Publications of the selected author
1

Title:
Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 75-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359868
chapter in monograph
See main document
2

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
The Impact of Innovation Orientation on Business Performance
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2399. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
Nr:
2168355706
varia
3

Title:
Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness
Source:
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management. - vol. 1, no. 1 (2021) , s. 157-173. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011
Access mode:
Nr:
2168358302
article
4

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9618-9627. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
This publication was financed by the subsidy awarded to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356438
chapter in conference materials
5

Title:
Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy
Source:
Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 24-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-838-5
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352160
chapter in monograph
6

Title:
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Source:
Advances in Data Analysis and Classification. - vol. 14, iss. 4 (2020) , s. 855-869. - Tytuł numeru: Learning in Data Science : Theory, Methods and Applications - Bibliogr.
Research program:
The paper was prepared on the basis of the Research Grant of the National Science Centre No DEC-2011/01/B/HS4/04812.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168349362
article
7

Title:
The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services
Source:
Annals of Management and Organization Research. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 141-153. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011
Nr:
2168359790
article
8

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Title:
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Source:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 83-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168353568
varia
9

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Title:
The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 3 (2019) , s. 228-238. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168345606
article
10

Title:
Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych = SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 198-207. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 31)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327531
article
11

Title:
Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu = Study of Reasons for Cart Abandonment in e-Commerce - Literature Review
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018) , s. 60-68. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku - Bibliogr.
Research program:
Praca jest finansowana ze środków badań statutowych Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (028/WZ-KAR/02/2017/S/7028)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330329
article
12

Title:
O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych = The Possibility of Use of Rotation Forest in Marketing Surveys
Source:
Ekonometria = Econometrics. - nr 1 (55) (2017) , s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315211
article
13

Title:
Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy = The Data Preparation for Analysis of E-customers - the Way from Data to Knowledge
Source:
Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (49) (2017) , s. 55-65. - Tytuł numeru: Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych - Bibliogr.
Research program:
Wyniki przedstawione w artykule są częścią projektu realizowanego w ramach badań statutowych Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (028/WZ-KAR/02/2017/S/7028)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322441
article
14

Title:
Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining) = Comments of Bank Customers as An Example of Value Co-Creation - The Use of Opinion Mining
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016) , s. 121-129. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313269
article
15

Title:
Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji = Hybrid Predictive Models in Relationship Marketing
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
204 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 240)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-715-9
Nr:
2168303921
monograph
16

Title:
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM
Source:
Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 52-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-612-1
Nr:
2168311637
chapter in monograph
17

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM
Source:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 311-320. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The Project was financed by a grant from National Science Centre (DEC-2011/01/B/HS4/04758)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307819
chapter in conference materials
18

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Conference:
8th International Workshop on Data Mining in Marketing, DMM 2015, Hamburg, Niemcy, od 2015-07-16 do 2015-07-16
Title:
Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees
Source:
Data Mining in Marketing - New Developments - / ed. Petra Perner - Fockendorf: ibai-publishing, 2015, s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Workshop Proceedings)
ISBN:
978-3-942952-36-1
Nr:
2168297367
chapter in conference materials
19

Author:
Michał Kucia , Mariusz Łapczyński
Title:
Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe = Purchase decisions made by Silesian e-consumers - a model approach [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 310-321. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297437
article
20

Author:
Mariusz Łapczyński , Jerzy Surma
Title:
The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign = Wykorzystanie modeli data mining w rozwiązywaniu problemu niezrównoważonych klas na przykładzie kampanii marketingowych w internecie
Source:
Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (49) (2015) , s. 9-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304009
article
21

Title:
Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów = Visualisation of Sequence Rules in Web Usage Mining
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014) , s. 210-220. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286681
article
22

Title:
Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów = The Use of Hybrid C&Rt-Logit Model in Churn Analysis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014) , s. 90-102. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292461
article
23

Title:
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 60-69. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286491
article
24

Title:
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
77 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-653-3
Nr:
2168278047
academic script
25

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Title:
Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM
Source:
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. - v 37 (50) (2014) , s. 141-157. - Tytuł numeru: Mechanista and Methods of Decision Making - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168288699
article
26

Title:
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 13-61
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302269
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Title:
Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych = Impact of Clusters' Number on Performance of Hybrid Predictive Models
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014) , s. 140-150. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286677
article
28

Title:
Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 14, nr 2 (2014) , s. 37-52. - Summ.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168292691
article
29

Author:
Sylwester Białowąs , Mariusz Łapczyński
Title:
Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych = Temporal Preferences in Saving Behaviour
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 2 (2013) , s. 214-223. - Tytuł numeru: Związki czasu z konsumpcją - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272472
article
30

Title:
Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 51-66
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287397
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa = Analysis of Patterns of Behaviour of E-shop Clients with the Help of Sequence Rules and Markov Chains
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294003
article
32

Author:
Bartłomiej Jefmański , Mariusz Łapczyński
Title:
Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland = Problem maskowania zmiennych w identyfikacji determinant jakości usług z zastosowaniem modelu CART - na przykładzie badania jakości usług publicznych w Polsce
Source:
Ekonometria = Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - nr 3 (41) (2013) , s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168276117
article
33

Author:
Mariusz Łapczyński , Sylwester Białowąs
Title:
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 144-153. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271394
article
34

Author:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Conference:
13th Industrial Conference, ICDM 2013, Poster and Industry Proceedings, New York, USA, od 2013-07-16 do 2013-07-21
Title:
Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees
Source:
Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings / ed. Petra Perner - Germany: ibai-publishing, 2013, s. 153-162. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-942952-23-1
Access mode:
Nr:
2168294163
chapter in conference materials
35

Title:
O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM = The Interdisciplinary Nature of Analytical CRM
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 909 (2013) , s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283291
article
36

Title:
Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 78-88
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168280837
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 69-85
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266608
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Mariusz Łapczyński , Jerzy Surma
Title:
Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12 / ed. Robert Stahlbock, Gary M. Weiss - USA: CSREA Press, 2012, s. 140-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
1-60132-208-9
Access mode:
Nr:
2168288697
chapter in conference materials
39

Author:
Maja Szymura-Tyc , Mariusz Łapczyński
Conference:
20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Wiedeń, Austria, od 2012-12-06 do 2012-12-08
Title:
Internationalisation and Innovation in Networks
Source:
Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe / ed. Reiner Springer, Petr Chadraba - Vienna: Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business, 2012, s. 288-301. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-9503290-1-8
Nr:
2168294037
chapter in conference materials
40

Title:
Wartość dla klienta w marketingu relacji
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 11-33
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250536
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining = The Data Preparation Process for Building Data Mining Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 129-141. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247696
article
See main document
42

Title:
Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 109-121
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250948
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Sylwester Białowąs , Mariusz Łapczyński
Title:
Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining = Consumer Behaviour in Internet - Web Mining Approach
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011) , s. 100-105. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229290
article
44

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 31-54
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306513
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta = Web Usage Mining as a Way of Increasing Value for Customer
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011) , s. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224798
article
46

Title:
Hybrydowe modele regresyjne
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 113-139
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260352
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Bartłomiej Jefmański , Mariusz Łapczyński
Title:
Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych = Research on Satisfaction with Ordered Logistic Regression
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011) , s. 59-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224796
article
48

Author:
Jerzy Surma , Mariusz Łapczyński
Title:
Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities [dokument elektroniczny]
Source:
IMMM 2011 / eds. Ulrich Norbisrath, Pascal Lorenz - [b.m.]: IARIA, 2011, s. 107-112. - [odczyt: 15.05.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-1-61208-162-5
Access mode:
Nr:
2168228576
chapter in conference materials
49

Title:
Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług = Hybrid Association Models for Cross-Sell and Up-Sell in Service Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 201 (2011) , s. 179-190. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : dylematy badawcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238552
article
50

Title:
Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych = Combining Methods and Tools in Building Predictive Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 155-163. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237108
article
51

Title:
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 84-127
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306531
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych = An Analysis of the Structure of Benefits in Assessing the Quality of Educational Services
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222678
article
See main document
53

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych = Customers' Values and Preferences on Automotive Market : Analysis of Questionnaire Data by Means of Association Rules
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 179-188. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632618
article
55

Title:
Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia = Value for the Customer' : Review of Selected Concepts from Past Two Decades
Source:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 68-75. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
Nr:
2165931777
chapter in monograph
56

Title:
Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 68-98
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282269
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
95 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-508-1
Nr:
52424
academic script
58

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2010-10-19 do 2010-10-20
Title:
Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie
Source:
Analiza danych w programie Statistica - przegląd - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 69-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-51-0
Nr:
2165719264
chapter in conference materials
59

Title:
Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining
Source:
Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 77-87. - Materiały na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-53-4
Nr:
2168224940
chapter in conference materials
60

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych) = Organisational and Legal Conditions Governing Natural Medicine in Poland (Illustrated by the Example of Local Authorities using Medicinal Water Resources)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 783 (2009) , s. 83-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50630
article
See main document
62

Title:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 6-27
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306753
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 185-206. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162105501
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych = The Hybrid CART-LOGIT Models in Analysing Market Data
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009) , s. 85-95. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50403
article
65

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-10-20 do 2009-10-20
Title:
Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa
Source:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 143-155 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
978-83-88724-46-6
Access mode:
Nr:
2164963626
chapter in conference materials
66

Title:
Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART = Ways of Visualizing CART Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009) , s. 55-64. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165825560
article
67

Title:
Analiza reguł asocjacyjnych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 98-111
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247866
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-10-20 do 2009-10-20
Title:
Analiza migracji klientów (churn analysis)
Source:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 93-105 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
978-83-88724-46-6
Access mode:
Nr:
2164963611
chapter in conference materials
69

Title:
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych = Identity of Marketing Among Polish Web Users - Results of Survey Research
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 93-103. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161826379
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART = Competitors and Surrogates in the Interpretation of Classification and Regression Trees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50430
article
See main document
71

Title:
Migracje klientów : dylematy pomiaru
Source:
Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 165-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89072-15-3
Nr:
2164876894
chapter in monograph
72

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu = Identifying New Product Opportunities with Benefit Structure Analysis
Source:
Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy) / red. nauk. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008, s. 71-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-396-7
Nr:
2168308965
chapter in monograph
74

Title:
Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych = Association Rules - Areas of Application
Source:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 122-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165306587
chapter in monograph
75

Title:
Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 96-121
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817821
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych
Source:
Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia / red. nauk. Bogumił Czerwiński - Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008, s. 117-128. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-886175-4-6
Nr:
2168308997
chapter in monograph
77

Title:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2008-10-23 do 2008-10-23
Title:
Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego
Source:
Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2008, s. 39-48
ISBN:
978-83-88724-41-1
Access mode:
Nr:
2168240088
chapter in conference materials
79

Title:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Przegląd procedur analitycznych data mining
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288998
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych = Building Predictive Models with Imbalanced Classes
Source:
Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 562-568. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1802-4
Nr:
2165967398
chapter in monograph
82

Title:
Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym = The Modeling of Consumer Preferences on the Motor Vehicles Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50844
article
See main document
83

Title:
Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 187-198. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289736
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych = Market Basket Analysis : the Assessment and Methods of Visualization for Boolean Association Rules
Source:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 111-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623432
chapter in monograph
See main document
85

Title:
Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych = The Entropic Approach in Market Structure Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51094
article
See main document
86

Title:
Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. 29-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281837
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych = Predictive Quantitative Tools in Market and Marketing Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51097
article
See main document
88

Title:
Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 72-78 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165617494
chapter in monograph
89

Title:
Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 209-226. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048653
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
252 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/293
Nr:
52595
doctoral dissertation
91

Title:
Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych = Effectiveness of Metric and Non-Metric Predictive Tools
Source:
Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 196-205. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 71)
ISBN:
978-83-7417-169-4
Nr:
2168258506
chapter in monograph
92

Title:
Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych = Market Basket Analysis as a Classical Implementation of Association Rules
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 523-527. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166386708
article
93

Title:
Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów
Source:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 129-144 - Bibliogr.
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326597
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID = Comparative Analysis of Contingency Tables and the CHAID Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 149-163. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53014
article
See main document
95

Title:
Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym
Source:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 90-102 - Bibliogr.
Signature:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261368
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Title:
Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART = A Regression Approach in Constructing CART Classification Trees
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52619
article
See main document
97

Title:
Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych = CART Classification Trees as an Alternative for the Classical Methods of Analysing Marketing Data
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 135-145 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027612
chapter in monograph
See main document
98

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Title:
Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego
Source:
Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Warszawa; Kraków: StatSoft Polska, 2005, s. 79-89 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-28-2
Nr:
2168247910
chapter in conference materials
99

Author:
Jarosław Plichta , Bogdan Rogoda , Mariusz Łapczyński , Rafał Morawczyński , Paulina Pietnoczko , Maria Zachurzok , Miłosz Mleczek
Title:
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2004
Physical description:
100 s.: il.
Access mode:
Nr:
2166515741
report
100

Title:
Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych
Source:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 198-223 - Bibliogr.
Signature:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261848
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych = Classification of Multidimensional Methods in Internal Market Structure Analysis
Source:
Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 533)
Nr:
2168221134
chapter in conference materials
102

Title:
Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań = Data Mining Applications in Marketing Research
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 503-509. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52248
article
103

Title:
Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy = Interaction Detection in Classification Trees - Attempt at Summary
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1010 (2004) , s. 210-221. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 13)
Nr:
2166530317
article
104

Title:
Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 171-187. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284670
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 91-105 - Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270390
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Title:
Modele predykcyjne w Data Mining
Source:
Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 115-126 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-281-X
Nr:
2168223242
chapter in monograph
107

Title:
Wprowadzenie do Data Mining = Introduction to Data Mining
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 49-62. - Tytuł w jęz. ang. w wersji elektronicznej: Data Mining in Market and Marketing Research - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224028
article
See main document
108

Conference:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-14 do 2003-10-14
Title:
Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów
Source:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 93-102 - Bibliogr.
Series:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-16-9
Access mode:
Nr:
2168262890
chapter in conference materials
109

Title:
Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART) = A Study of Segments of the Automobile Market Using Classification and Regression Trees (CART)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226970
article
See main document
110

Title:
Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego = Possibilities for the Use of Classification Trees in Tourism Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224680
article
See main document
111

Title:
Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych = Causal Interpretation of Classification Trees
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-125-5
Nr:
2168252622
chapter in conference materials
See main document
112

Title:
Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 82-111 - Bibliogr.
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280387
chapter in unpublished scientific work
See main document
113

Title:
Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 79-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281251
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji = Research into the Selectivity of the Video Tape Market Using Multi-dimensional Correspondence Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235850
article
See main document
115

Title:
Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 123-140 - Bibliogr.
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283305
chapter in unpublished scientific work
See main document
116

Title:
Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo)
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 80-99
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240358
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 75-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/11/KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
2
The Impact of Innovation Orientation on Business Performance / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2399. - Summ.. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-impact-of-innovation-orientation-on-business-performance/Wstęp:
3
Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Journal of Emerging Trends in Marketing and Management. - vol. 1, no. 1 (2021), s. 157-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_2021_Journal_RC1.pdf. - ISSN 2537-5865
4
Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey / Małgorzata TYRAŃSKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9618-9627. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/model-of-the-professional-competences-of-business-studies-graduates-the-results-of-expert-opinion-survey/Wstęp:
5
Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 24-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-838-5. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf
6
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Advances in Data Analysis and Classification. - vol. 14, iss. 4 (2020), s. 855-869. - Summ.. - Tytuł numeru: Learning in Data Science : Theory, Methods and Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7. - ISSN 1862-5347
7
The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Annals of Management and Organization Research. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 141-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102. - ISSN 2685-7715
8
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 83-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
9
The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter? / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 3 (2019), s. 228-238. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf. - ISSN 0033-2372
10
Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych = SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 198-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023. - ISSN 1899-3192
11
Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu = Study of Reasons for Cart Abandonment in e-Commerce - Literature Review / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018), s. 60-68. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400. - ISSN 1899-3192
12
O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych = The Possibility of Use of Rotation Forest in Marketing Surveys / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Ekonometria = Econometrics. - nr 1 (55) (2017), s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769. - ISSN 1507-3866
13
Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy = The Data Preparation for Analysis of E-customers - the Way from Data to Knowledge / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (49) (2017), s. 55-65. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/. - ISSN 2450-775X
14
Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining) = Comments of Bank Customers as An Example of Value Co-Creation - The Use of Opinion Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016), s. 121-129. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
15
Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji = Hybrid Predictive Models in Relationship Marketing / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 204 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 240). - ISBN 978-83-7252-715-9
16
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016. - S. 52-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-612-1
17
The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 311-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
18
Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // W: Data Mining in Marketing - New Developments - / ed. Petra Perner. - Fockendorf: ibai-publishing, 2015. - (Workshop Proceedings, ISSN 1864-9734). - S. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942952-36-1
19
Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe = Purchase decisions made by Silesian e-consumers - a model approach / Michał Kucia, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2015), s. 310-321. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit. - ISSN 1231-7853
20
The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign = Wykorzystanie modeli data mining w rozwiązywaniu problemu niezrównoważonych klas na przykładzie kampanii marketingowych w internecie / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jerzy Surma // Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (49) (2015), s. 9-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf. - ISSN 1507-3866
21
Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów = Visualisation of Sequence Rules in Web Usage Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014), s. 210-220. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
22
Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów = The Use of Hybrid C&Rt-Logit Model in Churn Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014), s. 90-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf. - ISSN 2083-8611
23
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 60-69. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
24
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-653-3
25
Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. - v 37 (50) (2014), s. 141-157. - Summ.. - Tytuł numeru: Mechanista and Methods of Decision Making. - Bibliogr. - ISSN 0860-150X
26
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 13-61
27
Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych = Impact of Clusters' Number on Performance of Hybrid Predictive Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Handel Wewnętrzny. - nr 1, t. 2 (2014), s. 140-150. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
28
Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 14, nr 2 (2014), s. 37-52. - Summ. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2014.14.issue-2$002ffoli-2015-0006$002ffoli-2015-0006.pdf?t:ac=j$002ffoli.2014.14.issue-2$002fissue-files$002ffoli.2014.14.issue-2.xml. - ISSN 1730-4237
29
Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych = Temporal Preferences in Saving Behaviour / Sylwester Białowąs, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 2 (2013), s. 214-223. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Związki czasu z konsumpcją. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
30
Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 51-66
31
Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa = Analysis of Patterns of Behaviour of E-shop Clients with the Help of Sequence Rules and Markov Chains / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013), s. 159-169. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
32
Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland = Problem maskowania zmiennych w identyfikacji determinant jakości usług z zastosowaniem modelu CART - na przykładzie badania jakości usług publicznych w Polsce / Bartłomiej Jefmański, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Ekonometria = Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - nr 3 (41) (2013), s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846. - ISSN 1507-3866
33
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Sylwester Białowąs // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013), s. 144-153. - Summ.. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf. - ISSN 2083-8611
34
Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // W: Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings / ed. Petra Perner. - Germany: ibai-publishing, 2013. - S. 153-162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942952-23-1. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/profile/Barttomiej_Jefmanski2/publication/256839464_Impact_of_Cluster_Validity_Measures_on_Performance_of_Hybrid_Models_Based_on_K-means_and_Decision_Trees/links/00b7d523d95d842771000000.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail
35
O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM = The Interdisciplinary Nature of Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 909 (2013), s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612. - ISSN 1898-6447
36
Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV / [Mariusz ŁAPCZYŃSKI] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 78-88. - ISBN 978-83-7252-647-2
37
Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 69-85
38
Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network [Dokument elektroniczny] / M. ŁAPCZYŃSKI, J. Surma // W: Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12 : WORLDCOMP'12 July 16-19, 2012 Las Vegas Nevada, USA / ed. Robert Stahlbock, Gary M. Weiss. - USA: CSREA Press, 2012. - S. 140-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-60132-208-9. - Pełny tekst: http://www.worldcomp-proceedings.com/proc/p2012/DMI9029.pdf
39
Internationalisation and Innovation in Networks / Maja Szymura-Tyc, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe / ed. Reiner Springer, Petr Chadraba. - Vienna: Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business, 2012. - S. 288-301. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-9503290-1-8
40
Wartość dla klienta w marketingu relacji / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 11-33. - ISBN 978-83-7252-607-6
41
Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining = The Data Preparation Process for Building Data Mining Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 129-141. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 109-121. - ISBN 978-83-7252-607-6
43
Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining = Consumer Behaviour in Internet - Web Mining Approach / Sylwester Białowąs, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011), s. 100-105. - Summ. - ISSN 0438-5403
44
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7252-537-6
45
Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta = Web Usage Mining as a Way of Increasing Value for Customer / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011), s. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1232-4671
46
Hybrydowe modele regresyjne / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 113-139
47
Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych = Research on Satisfaction with Ordered Logistic Regression / Bartłomiej Jefmański, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011), s. 59-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1232-4671
48
Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities [on-line] / Jerzy Surma, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: IMMM 2011 : The First International Conference on Advances in Information Mining and Management, October 23-29, 2011 - Barcelona, Spain / eds. Ulrich Norbisrath, Pascal Lorenz. - Dane tekstowe (plik pdf). - [b.m.]: IARIA, 2011. - S. 107-112. - Summ.. - [odczyt: 15.05.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-1-61208-162-5. - Pełny tekst: http://www.surma.edu.pl/surma/surma_spain_2011.pdf
49
Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług = Hybrid Association Models for Cross-Sell and Up-Sell in Service Industry / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 201 (2011), s. 179-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : dylematy badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
50
Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych = Combining Methods and Tools in Building Predictive Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 155-163. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
51
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta / Jadwiga STOBIECKA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 84-127. - ISBN 978-83-7252-537-6
52
Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych = An Analysis of the Structure of Benefits in Assessing the Quality of Educational Services / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841. - ISSN 1898-6447
53
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
54
Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych = Customers' Values and Preferences on Automotive Market : Analysis of Questionnaire Data by Means of Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010), s. 179-188. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia = Value for the Customer' : Review of Selected Concepts from Past Two Decades / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 68-75. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
56
Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 68-98
57
Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 95 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-508-1
58
Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza danych w programie Statistica - przegląd. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 69-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-51-0
59
Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 77-87. - Materiały na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-53-4
60
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
61
Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych) = Organisational and Legal Conditions Governing Natural Medicine in Poland (Illustrated by the Example of Local Authorities using Medicinal Water Resources) / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 783 (2009), s. 83-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225. - ISSN 1898-6447
62
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 6-27
63
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 185-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
64
Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych = The Hybrid CART-LOGIT Models in Analysing Market Data / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009), s. 85-95. - Summ.. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
65
Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 143-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-46-6
66
Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART = Ways of Visualizing CART Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009), s. 55-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
67
Analiza reguł asocjacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 98-111
68
Analiza migracji klientów (churn analysis) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-46-6
69
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych = Identity of Marketing Among Polish Web Users - Results of Survey Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 93-103. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
70
Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART = Competitors and Surrogates in the Interpretation of Classification and Regression Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 99-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459. - ISSN 1898-6447
71
Migracje klientów : dylematy pomiaru / Mariusz ŁAPSZYŃSKI [i.e. ŁAPCZYŃSKI] // W: Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008. - S. 165-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89072-15-3
72
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
73
Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu = Identifying New Product Opportunities with Benefit Structure Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy) / red. nauk. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008. - S. 71-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-396-7
74
Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych = Association Rules - Areas of Application / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 122-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
75
Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 96-121
76
Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia / red. nauk. Bogumił Czerwiński. - Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008. - S. 117-128. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-886175-4-6
77
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
78
Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2008. - S. 39-48. - ISBN 978-83-88724-41-1. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_danych_ankietowych.pdf
79
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
80
Przegląd procedur analitycznych data mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 155-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
81
Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych = Building Predictive Models with Imbalanced Classes / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 562-568. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1802-4
82
Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym = The Modeling of Consumer Preferences on the Motor Vehicles Market / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 71-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538. - ISSN 1898-6447
83
Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 187-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
84
Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych = Market Basket Analysis : the Assessment and Methods of Visualization for Boolean Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 111-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
85
Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych = The Entropic Approach in Market Structure Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048. - ISSN 0208-7944
86
Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 29-57. - Bibliogr.
87
Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych = Predictive Quantitative Tools in Market and Marketing Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960. - ISSN 0208-7944
88
Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 72-78. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
89
Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 209-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
90
Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 2006. - 252 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000903a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000903b
91
Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych = Effectiveness of Metric and Non-Metric Predictive Tools / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 71). - S. 196-205. - Summ. - ISBN 978-83-7417-169-4
92
Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych = Market Basket Analysis as a Classical Implementation of Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006), s. 523-527. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
93
Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 129-144. - Bibliogr.
94
Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID = Comparative Analysis of Contingency Tables and the CHAID Method / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 149-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225. - ISSN 0208-7944
95
Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 90-102. - Bibliogr.
96
Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART = A Regression Approach in Constructing CART Classification Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 135-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667. - ISSN 0208-7944
97
Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych = CART Classification Trees as an Alternative for the Classical Methods of Analysing Marketing Data / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 135-145. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
98
Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych. - Warszawa; Kraków: StatSoft Polska, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 79-89. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-28-2
99
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Paulina Pietnoczko, Maria Zachurzok, Miłosz MLECZEK. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2004. - 100 s. : il
100
Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 198-223. - Bibliogr.
101
Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych = Classification of Multidimensional Methods in Internal Market Structure Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; nr 533). - S. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
102
Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań = Data Mining Applications in Marketing Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 503-509. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
103
Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy = Interaction Detection in Classification Trees - Attempt at Summary / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 13). - nr 1010 (2004), s. 210-221. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
104
Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 171-187. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
105
Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych / Mariusz ŁAPCZŃSKI // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 91-105. - Bibliogr.
106
Modele predykcyjne w Data Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 115-126. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-281-X
107
Wprowadzenie do Data Mining = Introduction to Data Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 49-62. - Summ.. - Tytuł w wersji elektronicznej: Data Mining w badaniach rynkowych i marketingowych. - Tytuł w jęz. ang. w wersji elektronicznej: Data Mining in Market and Marketing Research. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092. - ISSN 0208-7944
108
Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. - Kraków: StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-16-9
109
Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART) = A Study of Segments of the Automobile Market Using Classification and Regression Trees (CART) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 87-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13566. - ISSN 0208-7944
110
Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego = Possibilities for the Use of Classification Trees in Tourism Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13656. - ISSN 0208-7944
111
Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych = Causal Interpretation of Classification Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 2002. - S. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-125-5
112
Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 82-111. - Bibliogr.
113
Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 79-93. - Bibliogr.
114
Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji = Research into the Selectivity of the Video Tape Market Using Multi-dimensional Correspondence Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
115
Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 123-140. - Bibliogr.
116
Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 80-99
1
Łapczyński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2021), Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 75-90.
2
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2021), The Impact of Innovation Orientation on Business Performance. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2399.
3
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2021), Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness, "Journal of Emerging Trends in Marketing and Management", vol. 1, no. 1, s. 157-173; http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_2021_Journal_RC1.pdf
4
Tyrańska M., Łapczyński M., Walczak M., Ziębicki B., (2021), Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9618-9627.
5
Łapczyński M., (2020), Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 24-37.
6
Sagan A., Łapczyński M., (2020), SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households, "Advances in Data Analysis and Classification", vol. 14, iss. 4, s. 855-869; https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7
7
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2019), The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services, "Annals of Management and Organization Research", vol. 1, no. 2, s. 141-153; https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102
8
Sagan A., Łapczyński M., (2019), SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 83-84.
9
Łapczyński M., Jefmański B., (2019), The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?, "Przegląd Statystyczny", vol. 66, z. 3, s. 228-238; https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf
10
Sagan A., Łapczyński M., (2018), Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 198-207; http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023
11
Łapczyński M., (2018), Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 526, s. 60-68; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400
12
Łapczyński M., (2017), O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych, "Ekonometria", nr 1 (55), s. 69-81; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769
13
Łapczyński M., (2017), Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy, "Marketing i Zarządzanie", nr 3 (49), s. 55-65; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/
14
Łapczyński M., (2016), Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459, s. 121-129; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf
15
Łapczyński M., (2016), Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 240), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 204 s.
16
Łapczyński M., (2016), Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM. [W:] Grześkowiak A., Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Stanimir A. (red.), Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 52-73.
17
Łapczyński M., (2016), The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 311-320.
18
Łapczyński M., Jefmański B., (2015), Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees. [W:] Perner P. (red.), Data Mining in Marketing - New Developments - (Workshop Proceedings), Fockendorf : ibai-publishing, s. 11-20.
19
Kucia M., Łapczyński M., (2015), Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 310-321; http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit
20
Łapczyński M., Surma J., (2015), The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign, "Ekonometria", nr 3 (49), s. 9-19; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf
21
Łapczyński M., (2014), Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 210-220.
22
Łapczyński M., (2014), Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 195, s. 90-102; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf
23
Sagan A., Łapczyński M., (2014), Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 60-69.
24
Łapczyński M., (2014), Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 77 s.
25
Łapczyński M., Jefmański B., (2014), Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", v 37 (50), s. 141-157.
26
Łapczyński M., (2014), Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 13-61.
27
Łapczyński M., Jefmański B., (2014), Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 140-150.
28
Łapczyński M., (2014), Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 14, nr 2, s. 37-52; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2014.14.issue-2$002ffoli-2015-0006$002ffoli-2015-0006.pdf?t:ac=j$002ffoli.2014.14.issue-2$002fissue-files$002ffoli.2014.14.issue-2.xml
29
Białowąs S., Łapczyński M., (2013), Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 2, s. 214-223.
30
Łapczyński M., (2013), Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 51-66.
31
Łapczyński M., (2013), Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 3, s. 159-169.
32
Jefmański B., Łapczyński M., (2013), Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland, "Ekonometria", nr 3 (41), s. 24-31; http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846
33
Łapczyński M., Białowąs S., (2013), Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 151, s. 144-153; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf
34
Łapczyński M., Jefmański B., (2013), Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees. [W:] Perner P. (red.), Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings, Germany : ibai-publishing, s. 153-162.
35
Łapczyński M., (2013), O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 909, s. 59-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612
36
Łapczyński M., (2013), Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 78-88.
37
Łapczyński M., (2012), Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 69-85.
38
Łapczyński M., Surma J., (2012), Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network. [W:] Stahlbock R., Weiss (red.), Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12: WORLDCOMP'12 July 16-19, 2012 Las Vegas Nevada, USA, USA : CSREA Press, s. 140-146.
39
Szymura-Tyc M., Łapczyński M., (2012), Internationalisation and Innovation in Networks. [W:] Springer R., Chadraba P. (red.), Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Vienna : Institute for Export Management : Vienna University of Economics and Business, s. 288-301.
40
Łapczyński M., Sagan A., (2012), Wartość dla klienta w marketingu relacji. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-33.
41
Łapczyński M., (2012), Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 129-141.
42
Łapczyński M., (2012), Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-121.
43
Białowąs S., Łapczyński M., (2011), Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3, s. 100-105.
44
Łapczyński M., Stobiecka J., Plichta G., (2011), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-54.
45
Łapczyński M., (2011), Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 23, s. 107-123.
46
Łapczyński M., (2011), Hybrydowe modele regresyjne. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 113-139.
47
Jefmański B., Łapczyński M., (2011), Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 23, s. 59-75.
48
Surma J., Łapczyński M., (2011), Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities. [W:] Norbisrath U., Lorenz P. (red.), IMMM 2011: The First International Conference on Advances in Information Mining and Management, October 23-29, 2011 - Barcelona, Spain, [b.m.] : IARIA, s. 107-112.
49
Łapczyński M., (2011), Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 201, s. 179-190.
50
Łapczyński M., (2011), Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 155-163.
51
Stobiecka J., Białynicka-Birula J., Łapczyński M., Sagan A., (2011), Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 84-127.
52
Łapczyński M., (2011), Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841
53
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
54
Łapczyński M., (2010), Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 96, s. 179-188.
55
Łapczyński M., (2010), Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 2], Strategie i działania marketingowe, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 68-75.
56
Łapczyński M., (2010), Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 68-98.
57
Łapczyński M., (2010), Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 95 s.
58
Łapczyński M., (2010), Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie. [W:] Analiza danych w programie Statistica - przegląd, Kraków : StatSoft Polska, s. 69-79.
59
Łapczyński M., (2010), Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining. [W:] Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 77-87.
60
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
61
Białynicki-Birula P., Łapczyński M., (2009), Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 783, s. 83-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225
62
Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., (2009), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 6-27.
63
Łapczyński M., (2009), Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 185-206.
64
Łapczyński M., (2009), Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 51, s. 85-95.
65
Łapczyński M., (2009), Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa. [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 143-155.
66
Łapczyński M., (2009), Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 86, s. 55-64.
67
Łapczyński M., (2009), Analiza reguł asocjacyjnych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 98-111.
68
Łapczyński M., (2009), Analiza migracji klientów (churn analysis). [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 93-105.
69
Łapczyński M., (2009), Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-103.
70
Łapczyński M., (2009), Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 99-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459
71
Łapczyński M., (2008), Migracje klientów : dylematy pomiaru. [W:] Kędzior Z., Maciejewski G. (red.), Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 165-175.
72
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
73
Łapczyński M., (2008), Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu. [W:] Kaczmarczyk S., Schulz M. (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy), Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 71-79.
74
Łapczyński M., (2008), Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 122-127.
75
Sagan A., Łapczyński M., (2008), Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 96-121.
76
Łapczyński M., (2008), Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych. [W:] Czerwiński B. (red.), Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia, Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 117-128.
77
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
78
Łapczyński M., (2008), Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego. [W:] Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 39-48.
79
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
80
Łapczyński M., (2008), Przegląd procedur analitycznych data mining. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 155-166.
81
Łapczyński M., (2008), Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : trendy, działania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 562-568.
82
Łapczyński M., (2007), Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 71-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538
83
Łapczyński M., (2007), Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 187-198.
84
Łapczyński M., (2007), Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 111-118.
85
Łapczyński M., Sagan A., (2007), Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 67-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048
86
Łapczyński M., (2007), Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 29-57.
87
Łapczyński M., (2007), Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960
88
Łapczyński M., (2006), Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 72-78.
89
Łapczyński M., (2006), Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 209-226.
90
Łapczyński M., (2006), Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych, Prom. Mynarski S., Kraków : , 252 k.
91
Łapczyński M., (2006), Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych. [W:] Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 71), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 196-205.
92
Łapczyński M., (2006), Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1107, s. 523-527.
93
Łapczyński M., (2006), Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 129-144.
94
Łapczyński M., (2005), Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 149-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225
95
Łapczyński M., (2005), Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 90-102.
96
Łapczyński M., (2005), Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 135-151; https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667
97
Łapczyński M., (2005), Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 135-145.
98
Łapczyński M., (2005), Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego. [W:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Warszawa ; Kraków : StatSoft Polska, s. 79-89.
99
Plichta J., Rogoda B., Łapczyński M., Morawczyński R., Pietnoczko P., Zachurzok M., Mleczek M., (2004), Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 100 s.
100
Łapczyński M., (2004), Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 198-223.
101
Łapczyński M., (2004), Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych. [W:] Rószkiewicz M. (red.), Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 533), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 19-33.
102
Łapczyński M., (2004), Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 503-509.
103
Łapczyński M., (2004), Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1010, s. 210-221.
104
Łapczyński M., (2004), Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 171-187.
105
Łapczyński M., (2003), Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 91-105.
106
Łapczyński M., (2003), Modele predykcyjne w Data Mining. [W:] Gatnar E. (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 115-126.
107
Łapczyński M., (2003), Wprowadzenie do Data Mining, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 49-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092
108
Łapczyński M., (2003), Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów. [W:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Kraków : StatSoft Polska, s. 93-102.
109
Łapczyński M., (2002), Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 87-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/13566
110
Łapczyński M., (2002), Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 153-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/13656
111
Łapczyński M., (2002), Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych. [W:] Mynarski S. (red.), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 47-60.
112
Łapczyński M., (2002), Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 82-111.
113
Łapczyński M., (2001), Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 79-93.
114
Łapczyński M., (2001), Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 49-64.
115
Łapczyński M., (2000), Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 123-140.
116
Łapczyński M., (1998), Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo). [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 80-99.
1
@inbook{UEK:2168359868,
author = "Mariusz Łapczyński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "75-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/11/KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
2
@misc{UEK:2168355706,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "The Impact of Innovation Orientation on Business Performance",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2399",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@article{UEK:2168358302,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness",
journal = "Journal of Emerging Trends in Marketing and Management",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "157-173",
year = "2021",
url = {http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_2021_Journal_RC1.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168356438,
author = "Małgorzata Tyrańska and Mariusz Łapczyński and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9618-9627",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
5
@inbook{UEK:2168352160,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy",
booktitle = "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej",
pages = "24-37",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf},
isbn = "978-83-7695-838-5",
}
6
@article{UEK:2168349362,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households",
journal = "Advances in Data Analysis and Classification",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "855-869",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11634-020-00414-7},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7},
}
7
@article{UEK:2168359790,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services",
journal = "Annals of Management and Organization Research",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "141-153",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.35912/amor.v1i2.338},
url = {https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102},
}
8
@misc{UEK:2168353568,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households",
booktitle = "European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts",
pages = "83-84",
adress = "Bayreuth",
publisher = "ECDA",
year = "2019",
url = {http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf},
}
9
@article{UEK:2168345606,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 66, z. 3",
pages = "228-238",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.9131},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf},
}
10
@article{UEK:2168327531,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "198-207",
adress = "",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.508.20},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023},
issn = "1505-9332",
}
11
@article{UEK:2168330329,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "526",
pages = "60-68",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.526.05},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400},
}
12
@article{UEK:2168315211,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych",
journal = "Ekonometria",
number = "1 (55)",
pages = "69-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.1.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769},
}
13
@article{UEK:2168322441,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "3 (49)",
pages = "55-65",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2017.49-05},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/},
}
14
@article{UEK:2168313269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "459",
pages = "121-129",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.459.11},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf},
}
15
@book{UEK:2168303921,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-715-9",
}
16
@inbook{UEK:2168311637,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM",
booktitle = "Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja",
pages = "52-73",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7695-612-1",
}
17
@inbook{UEK:2168307819,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "311-320",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_27},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
18
@inbook{UEK:2168297367,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees",
booktitle = "Data Mining in Marketing - New Developments -",
pages = "11-20",
adress = "Fockendorf",
publisher = "ibai-publishing",
year = "2015",
issn = "1864-9734",
isbn = "978-3-942952-36-1",
}
19
@article{UEK:2168297437,
author = "Michał Kucia and Mariusz Łapczyński",
title = "Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "310-321",
year = "2015",
url = {http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit},
}
20
@article{UEK:2168304009,
author = "Mariusz Łapczyński and Jerzy Surma",
title = "The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign",
journal = "Ekonometria",
number = "3 (49)",
pages = "9-19",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2015.3.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf},
}
21
@article{UEK:2168286681,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1, t. 2",
pages = "210-220",
year = "2014",
url = {},
}
22
@article{UEK:2168292461,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "195",
pages = "90-102",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf},
}
23
@article{UEK:2168286491,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "60-69",
adress = "",
year = "2014",
}
24
@book{UEK:2168278047,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-653-3",
}
25
@article{UEK:2168288699,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM",
journal = "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric",
number = "v 37 (50)",
pages = "141-157",
adress = "",
year = "2014",
}
26
@unpublished{UEK:2168302269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "13-61",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168286677,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1, t. 2",
pages = "140-150",
year = "2014",
url = {},
}
28
@article{UEK:2168292691,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 14, 2",
pages = "37-52",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/foli-2015-0006},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2014.14.issue-2$002ffoli-2015-0006$002ffoli-2015-0006.pdf?t:ac=j$002ffoli.2014.14.issue-2$002fissue-files$002ffoli.2014.14.issue-2.xml},
}
29
@article{UEK:2168272472,
author = "Sylwester Białowąs and Mariusz Łapczyński",
title = "Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 2 ",
pages = "214-223",
year = "2013",
}
30
@unpublished{UEK:2168287397,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "51-66",
year = "2013",
}
31
@article{UEK:2168294003,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 3",
pages = "159-169",
year = "2013",
url = {},
}
32
@article{UEK:2168276117,
author = "Bartłomiej Jefmański and Mariusz Łapczyński",
title = "Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland",
journal = "Ekonometria",
number = "3 (41)",
pages = "24-31",
year = "2013",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846},
}
33
@article{UEK:2168271394,
author = "Mariusz Łapczyński and Sylwester Białowąs",
title = "Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "151",
pages = "144-153",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2168294163,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees",
booktitle = "Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings",
pages = "153-162",
adress = "Germany",
publisher = "ibai-publishing",
year = "2013",
url = {http://www.researchgate.net/profile/Barttomiej_Jefmanski2/publication/256839464_Impact_of_Cluster_Validity_Measures_on_Performance_of_Hybrid_Models_Based_on_K-means_and_Decision_Trees/links/00b7d523d95d842771000000.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail},
isbn = "978-3-942952-23-1",
}
35
@article{UEK:2168283291,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "909",
pages = "59-68",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612},
}
36
@inbook{UEK:2168280837,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "78-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
37
@unpublished{UEK:2168266608,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "69-85",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168288697,
author = "Mariusz Łapczyński and Jerzy Surma",
title = "Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12",
pages = "140-146",
adress = "USA",
publisher = "CSREA Press",
year = "2012",
url = {http://www.worldcomp-proceedings.com/proc/p2012/DMI9029.pdf},
isbn = "1-60132-208-9",
}
39
@inbook{UEK:2168294037,
author = "Maja Szymura-Tyc and Mariusz Łapczyński",
title = "Internationalisation and Innovation in Networks",
booktitle = "Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe",
pages = "288-301",
adress = "Vienna",
publisher = "Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business",
year = "2012",
isbn = "978-3-9503290-1-8",
}
40
@inbook{UEK:2168250536,
author = "Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Wartość dla klienta w marketingu relacji",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
41
@article{UEK:2168247696,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "129-141",
year = "2012",
}
42
@inbook{UEK:2168250948,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "109-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
43
@article{UEK:2168229290,
author = "Sylwester Białowąs and Mariusz Łapczyński",
title = "Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik), cz. 3",
pages = "100-105",
year = "2011",
}
44
@inbook{UEK:2168306513,
author = "Mariusz Łapczyński and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "31-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
45
@article{UEK:2168224798,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "z. 23",
pages = "107-123",
year = "2011",
}
46
@unpublished{UEK:2168260352,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele regresyjne",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "113-139",
year = "2011",
}
47
@article{UEK:2168224796,
author = "Bartłomiej Jefmański and Mariusz Łapczyński",
title = "Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "z. 23",
pages = "59-75",
year = "2011",
}
48
@inbook{UEK:2168228576,
author = "Jerzy Surma and Mariusz Łapczyński",
title = "Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities",
booktitle = "IMMM 2011",
pages = "107-112",
adress = "b.m.",
publisher = "IARIA",
year = "2011",
url = {http://www.surma.edu.pl/surma/surma_spain_2011.pdf},
isbn = "978-1-61208-162-5",
}
49
@article{UEK:2168238552,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "201",
pages = "179-190",
adress = "",
year = "2011",
}
50
@article{UEK:2168237108,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "155-163",
adress = "",
year = "2011",
}
51
@inbook{UEK:2168306531,
author = "Jadwiga Stobiecka and Joanna Białynicka-Birula and Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "84-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
52
@article{UEK:2168222678,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "35-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841},
}
53
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
54
@article{UEK:2165632618,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "96",
pages = "179-188",
adress = "",
year = "2010",
}
55
@inbook{UEK:2165931777,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia",
booktitle = "Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe",
pages = "68-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6",
}
56
@unpublished{UEK:2168282269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "68-98",
year = "2010",
}
57
@book{UEK:52424,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-508-1",
}
58
@inbook{UEK:2165719264,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie",
booktitle = "Analiza danych w programie Statistica - przegląd",
pages = "69-79",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-51-0",
}
59
@inbook{UEK:2168224940,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining",
booktitle = "Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "77-87",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-53-4",
}
60
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
61
@article{UEK:50630,
author = "Paweł Białynicki-Birula and Mariusz Łapczyński",
title = "Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "783",
pages = "83-103",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225},
}
62
@unpublished{UEK:2168306753,
author = "Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan",
title = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "6-27",
year = "2009",
}
63
@inbook{UEK:2162105501,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe",
booktitle = "Marketing",
pages = "185-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
64
@article{UEK:50403,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "51",
pages = "85-95",
adress = "",
year = "2009",
}
65
@inbook{UEK:2164963626,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa",
booktitle = "Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "143-155",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-88724-46-6",
}
66
@article{UEK:2165825560,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "86",
pages = "55-64",
adress = "",
year = "2009",
}
67
@unpublished{UEK:2168247866,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza reguł asocjacyjnych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "98-111",
year = "2009",
}
68
@inbook{UEK:2164963611,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza migracji klientów (churn analysis)",
booktitle = "Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "93-105",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-88724-46-6",
}
69
@inbook{UEK:2161826379,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu",
pages = "93-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1827-7",
}
70
@article{UEK:50430,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "99-114",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459},
}
71
@inbook{UEK:2164876894,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Migracje klientów : dylematy pomiaru",
booktitle = "Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?",
pages = "165-175",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-89072-15-3",
}
72
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Jolanta Mirek and Dariusz Fatuła and Joanna Białynicka-Birula and Ryszard Węgrzyn",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
73
@inbook{UEK:2168308965,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu",
booktitle = "Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy)",
pages = "71-79",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-396-7",
}
74
@inbook{UEK:2165306587,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych",
booktitle = "Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji",
pages = "122-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1777-5",
}
75
@unpublished{UEK:2163817821,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "96-121",
year = "2008",
}
76
@inbook{UEK:2168308997,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych",
booktitle = "Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia",
pages = "117-128",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-886175-4-6",
}
77
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Adam Sagan and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
78
@inbook{UEK:2168240088,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego",
booktitle = "Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining",
pages = "39-48",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska Sp. z o.o.",
year = "2008",
url = {http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_danych_ankietowych.pdf},
isbn = "978-83-88724-41-1",
}
79
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
80
@inbook{UEK:2166288998,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przegląd procedur analitycznych data mining",
booktitle = "Marketing",
pages = "155-166",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
81
@inbook{UEK:2165967398,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych",
booktitle = "Współczesny marketing : trendy, działania",
pages = "562-568",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1802-4",
}
82
@article{UEK:50844,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "71-88",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538},
}
83
@inbook{UEK:2166289736,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "187-198",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
84
@inbook{UEK:2165623432,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
85
@article{UEK:51094,
author = "Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "67-90",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048},
}
86
@unpublished{UEK:2168281837,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "29-57",
year = "2007",
}
87
@article{UEK:51097,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "53-66",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960},
}
88
@inbook{UEK:2165617494,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "72-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
89
@inbook{UEK:2166048653,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "209-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
90
@unpublished{UEK:52595,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
91
@inbook{UEK:2168258506,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych",
booktitle = "Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność",
pages = "196-205",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-169-4",
}
92
@article{UEK:2166386708,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1107",
pages = "523-527",
adress = "",
year = "2006",
url = {},
}
93
@unpublished{UEK:2168326597,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "129-144",
year = "2006",
}
94
@article{UEK:53014,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "149-163",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225},
}
95
@unpublished{UEK:2168261368,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "90-102",
year = "2005",
}
96
@article{UEK:52619,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "135-151",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667},
}
97
@inbook{UEK:2166027612,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych",
booktitle = "Marketing",
pages = "135-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
98
@inbook{UEK:2168247910,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego",
booktitle = "Statystyka i data mining w badaniach naukowych",
pages = "79-89",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-88724-28-2",
}
99
@misc{UEK:2166515741,
author = "Jarosław Plichta and Bogdan Rogoda and Mariusz Łapczyński and Rafał Morawczyński and Paulina Pietnoczko and Maria Zachurzok and Miłosz Mleczek",
title = "Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2004",
url = {},
}
100
@unpublished{UEK:2168261848,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "198-223",
year = "2004",
}
101
@inbook{UEK:2168221134,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych",
booktitle = "Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja",
pages = "19-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
issn = "0867-7727",
}
102
@article{UEK:52248,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "503-509",
adress = "",
year = "2004",
}
103
@article{UEK:2166530317,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1010",
pages = "210-221",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1507-3866",
}
104
@inbook{UEK:2166284670,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "171-187",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
105
@unpublished{UEK:2168270390,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "91-105",
year = "2003",
}
106
@inbook{UEK:2168223242,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele predykcyjne w Data Mining",
booktitle = "Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym",
pages = "115-126",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-281-X",
}
107
@article{UEK:2168224028,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wprowadzenie do Data Mining",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "49-62",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092},
}
108
@inbook{UEK:2168262890,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów",
booktitle = "Analiza satysfakcji i lojalności klientów",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-88724-16-9",
}
109
@article{UEK:2168226970,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "87-102",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13566},
}
110
@article{UEK:2168224680,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "153-167",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13656},
}
111
@inbook{UEK:2168252622,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.)",
pages = "47-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-125-5",
}
112
@unpublished{UEK:2168280387,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "82-111",
year = "2002",
}
113
@unpublished{UEK:2168281251,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "79-93",
year = "2001",
}
114
@article{UEK:2168235850,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "49-64",
year = "2001",
}
115
@unpublished{UEK:2168283305,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "123-140",
year = "2000",
}
116
@unpublished{UEK:2168240358,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo)",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "80-99",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID