Publications of the selected author
1

Title:
Wykonywanie serwisu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia publicznego = Performing a Warranty Service for Defects in the Subject Matter of a Public Procurement Contract
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (72) (2022) , s. 81-94. - Summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168365374
article
2

Title:
Kazusy z prawa rzeczowego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 87-103
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355544
chapter in textbook
See main document
3

Title:
O wadliwości robót budowlanych uzasadniających odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi = On the Defectiveness of Construction Works Justifying the Contractor's Liability under Warranty
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (69) (2021) , s. 112-121. - Summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168359676
article
4

Title:
Konsumencka reklamacja wady fizycznej zwierzęcia
Source:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1-16. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356476
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Kazusy z prawa konstytucyjnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 20-30
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355536
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Kazusy z postępowania cywilnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 120-126
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355558
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia publicznego = The Legal Meaning of Acceptance of an Object of Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (64) (2020) , s. 47-56. - Summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347410
article
8

Title:
Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law = Cywilnoprawna odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wadą fizyczną samochodu autonomicznego w polskim prawie
Source:
Studia Iuridica Lublinensia. - vol. 29, nr 5 (2020) , s. 165-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168352158
article
9

Title:
Odpowiedzialność za wady nieruchomości w umowie sprzedaży konsumenckiej
Source:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 193-203
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351654
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Konsumencka reklamacja wadliwej żywności = Consumer Complaint for Defective Food
Source:
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 173-187. - Summ.
ISBN:
978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334433
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Przedsiębiorcy
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 37-88
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332617
chapter in textbook
See main document
12

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Title:
Responsibility for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law
Source:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 415-422. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Access mode:
Nr:
2168339549
chapter in conference materials
13

Title:
Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów
Source:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 337-347
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330125
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Z problematyki jakości przedmiotu zamówienia publicznego = Legal Problems with the Quality of the Subject of the Public Contract
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (59) (2018) , s. 18-28. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168333467
article
15

Title:
Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 229-240
ISBN:
978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329935
chapter in monograph
16

Title:
Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c.
Source:
Prawo kontraktów / red. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 247-259 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-614-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319747
chapter in monograph
17

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Taxation of Dividends in International and Polish Tax Law = Opodatkowanie dywidend w międzynarodowym i polskim prawie podatkowym
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336321
varia
18

Title:
The Issue of Reimplementation into the Polish Law of the Directive 99/44/EC
Source:
The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection / red. Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká - Milano: Wolters Kluwer, 2017, s. 199-217. - Summ.
ISBN:
978-88-13-36537-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324219
chapter in monograph
19

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa", Katowice, Polska, od 2017-06-27 do 2017-06-28
Title:
Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym
Source:
Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa"2017. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168316629
varia
20

Title:
Wykonanie zastępcze wymiany lub naprawy wadliwego przedmiotu zamówienia publicznego = Substitute Performance of Replacement or Repair of a Defective Object of a Public Contract
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (55) (2017) , s. 57-67. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327715
article
21

Title:
Odpowiedzialność za wady produktów informatycznych = Liability for Defective Information Products
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (48) (2016) , s. 75-84. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168310971
article
22

Title:
Przedsiębiorcy
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 36-84
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305111
chapter in textbook
See main document
23

Title:
Prawne aspekty jakości towarów
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015
Physical description:
216 s.; 21 cm
Notes:
Wykaz aktów normatywnych
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168299271
See related chapters
24

Title:
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 160-183
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300547
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 106-115
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303513
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 92-107
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300519
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Zagadnienia ogólne
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 15-46
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300503
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Uwarunkowanie odpowiedzialności za wady robót budowlanych w zamówieniach publicznych = The Conditions of Liability for Defects of Construction Works in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (46) (2015) , s. 109-118. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298253
article
29

Title:
Cywilnoprawna odpowiedzialność kontraktowa za niewłaściwą jakość towarów
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 121-147
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300541
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Rola gwarancji dodatkowej w budownictwie = The Role of Additional Guarantees in Construction
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (44) (2015) , s. 90-99. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 - trudności i wątpliwości praktyki
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298239
article
31

Title:
Prawo celne
Source:
Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015, s. 139-156
ISBN:
978-83-7228-356-6
Nr:
2168301245
chapter in textbook
See main document
32

Conference:
Konferencja Naukowa "Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych", Wrocław, Polska, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
Wykonywanie doradztwa podatkowego w spółkach doradztwa podatkowego = Tax Consulting in Tax Consulting Companies = Die Ausübung Steuerberatung in Gesellschaften der Steuerberatung
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014) , s. 175-188. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295863
article
33

Title:
Pełnomocnictwo zwykłe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 95-113
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301313
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości = Statutory Warranty for Defects of the Object of a Public Procurement Contract vs. Quality Assurance
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (40) (2014) , s. 145-158. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295667
article
35

Title:
Ochrona własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 148-168
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298895
chapter in textbook
See main document
36

Title:
Defects in Declarations of Will - Comments on the Draft of the Civil Code
Source:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 55-81
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168294999
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - uwagi ogólne = New Regulation of the Warranty for Defects of a Sold Thing - General Comments
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 251-263. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290877
article
38

Title:
Charakter prawny roszczenia przysługującego finalnemu sprzedawcy towaru konsumpcyjnego względem poprzedników w procesie sprzedaży
Source:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 163-174 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262122
chapter in monograph
39

Title:
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 308-317
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274325
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Wady oświadczeń woli - uwagi do projektu Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 64-88
Signature:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288563
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 93-103
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242030
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (33) (2012) , s. 14-21. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168301191
article
43

Title:
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego
Source:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 100-115
Signature:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273648
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Przedsiębiorcy
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 31-69
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262682
chapter in textbook
See main document
45

Title:
Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej = The Extent of Liability of the Seller for the Nonconformity of Goods with a Consumer Sales Contract
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011) , s. 136-155. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227356
article
46

Title:
Kazusy z postępowania cywilnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 57-59
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162006948
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Kazusy z prawa rzeczowego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 42-50
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162006187
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 53-62
Research program:
44/KP/1/2010/S/557
Signature:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327089
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Kazusy z prawa konstytucyjnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 13-17
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162003974
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Gwarancja jakości przy umowie o dzieło
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (25) (2010) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168313523
article
51

Title:
Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim : zagadnienia wybrane
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 329-339
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165724112
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
107, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monograph
53

Title:
Timesharing w prawie polskim de lege ferenda
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2009, s. 34-46
Signature:
NP-1228/2/Magazyn
Nr:
2168277779
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Pojęcie niezgodności rzeczy z umową sprzedaży konsumenckiej = The Concept of Non-Conformity of an Item with a Consumer Sales Contract
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 809 (2009) , s. 77-90. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701093
article
55

Title:
Problem umiejscowienia regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej w polskim prawie
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2008, s. 54-66
Signature:
NP-1228/1/Magazyn
Nr:
2167685678
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Gwarancja jakości przy umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 115-126. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych
Nr:
2166478546
article
57

Title:
Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL - podsumowanie
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2006, s. 28-44
Research program:
102/KP/1/2006/S/360
Signature:
NP-1020/2/Magazyn
Nr:
2168318191
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Sprzedaż konsumencka - uwagi ogólne do ustawy = Consumer Sales - General Comments on the Existing Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006) , s. 83-92. - Summ.
Access mode:
Nr:
52672
article
59

Title:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005
Physical description:
147, [1] s.; 21 cm
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-091-0
Nr:
2167641433
monograph
60

Author:
Title:
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną = Transformation of a Limited Partnership into a Limited Joint-Stock Partnership
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 690 (2005) , s. 17-33. - Summ.
Access mode:
Nr:
52973
article
61

Title:
Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2005, s. 45-69
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318107
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Prawo akcyzowe Unii Europejskiej = Excise Law in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 657 (2004) , s. 73-87. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220176
article
63

Author:
Title:
Podatek akcyzowy w Polsce a przepisy wspólnotowe = Excise Tax in Poland in the Light of Community Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 660 (2004) , s. 71-83. - Summ.
Nr:
2168220214
article
64

Author:
Title:
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA2003, s. 102-117
Research program:
109/KP/1/2003/S/097
Signature:
NP-863/2/Magazyn
Nr:
2168325463
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Title:
Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA2002, s. 62-80
Research program:
56/KP/2/2002/S
Signature:
NP-863/1/Magazyn
Nr:
2168325439
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Title:
Timesharing w polskim prawie cywilnym = Timesharing in Polish Civil Law = Timesharing im polnischen Zivilrecht
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 12, nr 11 (139) (2002) , s. 68-91
Access mode:
Nr:
2168327047
article
67

