Publications of the selected author

Peretiatkowicz Roman

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economics of Commodity Trading,

1

Title:
Organizacja ośrodków handlowo-usługowych dla obsługi ruchu turystycznego na wsi i w małych miastach = Organization of Shopping and Services Centres for Tourists in Villages and Small Towns
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 6, nr 1 (1967) , s. 41-61. - Rez., summ.
Nr:
2168280553
article
See main document
2

Author:
Henryk Landesberg , Bogdan Kołodziejek , Fedor Rocco , Willy Köppert , Jan Drozdowicz , Józefa Kramer , Tadeusz Szelążek , Eugeniusz Michalski , Tadeusz Romanowski , Leon Buczowski , Jerzy Petri , Eugeniusz Garbacik , Zbigniew Zakrzewski , Mirosław Bogusławski , Andrzej Szpanderski , Franciszek Łoś , Istvan Kazsmer , Roman Peretiatkowicz , Cecylia Bitter , Wilhelm Jampel
Title:
Dyskusja
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego1965. - R. 10, z. 4, s. 11-47
Nr:
2168358270
voice in discussion / interview
3

Title:
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
296 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/29
Nr:
2168305047
doctoral dissertation
1
Organizacja ośrodków handlowo-usługowych dla obsługi ruchu turystycznego na wsi i w małych miastach = Organization of Shopping and Services Centres for Tourists in Villages and Small Towns / Roman PERETIATKOWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 6, nr 1 (1967), s. 41-61. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
2
Dyskusja / Henryk Landesberg, Bogdan Kołodziejek, Fedor Rocco, Willi Köppert, Jan Drozdowicz, Józefa Kramer, Tadeusz Szelążek, Eugeniusz Michalski, Tadeusz Romanowski, Leon Buczowski, Jerzy Petri, Eugeniusz GARBACIK, Zbigniew Zakrzewski, Mirosław Bogusławski, Andrzej Szpanderski, Franciszek Łoś, Istvan Kazsmer, Roman PERETIATKOWICZ, Cecylia Bitter, Wilhelm Jampel // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 10, z. 4 (1965), s. 11-47
3
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej / Roman PERETIATKOWICZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - 296 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Peretiatkowicz R., (1967), Organizacja ośrodków handlowo-usługowych dla obsługi ruchu turystycznego na wsi i w małych miastach, "Problemy Ekonomiczne", R. 6, nr 1, s. 41-61.
2
Landesberg H., Kołodziejek B., Rocco F., Köppert W., Drozdowicz J., Kramer J., Szelążek T., Michalski E., Romanowski T., Buczowski L., Petri J., Garbacik E., Zakrzewski Z., Bogusławski M., Szpanderski A., Łoś F., Kazsmer I., Peretiatkowicz R., Bitter C., Jampel W., (1965), Dyskusja, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 10, z. 4, s. 11-47.
3
Peretiatkowicz R., (1960), Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 296 k.
1
@article{UEK:2168280553,
author = "Roman Peretiatkowicz",
title = "Organizacja ośrodków handlowo-usługowych dla obsługi ruchu turystycznego na wsi i w małych miastach",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 6, 1",
pages = "41-61",
year = "1967",
}
2
@misc{UEK:2168358270,
author = "Henryk Landesberg and Bogdan Kołodziejek and Fedor Rocco and Willy Köppert and Jan Drozdowicz and Józefa Kramer and Tadeusz Szelążek and Eugeniusz Michalski and Tadeusz Romanowski and Leon Buczowski and Jerzy Petri and Eugeniusz Garbacik and Zbigniew Zakrzewski and Mirosław Bogusławski and Andrzej Szpanderski and Franciszek Łoś and Istvan Kazsmer and Roman Peretiatkowicz and Cecylia Bitter and Wilhelm Jampel",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 10, z. 4",
pages = "11-47",
year = "1965",
}
3
@unpublished{UEK:2168305047,
author = "Roman Peretiatkowicz",
title = "Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID