Publications of the selected author

1

Title:
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [dokument elektroniczny]
Source:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226871
chapter in conference materials
2

Conference:
3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, Słowenia, od 2009-09-24 do 2009-09-25
Title:
Image of Marketing in Poland
Source:
Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / ed. Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda - Maribor: Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009, s. 131-138. - Summ.
ISBN:
978-961-6354-95-0
Nr:
2168331599
chapter in conference materials
3

Title:
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 211-261
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934097
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Title:
Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 384-395 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-46-X
Nr:
2166495738
chapter in conference materials
5

Author:
Title:
Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 60-67
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273406
chapter in conference materials
6

Author:
Title:
Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 187-197
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252694
chapter in conference materials
1
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [Dokument elektroniczny] / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Paris-Venice : s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 20 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
2
Image of Marketing in Poland / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / ed. Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda. - Maribor : Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009. - S. 131-138. - Summ. - ISBN 978-961-6354-95-0
3
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 211-261. - ISBN 83-911355-0-0
4
Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 384-395. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-46-X
5
Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 60-67. - ISBN 83-88829-80-7
6
Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach / Mariusz KUZIAK // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 187-197. - ISBN 83-86230-31-2
1
Kapera K., Kuziak M., (2011), The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
2
Kapera K., Kuziak M., (2009), Image of Marketing in Poland. [W:] Mumel D., Korda (red.), Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor : Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, s. 131-138.
3
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 211-261.
4
Kuziak M., (2005), Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi. [W:] Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 384-395.
5
Kuziak M., (2003), Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 60-67.
6
Kuziak M., (1998), Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 187-197.
1
@inbook{UEK:2168226871,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
2
@inbook{UEK:2168331599,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Image of Marketing in Poland",
booktitle = "Marketing Theory Challenges in Transitional Societies",
pages = "131-138",
adress = "Maribor",
publisher = "Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing",
year = "2009",
isbn = "978-961-6354-95-0",
}
3
@inbook{UEK:2165934097,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "211-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
4
@inbook{UEK:2166495738,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3",
pages = "384-395",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-46-X",
}
5
@inbook{UEK:2168273406,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "60-67",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
6
@inbook{UEK:2168252694,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "187-197",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}