Title:
Kazusy z prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2001
Physical description:
152 s.; 24 cm
ISBN:
83-7333-044-5
Nr:
2168339879
monograph
68

Author:
Title:
Spółka europejska a przepisy polskie = An EU Company and Polish Regulations = EU-Gesellschaften und einschlägige polnische Bestimmungen
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 11, nr 6 (122) (2001) , s. 114-147
Access mode:
Nr:
2168327049
article
1
Wykonywanie serwisu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia publicznego = Performing a Warranty Service for Defects in the Subject Matter of a Public Procurement Contract / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (72) (2022), s. 81-94. - Summ. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/2/0/20911-pzp-prawo-zamowien-publicznych-kwartalnik-nr-1-2022-spis.pdfWstęp: . - ISSN 1733-0777
2
Kazusy z prawa rzeczowego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 87-103. - ISBN 978-83-8223-890-7
3
O wadliwości robót budowlanych uzasadniających odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi = On the Defectiveness of Construction Works Justifying the Contractor's Liability under Warranty / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (69) (2021), s. 112-121. - Summ. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/2/0/20331-pzp-prawo-zamowien-publicznych-kwartalnik-nr-2-2021-spis.pdfWstęp: . - ISSN 1733-0777
4
Konsumencka reklamacja wady fizycznej zwierzęcia / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - S. 1-16. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
5
Kazusy z prawa konstytucyjnego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 20-30. - ISBN 978-83-8223-890-7
6
Kazusy z postępowania cywilnego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 120-126. - ISBN 978-83-8223-890-7
7
Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia publicznego = The Legal Meaning of Acceptance of an Object of Public Procurement / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (64) (2020), s. 47-56. - Summ. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19231-pzp-prawo-zamowien-publicznych-kwartalnik-nr-1-2020-spis_1.pdfWstęp: . - ISSN 1733-0777
8
Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law = Cywilnoprawna odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wadą fizyczną samochodu autonomicznego w polskim prawie / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Studia Iuridica Lublinensia. - vol. 29, nr 5 (2020), s. 165-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/sil/article/view/11226. - ISSN 1731-6375
9
Odpowiedzialność za wady nieruchomości w umowie sprzedaży konsumenckiej / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 193-203. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
10
Konsumencka reklamacja wadliwej żywności = Consumer Complaint for Defective Food / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 173-187. - Summ. - ISBN 978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
11
Przedsiębiorcy / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 37-88. - ISBN 978-83-8160-528-1
12
Responsibility for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 415-422. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf
13
Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 337-347. - ISBN 978-83-8160-098-9
14
Z problematyki jakości przedmiotu zamówienia publicznego = Legal Problems with the Quality of the Subject of the Public Contract / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (59) (2018), s. 18-28. - Summ. - ISSN 1733-0777
15
Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 229-240. - ISBN 978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
16
Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c. / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 247-259. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8107-614-2
17
Taxation of Dividends in International and Polish Tax Law = Opodatkowanie dywidend w międzynarodowym i polskim prawie podatkowym / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 82-83. - Dostępne tylko streszczenia
18
The Issue of Reimplementation into the Polish Law of the Directive 99/44/EC / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection / ed. by Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká. - Milano: Wolters Kluwer, 2017. - S. 199-217. - Summ. - ISBN 978-88-13-36537-0
19
Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa". - (2017). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
20
Wykonanie zastępcze wymiany lub naprawy wadliwego przedmiotu zamówienia publicznego = Substitute Performance of Replacement or Repair of a Defective Object of a Public Contract / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (55) (2017), s. 57-67. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/artykul/wykonanie-zastepcze-wymiany-lub-naprawy-wadliwego-przedmiotu-zamowienia-publicznego/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
21
Odpowiedzialność za wady produktów informatycznych = Liability for Defective Information Products / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016), s. 75-84. - Summ. - ISSN 1733-0777
22
Przedsiębiorcy / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 36-84. - ISBN 978-83-264-9961-6
23
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - 216 s. ; 21 cm. - Wykaz aktów normatywnych. - ISBN 978-83-264-9288-4
24
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 160-183. - ISBN 978-83-264-9288-4
25
Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 106-115. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
26
Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 92-107. - ISBN 978-83-264-9288-4
27
Zagadnienia ogólne / Bogusław GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 15-46. - ISBN 978-83-264-9288-4
28
Uwarunkowanie odpowiedzialności za wady robót budowlanych w zamówieniach publicznych = The Conditions of Liability for Defects of Construction Works in Public Procurement / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 109-118. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji. - ISSN 1733-0777
29
Cywilnoprawna odpowiedzialność kontraktowa za niewłaściwą jakość towarów / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 121-147. - ISBN 978-83-264-9288-4
30
Rola gwarancji dodatkowej w budownictwie = The Role of Additional Guarantees in Construction / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015), s. 90-99. - Summ.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 - trudności i wątpliwości praktyki. - ISSN 1733-0777
31
Prawo celne / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015. - S. 139-156. - ISBN 978-83-7228-356-6
32
Wykonywanie doradztwa podatkowego w spółkach doradztwa podatkowego = Tax Consulting in Tax Consulting Companies = Die Ausübung Steuerberatung in Gesellschaften der Steuerberatung / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014), s. 175-188. - Summ. - ISSN 1230-669X
33
Pełnomocnictwo zwykłe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 95-113
34
Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości = Statutory Warranty for Defects of the Object of a Public Procurement Contract vs. Quality Assurance / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014), s. 145-158. - Summ.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1. - ISSN 1733-0777
35
Ochrona własności intelektualnej / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 148-168. - ISBN 978-83-7930-233-8
36
Defects in Declarations of Will - Comments on the Draft of the Civil Code / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 55-81. - ISBN 978-83-7930-512-4
37
Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - uwagi ogólne = New Regulation of the Warranty for Defects of a Sold Thing - General Comments / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 251-263. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Charakter prawny roszczenia przysługującego finalnemu sprzedawcy towaru konsumpcyjnego względem poprzedników w procesie sprzedaży / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 163-174. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
39
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 308-317. - ISBN 978-83-7930-012-9
40
Wady oświadczeń woli - uwagi do projektu Kodeksu cywilnego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 64-88
41
Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 93-103. - ISBN 978-83-7641-676-2
42
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (33) (2012), s. 14-21. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
43
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 100-115
44
Przedsiębiorcy / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 31-69. - ISBN 978-83-264-4121-9
45
Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej = The Extent of Liability of the Seller for the Nonconformity of Goods with a Consumer Sales Contract / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011), s. 136-155. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
46
Kazusy z postępowania cywilnego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 57-59. - ISBN 978-83-264-0153-4
47
Kazusy z prawa rzeczowego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 42-50. - ISBN 978-83-264-0153-4
48
Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 53-62
49
Kazusy z prawa konstytucyjnego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 13-17. - ISBN 978-83-264-0153-4
50
Gwarancja jakości przy umowie o dzieło / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (25) (2010), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
51
Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim : zagadnienia wybrane / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 329-339. - ISBN 978-83-264-0591-4
52
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
53
Timesharing w prawie polskim de lege ferenda / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2009), s. 34-46
54
Pojęcie niezgodności rzeczy z umową sprzedaży konsumenckiej = The Concept of Non-Conformity of an Item with a Consumer Sales Contract / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 77-90. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169627865. - ISSN 1898-6447
55
Problem umiejscowienia regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej w polskim prawie / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2008), s. 54-66
56
Gwarancja jakości przy umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 115-126. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych. - ISSN 1733-0777
57
Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL - podsumowanie / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2006), s. 28-44
58
Sprzedaż konsumencka - uwagi ogólne do ustawy = Consumer Sales - General Comments on the Existing Law / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006), s. 83-92. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129860754. - ISSN 0208-7944
59
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Filip GRZEGORCZYK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI ; red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - 147, [1] s. ; 21 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-7444-091-0
60
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną = Transformation of a Limited Partnership into a Limited Joint-Stock Partnership / Jolanta LORANC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 690 (2005), s. 17-33. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106852397. - ISSN 0208-7944
61
Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 45-69
62
Prawo akcyzowe Unii Europejskiej = Excise Law in the European Union / Jolanta LORANC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 657 (2004), s. 73-87. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68230190. - ISSN 0208-7944
63
Podatek akcyzowy w Polsce a przepisy wspólnotowe = Excise Tax in Poland in the Light of Community Law / Jolanta LORANC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 71-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
64
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną / Jolanta Loranc // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2003), s. 102-117
65
Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną / Jolanta LORANC // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2002), s. 62-80
66
Timesharing w polskim prawie cywilnym = Timesharing in Polish Civil Law = Timesharing im polnischen Zivilrecht / Jolanta LORANC // Rejent = Rejent (Notary). - R. 12, nr 11 (139) (2002), s. 68-91. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2002/11/953.pdf
67
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI ; Paweł DĄBEK, Aleksander GUT, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI, Łukasz Woźniak. - Kraków: Zakamycze, 2001. - 152 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7333-044-5
68
Spółka europejska a przepisy polskie = An EU Company and Polish Regulations = EU-Gesellschaften und einschlägige polnische Bestimmungen / Jolanta LORANC // Rejent = Rejent (Notary). - R. 11, nr 6 (122) (2001), s. 114-147. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2001/6/774.pdf
1
Loranc-Borkowska J., (2022), Wykonywanie serwisu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (72), s. 81-94.
2
Loranc-Borkowska J., (2021), Kazusy z prawa rzeczowego. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 87-103.
3
Loranc-Borkowska J., (2021), O wadliwości robót budowlanych uzasadniających odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (69), s. 112-121.
4
Loranc-Borkowska J., (2021), Konsumencka reklamacja wady fizycznej zwierzęcia. [W:] DŁUGOSZ Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-16.
5
Loranc-Borkowska J., (2021), Kazusy z prawa konstytucyjnego. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 20-30.
6
Loranc-Borkowska J., (2021), Kazusy z postępowania cywilnego. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 120-126.
7
Loranc-Borkowska J., (2020), Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (64), s. 47-56.
8
Loranc-Borkowska J., (2020), Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. 29, nr 5, s. 165-180; https://journals.umcs.pl/sil/article/view/11226
9
Loranc-Borkowska J., (2020), Odpowiedzialność za wady nieruchomości w umowie sprzedaży konsumenckiej. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 193-203.
10
Loranc-Borkowska J., (2019), Konsumencka reklamacja wadliwej żywności. [W:] GNELA B., Sługocka-Krupa E., SZARANIEC M., Ferraro (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 173-187.
11
Loranc-Borkowska J., (2019), Przedsiębiorcy. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 37-88.
12
Loranc-Borkowska J., (2019), Responsibility for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 415-422.
13
Loranc-Borkowska J., (2018), Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 337-347.
14
Loranc-Borkowska J., (2018), Z problematyki jakości przedmiotu zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (59), s. 18-28.
15
Loranc-Borkowska J., (2018), Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym. [W:] Kuźnik M., Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 229-240.
16
Loranc-Borkowska J., (2017), Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c.. [W:] Kuniewicz Z., Sokołowska D. (red.), Prawo kontraktów (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 247-259.
17
Loranc-Borkowska J., (2017), Taxation of Dividends in International and Polish Tax Law. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 82-83.
18
Loranc-Borkowska J., (2017), The Issue of Reimplementation into the Polish Law of the Directive 99/44/EC. [W:] Ferraro , Jagielska M., Selucká M. (red.), The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection, Milano : Wolters Kluwer, s. 199-217.
19
Loranc-Borkowska J., (2017), Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym. [W:] Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa"
20
Loranc-Borkowska J., (2017), Wykonanie zastępcze wymiany lub naprawy wadliwego przedmiotu zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (55), s. 57-67.
21
Loranc-Borkowska J., (2016), Odpowiedzialność za wady produktów informatycznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (48), s. 75-84.
22
Loranc-Borkowska J., (2016), Przedsiębiorcy. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 36-84.
23
Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), (2015), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer, 216 s.
24
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2015), Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 160-183.
25
Loranc-Borkowska J., (2015), Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 106-115.
26
Loranc-Borkowska J., (2015), Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 92-107.
27
Gnela B., Loranc-Borkowska J., (2015), Zagadnienia ogólne. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 15-46.
28
Loranc-Borkowska J., (2015), Uwarunkowanie odpowiedzialności za wady robót budowlanych w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 109-118.
29
Loranc-Borkowska J., (2015), Cywilnoprawna odpowiedzialność kontraktowa za niewłaściwą jakość towarów. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 121-147.
30
Loranc-Borkowska J., (2015), Rola gwarancji dodatkowej w budownictwie, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (44), s. 90-99.
31
Loranc-Borkowska J., (2015), Prawo celne. [W:] Michałowska K., Szaraniec M. (red.), Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 139-156.
32
Loranc-Borkowska J., (2014), Wykonywanie doradztwa podatkowego w spółkach doradztwa podatkowego, "Rejent", R. 24, nr specjalny, s. 175-188.
33
Loranc-Borkowska J., (2014), Pełnomocnictwo zwykłe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 95-113.
34
Loranc-Borkowska J., (2014), Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (40), s. 145-158.
35
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2014), Ochrona własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 148-168.
36
Loranc-Borkowska J., (2014), Defects in Declarations of Will - Comments on the Draft of the Civil Code. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 55-81.
37
Loranc-Borkowska J., (2014), Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - uwagi ogólne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 251-263.
38
Loranc-Borkowska J., (2013), Charakter prawny roszczenia przysługującego finalnemu sprzedawcy towaru konsumpcyjnego względem poprzedników w procesie sprzedaży. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 163-174.
39
Loranc-Borkowska J., (2013), Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 308-317.
40
Loranc-Borkowska J., (2013), Wady oświadczeń woli - uwagi do projektu Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Michałowska K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, s. 64-88.
41
Loranc-Borkowska J., (2012), Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 93-103.
42
Loranc-Borkowska J., (2012), Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (33), s. 14-21.
43
Loranc-Borkowska J., (2012), Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 100-115.
44
Loranc-Borkowska J., (2012), Przedsiębiorcy. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 31-69.
45
Loranc-Borkowska J., (2011), Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 203, s. 136-155.
46
Loranc-Borkowska J., (2010), Kazusy z postępowania cywilnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 57-59.
47
Loranc-Borkowska J., (2010), Kazusy z prawa rzeczowego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 42-50.
48
Loranc-Borkowska J., (2010), Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 53-62.
49
Loranc-Borkowska J., (2010), Kazusy z prawa konstytucyjnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-17.
50
Loranc-Borkowska J., (2010), Gwarancja jakości przy umowie o dzieło, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (25), s. 3-11.
51
Loranc-Borkowska J., (2010), Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim : zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 329-339.
52
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
53
Loranc-Borkowska J., (2009), Timesharing w prawie polskim de lege ferenda. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja, s. 34-46.
54
Loranc-Borkowska J., (2009), Pojęcie niezgodności rzeczy z umową sprzedaży konsumenckiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 77-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/169627865
55
Loranc-Borkowska J., (2008), Problem umiejscowienia regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej w polskim prawie. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, s. 54-66.
56
Loranc-Borkowska J., (2008), Gwarancja jakości przy umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 115-126.
57
Loranc-Borkowska J., (2006), Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL - podsumowanie. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja, s. 28-44.
58
Loranc-Borkowska J., (2006), Sprzedaż konsumencka - uwagi ogólne do ustawy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/129860754
59
Grzegorczyk F., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., (2005), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 147, [1] s.
60
Loranc J., (2005), Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 690, s. 17-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/106852397
61
Loranc-Borkowska J., (2005), Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 45-69.
62
Loranc J., (2004), Prawo akcyzowe Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 657, s. 73-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/68230190
63
Loranc J., (2004), Podatek akcyzowy w Polsce a przepisy wspólnotowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 71-83.
64
Loranc J., (2003), Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja, s. 102-117.
65
Loranc J., (2002), Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek, s. 62-80.
66
Loranc J., (2002), Timesharing w polskim prawie cywilnym, "Rejent", R. 12, nr 11 (139), s. 68-91; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2002/11/953.pdf
67
Dąbek P., Gut A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., Woźniak Ł., (2001), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Zakamycze, 152 s.
68
Loranc J., (2001), Spółka europejska a przepisy polskie, "Rejent", R. 11, nr 6 (122), s. 114-147; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2001/6/774.pdf
1
@article{UEK:2168365374,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Wykonywanie serwisu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia publicznego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (72)",
pages = "81-94",
year = "2022",
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168355544,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Kazusy z prawa rzeczowego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "87-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
3
@article{UEK:2168359676,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "O wadliwości robót budowlanych uzasadniających odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (69)",
pages = "112-121",
year = "2021",
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168356476,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Konsumencka reklamacja wady fizycznej zwierzęcia",
booktitle = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
pages = "1-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
5
@inbook{UEK:2168355536,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Kazusy z prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "20-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
6
@inbook{UEK:2168355558,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Kazusy z postępowania cywilnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "120-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
7
@article{UEK:2168347410,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia publicznego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (64)",
pages = "47-56",
year = "2020",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168352158,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law",
journal = "Studia Iuridica Lublinensia",
number = "vol. 29, 5",
pages = "165-180",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.165-180},
url = {https://journals.umcs.pl/sil/article/view/11226},
}
9
@inbook{UEK:2168351654,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Odpowiedzialność za wady nieruchomości w umowie sprzedaży konsumenckiej",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "193-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
10
@inbook{UEK:2168334433,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Konsumencka reklamacja wadliwej żywności",
booktitle = "Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane",
pages = "173-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2",
}
11
@inbook{UEK:2168332617,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Przedsiębiorcy",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "37-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
12
@inbook{UEK:2168339549,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Responsibility for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov",
pages = "415-422",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2019",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0",
}
13
@inbook{UEK:2168330125,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów",
booktitle = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
pages = "337-347",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
14
@article{UEK:2168333467,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Z problematyki jakości przedmiotu zamówienia publicznego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (59)",
pages = "18-28",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/PZP.18.4.3},
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168329935,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa",
pages = "229-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0",
}
16
@inbook{UEK:2168319747,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c.",
booktitle = "Prawo kontraktów",
pages = "247-259",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-614-2",
}
17
@misc{UEK:2168336321,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Taxation of Dividends in International and Polish Tax Law",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "82-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
18
@inbook{UEK:2168324219,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "The Issue of Reimplementation into the Polish Law of the Directive 99/44/EC",
booktitle = "The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection",
pages = "199-217",
adress = "Milano",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2017",
isbn = "978-88-13-36537-0",
}
19
@misc{UEK:2168316629,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa"",
pages = "",
year = "2017",
}
20
@article{UEK:2168327715,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Wykonanie zastępcze wymiany lub naprawy wadliwego przedmiotu zamówienia publicznego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (55)",
pages = "57-67",
year = "2017",
url = {},
}
21
@article{UEK:2168310971,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Odpowiedzialność za wady produktów informatycznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (48)",
pages = "75-84",
year = "2016",
}
22
@inbook{UEK:2168305111,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Przedsiębiorcy",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "36-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
23
@book{UEK:2168299271,
title = "Prawne aspekty jakości towarów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
24
@inbook{UEK:2168300547,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "160-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
25
@inbook{UEK:2168303513,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "106-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
26
@inbook{UEK:2168300519,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "92-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
27
@inbook{UEK:2168300503,
author = "Bogusława Gnela and Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Zagadnienia ogólne",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "15-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
28
@article{UEK:2168298253,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Uwarunkowanie odpowiedzialności za wady robót budowlanych w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (46)",
pages = "109-118",
year = "2015",
}
29
@inbook{UEK:2168300541,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Cywilnoprawna odpowiedzialność kontraktowa za niewłaściwą jakość towarów",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "121-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
30
@article{UEK:2168298239,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Rola gwarancji dodatkowej w budownictwie",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (44)",
pages = "90-99",
year = "2015",
}
31
@inbook{UEK:2168301245,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Prawo celne",
booktitle = "Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych",
pages = "139-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2015",
isbn = "978-83-7228-356-6",
}
32
@article{UEK:2168295863,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Wykonywanie doradztwa podatkowego w spółkach doradztwa podatkowego",
journal = "Rejent",
number = "R. 24, specjalny",
pages = "175-188",
year = "2014",
}
33
@unpublished{UEK:2168301313,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Pełnomocnictwo zwykłe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego ",
pages = "95-113",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168295667,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (40)",
pages = "145-158",
year = "2014",
}
35
@inbook{UEK:2168298895,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Ochrona własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "148-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
36
@inbook{UEK:2168294999,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Defects in Declarations of Will - Comments on the Draft of the Civil Code",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "55-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
37
@article{UEK:2168290877,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - uwagi ogólne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "251-263",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.19},
url = {},
}
38
@inbook{UEK:2168262122,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Charakter prawny roszczenia przysługującego finalnemu sprzedawcy towaru konsumpcyjnego względem poprzedników w procesie sprzedaży",
booktitle = "Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych",
pages = "163-174",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-766-5",
}
39
@inbook{UEK:2168274325,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "308-317",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
40
@unpublished{UEK:2168288563,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Wady oświadczeń woli - uwagi do projektu Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego ",
pages = "64-88",
year = "2013",
}
41
@inbook{UEK:2168242030,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "93-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
42
@article{UEK:2168301191,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (33)",
pages = "14-21",
year = "2012",
}
43
@unpublished{UEK:2168273648,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego",
booktitle = "Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia",
pages = "100-115",
year = "2012",
}
44
@inbook{UEK:2168262682,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Przedsiębiorcy",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "31-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
45
@article{UEK:2168227356,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "203",
pages = "136-155",
adress = "",
year = "2011",
}
46
@inbook{UEK:2162006948,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Kazusy z postępowania cywilnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "57-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
47
@inbook{UEK:2162006187,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Kazusy z prawa rzeczowego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "42-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
48
@unpublished{UEK:2168327089,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "53-62",
year = "2010",
}
49
@inbook{UEK:2162003974,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Kazusy z prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "13-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
50
@article{UEK:2168313523,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Gwarancja jakości przy umowie o dzieło",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (25)",
pages = "3-11",
year = "2010",
}
51
@inbook{UEK:2165724112,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim : zagadnienia wybrane",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "329-339",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
52
@book{UEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
53
@unpublished{UEK:2168277779,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Timesharing w prawie polskim de lege ferenda",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja ",
pages = "34-46",
year = "2009",
}
54
@article{UEK:2165701093,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Pojęcie niezgodności rzeczy z umową sprzedaży konsumenckiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "77-90",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169627865},
}
55
@unpublished{UEK:2167685678,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Problem umiejscowienia regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej w polskim prawie",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego ",
pages = "54-66",
year = "2008",
}
56
@article{UEK:2166478546,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Gwarancja jakości przy umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "115-126",
year = "2008",
}
57
@unpublished{UEK:2168318191,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL - podsumowanie",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja ",
pages = "28-44",
year = "2006",
}
58
@article{UEK:52672,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Sprzedaż konsumencka - uwagi ogólne do ustawy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "725",
pages = "83-92",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129860754},
}
59
@book{UEK:2167641433,
author = "Filip Grzegorczyk and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc and Piotr Wiatrowski",
title = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7444-091-0",
}
60
@article{UEK:52973,
author = "Jolanta Loranc",
title = "Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "690",
pages = "17-33",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106852397},
}
61
@unpublished{UEK:2168318107,
author = "Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Wpływ wad oświadczenia woli na ważność umów w prawie polskim i w PECL",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego ",
pages = "45-69",
year = "2005",
}
62
@article{UEK:2168220176,
author = "Jolanta Loranc",
title = "Prawo akcyzowe Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "657",
pages = "73-87",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68230190},
}
63
@article{UEK:2168220214,
author = "Jolanta Loranc",
title = "Podatek akcyzowy w Polsce a przepisy wspólnotowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "660",
pages = "71-83",
year = "2004",
}
64
@unpublished{UEK:2168325463,
author = "Jolanta Loranc",
title = "Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja ",
pages = "102-117",
year = "2003",
}
65
@unpublished{UEK:2168325439,
author = "Jolanta Loranc",
title = "Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek ",
pages = "62-80",
year = "2002",
}
66
@article{UEK:2168327047,
author = "Jolanta Loranc",
title = "Timesharing w polskim prawie cywilnym",
journal = "Rejent",
number = "R. 12, 11 (139)",
pages = "68-91",
year = "2002",
url = {http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2002/11/953.pdf},
}
67
@book{UEK:2168339879,
author = "Paweł Dąbek and Aleksander Gut and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc and Piotr Wiatrowski and Łukasz Woźniak",
title = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2001",
isbn = "83-7333-044-5",
}
68
@article{UEK:2168327049,
author = "Jolanta Loranc",
title = "Spółka europejska a przepisy polskie",
journal = "Rejent",
number = "R. 11, 6 (122)",
pages = "114-147",
year = "2001",
url = {http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2001/6/774.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID