Publications of the selected author
1

Title:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
436 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nt. "Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe?", realizowanego przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2017-2018
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324613
See related chapters
2

Title:
Słowo wstępne
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 13-15
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324615
preface / summary
See main document
3

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym - poszukiwanie nowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego", Kraków, Polska, od 2015-05-14 do 2015-05-25
Title:
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-934124-6-4
Nr:
2168311777
conference materials
See related chapters
4

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym - poszukiwanie nowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego", Kraków, Polska, od 2015-05-14 do 2015-05-25
Title:
Słowo wstępne
Source:
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 7-10
ISBN:
978-83-934124-6-4
Nr:
2168311785
preface / summary
See main document
5

Author:
Stanisław Lis , Krzysztof Skuza
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym - poszukiwanie nowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego", Kraków, Polska, od 2015-05-14 do 2015-05-25
Title:
Analiza przyczyn niedorozwoju społeczno-gospodarczego regionu świętokrzyskiego oraz sposoby jego przezwyciężania
Source:
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 161-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-6-4
Nr:
2168311801
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Stanisław Lis , Krzysztof Skuza
Title:
Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej = Changes in Poles' Educational Aspirations During Transformation Period
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (75) (2015) , s. 46-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298287
article
7

Author:
Title:
Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii - zarys problemu = Controversies Surrounding Modern Economic Theory : General Remarks
Source:
Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. Bogusław Fiedor - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 58-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-06-5
Nr:
2168300961
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Analiza zmian w polskim handlu zagranicznym po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Source:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 35-41
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302977
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Conference:
Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu, Opole, Polska, od 2013-09-18 do 2013-09-20
Title:
Pozycja gospodarcza i wymiana handlowa Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne = The Economic Position of Poland and Trade between Poland and Other EU Member States within 2004-2012 - a Macroeconomic Perspective
Source:
Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s. 119-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-610-0
Nr:
2168292947
chapter in conference materials
10

Author:
Title:
Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne
Source:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 40-64
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287331
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Conference:
Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, Kraków, Polska, od 2012-05-24 do 2012-05-25
Title:
Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
521 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7252-638-0
Nr:
2168278619
conference materials
See related chapters
12

Title:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
462 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273458
See related chapters
13

Author:
Title:
Gospodarka Polski na rynku Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - analiza porównawcza
Source:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 319-340 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273480
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Stanisław Lis , Krzysztof Skuza
Conference:
Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, Kraków, Polska, od 2012-05-24 do 2012-05-25
Title:
Węzłowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej na świecie
Source:
Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 403-418
ISBN:
978-83-7252-638-0
Nr:
2168278641
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 : analiza empiryczna
Source:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013, s. 57-83
ISBN:
978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
Nr:
2168290191
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii - zarys problemu [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-12. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278599
chapter in conference materials
17

Author:
Stanisław Lis , Krzysztof Skuza
Title:
Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza = Cost-sharing Mechanisms of the Health Care Systems in Selected EU States : a Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 25-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267142
article
18

Author:
Renata Śliwa
Title:
Deregulacja a konkurencyjność sektora telekomunikacyjnego w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-242
Nr:
2168255406
doctoral dissertation
19

Author:
Title:
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-207
Nr:
2168226757
doctoral dissertation
20

Author:
Stanisław Lis , Mateusz Rosołowski
Title:
Europejskie systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność
Source:
Ekonomista. - nr 6 (2012) , s. 825-847 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168254918
article
21

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická Teória a Ekonomická Realita (ETER 2012), Bratislava, Słowacja, od 2012-10-09 do 2012-10-09
Title:
Dylematy współczesnej makroekonomii i polityki makroekonomicznej [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / red. Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012
ISBN:
978-80-225-3476-5
Nr:
2168304071
chapter in conference materials
22

Author:
Stanisław Lis , Krzysztof Skuza
Title:
Dwie dekady zmian w polskim rolnictwie - wybrane problemy = Two Decades of Changes in Polish Agriculture - Selected Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 888 (2012) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257912
article
23

Title:
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011
Source:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 40-66
Signature:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274080
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Conference:
Gospodarka Polski po 20 latach transformacji i 5 latach akcesji do Unii Europejskiej - sukcesy, porażki, wnioski i propozycje dla polityki rozwoju kraju i regionów, Jarnołtówek, Polska, od 2010-09-27 do 2010-09-28
Title:
Aktualny stan debaty wokół roli państwa w gospodarce i skuteczności polityki makroekonomicznej w stabilizacji równowagi gospodarczej = The Current State of the Debate Around the Role of the State in Economy and Effectiveness of Macroeconomic Policy in Stability of Economic Equilibrium
Source:
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2011, s. 23-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276685
chapter in conference materials
25

Author:
Title:
Kontrowersje wokół krzywej Philipsa i polityki antyinflacyjnej = Controversy About the Phillips Curve and Anti-inflationary Policy
Source:
Ekonomista. - nr 2 (2011) , s. 269-274 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
53093
article
26

Author:
Title:
Równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model IS-LM-BP
Source:
Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia / red. Stanisław LIS - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011, s. 22-31
ISBN:
978-83-88789-48-9
Nr:
2168259056
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Euro - wspólna waluta Europy
Source:
Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia / red. Stanisław LIS - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011, s. 58-82
ISBN:
978-83-88789-48-9
Nr:
2168259062
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Stanisław Lis , Jan Lisy
Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Kontrowersje wokół skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej w stabilizacji gospodarki
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 94-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226369
chapter in conference materials
See main document
29

Title:
Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia
Redakcja:
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011
Physical description:
84, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-88789-48-9
Nr:
2168233612
See related chapters
30

Title:
Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 56-68
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261284
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Stanisław Lis , Wojciech M. Lis
Title:
Rynek walutowy. Polityka monetarna i fiskalna w warunkach stałego i płynnego kursu walutowego
Source:
Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia / red. Stanisław LIS - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011, s. 32-57
ISBN:
978-83-88789-48-9
Nr:
2168259060
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Współczesna makroekonomia
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
290 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-558-1
Nr:
2168225900
textbook
33

Title:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
327 s.: il.; 24 cm
Notes:
Materiały z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218636
conference materials
34

Author:
Title:
Issues in Poland's Accession to the Eurozone
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 91-96
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165633892
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Analiza międzynarodowej konkurencyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne = The Analysis of International Competitiveness of Poland in Comparison with the Countries of European Union - Macroeononic Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - nr 24 (2010) , s. 73-92. - Tytuł numeru: Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168280651
article
36

Author:
Title:
Dylematy współczesnej makroekonomii
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 15/16 (2010) , s. 9-14
Series:
(Zarządzanie ; nr 4/5)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229002
article
37

Author:
Title:
Konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2009
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK, s. 42-57
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261410
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 39-167
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995-2005
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 8], GOW - wyzwanie dla Polski / red. Joanna Kotowicz-Jawor - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 445-461. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-29-3
Nr:
51363
chapter in conference materials
40

Author:
Title:
Syntetyczna analiza kosztów wejścia Polski do strefy euro
Source:
Polityczne dylematy Europy / red. Wojciech Gizicki - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 193-196. - Summ.
ISBN:
978-83-7611-173-5
Nr:
2164930318
chapter in monograph
41

Title:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
534 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
2164933065
42

Author:
Title:
Pojęcie konsumpcji w socjologii i ekonomii
Source:
Społeczeństwo konsumpcyjne : uwarunkowania społeczne i kulturowe / red. Daniel Markowski, Piotr Setlak - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, s. 27-34. - Materiały z konferencji pt: "Społeczeństwo konsumpcyjne-uwarunkowania społeczne i kulturowe", 14 maja 2008, Tarnobrzeg - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89639-06-6
Nr:
2166332731
chapter in conference materials
43

Author:
Title:
Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna = Poland's Accession to the Eurozone - Critical Analysis
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2008) , s. 329-355. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
50259
article
44

Author:
Stanisław Lis , Ruprecht von Heusinger
Title:
Derivative Logic and the Banking System = Istota derywatów a system bankowy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 793 (2008) , s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50308
article
45

Title:
Przedsiębiorczość i innowacje : problemy, koncepcje, wyzwania
Redakcja:
, Szot-Gabryś Teresa
Publisher address:
Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008
Physical description:
352 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tekst również w jęz. ukr., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60880-36-5
Nr:
51910
conference materials
46

Author:
Title:
Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12, s. 9-12
Access mode:
Nr:
2166585890
varia
47

Author:
Title:
Controversies over Costs and Benefits of Poland's Membership in the European Monetary Union
Source:
Contemporary Problems of the Socio-economic Policy in Poland / red. Maria Bucka - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007, s. 11-19 - Bibliogr.
Series:
(Economic and Environmental Studies ; vol. 10)
Access mode:
Nr:
2168357654
chapter in monograph
48

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007
Physical description:
502 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
52017
conference materials
49

Author:
Stanisław Lis , Piotr Waląg
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja", Bratysława, Słowacja, od 2007-09-13 do 2007-09-13
Title:
Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza [dokument elektroniczny]
Source:
Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2350-9
Nr:
2168296025
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (16), s. 8-9
Nr:
2168274427
varia
51

Author:
Title:
Społeczna gospodarka rynkowa
Source:
Kurier AE. - nr 5-6 (13-14), s. 12-13
Nr:
2168274403
varia
52

Author:
Title:
Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unia Europejską
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
227 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-40
Nr:
52579
doctoral dissertation
53

Author:
Stanisław Lis , Wojciech M. Lis
Title:
Podstawy rynku pieniężnego i walutowego
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006
Physical description:
123 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-312-6
Nr:
52172
monograph
54

Author:
Stanisław Lis , Piotr Waląg
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu", Bratysława, Słowacja, od 2006-10-19 do 2006-10-20
Title:
Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza [dokument elektroniczny]
Source:
Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2249-X
Nr:
2168296033
chapter in conference materials
55

Author:
Title:
Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej = Controversy around the Costs and Benefits of Poland's Accession to the Economic and Currency Community
Source:
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7395-183-0
Nr:
2166111490
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Wystąpienie Profesora Stanisława Lisa
Source:
Jubileusz 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej Profesora Edwarda Łukawera - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 7-10
ISBN:
83-7252-300-2
Nr:
2167718872
chapter in book
57

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie", Bratysława, Słowacja, od 2005-11-03 do 2005-11-04
Title:
Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005, s. 307-318 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2138-8
Nr:
2168296005
chapter in conference materials
58

Title:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
328 s.: il.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji profesora Edwarda Łukawera s. 19-31, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166499473
See related chapters
59

Title:
Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 225-243 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166501138
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
203 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/275
Nr:
2168221292
doctoral dissertation
61

Title:
Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003
Source:
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 101-117
ISBN:
83-7395-136-9
Nr:
2168295993
chapter in monograph
62

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.
Redakcja:
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004
Physical description:
715, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
52867
conference materials
63

Author:
Stanisław Lis , Wojciech M. Lis
Title:
Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej
Source:
Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej / red. Adam Noga - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2004, s. 219-252
Series:
(Kluczowe Problemy Gospodarki)
ISBN:
83-88700-03-0
Nr:
2168251740
chapter in monograph
64

Author:
Stanisław Lis , Renata Śliwa
Title:
Rola rynku usług telekomunikacyjnych w procesie transformacji gospodarczej = The Telecommunications Service Market in the Process of Economic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003) , s. 95-106. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223730
article
65

Author:
Stanisław Lis , Wojciech M. Lis
Title:
Podstawy rynku pieniężnego : ujęcie makroekonomiczne
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2003
Physical description:
66, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-917312-4-3
Nr:
2168234848
monograph
66

Author:
Title:
Makroekonomia. Z. 1, Przedmiot badań makroekonomii, mierniki efektów działalności gospodarczej
Publisher address:
Tarnów: Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002
Physical description:
31, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-909445-8-8
Nr:
2168261860
academic script
67

Author:
Title:
Konkurencyjność międzynarodowa Polski w latach 1990-2000
Source:
Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS, s. 6-34
Signature:
NP-824/Magazyn
Nr:
2168265162
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Conference:
VII Kongres Ekonomistów Polskich nt. "Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej", Warszawa, Polska, od 2001-01-25 do 2001-01-26
Title:
Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej
Source:
Jaka polityka gospodarcza dla Polski?. T. 2 / red. Urszula Płowiec - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Dom Wydawniczy Bellona, 2001, s. 387-407
ISBN:
83-11-09383-0
Nr:
2168254194
chapter in conference materials
69

Title:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000
Physical description:
448 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249214
See related chapters
70

Author:
Title:
Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej = The Assessment of Economic Standing and the Competitive Capacities of Poland in the European Union's Markets
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 137-155. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249400
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Title:
Konkurencyjność gospodarcza jako warunek bezpieczeństwa zewnętrznego
Source:
Zarządzanie bezpieczeństwem : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000 - Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000, s. 359-372 - Bibliogr.
Nr:
2168253730
chapter in conference materials
72

Title:
Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
209 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/555
Nr:
2168237650
doctoral dissertation
73

Author:
Title:
Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej = Competitiveness of Poland's Economy on the European Union Markets
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 31-46. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249408
chapter in conference materials
See main document
74

Author:
Title:
Analiza procesów prywatyzacji w Polsce i Republice Czeskiej w latach 1990-1996 = An Analysis of the Privatisation Processes in Poland and the Czech Republic in 1990-1996
Source:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 63-91 - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168252096
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Ruprecht von Heusinger
Title:
Alternative Macroeconomic Policies for Transitional Economies : The Case of Poland = Alternatywne makroekonomiczne polityki w transformowanych gospodarkach : przypadek Polski
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 7 k. ; streszczenie: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/727
Nr:
2168278669
doctoral dissertation
76

Title:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998
Physical description:
233 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168252092
See related chapters
77

Author:
Andrzej Mularczyk
Title:
Analiza porównawcza czynników rozwoju gospodarczego nowo uprzemysłowionych krajów Południowo-Wschodniej Azji : (ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
185 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/715
Nr:
2168273994
doctoral dissertation
78

Title:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996
Physical description:
269, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226164
See related chapters
79

Author:
Title:
Historia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w latach 1921-1996
Source:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 8-13
Nr:
2168249178
chapter in conference materials
See main document
80

Author:
Title:
Problemy dostosowania gospodarki Polski do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 121-134
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226174
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
Problemy dostosowania Polski do procesów integracyjnych w Europie
Source:
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS, s. 1[32]-23[55]
Signature:
NP-366/Magazyn
Nr:
2168276569
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Rola państwa w okresie transformacji gospodarki Polski
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 27-34
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238564
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994
Physical description:
157, [1] s.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238316
See related chapters
84

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 434
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168251168
journal / series editorial
85

Author:
Stanisław Lis , Benjamin Slay
Title:
The Privatization Problems in the Post-communist Economies
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
26 s.; 24 cm
Series:
(Rector's Lectures ; no. 14)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168284517
monograph
86

Title:
Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych = European Countries Facing of Contemporary Integration Processes
Publisher address:
Kraków: "Secesja", 1993
Physical description:
144 s., [1] k. tabl.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 17)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-86077-05-0
Nr:
2168238314
monograph
87

Conference:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Title:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
144 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych ref.
Nr:
2168254208
conference materials
88

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 402
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168232024
journal / series editorial
89

Title:
Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących = The Analysis of the Foreign Trade Deficit of the USA in the 1980s and Its Main Determinants
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992) , s. 5-19. - Summ., rez.
Nr:
2168251052
article
90

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 356
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168258124
journal / series editorial
91

Author:
Gunnar Floystad , Stanisław Lis
Title:
Economic Reforms in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992) , s. 123-131. - Streszcz.
Nr:
2168238704
article
92

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 389
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168251078
journal / series editorial
93

Title:
Typy i cechy regionalnej integracji gospodarczej = The Type and Characteristics of the Regional Economic Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 101-113. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168273310
article
94

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 334, 341
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168231888
journal / series editorial
95

Author:
Title:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych = International Competitiveness of US Economy
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 3 (1991) , s. 47-56
Nr:
2168253456
article
96

Author:
Stanisław Lis , Ben Slay
Title:
The Balcerowicz Plan : Problems and Prospects
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 125-139 - Bibliogr.
Nr:
2168251876
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
Efekty i kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1945-1986 : (analiza historyczna) = Effects and Courses of Economic Development of Poland in the Years 1945-1986
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 341 (1991) , s. 7-20. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168238938
article
98

Author:
Title:
Socjalistyczny sposób gospodarowania : (teoretyczne założenia modelu)
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 89-103
Nr:
2168255754
chapter in academic script
See main document
99

Title:
Procesy międzynarodowej integracji regionalnej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
221 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168252354
academic script
100

Author:
Title:
Dochód narodowy - zasady tworzenia i podziału
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 104-126
Nr:
2168255756
chapter in academic script
See main document
101

Author:
Title:
The Problems of the Current Economic Development of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 27-42
Nr:
2168250050
article
102

Author:
Title:
Własność jak kategoria ekonomiczna : zarys problemu
Source:
Własność / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990, s. 46-49
Nr:
2168251704
chapter in monograph
103

Author:
Title:
Warunki rozwoju współpracy gospodarczej między RWPG a EWG = Conditions of Development of Economic Cooperation between Comecon and EEC Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1990) , s. 46-54
Nr:
2168223612
article
104

Title:
Zadłużenie krajów Afryki Subsaharyjskiej = Indebtedness of Sub-Saharan African Countries
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1990) , s. 113-120
Nr:
2168242112
article
105

Title:
Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych = Conditions of Effectiveness in the International Co-operation of Socialist Enterprises
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989) , s. 3-9. - Summ., rez.
Nr:
2168223964
article
106

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 302, 312
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168283323
journal / series editorial
107

Author:
Title:
Ekonomia polityczna kapitalizmu : przewodnik metodyczny
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250878
book
108

Author:
Gunnar Floystad , Stanisław Lis
Title:
Janosik w Skandynawii
Source:
Polityka. - nr 51/52 (1989) , s. 25
Nr:
2168252624
unreviewed article
109

Author:
Wojciech Bieńkowski , Stanisław Lis
Title:
Konkurencyjność gospodarki polskiej : problemy teoretyczne i wyniki pomiaru = Competitiveness of the Polish Economy : Theoretical Problems and Measurements
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232894
varia
110

Author:
Wojciech Bieńkowski , Stanisław Lis
Title:
Konkurencyjność gospodarki Polski = The Competitiveness of Polish Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 45-60. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226827
article
111

Author:
Wojciech Bieńkowski , Stanisław Lis
Title:
Evolution of East-West Trade Relations in the Last Decade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 185-212
Nr:
2168237316
article
112

Author:
Wojciech Bieńkowski , Stanisław Lis
Title:
Konkurencyjność gospodarki amerykańskiej - problemy metodologiczne i praktyczne = The Competitiveness of American Economy - Methodological and Practical Problems
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 86-87. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275957
varia
113

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 281
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168258664
journal / series editorial
114

Author:
Wojciech Bieńkowski , Stanisław Lis
Title:
Konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na rynku światowym = The Competitiveness of the United States Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 11-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249076
article
115

Title:
Socjalistyczny sposób produkcji, warunki jego powstania i rozwoju
Source:
Ekonomia polityczna : o problemach gospodarczych współczesnego świata : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Cz. 2, System gospodarki socjalistycznej : (wybrane zagadnienia) / red. Juliusz Jasieński - Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1987, s. 5-42
Nr:
2168366682
chapter in academic script
116

Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
332 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168332205
conference materials
117

Title:
Kierunki intensyfikacji współpracy Polski z krajami RWPG na tle uwarunkowań wzrostu w latach osiemdziesiątych = Directions of Intensification of Cooperation between Poland and the CMEA Countries in the Light of the Conditions of Growth in the 80s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 232 (1987) , s. 79-100. - Summ., rez.
Nr:
2168254804
article
118

Author:
Title:
Procesy integracji gospodarczej krajów socjalistycznych
Source:
Ekonomia polityczna : o problemach gospodarczych współczesnego świata : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Cz. 2, System gospodarki socjalistycznej : (wybrane zagadnienia) / red. Juliusz Jasieński - Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1987, s. 187-224
Nr:
2168366698
chapter in academic script
119

Author:
Title:
Problem wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych = On the Question of levelling the Economic Development Standard in Socialist Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241074
varia
120

Title:
System walutowo-finansowy w mechanizmie integracji gospodarczej krajów RWPG = Value-financial System in the Mechanism of Social Integration of the Countries Belonging to Council of Mutual Economic Aid
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1985) , s. 61-70
Nr:
2168230698
article
121

Title:
Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG = Factors Determining the Economic Integration of CMEA Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984) , s. 92-100
Nr:
2168229046
article
122

Author:
Title:
Problem wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych = The Problem of the Equalisation of the Level of the Socialist Countries' Economic Development
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Narodowa w Krakowie, 1982
Physical description:
219 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 55)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168252334
monograph
123

Author:
Title:
The Choice of Synthetic Measure of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982) , s. 39-50
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Lis S., (1982), Vopros podbora sintetičeskogo pokazatelâ ekonomičeskogo rosta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 43-55.
Nr:
2168266714
article
124

Author:
Title:
Wybrane teoretyczne problemy procesu wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych = Practical Problems of the Process of Equalizing the level of Economic Development of Socialist States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 81-100. - Rez., summ.
Nr:
2168234468
article
125

Author:
Title:
Tworzenie i podział dochodu narodowego
Source:
Vademecum słuchacza WUML : wybrane problemy marksistowskiej ekonomii politycznej / red. Stanisław LIS - Nowy Sącz: Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu Leninizmu KW PZPR, 1979, s. 112-137
Nr:
2168367028
chapter in textbook
See main document
126

Title:
Vademecum słuchacza WUML : wybrane problemy marksistowskiej ekonomii politycznej
Redakcja:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu Leninizmu KW PZPR, 1979
Physical description:
182 s.; 24 cm
Nr:
2168367020
See related chapters
127

Title:
Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978) , s. 93-110 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168242094
article
128

Author:
Stanisław Lis , Stefan Strumiłło
Title:
Wpływ gałęzi wiodących na jakość w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. Adam RYBARSKI - Kraków: [s.n.], 1977, s. 161-176
Nr:
2168252402
chapter in conference materials
See main document
129

Author:
Stanisław Lis , Stefan Strumiłło
Title:
Wpływ zmian strukturalnych na nowoczesność i efektywność gospodarki Polski = Influence of Structural Changes on Modernization of Polish Economy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1977) , s. 45-57
Nr:
2168230956
article
130

Title:
Aktualny stan dyskusji o pracy produkcyjnej
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 137-149 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168240724
article
131

Author:
Edward Borkowski , Stanisław Lis
Title:
Pozycja przedsiębiorstwa wewnętrznego w wielkiej organizacji gospodarczej : (wybrane problemy powiązań wewnętrznych WOG)
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 275-293
Nr:
2168253578
chapter in conference materials
See main document
132

Author:
Title:
Dochód narodowy jako podstawa porównań poziomu wzrostu gospodarczego w skali międzynarodowej = National Income as a Basic for Comparisons of Economic Growth on International Scale
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 18 (1975) , s. 23-45. - Summ., rez.
Nr:
2168259768
article
133

Author:
Title:
Statystyczna weryfikacja mierników wzrostu gospodarczego = Statistical Verification of the Measures of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975) , s. 5-14. - Summ., rez.
Nr:
2168250578
article
134

Title:
Program ćwiczeń z ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 20-24
Nr:
2168349206
chapter in academic script
See main document
135

Author:
Title:
Mierniki wzrostu gospodarczego = Gauge Indices of Economic Growth
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 54-55
Nr:
2168333037
varia
136

Author:
Title:
Literatura uzupełniająca
Source:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 25-30
Opracowanie:
Nr:
2168349210
varia
See main document
137

Author:
Title:
Podstawowe syntetyczne mierniki wzrostu gospodarczego = Basic Synthetic Measures of Economic Growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 16 (1974) , s. 33-52. - Summ., rez.
Nr:
2168247508
article
138

Author:
Title:
Czynniki ograniczające dokładność międzynarodowych porównań poziomu wzrostu gospodarczego za pomocą dochodu narodowego : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 28, 1 (323) (1973) , s. 26-29
Nr:
2168252508
article
139

Author:
Title:
Problem wyboru syntetycznego miernika wzrostu gospodarczego
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 28, 9 (331) (1973) , s. 616-619
Nr:
2168252510
article
140

Author:
Title:
Analityczne mierniki rozwoju gospodarczego = Analytical Indices of Economic Growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 12 (1972) , s. 109-122. - Summ., rez.
Nr:
2168261416
article
141

Author:
Title:
Mierniki poziomu rozwoju i wzrostu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
146 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/209
Nr:
2168250848
doctoral dissertation
142

Author:
Title:
Zużycie energii na głowę jako miernik stopnia rozwoju gospodarczego = The Consumption of Power Per Head as a Yardstick of Economic Development
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1968) , s. 3-16. - Rez., summ.
Nr:
2168252720
article
143

Author:
Title:
Stan i perspektywy rozwojowe przemysłu piekarniczego w mieście Krakowie = The Present State and Development Perspectives for the Baking Industry in the City of Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1966) , s. 67-85 - Bibliogr.
Nr:
2168236240
article
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTE/1/2004/S/127
Signature:
NP-1038/Magazyn
Nr:
2168265156
unpublished scientific work
2

Title:
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTE/1/2004/S/127
Signature:
NP-990/Magazyn
Nr:
2168265226
unpublished scientific work
3

Title:
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
72 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-895/Magazyn
Nr:
2168265220
unpublished scientific work
4

Title:
Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Research program:
92/KTE/2/2002/S
Signature:
NP-824/Magazyn
Nr:
2168265160
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
[142] k.: il.; 30 cm
Research program:
39/KTE/1/95/S
Signature:
NP-366/Magazyn
Nr:
2168276563
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
229 k.: il.; 30 cm
Research program:
66/1/91/W
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279039
unpublished scientific work
1
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 436 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
2
Słowo wstępne / Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-15. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
3
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-6-4
4
Słowo wstępne / Stanisław Lis // W: Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 7-10. - ISBN 978-83-934124-6-4
5
Analiza przyczyn niedorozwoju społeczno-gospodarczego regionu świętokrzyskiego oraz sposoby jego przezwyciężania / Stanisław Lis, Krzysztof Skuza // W: Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 161-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-6-4
6
Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej = Changes in Poles' Educational Aspirations During Transformation Period / Stanisław LIS, Krzysztof Skuza // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (75) (2015), s. 46-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/75_Optimum_3_2015.pdf. - ISSN 1506-7637
7
Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii - zarys problemu = Controversies Surrounding Modern Economic Theory : General Remarks / Stanisław LIS // W: Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Bogusław Fiedor. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 58-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-06-5
8
Analiza zmian w polskim handlu zagranicznym po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Stanisław LIS // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 35-41
9
Pozycja gospodarcza i wymiana handlowa Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne = The Economic Position of Poland and Trade between Poland and Other EU Member States within 2004-2012 - a Macroeconomic Perspective / Stanisław LIS // W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014. - S. 119-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-610-0
10
Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne / Stanisław LIS // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 40-64
11
Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 521 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7252-638-0
12
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 462 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-3-3
13
Gospodarka Polski na rynku Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - analiza porównawcza / Stanisław LIS // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 319-340. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
14
Węzłowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej na świecie / Stanisław LIS, Krzysztof Skuza // W: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 403-418. - ISBN 978-83-7252-638-0
15
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 : analiza empiryczna / Stanisław LIS, Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013. - S. 57-83. - ISBN 978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
16
Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii - zarys problemu / Stanisław LIS // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-12. - Streszcz.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Lis%20Stanis%C5%82aw/Lis%20Stanis%C5%82aw%20-%20KONTROWERSJE%20WOK%C3%93%C5%81%20WSP%C3%93%C5%81CZESNEJ%20TEORII%20EKONOMII%20%E2%80%93%20ZARYS%20PROBLEMU.pdf
17
Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza = Cost-sharing Mechanisms of the Health Care Systems in Selected EU States : a Comparative Analysis / Stanisław LIS, Krzysztof Skuza // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013), s. 25-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/790/614. - ISSN 1898-6447
18
Deregulacja a konkurencyjność sektora telekomunikacyjnego w Polsce / Renata Śliwa ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 2012. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002693
19
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007 / Dorota KUDER ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 2012. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002519
20
Europejskie systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność / Stanisław LIS, Mateusz Rosołowski // Ekonomista. - nr 6 (2012), s. 825-847. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
21
Dylematy współczesnej makroekonomii i polityki makroekonomicznej / Stanisław LIS // W: Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny] / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej. - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. - 1-37. - ISBN 978-80-225-3476-5
22
Dwie dekady zmian w polskim rolnictwie - wybrane problemy = Two Decades of Changes in Polish Agriculture - Selected Issues / Stanisław LIS, Krzysztof Skuza // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012), s. 61-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
23
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 / Justyna KĄTNIK-PROKOP, Stanisław LIS // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 40-66
24
Aktualny stan debaty wokół roli państwa w gospodarce i skuteczności polityki makroekonomicznej w stabilizacji równowagi gospodarczej = The Current State of the Debate Around the Role of the State in Economy and Effectiveness of Macroeconomic Policy in Stability of Economic Equilibrium / Stanisław LIS // W: Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2011. - S. 23-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
25
Kontrowersje wokół krzywej Philipsa i polityki antyinflacyjnej = Controversy About the Phillips Curve and Anti-inflationary Policy / Stanisław LIS // Ekonomista. - nr 2 (2011), s. 269-274. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
26
Równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model IS-LM-BP / Stanisław LIS // W: Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław LIS. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - S. 22-31. - ISBN 978-83-88789-48-9
27
Euro - wspólna waluta Europy / Stanisław LIS // W: Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław LIS. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - S. 58-82. - ISBN 978-83-88789-48-9
28
Kontrowersje wokół skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej w stabilizacji gospodarki / Stanisław LIS, Jan Lisy // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 94-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
29
Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław LIS. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - 84, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88789-48-9
30
Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010 / Stanisław LIS, Justyna KĄTNIK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 56-68
31
Rynek walutowy. Polityka monetarna i fiskalna w warunkach stałego i płynnego kursu walutowego / Stanisław LIS. Wojciech Lis // W: Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia / red. Stanisław LIS . - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - S. 32-57. - ISBN 978-83-88789-48-9
32
Współczesna makroekonomia / Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-558-1
33
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 327 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-531-4
34
Issues in Poland's Accession to the Eurozone / Stanisław LIS // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 91-96. - ISBN 978-83-7252-488-1
35
Analiza międzynarodowej konkurencyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne = The Analysis of International Competitiveness of Poland in Comparison with the Countries of European Union - Macroeononic Approach / Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - nr 24 (2010), s. 73-92. - Summ.. - Tytuł numeru: Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne. - ISSN 1426-9724
36
Dylematy współczesnej makroekonomii / Stanisław LIS // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 4/5). - nr 15/16 (2010), s. 9-14. - ISSN 1897-659X
37
Konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2009 / Stanisław LIS // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 42-57
38
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
39
Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995-2005 / Stanisław LIS, Piotr KLIMCZYK // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 8], GOW - wyzwanie dla Polski / red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 445-461. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-29-3
40
Syntetyczna analiza kosztów wejścia Polski do strefy euro / Stanisław LIS // W: Polityczne dylematy Europy / red. nauk. Wojciech Gizicki. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 193-196. - Summ. - ISBN 978-83-7611-173-5
41
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 534 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - ISBN 978-83-7252-444-7
42
Pojęcie konsumpcji w socjologii i ekonomii / Stanisław LIS // W: Społeczeństwo konsumpcyjne : uwarunkowania społeczne i kulturowe / red. Daniel Markowski, Piotr Setlak. - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008. - S. 27-34. - Materiały z konferencji pt: "Społeczeństwo konsumpcyjne-uwarunkowania społeczne i kulturowe", 14 maja 2008, Tarnobrzeg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89639-06-6
43
Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna = Poland's Accession to the Eurozone - Critical Analysis / Stanisław LIS // Ekonomista. - nr 3 (2008), s. 329-355. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
44
Derivative Logic and the Banking System = Istota derywatów a system bankowy / Stanisław LIS, Ruprecht Heusinger von // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625328. - ISSN 1898-6447
45
Przedsiębiorczość i innowacje : problemy, koncepcje, wyzwania / red. nauk. Stanisław LIS, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - 352 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Tekst również w jęz. ukr. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-60880-36-5
46
Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze / Stanisław LIS // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 9-12. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/94/Wspomnienie%20o%20Profesorze%20Edwardzie%20Lukawerze1.doc. - ISSN 1898-5084
47
Controversies over Costs and Benefits of Poland's Membership in the European Monetary Union / Stanisław LIS // W: Contemporary Problems of the Socio-economic Policy in Poland / ed. Maria Bucka. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - (Economic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597 ; vol. 10). - S. 11-19. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/3086/2521
48
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - 502 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-356-3
49
Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza / Stanisław LIS, Piotr Waląg // W: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - 9 ekranów. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2350-9
50
Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze / Stanisław LIS // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 8-9. - ISSN 1689-7757
51
Społeczna gospodarka rynkowa / Stanisław LIS // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 12-13. - ISSN 1689-7749
52
Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unia Europejską / Piotr KLIMCZYK ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 2006. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Podstawy rynku pieniężnego i walutowego / Stanisław LIS, Wojciech M. Lis. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-312-6
54
Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza / Stanisław LIS, Piotr Waląg // W: Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006. - 6 ekranów. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2249-X
55
Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej = Controversy around the Costs and Benefits of Poland's Accession to the Economic and Currency Community / Stanisław LIS // W: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-183-0
56
Wystąpienie Profesora Stanisława Lisa / Stanisław LIS // W: Jubileusz 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej Profesora Edwarda Łukawera. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 7-10. - ISBN 83-7252-300-2
57
Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Stanisław LIS // W: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie. - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005. - S. 307-318. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2138-8
58
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 328 s. : il. ; 24 cm. - Wykaz publikacji profesora Edwarda Łukawera s. 19-31. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-269-3
59
Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 225-243. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-269-3
60
Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989 / Robert WŁODARCZYK ; . - Kraków : , 2005. - 203 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Promotor: Stanisław LIS. - Bibliogr.
61
Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003 / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK // W: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005. - S. 101-117. - ISBN 83-7395-136-9
62
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - 715, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-917312-7-8
63
Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej / Stanisław LIS // W: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej / red. nauk. Adam Noga. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2004. - (Kluczowe Problemy Gospodarki). - S. 219-252. - ISBN 83-88700-03-0
64
Rola rynku usług telekomunikacyjnych w procesie transformacji gospodarczej = The Telecommunications Service Market in the Process of Economic Transformation / Stanisław LIS, Renata Śliwa // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003), s. 95-106. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16226. - ISSN 0208-7944
65
Podstawy rynku pieniężnego : ujęcie makroekonomiczne / Stanisław LIS, Wojciech M. Lis ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2003. - 66, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-4-3
66
Makroekonomia. Z. 1, Przedmiot badań makroekonomii, mierniki efektów działalności gospodarczej / Stanisław LIS. - Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - 31, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-909445-8-8
67
Konkurencyjność międzynarodowa Polski w latach 1990-2000 / Stanisław LIS // W: Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS. - (2002), s. 6-34
68
Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej / Stanisław LIS // W: Jaka polityka gospodarcza dla Polski?. T. 2 / red. Urszula Płowiec. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Dom Wydawniczy Bellona, 2001. - S. 387-407. - ISBN 83-11-09383-0
69
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - 448 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-909445-3-7
70
Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej = The Assessment of Economic Standing and the Competitive Capacities of Poland in the European Union's Markets / Stanisław LIS // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 137-155. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
71
Konkurencyjność gospodarcza jako warunek bezpieczeństwa zewnętrznego / Stanisław LIS // W: Zarządzanie bezpieczeństwem : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000. - Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - S. 359-372. - Bibliogr.
72
Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa) / Dorota KAWIORSKA ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 1999. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej = Competitiveness of Poland's Economy on the European Union Markets / Stanisław LIS // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 31-46. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
74
Analiza procesów prywatyzacji w Polsce i Republice Czeskiej w latach 1990-1996 = An Analysis of the Privatisation Processes in Poland and the Czech Republic in 1990-1996 / Stanisław LIS // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 63-91. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
75
Alternative Macroeconomic Policies for Transitional Economies : The Case of Poland = Alternatywne makroekonomiczne polityki w transformowanych gospodarkach : przypadek Polski / Ruprecht von Heusinger ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 1998. - 225 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 7 k. ; streszczenie: 11 k. - Bibliogr.
76
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - 233 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISBN 83-909445-0-2
77
Analiza porównawcza czynników rozwoju gospodarczego nowo uprzemysłowionych krajów Południowo-Wschodniej Azji : (ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa) / Andrzej Mularczyk ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 1997. - 185 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - 269, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - ISBN 83-86077-913
79
Historia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w latach 1921-1996 / Stanisław LIS // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 8-13
80
Problemy dostosowania gospodarki Polski do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / Stanisław LIS // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 121-134. - ISBN 83-86077-913
81
Problemy dostosowania Polski do procesów integracyjnych w Europie / Stanisław LIS // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1[32]-23[55]
82
Rola państwa w okresie transformacji gospodarki Polski / Stanisław LIS // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 27-34. - ISBN 83-86077-55-7
83
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - 157, [1] s. ; 24 cm. - Summ. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - ISBN 83-86077-55-7
84
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 434. - ISSN 0208-7944
85
The Privatization Problems in the Post-communist Economies / Stanisław LIS, Benjamin Slay. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 26 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rector's Lectures, ISSN 1230-1477 ; no. 14)
86
Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych = European Countries Facing of Contemporary Integration Processes / Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: "Secesja", 1993. - 144 s., [1] k. tabl. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 17). - ISBN 83-86077-05-0
87
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 144 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych ref.
88
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 402. - ISSN 0208-7944
89
Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących = The Analysis of the Foreign Trade Deficit of the USA in the 1980s and Its Main Determinants / Stanisław LIS, Andrzej Sikorski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992), s. 5-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław Wacławowicz]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 356. - ISSN 0208-7944
91
Economic Reforms in Poland / Floystad Gunnar, Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992), s. 123-131. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
92
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 389. - ISSN 0208-7944
93
Typy i cechy regionalnej integracji gospodarczej = The Type and Characteristics of the Regional Economic Integration / Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 101-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
94
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 334, 341. - ISSN 0208-7944
95
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych = International Competitiveness of US Economy / Stanisław LIS // Sprawy Międzynarodowe. - z. 3 (1991), s. 47-56. - ISSN 0038-853X
96
The Balcerowicz Plan : Problems and Prospects / Stanisław LIS, Ben Slay // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 125-139. - Bibliogr.
97
Efekty i kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1945-1986 : (analiza historyczna) = Effects and Courses of Economic Development of Poland in the Years 1945-1986 / Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 341 (1991), s. 7-20. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
98
Socjalistyczny sposób gospodarowania : (teoretyczne założenia modelu) / Stanisław LIS // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 89-103
99
Procesy międzynarodowej integracji regionalnej / Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 221 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
100
Dochód narodowy - zasady tworzenia i podziału / Stanisław LIS // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 104-126
101
The Problems of the Current Economic Development of Poland / Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990), s. 27-42. - ISSN 0208-7944
102
Własność jak kategoria ekonomiczna : zarys problemu / Stanisław LIS // W: Własność / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990. - S. 46-49
103
Warunki rozwoju współpracy gospodarczej między RWPG a EWG = Conditions of Development of Economic Cooperation between Comecon and EEC Countries / Stanisław LIS // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1990), s. 46-54. - ISSN 0079-578X
104
Zadłużenie krajów Afryki Subsaharyjskiej = Indebtedness of Sub-Saharan African Countries / Krystyna PRZYBYLSKA, Stanisław LIS // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1990), s. 113-120. - ISSN 0038-853X
105
Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych = Conditions of Effectiveness in the International Co-operation of Socialist Enterprises / Stanisław LIS, Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989), s. 3-9. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
106
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 302, 312. - ISSN 0208-7944
107
Ekonomia polityczna kapitalizmu : przewodnik metodyczny / Zofia DACH ; [red. nauk. Stanisław LIS]. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 40 s. : il. ; 24 cm
108
Janosik w Skandynawii / Gunnar Floystad, Stanisław LIS // Polityka. - nr 51/52 (1989), s. 25. - ISSN 0032-3500
109
Konkurencyjność gospodarki polskiej : problemy teoretyczne i wyniki pomiaru = Competitiveness of the Polish Economy : Theoretical Problems and Measurements / Wojciech Bieńkowski, Stanisław LIS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
110
Konkurencyjność gospodarki Polski = The Competitiveness of Polish Economy / Wojciech Bieńkowski, Stanisław LIS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 45-60. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
111
Evolution of East-West Trade Relations in the Last Decade / Wojciech Bieńkowski, Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 185-212. - ISSN 0208-7944
112
Konkurencyjność gospodarki amerykańskiej - problemy metodologiczne i praktyczne = The Competitiveness of American Economy - Methodological and Practical Problems / Wojciech Bieńkowski, Stanisław LIS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 86-87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
113
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 281. - ISSN 0208-7944
114
Konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na rynku światowym = The Competitiveness of the United States Economy / Stanisław LIS, Wojciech Bieńkowski // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 11-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
115
Socjalistyczny sposób produkcji, warunki jego powstania i rozwoju / Stanisław LIS, Daniel NIEMIEC // W: Ekonomia polityczna : o problemach gospodarczych współczesnego świata : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Cz. 2, System gospodarki socjalistycznej : (wybrane zagadnienia) / red. Juliusz Jasieński. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1987. - S. 5-42
116
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - 332 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
117
Kierunki intensyfikacji współpracy Polski z krajami RWPG na tle uwarunkowań wzrostu w latach osiemdziesiątych = Directions of Intensification of Cooperation between Poland and the CMEA Countries in the Light of the Conditions of Growth in the 80s / Stanisław Drobny, Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 232 (1987), s. 79-100. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
118
Procesy integracji gospodarczej krajów socjalistycznych / Stanisław LIS // W: Ekonomia polityczna : o problemach gospodarczych współczesnego świata : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Cz. 2, System gospodarki socjalistycznej : (wybrane zagadnienia) / red. Juliusz Jasieński. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1987. - S. 187-224
119
Problem wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych = On the Question of levelling the Economic Development Standard in Socialist Countries / Stanisław LIS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
120
System walutowo-finansowy w mechanizmie integracji gospodarczej krajów RWPG = Value-financial System in the Mechanism of Social Integration of the Countries Belonging to Council of Mutual Economic Aid / Stanisław DROBNY, Stanisław LIS // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1985), s. 61-70. - ISSN 0079-578X
121
Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG = Factors Determining the Economic Integration of CMEA Countries / Stanisław DROBNY, Stanisław LIS // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984), s. 92-100. - ISSN 0079-578X
122
Problem wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych = The Problem of the Equalisation of the Level of the Socialist Countries' Economic Development / Stanisław LIS. - Kraków: Drukarnia Narodowa w Krakowie, 1982. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0208-7944 ; nr 55)
123
The Choice of Synthetic Measure of Economic Growth / Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 39-50. - ISSN 0208-7944
124
Wybrane teoretyczne problemy procesu wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych = Practical Problems of the Process of Equalizing the level of Economic Development of Socialist States / Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 81-100. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
125
Tworzenie i podział dochodu narodowego / Stanisław LIS // W: Vademecum słuchacza WUML : wybrane problemy marksistowskiej ekonomii politycznej / red. Stanisław LIS. - Nowy Sącz: Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu Leninizmu KW PZPR, 1979. - S. 112-137
126
Vademecum słuchacza WUML : wybrane problemy marksistowskiej ekonomii politycznej / red. Stanisław LIS. - Nowy Sącz : Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu Leninizmu KW PZPR, 1979. - 182 s. ; 24 cm
127
Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego / Stanisław LIS, Daniel NIEMIEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 26 (1978), s. 93-110. - Bibliogr.
128
Wpływ gałęzi wiodących na jakość w gospodarce narodowej / Stanisław LIS, Stefan Strumiłło // W: Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków: [s.n.], 1977. - S. 161-176
129
Wpływ zmian strukturalnych na nowoczesność i efektywność gospodarki Polski = Influence of Structural Changes on Modernization of Polish Economy / Stanisław LIS, Stefan Strumiłło // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1977), s. 45-57. - ISSN 0079-578X
130
Aktualny stan dyskusji o pracy produkcyjnej / Aleksander KOWALSKI, Stanisław LIS // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 25 (1976), s. 137-149. - Bibliogr.
131
Pozycja przedsiębiorstwa wewnętrznego w wielkiej organizacji gospodarczej : (wybrane problemy powiązań wewnętrznych WOG) / Edward Borkowski, Stanisław LIS // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 275-293
132
Dochód narodowy jako podstawa porównań poziomu wzrostu gospodarczego w skali międzynarodowej = National Income as a Basic for Comparisons of Economic Growth on International Scale / Stanisław LIS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 23-45. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
133
Statystyczna weryfikacja mierników wzrostu gospodarczego = Statistical Verification of the Measures of Economic Growth / Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975), s. 5-14. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
134
Program ćwiczeń z ekonomii politycznej socjalizmu / Stanisław LIS, Elżbieta MACIEJOWSKA // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 20-24
135
Mierniki wzrostu gospodarczego = Gauge Indices of Economic Growth / Stanisław LIS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 54-55. - ISSN 0079-354X
136
Literatura uzupełniająca / oprac. Stanisław LIS // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 25-30
137
Podstawowe syntetyczne mierniki wzrostu gospodarczego = Basic Synthetic Measures of Economic Growth / Stanisław LIS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 33-52. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
138
Czynniki ograniczające dokładność międzynarodowych porównań poziomu wzrostu gospodarczego za pomocą dochodu narodowego : (artykuł dyskusyjny) / Stanisław LIS // Gospodarka Planowa. - R. 28, 1 (323) (1973), s. 26-29. - ISSN 0017-2421
139
Problem wyboru syntetycznego miernika wzrostu gospodarczego / Stanisław LIS // Gospodarka Planowa. - R. 28, 9 (331) (1973), s. 616-619. - ISSN 0017-2421
140
Analityczne mierniki rozwoju gospodarczego = Analytical Indices of Economic Growth / Stanisław LIS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 109-122. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
141
Mierniki poziomu rozwoju i wzrostu gospodarczego / Stanisław LIS ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1972. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Zużycie energii na głowę jako miernik stopnia rozwoju gospodarczego = The Consumption of Power Per Head as a Yardstick of Economic Development / Stanisław LIS // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1968), s. 3-16. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
143
Stan i perspektywy rozwojowe przemysłu piekarniczego w mieście Krakowie = The Present State and Development Perspectives for the Baking Industry in the City of Cracow / Stanisław LIS // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1966), s. 67-85. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
144
Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
145
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne / Stanisław LIS, Robert WŁODARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 84 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
146
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy / Stanisław LIS, Andrzej ADAMCZYK, Robert WŁODARCZYK. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 72 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
147
Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 69 k. : il. ; 30 cm
148
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - [142] k. : il. ; 30 cm
149
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 229 k. : il. ; 30 cm
1
Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), (2018), Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 436 s.
2
Lis S., Zieliński K., (2018), Słowo wstępne. [W:] Lis S., ZIELIŃSKI K., URBANIEC M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-15.
3
Lis S. (red.), (2016), Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym: w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 286 s.
4
Lis S., (2016), Słowo wstępne. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-10.
5
Lis S., Skuza K., (2016), Analiza przyczyn niedorozwoju społeczno-gospodarczego regionu świętokrzyskiego oraz sposoby jego przezwyciężania. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 161-179.
6
Lis S., Skuza K., (2015), Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 3 (75), s. 46-60; http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/75_Optimum_3_2015.pdf
7
Lis S., (2015), Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii - zarys problemu. [W:] Fiedor B. (red.), Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 58-65.
8
Lis S., (2014), Analiza zmian w polskim handlu zagranicznym po akcesji Polski do Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 35-41.
9
Lis S., (2014), Pozycja gospodarcza i wymiana handlowa Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne. [W:] Bucka M., Mikołajewicz Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 119-135.
10
Lis S., (2013), Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 40-64.
11
Lis S. (red.), (2013), Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków: doświadczenia i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 521 s.
12
Lis S., Prusek A. (red.), (2013), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego: dylematy polityki społeczno-ekonomicznej: księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 462 s.
13
Lis S., (2013), Gospodarka Polski na rynku Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - analiza porównawcza. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 319-340.
14
Lis S., Skuza K., (2013), Węzłowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej na świecie. [W:] Lis S. (red.), Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 403-418.
15
Lis S., Kątnik-Prokop J., (2013), Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 : analiza empiryczna. [W:] Prusek A. (red.), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, s. 57-83.
16
Lis S., (2013), Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii - zarys problemu. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-12.
17
Lis S., Skuza K., (2013), Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 908, s. 25-37; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/790/614
18
Śliwa R., (2012), Deregulacja a konkurencyjność sektora telekomunikacyjnego w Polsce, Prom. Lis S., Kraków : , 166 k.
19
Kuder D., (2012), Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007, Prom. Lis S., Kraków : , 261 k.
20
Lis S., Rosołowski M., (2012), Europejskie systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność, "Ekonomista", nr 6, s. 825-847.
21
Lis S., (2012), Dylematy współczesnej makroekonomii i polityki makroekonomicznej. [W:] Lisý J., Gonda V., Martincová M., Holková V., Vongrej M. (red.), Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave
22
Lis S., Skuza K., (2012), Dwie dekady zmian w polskim rolnictwie - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 888, s. 61-76.
23
Kątnik-Prokop J., Lis S., (2012), Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 40-66.
24
Lis S., (2011), Aktualny stan debaty wokół roli państwa w gospodarce i skuteczności polityki makroekonomicznej w stabilizacji równowagi gospodarczej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 23-42.
25
Lis S., (2011), Kontrowersje wokół krzywej Philipsa i polityki antyinflacyjnej, "Ekonomista", nr 2, s. 269-274.
26
Lis S., (2011), Równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model IS-LM-BP. [W:] Lis S. (red.), Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 22-31.
27
Lis S., (2011), Euro - wspólna waluta Europy. [W:] Lis S. (red.), Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 58-82.
28
Lis S., Lisy J., (2011), Kontrowersje wokół skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej w stabilizacji gospodarki. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 94-111.
29
Lis S. (red.), (2011), Makroekonomia gospodarki otwartej: wybrane zagadnienia, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 84, [1] s.
30
Lis S., Kątnik J., (2011), Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 56-68.
31
Lis S., Lis W., (2011), Rynek walutowy. Polityka monetarna i fiskalna w warunkach stałego i płynnego kursu walutowego. [W:] LIS S. (red.), Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 32-57.
32
Lis S., (2011), Współczesna makroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 290 s.
33
Lis S. (red.), (2011), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 327 s.
34
Lis S., (2010), Issues in Poland's Accession to the Eurozone. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-96.
35
Lis S., (2010), Analiza międzynarodowej konkurencyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 24, s. 73-92.
36
Lis S., (2010), Dylematy współczesnej makroekonomii, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 15/16, s. 9-14.
37
Lis S., (2010), Konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2009. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 42-57.
38
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
39
Lis S., Klimczyk P., (2009), Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995-2005. [W:] Kotowicz-Jawor J. (red.), VIII Kongres Ekonomistów Polskich, [T. 8], GOW - wyzwanie dla Polski, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 445-461.
40
Lis S., (2009), Syntetyczna analiza kosztów wejścia Polski do strefy euro. [W:] Gizicki W. (red.), Polityczne dylematy Europy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 193-196.
41
Lis S. (red.), (2009), Społeczna gospodarka rynkowa: w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 534 s.
42
Lis S., (2008), Pojęcie konsumpcji w socjologii i ekonomii. [W:] Markowski D., Setlak P. (red.), Społeczeństwo konsumpcyjne : uwarunkowania społeczne i kulturowe, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 27-34.
43
Lis S., (2008), Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna, "Ekonomista", nr 3, s. 329-355.
44
Lis S., von Heusinger R., (2008), Derivative Logic and the Banking System, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625328
45
Lis S., Szot-Gabryś T. (red.), (2008), Przedsiębiorczość i innowacje: problemy, koncepcje, wyzwania, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 352 s.
46
Lis S., (2008), Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 9-12; http://www.pte.pl/pliki/1/94/Wspomnienie%20o%20Profesorze%20Edwardzie%20Lukawerze1.doc
47
Lis S., (2007), Controversies over Costs and Benefits of Poland's Membership in the European Monetary Union. [W:] Bucka M. (red.), Contemporary Problems of the Socio-economic Policy in Poland (Economic and Environmental Studies; vol. 10), Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 11-19.
48
Lis S. (red.), (2007), Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 502 s.
49
Lis S., Waląg P., (2007), Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza. [W:] Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
50
Lis S., (2007), Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 8-9.
51
Lis S., (2007), Społeczna gospodarka rynkowa, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 12-13.
52
Klimczyk P., (2006), Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unia Europejską, Prom. Lis S., Kraków : , 227 k.
53
Lis S., Lis W., (2006), Podstawy rynku pieniężnego i walutowego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 123 s.
54
Lis S., Waląg P., (2006), Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza. [W:] Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
55
Lis S., (2006), Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 55-65.
56
Lis S., (2005), Wystąpienie Profesora Stanisława Lisa. [W:] Jubileusz 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej Profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-10.
57
Lis S., (2005), Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie, Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, s. 307-318.
58
Lis S. (red.), (2005), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski: księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 328 s.
59
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 225-243.
60
Włodarczyk R., (2005), Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989, Prom. Lis S., Kraków : , 203 k.
61
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003. [W:] Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 101-117.
62
Lis S., Miklaszewski S. (red.), (2004), Transformacja - integracja - globalizacja: w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski: prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej: konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 715, [1] s.
63
Lis S., Lis W., (2004), Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej. [W:] Noga A. (red.), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 219-252.
64
Lis S., Śliwa R., (2003), Rola rynku usług telekomunikacyjnych w procesie transformacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 95-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/16226
65
Lis S., Lis W., (2003), Podstawy rynku pieniężnego: ujęcie makroekonomiczne, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 66, [1] s.
66
Lis S., (2002), Makroekonomia. Z. 1, Przedmiot badań makroekonomii, mierniki efektów działalności gospodarczej, Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 31, [1] s.
67
Lis S., (2002), Konkurencyjność międzynarodowa Polski w latach 1990-2000. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej, s. 6-34.
68
Lis S., (2001), Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej. [W:] Płowiec U. (red.), Jaka polityka gospodarcza dla Polski?, T. 2, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Dom Wydawniczy Bellona, s. 387-407.
69
Lis S. (red.), (2000), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 448 s.
70
Lis S., (2000), Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 137-155.
71
Lis S., (2000), Konkurencyjność gospodarcza jako warunek bezpieczeństwa zewnętrznego. [W:] Zarządzanie bezpieczeństwem : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000, Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 359-372.
72
Kawiorska D., (1999), Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce: (analiza modelowa), Prom. Lis S., Kraków : , 209 k.
73
Lis S., (1999), Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 31-46.
74
Lis S., (1998), Analiza procesów prywatyzacji w Polsce i Republice Czeskiej w latach 1990-1996. [W:] LIS S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 63-91.
75
von Heusinger R., (1998), Alternative Macroeconomic Policies for Transitional Economies: The Case of Poland, Prom. Lis S., Kraków : , 225 k.
76
Lis S. (red.), (1998), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 233 s.
77
Mularczyk A., (1997), Analiza porównawcza czynników rozwoju gospodarczego nowo uprzemysłowionych krajów Południowo-Wschodniej Azji: (ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa), Prom. Lis S., Kraków : , 185 k.
78
Lis S. (red.), (1996), Transformacja gospodarki polskiej: doświadczenia i wyzwania, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 269, [2] s.
79
Lis S., (1996), Historia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w latach 1921-1996. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 8-13.
80
Lis S., (1996), Problemy dostosowania gospodarki Polski do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 121-134.
81
Lis S., (1996), Problemy dostosowania Polski do procesów integracyjnych w Europie. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1[32]-23[55].
82
Lis S., (1994), Rola państwa w okresie transformacji gospodarki Polski. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 27-34.
83
Lis S. (red.), (1994), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 157, [1] s.
84
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 434. - . - 0208-7944
85
Lis S., Slay B., (1993), The Privatization Problems in the Post-communist Economies, (Rector's Lectures, no. 14), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 s.
86
Lis S., Miklaszewski S., (1993), Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 17), Kraków : "Secesja", 144 s., [1] k. tabl.
87
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji: materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), (1993), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 s.
88
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 402. - . - 0208-7944
89
Lis S., Sikorski A., (1992), Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 5-19.
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław Wacławowicz] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 356. - . - 0208-7944
91
Floystad G., Lis S., (1992), Economic Reforms in Poland, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 123-131.
92
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 389. - . - 0208-7944
93
Lis S., Miklaszewski S., (1991), Typy i cechy regionalnej integracji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 101-113.
94
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 334, 341. - . - 0208-7944
95
Lis S., (1991), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych, "Sprawy Międzynarodowe", z. 3, s. 47-56.
96
Lis S., Slay B., (1991), The Balcerowicz Plan : Problems and Prospects. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 125-139.
97
Lis S., (1991), Efekty i kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1945-1986 (analiza historyczna), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 341, s. 7-20.
98
Lis S., (1990), Socjalistyczny sposób gospodarowania : (teoretyczne założenia modelu). [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 89-103.
99
Lis S., Miklaszewski S., (1990), Procesy międzynarodowej integracji regionalnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 221 s.
100
Lis S., (1990), Dochód narodowy - zasady tworzenia i podziału. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 104-126.
101
Lis S., (1990), The Problems of the Current Economic Development of Poland, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 27-42.
102
Lis S., (1990), Własność jak kategoria ekonomiczna : zarys problemu. [W:] Wawak T. (red.), Własność, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, s. 46-49.
103
Lis S., (1990), Warunki rozwoju współpracy gospodarczej między RWPG a EWG, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 46-54.
104
Przybylska K., Lis S., (1990), Zadłużenie krajów Afryki Subsaharyjskiej, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 113-120.
105
Lis S., Łukawer E., (1989), Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 3-9.
106
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 302, 312. - . - 0208-7944
107
Dach Z., (1989), Ekonomia polityczna kapitalizmu: przewodnik metodyczny, Lis S. (red.), Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
108
Floystad G., Lis S., (1989), Janosik w Skandynawii, "Polityka", nr 51/52, s. 25.
109
Bieńkowski W., Lis S., (1989), Konkurencyjność gospodarki polskiej : problemy teoretyczne i wyniki pomiaru, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 43-44.
110
Bieńkowski W., Lis S., (1989), Konkurencyjność gospodarki Polski, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 45-60.
111
Bieńkowski W., Lis S., (1988), Evolution of East-West Trade Relations in the Last Decade, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 185-212.
112
Bieńkowski W., Lis S., (1988), Konkurencyjność gospodarki amerykańskiej - problemy metodologiczne i praktyczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 86-87.
113
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 281. - . - 0208-7944
114
Bieńkowski W., Lis S., (1988), Konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na rynku światowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 11-33.
115
Lis S., Niemiec D., (1987), Socjalistyczny sposób produkcji, warunki jego powstania i rozwoju. [W:] Jasieński J. (red.), Ekonomia polityczna : o problemach gospodarczych współczesnego świata : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Cz. 2, System gospodarki socjalistycznej : (wybrane zagadnienia), Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 5-42.
116
Lis S. (red.), (1987), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 332 s.
117
Drobny S., Lis S., (1987), Kierunki intensyfikacji współpracy Polski z krajami RWPG na tle uwarunkowań wzrostu w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 79-100.
118
Lis S., (1987), Procesy integracji gospodarczej krajów socjalistycznych. [W:] Jasieński J. (red.), Ekonomia polityczna : o problemach gospodarczych współczesnego świata : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Cz. 2, System gospodarki socjalistycznej : (wybrane zagadnienia), Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 187-224.
119
Lis S., (1986), Problem wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 52-53.
120
Drobny S., Lis S., (1985), System walutowo-finansowy w mechanizmie integracji gospodarczej krajów RWPG, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 61-70.
121
Drobny S., Lis S., (1984), Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 92-100.
122
Lis S., (1982), Problem wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 55), Kraków : Drukarnia Narodowa w Krakowie, 219 s.
123
Lis S., (1982), The Choice of Synthetic Measure of Economic Growth, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 39-50.
124
Lis S., (1981), Wybrane teoretyczne problemy procesu wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 81-100.
125
Lis S., (1979), Tworzenie i podział dochodu narodowego. [W:] LIS S. (red.), Vademecum słuchacza WUML : wybrane problemy marksistowskiej ekonomii politycznej, Nowy Sącz : Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu Leninizmu KW PZPR, s. 112-137.
126
Lis S. (red.), (1979), Vademecum słuchacza WUML: wybrane problemy marksistowskiej ekonomii politycznej, Nowy Sącz : Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu Leninizmu KW PZPR, 182 s.
127
Lis S., Niemiec D., (1978), Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 93-110.
128
Lis S., Strumiłło S., (1977), Wpływ gałęzi wiodących na jakość w gospodarce narodowej. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], s. 161-176.
129
Lis S., Strumiłło S., (1977), Wpływ zmian strukturalnych na nowoczesność i efektywność gospodarki Polski, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 45-57.
130
Kowalski A., Lis S., (1976), Aktualny stan dyskusji o pracy produkcyjnej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 137-149.
131
Borkowski E., Lis S., (1976), Pozycja przedsiębiorstwa wewnętrznego w wielkiej organizacji gospodarczej : (wybrane problemy powiązań wewnętrznych WOG). [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 275-293.
132
Lis S., (1975), Dochód narodowy jako podstawa porównań poziomu wzrostu gospodarczego w skali międzynarodowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 23-45.
133
Lis S., (1975), Statystyczna weryfikacja mierników wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 5-14.
134
Lis S., Maciejowska E., (1974), Program ćwiczeń z ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] RYBARSKI A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 20-24.
135
Lis S., (1974), Mierniki wzrostu gospodarczego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 54-55.
136
(1974), Literatura uzupełniająca. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-30.
137
Lis S., (1974), Podstawowe syntetyczne mierniki wzrostu gospodarczego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 33-52.
138
Lis S., (1973), Czynniki ograniczające dokładność międzynarodowych porównań poziomu wzrostu gospodarczego za pomocą dochodu narodowego (artykuł dyskusyjny), "Gospodarka Planowa", R. 28, 1 (323), s. 26-29.
139
Lis S., (1973), Problem wyboru syntetycznego miernika wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Planowa", R. 28, 9 (331), s. 616-619.
140
Lis S., (1972), Analityczne mierniki rozwoju gospodarczego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 109-122.
141
Lis S., (1972), Mierniki poziomu rozwoju i wzrostu gospodarczego, Prom. Bieda W., Kraków : , 146 k.
142
Lis S., (1968), Zużycie energii na głowę jako miernik stopnia rozwoju gospodarczego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 3-16.
143
Lis S., (1966), Stan i perspektywy rozwojowe przemysłu piekarniczego w mieście Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 67-85.
144
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
145
Lis S., Włodarczyk R., (2004), Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 k.
146
Lis S., Adamczyk A., Włodarczyk R., (2003), Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy, [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 k.
147
Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej, (2002), Lis S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 k.
148
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, (1996), Lis S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [142] k.
149
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej, (1992), Lis S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 k.
1
@book{UEK:2168324613,
title = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
2
@misc{UEK:2168324615,
author = "Stanisław Lis and Kazimierz Zieliński",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "13-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
3
@book{UEK:2168311777,
title = "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-6-4",
}
4
@misc{UEK:2168311785,
author = "Stanisław Lis",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-6-4",
}
5
@inbook{UEK:2168311801,
author = "Stanisław Lis and Krzysztof Skuza",
title = "Analiza przyczyn niedorozwoju społeczno-gospodarczego regionu świętokrzyskiego oraz sposoby jego przezwyciężania",
booktitle = "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego",
pages = "161-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-6-4",
}
6
@article{UEK:2168298287,
author = "Stanisław Lis and Krzysztof Skuza",
title = "Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "3 (75)",
pages = "46-60",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.04},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/75_Optimum_3_2015.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168300961,
author = "Stanisław Lis",
title = "Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii - zarys problemu",
booktitle = "Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich",
pages = "58-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-65269-06-5",
}
8
@unpublished{UEK:2168302977,
author = "Stanisław Lis",
title = "Analiza zmian w polskim handlu zagranicznym po akcesji Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "35-41",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168292947,
author = "Stanisław Lis",
title = "Pozycja gospodarcza i wymiana handlowa Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne",
booktitle = "Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "119-135",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2014",
isbn = "978-83-7395-610-0",
}
10
@unpublished{UEK:2168287331,
author = "Stanisław Lis",
title = "Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "40-64",
year = "2013",
}
11
@book{UEK:2168278619,
title = "Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-638-0",
}
12
@book{UEK:2168273458,
title = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
13
@inbook{UEK:2168273480,
author = "Stanisław Lis",
title = "Gospodarka Polski na rynku Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - analiza porównawcza",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "319-340",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
14
@inbook{UEK:2168278641,
author = "Stanisław Lis and Krzysztof Skuza",
title = "Węzłowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej na świecie",
booktitle = "Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania",
pages = "403-418",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-638-0",
}
15
@inbook{UEK:2168290191,
author = "Stanisław Lis and Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 : analiza empiryczna",
booktitle = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski",
pages = "57-83",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6",
}
16
@inbook{UEK:2168278599,
author = "Stanisław Lis",
title = "Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii - zarys problemu",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "1-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/Lis%20Stanis%C5%82aw/Lis%20Stanis%C5%82aw%20-%20KONTROWERSJE%20WOK%C3%93%C5%81%20WSP%C3%93%C5%81CZESNEJ%20TEORII%20EKONOMII%20%E2%80%93%20ZARYS%20PROBLEMU.pdf},
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
17
@article{UEK:2168267142,
author = "Stanisław Lis and Krzysztof Skuza",
title = "Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "908",
pages = "25-37",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/790/614},
}
18
@unpublished{UEK:2168255406,
author = "Renata Śliwa",
title = "Deregulacja a konkurencyjność sektora telekomunikacyjnego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002693},
}
19
@unpublished{UEK:2168226757,
author = "Dorota Kuder",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002519},
}
20
@article{UEK:2168254918,
author = "Stanisław Lis and Mateusz Rosołowski",
title = "Europejskie systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "825-847",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168304071,
author = "Stanisław Lis",
title = "Dylematy współczesnej makroekonomii i polityki makroekonomicznej",
booktitle = "Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická univerzita v Bratislave",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3476-5",
}
22
@article{UEK:2168257912,
author = "Stanisław Lis and Krzysztof Skuza",
title = "Dwie dekady zmian w polskim rolnictwie - wybrane problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "888",
pages = "61-76",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168274080,
author = "Justyna Kątnik-Prokop and Stanisław Lis",
title = "Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "40-66",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168276685,
author = "Stanisław Lis",
title = "Aktualny stan debaty wokół roli państwa w gospodarce i skuteczności polityki makroekonomicznej w stabilizacji równowagi gospodarczej",
booktitle = "Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "23-42",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2011",
}
25
@article{UEK:53093,
author = "Stanisław Lis",
title = "Kontrowersje wokół krzywej Philipsa i polityki antyinflacyjnej",
journal = "Ekonomista",
number = "2",
pages = "269-274",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2168259056,
author = "Stanisław Lis",
title = "Równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model IS-LM-BP",
booktitle = "Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia",
pages = "22-31",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
isbn = "978-83-88789-48-9",
}
27
@inbook{UEK:2168259062,
author = "Stanisław Lis",
title = "Euro - wspólna waluta Europy",
booktitle = "Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia",
pages = "58-82",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
isbn = "978-83-88789-48-9",
}
28
@inbook{UEK:2168226369,
author = "Stanisław Lis and Jan Lisy",
title = "Kontrowersje wokół skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej w stabilizacji gospodarki",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "94-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
29
@book{UEK:2168233612,
title = "Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
isbn = "978-83-88789-48-9",
}
30
@unpublished{UEK:2168261284,
author = "Stanisław Lis and Justyna Kątnik",
title = "Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "56-68",
year = "2011",
}
31
@inbook{UEK:2168259060,
author = "Stanisław Lis and Wojciech M. Lis",
title = "Rynek walutowy. Polityka monetarna i fiskalna w warunkach stałego i płynnego kursu walutowego",
booktitle = "Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia",
pages = "32-57",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
isbn = "978-83-88789-48-9",
}
32
@book{UEK:2168225900,
author = "Stanisław Lis",
title = "Współczesna makroekonomia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-558-1",
}
33
@book{UEK:2168218636,
title = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
34
@inbook{UEK:2165633892,
author = "Stanisław Lis",
title = "Issues in Poland's Accession to the Eurozone",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "91-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
35
@article{UEK:2168280651,
author = "Stanisław Lis",
title = "Analiza międzynarodowej konkurencyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "24",
pages = "73-92",
adress = "",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:2168229002,
author = "Stanisław Lis",
title = "Dylematy współczesnej makroekonomii",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "15/16",
pages = "9-14",
year = "2010",
issn = "",
}
37
@unpublished{UEK:2168261410,
author = "Stanisław Lis",
title = "Konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2009",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "42-57",
year = "2010",
}
38
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Justyna Kątnik and Stanisław Lis and Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija and Kazimierz Zieliński",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
39
@inbook{UEK:51363,
author = "Stanisław Lis and Piotr Klimczyk",
title = "Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995-2005",
booktitle = "VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 8], GOW - wyzwanie dla Polski ",
pages = "445-461",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-88700-29-3",
}
40
@inbook{UEK:2164930318,
author = "Stanisław Lis",
title = "Syntetyczna analiza kosztów wejścia Polski do strefy euro",
booktitle = "Polityczne dylematy Europy",
pages = "193-196",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-173-5",
}
41
@book{UEK:2164933065,
title = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
42
@inbook{UEK:2166332731,
author = "Stanisław Lis",
title = "Pojęcie konsumpcji w socjologii i ekonomii",
booktitle = "Społeczeństwo konsumpcyjne : uwarunkowania społeczne i kulturowe",
pages = "27-34",
adress = "Tarnobrzeg",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-89639-06-6",
}
43
@article{UEK:50259,
author = "Stanisław Lis",
title = "Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "329-355",
year = "2008",
}
44
@article{UEK:50308,
author = "Stanisław Lis and Ruprecht von Heusinger",
title = "Derivative Logic and the Banking System",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "5-16",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625328},
}
45
@book{UEK:51910,
title = "Przedsiębiorczość i innowacje : problemy, koncepcje, wyzwania",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-5",
}
46
@misc{UEK:2166585890,
author = "Stanisław Lis",
title = "Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze",
booktitle = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "9-12",
year = "2008",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/94/Wspomnienie%20o%20Profesorze%20Edwardzie%20Lukawerze1.doc},
}
47
@inbook{UEK:2168357654,
author = "Stanisław Lis",
title = "Controversies over Costs and Benefits of Poland's Membership in the European Monetary Union",
booktitle = "Contemporary Problems of the Socio-economic Policy in Poland",
pages = "11-19",
adress = "Opole",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego",
year = "2007",
url = {https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/3086/2521},
issn = "1642-2597",
}
48
@book{UEK:52017,
title = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
49
@inbook{UEK:2168296025,
author = "Stanisław Lis and Piotr Waląg",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza",
booktitle = "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2007",
isbn = "978-83-225-2350-9",
}
50
@misc{UEK:2168274427,
author = "Stanisław Lis",
title = "Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (16)",
pages = "8-9",
year = "2007",
}
51
@misc{UEK:2168274403,
author = "Stanisław Lis",
title = "Społeczna gospodarka rynkowa",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "12-13",
year = "2007",
}
52
@unpublished{UEK:52579,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unia Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
53
@book{UEK:52172,
author = "Stanisław Lis and Wojciech M. Lis",
title = "Podstawy rynku pieniężnego i walutowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-312-6",
}
54
@inbook{UEK:2168296033,
author = "Stanisław Lis and Piotr Waląg",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza",
booktitle = "Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2006",
isbn = "80-225-2249-X",
}
55
@inbook{UEK:2166111490,
author = "Stanisław Lis",
title = "Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "55-65",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2006",
isbn = "83-7395-183-0",
}
56
@inbook{UEK:2167718872,
author = "Stanisław Lis",
title = "Wystąpienie Profesora Stanisława Lisa",
booktitle = "Jubileusz 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej Profesora Edwarda Łukawera",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-300-2",
}
57
@inbook{UEK:2168296005,
author = "Stanisław Lis",
title = "Kontrowersje wokół kosztów i korzyści przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie",
pages = "307-318",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity",
year = "2005",
isbn = "80-225-2138-8",
}
58
@book{UEK:2166499473,
title = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
59
@inbook{UEK:2166501138,
author = "Stanisław Lis and Robert W. Włodarczyk",
title = "Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna",
booktitle = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
pages = "225-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
60
@unpublished{UEK:2168221292,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
61
@inbook{UEK:2168295993,
author = "Stanisław Lis and Robert W. Włodarczyk",
title = "Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003",
booktitle = "Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "101-117",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-136-9",
}
62
@book{UEK:52867,
title = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
63
@inbook{UEK:2168251740,
author = "Stanisław Lis and Wojciech M. Lis",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej",
pages = "219-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88700-03-0",
}
64
@article{UEK:2168223730,
author = "Stanisław Lis and Renata Śliwa",
title = "Rola rynku usług telekomunikacyjnych w procesie transformacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "95-106",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16226},
}
65
@book{UEK:2168234848,
author = "Stanisław Lis and Wojciech M. Lis",
title = "Podstawy rynku pieniężnego : ujęcie makroekonomiczne",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-917312-4-3",
}
66
@book{UEK:2168261860,
author = "Stanisław Lis",
title = "Makroekonomia. Z. 1, Przedmiot badań makroekonomii, mierniki efektów działalności gospodarczej",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-909445-8-8",
}
67
@unpublished{UEK:2168265162,
author = "Stanisław Lis",
title = "Konkurencyjność międzynarodowa Polski w latach 1990-2000",
booktitle = "Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej",
pages = "6-34",
year = "2002",
}
68
@inbook{UEK:2168254194,
author = "Stanisław Lis",
title = "Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej",
booktitle = "Jaka polityka gospodarcza dla Polski?. T. 2",
pages = "387-407",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Dom Wydawniczy Bellona",
year = "2001",
isbn = "83-11-09383-0",
}
69
@book{UEK:2168249214,
title = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
70
@inbook{UEK:2168249400,
author = "Stanisław Lis",
title = "Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "137-155",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
71
@inbook{UEK:2168253730,
author = "Stanisław Lis",
title = "Konkurencyjność gospodarcza jako warunek bezpieczeństwa zewnętrznego",
booktitle = "Zarządzanie bezpieczeństwem : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000",
pages = "359-372",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "2000",
}
72
@unpublished{UEK:2168237650,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa)",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
73
@inbook{UEK:2168249408,
author = "Stanisław Lis",
title = "Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "31-46",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
74
@inbook{UEK:2168252096,
author = "Stanisław Lis",
title = "Analiza procesów prywatyzacji w Polsce i Republice Czeskiej w latach 1990-1996",
booktitle = "Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "63-91",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-909445-0-2",
}
75
@unpublished{UEK:2168278669,
author = "Ruprecht von Heusinger",
title = "Alternative Macroeconomic Policies for Transitional Economies : The Case of Poland",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
76
@book{UEK:2168252092,
title = "Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-909445-0-2",
}
77
@unpublished{UEK:2168273994,
author = "Andrzej Mularczyk",
title = "Analiza porównawcza czynników rozwoju gospodarczego nowo uprzemysłowionych krajów Południowo-Wschodniej Azji : (ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa)",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
78
@book{UEK:2168226164,
title = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
79
@inbook{UEK:2168249178,
author = "Stanisław Lis",
title = "Historia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w latach 1921-1996",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "8-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
80
@inbook{UEK:2168226174,
author = "Stanisław Lis",
title = "Problemy dostosowania gospodarki Polski do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "121-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
81
@unpublished{UEK:2168276569,
author = "Stanisław Lis",
title = "Problemy dostosowania Polski do procesów integracyjnych w Europie",
booktitle = "Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "1[32]-23[55]",
year = "1996",
}
82
@inbook{UEK:2168238564,
author = "Stanisław Lis",
title = "Rola państwa w okresie transformacji gospodarki Polski",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "27-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
83
@book{UEK:2168238316,
title = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
84
@misc{UEK:2168251168,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
85
@book{UEK:2168284517,
author = "Stanisław Lis and Benjamin Slay",
title = "The Privatization Problems in the Post-communist Economies",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1230-1477",
}
86
@book{UEK:2168238314,
author = "Stanisław Lis and Stanisław Miklaszewski",
title = "Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1993",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-05-0",
}
87
@book{UEK:2168254208,
title = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
88
@misc{UEK:2168232024,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
89
@article{UEK:2168251052,
author = "Stanisław Lis and Andrzej Sikorski",
title = "Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "389",
pages = "5-19",
year = "1992",
}
90
@misc{UEK:2168258124,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
91
@article{UEK:2168238704,
author = "Gunnar Floystad and Stanisław Lis",
title = "Economic Reforms in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "393",
pages = "123-131",
year = "1992",
}
92
@misc{UEK:2168251078,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
93
@article{UEK:2168273310,
author = "Stanisław Lis and Stanisław Miklaszewski",
title = "Typy i cechy regionalnej integracji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "101-113",
year = "1991",
url = {},
}
94
@misc{UEK:2168231888,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
95
@article{UEK:2168253456,
author = "Stanisław Lis",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 3",
pages = "47-56",
year = "1991",
}
96
@inbook{UEK:2168251876,
author = "Stanisław Lis and Ben Slay",
title = "The Balcerowicz Plan : Problems and Prospects",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "125-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
97
@article{UEK:2168238938,
author = "Stanisław Lis",
title = "Efekty i kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1945-1986 : (analiza historyczna)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "341",
pages = "7-20",
year = "1991",
url = {},
}
98
@inbook{UEK:2168255754,
author = "Stanisław Lis",
title = "Socjalistyczny sposób gospodarowania : (teoretyczne założenia modelu)",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "89-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
99
@book{UEK:2168252354,
author = "Stanisław Lis and Stanisław Miklaszewski",
title = "Procesy międzynarodowej integracji regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
100
@inbook{UEK:2168255756,
author = "Stanisław Lis",
title = "Dochód narodowy - zasady tworzenia i podziału",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "104-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
101
@article{UEK:2168250050,
author = "Stanisław Lis",
title = "The Problems of the Current Economic Development of Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "27-42",
year = "1990",
}
102
@inbook{UEK:2168251704,
author = "Stanisław Lis",
title = "Własność jak kategoria ekonomiczna : zarys problemu",
booktitle = "Własność",
pages = "46-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej",
year = "1990",
}
103
@article{UEK:2168223612,
author = "Stanisław Lis",
title = "Warunki rozwoju współpracy gospodarczej między RWPG a EWG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "46-54",
year = "1990",
}
104
@article{UEK:2168242112,
author = "Krystyna Przybylska and Stanisław Lis",
title = "Zadłużenie krajów Afryki Subsaharyjskiej",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "113-120",
year = "1990",
}
105
@article{UEK:2168223964,
author = "Stanisław Lis and Edward Łukawer",
title = "Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "3-9",
year = "1989",
}
106
@misc{UEK:2168283323,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
107
@book{UEK:2168250878,
author = "Zofia Dach",
title = "Ekonomia polityczna kapitalizmu : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
108
@article{UEK:2168252624,
author = "Gunnar Floystad and Stanisław Lis",
title = "Janosik w Skandynawii",
journal = "Polityka",
number = "51/52",
pages = "25",
year = "1989",
}
109
@misc{UEK:2168232894,
author = "Wojciech Bieńkowski and Stanisław Lis",
title = "Konkurencyjność gospodarki polskiej : problemy teoretyczne i wyniki pomiaru",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "43-44",
year = "1989",
}
110
@article{UEK:2168226827,
author = "Wojciech Bieńkowski and Stanisław Lis",
title = "Konkurencyjność gospodarki Polski",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "45-60",
year = "1989",
}
111
@article{UEK:2168237316,
author = "Wojciech Bieńkowski and Stanisław Lis",
title = "Evolution of East-West Trade Relations in the Last Decade",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "185-212",
year = "1988",
}
112
@misc{UEK:2168275957,
author = "Wojciech Bieńkowski and Stanisław Lis",
title = "Konkurencyjność gospodarki amerykańskiej - problemy metodologiczne i praktyczne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "86-87",
year = "1988",
}
113
@misc{UEK:2168258664,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
114
@article{UEK:2168249076,
author = "Wojciech Bieńkowski and Stanisław Lis",
title = "Konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na rynku światowym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "11-33",
year = "1988",
}
115
@inbook{UEK:2168366682,
author = "Stanisław Lis and Daniel Niemiec",
title = "Socjalistyczny sposób produkcji, warunki jego powstania i rozwoju",
booktitle = "Ekonomia polityczna : o problemach gospodarczych współczesnego świata : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Cz. 2, System gospodarki socjalistycznej : (wybrane zagadnienia)",
pages = "5-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe WSP",
year = "1987",
}
116
@book{UEK:2168332205,
title = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
117
@article{UEK:2168254804,
author = "Stanisław Drobny and Stanisław Lis",
title = "Kierunki intensyfikacji współpracy Polski z krajami RWPG na tle uwarunkowań wzrostu w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "79-100",
year = "1987",
}
118
@inbook{UEK:2168366698,
author = "Stanisław Lis",
title = "Procesy integracji gospodarczej krajów socjalistycznych",
booktitle = "Ekonomia polityczna : o problemach gospodarczych współczesnego świata : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Cz. 2, System gospodarki socjalistycznej : (wybrane zagadnienia)",
pages = "187-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe WSP",
year = "1987",
}
119
@misc{UEK:2168241074,
author = "Stanisław Lis",
title = "Problem wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "52-53",
year = "1986",
}
120
@article{UEK:2168230698,
author = "Stanisław Drobny and Stanisław Lis",
title = "System walutowo-finansowy w mechanizmie integracji gospodarczej krajów RWPG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "61-70",
year = "1985",
}
121
@article{UEK:2168229046,
author = "Stanisław Drobny and Stanisław Lis",
title = "Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "92-100",
year = "1984",
}
122
@book{UEK:2168252334,
author = "Stanisław Lis",
title = "Problem wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Narodowa w Krakowie",
year = "1982",
issn = "0208-7944",
}
123
@article{UEK:2168266714,
author = "Stanisław Lis",
title = "The Choice of Synthetic Measure of Economic Growth",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "152",
pages = "39-50",
year = "1982",
}
124
@article{UEK:2168234468,
author = "Stanisław Lis",
title = "Wybrane teoretyczne problemy procesu wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "81-100",
year = "1981",
}
125
@inbook{UEK:2168367028,
author = "Stanisław Lis",
title = "Tworzenie i podział dochodu narodowego",
booktitle = "Vademecum słuchacza WUML : wybrane problemy marksistowskiej ekonomii politycznej",
pages = "112-137",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu Leninizmu KW PZPR",
year = "1979",
}
126
@book{UEK:2168367020,
title = "Vademecum słuchacza WUML : wybrane problemy marksistowskiej ekonomii politycznej",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu Leninizmu KW PZPR",
year = "1979",
}
127
@article{UEK:2168242094,
author = "Stanisław Lis and Daniel Niemiec",
title = "Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "26",
pages = "93-110",
year = "1978",
issn = "",
}
128
@inbook{UEK:2168252402,
author = "Stanisław Lis and Stefan Strumiłło",
title = "Wpływ gałęzi wiodących na jakość w gospodarce narodowej",
booktitle = "Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum",
pages = "161-176",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
129
@article{UEK:2168230956,
author = "Stanisław Lis and Stefan Strumiłło",
title = "Wpływ zmian strukturalnych na nowoczesność i efektywność gospodarki Polski",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "45-57",
year = "1977",
}
130
@article{UEK:2168240724,
author = "Aleksander Kowalski and Stanisław Lis",
title = "Aktualny stan dyskusji o pracy produkcyjnej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "137-149",
year = "1976",
issn = "",
}
131
@inbook{UEK:2168253578,
author = "Edward Borkowski and Stanisław Lis",
title = "Pozycja przedsiębiorstwa wewnętrznego w wielkiej organizacji gospodarczej : (wybrane problemy powiązań wewnętrznych WOG)",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "275-293",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
132
@article{UEK:2168259768,
author = "Stanisław Lis",
title = "Dochód narodowy jako podstawa porównań poziomu wzrostu gospodarczego w skali międzynarodowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "23-45",
year = "1975",
}
133
@article{UEK:2168250578,
author = "Stanisław Lis",
title = "Statystyczna weryfikacja mierników wzrostu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "5-14",
year = "1975",
}
134
@inbook{UEK:2168349206,
author = "Stanisław Lis and Elżbieta Maciejowska",
title = "Program ćwiczeń z ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych",
pages = "20-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
135
@misc{UEK:2168333037,
author = "Stanisław Lis",
title = "Mierniki wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "54-55",
year = "1974",
}
136
@misc{UEK:2168349210,
author = " ",
title = "Literatura uzupełniająca",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych",
pages = "25-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
137
@article{UEK:2168247508,
author = "Stanisław Lis",
title = "Podstawowe syntetyczne mierniki wzrostu gospodarczego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "33-52",
year = "1974",
}
138
@article{UEK:2168252508,
author = "Stanisław Lis",
title = "Czynniki ograniczające dokładność międzynarodowych porównań poziomu wzrostu gospodarczego za pomocą dochodu narodowego : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 28, 1 (323)",
pages = "26-29",
year = "1973",
}
139
@article{UEK:2168252510,
author = "Stanisław Lis",
title = "Problem wyboru syntetycznego miernika wzrostu gospodarczego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 28, 9 (331)",
pages = "616-619",
year = "1973",
}
140
@article{UEK:2168261416,
author = "Stanisław Lis",
title = "Analityczne mierniki rozwoju gospodarczego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "109-122",
year = "1972",
}
141
@unpublished{UEK:2168250848,
author = "Stanisław Lis",
title = "Mierniki poziomu rozwoju i wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
142
@article{UEK:2168252720,
author = "Stanisław Lis",
title = "Zużycie energii na głowę jako miernik stopnia rozwoju gospodarczego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "3-16",
year = "1968",
}
143
@article{UEK:2168236240,
author = "Stanisław Lis",
title = "Stan i perspektywy rozwojowe przemysłu piekarniczego w mieście Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "67-85",
year = "1966",
}
144
@unpublished{UEK:2168265156,
author = "Stanisław Lis and Robert W. Włodarczyk",
title = "Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
145
@unpublished{UEK:2168265226,
author = "Stanisław Lis and Robert W. Włodarczyk",
title = "Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
146
@unpublished{UEK:2168265220,
author = "Stanisław Lis and Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
147
@unpublished{UEK:2168265160,
title = "Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
148
@unpublished{UEK:2168276563,
title = "Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
149
@unpublished{UEK:2168279039,
title = "Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID