-321; http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit
26
Łapczyński M., Jefmański B., (2015), Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees. [W:] Perner P. (red.), Data Mining in Marketing - New Developments : Workshop Proceedings (Workshop Proceedings), Fockendorf : ibai-publishing, s. 11-20.
27
Łapczyński M., Surma J., (2015), The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign, "Ekonometria", nr 3 (49), s. 9-19; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf
28
Łapczyński M., Jefmański B., (2014), Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", v 37 (50), s. 141-157.
29
Łapczyński M., (2014), Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 13-61.
30
Łapczyński M., (2014), Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 195, s. 90-102; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf
31
Łapczyński M., (2014), Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 77 s.
32
Łapczyński M., (2014), Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 14, nr 2, s. 37-52; https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2015-0006
33
Łapczyński M., Jefmański B., (2014), Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 140-150.
34
Łapczyński M., (2014), Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 210-220.
35
Sagan A., Łapczyński M., (2014), Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 60-69.
36
Łapczyński M., (2013), O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 909, s. 59-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612
37
Łapczyński M., (2013), Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 51-66.
38
Łapczyński M., Jefmański B., (2013), Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees. [W:] Perner P. (red.), Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings, Germany : ibai-publishing, s. 153-162.
39
Łapczyński M., (2013), Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 78-88.
40
Łapczyński M., (2013), Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 3, s. 159-169.
41
Białowąs S., Łapczyński M., (2013), Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 2, s. 214-223.
42
Jefmański B., Łapczyński M., (2013), Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland, "Ekonometria", nr 3 (41), s. 24-31; http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846
43
Łapczyński M., Białowąs S., (2013), Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 151, s. 144-153; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf
44
Łapczyński M., Surma J., (2012), Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network. [W:] Stahlbock R., Weiss (red.), Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12: WORLDCOMP'12 July 16-19, 2012 Las Vegas Nevada, USA, USA : CSREA Press, s. 140-146.
45
Łapczyński M., Sagan A., (2012), Wartość dla klienta w marketingu relacji. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-33.
46
Szymura-Tyc M., Łapczyński M., (2012), Internationalisation and Innovation in Networks. [W:] Springer R., Chadraba P. (red.), Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Vienna : Institute for Export Management : Vienna University of Economics and Business, s. 288-301.
47
Łapczyński M., (2012), Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-121.
48
Łapczyński M., (2012), Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 129-141.
49
Łapczyński M., (2012), Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 69-85.
50
Jefmański B., Łapczyński M., (2011), Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 23, s. 59-75.
51
Białowąs S., Łapczyński M., (2011), Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3, s. 100-105.
52
Łapczyński M., (2011), Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 23, s. 107-123.
53
Łapczyński M., (2011), Hybrydowe modele regresyjne. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 113-139.
54
Surma J., Łapczyński M., (2011), Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities. [W:] Norbisrath U., Lorenz P. (red.), IMMM 2011: The First International Conference on Advances in Information Mining and Management, October 23-29, 2011 - Barcelona, Spain, [b.m.] : IARIA, s. 107-112.
55
Łapczyński M., Stobiecka J., Plichta G., (2011), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-54.
56
Łapczyński M., (2011), Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841
57
Stobiecka J., Białynicka-Birula J., Łapczyński M., Sagan A., (2011), Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 84-127.
58
Łapczyński M., (2011), Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 155-163.
59
Łapczyński M., (2011), Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 201, s. 179-190.
60
Łapczyński M., (2010), Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie. [W:] Analiza danych w programie Statistica - przegląd, Kraków : StatSoft Polska, s. 69-79.
61
Łapczyński M., (2010), Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 68-98.
62
Łapczyński M., (2010), Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining. [W:] Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 77-87.
63
Łapczyński M., (2010), Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 95 s.
64
Łapczyński M., (2010), Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 96, s. 179-188.
65
Łapczyński M., (2010), Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 2], Strategie i działania marketingowe, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 68-75.
66
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
67
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
68
Łapczyński M., (2009), Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa. [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 143-155.
69
Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., (2009), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 6-27.
70
Łapczyński M., (2009), Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 185-206.
71
Łapczyński M., (2009), Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 51, s. 85-95.
72
Łapczyński M., (2009), Analiza migracji klientów (churn analysis). [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 93-105.
73
Łapczyński M., (2009), Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-103.
74
Łapczyński M., (2009), Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 86, s. 55-64.
75
Białynicki-Birula P., Łapczyński M., (2009), Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 783, s. 83-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225
76
Łapczyński M., (2009), Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 99-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459
77
Łapczyński M., (2009), Analiza reguł asocjacyjnych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 98-111.
78
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
79
Łapczyński M., (2008), Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego. [W:] Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 39-48.
80
Sagan A., Łapczyński M., (2008), Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 96-121.
81
Łapczyński M., (2008), Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych. [W:] Czerwiński B. (red.), Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia, Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 117-128.
82
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
83
Łapczyński M., (2008), Przegląd procedur analitycznych data mining. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 155-166.
84
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
85
Łapczyński M., (2008), Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu. [W:] Kaczmarczyk S., Schulz M. (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy), Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 71-79.
86
Łapczyński M., (2008), Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : trendy, działania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 562-568.
87
Łapczyński M., (2008), Migracje klientów : dylematy pomiaru. [W:] Kędzior Z., Maciejewski G. (red.), Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 165-175.
88
Łapczyński M., (2008), Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 122-127.
89
Łapczyński M., (2007), Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 111-118.
90
Łapczyński M., (2007), Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960
91
Łapczyński M., (2007), Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 29-57.
92
Łapczyński M., (2007), Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 187-198.
93
Łapczyński M., (2007), Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 71-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538
94
Łapczyński M., Sagan A., (2007), Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 67-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048
95
Łapczyński M., (2006), Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 209-226.
96
Łapczyński M., (2006), Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 72-78.
97
Łapczyński M., (2006), Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych, Prom. Mynarski S., Kraków : , 252 k.
98
Łapczyński M., (2006), Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1107, s. 523-527.
99
Łapczyński M., (2006), Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 129-144.
100
Łapczyński M., (2006), Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych. [W:] Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 71), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 196-205.
101
Łapczyński M., (2005), Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 135-151; https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667
102
Łapczyński M., (2005), Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 149-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225
103
Łapczyński M., (2005), Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego. [W:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Warszawa ; Kraków : StatSoft Polska, s. 79-89.
104
Łapczyński M., (2005), Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 90-102.
105
Łapczyński M., (2005), Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 135-145.
106
Plichta J., Rogoda B., Łapczyński M., Morawczyński R., Pietnoczko P., Zachurzok M., Mleczek M., (2004), Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 100 s.
107
Łapczyński M., (2004), Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1010, s. 210-221.
108
Sagan A., Łapczyński M., (2004), Badania marketingowe: podstawy metodologiczne: materiały dodatkowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 57 s.
109
Łapczyński M., (2004), Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 503-509.
110
Łapczyński M., (2004), Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 171-187.
111
Łapczyński M., (2004), Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych. [W:] Rószkiewicz M. (red.), Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 533), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 19-33.
112
Łapczyński M., (2004), Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 198-223.
113
Łapczyński M., (2003), Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów. [W:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Kraków : StatSoft Polska, s. 93-102.
114
Łapczyński M., (2003), Data Mining w badaniach rynkowych i marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 49-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092
115
Łapczyński M., (2003), Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 91-105.
116
Łapczyński M., (2003), Modele predykcyjne w Data Mining. [W:] Gatnar E. (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 115-126.
117
Łapczyński M., (2002), Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 153-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/13656
118
Łapczyński M., (2002), Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 87-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/13566
119
Łapczyński M., (2002), Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 82-111.
120
Łapczyński M., (2002), Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych. [W:] Mynarski S. (red.), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 47-60.
121
Łapczyński M., (2001), Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 49-64.
122
Łapczyński M., (2001), Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 79-93.
123
Łapczyński M., (2000), Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 123-140.
124
Łapczyński M., (1998), Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo). [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 80-99.
125
Mynarski S., Sagan A., Baścik K., Węgrzyn R., Stobiecka J., Łapczyński M., Mirek J., Babiarz J., Fatuła D., Plichta G., (1999), Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 k.
1
@article{UEK:2168367782,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Mariusz Łapczyński and Zofia Gródek-Szostak",
title = "The Use of Mobile Applications in Tourist Travels of Generation Z : a Case Study of Poland",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 17, no. 2",
pages = "",
year = "2023",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/IJQR17.02-07},
url = {http://www.ijqr.net/forthcoming.php},
}
2
@inbook{UEK:2168366338,
author = "Mariusz Łapczyński and Małgorzata Tyrańska and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Analiza oczekiwań kompetencyjnych w stosunku do przyszłych pracowników na podstawie ogłoszeń o pracę",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "91-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
3
@article{UEK:2168366742,
author = "Kinga Hoffmann-Burdzińska and Agata Stolecka-Makowska and Olaf Flak and Marcin Lipowski and Mariusz Łapczyński",
title = "Consumers' Social Responsibility in the Process of Energy Consumption - the Case of Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 14",
pages = "1-17",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15145127},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5127/htm},
}
4
@article{UEK:2168366424,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński and Mariusz Kuziak and Krzysztof Kapera",
title = "Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 17, iss. 6",
pages = "1-17",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0270737},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737},
}
5
@inbook{UEK:2168359868,
author = "Mariusz Łapczyński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "75-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
6
@inbook{UEK:2168360042,
author = "Małgorzata Tyrańska and Angelika Wodecka-Hyjek and Mariusz Łapczyński and Bernard Ziębicki",
title = "The Expectations of Employers in the E-Commerce Industry Related to the Competencies of University Graduates",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "7096-7106",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
7
@inbook{UEK:2168356438,
author = "Małgorzata Tyrańska and Mariusz Łapczyński and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9618-9627",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
8
@article{UEK:2168360242,
author = "Małgorzata Tyrańska and Mariusz Łapczyński and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "The Gap between Higher Business Education and Business Expectations : the Case of Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 24",
pages = "1-19",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su132413809},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/24/13809},
}
9
@inbook{UEK:2168360386,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Dobór próby w modelach predykcyjnych data mining",
booktitle = "Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych : podejścia ilościowe, jakościowe i mieszane",
pages = "131-144",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2021",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-514-4",
}
10
@article{UEK:2168358302,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness",
journal = "Journal of Emerging Trends in Marketing and Management",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "157-173",
year = "2021",
url = {http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_V01_2021.pdf},
}
11
@misc{UEK:2168355706,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "The Impact of Innovation Orientation on Business Performance",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2399",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
12
@inbook{UEK:2168352160,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy",
booktitle = "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej",
pages = "24-37",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf},
isbn = "978-83-7695-838-5",
}
13
@article{UEK:2168349362,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households",
journal = "Advances in Data Analysis and Classification",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "855-869",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11634-020-00414-7},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7},
}
14
@article{UEK:2168359790,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services",
journal = "Annals of Management and Organization Research",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "141-153",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.35912/amor.v1i2.338},
url = {https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102},
}
15
@article{UEK:2168345606,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 66, z. 3",
pages = "228-238",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.9131},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf},
}
16
@misc{UEK:2168353568,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households",
booktitle = "European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts",
pages = "83-84",
adress = "Bayreuth",
publisher = "ECDA",
year = "2019",
url = {http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf},
}
17
@article{UEK:2168330329,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "526",
pages = "60-68",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.526.05},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400},
}
18
@article{UEK:2168327531,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "198-207",
adress = "",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.508.20},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023},
issn = "1505-9332",
}
19
@article{UEK:2168322441,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "3 (49)",
pages = "55-65",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2017.49-05},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/},
}
20
@article{UEK:2168315211,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych",
journal = "Ekonometria",
number = "1 (55)",
pages = "69-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.1.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769},
}
21
@article{UEK:2168313269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "459",
pages = "121-129",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.459.11},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf},
}
22
@book{UEK:2168303921,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-715-9",
}
23
@inbook{UEK:2168307819,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "311-320",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_27},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
24
@inbook{UEK:2168311637,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM",
booktitle = "Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja",
pages = "52-73",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7695-612-1",
}
25
@article{UEK:2168297437,
author = "Michał Kucia and Mariusz Łapczyński",
title = "Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "310-321",
year = "2015",
url = {http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit},
}
26
@inbook{UEK:2168297367,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees",
booktitle = "Data Mining in Marketing - New Developments : Workshop Proceedings",
pages = "11-20",
adress = "Fockendorf",
publisher = "ibai-publishing",
year = "2015",
issn = "1864-9734",
isbn = "978-3-942952-36-1",
}
27
@article{UEK:2168304009,
author = "Mariusz Łapczyński and Jerzy Surma",
title = "The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign",
journal = "Ekonometria",
number = "3 (49)",
pages = "9-19",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2015.3.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf},
}
28
@article{UEK:2168288699,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM",
journal = "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric",
number = "v 37 (50)",
pages = "141-157",
adress = "",
year = "2014",
}
29
@unpublished{UEK:2168302269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "13-61",
year = "2014",
}
30
@article{UEK:2168292461,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "195",
pages = "90-102",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf},
}
31
@book{UEK:2168278047,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-653-3",
}
32
@article{UEK:2168292691,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 14, 2",
pages = "37-52",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/foli-2015-0006},
url = {https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2015-0006},
}
33
@article{UEK:2168286677,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1, t. 2",
pages = "140-150",
year = "2014",
url = {},
}
34
@article{UEK:2168286681,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1, t. 2",
pages = "210-220",
year = "2014",
url = {},
}
35
@article{UEK:2168286491,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "60-69",
adress = "",
year = "2014",
}
36
@article{UEK:2168283291,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "909",
pages = "59-68",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612},
}
37
@unpublished{UEK:2168287397,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "51-66",
year = "2013",
}
38
@inbook{UEK:2168294163,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees",
booktitle = "Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings",
pages = "153-162",
adress = "Germany",
publisher = "ibai-publishing",
year = "2013",
url = {http://www.researchgate.net/profile/Barttomiej_Jefmanski2/publication/256839464_Impact_of_Cluster_Validity_Measures_on_Performance_of_Hybrid_Models_Based_on_K-means_and_Decision_Trees/links/00b7d523d95d842771000000.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail},
isbn = "978-3-942952-23-1",
}
39
@inbook{UEK:2168280837,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "78-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
40
@article{UEK:2168294003,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 3",
pages = "159-169",
year = "2013",
url = {},
}
41
@article{UEK:2168272472,
author = "Sylwester Białowąs and Mariusz Łapczyński",
title = "Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 2 ",
pages = "214-223",
year = "2013",
}
42
@article{UEK:2168276117,
author = "Bartłomiej Jefmański and Mariusz Łapczyński",
title = "Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland",
journal = "Ekonometria",
number = "3 (41)",
pages = "24-31",
year = "2013",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846},
}
43
@article{UEK:2168271394,
author = "Mariusz Łapczyński and Sylwester Białowąs",
title = "Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "151",
pages = "144-153",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf},
}
44
@inbook{UEK:2168288697,
author = "Mariusz Łapczyński and Jerzy Surma",
title = "Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12 : WORLDCOMP'12 July 16-19, 2012 Las Vegas Nevada, USA",
pages = "140-146",
adress = "USA",
publisher = "CSREA Press",
year = "2012",
url = {http://www.worldcomp-proceedings.com/proc/p2012/DMI9029.pdf},
isbn = "1-60132-208-9",
}
45
@inbook{UEK:2168250536,
author = "Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Wartość dla klienta w marketingu relacji",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
46
@inbook{UEK:2168294037,
author = "Maja Szymura-Tyc and Mariusz Łapczyński",
title = "Internationalisation and Innovation in Networks",
booktitle = "Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe",
pages = "288-301",
adress = "Vienna",
publisher = "Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business",
year = "2012",
isbn = "978-3-9503290-1-8",
}
47
@inbook{UEK:2168250948,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "109-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
48
@article{UEK:2168247696,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "129-141",
year = "2012",
}
49
@unpublished{UEK:2168266608,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "69-85",
year = "2012",
}
50
@article{UEK:2168224796,
author = "Bartłomiej Jefmański and Mariusz Łapczyński",
title = "Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "z. 23",
pages = "59-75",
year = "2011",
}
51
@article{UEK:2168229290,
author = "Sylwester Białowąs and Mariusz Łapczyński",
title = "Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik), cz. 3",
pages = "100-105",
year = "2011",
}
52
@article{UEK:2168224798,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "z. 23",
pages = "107-123",
year = "2011",
}
53
@unpublished{UEK:2168260352,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele regresyjne",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "113-139",
year = "2011",
}
54
@inbook{UEK:2168228576,
author = "Jerzy Surma and Mariusz Łapczyński",
title = "Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities",
booktitle = "IMMM 2011 : the First International Conference on Advances in Information Mining and Management, October 23-29, 2011 - Barcelona, Spain",
pages = "107-112",
adress = "b.m.",
publisher = "IARIA",
year = "2011",
url = {http://www.surma.edu.pl/surma/surma_spain_2011.pdf},
isbn = "978-1-61208-162-5",
}
55
@inbook{UEK:2168306513,
author = "Mariusz Łapczyński and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "31-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
56
@article{UEK:2168222678,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "35-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841},
}
57
@inbook{UEK:2168306531,
author = "Jadwiga Stobiecka and Joanna Białynicka-Birula and Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "84-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
58
@article{UEK:2168237108,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "155-163",
adress = "",
year = "2011",
}
59
@article{UEK:2168238552,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "201",
pages = "179-190",
adress = "",
year = "2011",
}
60
@inbook{UEK:2165719264,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie",
booktitle = "Analiza danych w programie Statistica - przegląd",
pages = "69-79",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-51-0",
}
61
@unpublished{UEK:2168282269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "68-98",
year = "2010",
}
62
@inbook{UEK:2168224940,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining",
booktitle = "Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "77-87",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-53-4",
}
63
@book{UEK:52424,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-508-1",
}
64
@article{UEK:2165632618,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "96",
pages = "179-188",
adress = "",
year = "2010",
}
65
@inbook{UEK:2165931777,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia",
booktitle = "Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe ",
pages = "68-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6",
}
66
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
67
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
68
@inbook{UEK:2164963626,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa",
booktitle = "Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "143-155",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-88724-46-6",
}
69
@unpublished{UEK:2168306753,
author = "Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan",
title = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "6-27",
year = "2009",
}
70
@inbook{UEK:2162105501,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe",
booktitle = "Marketing",
pages = "185-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
71
@article{UEK:50403,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "51",
pages = "85-95",
adress = "",
year = "2009",
}
72
@inbook{UEK:2164963611,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza migracji klientów (churn analysis)",
booktitle = "Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "93-105",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-88724-46-6",
}
73
@inbook{UEK:2161826379,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu",
pages = "93-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1827-7",
}
74
@article{UEK:2165825560,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "86",
pages = "55-64",
adress = "",
year = "2009",
}
75
@article{UEK:50630,
author = "Paweł Białynicki-Birula and Mariusz Łapczyński",
title = "Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "783",
pages = "83-103",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225},
}
76
@article{UEK:50430,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "99-114",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459},
}
77
@unpublished{UEK:2168247866,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza reguł asocjacyjnych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "98-111",
year = "2009",
}
78
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
79
@inbook{UEK:2168240088,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego",
booktitle = "Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining",
pages = "39-48",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska Sp. z o.o.",
year = "2008",
url = {http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_danych_ankietowych.pdf},
isbn = "978-83-88724-41-1",
}
80
@unpublished{UEK:2163817821,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "96-121",
year = "2008",
}
81
@inbook{UEK:2168308997,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych",
booktitle = "Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia",
pages = "117-128",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-886175-4-6",
}
82
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Adam Sagan and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
83
@inbook{UEK:2166288998,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przegląd procedur analitycznych data mining",
booktitle = "Marketing",
pages = "155-166",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
84
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Jolanta Mirek and Dariusz Fatuła and Joanna Białynicka-Birula and Ryszard Węgrzyn",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
85
@inbook{UEK:2168308965,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu",
booktitle = "Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy)",
pages = "71-79",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-396-7",
}
86
@inbook{UEK:2165967398,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych",
booktitle = "Współczesny marketing : trendy, działania",
pages = "562-568",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1802-4",
}
87
@inbook{UEK:2164876894,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Migracje klientów : dylematy pomiaru",
booktitle = "Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?",
pages = "165-175",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-89072-15-3",
}
88
@inbook{UEK:2165306587,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych",
booktitle = "Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji",
pages = "122-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1777-5",
}
89
@inbook{UEK:2165623432,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
90
@article{UEK:51097,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "53-66",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960},
}
91
@unpublished{UEK:2168281837,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "29-57",
year = "2007",
}
92
@inbook{UEK:2166289736,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "187-198",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
93
@article{UEK:50844,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "71-88",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538},
}
94
@article{UEK:51094,
author = "Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "67-90",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048},
}
95
@inbook{UEK:2166048653,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "209-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
96
@inbook{UEK:2165617494,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "72-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
97
@unpublished{UEK:52595,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
98
@article{UEK:2166386708,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1107",
pages = "523-527",
adress = "",
year = "2006",
url = {},
}
99
@unpublished{UEK:2168326597,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "129-144",
year = "2006",
}
100
@inbook{UEK:2168258506,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych",
booktitle = "Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność",
pages = "196-205",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-169-4",
}
101
@article{UEK:52619,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "135-151",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667},
}
102
@article{UEK:53014,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "149-163",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225},
}
103
@inbook{UEK:2168247910,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego",
booktitle = "Statystyka i data mining w badaniach naukowych",
pages = "79-89",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-88724-28-2",
}
104
@unpublished{UEK:2168261368,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "90-102",
year = "2005",
}
105
@inbook{UEK:2166027612,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych",
booktitle = "Marketing",
pages = "135-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
106
@misc{UEK:2166515741,
author = "Jarosław Plichta and Bogdan Rogoda and Mariusz Łapczyński and Rafał Morawczyński and Paulina Pietnoczko and Maria Zachurzok and Miłosz Mleczek",
title = "Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2004",
url = {},
}
107
@article{UEK:2166530317,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1010",
pages = "210-221",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1507-3866",
}
108
@book{UEK:2168368184,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Badania marketingowe : podstawy metodologiczne : materiały dodatkowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2004",
url = {https://wydawnictwo.pwn.pl/content/download/30589/1307109/version/1/file/Badania+marketingowe-z+ok%C5%82adk%C4%85.pdf},
}
109
@article{UEK:52248,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "503-509",
adress = "",
year = "2004",
}
110
@inbook{UEK:2166284670,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "171-187",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
111
@inbook{UEK:2168221134,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych",
booktitle = "Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja",
pages = "19-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
issn = "0867-7727",
}
112
@unpublished{UEK:2168261848,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "198-223",
year = "2004",
}
113
@inbook{UEK:2168262890,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów",
booktitle = "Analiza satysfakcji i lojalności klientów",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-88724-16-9",
}
114
@article{UEK:2168224028,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Data Mining w badaniach rynkowych i marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "49-62",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092},
}
115
@unpublished{UEK:2168270390,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "91-105",
year = "2003",
}
116
@inbook{UEK:2168223242,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele predykcyjne w Data Mining",
booktitle = "Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym",
pages = "115-126",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-281-X",
}
117
@article{UEK:2168224680,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "153-167",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13656},
}
118
@article{UEK:2168226970,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "87-102",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13566},
}
119
@unpublished{UEK:2168280387,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "82-111",
year = "2002",
}
120
@inbook{UEK:2168252622,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.)",
pages = "47-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-125-5",
}
121
@article{UEK:2168235850,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "49-64",
year = "2001",
}
122
@unpublished{UEK:2168281251,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "79-93",
year = "2001",
}
123
@unpublished{UEK:2168283305,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "123-140",
year = "2000",
}
124
@unpublished{UEK:2168240358,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo)",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "80-99",
year = "1998",
}
125
@unpublished{UEK:2168361888,
author = "Stefan Mynarski and Adam Sagan and Kazimierz Baścik and Ryszard Węgrzyn and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Joanna Babiarz and Dariusz Fatuła and Grażyna Plichta",
title = "Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID