Publications of the selected author
1

Title:
Tak Go zapamiętałem : wspomnienie o prof. dr. hab. Leszku Kasprzyku
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 94
Access mode:
Nr:
2168342449
varia
2

Title:
Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre'u
Source:
Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania / red. Brygida Kuźniak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 103-114
Series:
(Ćwiczenia Becka)
ISBN:
978-83-255-7028-6 ; 978-83-255-7029-3
Nr:
2168304129
chapter in book
3

Title:
Reżim rzemiosła rybackiego jako kategoria wywiedziona z prawa islamu w orzeczeniach arbitrażowych w sporze między Erytreą a Republiką Jemenu
Source:
Mare nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka / red. nauk. Marta Szuniewicz - Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2015, s. 315-321. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-60584-53-8
Nr:
2168304133
chapter in monograph
4

Title:
Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji
Source:
Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych : perspektywa polska / red. Brygida Kuźniak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 113-120 - Bibliogr.
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-255-7807-7 ; 978-83-255-7808-4
Nr:
2168300257
chapter in monograph
5

Title:
Prof. Peter-Christian Müller-Graff und seine Initiativen zur Förderung der Integration Polens und der Ukraine mit der Europäischen Union
Source:
Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht : Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration : Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015 / Hrsg. Cordula Stumpf, Friedemann Kainer, Christian Baldus - Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 1486-1492
ISBN:
978-3-8487-2088-0 ; 978-3-8452-6478-3
Nr:
2168304197
chapter in monograph
6

Title:
Kasparek Franciszek Ksawery
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 150-151
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304607
lexical items
7

Title:
Kilka powodów, dla których Bruksela powinna spoglądać na Szanghaj
Source:
Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka - Bydgoszcz ; Katowice: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014, s. 254-259
ISBN:
978-83-64335-09-9
Nr:
2168304469
chapter in monograph
8

Title:
Iwanejko Marian
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 137
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304573
lexical items
9

Title:
Sarna Zygmunt
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 447
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304627
lexical items
10

Title:
Ehrlich Ludwik
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 89-90
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304605
lexical items
11

Title:
Rysiak Gwidon
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 435
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304623
lexical items
12

Title:
System mandatowy
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 483-484 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304581
lexical items
13

Title:
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
Source:
Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht / Hrsg. Armin Hatje, Peter-Chrisitan Müller-Graff - Baden-Baden: Nomos, 2014, s. 1363-1371 - Bibliogr.
Series:
(Enzyklopädie Europarecht (EnzEuR) ; Bd. 1)
ISBN:
978-3-8329-7231-8 ; 978-3-7089-0973-8
Nr:
2168304475
lexical items
14

Title:
Instytut Prawa Międzynarodowego
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 127-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304561
lexical items
15

Title:
System powierniczy
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 487-488 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304597
lexical items
16

Title:
Rostworowski Michał Jan Cezary
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 431
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304619
lexical items
17

Title:
Terytoria niesamodzielne
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 500-501
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304601
lexical items
18

Title:
Terytoria zamorskie
Source:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 501
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304603
lexical items
19

Title:
Dziedzictwo kulturowe : regulacje prawnomiędzynarodowe i ich implementacja w Euroregionie
Source:
Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński" / red. nauk. Janusz Józef Węc - Kraków; Bielsko-Biała: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 109-140
ISBN:
978-83-7638-293-7
Nr:
2168295207
chapter in monograph
20

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw, Bielsko-Biała, Polska, od 2007-06-23 do 2007-06-23
Title:
Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2007
ISBN:
83-60430-36-5
Nr:
2168361066
conference materials
21

Title:
Ochrona dóbr kultury a międzynarodowe prawo humanitarne = Protection of Cultural Property and International Humanitarian Law
Source:
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / red. Kazimierz LANKOSZ - Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006, s. 152-166. - Summ.
ISBN:
83-912861-9-3
Nr:
2168340443
chapter in textbook
See main document
22

Conference:
Polish-German Seminar on Contemporary Problems of International Law, Kraków, Polska, od 2006-05-20 do 2006-05-23
Title:
Changes of International and European Law as Result of Combating International Terrorism : Materials of the 11th Polish-German Seminar on Contemporary Problems of International Law, Kraków, Poland, 20-23 May 2006
, Marcinko Marcin
Publisher address:
Kraków: Chair of Public International Law. Jagiellonian University, 2006
Physical description:
221 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-923759-2-0
Nr:
2168336497
conference materials
23

Author:
Title:
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
Publisher address:
Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006
Physical description:
217, [2] s.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang.,
ISBN:
83-912861-9-3
Nr:
2168340435
See related chapters
24

Title:
Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego = Introduction - Basic Issues of Public International Law
Source:
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / red. Kazimierz LANKOSZ - Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006, s. 11-25. - Summ.
ISBN:
83-912861-9-3
Nr:
2168340441
chapter in textbook
See main document
25

Author:
Ryszard Borowiecki , Zina Jarmoszuk , Jan Karwowski , Kazimierz Krzysztofek , Tadeusz Kudłacz , Kazimierz Lankosz , Adam Łazowski , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Maciej Pacuła , Agnieszka Predygier , Marek Reichel , Tomasz Rojek , Anna Sabat , Monika Smoleń , Anna Wieczorek
Title:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Physical description:
333 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
Nr:
2168247186
monograph
26

Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka wobec problemów międzynarodowego terroryzmu
Source:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005, s. 37-41
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168340419
chapter in conference materials
See main document
27

Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Edition:
Wyd. 2
, Chorośnicki Michał
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005
Physical description:
231, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168311079
conference materials
See related chapters
28

Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Edition:
Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.
, Chorośnicki Michał
Publisher address:
Bielsko-Biała: "Sto", 2004
Physical description:
250, [1] s.; 19 cm
ISBN:
83-87829-97-8
Nr:
2168311075
conference materials
29

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 639, 657
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Nr:
2168219480
journal / series editorial
30

Title:
Stanislas of Skarbimierz
Source:
Miscellanea Iuris Gentium2000. - nr 3-4, s. 151-157 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320421
varia
31

Title:
Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Context of the Application of Biology and Medicine - from the Nuremberg Code of Conduct to the European Convention
Source:
Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000) , s. 7-21
Access mode:
Nr:
2168320417
article
32

Title:
Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 81-88 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238352
chapter in conference materials
See main document
33

Author:
Title:
Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu)
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
402 k. : il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/742 (Aneks)
Nr:
2168312623
doctoral dissertation
34

Title:
Unifikacja i harmonizacja prawa jako niezbędny element obrotu gospodarczego z zagranicą
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 47-55
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241622
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 481
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Nr:
2168260770
journal / series editorial
36

Title:
Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Osób Winnych Popełnienia Poważnych Naruszeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Popełnionych na Terytorium b. Jugosławii od 1991 r. Uwagi de lege ferenda
Source:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 143-148
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284563
chapter in conference materials
See main document
37

Title:
Słowo wstępne
Source:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 7-8
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284557
preface / summary
See main document
38

Title:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
328 s., [1] k. portr.: il.; 25 cm
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284555
conference materials
See related chapters
39

Author:
Hans-Günter Lind
Title:
Der Konzernabschlus nach HGB und die Umsetzung der Konzernrechnungslegungsvorschriften
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
132 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/769
Nr:
2168312639
doctoral dissertation
40

Title:
Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności = Foreign Indebtedness and Limitations in Effective Sovereignty
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 385 (1992) , s. 5-18. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168254848
article
41

Title:
Organizacje pozarządowe w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej : zagadnienia formalno-prawne = Nongovernmental Organizations in the Field of Study, Research and Exploitation of Outer Space : Institutional and Legal Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 340 (1991) , s. 5-20. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257782
article
42

Title:
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych = Treaty Procedures of Settling Disputes Resulting from Outer Space Activities : Analysis of the Provisions of the Agreements Constituting International Organizations and Bilateral Agreements
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991) , s. 93-110. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257760
article
43

Title:
Praktyka państw w dziedzinie załatwiania sporów wynikających z działalności kosmicznej i propozycje de lege ferenda = States Practice in the Sphere of Settlement of Disputes Arising from Activities in Outer Space and the Proposals de lege ferenda
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 302 (1989) , s. 49-65. - Summ., rez.
Nr:
2168283331
article
44

Title:
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza umów o charakterze powszechnym = Procedures in Universal Treaties Concerning Settlement of Disputes arising from Activities in Outer Space
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989) , s. 145-160. - Summ., rez.
Nr:
2168269712
article
45

Title:
Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych = Practice and Theory of Contemporary International Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988) , s. 87-104
Nr:
2168267534
article
46

Title:
Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwiania = International Disputes Resulting from the Activities in Outer Space, and the Means of Their Settlement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 241 (1987) , s. 73-87. - Summ., rez.
Nr:
2168258346
article
47

Title:
Organizacje pozarządowe a "rewolucja organizacyjna" we współczesnych stosunkach międzynarodowych = Non-governmental Organizations in the Light of Organizational Revolution in Contemporary International Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987) , s. 115-133. - Summ., rez.
Nr:
2168256718
article
48

Title:
Interpretacja statutu organizacji międzynarodowej : interpretacja "kontraktu" czy "ustawy"? = Interpretation of Status of International Organization : Interpretation of "Contract" or "Act"?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986) , s. 191-203. - Summ., rez.
Nr:
2168269766
article
49

Title:
Tekst z San Francisco : jego interpretacja poprzez stosowanie : praktyka Narodów Zjednoczonych i zmiany w Karcie NZ = The San Francisco's Text : Its Interpretation by Implementation : Practice of the United Nations and Amendments of the UN Charter
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (124) (1986) , s. 35-45
Nr:
2168282523
article
50

Title:
Kompetencje podmiotowe do występowania o interpretację statutu organizacji międzynarodowej = The Eligibility of Public Law Subjects to Demand the Interpretation of the Statutes of International Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 229 (1986) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168257924
article
51

Title:
Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych = Interpretation of Constitutive Instruments of International Organizations
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1985
Physical description:
256 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 69)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284487
monograph
52

Title:
Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG = Functions of International Economic Organizations Vs Economic Integration of C.M.E.A. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985) , s. 115-127. - Rez., summ.
Nr:
2168249792
article
53

Title:
Prawo cywilne i handlowe obrotu towarowego : przewodnik metodyczny
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
36 s.; 35 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336495
textbook
54

Title:
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Physical description:
211 s.; 24 cm
Nr:
2168335015
monograph
55

Title:
Geneza i ewolucja historyczna międzynarodowych gospodarczych organizacji pozarządowych = Origin and Historical Evolution of International Non-governmental Economic Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983) , s. 139-159. - Summ., rez.
Nr:
2168279993
article
56

Author:
Title:
Nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym : co proponuje ministerstow
Source:
Życie Literackie1981. - nr 14 (1523), s. 5
Access mode:
Nr:
2168344842
varia
57

Title:
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
215 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345850
textbook
58

Title:
Charakter prawny stosunków konsultacyjnych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi = The Legal Character of Consultative between the UN Economic and Social Council and the Nongovernmental Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 132 (1980) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168237428
article
59

Title:
Organizacje pozarządowe : międzynarodowe czy "transnarodowe" = Non-Governmental Organizations : International or "Transnational"?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 93 (1978) , s. 5-41. - Rez., summ.
Nr:
2168250228
article
60

Title:
Podstawy współpracy Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi = The Criteria of the UN Economic and Social Council Co-operation with the Non-governmental Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 74 (1975) , s. 125-142. - Summ., rez.
Nr:
2168250574
article
Unpublished documents:
1

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
90 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KPMiP/1/08/S/469
Signature:
NP-1112/3/Magazyn
Nr:
2168234308
unpublished scientific work
2

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
146 s.; 30 cm.
Research program:
108/KPMiP/1/2006/S/348
Signature:
NP-1112/2/Magazyn
Nr:
2166592556
unpublished scientific work
3

Title:
Międzynarodowe prawo karne : orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-977/Magazyn
Nr:
2168320061
unpublished scientific work
4

Title:
Traktat o Unii Europejskiej : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36 k.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-836/Magazyn
Nr:
2168318455
unpublished scientific work
1
Tak Go zapamiętałem : wspomnienie o prof. dr. hab. Leszku Kasprzyku / Kazimierz LANKOSZ // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 94. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/94. - ISSN 1689-7757
2
Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre'u / Kazimierz LANKOSZ // W: Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania / red. Brygida Kuźniak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Ćwiczenia Becka). - S. 103-114. - ISBN 978-83-255-7028-6 ; 978-83-255-7029-3
3
Reżim rzemiosła rybackiego jako kategoria wywiedziona z prawa islamu w orzeczeniach arbitrażowych w sporze między Erytreą a Republiką Jemenu / Kazimierz LANKOSZ // W: Mare nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka / red. nauk. Marta Szuniewicz. - Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2015. - S. 315-321. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-60584-53-8
4
Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji / Kazimierz LANKOSZ // W: Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych : perspektywa polska / red. Brygida Kuźniak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Monografie Prawnicze). - S. 113-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-7807-7 ; 978-83-255-7808-4
5
Prof. Peter-Christian Müller-Graff und seine Initiativen zur Förderung der Integration Polens und der Ukraine mit der Europäischen Union / Kazimierz LANKOSZ // W: Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht : Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration : Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015 / Hrsg. Cordula Stumpf, Friedemann Kainer, Christian Baldus. - Baden-Baden: Nomos, 2015. - S. 1486-1492. - ISBN 978-3-8487-2088-0 ; 978-3-8452-6478-3
6
Kasparek Franciszek Ksawery / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 150-151. - ISBN 978-83-64556-03-6
7
Kilka powodów, dla których Bruksela powinna spoglądać na Szanghaj / Kazimierz LANKOSZ // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. - Bydgoszcz ; Katowice: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 254-259. - ISBN 978-83-64335-09-9
8
Iwanejko Marian / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 137. - ISBN 978-83-64556-03-6
9
Sarna Zygmunt / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 447. - ISBN 978-83-64556-03-6
10
Ehrlich Ludwik / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 89-90. - ISBN 978-83-64556-03-6
11
Rysiak Gwidon / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 435. - ISBN 978-83-64556-03-6
12
System mandatowy / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 483-484. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-03-6
13
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten / Kazimierz LANKOSZ // W: Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht / Hrsg. Armin Hatje, Peter-Chrisitan Müller-Graff. - Baden-Baden: Nomos, 2014. - (Enzyklopädie Europarecht (EnzEuR) ; Bd. 1). - S. 1363-1371. - Bibliogr. - ISBN 978-3-8329-7231-8 ; 978-3-7089-0973-8
14
Instytut Prawa Międzynarodowego / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 127-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-03-6
15
System powierniczy / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 487-488. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-03-6
16
Rostworowski Michał Jan Cezary / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 431. - ISBN 978-83-64556-03-6
17
Terytoria niesamodzielne / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 500-501. - ISBN 978-83-64556-03-6
18
Terytoria zamorskie / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 501. - ISBN 978-83-64556-03-6
19
Dziedzictwo kulturowe : regulacje prawnomiędzynarodowe i ich implementacja w Euroregionie / Kazimierz LANKOSZ // W: Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński" / red. nauk. Janusz Józef Węc. - Kraków; Bielsko-Biała: Księgarnia Akademicka, 2012. - S. 109-140. - ISBN 978-83-7638-293-7
20
Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw / red. Kazimierz Lankosz, Paweł Czubik. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - ISBN 83-60430-36-5
21
Ochrona dóbr kultury a międzynarodowe prawo humanitarne = Protection of Cultural Property and International Humanitarian Law / Kazimierz LANKOSZ // W: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / red. Kazimierz LANKOSZ. - Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006. - S. 152-166. - Summ. - ISBN 83-912861-9-3
22
Changes of International and European Law as Result of Combating International Terrorism : Materials of the 11th Polish-German Seminar on Contemporary Problems of International Law, Kraków, Poland, 20-23 May 2006 / ed. Kazimierz LANKOSZ, Marcin Marcinko. - Kraków: Chair of Public International Law. Jagiellonian University, 2006. - 221 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-923759-2-0
23
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / red. Kazimierz LANKOSZ. - Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006. - 217, [2] s. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - ISBN 83-912861-9-3
24
Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego = Introduction - Basic Issues of Public International Law / Kazimierz LANKOSZ // W: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / red. Kazimierz LANKOSZ. - Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006. - S. 11-25. - Summ. - ISBN 83-912861-9-3
25
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut. Ryszard BOROWIECKI, Zina Jarmoszuk, Jan Karwowski, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz LANKOSZ, Adam Łazowski, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Maciej Pacuła, Agnieszka Predygier, Marek Reichel, Tomasz ROJEK, Anna Sabat, Monika Smoleń, Anna Wieczorek]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. - 333 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-98-6
26
Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka wobec problemów międzynarodowego terroryzmu / Kazimierz LANKOSZ // W: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - S. 37-41. - ISBN 83-918079-7-5
27
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - 231, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-918079-7-5
28
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r. - Bielsko-Biała: "Sto", 2004. - 250, [1] s. ; 19 cm. - ISBN 83-87829-97-8
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 639, 657. - ISSN 0208-7944
30
Stanislas of Skarbimierz / Kazimierz LANKOSZ // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 151-157. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
31
Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Context of the Application of Biology and Medicine - from the Nuremberg Code of Conduct to the European Convention / Kazimierz LANKOSZ // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 7-21. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
32
Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO / Kazimierz LANKOSZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 81-88. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
33
Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu) / Bożena PERA ; Promotor: Kazimierz LANKOSZ. - Kraków, 1999. - 402 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Unifikacja i harmonizacja prawa jako niezbędny element obrotu gospodarczego z zagranicą / Kazimierz LANKOSZ // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 47-55. - ISBN 83-910502-5-4
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Kazimierz LANKOSZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - nr 481. - ISSN 0208-7944
36
Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Osób Winnych Popełnienia Poważnych Naruszeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Popełnionych na Terytorium b. Jugosławii od 1991 r. Uwagi de lege ferenda / Kazimierz LANKOSZ // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 143-148. - ISBN 83-86439-66-1
37
Słowo wstępne / Kazimierz LANKOSZ // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 7-8. - ISBN 83-86439-66-1
38
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - 328 s., [1] k. portr. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-86439-66-1
39
Der Konzernabschlus nach HGB und die Umsetzung der Konzernrechnungslegungsvorschriften / Hans-Günter Lind ; Promotor: Kazimierz LANKOSZ. - Kraków, 1994. - 132 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
40
Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności = Foreign Indebtedness and Limitations in Effective Sovereignty / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 385 (1992), s. 5-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
41
Organizacje pozarządowe w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej : zagadnienia formalno-prawne = Nongovernmental Organizations in the Field of Study, Research and Exploitation of Outer Space : Institutional and Legal Problems / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
42
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych = Treaty Procedures of Settling Disputes Resulting from Outer Space Activities : Analysis of the Provisions of the Agreements Constituting International Organizations and Bilateral Agreements / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991), s. 93-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
43
Praktyka państw w dziedzinie załatwiania sporów wynikających z działalności kosmicznej i propozycje de lege ferenda = States Practice in the Sphere of Settlement of Disputes Arising from Activities in Outer Space and the Proposals de lege ferenda / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 302 (1989), s. 49-65. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
44
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza umów o charakterze powszechnym = Procedures in Universal Treaties Concerning Settlement of Disputes arising from Activities in Outer Space / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989), s. 145-160. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych = Practice and Theory of Contemporary International Negotiations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988), s. 87-104. - ISSN 0208-7944
46
Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwiania = International Disputes Resulting from the Activities in Outer Space, and the Means of Their Settlement / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 241 (1987), s. 73-87. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
47
Organizacje pozarządowe a "rewolucja organizacyjna" we współczesnych stosunkach międzynarodowych = Non-governmental Organizations in the Light of Organizational Revolution in Contemporary International Relations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987), s. 115-133. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
48
Interpretacja statutu organizacji międzynarodowej : interpretacja "kontraktu" czy "ustawy"? = Interpretation of Status of International Organization : Interpretation of "Contract" or "Act"? / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 191-203. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
49
Tekst z San Francisco : jego interpretacja poprzez stosowanie : praktyka Narodów Zjednoczonych i zmiany w Karcie NZ = The San Francisco's Text : Its Interpretation by Implementation : Practice of the United Nations and Amendments of the UN Charter / Kazimierz LANKOSZ // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (124) (1986), s. 35-45. - ISSN 0137-3528
50
Kompetencje podmiotowe do występowania o interpretację statutu organizacji międzynarodowej = The Eligibility of Public Law Subjects to Demand the Interpretation of the Statutes of International Organizations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 229 (1986), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
51
Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych = Interpretation of Constitutive Instruments of International Organizations / Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1985. - 256 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 69)
52
Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG = Functions of International Economic Organizations Vs Economic Integration of C.M.E.A. Countries / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985), s. 115-127. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
53
Prawo cywilne i handlowe obrotu towarowego : przewodnik metodyczny / Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 36 s. ; 35 cm. - Bibliogr.
54
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA ; red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 211 s. ; 24 cm
55
Geneza i ewolucja historyczna międzynarodowych gospodarczych organizacji pozarządowych = Origin and Historical Evolution of International Non-governmental Economic Organizations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983), s. 139-159. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
56
Nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym : co proponuje ministerstow / Kazimierz LANKOSZ // Życie Literackie. - nr 14 (1523) (1981), s. 5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6337/index.djvu. - ISSN 0591-2369
57
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 215 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
58
Charakter prawny stosunków konsultacyjnych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi = The Legal Character of Consultative between the UN Economic and Social Council and the Nongovernmental Organizations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 132 (1980), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
59
Organizacje pozarządowe : międzynarodowe czy "transnarodowe" = Non-Governmental Organizations : International or "Transnational"? / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 93 (1978), s. 5-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
60
Podstawy współpracy Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi = The Criteria of the UN Economic and Social Council Co-operation with the Non-governmental Organizations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 74 (1975), s. 125-142. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
61
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 90 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 146 s. ; 30 cm
63
Międzynarodowe prawo karne : orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym / Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 29 k. : il. ; 30 cm
64
Traktat o Unii Europejskiej : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej / Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36 k. : il. ; 30 cm
1
Lankosz K., (2018), Tak Go zapamiętałem : wspomnienie o prof. dr. hab. Leszku Kasprzyku, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 94; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/94
2
Lankosz K., (2015), Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre'u. [W:] Kuźniak B. (red.), Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 103-114.
3
Lankosz K., (2015), Reżim rzemiosła rybackiego jako kategoria wywiedziona z prawa islamu w orzeczeniach arbitrażowych w sporze między Erytreą a Republiką Jemenu. [W:] Szuniewicz M. (red.), Mare nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka, Gdańsk : Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, s. 315-321.
4
Lankosz K., (2015), Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji. [W:] Kuźniak B. (red.), Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych: perspektywa polska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 113-120.
5
Lankosz K., (2015), Prof. Peter-Christian Müller-Graff und seine Initiativen zur Förderung der Integration Polens und der Ukraine mit der Europäischen Union. [W:] Stumpf , Kainer F., Baldus C. (red.), Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht : Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration : Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015, Baden-Baden : Nomos, s. 1486-1492.
6
Lankosz K., (2014), Kasparek Franciszek Ksawery. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 150-151.
7
Lankosz K., (2014), Kilka powodów, dla których Bruksela powinna spoglądać na Szanghaj. [W:] Mikołajczyk B., Nowakowska-Małusecka J. (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 254-259.
8
Lankosz K., (2014), Iwanejko Marian. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 137.
9
Lankosz K., (2014), Sarna Zygmunt. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 447.
10
Lankosz K., (2014), Ehrlich Ludwik. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 89-90.
11
Lankosz K., (2014), Rysiak Gwidon. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 435.
12
Lankosz K., (2014), System mandatowy. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 483-484.
13
Lankosz K., (2014), Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. [W:] Hatje , Müller-Graff P. (red.), Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht, Baden-Baden : Nomos, s. 1363-1371.
14
Lankosz K., (2014), Instytut Prawa Międzynarodowego. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 127-128.
15
Lankosz K., (2014), System powierniczy. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 487-488.
16
Lankosz K., (2014), Rostworowski Michał Jan Cezary. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 431.
17
Lankosz K., (2014), Terytoria niesamodzielne. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 500-501.
18
Lankosz K., (2014), Terytoria zamorskie. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 501.
19
Lankosz K., (2012), Dziedzictwo kulturowe : regulacje prawnomiędzynarodowe i ich implementacja w Euroregionie. [W:] Węc (red.), Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński", Kraków ; Bielsko-Biała : Księgarnia Akademicka, s. 109-140.
20
Lankosz K., Czubik P. (red.), (2007), Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
21
Lankosz K., (2006), Ochrona dóbr kultury a międzynarodowe prawo humanitarne. [W:] Lankosz K. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, s. 152-166.
22
Lankosz K., Marcinko M. (red.), (2006), Changes of International and European Law as Result of Combating International Terrorism: Materials of the 11th Polish-German Seminar on Contemporary Problems of International Law, Kraków, Poland, 20-23 May 2006, Kraków : Chair of Public International Law. Jagiellonian University, 221 s.
23
Lankosz K. (red.), (2006), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 217, [2] s.
24
Lankosz K., (2006), Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego. [W:] Lankosz K. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, s. 11-25.
25
Borowiecki R., Jarmoszuk Z., Karwowski J., Krzysztofek K., Kudłacz T., Lankosz K., Łazowski A., Odorowicz A., Olesiński Z., Pacuła M., Predygier A., Reichel M., Rojek T., Sabat A., Smoleń M., Wieczorek A., (2005), System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Borowiecki R. (red.), Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 333 s.
26
Lankosz K., (2005), Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka wobec problemów międzynarodowego terroryzmu. [W:] Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 37-41.
27
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2005), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Wyd. 2Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 231, [1] s.
28
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2004), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.Bielsko-Biała : "Sto", 250, [1] s.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 639, 657. - . - 0208-7944
30
Lankosz K., (2000), Stanislas of Skarbimierz, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 151-157; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
31
Lankosz K., (2000), Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Context of the Application of Biology and Medicine - from the Nuremberg Code of Conduct to the European Convention, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 7-21; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
32
Lankosz K., (2000), Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 81-88.
33
Pera B., (1999), Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu), Prom. Lankosz K., Kraków : , 402 k.
34
Lankosz K., (1999), Unifikacja i harmonizacja prawa jako niezbędny element obrotu gospodarczego z zagranicą. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 47-55.
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Kazimierz LANKOSZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - nr 481. - . - 0208-7944
36
Lankosz K., (1995), Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Osób Winnych Popełnienia Poważnych Naruszeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Popełnionych na Terytorium b. Jugosławii od 1991 r. Uwagi de lege ferenda. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 143-148.
37
Lankosz K., (1995), Słowo wstępne. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 7-8.
38
Lankosz K. (red.), (1995), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie: księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko: materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 328 s., [1] k. portr.
39
Lind H., (1994), Der Konzernabschlus nach HGB und die Umsetzung der Konzernrechnungslegungsvorschriften, Prom. Lankosz K., Kraków : , 132 k.
40
Lankosz K., (1992), Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 385, s. 5-18.
41
Lankosz K., (1991), Organizacje pozarządowe w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej : zagadnienia formalno-prawne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 340, s. 5-20.
42
Lankosz K., (1991), Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 93-110.
43
Lankosz K., (1989), Praktyka państw w dziedzinie załatwiania sporów wynikających z działalności kosmicznej i propozycje de lege ferenda, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 302, s. 49-65.
44
Lankosz K., (1989), Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza umów o charakterze powszechnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 145-160.
45
Lankosz K., (1988), Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 87-104.
46
Lankosz K., (1987), Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwiania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 241, s. 73-87.
47
Lankosz K., (1987), Organizacje pozarządowe a "rewolucja organizacyjna" we współczesnych stosunkach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 115-133.
48
Lankosz K., (1986), Interpretacja statutu organizacji międzynarodowej : interpretacja "kontraktu" czy "ustawy"?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 191-203.
49
Lankosz K., (1986), Tekst z San Francisco : jego interpretacja poprzez stosowanie : praktyka Narodów Zjednoczonych i zmiany w Karcie NZ, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (124), s. 35-45.
50
Lankosz K., (1986), Kompetencje podmiotowe do występowania o interpretację statutu organizacji międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 229, s. 5-16.
51
Lankosz K., (1985), Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 69), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 256 s.
52
Lankosz K., (1985), Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 115-127.
53
Lankosz K., (1983), Prawo cywilne i handlowe obrotu towarowego: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 s.
54
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1983), Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ: wybór dokumentów, Mikułowski Pomorski J. (red.), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 211 s.
55
Lankosz K., (1983), Geneza i ewolucja historyczna międzynarodowych gospodarczych organizacji pozarządowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 139-159.
56
Lankosz K., (1981), Nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym : co proponuje ministerstow, "Życie Literackie", nr 14 (1523), s. 5; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6337/index.djvu
57
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1981), Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego: wybór dokumentów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 215 s.
58
Lankosz K., (1980), Charakter prawny stosunków konsultacyjnych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 132, s. 27-48.
59
Lankosz K., (1978), Organizacje pozarządowe : międzynarodowe czy "transnarodowe", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 93, s. 5-41.
60
Lankosz K., (1975), Podstawy współpracy Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 74, s. 125-142.
61
Lankosz K., Śliwa R., (2008), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 90 s.
62
Lankosz K., Śliwa R., (2006), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki: spółki kapitałowe - kapitały własne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
63
Lankosz K., Śliwa R., (2005), Międzynarodowe prawo karne: orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
64
Lankosz K., Śliwa R., (2002), Traktat o Unii Europejskiej: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@misc{UEK:2168342449,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Tak Go zapamiętałem : wspomnienie o prof. dr. hab. Leszku Kasprzyku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "94",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/94},
}
2
@inbook{UEK:2168304129,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre'u",
booktitle = "Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania",
pages = "103-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7028-6 ; 978-83-255-7029-3",
}
3
@inbook{UEK:2168304133,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Reżim rzemiosła rybackiego jako kategoria wywiedziona z prawa islamu w orzeczeniach arbitrażowych w sporze między Erytreą a Republiką Jemenu",
booktitle = "Mare nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka",
pages = "315-321",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej",
year = "2015",
isbn = "978-83-60584-53-8",
}
4
@inbook{UEK:2168300257,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji",
booktitle = "Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych : perspektywa polska",
pages = "113-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7807-7 ; 978-83-255-7808-4",
}
5
@inbook{UEK:2168304197,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Prof. Peter-Christian Müller-Graff und seine Initiativen zur Förderung der Integration Polens und der Ukraine mit der Europäischen Union",
booktitle = "Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht : Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration : Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015",
pages = "1486-1492",
adress = "Baden-Baden",
publisher = "Nomos",
year = "2015",
isbn = "978-3-8487-2088-0 ; 978-3-8452-6478-3",
}
6
@inbook{UEK:2168304607,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Kasparek Franciszek Ksawery",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "150-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
7
@inbook{UEK:2168304469,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Kilka powodów, dla których Bruksela powinna spoglądać na Szanghaj",
booktitle = "Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej",
pages = "254-259",
adress = "Bydgoszcz ; Katowice",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Edward Mitek",
year = "2014",
isbn = "978-83-64335-09-9",
}
8
@inbook{UEK:2168304573,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Iwanejko Marian",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
9
@inbook{UEK:2168304627,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Sarna Zygmunt",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "447",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
10
@inbook{UEK:2168304605,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Ehrlich Ludwik",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "89-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
11
@inbook{UEK:2168304623,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Rysiak Gwidon",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "435",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
12
@inbook{UEK:2168304581,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "System mandatowy",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "483-484",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
13
@inbook{UEK:2168304475,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Gemeinschaft Unabhängiger Staaten",
booktitle = "Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht",
pages = "1363-1371",
adress = "Baden-Baden",
publisher = "Nomos",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-3-8329-7231-8 ; 978-3-7089-0973-8",
}
14
@inbook{UEK:2168304561,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Instytut Prawa Międzynarodowego",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "127-128",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
15
@inbook{UEK:2168304597,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "System powierniczy",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "487-488",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
16
@inbook{UEK:2168304619,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Rostworowski Michał Jan Cezary",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "431",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
17
@inbook{UEK:2168304601,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Terytoria niesamodzielne",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "500-501",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
18
@inbook{UEK:2168304603,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Terytoria zamorskie",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "501",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
19
@inbook{UEK:2168295207,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Dziedzictwo kulturowe : regulacje prawnomiędzynarodowe i ich implementacja w Euroregionie",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński"",
pages = "109-140",
adress = "Kraków; Bielsko-Biała",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2012",
isbn = "978-83-7638-293-7",
}
20
@book{UEK:2168361066,
author = " ",
title = "Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2007",
isbn = "83-60430-36-5",
}
21
@inbook{UEK:2168340443,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Ochrona dóbr kultury a międzynarodowe prawo humanitarne",
booktitle = "Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych",
pages = "152-166",
adress = "Dęblin",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych",
year = "2006",
isbn = "83-912861-9-3",
}
22
@book{UEK:2168336497,
title = "Changes of International and European Law as Result of Combating International Terrorism : Materials of the 11th Polish-German Seminar on Contemporary Problems of International Law, Kraków, Poland, 20-23 May 2006",
adress = "Kraków",
publisher = "Chair of Public International Law. Jagiellonian University",
year = "2006",
isbn = "978-83-923759-2-0",
}
23
@book{UEK:2168340435,
author = " ",
title = "Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych",
adress = "Dęblin",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych",
year = "2006",
isbn = "83-912861-9-3",
}
24
@inbook{UEK:2168340441,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego",
booktitle = "Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych",
pages = "11-25",
adress = "Dęblin",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych",
year = "2006",
isbn = "83-912861-9-3",
}
25
@book{UEK:2168247186,
author = "Ryszard Borowiecki and Zina Jarmoszuk and Jan Karwowski and Kazimierz Krzysztofek and Tadeusz Kudłacz and Kazimierz Lankosz and Adam Łazowski and Agnieszka Odorowicz and Zbigniew Olesiński and Maciej Pacuła and Agnieszka Predygier and Marek Reichel and Tomasz Rojek and Anna Sabat and Monika Smoleń and Anna Wieczorek",
title = "System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2005",
isbn = "83-85827-98-6",
}
26
@inbook{UEK:2168340419,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka wobec problemów międzynarodowego terroryzmu",
booktitle = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
pages = "37-41",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-918079-7-5",
}
27
@book{UEK:2168311079,
title = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-918079-7-5",
}
28
@book{UEK:2168311075,
title = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Sto",
year = "2004",
edition = "Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.",
isbn = "83-87829-97-8",
}
29
@misc{UEK:2168219480,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
30
@misc{UEK:2168320421,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Stanislas of Skarbimierz",
booktitle = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "151-157",
year = "2000",
url = {http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9},
}
31
@article{UEK:2168320417,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Context of the Application of Biology and Medicine - from the Nuremberg Code of Conduct to the European Convention",
journal = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "7-21",
year = "2000",
url = {http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9},
}
32
@inbook{UEK:2168238352,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "81-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
33
@unpublished{UEK:2168312623,
author = "Bożena Pera",
title = "Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu)",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
34
@inbook{UEK:2168241622,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Unifikacja i harmonizacja prawa jako niezbędny element obrotu gospodarczego z zagranicą",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "47-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
35
@misc{UEK:2168260770,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
}
36
@inbook{UEK:2168284563,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Osób Winnych Popełnienia Poważnych Naruszeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Popełnionych na Terytorium b. Jugosławii od 1991 r. Uwagi de lege ferenda",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "143-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
37
@misc{UEK:2168284557,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
38
@book{UEK:2168284555,
title = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
39
@unpublished{UEK:2168312639,
author = "Hans-Günter Lind",
title = "Der Konzernabschlus nach HGB und die Umsetzung der Konzernrechnungslegungsvorschriften",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
40
@article{UEK:2168254848,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "385",
pages = "5-18",
year = "1992",
url = {},
}
41
@article{UEK:2168257782,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Organizacje pozarządowe w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej : zagadnienia formalno-prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "340",
pages = "5-20",
year = "1991",
url = {},
}
42
@article{UEK:2168257760,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "93-110",
year = "1991",
url = {},
}
43
@article{UEK:2168283331,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Praktyka państw w dziedzinie załatwiania sporów wynikających z działalności kosmicznej i propozycje de lege ferenda",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "302",
pages = "49-65",
year = "1989",
}
44
@article{UEK:2168269712,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza umów o charakterze powszechnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "145-160",
year = "1989",
}
45
@article{UEK:2168267534,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "87-104",
year = "1988",
}
46
@article{UEK:2168258346,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwiania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "241",
pages = "73-87",
year = "1987",
}
47
@article{UEK:2168256718,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Organizacje pozarządowe a rewolucja organizacyjna we współczesnych stosunkach międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "115-133",
year = "1987",
}
48
@article{UEK:2168269766,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Interpretacja statutu organizacji międzynarodowej : interpretacja kontraktu czy ustawy?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "191-203",
year = "1986",
}
49
@article{UEK:2168282523,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Tekst z San Francisco : jego interpretacja poprzez stosowanie : praktyka Narodów Zjednoczonych i zmiany w Karcie NZ",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (124)",
pages = "35-45",
year = "1986",
}
50
@article{UEK:2168257924,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Kompetencje podmiotowe do występowania o interpretację statutu organizacji międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "229",
pages = "5-16",
year = "1986",
}
51
@book{UEK:2168284487,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
52
@article{UEK:2168249792,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "115-127",
year = "1985",
}
53
@book{UEK:2168336495,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Prawo cywilne i handlowe obrotu towarowego : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
54
@book{UEK:2168335015,
author = "Marian Banach and Kazimierz Lankosz and Zofia Szafrańska",
title = "Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
55
@article{UEK:2168279993,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Geneza i ewolucja historyczna międzynarodowych gospodarczych organizacji pozarządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "139-159",
year = "1983",
}
56
@misc{UEK:2168344842,
author = "Kazimierz Lankosz and ",
title = "Nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym : co proponuje ministerstow",
booktitle = "Życie Literackie",
number = "14 (1523)",
pages = "5",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6337/index.djvu},
}
57
@book{UEK:2168345850,
author = "Marian Banach and Kazimierz Lankosz and Zofia Szafrańska",
title = "Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
58
@article{UEK:2168237428,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Charakter prawny stosunków konsultacyjnych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "132",
pages = "27-48",
year = "1980",
}
59
@article{UEK:2168250228,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Organizacje pozarządowe : międzynarodowe czy transnarodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "93",
pages = "5-41",
year = "1978",
}
60
@article{UEK:2168250574,
author = "Kazimierz Lankosz",
title = "Podstawy współpracy Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "74",
pages = "125-142",
year = "1975",
}
61
@unpublished{UEK:2168234308,
author = "Kazimierz Lankosz and Robert Śliwa",
title = "Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
62
@unpublished{UEK:2166592556,
author = "Kazimierz Lankosz and Robert Śliwa",
title = "Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
63
@unpublished{UEK:2168320061,
author = "Kazimierz Lankosz and Robert Śliwa",
title = "Międzynarodowe prawo karne : orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
64
@unpublished{UEK:2168318455,
author = "Kazimierz Lankosz and Robert Śliwa",
title = "Traktat o Unii Europejskiej : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID