Publications of the selected author

1

Title:
Czas i praca : kierunki badań i usprawnień
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2018
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-26-4
Nr:
2168343976
monograph
2

Conference:
The 12th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2018-09-06 do 2018-09-08
Title:
Analysis of the Dynamics and Regional Dispersion of Labor Productivity as an Alternative Method of Measuring Economic and Social Cohesion on the Example of the Visegrad Group
Source:
The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Libuše Macáková: Melandrium, 2018, s. 901-910. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87990-14-8
Access mode:
Nr:
2168329957
chapter in conference materials
3

Title:
Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie = The Concept of Analysis and Reconstruction of the Work Time System in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 38, nr 2 (2018) , s. 101-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168334847
article
See main document
4

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński , Michał Kozioł
Title:
Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie = The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 31, nr 3 (2016) , s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziałowi Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313443
article
See main document
5

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński , Michał Kozioł
Title:
The Concept of Absenteeism Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 32, nr 4 (2016) , s. 59-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313445
article
See main document
6

Title:
Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta = The Use of Trichotomy Concept of Tourist Motivation Factors in Management Process by Means of Creating Value for Customer
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016) , s. 99-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168310855
article
See main document
7

Title:
The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value = Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 28, nr 4 (2015) , s. 113-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304675
article
8

Conference:
4th International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (ICQQMEAS), Ateny, Grecja, od 2015-05-21 do 2015-05-22
Title:
Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis
Source:
Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) / ed. Christos C. Frangos - Athens: Technological Educational Institute of Athens, 2015, s. 159-167. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences)
ISBN:
978-960-98739-6-3
Nr:
2168299913
chapter in conference materials
9

Title:
Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa
Source:
Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 37-44
ISBN:
978-83-62785-75-9
Nr:
2168299911
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw = The Ese of E-learning in the Process of Training of Employees in Small and Medium Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 45-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271284
article
See main document
11

Author:
Title:
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-235
Nr:
2168252438
doctoral dissertation
12

Title:
Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych = Effectiveness of E-learning Courses - Criteria and Methods of Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 21, nr 2 (2012) , s. 181-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168257598
article
See main document
13

Author:
Title:
Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Computerisation of Knowledge Management System in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010) , s. s. 35-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217878
article
See main document
14

Author:
Title:
Informatyczne determinanty efektywności szkoleń na odległość w organizacji = Information Determinants of Distance Learning Effectiveness in an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010) , s. 51-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902699
article
See main document
15

Author:
Title:
Wykorzystanie technologii komputerowej w szkoleniach pracowników = Application of Computer Technology in Staff Training
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009) , s. 69-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50104
article
See main document
16

Author:
Title:
Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie = Information Security and Protection of a Computer System in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50081
article
See main document
17

Author:
Michał Kozioł , Marcin Żmigrodzki
Title:
Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników = The Role of Computer Technologies in Increasing the Effectiveness of Employee Professional Training
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006) , s. 219-236. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52516
article
See main document
18

Author:
Title:
Wspomaganie informatyczne procesów komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie = Informatic Support in Marketing Processing in Enterprise
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 187-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166187650
article
19

Title:
Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji = Mechanisms of Setting the Level of Remuneration Fixed Components in Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 205-219. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52511
article
20

Author:
Title:
Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych = Safety and Protection of Information Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - z. 7 (2005) , s. 41-54. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52822
article
See main document
21

Author:
Mariusz Cisło , Michał Kozioł
Title:
System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie = System of Marketing Information in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220872
article
See main document
22

Author:
Title:
Struktura informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami
Source:
Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych / red. nauk. Irena K. Hejduk - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2004, s. 392-401. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska ; nr 99)
Nr:
2168346220
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania relacjami z klientami
Source:
Zarządzanie i marketing w zakładach opieki zdrowotnej : praca zbiorowa / red. Mariola Grzybowska-Brzezińska - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2004, s. 134-141 - Bibliogr.
ISBN:
83-89112-76-0
Nr:
2168346280
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
94 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KI/1/2005/S/245
Signature:
NP-1070/Magazyn
Nr:
2168277177
unpublished scientific work
2

Title:
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
88 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KI/1/2004/S/169
Signature:
NP-946/Magazyn
Nr:
2168256192
unpublished scientific work
1
Czas i praca : kierunki badań i usprawnień / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2018. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-26-4
2
Analysis of the Dynamics and Regional Dispersion of Labor Productivity as an Alternative Method of Measuring Economic and Social Cohesion on the Example of the Visegrad Group / Wojciech KOZIOŁ, Michał Kozioł // W: The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Libuše Macáková: Melandrium, 2018. - S. 901-910. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-14-8. - Pełny tekst: https://msed.vse.cz/msed_2018/article/146-Koziol-Wojciech-paper.pdf
3
Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie = The Concept of Analysis and Reconstruction of the Work Time System in the Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Michał KoziołKoncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie = The Concept of Analysis and Reconstruction of the Work Time System in the Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 38, nr 2 (2018), s. 101-117t. 38, nr 2 (2018), s. 101-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/38/101-117.pdf. - ISSN 1506-26351506-2635
4
Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie = The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał KoziołKoncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie = The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał KoziołKoncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie = The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 31, nr 3 (2016), s. 37-53t. 31, nr 3 (2016), s. 37-53t. 31, nr 3 (2016), s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/31/37-53.pdf. - ISSN 1506-26351506-26351506-2635
5
The Concept of Absenteeism Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał KoziołThe Concept of Absenteeism Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał KoziołThe Concept of Absenteeism Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 32, nr 4 (2016), s. 59-73t. 32, nr 4 (2016), s. 59-73t. 32, nr 4 (2016), s. 59-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-26351506-26351506-2635
6
Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta = The Use of Trichotomy Concept of Tourist Motivation Factors in Management Process by Means of Creating Value for Customer / Leszek KOZIOŁ, Michał KoziołWykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta = The Use of Trichotomy Concept of Tourist Motivation Factors in Management Process by Means of Creating Value for Customer / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016), s. 99-116t. 30, nr 2 (2016), s. 99-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf. - ISSN 1506-26351506-2635
7
The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value = Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta / Leszek KOZIOŁ, Michał KoziołThe Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value = Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers CollectionZeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 28, nr 4 (2015), s. 113-123t. 28, nr 4 (2015), s. 113-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/28/113-123.pdf. - ISSN 1506-26351506-2635
8
Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis / Leszek KOZIOL, Michal Koziol // W: Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) / ed. Christos C. Frangos. - Athens: Technological Educational Institute of Athens, 2015. - (International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, ISSN 1791-8499). - S. 159-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-960-98739-6-3
9
Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // W: Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 37-44. - ISBN 978-83-62785-75-9
10
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw = The Ese of E-learning in the Process of Training of Employees in Small and Medium Enterprises / Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013), s. 45-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/45-57.pdf. - ISSN 1506-2635
11
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw / Michał KOZIOŁ ; . - Kraków : , 2012. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002686
12
Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych = Effectiveness of E-learning Courses - Criteria and Methods of Assessment / Michał WOŹNIAK, Michał KOZIOŁKryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych = Effectiveness of E-learning Courses - Criteria and Methods of Assessment / Michał WOŹNIAK, Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 21, nr 2 (2012), s. 181-195t. 21, nr 2 (2012), s. 181-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2013/01/Zeszyty-Naukowe-tom-21-po%C5%82%C4%85czony.pdf#page=197&view=Fit. - ISSN 1506-26351506-2635
13
Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Computerisation of Knowledge Management System in an Enterprise / Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. s. 35-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170724427. - ISSN 1898-6447
14
Informatyczne determinanty efektywności szkoleń na odległość w organizacji = Information Determinants of Distance Learning Effectiveness in an Organisation / Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 51-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50008. - ISSN 1898-6447
15
Wykorzystanie technologii komputerowej w szkoleniach pracowników = Application of Computer Technology in Staff Training / Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 69-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164861579. - ISSN 1898-6447
16
Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie = Information Security and Protection of a Computer System in the Enterprise / Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164736187. - ISSN 1898-6447
17
Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników = The Role of Computer Technologies in Increasing the Effectiveness of Employee Professional Training / Michał KOZIOŁ, Marcin ŻmigrodzkiZnaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników = The Role of Computer Technologies in Increasing the Effectiveness of Employee Professional Training / Michał KOZIOŁ, Marcin Żmigrodzki // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006), s. 219-236nr 4 (2006), s. 219-236. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-89791644-8979
18
Wspomaganie informatyczne procesów komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie = Informatic Support in Marketing Processing in Enterprise / Michał KOZIOŁ // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 187-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
19
Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji = Mechanisms of Setting the Level of Remuneration Fixed Components in Organizations / Leszek KOZIOŁ, Michał KOZIOŁMechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji = Mechanisms of Setting the Level of Remuneration Fixed Components in Organizations / Leszek KOZIOŁ, Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 205-219nr 3 (2005), s. 205-219. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-89791644-8979
20
Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych = Safety and Protection of Information Systems / Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - z. 7 (2005), s. 41-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
21
System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie = System of Marketing Information in a Company / Mariusz Cisło, Michał KOZIOŁSystem informacji marketingowej w przedsiębiorstwie = System of Marketing Information in a Company / Mariusz Cisło, Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁZeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 21-32nr 5 (2004), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-26351506-2635
22
Struktura informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami / Michał KOZIOŁ // W: Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych / red. nauk. Irena K. Hejduk. - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2004. - (Monografia / Instytut Ekonomii i Zarządzania, ISSN 0239-7129 ; nr 99). - S. 392-401. - Summ. - Bibliogr.
23
Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania relacjami z klientami / Michał KOZIOŁ // W: Zarządzanie i marketing w zakładach opieki zdrowotnej : praca zbiorowa / red. Mariola Grzybowska-Brzezińska. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2004. - S. 134-141. - Bibliogr. - ISBN 83-89112-76-0
24
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN ; zesp. aut. Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Jan MADEJ, Michał KOZIOŁ, Artur ŻUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych / Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Michał KOZIOŁ, Ewa ZYCH ; kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kozioł L., Kozioł M., (2018), Czas i praca: kierunki badań i usprawnień, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 142 s.
2
Kozioł W., Kozioł M., (2018), Analysis of the Dynamics and Regional Dispersion of Labor Productivity as an Alternative Method of Measuring Economic and Social Cohesion on the Example of the Visegrad Group. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, Libuše Macáková : Melandrium, s. 901-910.
3
Kozioł L., Kozioł M., (2018), Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 38, nr 2, s. 101-117; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/38/101-117.pdf
4
Kozioł L., Muszyński Z., Kozioł M., (2016), Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 31, nr 3, s. 37-53; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/31/37-53.pdf
5
Kozioł L., Muszyński Z., Kozioł M., (2016), The Concept of Absenteeism Management System in a Company, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 32, nr 4, s. 59-73.
6
Kozioł L., Kozioł M., (2016), Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 30, nr 2, s. 99-116; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf
7
Kozioł L., Kozioł M., (2015), The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 28, nr 4, s. 113-123; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/28/113-123.pdf
8
Kozioł L., Kozioł M., (2015), Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis. [W:] Frangos (red.), Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) (International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences), Athens : Technological Educational Institute of Athens, s. 159-167.
9
Kozioł L., Kozioł M., (2014), Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa. [W:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 37-44.
10
Kozioł M., (2013), Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 22, nr 1, s. 45-57; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/45-57.pdf
11
Kozioł M., (2012), Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 184 k.
12
Woźniak M., Kozioł M., (2012), Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 21, nr 2, s. 181-195; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2013/01/Zeszyty-Naukowe-tom-21-po%C5%82%C4%85czony.pdf#page=197&view=Fit
13
Kozioł M., (2010), Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/170724427
14
Kozioł M., (2010), Informatyczne determinanty efektywności szkoleń na odległość w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 51-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/50008
15
Kozioł M., (2009), Wykorzystanie technologii komputerowej w szkoleniach pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 69-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/164861579
16
Kozioł M., (2009), Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/164736187
17
Kozioł M., Żmigrodzki M., (2006), Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 219-236.
18
Kozioł M., (2005), Wspomaganie informatyczne procesów komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 187-199.
19
Kozioł L., Kozioł M., (2005), Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 205-219.
20
Kozioł M., (2005), Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania", z. 7, s. 41-54.
21
Cisło M., Kozioł M., (2004), System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 21-32.
22
Kozioł M., (2004), Struktura informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami. [W:] Hejduk (red.), Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych (Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska; nr 99), Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 392-401.
23
Kozioł M., (2004), Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania relacjami z klientami. [W:] Grzybowska-Brzezińska M. (red.), Zarządzanie i marketing w zakładach opieki zdrowotnej : praca zbiorowa, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 134-141.
24
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Madej J., Kozioł M., Żuwała A., (2005), Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 k.
25
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Kozioł M., Zych E., (2004), Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, Wołoszyn J. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
1
@book{monUEK:2168343976,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Czas i praca : kierunki badań i usprawnień",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2018",
isbn = "978-83-89879-26-4",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168329957,
author = "Wojciech Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Analysis of the Dynamics and Regional Dispersion of Labor Productivity as an Alternative Method of Measuring Economic and Social Cohesion on the Example of the Visegrad Group",
booktitle = "The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings",
pages = "901-910",
adress = "Libuše Macáková",
publisher = "Melandrium",
year = "2018",
url = {https://msed.vse.cz/msed_2018/article/146-Koziol-Wojciech-paper.pdf},
isbn = "978-80-87990-14-8",
}
3
@article{artUEK:2168334847,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 38, 2",
pages = "101-117",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2018.02.101117},
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/38/101-117.pdf},
}
4
@article{artUEK:2168313443,
author = "Leszek Kozioł and Zenon Muszyński and Michał Kozioł",
title = "Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 31, 3",
pages = "37-53",
year = "2016",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/31/37-53.pdf},
}
5
@article{artUEK:2168313445,
author = "Leszek Kozioł and Zenon Muszyński and Michał Kozioł",
title = "The Concept of Absenteeism Management System in a Company",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 32, 4",
pages = "59-73",
year = "2016",
}
6
@article{artUEK:2168310855,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 30, 2",
pages = "99-116",
year = "2016",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf},
}
7
@article{artUEK:2168304675,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 28, 4",
pages = "113-123",
year = "2015",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/28/113-123.pdf},
}
8
@inbook{mkaUEK:2168299913,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis",
booktitle = "Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015)",
pages = "159-167",
adress = "Athens",
publisher = "Technological Educational Institute of Athens",
year = "2015",
issn = "1791-8499",
isbn = "978-960-98739-6-3",
}
9
@inbook{fmUEK:2168299911,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce",
pages = "37-44",
adress = "Lublin",
publisher = "Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-75-9",
}
10
@article{artUEK:2168271284,
author = "Michał Kozioł",
title = "Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "t. 22, 1 ",
pages = "45-57",
year = "2013",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/45-57.pdf},
}
11
@unpublished{drUEK:2168252438,
author = "Michał Kozioł",
title = "Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002686},
}
12
@article{artUEK:2168257598,
author = "Michał Woźniak and Michał Kozioł",
title = "Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "t. 21, 2",
pages = "181-195",
year = "2012",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2013/01/Zeszyty-Naukowe-tom-21-po%C5%82%C4%85czony.pdf#page=197&view=Fit},
}
13
@article{artUEK:2168217878,
author = "Michał Kozioł",
title = "Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "s. 35-49",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170724427},
}
14
@article{artUEK:2165902699,
author = "Michał Kozioł",
title = "Informatyczne determinanty efektywności szkoleń na odległość w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "51-64",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50008},
}
15
@article{artUEK:50104,
author = "Michał Kozioł",
title = "Wykorzystanie technologii komputerowej w szkoleniach pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "69-84",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164861579},
}
16
@article{artUEK:50081,
author = "Michał Kozioł",
title = "Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "5-21",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164736187},
}
17
@article{artUEK:52516,
author = "Michał Kozioł and Marcin Żmigrodzki",
title = "Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "219-236",
year = "2006",
}
18
@article{artUEK:2166187650,
author = "Michał Kozioł",
title = "Wspomaganie informatyczne procesów komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "187-199",
year = "2005",
}
19
@article{artUEK:52511,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "205-219",
year = "2005",
}
20
@article{artUEK:52822,
author = "Michał Kozioł",
title = "Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania",
number = "z. 7",
pages = "41-54",
year = "2005",
}
21
@article{artUEK:2168220872,
author = "Mariusz Cisło and Michał Kozioł",
title = "System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "21-32",
year = "2004",
}
22
@inbook{fmUEK:2168346220,
author = "Michał Kozioł",
title = "Struktura informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami",
booktitle = "Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych",
pages = "392-401",
adress = "Koszalin",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
year = "2004",
issn = "0239-7129",
}
23
@inbook{fmUEK:2168346280,
author = "Michał Kozioł",
title = "Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania relacjami z klientami",
booktitle = "Zarządzanie i marketing w zakładach opieki zdrowotnej : praca zbiorowa",
pages = "134-141",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski",
year = "2004",
isbn = "83-89112-76-0",
}
24
@unpublished{UEK:2168277177,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Jan Madej and Michał Kozioł and Artur Żuwała",
title = "Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
25
@unpublished{UEK:2168256192,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej and Piotr Soja and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Michał Kozioł and Ewa Zych",
title = "Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}