Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Metody finansowania świadczeń emerytalno-rentowych i ich wpływ na gospodarkę = Methods for Financing Retirement Pensions and Disability Allowances and their Impact on the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 542 (2000) , s. 51-62. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168232356
article
2

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansów, Polska, Łódź, Polska, od 1997-10-16 do 1997-10-19
Title:
Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych - układ przestrzenny
Source:
Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy / red. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych - Łódź: Absolwent, 1997, s. 246-264
ISBN:
83-86840-45-5
Nr:
2168297729
chapter in conference materials
3

Author:
Title:
Prognoza polityki społecznej państwa i systemu ubezpieczeń społecznych do 2000 r.
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[106]-25[130]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265906
chapter in unpublished scientific work
4

Title:
Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 35-54
Nr:
2168263572
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Polityka fiskalna Polski w układzie przestrzennym : studium empiryczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
54, [4] k.: il.; 30 cm
Research program:
61/KF/2/96/S
Signature:
NP-425/Magazyn
Nr:
2168263896
unpublished scientific work
2

Title:
Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Pietraś Katarzyna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
55 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-321/Magazyn
Nr:
2168263904
unpublished scientific work
1
Metody finansowania świadczeń emerytalno-rentowych i ich wpływ na gospodarkę = Methods for Financing Retirement Pensions and Disability Allowances and their Impact on the Economy / Piotr KUROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 542 (2000), s. 51-62. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10680. - ISSN 0208-7944
2
Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych - układ przestrzenny / Stanisław OWSIAK, Piotr KUROWSKI, Krzysztof STEPANIUK // W: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy / red. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych . - Łódź: Absolwent, 1997. - S. 246-264. - ISBN 83-86840-45-5
3
Prognoza polityki społecznej państwa i systemu ubezpieczeń społecznych do 2000 r. / Piotr KUROWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[106]-25[130]
4
Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce / Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA, Piotr Stefan KUROWSKI // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 35-54
5
Polityka fiskalna Polski w układzie przestrzennym : studium empiryczne / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Piotr KUROWSKI, Krzysztof STEPANIUK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 54, [4] k. : il. ; 30 cm
6
Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Wiesław ŚLAGA ; kwerenda źródłowa: Katarzyna Pietraś, Piotr Kurowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 55 k. : il. ; 30 cm
1
Kurowski P., (2000), Metody finansowania świadczeń emerytalno-rentowych i ich wpływ na gospodarkę, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 51-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/10680
2
Owsiak S., Kurowski P., Stepaniuk K., (1997), Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych - układ przestrzenny. [W:] Piotrowska-Marczak K., Wypych M. (red.), Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy, Łódź : Absolwent, s. 246-264.
3
Kurowski P., (1996), Prognoza polityki społecznej państwa i systemu ubezpieczeń społecznych do 2000 r.. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[106]-25[130].
4
Młynarczyk-Misiuda J., Kurowski P., (1996), Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce. [W:] zebrał ma., publikacji Ryszard SZEWCZYK (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-54.
5
Kurowski P., Stepaniuk K., Owsiak S., (1997), Polityka fiskalna Polski w układzie przestrzennym: studium empiryczne, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54, [4] k.
6
Ślaga W., Owsiak S., (1995), Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 k.
1
@article{UEK:2168232356,
author = "Piotr Kurowski",
title = "Metody finansowania świadczeń emerytalno-rentowych i ich wpływ na gospodarkę",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "542",
pages = "51-62",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10680},
}
2
@inbook{UEK:2168297729,
author = "Stanisław Owsiak and Piotr Kurowski and Krzysztof Stepaniuk",
title = "Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych - układ przestrzenny",
booktitle = "Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy ",
pages = "246-264",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1997",
isbn = "83-86840-45-5",
}
3
@unpublished{UEK:2168265906,
author = "Piotr Kurowski",
title = "Prognoza polityki społecznej państwa i systemu ubezpieczeń społecznych do 2000 r.",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[106]-25[130]",
year = "1996",
}
4
@inbook{UEK:2168263572,
author = "Jolanta Młynarczyk-Misiuda and Piotr Kurowski",
title = "Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
5
@unpublished{UEK:2168263896,
author = "Piotr Kurowski and Krzysztof Stepaniuk and Stanisław Owsiak",
title = "Polityka fiskalna Polski w układzie przestrzennym : studium empiryczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
6
@unpublished{UEK:2168263904,
author = "Wiesław Ślaga and Stanisław Owsiak",
title = "Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID