Publications of the selected author
1

Title:
Znaczenie teorii Michała Kaleckiego w świetle doświadczeń światowego kryzysu finansowego początku XXI w. = The Significance of Michał Kalecki's Theory in Light of the Experience of the Global Financial Crisis at the Beginning of the XXI Century
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 259 (2016) , s. 70-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307281
article
2

Conference:
Sesja naukowa poświęcona Adamowi Krzyżanowskiemu, Kraków, Polska, od 2013-06-21 do 2013-06-21
Title:
Poglądy ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego
Source:
Adam Krzyżanowski 1873-1963 : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 czerwca 2013 r. / red. Wanda Lohman - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015, s. 27-37 - Bibliogr.
Series:
(W Służbie Nauki ; nr 24)
ISBN:
978-83-7676-211-1
Nr:
2168301785
chapter in conference materials
3

Title:
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej = The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidating the Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 81-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298081
article
4

Title:
Rozważania Miltona Friedmana o demokracji i nierównościach społecznych = The Reflections of Milton Friedman about Democracy and Social Inequality
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014) , s. 136-144. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283401
article
5

Title:
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II-ej Rzeczypospolitej = The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidation of Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland
Source:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 5-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1369/Magazyn
Nr:
2168286475
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Koncepcja gospodarstwa społecznego Mieczysława Bochenka i Józefa Milewskiego = The Concept of Social Economy by Mieczysław Bochenek and Józef Milewski
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012) , s. 199-207. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241598
article
7

Title:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym = The Input of Polish Economists to the Development of Economics during the Interwar Period
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 897 (2012) , s. 135-145. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259810
article
8

Title:
Program Władysława Grabskiego dotyczący reform gospodarczych i finansowych II Rzeczypospolitej = Władysław Grabski's Financial and Economic Reforms Programme in the Second Republic of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 879 (2012) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236600
article
9

Title:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym
Source:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251820
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Idea silnego państwa w koncepcji Eugeniusza Kwiatkowskiego
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 200-206
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-486-6
Nr:
2168230048
chapter in monograph
11

Title:
Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej = A Critique of Statism in the Thought of the Economists of the Cracow School
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 844 (2010) , s. 115-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53211
article
12

Title:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
83 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-509-8
Nr:
2168241600
monograph
13

Title:
Eugeniusz Kwiatkowski : życie i dzieło
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2009) , s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165806348
article
14

Title:
Michał Kalecki o ekonomicznej roli państwa w okresie światowego kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wieku
Source:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 4-10 - Bibliogr.
Signature:
NP-1151/[3]/Magazyn
Nr:
2168222386
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Światowy kryzys finansowy : przyczyny i skutki gospodarcze = World's Financial Crisis : Reasons and Consequences
Source:
Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 9-16. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-090-8
Nr:
2165622124
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Keynes a Friedman - odmienne programy rozwoju gospodarczego i stabilizacji cen
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 9-17
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-416-3
Nr:
2168256136
chapter in monograph
17

Title:
Czołowi przedstawiciele polskiej szkoły historycznej w ekonomii w okresie międzywojennym = The Leading Representatives of the Polish Historical School in Economics in the Inter-War Period
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6 (2008) , s. 363-373. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165963489
article
18

Title:
Bezrobocie w Polsce w 2007 roku
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2008) , s. 11-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165809125
article
19

Title:
Działalność gospodarcza Eugeniusza Kwiatkowskiego w okresie II Rzeczypospolitej
Source:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 4-14 - Bibliogr.
Signature:
NP-1151/[2]/Magazyn
Nr:
2168222374
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej
Source:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 4-13 - Bibliogr.
Signature:
NP-1151/[1]/Magazyn
Nr:
2168222060
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Powstanie nauki ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim = The Origin of Economics at the Jagiellonian University
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 738 (2007) , s. 89-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51084
article
22

Title:
Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Personal Income Tax as the Main Form of Taxation of Small and Medium Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 179-185. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50704
article
23

Title:
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce miasta Krakowa = Role of Small and Medium Enterprises in the City Cracow Economy
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation Management in Free Market Economy / red. Wiesław Waszkielewicz - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 74-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-153-1
Nr:
2168340495
chapter in monograph
24

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2004-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2007) , s. 39-48. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165810531
article
25

Title:
Romana Rybarskiego idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej
Source:
Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939 / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 4-17 - Bibliogr.
Research program:
8/KHME/1/2006/S/283
Signature:
NP-1108/Magazyn
Nr:
2168326483
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczpospolitej w ujęciu Romana Rybarskiego = Roman Rybarski's Concept of Nation and National Household and the Programme of Political and Social and Economic Changes in the Second Republic of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 4 (2006) , s. 149-160. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52517
article
27

Title:
Józefa A. Schumpetera koncepcja przemian ustrojowych
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 75-82
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-889-3
Nr:
2168241764
chapter in conference materials
28

Title:
Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy = Jan Stanisław Lewiński - His Life and Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006) , s. 129-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51296
article
29

Title:
Funkcjonowanie funduszu spójności w Polsce
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2006) , s. 15-23. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165812919
article
30

Title:
Dorobek twórczy Adama Krzyżanowskiego = The Work of Adam Krzyżanowski
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005) , s. 111-116. - Summ.
Access mode:
Nr:
52555
article
31

Title:
Samorząd terytorialny w III-ej Rzeczypospolitej
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2004) , s. 58-67. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166048408
article
32

Title:
Instytucjonalne formy i techniki wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Institutional Form and Techniques of Supporting Small and Medium Size Enterprises
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / red. Marta Czyż, Zdzisław Cięciwa - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 27-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89388-63-4
Nr:
2168232410
chapter in monograph
33

Title:
Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej = The Views of Władysław Grabski on the Economy, Politics and Public Education
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004) , s. 85-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220366
article
34

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 99-100. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218094
varia
See main document
35

Title:
Słowo wstępne = Preface
Source:
Szkice o ekonomii i ekonomistach - Toruń: Wydawnictwo Mado, 2004, s. 4-5
ISBN:
83-85228-94-2
Nr:
2168320051
preface / summary
36

Title:
Teoria cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 231-238
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-276-3
Nr:
2168241968
chapter in conference materials
37

Title:
Władysław Zawadzki - życie i twórczość = Władysław Zawadzki - His Life and Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004) , s. 105-111. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219414
article
38

Title:
Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy
Source:
Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939 / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 5-12 - Bibliogr.
Signature:
NP-991/Magazyn
Nr:
2168251796
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Wileński ośrodek myśli ekonomicznej w pierwszej połowie XIX wieku
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
122 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/365
Nr:
2168251708
doctoral dissertation
40

Title:
Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego = The National Idea and the Problem of Social Bonds in the Work of Fryderyk Skarbek and Józef Skupiński
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003) , s. 101-111. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220952
article
41

Title:
Polityka stabilizacyjna Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-2003 = Stabilisation Policy of National Bank of Poland in Years 1989-2003
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003) , s. 507-517. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256794
article
42

Title:
Podatek od towarów i usług w Polsce = VAT in Polish tax system
Source:
Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - Information Processing - Mangement : Theory and Practice. T. 1, Economics / red. Marianna Księżyk - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-8-0
Nr:
2168256820
chapter in conference materials
43

Title:
Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej
Source:
Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 3-14 - Bibliogr.
Signature:
NP-831/Magazyn
Nr:
2168251774
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Miltona Friedmana myśli o polityce i ekonomii = Milton Friedman's Political and Economic Thought
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001) , s. 99-106. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230578
article
45

Title:
Polityka stabilizacji cen w koncepcji ekonomistów Szkoły Krakowskiej
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 175-185
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-054-X
Nr:
2168259762
chapter in monograph
46

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych", Bielsko-Biała, Polska, od 2001-05-10 do 2001-05-12
Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 2 (2001) , s. 251-256. - Tytuł numeru: Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych
Nr:
2168320695
article
47

Title:
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
73 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-108-5
Nr:
2168241844
monograph
48

Title:
Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego
Source:
Szkoła narodowa w Polsce / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA, s. 3-19
Signature:
NP-673/Magazyn
Nr:
2168251756
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec w okresie transformacji systemowej = Economic Co-operation between Poland and Germany in the Period of System Transformation
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 105-110. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249394
chapter in monograph
See main document
50

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teoria i praktyka zarządzania", Kraków, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-29
Title:
Liberalna koncepcja państwa Miltona Friedmana = Liberal Theory of State by Milton Friedman
Source:
Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / red. Rafał Pajda - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2000, s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-0-5
Nr:
2168308613
chapter in conference materials
51

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa, Wisła, Polska, od 1999-09-23 do 1999-09-25
Title:
Wolność i demokracja w poglądach Miltona Friedman
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wisła, 23-25 wrzesień 1999 / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 63-70
ISBN:
83-7246-026-4
Nr:
2168251866
chapter in conference materials
52

Title:
Metodologiczne aspekty rozwoju ekonomii polskiej w okresie międzywojennym = Methodological Aspects of the Development of Polish Economic Theory in Inter-War Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999) , s. 5-12. - Summ.
Nr:
2168238372
article
53

Title:
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
73 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-57-7
Nr:
2168241842
monograph
54

Title:
Idea gospodarstwa narodowego w pracach przedstawicieli polskiej szkoły historycznej w ekonomii = Idea of National Household in Works of Representatives of Polish Historical School in Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 21-31. - Summ.
Nr:
2168251680
article
55

Title:
Profesor Wiktor Boniecki (1918-1997)
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(41), s. 4-5
Nr:
2168346274
varia
56

Title:
Problemy metodologiczne w polskiej myśli ekonomicznej okresu międzywojennego
Source:
Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej : materiały z konferencji, Wisła 22-27.10.1997 / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 29-38
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-19-5
Nr:
2168243698
chapter in conference materials
57

Title:
Polska koncepcja polityki antykryzysowej w latach 1930-1935 = Concept of Poland's Anti-crisis Policy between 1930-1935
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 490 (1997) , s. 89-97. - Summ.
Nr:
2168253564
article
58

Title:
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
88 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-38-6
Nr:
2168241836
monograph
59

Title:
Ekonomiści Szkoły Krakowskiej o gospodarczej roli państwa w okresie międzywojennym = Economists of Cracow School on State's Economic Role in Pre-war Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996) , s. 5-12. - Summ.
Nr:
2168238178
article
60

Title:
Inwestycje zagraniczne w Polsce
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 201-210
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226188
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Idee fizjokratyczne w twórczości profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego = Physiocratic Ideas in the Works of Jagiellonian University Scholars
Source:
Fizjokratyzm wczoraj i dziś : ekonomia, filozofia, polityka = Physiocracy Yesterday and Today : Economy - Philosophy - Politics / red. Janina Rosicka - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 171-181. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-79-3
Nr:
2168278775
chapter in conference materials
62

Title:
Idea narodowa w pracach Stanisława Głąbińskiego = The National Idea in the Works of Stanisław Głąbiński
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995) , s. 127-139. - Summ.
Nr:
2168262792
article
63

Author:
Mirosław Czerwiński
Title:
Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/778
Nr:
2168312675
doctoral dissertation
64

Title:
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
88 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-38-6
Nr:
2168241830
monograph
65

Title:
Polska szkoła historyczna w ekonomii = Polish Historical School in Economics
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994
Physical description:
99, [2] s.; 24 cm.
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 20)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-85579-92-3
Nr:
2168241736
monograph
66

Title:
Poglądy ekonomiczne Leona Bilińskiego = Leon Biliński's Views on Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 434 (1994) , s. 63-73. - Summ.
Nr:
2168251160
article
67

Title:
Poglądy ekonomiczne Leopolda Caro = Economic Views of Leopold Caro
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 402 (1993) , s. 55-64. - Summ.
Nr:
2168231610
article
68

Title:
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Physical description:
137 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168244190
monograph
69

Conference:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Title:
Kapitał zagraniczny w procesie restrukturyzacji gospodarki polskiej
Source:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 51-54
Nr:
2168254228
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej = History of Economic Studies in Kraków until World War II
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992
Physical description:
77 [2] s.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 15)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04097-2
Nr:
2168242052
monograph
71

Title:
Problemy finansowe rządów parlamentarnych II Rzeczypospolitej = Financial Problems of the Second Republic Parliamentary Government
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992) , s. 75-85. - Summ., rez.
Nr:
2168251048
article
72

Title:
Poglądy społeczno-prawne Feliksa Słotwińskiego = Social and Economic Ideas of Feliks Słotwiński
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992) , s. 55-65. - Summ.
Nr:
2168238706
article
73

Title:
Ekonomia krakowska w końcu XIX i na początku XX wieku = Theoretical Economy in Poland at the End of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991) , s. 101-111. - Summ., rez.
Nr:
2168232014
article
74

Title:
Polska myśl ekonomiczna u progu niepodległości i w pierwszym dziesięcioleciu Polski Odrodzonej = Polish Economic Thought on the Threshold of Independence and during the First Decade of Poland Reborn
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 31-43. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168273300
article
75

Title:
Proces wyodrębniania się ekonomii politycznej z nauk prawniczych na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Część II) = Political Economy in Jagiellonian University in Galicia Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989) , s. 5-23. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168235158
article
76

Title:
Proces wyodrębniania się ekonomii politycznej z nauk prawniczych na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. 1 = Political Economics in the Jagiellonian University under Austrian Rule. Part 1
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989) , s. 101-115. - Rez., summ.
Nr:
2168282263
article
77

Title:
Adama Krzyżanowskiego myśli o ekonomii, polityce i moralności
Source:
Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 2 (61) (1989) , s. 71-80 - Bibliogr.
Nr:
2168364868
article
78

Title:
Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : Adam Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
199 s.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168242258
monograph
79

Title:
Liberalizm ekonomistów Szkoły Krakowskiej = Liberalism of Economists from Cracow School
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 254 (1988) , s. 33-50. - Summ., rez.
Nr:
2168283715
article
80

Title:
Roman Rybarski jako ekonomista
Source:
Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987 - Kraków: PAX, 1987, s. 23-51
Nr:
2168290481
chapter in monograph
81

Title:
Dorobek twórczy Edwarda Taylora (cz.II) = Creative Output of Edward Taylor
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 232 (1987) , s. 47-65. - Summ., rez.
Nr:
2168254798
article
82

Title:
Adam Krzyżanowski - życie i twórczość = Adam Krzyżanowski: Life and Activity
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1986) , s. 691-709. - Summ., rez.
Nr:
2168265122
article
83

Title:
Badania nad strukturą gospodarki Polski międzywojennej Henryka Tennenbauma = Henryk Tennenbaum's Studies over the Structure of Polish Economy in the Period 1918-1939
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985) , s. 177-192. - Rez., summ.
Nr:
2168238902
article
84

Title:
Działalność naukowa i publicystyczna Edwarda Taylora = Scientific and Publicistic Activities of Edward Taylor
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1985) , s. 343-356. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346792
article
85

Title:
Dorobek twórczy Edwarda Taylora (cz. 1) = Edward Taylor's Creative Output
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 187 (1984) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281431
article
86

Title:
Szkoła krakowska (1921-1939) = Cracow School
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Physical description:
202 s.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 59)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168242226
monograph
87

Title:
Koncepcje polityki antykryzysowej Adama Krzyżanowskiego = A. Krzyżanowski's Conceptions of Anti-crisis Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 150 (1982) , s. 51-65. - Summ., rez.
Nr:
2168280819
article
88

Title:
Światopogląd społeczno-polityczny Adama Krzyżanowskiego = Socio-political Philosophy of A. Krzyżanowski
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 150 (1982) , s. 33-49. - Summ., rez.
Nr:
2168280811
article
89

Title:
Teoria cyklu koniunkturalnego oraz idee liberalizmu w pracach Edwarda Taylora = The Theory of Economic Trend and Conceptions of Liberalism in the Works of E. Taylor
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 101-116. - Rez., summ.
Nr:
2168234472
article
90

Title:
Twórczość naukowa i publicystyczna Ferdynanda Zweiga = Ferdinand Zweig's Scientific and Publicistic Output
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 119, s. 123-146. - Rez., summ.
Nr:
2168243804
varia
91

Title:
Ekonomia polityczna, teoria wartości i ceny oraz polityka gospodarcza w pracach Ferdynanda Zweiga = Political Economy, Value and -Price Theory, and Economic Policy in the Works of Ferdinand Zweig
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 119 (1979) , s. 35-46. - Rez., summ.
Nr:
2168243786
article
92

Title:
Przedmiot i metoda badań ekonomii w ujęciu Adama Krzyżanowskiego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978) , s. 111-116 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168242098
article
93

Title:
Adam Heydel - życie i twórczość
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26, s. 117-130 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168242100
varia
94

Title:
Próba oceny modelu wzrostu gospodarczego Polski przedwrześniowej Adama Krzyżanowskiego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 27 (1978) , s. 67-79 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168242176
article
95

Title:
Teoria cyklu koniunkturalnego Adama Krzyżanowskiego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 243-248 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168240742
article
96

Title:
Teoria wartości i ceny Adama Krzyżanowskiego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 23 (1975) , s. 97-102 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368872
article
97

Title:
Poglądy społeczno-ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
195 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/71
Nr:
2168305439
doctoral dissertation
98

Title:
Poglądy Adama Krzyżanowskiego na temat inflacji i stabilizacji waluty polskiej
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 21 (1973) , s. 83-97 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368860
article
99

Title:
Poglądy Adama Krzyżanowskiego na istotę i funkcje pieniądza
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 18 (1972) , s. 137-147 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168369976
article
Unpublished documents:
1

Title:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
32 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
040/WE-KHM/01/2013/S/3040
Signature:
NP-1369/Magazyn
Nr:
2168286473
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
29 s.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., Bibliogr. przy art.
Research program:
148/KHME/1/2011/S/627
Signature:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251816
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
27 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
44/KHME/1/2009/S/508
Signature:
NP-1151/[3]/Magazyn
Nr:
2168222372
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
32 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
37/KHME/1/08/S/453
Signature:
NP-1151/[2]/Magazyn
Nr:
2168222368
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
38 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
24/KHME/1/2007/S/385
Signature:
NP-1151/[1]/Magazyn
Nr:
2168222058
unpublished scientific work
See related chapters
6

Author:
,
Title:
Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
32 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
8/KHME/1/2006/S/283
Signature:
NP-1108/Magazyn
Nr:
2166564864
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
36 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
17/KHME/1/2004/S/128
Signature:
NP-991/Magazyn
Nr:
2168251792
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
35 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
99/KHME/2/2002/S
Signature:
NP-831/Magazyn
Nr:
2168251760
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Szkoła narodowa w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
35 s.; 30 cm.
Research program:
54/KHME/1/2000/S
Signature:
NP-673/Magazyn
Nr:
2168251752
unpublished scientific work
See related chapters
1
Znaczenie teorii Michała Kaleckiego w świetle doświadczeń światowego kryzysu finansowego początku XXI w. = The Significance of Michał Kalecki's Theory in Light of the Experience of the Global Financial Crisis at the Beginning of the XXI Century / Aleksandra LITYŃSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 259 (2016), s. 70-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=226770&from=publication. - ISSN 2083-8611
2
Poglądy ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego / Aleksandra LITYŃSKA // W: Adam Krzyżanowski 1873-1963 : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 czerwca 2013 r. / red. Wanda Lohman. - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015. - (W Służbie Nauki ; nr 24). - S. 27-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7676-211-1
3
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej = The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidating the Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 81-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/517. - ISSN 1898-6447
4
Rozważania Miltona Friedmana o demokracji i nierównościach społecznych = The Reflections of Milton Friedman about Democracy and Social Inequality / Aleksandra LITYŃSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014), s. 136-144. - Summ.. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=107243&from=publication. - ISSN 2083-8611
5
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II-ej Rzeczypospolitej = The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidation of Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland / Aleksandra LITYŃSKA // W: Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2013), s. 5-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
6
Koncepcja gospodarstwa społecznego Mieczysława Bochenka i Józefa Milewskiego = The Concept of Social Economy by Mieczysław Bochenek and Józef Milewski / Aleksandra LITYŃSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012), s. 199-207. - Summ.. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu. - ISSN 2083-8611
7
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym = The Input of Polish Economists to the Development of Economics during the Interwar Period / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012), s. 135-145. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
8
Program Władysława Grabskiego dotyczący reform gospodarczych i finansowych II Rzeczypospolitej = Władysław Grabski's Financial and Economic Reforms Programme in the Second Republic of Poland / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 75-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
9
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / Aleksandra LITYŃSKA // W: Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2011), s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr.
10
Idea silnego państwa w koncepcji Eugeniusza Kwiatkowskiego / Aleksandra LITYŃSKA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 200-206. - ISBN 978-83-7246-486-6
11
Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej = A Critique of Statism in the Thought of the Economists of the Cracow School / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 115-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170674432. - ISSN 1898-6447
12
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Aleksandra LITYŃSKA, Wojciech GIZA, Tomasz SKRZYŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 83 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-509-8
13
Eugeniusz Kwiatkowski : życie i dzieło / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2009), s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
14
Michał Kalecki o ekonomicznej roli państwa w okresie światowego kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wieku / Aleksandra LITYŃSKA // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2009), s. 4-10. - Bibliogr.
15
Światowy kryzys finansowy : przyczyny i skutki gospodarcze = World's Financial Crisis : Reasons and Consequences / Aleksandra LITYŃSKA // W: Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 9-16. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-090-8
16
Keynes a Friedman - odmienne programy rozwoju gospodarczego i stabilizacji cen / Aleksandra LITYŃSKA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 9-17. - ISBN 978-83-7246-416-3
17
Czołowi przedstawiciele polskiej szkoły historycznej w ekonomii w okresie międzywojennym = The Leading Representatives of the Polish Historical School in Economics in the Inter-War Period / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 363-373. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
18
Bezrobocie w Polsce w 2007 roku / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2008), s. 11-16. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
19
Działalność gospodarcza Eugeniusza Kwiatkowskiego w okresie II Rzeczypospolitej / Aleksandra LITYŃSKA // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2008), s. 4-14. - Bibliogr.
20
Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej / Aleksandra LITYŃSKA // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2007), s. 4-13. - Bibliogr.
21
Powstanie nauki ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim = The Origin of Economics at the Jagiellonian University / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 89-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150064176. - ISSN 0208-7944
22
Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Personal Income Tax as the Main Form of Taxation of Small and Medium Enterprises in Poland / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007), s. 179-185. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/136103680. - ISSN 0208-7944
23
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce miasta Krakowa = Role of Small and Medium Enterprises in the City Cracow Economy / Aleksandra LITYŃSKA // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation Management in Free Market Economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 74-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-153-1
24
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2004-2009 / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2007), s. 39-48. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
25
Romana Rybarskiego idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej / Aleksandra LITYŃSKA // W: Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939 / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2006), s. 4-17. - Bibliogr.
26
Idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczpospolitej w ujęciu Romana Rybarskiego = Roman Rybarski's Concept of Nation and National Household and the Programme of Political and Social and Economic Changes in the Second Republic of Poland / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Zofia DACH. - nr 4 (2006), s. 149-160. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
27
Józefa A. Schumpetera koncepcja przemian ustrojowych / Aleksandra LITYŃSKA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 75-82. - ISBN 83-7246-889-3
28
Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy = Jan Stanisław Lewiński - His Life and Work / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006), s. 129-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134165211. - ISSN 0208-7944
29
Funkcjonowanie funduszu spójności w Polsce / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2006), s. 15-23. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
30
Dorobek twórczy Adama Krzyżanowskiego = The Work of Adam Krzyżanowski / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005), s. 111-116. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/101526080. - ISSN 0208-7944
31
Samorząd terytorialny w III-ej Rzeczypospolitej / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004), s. 58-67. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
32
Instytucjonalne formy i techniki wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Institutional Form and Techniques of Supporting Small and Medium Size Enterprises / Aleksandra LITYŃSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / red. nauk. Marta Czyż, Zdzisław Cięciwa. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 27-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89388-63-4
33
Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej = The Views of Władysław Grabski on the Economy, Politics and Public Education / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004), s. 85-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/43750339. - ISSN 0208-7944
34
Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Aleksandra LITYŃSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 99-100. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
35
Słowo wstępne = Preface / Aleksandra LITYŃSKA // W: Szkice o ekonomii i ekonomistach. - Toruń: Wydawnictwo Mado, 2004. - S. 4-5. - ISBN 83-85228-94-2
36
Teoria cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego / Aleksandra LITYŃSKA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 231-238. - ISBN 83-7246-276-3
37
Władysław Zawadzki - życie i twórczość = Władysław Zawadzki - His Life and Work / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004), s. 105-111. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52748734. - ISSN 0208-7944
38
Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy / Aleksandra LITYŃSKA // W: Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939 / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2004), s. 5-12. - Bibliogr.
39
Wileński ośrodek myśli ekonomicznej w pierwszej połowie XIX wieku / Wojciech GIZA ; Promotor: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków, 2003. - 122 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego = The National Idea and the Problem of Social Bonds in the Work of Fryderyk Skarbek and Józef Skupiński / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003), s. 101-111. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13766. - ISSN 0208-7944
41
Polityka stabilizacyjna Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-2003 = Stabilisation Policy of National Bank of Poland in Years 1989-2003 / Aleksandra LITYŃSKA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003), s. 507-517. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
42
Podatek od towarów i usług w Polsce = VAT in Polish tax system / Aleksandra LITYŃSKA // W: Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - Information Processing - Mangement : Theory and Practice. T. 1, Economics / red. nauk. Marianna Księżyk. - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002. - S. 47-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-8-0
43
Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej / Aleksandra LITYŃSKA // W: Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2002), s. 3-14. - Bibliogr.
44
Miltona Friedmana myśli o polityce i ekonomii = Milton Friedman's Political and Economic Thought / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001), s. 99-106. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10695. - ISSN 0208-7944
45
Polityka stabilizacji cen w koncepcji ekonomistów Szkoły Krakowskiej / Aleksandra LITYŃSKA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 175-185. - ISBN 83-7246-054-X
46
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 2 (2001), s. 251-256. - Tytuł numeru: Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych. - ISSN 1429-673X
47
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego / Aleksandra LITYŃSKA. - Wyd. 4. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 73 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-108-5
48
Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego / Aleksandra LITYŃSKA // W: Szkoła narodowa w Polsce / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2000), s. 3-19
49
Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec w okresie transformacji systemowej = Economic Co-operation between Poland and Germany in the Period of System Transformation / Aleksandra LITYŃSKA // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 105-110. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
50
Liberalna koncepcja państwa Miltona Friedmana = Liberal Theory of State by Milton Friedman / Aleksandra LITYŃSKA // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / red. nauk. Rafał Pajda. - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2000. - S. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-0-5
51
Wolność i demokracja w poglądach Miltona Friedman / Aleksandra LITYŃSKA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wisła, 23-25 wrzesień 1999 / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 63-70. - ISBN 83-7246-026-4
52
Metodologiczne aspekty rozwoju ekonomii polskiej w okresie międzywojennym = Methodological Aspects of the Development of Polish Economic Theory in Inter-War Period / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999), s. 5-12. - Summ. - ISSN 0208-7944
53
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego / Aleksandra LITYŃSKA. - Wyd. 3. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 73 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-57-7
54
Idea gospodarstwa narodowego w pracach przedstawicieli polskiej szkoły historycznej w ekonomii = Idea of National Household in Works of Representatives of Polish Historical School in Economy / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 21-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
55
Profesor Wiktor Boniecki (1918-1997) / Aleksandra LITYŃSKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(41) (1997), s. 4-5
56
Problemy metodologiczne w polskiej myśli ekonomicznej okresu międzywojennego / Aleksandra LITYŃSKA // W: Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej : materiały z konferencji, Wisła 22-27.10.1997 / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 29-38. - ISBN 83-87265-19-5
57
Polska koncepcja polityki antykryzysowej w latach 1930-1935 = Concept of Poland's Anti-crisis Policy between 1930-1935 / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 490 (1997), s. 89-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
58
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego / Aleksandra LITYŃSKA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 88 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-38-6
59
Ekonomiści Szkoły Krakowskiej o gospodarczej roli państwa w okresie międzywojennym = Economists of Cracow School on State's Economic Role in Pre-war Poland / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996), s. 5-12. - Summ. - ISSN 0208-7944
60
Inwestycje zagraniczne w Polsce / Aleksandra LITYŃSKA // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 201-210. - ISBN 83-86077-913
61
Idee fizjokratyczne w twórczości profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego = Physiocratic Ideas in the Works of Jagiellonian University Scholars / Aleksandra LITYŃSKA // W: Fizjokratyzm wczoraj i dziś : ekonomia, filozofia, polityka = Physiocracy Yesterday and Today : Economy - Philosophy - Politics / red. Janina Rosicka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 171-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-79-3
62
Idea narodowa w pracach Stanisława Głąbińskiego = The National Idea in the Works of Stanisław Głąbiński / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 450 (1995), s. 127-139. - Summ. - ISSN 0208-7944
63
Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga / Mirosław Czerwiński ; Promotor: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków, 1995. - 215 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
64
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego / Aleksandra LITYŃSKA ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 88 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-38-6
65
Polska szkoła historyczna w ekonomii = Polish Historical School in Economics / Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994. - 99, [2] s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 20). - ISBN 83-85579-92-3
66
Poglądy ekonomiczne Leona Bilińskiego = Leon Biliński's Views on Economy / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 434 (1994), s. 63-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
67
Poglądy ekonomiczne Leopolda Caro = Economic Views of Leopold Caro / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993), s. 55-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
68
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993 / A. KOWALSKI, A. LITYŃSKA, J. RAGANIEWICZ, A. RYBARSKI, B. SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
69
Kapitał zagraniczny w procesie restrukturyzacji gospodarki polskiej / Aleksandra LITYŃSKA // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 51-54
70
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej = History of Economic Studies in Kraków until World War II / Aleksandra LITYŃSKA. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. - 77 [2] s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 15). - ISBN 83-04-04097-2
71
Problemy finansowe rządów parlamentarnych II Rzeczypospolitej = Financial Problems of the Second Republic Parliamentary Government / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992), s. 75-85. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
72
Poglądy społeczno-prawne Feliksa Słotwińskiego = Social and Economic Ideas of Feliks Słotwiński / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992), s. 55-65. - Summ. - ISSN 0208-7944
73
Ekonomia krakowska w końcu XIX i na początku XX wieku = Theoretical Economy in Poland at the End of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991), s. 101-111. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
74
Polska myśl ekonomiczna u progu niepodległości i w pierwszym dziesięcioleciu Polski Odrodzonej = Polish Economic Thought on the Threshold of Independence and during the First Decade of Poland Reborn / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 31-43. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
75
Proces wyodrębniania się ekonomii politycznej z nauk prawniczych na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Część II) = Political Economy in Jagiellonian University in Galicia Period / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
76
Proces wyodrębniania się ekonomii politycznej z nauk prawniczych na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. 1 = Political Economics in the Jagiellonian University under Austrian Rule. Part 1 / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989), s. 101-115. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
77
Adama Krzyżanowskiego myśli o ekonomii, polityce i moralności / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 2 (61) (1989), s. 71-80. - Bibliogr. - ISSN 0137-4184
78
Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : Adam Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski / Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 199 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
79
Liberalizm ekonomistów Szkoły Krakowskiej = Liberalism of Economists from Cracow School / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 254 (1988), s. 33-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
80
Roman Rybarski jako ekonomista / Aleksandra LITYŃSKA // W: Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987. - Kraków: PAX, 1987. - S. 23-51
81
Dorobek twórczy Edwarda Taylora (cz.II) = Creative Output of Edward Taylor / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 232 (1987), s. 47-65. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
82
Adam Krzyżanowski - życie i twórczość = Adam Krzyżanowski: Life and Activity / Aleksandra LITYŃSKA // Ekonomista. - nr 3 (1986), s. 691-709. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
83
Badania nad strukturą gospodarki Polski międzywojennej Henryka Tennenbauma = Henryk Tennenbaum's Studies over the Structure of Polish Economy in the Period 1918-1939 / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985), s. 177-192. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
84
Działalność naukowa i publicystyczna Edwarda Taylora = Scientific and Publicistic Activities of Edward Taylor / Aleksandra LITYŃSKA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1985), s. 343-356. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17069/1/024%20ALEKSANDRA%20LITY%C5%83SKA.pdf. - ISSN 0035-9629
85
Dorobek twórczy Edwarda Taylora (cz. 1) = Edward Taylor's Creative Output / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 187 (1984), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
86
Szkoła krakowska (1921-1939) = Cracow School / Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 202 s. ; 25 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0208-7944 ; nr 59)
87
Koncepcje polityki antykryzysowej Adama Krzyżanowskiego = A. Krzyżanowski's Conceptions of Anti-crisis Policy / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 51-65. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
88
Światopogląd społeczno-polityczny Adama Krzyżanowskiego = Socio-political Philosophy of A. Krzyżanowski / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 33-49. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
89
Teoria cyklu koniunkturalnego oraz idee liberalizmu w pracach Edwarda Taylora = The Theory of Economic Trend and Conceptions of Liberalism in the Works of E. Taylor / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 ([1981]), s. 101-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
90
Twórczość naukowa i publicystyczna Ferdynanda Zweiga = Ferdinand Zweig's Scientific and Publicistic Output / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 119 (1979), s. 123-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
91
Ekonomia polityczna, teoria wartości i ceny oraz polityka gospodarcza w pracach Ferdynanda Zweiga = Political Economy, Value and -Price Theory, and Economic Policy in the Works of Ferdinand Zweig / Aleksandra LITYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 119 (1979), s. 35-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
92
Przedmiot i metoda badań ekonomii w ujęciu Adama Krzyżanowskiego / Aleksandra LITYŃSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 26 (1978), s. 111-116. - Bibliogr.
93
Adam Heydel - życie i twórczość / Aleksandra LITYŃSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 26 (1978), s. 117-130. - Bibliogr.
94
Próba oceny modelu wzrostu gospodarczego Polski przedwrześniowej Adama Krzyżanowskiego / Aleksandra LITYŃSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 27 (1978), s. 67-79. - Bibliogr.
95
Teoria cyklu koniunkturalnego Adama Krzyżanowskiego / Aleksandra LITYŃSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 25 (1976), s. 243-248. - Bibliogr.
96
Teoria wartości i ceny Adama Krzyżanowskiego / Aleksandra LITYŃSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 23 (1975), s. 97-102. - Bibliogr.
97
Poglądy społeczno-ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego / Aleksandra LITYŃSKA ; Promotor: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków, 1973. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Poglądy Adama Krzyżanowskiego na temat inflacji i stabilizacji waluty polskiej / Aleksandra LITYŃSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 21 (1973), s. 83-97. - Bibliogr.
99
Poglądy Adama Krzyżanowskiego na istotę i funkcje pieniądza / Aleksandra LITYŃSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 18 (1972), s. 137-147. - Bibliogr.
100
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 32 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
101
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 29 s. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. przy art.
102
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 27 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
103
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 32 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
104
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 38 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
105
Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939 / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 32 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
106
Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939 / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 36 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
107
Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 35 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
108
Szkoła narodowa w Polsce / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 35 s. ; 30 cm
1
Lityńska A., (2016), Znaczenie teorii Michała Kaleckiego w świetle doświadczeń światowego kryzysu finansowego początku XXI w., "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 259, s. 70-79; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=226770&from=publication
2
Lityńska A., (2015), Poglądy ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego. [W:] Lohman W. (red.), Adam Krzyżanowski 1873-1963 : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 czerwca 2013 r, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, s. 27-37.
3
Lityńska A., (2015), Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 81-92; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/517
4
Lityńska A., (2014), Rozważania Miltona Friedmana o demokracji i nierównościach społecznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 180, s. 136-144; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=107243&from=publication
5
Lityńska A., (2013), Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II-ej Rzeczypospolitej. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym, s. 5-17.
6
Lityńska A., (2012), Koncepcja gospodarstwa społecznego Mieczysława Bochenka i Józefa Milewskiego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 101, s. 199-207.
7
Lityńska A., (2012), Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 897, s. 135-145.
8
Lityńska A., (2012), Program Władysława Grabskiego dotyczący reform gospodarczych i finansowych II Rzeczypospolitej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 75-80.
9
Lityńska A., (2011), Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne, s. 5-16.
10
Lityńska A., (2010), Idea silnego państwa w koncepcji Eugeniusza Kwiatkowskiego. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 200-206.
11
Lityńska A., (2010), Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 115-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674432
12
Lityńska A., Giza W., Skrzyński T., (2010), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
13
Lityńska A., (2009), Eugeniusz Kwiatkowski : życie i dzieło, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 1-7.
14
Lityńska A., (2009), Michał Kalecki o ekonomicznej roli państwa w okresie światowego kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wieku. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3], s. 4-10.
15
Lityńska A., (2009), Światowy kryzys finansowy : przyczyny i skutki gospodarcze. [W:] Fatuła D. (red.), Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 9-16.
16
Lityńska A., (2008), Keynes a Friedman - odmienne programy rozwoju gospodarczego i stabilizacji cen. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 9-17.
17
Lityńska A., (2008), Czołowi przedstawiciele polskiej szkoły historycznej w ekonomii w okresie międzywojennym, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 6, s. 363-373.
18
Lityńska A., (2008), Bezrobocie w Polsce w 2007 roku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 11-16.
19
Lityńska A., (2008), Działalność gospodarcza Eugeniusza Kwiatkowskiego w okresie II Rzeczypospolitej. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2], s. 4-14.
20
Lityńska A., (2007), Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1], s. 4-13.
21
Lityńska A., (2007), Powstanie nauki ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 89-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/150064176
22
Lityńska A., (2007), Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 179-185; https://bazekon.uek.krakow.pl/136103680
23
Lityńska A., (2007), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce miasta Krakowa. [W:] Waszkielewicz W. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 74-81.
24
Lityńska A., (2007), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2004-2009, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 39-48.
25
Lityńska A., (2006), Romana Rybarskiego idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939, s. 4-17.
26
Lityńska A., (2006), Idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczpospolitej w ujęciu Romana Rybarskiego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 4, s. 149-160.
27
Lityńska A., (2006), Józefa A. Schumpetera koncepcja przemian ustrojowych. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 75-82.
28
Lityńska A., (2006), Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 129-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/134165211
29
Lityńska A., (2006), Funkcjonowanie funduszu spójności w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 15-23.
30
Lityńska A., (2005), Dorobek twórczy Adama Krzyżanowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 111-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/101526080
31
Lityńska A., (2004), Samorząd terytorialny w III-ej Rzeczypospolitej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 58-67.
32
Lityńska A., (2004), Instytucjonalne formy i techniki wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Czyż M., Cięciwa Z. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 27-36.
33
Lityńska A., (2004), Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 85-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/43750339
34
Lityńska A., (2004), Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 99-100.
35
Lityńska A., (2004), Słowo wstępne. [W:] Szkice o ekonomii i ekonomistach, Toruń : Wydawnictwo Mado, s. 4-5.
36
Lityńska A., (2004), Teoria cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 231-238.
37
Lityńska A., (2004), Władysław Zawadzki - życie i twórczość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 105-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/52748734
38
Lityńska A., (2004), Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939, s. 5-12.
39
Giza W., (2003), Wileński ośrodek myśli ekonomicznej w pierwszej połowie XIX wieku, Prom. Lityńska A., Kraków : , 122 k.
40
Lityńska A., (2003), Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 101-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/13766
41
Lityńska A., (2003), Polityka stabilizacyjna Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-2003, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", T. 48, z. 2, s. 507-517.
42
Lityńska A., (2002), Podatek od towarów i usług w Polsce. [W:] Księżyk M. (red.), Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka, T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 47-54.
43
Lityńska A., (2002), Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego, s. 3-14.
44
Lityńska A., (2001), Miltona Friedmana myśli o polityce i ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 99-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/10695
45
Lityńska A., (2001), Polityka stabilizacji cen w koncepcji ekonomistów Szkoły Krakowskiej. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 175-185.
46
Lityńska A., (2001), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej", nr 2, s. 251-256.
47
Lityńska A., (2001), Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 73 s.
48
Lityńska A., (2000), Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Szkoła narodowa w Polsce, s. 3-19.
49
Lityńska A., (2000), Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec w okresie transformacji systemowej. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 105-110.
50
Lityńska A., (2000), Liberalna koncepcja państwa Miltona Friedmana. [W:] Pajda R. (red.), Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 13-20.
51
Lityńska A., (1999), Wolność i demokracja w poglądach Miltona Friedman. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wisła, 23-25 wrzesień 1999, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 63-70.
52
Lityńska A., (1999), Metodologiczne aspekty rozwoju ekonomii polskiej w okresie międzywojennym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 5-12.
53
Lityńska A., (1998), Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 73 s.
54
Lityńska A., (1998), Idea gospodarstwa narodowego w pracach przedstawicieli polskiej szkoły historycznej w ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 21-31.
55
Lityńska A., (1997), Profesor Wiktor Boniecki (1918-1997), "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2(41), s. 4-5.
56
Lityńska A., (1997), Problemy metodologiczne w polskiej myśli ekonomicznej okresu międzywojennego. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej : materiały z konferencji, Wisła 22-27.10.1997, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 29-38.
57
Lityńska A., (1997), Polska koncepcja polityki antykryzysowej w latach 1930-1935, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 89-97.
58
Lityńska A., (1996), Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
59
Lityńska A., (1996), Ekonomiści Szkoły Krakowskiej o gospodarczej roli państwa w okresie międzywojennym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 5-12.
60
Lityńska A., (1996), Inwestycje zagraniczne w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 201-210.
61
Lityńska A., (1996), Idee fizjokratyczne w twórczości profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. [W:] Rosicka J. (red.), Fizjokratyzm wczoraj i dziś : ekonomia, filozofia, polityka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 171-181.
62
Lityńska A., (1995), Idea narodowa w pracach Stanisława Głąbińskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 127-139.
63
Czerwiński M., (1995), Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga, Prom. Lityńska A., Kraków : , 215 k.
64
Lityńska A., (1995), Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Dach Z. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
65
Lityńska A., (1994), Polska szkoła historyczna w ekonomii, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 20), Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 99, [2] s.
66
Lityńska A., (1994), Poglądy ekonomiczne Leona Bilińskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 63-73.
67
Lityńska A., (1993), Poglądy ekonomiczne Leopolda Caro, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 55-64.
68
Kowalski A., Lityńska A., Raganiewicz J., Rybarski A., Szopa B., (1993), Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 137 s.
69
Lityńska A., (1993), Kapitał zagraniczny w procesie restrukturyzacji gospodarki polskiej. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-54.
70
Lityńska A., (1992), Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 15), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 77 [2] s.
71
Lityńska A., (1992), Problemy finansowe rządów parlamentarnych II Rzeczypospolitej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 75-85.
72
Lityńska A., (1992), Poglądy społeczno-prawne Feliksa Słotwińskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 55-65.
73
Lityńska A., (1991), Ekonomia krakowska w końcu XIX i na początku XX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 101-111.
74
Lityńska A., (1991), Polska myśl ekonomiczna u progu niepodległości i w pierwszym dziesięcioleciu Polski Odrodzonej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 31-43.
75
Lityńska A., (1989), Proces wyodrębniania się ekonomii politycznej z nauk prawniczych na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Część II), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 5-23.
76
Lityńska A., (1989), Proces wyodrębniania się ekonomii politycznej z nauk prawniczych na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. 1, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 101-115.
77
Lityńska A., (1989), Adama Krzyżanowskiego myśli o ekonomii, polityce i moralności, "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego", z. 2 (61), s. 71-80.
78
Lityńska A., (1988), Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej: Adam Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 199 s.
79
Lityńska A., (1988), Liberalizm ekonomistów Szkoły Krakowskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 254, s. 33-50.
80
Lityńska A., (1987), Roman Rybarski jako ekonomista. [W:] Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987, Kraków : PAX, s. 23-51.
81
Lityńska A., (1987), Dorobek twórczy Edwarda Taylora (cz.II), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 47-65.
82
Lityńska A., (1986), Adam Krzyżanowski - życie i twórczość, "Ekonomista", nr 3, s. 691-709.
83
Lityńska A., (1985), Badania nad strukturą gospodarki Polski międzywojennej Henryka Tennenbauma, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 177-192.
84
Lityńska A., (1985), Działalność naukowa i publicystyczna Edwarda Taylora, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 343-356; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17069/1/024%20ALEKSANDRA%20LITY%C5%83SKA.pdf
85
Lityńska A., (1984), Dorobek twórczy Edwarda Taylora (cz. 1), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 187, s. 5-18.
86
Lityńska A., (1983), Szkoła krakowska (1921-1939), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 59), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 202 s.
87
Lityńska A., (1982), Koncepcje polityki antykryzysowej Adama Krzyżanowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 51-65.
88
Lityńska A., (1982), Światopogląd społeczno-polityczny Adama Krzyżanowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 33-49.
89
Lityńska A., (1981), Teoria cyklu koniunkturalnego oraz idee liberalizmu w pracach Edwarda Taylora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 101-116.
90
Lityńska A., (1979), Twórczość naukowa i publicystyczna Ferdynanda Zweiga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 123-146.
91
Lityńska A., (1979), Ekonomia polityczna, teoria wartości i ceny oraz polityka gospodarcza w pracach Ferdynanda Zweiga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 35-46.
92
Lityńska A., (1978), Przedmiot i metoda badań ekonomii w ujęciu Adama Krzyżanowskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 111-116.
93
Lityńska A., (1978), Adam Heydel - życie i twórczość, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 117-130.
94
Lityńska A., (1978), Próba oceny modelu wzrostu gospodarczego Polski przedwrześniowej Adama Krzyżanowskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 27, s. 67-79.
95
Lityńska A., (1976), Teoria cyklu koniunkturalnego Adama Krzyżanowskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 243-248.
96
Lityńska A., (1975), Teoria wartości i ceny Adama Krzyżanowskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 23, s. 97-102.
97
Lityńska A., (1973), Poglądy społeczno-ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego, Prom. Lityńska A., Kraków : , 195 k.
98
Lityńska A., (1973), Poglądy Adama Krzyżanowskiego na temat inflacji i stabilizacji waluty polskiej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 21, s. 83-97.
99
Lityńska A., (1972), Poglądy Adama Krzyżanowskiego na istotę i funkcje pieniądza, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 18, s. 137-147.
100
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym, (2013), Lityńska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 32 k.
101
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne, (2011), Lityńska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 29 s.
102
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3], (2009), Lityńska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 27 s.
103
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2], (2008), Lityńska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 32 s.
104
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1], (2007), Lityńska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 38 s.
105
Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939, (2006), Lityńska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 s.
106
Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939, (2004), Lityńska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 s.
107
Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego, (2002), Lityńska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 s.
108
Szkoła narodowa w Polsce, (2000), Lityńska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 s.
1
@article{UEK:2168307281,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Znaczenie teorii Michała Kaleckiego w świetle doświadczeń światowego kryzysu finansowego początku XXI w.",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "259",
pages = "70-79",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=226770&from=publication},
}
2
@inbook{UEK:2168301785,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Poglądy ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego",
booktitle = "Adam Krzyżanowski 1873-1963 : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 czerwca 2013 r.",
pages = "27-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7676-211-1",
}
3
@article{UEK:2168298081,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "81-92",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0605},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/517},
}
4
@article{UEK:2168283401,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Rozważania Miltona Friedmana o demokracji i nierównościach społecznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "180",
pages = "136-144",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=107243&from=publication},
}
5
@unpublished{UEK:2168286475,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II-ej Rzeczypospolitej",
booktitle = "Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym",
pages = "5-17",
year = "2013",
}
6
@article{UEK:2168241598,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Koncepcja gospodarstwa społecznego Mieczysława Bochenka i Józefa Milewskiego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "101",
pages = "199-207",
adress = "",
year = "2012",
}
7
@article{UEK:2168259810,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "897",
pages = "135-145",
year = "2012",
}
8
@article{UEK:2168236600,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Program Władysława Grabskiego dotyczący reform gospodarczych i finansowych II Rzeczypospolitej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "75-80",
year = "2012",
}
9
@unpublished{UEK:2168251820,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym",
booktitle = "Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne",
pages = "5-16",
year = "2011",
}
10
@inbook{UEK:2168230048,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Idea silnego państwa w koncepcji Eugeniusza Kwiatkowskiego",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej",
pages = "200-206",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-486-6",
}
11
@article{UEK:53211,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "115-123",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170674432},
}
12
@book{UEK:2168241600,
author = "Aleksandra Lityńska and Wojciech Giza and Tomasz Skrzyński",
title = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-509-8",
}
13
@article{UEK:2165806348,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Eugeniusz Kwiatkowski : życie i dzieło",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "1-7",
year = "2009",
}
14
@unpublished{UEK:2168222386,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Michał Kalecki o ekonomicznej roli państwa w okresie światowego kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wieku",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3]",
pages = "4-10",
year = "2009",
}
15
@inbook{UEK:2165622124,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Światowy kryzys finansowy : przyczyny i skutki gospodarcze",
booktitle = "Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "9-16",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-090-8",
}
16
@inbook{UEK:2168256136,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Keynes a Friedman - odmienne programy rozwoju gospodarczego i stabilizacji cen",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych",
pages = "9-17",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-416-3",
}
17
@article{UEK:2165963489,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Czołowi przedstawiciele polskiej szkoły historycznej w ekonomii w okresie międzywojennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "6",
pages = "363-373",
year = "2008",
}
18
@article{UEK:2165809125,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Bezrobocie w Polsce w 2007 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "11-16",
year = "2008",
}
19
@unpublished{UEK:2168222374,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Działalność gospodarcza Eugeniusza Kwiatkowskiego w okresie II Rzeczypospolitej",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2]",
pages = "4-14",
year = "2008",
}
20
@unpublished{UEK:2168222060,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1]",
pages = "4-13",
year = "2007",
}
21
@article{UEK:51084,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Powstanie nauki ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "89-96",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150064176},
}
22
@article{UEK:50704,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "179-185",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136103680},
}
23
@inbook{UEK:2168340495,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce miasta Krakowa",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej",
pages = "74-81",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-7464-153-1",
}
24
@article{UEK:2165810531,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2004-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "39-48",
year = "2007",
}
25
@unpublished{UEK:2168326483,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Romana Rybarskiego idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej",
booktitle = "Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939",
pages = "4-17",
year = "2006",
}
26
@article{UEK:52517,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczpospolitej w ujęciu Romana Rybarskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "4",
pages = "149-160",
year = "2006",
}
27
@inbook{UEK:2168241764,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Józefa A. Schumpetera koncepcja przemian ustrojowych",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka",
pages = "75-82",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-889-3",
}
28
@article{UEK:51296,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "129-135",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134165211},
}
29
@article{UEK:2165812919,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Funkcjonowanie funduszu spójności w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "15-23",
year = "2006",
}
30
@article{UEK:52555,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Dorobek twórczy Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "111-116",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/101526080},
}
31
@article{UEK:2166048408,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Samorząd terytorialny w III-ej Rzeczypospolitej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "58-67",
year = "2004",
}
32
@inbook{UEK:2168232410,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Instytucjonalne formy i techniki wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne ",
pages = "27-36",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2004",
isbn = "83-89388-63-4",
}
33
@article{UEK:2168220366,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "85-95",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/43750339},
}
34
@misc{UEK:2168218094,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "99-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
35
@misc{UEK:2168320051,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Szkice o ekonomii i ekonomistach",
pages = "4-5",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Mado",
year = "2004",
isbn = "83-85228-94-2",
}
36
@inbook{UEK:2168241968,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Teoria cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna",
pages = "231-238",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-276-3",
}
37
@article{UEK:2168219414,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Władysław Zawadzki - życie i twórczość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "105-111",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/52748734},
}
38
@unpublished{UEK:2168251796,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy",
booktitle = "Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939",
pages = "5-12",
year = "2004",
}
39
@unpublished{UEK:2168251708,
author = "Wojciech Giza",
title = "Wileński ośrodek myśli ekonomicznej w pierwszej połowie XIX wieku",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
40
@article{UEK:2168220952,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "101-111",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13766},
}
41
@article{UEK:2168256794,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polityka stabilizacyjna Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-2003",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "T. 48, z. 2",
pages = "507-517",
year = "2003",
}
42
@inbook{UEK:2168256820,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Podatek od towarów i usług w Polsce",
booktitle = "Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji ",
pages = "47-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2002",
isbn = "83-916384-8-0",
}
43
@unpublished{UEK:2168251774,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Władysława Grabskiego myśli o gospodarce, polityce i edukacji obywatelskiej",
booktitle = "Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego",
pages = "3-14",
year = "2002",
}
44
@article{UEK:2168230578,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Miltona Friedmana myśli o polityce i ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "99-106",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10695},
}
45
@inbook{UEK:2168259762,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polityka stabilizacji cen w koncepcji ekonomistów Szkoły Krakowskiej",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw",
pages = "175-185",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7246-054-X",
}
46
@article{UEK:2168320695,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
number = "2",
pages = "251-256",
adress = "",
year = "2001",
}
47
@book{UEK:2168241844,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-7252-108-5",
}
48
@unpublished{UEK:2168251756,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego",
booktitle = "Szkoła narodowa w Polsce",
pages = "3-19",
year = "2000",
}
49
@inbook{UEK:2168249394,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "105-110",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
50
@inbook{UEK:2168308613,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Liberalna koncepcja państwa Miltona Friedmana",
booktitle = "Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej",
pages = "13-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2000",
isbn = "83-914035-0-5",
}
51
@inbook{UEK:2168251866,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Wolność i demokracja w poglądach Miltona Friedman",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wisła, 23-25 wrzesień 1999",
pages = "63-70",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7246-026-4",
}
52
@article{UEK:2168238372,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Metodologiczne aspekty rozwoju ekonomii polskiej w okresie międzywojennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "5-12",
year = "1999",
}
53
@book{UEK:2168241842,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-87239-57-7",
}
54
@article{UEK:2168251680,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Idea gospodarstwa narodowego w pracach przedstawicieli polskiej szkoły historycznej w ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "21-31",
year = "1998",
}
55
@misc{UEK:2168346274,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Profesor Wiktor Boniecki (1918-1997)",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2(41)",
pages = "4-5",
year = "1997",
}
56
@inbook{UEK:2168243698,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Problemy metodologiczne w polskiej myśli ekonomicznej okresu międzywojennego",
booktitle = "Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej : materiały z konferencji, Wisła 22-27.10.1997",
pages = "29-38",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-87265-19-5",
}
57
@article{UEK:2168253564,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polska koncepcja polityki antykryzysowej w latach 1930-1935",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "89-97",
year = "1997",
}
58
@book{UEK:2168241836,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-38-6",
}
59
@article{UEK:2168238178,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Ekonomiści Szkoły Krakowskiej o gospodarczej roli państwa w okresie międzywojennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
60
@inbook{UEK:2168226188,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "201-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
61
@inbook{UEK:2168278775,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Idee fizjokratyczne w twórczości profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego",
booktitle = "Fizjokratyzm wczoraj i dziś : ekonomia, filozofia, polityka",
pages = "171-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-79-3",
}
62
@article{UEK:2168262792,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Idea narodowa w pracach Stanisława Głąbińskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "127-139",
year = "1995",
}
63
@unpublished{UEK:2168312675,
author = "Mirosław Czerwiński",
title = "Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
64
@book{UEK:2168241830,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-38-6",
}
65
@book{UEK:2168241736,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polska szkoła historyczna w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-85579-92-3",
}
66
@article{UEK:2168251160,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Poglądy ekonomiczne Leona Bilińskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "434",
pages = "63-73",
year = "1994",
}
67
@article{UEK:2168231610,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Poglądy ekonomiczne Leopolda Caro",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "402",
pages = "55-64",
year = "1993",
}
68
@book{UEK:2168244190,
author = "Aleksander Kowalski and Aleksandra Lityńska and Janusz Raganiewicz and Adam Rybarski and Bogumiła Szopa",
title = "Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
69
@inbook{UEK:2168254228,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Kapitał zagraniczny w procesie restrukturyzacji gospodarki polskiej",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "51-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
70
@book{UEK:2168242052,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1992",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-04-04097-2",
}
71
@article{UEK:2168251048,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Problemy finansowe rządów parlamentarnych II Rzeczypospolitej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "389",
pages = "75-85",
year = "1992",
}
72
@article{UEK:2168238706,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Poglądy społeczno-prawne Feliksa Słotwińskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "393",
pages = "55-65",
year = "1992",
}
73
@article{UEK:2168232014,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Ekonomia krakowska w końcu XIX i na początku XX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "101-111",
year = "1991",
}
74
@article{UEK:2168273300,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Polska myśl ekonomiczna u progu niepodległości i w pierwszym dziesięcioleciu Polski Odrodzonej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "31-43",
year = "1991",
url = {},
}
75
@article{UEK:2168235158,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Proces wyodrębniania się ekonomii politycznej z nauk prawniczych na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Część II)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "5-23",
year = "1989",
url = {},
}
76
@article{UEK:2168282263,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Proces wyodrębniania się ekonomii politycznej z nauk prawniczych na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. 1",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "101-115",
year = "1989",
}
77
@article{UEK:2168364868,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Adama Krzyżanowskiego myśli o ekonomii, polityce i moralności",
journal = "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego",
number = "z. 2 (61)",
pages = "71-80",
year = "1989",
}
78
@book{UEK:2168242258,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : Adam Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
79
@article{UEK:2168283715,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Liberalizm ekonomistów Szkoły Krakowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "254",
pages = "33-50",
year = "1988",
}
80
@inbook{UEK:2168290481,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Roman Rybarski jako ekonomista",
booktitle = "Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987",
pages = "23-51",
adress = "Kraków",
publisher = "PAX",
year = "1987",
}
81
@article{UEK:2168254798,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Dorobek twórczy Edwarda Taylora (cz.II)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "47-65",
year = "1987",
}
82
@article{UEK:2168265122,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Adam Krzyżanowski - życie i twórczość",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "691-709",
year = "1986",
}
83
@article{UEK:2168238902,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Badania nad strukturą gospodarki Polski międzywojennej Henryka Tennenbauma",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "177-192",
year = "1985",
}
84
@article{UEK:2168346792,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Działalność naukowa i publicystyczna Edwarda Taylora",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "343-356",
year = "1985",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17069/1/024%20ALEKSANDRA%20LITY%C5%83SKA.pdf},
}
85
@article{UEK:2168281431,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Dorobek twórczy Edwarda Taylora (cz. 1)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "187",
pages = "5-18",
year = "1984",
}
86
@book{UEK:2168242226,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Szkoła krakowska (1921-1939)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
issn = "0208-7944",
}
87
@article{UEK:2168280819,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Koncepcje polityki antykryzysowej Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "150",
pages = "51-65",
year = "1982",
}
88
@article{UEK:2168280811,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Światopogląd społeczno-polityczny Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "150",
pages = "33-49",
year = "1982",
}
89
@article{UEK:2168234472,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Teoria cyklu koniunkturalnego oraz idee liberalizmu w pracach Edwarda Taylora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "101-116",
year = "1981",
}
90
@misc{UEK:2168243804,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Twórczość naukowa i publicystyczna Ferdynanda Zweiga",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "123-146",
year = "1979",
}
91
@article{UEK:2168243786,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Ekonomia polityczna, teoria wartości i ceny oraz polityka gospodarcza w pracach Ferdynanda Zweiga",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "35-46",
year = "1979",
}
92
@article{UEK:2168242098,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Przedmiot i metoda badań ekonomii w ujęciu Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "26",
pages = "111-116",
year = "1978",
issn = "",
}
93
@misc{UEK:2168242100,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Adam Heydel - życie i twórczość",
booktitle = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "26",
pages = "117-130",
year = "1978",
issn = "",
}
94
@article{UEK:2168242176,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Próba oceny modelu wzrostu gospodarczego Polski przedwrześniowej Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "27",
pages = "67-79",
year = "1978",
issn = "",
}
95
@article{UEK:2168240742,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Teoria cyklu koniunkturalnego Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "243-248",
year = "1976",
issn = "",
}
96
@article{UEK:2168368872,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Teoria wartości i ceny Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "23",
pages = "97-102",
year = "1975",
issn = "",
}
97
@unpublished{UEK:2168305439,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Poglądy społeczno-ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
98
@article{UEK:2168368860,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Poglądy Adama Krzyżanowskiego na temat inflacji i stabilizacji waluty polskiej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "21",
pages = "83-97",
year = "1973",
issn = "",
}
99
@article{UEK:2168369976,
author = "Aleksandra Lityńska",
title = "Poglądy Adama Krzyżanowskiego na istotę i funkcje pieniądza",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "18",
pages = "137-147",
year = "1972",
issn = "",
}
100
@unpublished{UEK:2168286473,
title = "Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
101
@unpublished{UEK:2168251816,
title = "Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
102
@unpublished{UEK:2168222372,
title = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
103
@unpublished{UEK:2168222368,
title = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
104
@unpublished{UEK:2168222058,
title = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
105
@unpublished{UEK:2166564864,
author = " and ",
title = "Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
106
@unpublished{UEK:2168251792,
title = "Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
107
@unpublished{UEK:2168251760,
title = "Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
108
@unpublished{UEK:2168251752,
title = "Szkoła narodowa w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID