Publications of the selected author

Pikul Adam

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economics of Commodity Trading,

1

Author:
Title:
P. Jurasek: Pol'nohospodarstwo clenskych krajin RWHP (Rolnictwo krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej), Priroda 1982 = Agriculture of C.M.E.A. Member-Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985) , s. 107-115
Nr:
2168281591
review
See main document
2

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania się rynku zbóż w Polsce w latach siedemdziesiątych = Selected Problems Pertaining to the Formation of Grain Market in the 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982) , s. 93-101. - Rez., summ.
Nr:
2168264694
article
See main document
3

Title:
Wybrane problemy rynku rolniczego w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki i organizacji obrotu rolnego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
105 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168335537
academic script
4

Title:
Spółdzielczość : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
76 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345892
academic script
5

Author:
Title:
Funkcjonowanie nowego systemu agencyjnego w WSS "Społem" w Krakowie = New Agency System - an Attempt at the Improvement of the Principles of the Commodity Circulation System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980) , s. 97-108. - Summ., rez.
Nr:
2168279219
article
See main document
6

Author:
Title:
Próba oceny efektywności funkcjonowania systemu agencyjnego = Attempt to Evaluate Efficiency of Agencies
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 2 (146) (1979) , s. 61-65
Nr:
2168253992
article
7

Title:
Konferencja naukowa na temat: Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy wsi i rolnictwa
Source:
Handel Wewnętrzny1978. - R. 24, nr 5 (143), s. 92-95
Nr:
2168253948
varia
1
P. Jurasek: Pol'nohospodarstwo clenskych krajin RWHP (Rolnictwo krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej), Priroda 1982 = Agriculture of C.M.E.A. Member-Countries / Adam PIKUL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985), s. 107-115. - Rec. pracy: Pol'nohospodarstwo clenskych krajin RWHP, P. Jurasek. - ISSN 0208-7944
2
Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania się rynku zbóż w Polsce w latach siedemdziesiątych = Selected Problems Pertaining to the Formation of Grain Market in the 70s / Adam PIKUL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982), s. 93-101. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Wybrane problemy rynku rolniczego w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki i organizacji obrotu rolnego / Janina DEPO, Helena KUREK, Andrzej OKRĘGLICKI, Adam PIKUL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 105 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
4
Spółdzielczość : materiały do ćwiczeń / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Adam PIKUL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 76 s. : il. ; 24 cm
5
Funkcjonowanie nowego systemu agencyjnego w WSS "Społem" w Krakowie = New Agency System - an Attempt at the Improvement of the Principles of the Commodity Circulation System / Adam PIKUL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980), s. 97-108. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Próba oceny efektywności funkcjonowania systemu agencyjnego = Attempt to Evaluate Efficiency of Agencies / Adam PIKUL // Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 2 (146) (1979), s. 61-65. - ISSN 0438-5403
7
Konferencja naukowa na temat: Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy wsi i rolnictwa / Anna KRUCZEK-PATKO, Adam PIKUL // Handel Wewnętrzny. - R. 24, nr 5 (143) (1978), s. 92-95. - ISSN 0438-5403
1
Pikul A., (1985), P. Jurasek: Pol'nohospodarstwo clenskych krajin RWHP (Rolnictwo krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej), Priroda 1982, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego", nr 211, s. 107-115.
2
Pikul A., (1982), Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania się rynku zbóż w Polsce w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 161, s. 93-101.
3
Depo J., Kurek H., Okręglicki A., Pikul A., (1982), Wybrane problemy rynku rolniczego w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki i organizacji obrotu rolnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
4
Kowalska-Grudzień A., Pikul A., (1982), Spółdzielczość: materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 76 s.
5
Pikul A., (1980), Funkcjonowanie nowego systemu agencyjnego w WSS "Społem" w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 120, s. 97-108.
6
Pikul A., (1979), Próba oceny efektywności funkcjonowania systemu agencyjnego, "Handel Wewnętrzny", R. 25, nr 2 (146), s. 61-65.
7
Kruczek-Patko A., Pikul A., (1978), Konferencja naukowa na temat: Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy wsi i rolnictwa, "Handel Wewnętrzny", R. 24, nr 5 (143), s. 92-95.
1
@article{recUEK:2168281591,
author = "Adam Pikul",
title = "P. Jurasek: Pol'nohospodarstwo clenskych krajin RWHP (Rolnictwo krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej), Priroda 1982",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego",
number = "211",
pages = "107-115",
year = "1985",
}
2
@article{artUEK:2168264694,
author = "Adam Pikul",
title = "Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania się rynku zbóż w Polsce w latach siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "161",
pages = "93-101",
year = "1982",
}
3
@book{skrUEK:2168335537,
author = "Janina Depo and Helena Kurek and Andrzej Okręglicki and Adam Pikul",
title = "Wybrane problemy rynku rolniczego w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki i organizacji obrotu rolnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
4
@book{skrUEK:2168345892,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Adam Pikul",
title = "Spółdzielczość : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
5
@article{artUEK:2168279219,
author = "Adam Pikul",
title = "Funkcjonowanie nowego systemu agencyjnego w WSS Społem w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "120",
pages = "97-108",
year = "1980",
}
6
@article{artUEK:2168253992,
author = "Adam Pikul",
title = "Próba oceny efektywności funkcjonowania systemu agencyjnego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 25, 2 (146)",
pages = "61-65",
year = "1979",
}
7
@misc{varUEK:2168253948,
author = "Anna Kruczek-Patko and Adam Pikul",
title = "Konferencja naukowa na temat: Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy wsi i rolnictwa",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 24, 5 (143)",
pages = "92-95",
year = "1978",
}