Publications of the selected author

Łoziak Danuta ORCID

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science,

1

Title:
Ćwiczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1987
Physical description:
165 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168336419
academic script
2

Title:
Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów = A Survey of the Methods Used for Evaluation of Lipids Oxidation Level
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 179-190. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280299
article
3

Title:
Nowe poglądy na aktywność chemiczną związków chemicznych = New Perspectives of Osmotic Activity of Chemical Compounds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 67-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280699
article
4

Author:
Barbara Dzióbek , Grażyna Fischer-Bijałd , Danuta Łoziak , Krzesław Stokłosa
Title:
Cyfrowy system pomiaru przewodnictwa roztworów = The Digital System of Measurement of Electrical Conductivity of Solutions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 75-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280701
article
5

Title:
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I) = The Reaction Rate of Dimethylsulphate Hydrolysis Part 1
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250392
article
1
Ćwiczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej / Jacek KANIEWSKI, Danuta Łoziak, Krzesław STOKŁOSA ; red. Krzesław STOKŁOSA. - Wyd. 2. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1987. - 165 s. : il. ; 23 cm
2
Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów = A Survey of the Methods Used for Evaluation of Lipids Oxidation Level / Barbara DZIÓBEK, Danuta ŁOZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 179-190. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Nowe poglądy na aktywność chemiczną związków chemicznych = New Perspectives of Osmotic Activity of Chemical Compounds / Barbara DZIÓBEK, Danuta ŁOZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982), s. 67-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Cyfrowy system pomiaru przewodnictwa roztworów = The Digital System of Measurement of Electrical Conductivity of Solutions / Barbara DZIÓBEK, Grażyna Fischer-Bijałd, Danuta ŁOZIAK, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982), s. 75-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I) = The Reaction Rate of Dimethylsulphate Hydrolysis Part 1 / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Danuta ŁOZIAK, Maria POLAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Kaniewski J., Łoziak D., Stokłosa K., (1987), Ćwiczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej, Stokłosa K. (red.), Wyd. 2Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 165 s.
2
Dzióbek B., Łoziak D., (1983), Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 166, s. 179-190.
3
Dzióbek B., Łoziak D., (1982), Nowe poglądy na aktywność chemiczną związków chemicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 149, s. 67-73.
4
Dzióbek B., Fischer-Bijałd G., Łoziak D., Stokłosa K., (1982), Cyfrowy system pomiaru przewodnictwa roztworów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 149, s. 75-78.
5
Sybistowicz D., Stokłosa K., Dzióbek B., Łoziak D., Polańska M., (1978), Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 57-70.
1
@book{UEK:2168336419,
author = "Jacek Kaniewski and Danuta Łoziak and Krzesław Stokłosa",
title = "Ćwiczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2",
}
2
@article{UEK:2168280299,
author = "Barbara Dzióbek and Danuta Łoziak",
title = "Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "179-190",
year = "1983",
}
3
@article{UEK:2168280699,
author = "Barbara Dzióbek and Danuta Łoziak",
title = "Nowe poglądy na aktywność chemiczną związków chemicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "67-73",
year = "1982",
}
4
@article{UEK:2168280701,
author = "Barbara Dzióbek and Grażyna Fischer-Bijałd and Danuta Łoziak and Krzesław Stokłosa",
title = "Cyfrowy system pomiaru przewodnictwa roztworów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "75-78",
year = "1982",
}
5
@article{UEK:2168250392,
author = "Danuta Sybistowicz and Krzesław Stokłosa and Barbara Dzióbek and Danuta Łoziak and Maria Polańska",
title = "Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "57-70",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID