Publications of the selected author
1

Title:
Wycena instrumentów pochodnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 665-697 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323327
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 383-418 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230424
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Rynek pieniężny i walutowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 85-120 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230406
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 419-457 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230426
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Możliwości prognostyczne modelu Nelsona-Siegela
Source:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 327-333 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2165655667
chapter in monograph
6

Title:
Wycena instrumentów finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 329-382 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230422
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 383-418 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165628940
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Weryfikacja Efektu Fishera na polskim rynku skarbowych instrumentów dłużnych
Source:
Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008, s. 358-363
ISBN:
978-83-227-2885-7
Nr:
2165685373
chapter in monograph
9

Title:
Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 419-457 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165629294
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Rynek pieniężny i walutowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 85-120 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165630394
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Wycena instrumentów finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 329-382 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165628099
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Wykorzystanie analizy głównych składowych w zarządzaniu ryzykiem krzywej dochodowości
Source:
Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007, s. 255-260
ISBN:
978-83-227-2740-9
Nr:
2168327867
chapter in monograph
13

Title:
Sztuka inwestowania w opcje
Source:
Kurier AE. - nr 5 (5) (2006) , s. 12-13
Nr:
2168348196
unreviewed article
14

Title:
Czas trwania dla kluczowych stóp procentowych w zarządzaniu ryzykiem krzywej dochodowości
Source:
Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. Henryk Mamcarz - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 258-264 - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2561-2
Nr:
2166190682
chapter in monograph
15

Title:
Czynniki ekonomiczne determinujące ryzyko krzywej dochodowości = Economic Factors Determining Yield Curve Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 665 (2005) , s. 153-159. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53043
article
16

Title:
Wpływ odwróconej krzywej dochodowości na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku skarbowych papierów dłużnych = Impact of Inverted Yield Curve on Investment Strategies on Fixed-Income Market
Source:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 83-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284477
chapter in conference materials
17

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Międzyzdroje, Polska, od 2003-04-09 do 2003-04-11
Title:
Strategie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów dłużnych = Investment Strategies on Fixed Income Market
Source:
Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 327-334. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-11-2
Nr:
2168347220
chapter in conference materials
18

Author:
Bob Steiner
Title:
Rynki finansowe : przewodnik encyklopedyczny
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
309 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-88597-57-4
Access mode:
Nr:
2168339791
book
19

Title:
Budżetowanie ryzyka
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 965 (2002) , s. 596-604. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Nr:
2168343115
article
20

Author:
Nikodem Golec , Remigiusz Lipiec
Title:
Prognozowanie kursów walutowych w procesie zarządzania ryzykiem związanym z transakcjami importowymi i eksportowymi
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 236-242
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238366
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
57 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KRFI/2/2009/S/502
Signature:
NP-1308/Magazyn
Nr:
2168220498
unpublished scientific work
2

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KRFI/2/2008/S/448
Signature:
NP-1230/Magazyn
Nr:
2163826088
unpublished scientific work
3

Title:
Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
47 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
11/KRF/1/2007/S/372
Signature:
NP-1173/Magazyn
Nr:
2168281855
unpublished scientific work
4

Title:
Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
74 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
104/KRK/1/2006/S/362
Signature:
NP-1104/Magazyn
Nr:
2166566504
unpublished scientific work
1
Wycena instrumentów pochodnych / Elżbieta KUBIŃSKA, Remigiusz Lipiec // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 665-697. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
2
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 383-418. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
3
Rynek pieniężny i walutowy / Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 85-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
4
Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym / Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 419-457. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
5
Możliwości prognostyczne modelu Nelsona-Siegela / Remigiusz LIPIEC // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009. - S. 327-333. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-3057-7
6
Wycena instrumentów finansowych / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 329-382. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
7
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 383-418. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
8
Weryfikacja Efektu Fishera na polskim rynku skarbowych instrumentów dłużnych / Remigiusz LIPIEC // W: Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008. - S. 358-363. - ISBN 978-83-227-2885-7
9
Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym / Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 419-457. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
10
Rynek pieniężny i walutowy / Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 85-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
11
Wycena instrumentów finansowych / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 329-382. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
12
Wykorzystanie analizy głównych składowych w zarządzaniu ryzykiem krzywej dochodowości / Remigiusz LIPIEC // W: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007. - S. 255-260. - ISBN 978-83-227-2740-9
13
Sztuka inwestowania w opcje / Remigiusz LIPIEC // Kurier AE. - nr 5 (5) (2006), s. 12-13. - ISSN 1689-7749
14
Czas trwania dla kluczowych stóp procentowych w zarządzaniu ryzykiem krzywej dochodowości / Remigiusz LIPIEC // W: Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. nauk. Henryk Mamcarz. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 258-264. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2561-2
15
Czynniki ekonomiczne determinujące ryzyko krzywej dochodowości = Economic Factors Determining Yield Curve Risk / Remigiusz LIPIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 665 (2005), s. 153-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80501652. - ISSN 0208-7944
16
Wpływ odwróconej krzywej dochodowości na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku skarbowych papierów dłużnych = Impact of Inverted Yield Curve on Investment Strategies on Fixed-Income Market / Remigiusz LIPIEC // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 83-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
17
Strategie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów dłużnych = Investment Strategies on Fixed Income Market / Remigiusz LIPIEC // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - (Czas na Pieniądz). - S. 327-334. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-11-2
18
Rynki finansowe : przewodnik encyklopedyczny / Robert Steiner ; przeł. Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 309 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - ISBN 83-88597-57-4
19
Budżetowanie ryzyka / Remigiusz LIPIEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 965 (2002), s. 596-604. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - ISSN 0324-8445
20
Prognozowanie kursów walutowych w procesie zarządzania ryzykiem związanym z transakcjami importowymi i eksportowymi / Nikodem Golec, Remigiusz Lipiec // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 236-242. - ISBN 83-88397-00-9
21
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 57 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
22
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy / kier. projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych / Kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół autorski: Michał GROTOWSKI, Janusz ŻARNOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 74 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kubińska E., Lipiec R., (2017), Wycena instrumentów pochodnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 665-697.
2
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 383-418.
3
Lipiec R., (2009), Rynek pieniężny i walutowy. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-120.
4
Grotowski M., Lipiec R., (2009), Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 419-457.
5
Lipiec R., (2009), Możliwości prognostyczne modelu Nelsona-Siegela. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 327-333.
6
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Wycena instrumentów finansowych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 329-382.
7
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 383-418.
8
Lipiec R., (2008), Weryfikacja Efektu Fishera na polskim rynku skarbowych instrumentów dłużnych. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 358-363.
9
Grotowski M., Lipiec R., (2008), Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 419-457.
10
Lipiec R., (2008), Rynek pieniężny i walutowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-120.
11
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Wycena instrumentów finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 329-382.
12
Lipiec R., (2007), Wykorzystanie analizy głównych składowych w zarządzaniu ryzykiem krzywej dochodowości. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 255-260.
13
Lipiec R., (2006), Sztuka inwestowania w opcje, "Kurier AE", nr 5 (5), s. 12-13.
14
Lipiec R., (2006), Czas trwania dla kluczowych stóp procentowych w zarządzaniu ryzykiem krzywej dochodowości. [W:] Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe: Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 258-264.
15
Lipiec R., (2005), Czynniki ekonomiczne determinujące ryzyko krzywej dochodowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 153-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/80501652
16
Lipiec R., (2004), Wpływ odwróconej krzywej dochodowości na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku skarbowych papierów dłużnych. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 83-90.
17
Lipiec R., (2003), Strategie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów dłużnych. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 327-334.
18
Steiner B., (2002), Rynki finansowe: przewodnik encyklopedyczny, Tł. Lipiec R., Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 309 s.
19
Lipiec R., (2002), Budżetowanie ryzyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 965, s. 596-604.
20
Golec N., Lipiec R., (2000), Prognozowanie kursów walutowych w procesie zarządzania ryzykiem związanym z transakcjami importowymi i eksportowymi. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 236-242.
21
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
22
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 59 s.
23
Grotowski M., Lipiec R., (2007), Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy, Czekaj J. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 k.
24
Grotowski M., Żarnowski J., Lipiec R., (2006), Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 s.
1
@inbook{UEK:2168323327,
author = "Elżbieta Kubińska and Remigiusz Lipiec",
title = "Wycena instrumentów pochodnych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "665-697",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
2
@inbook{UEK:2168230424,
author = "Jan Czekaj and Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "383-418",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
3
@inbook{UEK:2168230406,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Rynek pieniężny i walutowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "85-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
4
@inbook{UEK:2168230426,
author = "Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "419-457",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
5
@inbook{UEK:2165655667,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Możliwości prognostyczne modelu Nelsona-Siegela",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "327-333",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
6
@inbook{UEK:2168230422,
author = "Jan Czekaj and Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Wycena instrumentów finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "329-382",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 1 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
7
@inbook{UEK:2165628940,
author = "Jan Czekaj and Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "383-418",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
8
@inbook{UEK:2165685373,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Weryfikacja Efektu Fishera na polskim rynku skarbowych instrumentów dłużnych",
booktitle = "Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej",
pages = "358-363",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2008",
isbn = "978-83-227-2885-7",
}
9
@inbook{UEK:2165629294,
author = "Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "419-457",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
10
@inbook{UEK:2165630394,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Rynek pieniężny i walutowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "85-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
11
@inbook{UEK:2165628099,
author = "Jan Czekaj and Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Wycena instrumentów finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "329-382",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15297-0",
}
12
@inbook{UEK:2168327867,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Wykorzystanie analizy głównych składowych w zarządzaniu ryzykiem krzywej dochodowości",
booktitle = "Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego",
pages = "255-260",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2007",
isbn = "978-83-227-2740-9",
}
13
@article{UEK:2168348196,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Sztuka inwestowania w opcje",
journal = "Kurier AE",
number = "5 (5)",
pages = "12-13",
year = "2006",
}
14
@inbook{UEK:2166190682,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Czas trwania dla kluczowych stóp procentowych w zarządzaniu ryzykiem krzywej dochodowości",
booktitle = "Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006",
pages = "258-264",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2561-2",
}
15
@article{UEK:53043,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Czynniki ekonomiczne determinujące ryzyko krzywej dochodowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "153-159",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/80501652},
}
16
@inbook{UEK:2168284477,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Wpływ odwróconej krzywej dochodowości na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku skarbowych papierów dłużnych",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1",
pages = "83-90",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
17
@inbook{UEK:2168347220,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Strategie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów dłużnych",
booktitle = "Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 2",
pages = "327-334",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-89142-11-2",
}
18
@book{UEK:2168339791,
author = "Bob Steiner",
title = "Rynki finansowe : przewodnik encyklopedyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-88597-57-4",
}
19
@article{UEK:2168343115,
author = "Remigiusz Lipiec",
title = "Budżetowanie ryzyka",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "965",
pages = "596-604",
year = "2002",
}
20
@inbook{UEK:2168238366,
author = "Nikodem Golec and Remigiusz Lipiec",
title = "Prognozowanie kursów walutowych w procesie zarządzania ryzykiem związanym z transakcjami importowymi i eksportowymi",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "236-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
21
@unpublished{UEK:2168220498,
author = "Andrzej Szopa and Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
22
@unpublished{UEK:2163826088,
author = "Andrzej Szopa and Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
23
@unpublished{UEK:2168281855,
author = "Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
24
@unpublished{UEK:2166566504,
author = "Michał Grotowski and Janusz Żarnowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID