Publications of the selected author

Kusz Stefan

Faculty of Commodity Science, Department of Technology and Ecology of Goods,

1

Author:
Title:
Technika i technologia produkcji przemysłowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345890
monograph
2

Author:
Title:
Wpływ pH na proces flotacji tlenków żelaza ze szlamów wielkopiecowych = Investigation of the Impact of pH Changes on the Technological Process of Extraction of Ferro Oxides from Blast-furnace Sludges
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 161-173. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233988
article
See main document
3

Author:
Leopold Rutowicz
Title:
Kryteria oceny jakości wypływowej armatury sanitarnej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
IX, 229 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/440
Nr:
2168309745
doctoral dissertation
4

Author:
Jerzy Hiller
Title:
Warunki i parametry techniczne procesu wytrawiania drutu stalowego w aspekcie wymagań jakościowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
III, 237 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/154
Nr:
2168305527
doctoral dissertation
1
Technika i technologia produkcji przemysłowej / Stefan KUSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 171 s. : il. ; 24 cm
2
Wpływ pH na proces flotacji tlenków żelaza ze szlamów wielkopiecowych = Investigation of the Impact of pH Changes on the Technological Process of Extraction of Ferro Oxides from Blast-furnace Sludges / Stefan KUSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 161-173. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Kryteria oceny jakości wypływowej armatury sanitarnej / Leopold Rutowicz ; Promotor: Wiesław NALEPA. - Kraków, [1980]. - IX, 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Warunki i parametry techniczne procesu wytrawiania drutu stalowego w aspekcie wymagań jakościowych / Jerzy Hiller ; Promotor: Stefan KUSZ. - Kraków, 1979. - III, 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kusz S., (1982), Technika i technologia produkcji przemysłowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 171 s.
2
Kusz S., (1981), Wpływ pH na proces flotacji tlenków żelaza ze szlamów wielkopiecowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 161-173.
3
Rutowicz L., (1980), Kryteria oceny jakości wypływowej armatury sanitarnej, Prom. Nalepa W., Kusz S., Kraków : , IX, 229 k.
4
Hiller J., (1979), Warunki i parametry techniczne procesu wytrawiania drutu stalowego w aspekcie wymagań jakościowych, Prom. Kusz S., Kraków : , III, 237 k.
1
@book{monUEK:2168345890,
author = "Stefan Kusz",
title = "Technika i technologia produkcji przemysłowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
2
@article{artUEK:2168233988,
author = "Stefan Kusz",
title = "Wpływ pH na proces flotacji tlenków żelaza ze szlamów wielkopiecowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "161-173",
year = "1981",
}
3
@unpublished{drUEK:2168309745,
author = "Leopold Rutowicz",
title = "Kryteria oceny jakości wypływowej armatury sanitarnej",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
4
@unpublished{drUEK:2168305527,
author = "Jerzy Hiller",
title = "Warunki i parametry techniczne procesu wytrawiania drutu stalowego w aspekcie wymagań jakościowych",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}