Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 281-298
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332653
chapter in textbook
See main document
2

Author:
Title:
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 315-330
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332657
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki jawnej
Source:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 187-195
ISBN:
978-83-8158-746-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338165
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 227-246
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332647
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
Pojęcie udziału kapitałowego w osobowej spółce handlowej
Source:
Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania / red. Józef Frąckowiak - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 400-424
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8124-552-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324773
chapter in monograph
6

Author:
Stanisław Włodyka , Jan Lic
Title:
Umowy (porozumienia) organizacyjne
Source:
Prawo umów handlowych / red. Mirosław Stec - 5. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 449-505
Series:
(System Prawa Handlowego ; t. 5)
ISBN:
978-83-255-9688-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320467
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Problem istnienia długu łącznego
Source:
Prawo kontraktów / red. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 231-246 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-614-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319759
chapter in monograph
8

Author:
Title:
The Impact of EU Law on Consumer Protection in Real Estate Development Contracts (Pre-construction Contracts) = Wpływ prawa europejskiego na ochronę konsumenta w umowach deweloperskich
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017) , s. 75-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323099
article
9

Author:
Title:
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 207-225
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305151
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 258-274
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305161
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Title:
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 290-305
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305167
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
O potrzebie ustawowej regulacji zasad reprezentacji osobowych spółek handlowych
Source:
Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką / red. Jan Olszewski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 93-103
ISBN:
978-83-255-7784-1 ; 978-83-255-7785-8
Nr:
2168301329
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Ochrona konsumenta w umowach deweloperskich
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 173-185
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303517
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Konstrukcja umowy konsorcjum w zamówieniach publicznych = The Structure of a Consortium Agreement in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (47) (2015) , s. 146-157. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168304661
article
15

Author:
Conference:
V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Poznań, Polska, od 2014-09-26 do 2014-09-27
Title:
Treść pojęcia solidarności dłużników
Source:
Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 352-368 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8052-2
Nr:
2168303761
chapter in conference materials
16

Author:
Title:
Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne z tytułu rękojmi = Developer's Liability for Physical Defects under Statutory Warranty = Haftung des Bautrӓgers für physische Mӓngel aufgrund der Gewӓhrleistung
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 10(294) (2015) , s. 60-72. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168303623
article
17

Author:
Title:
Umowy dotyczące praw własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 132-147
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276157
chapter in textbook
See main document
18

Author:
Stanisław Włodyka , Jan Lic
Title:
Umowy (porozumienia) organizacyjne
Source:
Prawo umów handlowych / red. Stanisław Włodyka - 4. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 401-448
Series:
(System Prawa Handlowego ; t. 5)
ISBN:
978-83-255-6307-3 ; 978-83-255-6308-0
Nr:
2168295867
chapter in monograph
19

Author:
Title:
Undertaking Business Activity in Poland = Kak vesti èkonomičeskuû deâtel'nost' v Pol'še
Source:
Upravlenie. - nr 4 (6) (2014) , s. 57-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303535
article
20

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa "Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych", Wrocław, Polska, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
Odpowiedzialność deliktowa spółki partnerskiej = Tort Liability of a Limited Liability Partnership = Die Deliktverantwortlichkeit der Partnergesellschaft
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014) , s. 159-174. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295861
article
21

Author:
Title:
Czy konieczna jest nowelizacja art. 252 i art. 425 k.s.h.? = Is it Necessary to Amend Art. 252 and Art. 245 of the Code of Commercial Partnerships and Companies?
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 12 (268) (2014) , s. 41-46. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295859
article
22

Author:
Title:
The Problem of Joint Co-ownership in a Polish Civil Law Partnership = Problema obŝego sovladeniâ v graždanskom prave Pol'ši primenitel'no k tovariŝestvam
Source:
Upravlenie. - nr 3 (5) (2014) , s. 71-75. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303527
article
23

Author:
Title:
Potrącenia z wierzytelności Skarbu Państwa
Source:
Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. Andrzej Kidyba - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 240-255
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-3310-8
Nr:
2168284227
chapter in monograph
24

Title:
Prawo własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 95-131
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298893
chapter in textbook
See main document
25

Author:
Title:
The Concept of Legal Capacity in the Draft of the New Civil Code
Source:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 41-54
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168294997
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Nieważność czynności prawnej w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI, s. 78-94
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301293
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Pojęcie umowy deweloperskiej i jej charakter prawny = A Developer Agreement and Its Legal Nature = Begriff des Bautrӓgervertrages und sein rechtlicher Charakter
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 12(272) (2013) , s. 147-170. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168303869
article
28

Author:
Title:
Zasady reprezentacji osobowych spółek handlowych a ich zdolność do czynności prawnych
Source:
Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach / red. Józef Frąckowiak - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 527-542
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3461)
ISBN:
978-83-229-3346-6
Nr:
2168295247
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Koncepcja podmiotowości prawnej w projekcie nowego Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA, s. 52-63
Signature:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288507
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Europeizacja pojęcia przedsiębiorcy
Source:
Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego / red. Joanna Kruczalak-Jankowska - Warszawa: LexisNexis, 2013, s. 498-516
ISBN:
978-83-278-0151-7
Nr:
2168294561
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Spółka cywilna : problematyka podmiotowości prawnej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
LXXII, 866 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-255-5461-3 ; 978-83-255-5462-0
Nr:
2168304463
monograph
32

Author:
Title:
Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego)
Source:
Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec - Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 170-186
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0780-2
Nr:
2168234218
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 223-237
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262732
chapter in textbook
See main document
34

Author:
Title:
Podmiotowość w prawie cywilnym i w prawie podatkowym
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 78-92
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242012
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 179-195
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262716
chapter in textbook
See main document
36

Author:
Title:
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 251-264
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262736
chapter in textbook
See main document
37

Author:
Title:
Status spółki cywilnej i wybrane zagadnienia osobowych spółek handlowych = Civil Partnership Status and Selected Issues of Personal Commercial Companies
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (2012) , s. 36-40. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168321889
article
38

Author:
Title:
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 217-231
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166046366
chapter in textbook
See main document
39

Author:
Title:
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 171-187
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166040008
chapter in textbook
See main document
40

Author:
Title:
Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy - wspólnika spółki cywilnej = Civil Liability of an Entrepreneur - Partner of a Civil Partnership
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011) , s. 119-135. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227354
article
41

Author:
Title:
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 247-261
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166046537
chapter in textbook
See main document
42

Author:
Title:
Pojęcie zaciągania zobowiązań we własnym i w cudzym imieniu
Source:
Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / red. Edward Gniewek, Katarzyna Górska, Piotr Machnikowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 221-233
ISBN:
978-83-255-1291-0
Nr:
2165994871
chapter in conference materials
43

Author:
Title:
Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego
Source:
Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 2 (158) (2010) , s. 44-53. - Streszcz.
Nr:
2166080032
article
44

Author:
Title:
Konstrukcja cywilnoprawna umów dytrybucyjnych = The Civil Law Structure of Distribution Agreements
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 312-329. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165809211
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Zdolność prawna przedsiębiorcy
Source:
Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2010, s. 178-187
ISBN:
978-83-264-0687-4
Nr:
2166156883
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu = Indirect Representation in Relation to Property in Commission Sale Contract
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 275-288. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165806274
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku bankowego
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 450-468
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165724953
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Zwyczaje handlowe w orzecznictwie sądowym
Source:
Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego / red. Małgorzata Modrzejewska - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 552-581
ISBN:
978-83-264-0652-2
Nr:
2166078988
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część pierwsza = Performance of Contracts under Polish Law and According to the PECL - First Part
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 802 (2009) , s. 77-90. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50063
article
50

Author:
Title:
Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego
Source:
Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 3 (147) (2009) , s. 20-29
Nr:
2168231940
article
51

Author:
Jan Lic , Małgorzata Bednarek , Marcin Spyra
Title:
Źródła prawa handlowego
Source:
Prawo handlowe : część ogólna / red. Stanisław Włodyka - Stan prawny na 1.10.2009 r. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo C.H. Beck we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2009, s. 60-273 - Bibliogr.
Series:
(System Prawa Handlowego ; t. 1)
ISBN:
978-83-255-1073-2
Nr:
2168306241
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu = Indirect Representation in Relation to Property in Commission Sale Contract
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 207-220. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933480
chapter in monograph
53

Author:
Title:
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część druga = Execution of Contracts under Polish Law and According to the PECL (Principles of European Contract Law) - Part II
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 809 (2009) , s. 39-51. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165700816
article
54

Author:
Title:
Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca" = Definitions of the Notions Of 'Economic Acivity' and 'Entrepreneur' (a Call for Modifications)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 10 (2008) , s. 59-71
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166079974
article
55

Author:
Title:
Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Proposals "as the Law should be" for the Act on Freedom of Business Activity
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (191) (2008) , s. 13-19. - Streszcz.
Nr:
2166079506
article
56

Author:
Title:
O potrzebie zmian w regulacji spółki cywilnej
Source:
Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / red. Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 623-647
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-532-3
Nr:
2166080541
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek = Partners' Property Shares in Transformation Procedures of Partnerships and Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 15-31. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50457
article
58

Author:
Title:
W sprawie realistycznego pojmowania spółki cywilnej : replika = On Realistic Understanding of a Civil-Law Partnership : a Rejoinder
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (185) (2008) , s. 51-58. - Streszcz.
Nr:
2166079485
article
59

Author:
Title:
Konsorcjum w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 98-114. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych
Nr:
2166478534
article
60

Author:
Title:
Podmiotowość spółek osobowych w prawie szwajcarskim = Legal Personality Status of Partnerships in Swiss Law
Source:
Studia Prawnicze. - z. 4 (2008) , s. 89-111. - Summ.
Nr:
2166071550
article
61

Author:
Title:
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część 2
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 60-72
Research program:
102/KP/1/2006/S/360
Signature:
NP-1020/2/Magazyn
Nr:
2168318199
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej = Legal Conditions of Recognizing a Civil-Law Partnership as an Entity
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (162) (2006) , s. 34-40. - Streszcz.
Nr:
2166079711
article
63

Author:
Title:
Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym = Company Transformation and the Going Concern Principle in Tax Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006) , s. 5-16. - Summ.
Access mode:
Nr:
52671
article
64

Author:
Title:
Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą = Endorsement of a Bill of Exchange after Maturity
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (160) (2006) , s. 47-54. - Streszcz.
Nr:
2166079675
article
65

Author:
Title:
Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - problematyka prawna i podatkowa = Compulsory Transformation of Civil Partnerships into Registered Partnerships - Legal and Tax Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 690 (2005) , s. 35-49. - Summ.
Access mode:
Nr:
52972
article
66

Author:
Title:
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 108-138
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318161
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
Source:
Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne / [red. Bronisław MICHERDA] - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004, s. 7-40
Nr:
2168320345
chapter in conference materials
See main document
68

Author:
Title:
Podatkowe aspekty przekształceń spółek
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 89-118
Research program:
88/KP/1/2004/S/198
Signature:
NP-863/3/Magazyn
Nr:
2168325493
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Title:
Majątkowe aspekty transformacji spółek i rola biegłego w tym procesie
Source:
Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne / [red. Bronisław MICHERDA] - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004, s. 41-54
Nr:
2168320357
chapter in conference materials
See main document
70

Author:
Title:
Prawne aspekty transformacji spółek
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 79-88 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221472
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Title:
Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 16-61
Research program:
109/KP/1/2003/S/097
Signature:
NP-863/2/Magazyn
Nr:
2168325455
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Title:
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 222-244
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223466
chapter in textbook
See main document
73

Title:
Przedsiębiorcy
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 38-93
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223438
chapter in textbook
See main document
74

Author:
Title:
Problem współwłasności w spółkach osobowych
Source:
Nowe prawo spółek : wybrane aspekty prawne / red. Jan Kufel - Stan prawny na dzień 3 kwietnia 2003 r.. - Bydgoszcz: "Branta", 2003, s. 41-64
ISBN:
83-89073-18-8
Nr:
2166052993
chapter in monograph
75

Author:
Title:
Pojęcie sumy komandytowej w kodeksie spółek handlowych : materiały edukacyjne = Libility of a Limited Partner under the Company Code : Educational Materials
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (113) (2002) , s. 31-36. - Streszcz.
Nr:
2166079862
article
76

Author:
Title:
Problemy prawne przymusowego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 81-112
Research program:
56/KP/2/2002/S
Signature:
NP-863/1/Magazyn
Nr:
2168325443
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 281-298. - ISBN 978-83-8160-528-1
2
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 315-330. - ISBN 978-83-8160-528-1
3
Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki jawnej / Jan LIC // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 187-195. - ISBN 978-83-8158-746-4
4
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 227-246. - ISBN 978-83-8160-528-1
5
Pojęcie udziału kapitałowego w osobowej spółce handlowej / Jan LIC // W: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania / red. nauk. Józef Frąckowiak. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 400-424. - ISBN 978-83-8124-552-4
6
Umowy (porozumienia) organizacyjne / Stanisław Włodyka, Jan LIC // W: Prawo umów handlowych / red. Mirosław Stec. - 5. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (System Prawa Handlowego ; t. 5). - S. 449-505. - ISBN 978-83-255-9688-0
7
Problem istnienia długu łącznego / Jan LIC // W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 231-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8107-614-2
8
The Impact of EU Law on Consumer Protection in Real Estate Development Contracts (Pre-construction Contracts) = Wpływ prawa europejskiego na ochronę konsumenta w umowach deweloperskich / Jan LIC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017), s. 75-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1269/1018. - ISSN 1898-6447
9
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 207-225. - ISBN 978-83-264-9961-6
10
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 258-274. - ISBN 978-83-264-9961-6
11
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 290-305. - ISBN 978-83-264-9961-6
12
O potrzebie ustawowej regulacji zasad reprezentacji osobowych spółek handlowych / Jan LIC // W: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką / red. nauk. Jan Olszewski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 93-103. - ISBN 978-83-255-7784-1 ; 978-83-255-7785-8
13
Ochrona konsumenta w umowach deweloperskich / Jan LIC // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 173-185. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
14
Konstrukcja umowy konsorcjum w zamówieniach publicznych = The Structure of a Consortium Agreement in Public Procurement / Jan LIC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 146-157. - Summ. - ISSN 1733-0777
15
Treść pojęcia solidarności dłużników / Jan LIC // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 352-368. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8052-2
16
Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne z tytułu rękojmi = Developer's Liability for Physical Defects under Statutory Warranty = Haftung des Bautrӓgers für physische Mӓngel aufgrund der Gewӓhrleistung / Jan LIC // Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 10(294) (2015), s. 60-72. - Summ. - ISSN 1230-669X
17
Umowy dotyczące praw własności przemysłowej / [Jan LIC] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 132-147. - ISBN 978-83-7930-233-8
18
Umowy (porozumienia) organizacyjne / Stanisław Włodyka, Jan LIC // W: Prawo umów handlowych / red. Stanisław Włodyka. - 4. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (System Prawa Handlowego ; t. 5). - S. 401-448. - ISBN 978-83-255-6307-3 ; 978-83-255-6308-0
19
Undertaking Business Activity in Poland = Kak vesti èkonomičeskuû deâtel'nost' v Pol'še / Jan LIC // Upravlenie. - nr 4 (6) (2014), s. 57-61. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://upravlenie.guu.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_2014.pdf. - ISSN 2309-3633
20
Odpowiedzialność deliktowa spółki partnerskiej = Tort Liability of a Limited Liability Partnership = Die Deliktverantwortlichkeit der Partnergesellschaft / Jan LIC // Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014), s. 159-174. - Summ. - ISSN 1230-669X
21
Czy konieczna jest nowelizacja art. 252 i art. 425 k.s.h.? = Is it Necessary to Amend Art. 252 and Art. 245 of the Code of Commercial Partnerships and Companies? / Jan LIC // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 12 (268) (2014), s. 41-46. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
22
The Problem of Joint Co-ownership in a Polish Civil Law Partnership = Problema obŝego sovladeniâ v graždanskom prave Pol'ši primenitel'no k tovariŝestvam / Jan LIC // Upravlenie. - nr 3 (5) (2014), s. 71-75. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://upravlenie.guu.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_35-2014_small.pdf. - ISSN 2309-3633
23
Potrącenia z wierzytelności Skarbu Państwa / Jan LIC // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 240-255. - ISBN 978-83-264-3310-8
24
Prawo własności przemysłowej / Jan LIC, Błażej BUGAJSKI, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 95-131. - ISBN 978-83-7930-233-8
25
The Concept of Legal Capacity in the Draft of the New Civil Code / Jan LIC // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 41-54. - ISBN 978-83-7930-512-4
26
Nieważność czynności prawnej w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Jan LIC // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 78-94
27
Pojęcie umowy deweloperskiej i jej charakter prawny = A Developer Agreement and Its Legal Nature = Begriff des Bautrӓgervertrages und sein rechtlicher Charakter / Jan LIC // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 12(272) (2013), s. 147-170. - Summ. - ISSN 1230-669X
28
Zasady reprezentacji osobowych spółek handlowych a ich zdolność do czynności prawnych / Jan LIC // W: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach / red. Józef Frąckowiak. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3461). - S. 527-542. - ISBN 978-83-229-3346-6
29
Koncepcja podmiotowości prawnej w projekcie nowego Kodeksu cywilnego / Jan LIC // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 52-63
30
Europeizacja pojęcia przedsiębiorcy / Jan LIC // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego / red. nauk. Joanna Kruczalak-Jankowska. - Warszawa: LexisNexis, 2013. - S. 498-516. - ISBN 978-83-278-0151-7
31
Spółka cywilna : problematyka podmiotowości prawnej / Jan LIC. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - LXXII, 866 s. ; 21 cm. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-5461-3 ; 978-83-255-5462-0
32
Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego) / Jan LIC // W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec. - Stan prawny na 1 czerwca 2012 r. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 170-186. - ISBN 978-83-264-0780-2
33
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 223-237. - ISBN 978-83-264-4121-9
34
Podmiotowość w prawie cywilnym i w prawie podatkowym / Jan LIC // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 78-92. - ISBN 978-83-7641-676-2
35
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 179-195. - ISBN 978-83-264-4121-9
36
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 251-264. - ISBN 978-83-264-4121-9
37
Status spółki cywilnej i wybrane zagadnienia osobowych spółek handlowych = Civil Partnership Status and Selected Issues of Personal Commercial Companies / Jan LIC // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (2012), s. 36-40. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
38
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 217-231. - ISBN 978-83-264-1160-1
39
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 171-187. - ISBN 978-83-264-1160-1
40
Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy - wspólnika spółki cywilnej = Civil Liability of an Entrepreneur - Partner of a Civil Partnership / Jan LIC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011), s. 119-135. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych / Jan LIC // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 247-261. - ISBN 978-83-264-1160-1
42
Pojęcie zaciągania zobowiązań we własnym i w cudzym imieniu / Jan LIC // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / red. Edward Gniewek, Katarzyna Górska, Piotr Machnikowski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 221-233. - ISBN 978-83-255-1291-0
43
Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego / Jan LIC // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 2 (158) (2010), s. 44-53. - Streszcz. - ISSN 1426-2878
44
Konstrukcja cywilnoprawna umów dytrybucyjnych = The Civil Law Structure of Distribution Agreements / Jan LIC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 312-329. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
45
Zdolność prawna przedsiębiorcy / Jan LIC // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 178-187. - ISBN 978-83-264-0687-4
46
Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu = Indirect Representation in Relation to Property in Commission Sale Contract / Jan LIC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 275-288. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
47
Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku bankowego / Jan LIC // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 450-468. - ISBN 978-83-264-0591-4
48
Zwyczaje handlowe w orzecznictwie sądowym / Jan LIC // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego / red. Małgorzata Modrzejewska. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 552-581. - ISBN 978-83-264-0652-2
49
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część pierwsza = Performance of Contracts under Polish Law and According to the PECL - First Part / Jan LIC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 77-90. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164133732. - ISSN 1898-6447
50
Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego / Jan LIC // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 3 (147) (2009), s. 20-29. - ISSN 1426-2878
51
Źródła prawa handlowego / Jan LIC, Małgorzata Bednarek, Marcin Spyra // W: Prawo handlowe : część ogólna / red. Stanisław Włodyka. - Stan prawny na 1.10.2009 r. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo C.H. Beck we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2009. - (System Prawa Handlowego ; t. 1). - S. 60-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-1073-2
52
Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu = Indirect Representation in Relation to Property in Commission Sale Contract / Jan LIC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 207-220. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
53
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część druga = Execution of Contracts under Polish Law and According to the PECL (Principles of European Contract Law) - Part II / Jan LIC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 39-51. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169623288. - ISSN 1898-6447
54
Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca" = Definitions of the Notions Of 'Economic Acivity' and 'Entrepreneur' (a Call for Modifications) / Jan LIC, Michał ŁUC // Państwo i Prawo. - z. 10 (2008), s. 59-71. - ISSN 0031-0980
55
Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Proposals "as the Law should be" for the Act on Freedom of Business Activity / Jan LIC, Michał ŁUC // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (191) (2008), s. 13-19. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
56
O potrzebie zmian w regulacji spółki cywilnej / Jan LIC // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / red. Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 623-647. - ISBN 978-83-7526-532-3
57
Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek = Partners' Property Shares in Transformation Procedures of Partnerships and Companies / Jan LIC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 15-31. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160674279. - ISSN 1898-6447
58
W sprawie realistycznego pojmowania spółki cywilnej : replika = On Realistic Understanding of a Civil-Law Partnership : a Rejoinder / Jan LIC // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (185) (2008), s. 51-58. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
59
Konsorcjum w zamówieniach publicznych / Jan LIC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 98-114. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych. - ISSN 1733-0777
60
Podmiotowość spółek osobowych w prawie szwajcarskim = Legal Personality Status of Partnerships in Swiss Law / Jan LIC // Studia Prawnicze. - z. 4 (2008), s. 89-111. - Summ. - ISSN 0039-3312
61
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część 2 / Jan LIC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2006), s. 60-72
62
Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej = Legal Conditions of Recognizing a Civil-Law Partnership as an Entity / Jan LIC // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (162) (2006), s. 34-40. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
63
Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym = Company Transformation and the Going Concern Principle in Tax Law / Jan LIC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006), s. 5-16. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129542464. - ISSN 0208-7944
64
Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą = Endorsement of a Bill of Exchange after Maturity / Jan LIC // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (160) (2006), s. 47-54. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
65
Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - problematyka prawna i podatkowa = Compulsory Transformation of Civil Partnerships into Registered Partnerships - Legal and Tax Issues / Jan LIC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 690 (2005), s. 35-49. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106859461. - ISSN 0208-7944
66
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL / Jan LIC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 108-138
67
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych / Bogusława GNELA, Jan LIC // W: Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne / [red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004. - S. 7-40
68
Podatkowe aspekty przekształceń spółek / Jan LIC // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2004), s. 89-118
69
Majątkowe aspekty transformacji spółek i rola biegłego w tym procesie / Jan LIC // W: Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne / [red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004. - S. 41-54
70
Prawne aspekty transformacji spółek / Jan LIC // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 79-88. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
71
Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek / Jan LIC // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2003), s. 16-61
72
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą / Jan LIC // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 222-244. - ISBN 83-7252-178-6
73
Przedsiębiorcy / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Jan LIC, Krzysztof TOR // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 38-93. - ISBN 83-7252-178-6
74
Problem współwłasności w spółkach osobowych / Jan LIC // W: Nowe prawo spółek : wybrane aspekty prawne / red. Jan Kufel. - Stan prawny na dzień 3 kwietnia 2003 r. - Bydgoszcz: "Branta", 2003. - S. 41-64. - ISBN 83-89073-18-8
75
Pojęcie sumy komandytowej w kodeksie spółek handlowych : materiały edukacyjne = Libility of a Limited Partner under the Company Code : Educational Materials / Jan LIC // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (113) (2002), s. 31-36. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
76
Problemy prawne przymusowego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną / Jan LIC // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2002), s. 81-112
1
Lic J., (2019), Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 281-298.
2
Lic J., (2019), Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 315-330.
3
Lic J., (2019), Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki jawnej. [W:] Pinior P., Relidzyński P., Wyrzykowski W., Zielińska E., Żaba M. (red.), Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 187-195.
4
Lic J., (2019), Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 227-246.
5
Lic J., (2018), Pojęcie udziału kapitałowego w osobowej spółce handlowej. [W:] Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 400-424.
6
Włodyka S., Lic J., (2017), Umowy (porozumienia) organizacyjne. [W:] Stec M. (red.), Prawo umów handlowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 449-505.
7
Lic J., (2017), Problem istnienia długu łącznego. [W:] Kuniewicz Z., Sokołowska D. (red.), Prawo kontraktów (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 231-246.
8
Lic J., (2017), The Impact of EU Law on Consumer Protection in Real Estate Development Contracts (Pre-construction Contracts), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (967), s. 75-90; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1269/1018
9
Lic J., (2016), Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 207-225.
10
Lic J., (2016), Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 258-274.
11
Lic J., (2016), Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 290-305.
12
Lic J., (2015), O potrzebie ustawowej regulacji zasad reprezentacji osobowych spółek handlowych. [W:] Olszewski J. (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 93-103.
13
Lic J., (2015), Ochrona konsumenta w umowach deweloperskich. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 173-185.
14
Lic J., (2015), Konstrukcja umowy konsorcjum w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 146-157.
15
Lic J., (2015), Treść pojęcia solidarności dłużników. [W:] Olejniczak A., Haberko J., Pyrzyńska A., Sokołowska D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (Monografie), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 352-368.
16
Lic J., (2015), Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne z tytułu rękojmi, "Rejent", R. 25, nr 10(294), s. 60-72.
17
Lic J., (2014), Umowy dotyczące praw własności przemysłowej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 132-147.
18
Włodyka S., Lic J., (2014), Umowy (porozumienia) organizacyjne. [W:] Włodyka S. (red.), Prawo umów handlowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 401-448.
19
Lic J., (2014), Undertaking Business Activity in Poland, "Upravlenie", nr 4 (6), s. 57-61; http://upravlenie.guu.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_2014.pdf
20
Lic J., (2014), Odpowiedzialność deliktowa spółki partnerskiej, "Rejent", R. 24, nr specjalny, s. 159-174.
21
Lic J., (2014), Czy konieczna jest nowelizacja art. 252 i art. 425 k.s.h.?, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12 (268), s. 41-46.
22
Lic J., (2014), The Problem of Joint Co-ownership in a Polish Civil Law Partnership, "Upravlenie", nr 3 (5), s. 71-75; http://upravlenie.guu.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_35-2014_small.pdf
23
Lic J., (2014), Potrącenia z wierzytelności Skarbu Państwa. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 240-255.
24
Lic J., Bugajski B., Nowak-Gruca A., (2014), Prawo własności przemysłowej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 95-131.
25
Lic J., (2014), The Concept of Legal Capacity in the Draft of the New Civil Code. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 41-54.
26
Lic J., (2014), Nieważność czynności prawnej w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 78-94.
27
Lic J., (2013), Pojęcie umowy deweloperskiej i jej charakter prawny, "Rejent", R. 23, nr 12(272), s. 147-170.
28
Lic J., (2013), Zasady reprezentacji osobowych spółek handlowych a ich zdolność do czynności prawnych. [W:] Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 527-542.
29
Lic J., (2013), Koncepcja podmiotowości prawnej w projekcie nowego Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Michałowska K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, s. 52-63.
30
Lic J., (2013), Europeizacja pojęcia przedsiębiorcy. [W:] Kruczalak-Jankowska J. (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Warszawa : LexisNexis, s. 498-516.
31
Lic J., (2013), Spółka cywilna: problematyka podmiotowości prawnej, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LXXII, 866 s.
32
Lic J., (2012), Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego). [W:] Mróz T., Stec M. (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 170-186.
33
Lic J., (2012), Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 223-237.
34
Lic J., (2012), Podmiotowość w prawie cywilnym i w prawie podatkowym. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 78-92.
35
Lic J., (2012), Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 179-195.
36
Lic J., (2012), Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 251-264.
37
Lic J., (2012), Status spółki cywilnej i wybrane zagadnienia osobowych spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9, s. 36-40.
38
Lic J., (2011), Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 217-231.
39
Lic J., (2011), Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 171-187.
40
Lic J., (2011), Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy - wspólnika spółki cywilnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 203, s. 119-135.
41
Lic J., (2011), Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 247-261.
42
Lic J., (2010), Pojęcie zaciągania zobowiązań we własnym i w cudzym imieniu. [W:] Gniewek E., Górska K., Machnikowski P. (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 221-233.
43
Lic J., (2010), Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego, "Prawo Spółek", nr 2 (158), s. 44-53.
44
Lic J., (2010), Konstrukcja cywilnoprawna umów dytrybucyjnych. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 312-329.
45
Lic J., (2010), Zdolność prawna przedsiębiorcy. [W:] Katner , Promińska U. (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 178-187.
46
Lic J., (2010), Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 275-288.
47
Lic J., (2010), Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku bankowego. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 450-468.
48
Lic J., (2010), Zwyczaje handlowe w orzecznictwie sądowym. [W:] Modrzejewska M. (red.), Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 552-581.
49
Lic J., (2009), Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część pierwsza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 77-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133732
50
Lic J., (2009), Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego, "Prawo Spółek", nr 3 (147), s. 20-29.
51
Lic J., Bednarek M., Spyra M., (2009), Źródła prawa handlowego. [W:] Włodyka S. (red.), Prawo handlowe : część ogólna, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo C.H. Beck we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, s. 60-273.
52
Lic J., (2009), Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 207-220.
53
Lic J., (2009), Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część druga, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/169623288
54
Lic J., Łuc M., (2008), Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca", "Państwo i Prawo", z. 10, s. 59-71.
55
Lic J., Łuc M., (2008), Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7 (191), s. 13-19.
56
Lic J., (2008), O potrzebie zmian w regulacji spółki cywilnej. [W:] Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, T. 1 (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 623-647.
57
Lic J., (2008), Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/160674279
58
Lic J., (2008), W sprawie realistycznego pojmowania spółki cywilnej : replika, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1 (185), s. 51-58.
59
Lic J., (2008), Konsorcjum w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 98-114.
60
Lic J., (2008), Podmiotowość spółek osobowych w prawie szwajcarskim, "Studia Prawnicze", z. 4, s. 89-111.
61
Lic J., (2006), Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część 2. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja, s. 60-72.
62
Lic J., (2006), Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 3 (162), s. 34-40.
63
Lic J., (2006), Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/129542464
64
Lic J., (2006), Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1 (160), s. 47-54.
65
Lic J., (2005), Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - problematyka prawna i podatkowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 690, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/106859461
66
Lic J., (2005), Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 108-138.
67
Gnela B., Lic J., (2004), Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. [W:] Micherda B. (red.), Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, s. 7-40.
68
Lic J., (2004), Podatkowe aspekty przekształceń spółek. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja, s. 89-118.
69
Lic J., (2004), Majątkowe aspekty transformacji spółek i rola biegłego w tym procesie. [W:] Micherda B. (red.), Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, s. 41-54.
70
Lic J., (2003), Prawne aspekty transformacji spółek. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 79-88.
71
Lic J., (2003), Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja, s. 16-61.
72
Lic J., (2003), Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 222-244.
73
Gnela B., Koczanowski J., Lic J., Tor K., (2003), Przedsiębiorcy. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 38-93.
74
Lic J., (2003), Problem współwłasności w spółkach osobowych. [W:] Kufel J. (red.), Nowe prawo spółek : wybrane aspekty prawne, Bydgoszcz : "Branta", s. 41-64.
75
Lic J., (2002), Pojęcie sumy komandytowej w kodeksie spółek handlowych : materiały edukacyjne, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2 (113), s. 31-36.
76
Lic J., (2002), Problemy prawne przymusowego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek, s. 81-112.
1
@inbook{UEK:2168332653,
author = "Jan Lic",
title = "Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "281-298",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
2
@inbook{UEK:2168332657,
author = "Jan Lic",
title = "Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "315-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
3
@inbook{UEK:2168338165,
author = "Jan Lic",
title = "Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki jawnej",
booktitle = "Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce",
pages = "187-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-746-4",
}
4
@inbook{UEK:2168332647,
author = "Jan Lic",
title = "Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "227-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
5
@inbook{UEK:2168324773,
author = "Jan Lic",
title = "Pojęcie udziału kapitałowego w osobowej spółce handlowej",
booktitle = "Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania",
pages = "400-424",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-552-4",
}
6
@inbook{UEK:2168320467,
author = "Stanisław Włodyka and Jan Lic",
title = "Umowy (porozumienia) organizacyjne",
booktitle = "Prawo umów handlowych",
pages = "449-505",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "5. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9688-0",
}
7
@inbook{UEK:2168319759,
author = "Jan Lic",
title = "Problem istnienia długu łącznego",
booktitle = "Prawo kontraktów",
pages = "231-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-614-2",
}
8
@article{UEK:2168323099,
author = "Jan Lic",
title = "The Impact of EU Law on Consumer Protection in Real Estate Development Contracts (Pre-construction Contracts)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (967)",
pages = "75-90",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0968.0805},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1269/1018},
}
9
@inbook{UEK:2168305151,
author = "Jan Lic",
title = "Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "207-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
10
@inbook{UEK:2168305161,
author = "Jan Lic",
title = "Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "258-274",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
11
@inbook{UEK:2168305167,
author = "Jan Lic",
title = "Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "290-305",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
12
@inbook{UEK:2168301329,
author = "Jan Lic",
title = "O potrzebie ustawowej regulacji zasad reprezentacji osobowych spółek handlowych",
booktitle = "Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką",
pages = "93-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7784-1 ; 978-83-255-7785-8",
}
13
@inbook{UEK:2168303517,
author = "Jan Lic",
title = "Ochrona konsumenta w umowach deweloperskich",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "173-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
14
@article{UEK:2168304661,
author = "Jan Lic",
title = "Konstrukcja umowy konsorcjum w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "146-157",
year = "2015",
}
15
@inbook{UEK:2168303761,
author = "Jan Lic",
title = "Treść pojęcia solidarności dłużników",
booktitle = "Współczesne problemy prawa zobowiązań",
pages = "352-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8052-2",
}
16
@article{UEK:2168303623,
author = "Jan Lic",
title = "Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne z tytułu rękojmi",
journal = "Rejent",
number = "R. 25, 10(294)",
pages = "60-72",
year = "2015",
}
17
@inbook{UEK:2168276157,
author = "Jan Lic",
title = "Umowy dotyczące praw własności przemysłowej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "132-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
18
@inbook{UEK:2168295867,
author = "Stanisław Włodyka and Jan Lic",
title = "Umowy (porozumienia) organizacyjne",
booktitle = "Prawo umów handlowych",
pages = "401-448",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
edition = "4. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6307-3 ; 978-83-255-6308-0",
}
19
@article{UEK:2168303535,
author = "Jan Lic",
title = "Undertaking Business Activity in Poland",
journal = "Upravlenie",
number = "4 (6)",
pages = "57-61",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.12737/6712},
url = {http://upravlenie.guu.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_2014.pdf},
}
20
@article{UEK:2168295861,
author = "Jan Lic",
title = "Odpowiedzialność deliktowa spółki partnerskiej",
journal = "Rejent",
number = "R. 24, specjalny",
pages = "159-174",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168295859,
author = "Jan Lic",
title = "Czy konieczna jest nowelizacja art. 252 i art. 425 k.s.h.?",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "12 (268)",
pages = "41-46",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168303527,
author = "Jan Lic",
title = "The Problem of Joint Co-ownership in a Polish Civil Law Partnership",
journal = "Upravlenie",
number = "3 (5)",
pages = "71-75",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.12737/5640},
url = {http://upravlenie.guu.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_35-2014_small.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2168284227,
author = "Jan Lic",
title = "Potrącenia z wierzytelności Skarbu Państwa",
booktitle = "Skarb Państwa a działalność gospodarcza",
pages = "240-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2014",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-3310-8",
}
24
@inbook{UEK:2168298893,
author = "Jan Lic and Błażej Bugajski and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Prawo własności przemysłowej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "95-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
25
@inbook{UEK:2168294997,
author = "Jan Lic",
title = "The Concept of Legal Capacity in the Draft of the New Civil Code",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
26
@unpublished{UEK:2168301293,
author = "Jan Lic",
title = "Nieważność czynności prawnej w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego ",
pages = "78-94",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168303869,
author = "Jan Lic",
title = "Pojęcie umowy deweloperskiej i jej charakter prawny",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 12(272)",
pages = "147-170",
year = "2013",
}
28
@inbook{UEK:2168295247,
author = "Jan Lic",
title = "Zasady reprezentacji osobowych spółek handlowych a ich zdolność do czynności prawnych",
booktitle = "Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach",
pages = "527-542",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-229-3346-6",
}
29
@unpublished{UEK:2168288507,
author = "Jan Lic",
title = "Koncepcja podmiotowości prawnej w projekcie nowego Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego ",
pages = "52-63",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168294561,
author = "Jan Lic",
title = "Europeizacja pojęcia przedsiębiorcy",
booktitle = "Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego",
pages = "498-516",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2013",
isbn = "978-83-278-0151-7",
}
31
@book{UEK:2168304463,
author = "Jan Lic",
title = "Spółka cywilna : problematyka podmiotowości prawnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5461-3 ; 978-83-255-5462-0",
}
32
@inbook{UEK:2168234218,
author = "Jan Lic",
title = "Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego)",
booktitle = "Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym",
pages = "170-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0780-2",
}
33
@inbook{UEK:2168262732,
author = "Jan Lic",
title = "Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "223-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
34
@inbook{UEK:2168242012,
author = "Jan Lic",
title = "Podmiotowość w prawie cywilnym i w prawie podatkowym",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "78-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
35
@inbook{UEK:2168262716,
author = "Jan Lic",
title = "Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "179-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
36
@inbook{UEK:2168262736,
author = "Jan Lic",
title = "Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "251-264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
37
@article{UEK:2168321889,
author = "Jan Lic",
title = "Status spółki cywilnej i wybrane zagadnienia osobowych spółek handlowych",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "9",
pages = "36-40",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2166046366,
author = "Jan Lic",
title = "Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "217-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
39
@inbook{UEK:2166040008,
author = "Jan Lic",
title = "Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "171-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
40
@article{UEK:2168227354,
author = "Jan Lic",
title = "Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy - wspólnika spółki cywilnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "203",
pages = "119-135",
adress = "",
year = "2011",
}
41
@inbook{UEK:2166046537,
author = "Jan Lic",
title = "Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "247-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
42
@inbook{UEK:2165994871,
author = "Jan Lic",
title = "Pojęcie zaciągania zobowiązań we własnym i w cudzym imieniu",
booktitle = "Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.)",
pages = "221-233",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
isbn = "978-83-255-1291-0",
}
43
@article{UEK:2166080032,
author = "Jan Lic",
title = "Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego",
journal = "Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo",
number = "2 (158)",
pages = "44-53",
year = "2010",
}
44
@inbook{UEK:2165809211,
author = "Jan Lic",
title = "Konstrukcja cywilnoprawna umów dytrybucyjnych",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "312-329",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
45
@inbook{UEK:2166156883,
author = "Jan Lic",
title = "Zdolność prawna przedsiębiorcy",
booktitle = "Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "178-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0687-4",
}
46
@inbook{UEK:2165806274,
author = "Jan Lic",
title = "Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "275-288",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
47
@inbook{UEK:2165724953,
author = "Jan Lic",
title = "Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku bankowego",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "450-468",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
48
@inbook{UEK:2166078988,
author = "Jan Lic",
title = "Zwyczaje handlowe w orzecznictwie sądowym",
booktitle = "Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego",
pages = "552-581",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0652-2",
}
49
@article{UEK:50063,
author = "Jan Lic",
title = "Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część pierwsza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "77-90",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164133732},
}
50
@article{UEK:2168231940,
author = "Jan Lic",
title = "Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego",
journal = "Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo",
number = "3 (147)",
pages = "20-29",
year = "2009",
}
51
@inbook{UEK:2168306241,
author = "Jan Lic and Małgorzata Bednarek and Marcin Spyra",
title = "Źródła prawa handlowego",
booktitle = "Prawo handlowe : część ogólna",
pages = "60-273",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych",
year = "2009",
edition = "Stan prawny na 1.10.2009 r",
issn = "",
isbn = "978-83-255-1073-2",
}
52
@inbook{UEK:2164933480,
author = "Jan Lic",
title = "Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "207-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
53
@article{UEK:2165700816,
author = "Jan Lic",
title = "Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część druga",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "39-51",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169623288},
}
54
@article{UEK:2166079974,
author = "Jan Lic and Michał Łuc",
title = "Definicje pojęć działalność gospodarcza i przedsiębiorca",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 10",
pages = "59-71",
year = "2008",
}
55
@article{UEK:2166079506,
author = "Jan Lic and Michał Łuc",
title = "Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7 (191)",
pages = "13-19",
year = "2008",
}
56
@inbook{UEK:2166080541,
author = "Jan Lic",
title = "O potrzebie zmian w regulacji spółki cywilnej",
booktitle = "Europeizacja prawa prywatnego. T. 1",
pages = "623-647",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7526-532-3",
}
57
@article{UEK:50457,
author = "Jan Lic",
title = "Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "15-31",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160674279},
}
58
@article{UEK:2166079485,
author = "Jan Lic",
title = "W sprawie realistycznego pojmowania spółki cywilnej : replika",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1 (185)",
pages = "51-58",
year = "2008",
}
59
@article{UEK:2166478534,
author = "Jan Lic",
title = "Konsorcjum w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "98-114",
year = "2008",
}
60
@article{UEK:2166071550,
author = "Jan Lic",
title = "Podmiotowość spółek osobowych w prawie szwajcarskim",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 4",
pages = "89-111",
year = "2008",
}
61
@unpublished{UEK:2168318199,
author = "Jan Lic",
title = "Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część 2",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja ",
pages = "60-72",
year = "2006",
}
62
@article{UEK:2166079711,
author = "Jan Lic",
title = "Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "3 (162)",
pages = "34-40",
year = "2006",
}
63
@article{UEK:52671,
author = "Jan Lic",
title = "Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "725",
pages = "5-16",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129542464},
}
64
@article{UEK:2166079675,
author = "Jan Lic",
title = "Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1 (160)",
pages = "47-54",
year = "2006",
}
65
@article{UEK:52972,
author = "Jan Lic",
title = "Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - problematyka prawna i podatkowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "690",
pages = "35-49",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106859461},
}
66
@unpublished{UEK:2168318161,
author = "Jan Lic",
title = "Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego ",
pages = "108-138",
year = "2005",
}
67
@inbook{UEK:2168320345,
author = "Bogusława Gnela and Jan Lic",
title = "Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych",
booktitle = "Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne",
pages = "7-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie",
year = "2004",
}
68
@unpublished{UEK:2168325493,
author = "Jan Lic",
title = "Podatkowe aspekty przekształceń spółek",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja ",
pages = "89-118",
year = "2004",
}
69
@inbook{UEK:2168320357,
author = "Jan Lic",
title = "Majątkowe aspekty transformacji spółek i rola biegłego w tym procesie",
booktitle = "Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne",
pages = "41-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie",
year = "2004",
}
70
@inbook{UEK:2168221472,
author = "Jan Lic",
title = "Prawne aspekty transformacji spółek",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "79-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
71
@unpublished{UEK:2168325455,
author = "Jan Lic",
title = "Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja ",
pages = "16-61",
year = "2003",
}
72
@inbook{UEK:2168223466,
author = "Jan Lic",
title = "Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "222-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
73
@inbook{UEK:2168223438,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Jan Lic and Krzysztof Tor",
title = "Przedsiębiorcy",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "38-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
74
@inbook{UEK:2166052993,
author = "Jan Lic",
title = "Problem współwłasności w spółkach osobowych",
booktitle = "Nowe prawo spółek : wybrane aspekty prawne",
pages = "41-64",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Branta",
year = "2003",
edition = "Stan prawny na dzień 3 kwietnia 2003 r.",
isbn = "83-89073-18-8",
}
75
@article{UEK:2166079862,
author = "Jan Lic",
title = "Pojęcie sumy komandytowej w kodeksie spółek handlowych : materiały edukacyjne",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "2 (113)",
pages = "31-36",
year = "2002",
}
76
@unpublished{UEK:2168325443,
author = "Jan Lic",
title = "Problemy prawne przymusowego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek ",
pages = "81-112",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID