Publications of the selected author

1

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Title:
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu
Source:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 45-46
ISBN:
978-617-7337-73-6
Access mode:
Nr:
2168326175
varia
2

Author:
Title:
Potencjał marketingowy mediów społecznościowych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliografię.
Access mode:
Signature:
eDr-391
Nr:
2168323687
doctoral dissertation
3

Title:
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego = Evaluation of Polish Online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 163-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318083
article
4

Title:
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 17-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304765
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Polityka produktu małych firm
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 87-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304775
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304759
monograph
See related chapters
7

Title:
Zakończenie
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 207-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304791
preface / summary
See main document
8

Title:
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275305
unreviewed article
See main document
9

Title:
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 21-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288239
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 141-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279159
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 35-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288243
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 296-309. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286483
article
13

Author:
Title:
Zarządzanie produktem
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 109-138
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288251
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [116]-[123] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287499
chapter in unpublished scientific work
15

Author:
Title:
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 125-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266108
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[94]-20[113] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266834
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar = Social Media as an Area of Marketing Activities : Concept, Categorization and Measurement
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 141-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241612
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Conference:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Title:
Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 229-230. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237864
varia
19

Author:
Title:
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. [123]-[137] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257044
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249308
article
See main document
21

Author:
Title:
Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì = Measuring of Social Medias for Marketing Goals
Source:
Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika. - No 749 (2012) , s. 183-187. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267064
article
22

Author:
Title:
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego = Attitudes of Polish Exporters towards Marketing in the light of Empirical Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 97-120. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249328
article
23

Author:
Title:
Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu = Challenges to Internet Audience Measurement
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237102
article
24

Title:
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [dokument elektroniczny]
Source:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226871
chapter in conference materials
25

Author:
Title:
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym = The Assessment of the Internet as a Tool for Marketing Activities : a Review of Opinions Held by National and International Companies
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 231-246. - Summ.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165097484
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326713
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations = Journalists' Evaluation of Press Releases as a Media Relations Tool
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 95-107. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165098054
article
28

Author:
Title:
Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy
Source:
Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce / red. Renata Maćkowska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 361-384
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168308327
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych = Assessment of the Internet as a Tool for Achieving Company Goals in Light of Empirical Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50765
article
See main document
30

Author:
Title:
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 209-223
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228692
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 89-107
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157722
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 53-88
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157708
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-34
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155648
chapter in monograph
See main document
34

Conference:
3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, Słowenia, od 2009-09-24 do 2009-09-25
Title:
Image of Marketing in Poland
Source:
Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / ed. Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda - Maribor: Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009, s. 131-138. - Summ.
ISBN:
978-961-6354-95-0
Nr:
2168331599
chapter in conference materials
35

Title:
Różnice w postrzeganiu marketingu
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 108-117
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157774
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Różnice w postrzeganiu marketingu
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 110-120
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366448
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 54-91
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366286
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 92-109
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366435
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 8-33
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365313
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Signature:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245840
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO)
Source:
Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 224-241 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-011-5
Nr:
2165902886
chapter in monograph
42

Title:
Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 152-159
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618155
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian = An Evaluation of the Internet as a Tool for Supporting Marketing Activities in Polish Enterprises: Current State and Development Trends
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52857
article
See main document
44

Title:
Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = Changes and Trends in the Orientation of Polish Enterprises (Based on Empirical Studies)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51278
article
See main document
45

Title:
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 211-261
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934097
chapter in conference materials
See main document
46

Title:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw
Source:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2006, s. 5-24
Research program:
76/KMark/3/2005/S/248
Signature:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326939
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Signature:
NP-1134/Magazyn
Nr:
2166568661
unpublished scientific work
1
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu / KAPERA Krzysztof, KUZIAK Mariusz // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 45-46. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
2
Potencjał marketingowy mediów społecznościowych / Iwona Lupa ; Promotor: Roman NIESTRÓJ ; Promotor pomocniczy Mariusz KUZIAK. - Kraków, 2017. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliografię. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003308
3
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego = Evaluation of Polish Online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 163-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
4
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości / Mariusz KUZIAK, Krzysztof KAPERA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 17-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
5
Polityka produktu małych firm / Mariusz KUZIAK // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 87-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
6
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
7
Zakończenie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 207-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
8
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Magdalena DOŁHASZ, Mariusz KUZIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
9
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 21-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
10
Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 141-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
11
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach / Mariusz KUZIAK // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 35-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
12
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 296-309. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
13
Zarządzanie produktem / Mariusz KUZIAK // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 109-138. - ISBN 978-83-62511-74-7
14
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [116]-[123]. - Bibliogr.
15
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 125-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
16
Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[94]-20[113]. - Bibliogr.
17
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar = Social Media as an Area of Marketing Activities : Concept, Categorization and Measurement / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 141-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
18
Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych / M. KUZIAK // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012. - S. 229-230. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-342-0
19
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. [123]-[137]. - Bibliogr.
20
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì = Measuring of Social Medias for Marketing Goals / M. Kuzâk // Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika. - No 749 (2012), s. 183-187. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
22
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego = Attitudes of Polish Exporters towards Marketing in the light of Empirical Studies / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 97-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
23
Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu = Challenges to Internet Audience Measurement / Mariusz KUZIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 83-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
24
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [Dokument elektroniczny] / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Paris-Venice : s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 20 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
25
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym = The Assessment of the Internet as a Tool for Marketing Activities : a Review of Opinions Held by National and International Companies / Mariusz KUZIAK // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 231-246. - Summ. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
26
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego / Mariusz KUZIAK // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-18]. - Bibliogr.
27
Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations = Journalists' Evaluation of Press Releases as a Media Relations Tool / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010), s. 95-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
28
Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy / Mariusz KUZIAK // W: Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce / red. Renata Maćkowska. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 361-384
29
Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych = Assessment of the Internet as a Tool for Achieving Company Goals in Light of Empirical Research Results / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
30
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym / Mariusz KUZIAK // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 209-223
31
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 89-107. - ISBN 978-83-7252-442-3
32
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 53-88. - ISBN 978-83-7252-442-3
33
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-34. - ISBN 978-83-7252-442-3
34
Image of Marketing in Poland / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / ed. Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda. - Maribor : Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009. - S. 131-138. - Summ. - ISBN 978-961-6354-95-0
35
Różnice w postrzeganiu marketingu / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 108-117. - ISBN 978-83-7252-442-3
36
Różnice w postrzeganiu marketingu / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 110-120
37
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 54-91
38
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 92-109
39
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 8-33
40
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
41
Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO) / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 224-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-011-5
42
Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 152-159. - ISBN 83-208-1669-6
43
Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian = An Evaluation of the Internet as a Tool for Supporting Marketing Activities in Polish Enterprises: Current State and Development Trends / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=123191431. - ISSN 0208-7944
44
Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = Changes and Trends in the Orientation of Polish Enterprises (Based on Empirical Studies) / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006), s. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129345432. - ISSN 0208-7944
45
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 211-261. - ISBN 83-911355-0-0
46
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 5-24
47
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm / zespół autorski: Roman NIESTRÓJ (kierownik), Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
1
Kapera K., Kuziak M., (2018), Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 45-46.
2
Lupa I., (2017), Potencjał marketingowy mediów społecznościowych, Prom. Niestrój R., Kraków : , 323 k.
3
Kapera K., Kuziak M., (2017), Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 163-174; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
4
Kuziak M., Kapera K., (2015), Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-22.
5
Kuziak M., (2015), Polityka produktu małych firm. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-104.
6
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), (2015), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 227 s.
7
Kapera K., Kuziak M., (2015), Zakończenie. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 207-209.
8
Żbikowska A., Dołhasz M., Kuziak M., (2014), Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
9
Kapera K., Kuziak M., Niestrój R., (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 21-28.
10
Kuziak M., (2014), Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-155.
11
Kuziak M., (2014), Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-62.
12
Kapera K., Kuziak M., (2014), Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 296-309.
13
Kuziak M., (2014), Zarządzanie produktem. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 109-138.
14
Kuziak M., ([2013]), Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [116]-[123].
15
Kuziak M., (2013), Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 125-139.
16
Kuziak M., (2013), Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[94]-20[113].
17
Kuziak M., (2012), Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-156.
18
Kuziak M., (2012), Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnivtvo L\'vìvs\'koï polìtehnìki, s. 229-230.
19
Kuziak M., (2012), Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. [123]-[137].
20
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2012), Postrzeganie marketingu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 27-43.
21
Kuziak M., (2012), Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì, "Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika", No 749, s. 183-187.
22
Kuziak M., (2012), Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 97-120.
23
Kuziak M., (2011), Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 83-94.
24
Kapera K., Kuziak M., (2011), The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
25
Kuziak M., (2010), Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 231-246.
26
Kuziak M., (2010), Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-18].
27
Kuziak M., (2010), Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 136, s. 95-107.
28
Kuziak M., (2010), Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy. [W:] Maćkowska R. (red.), Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 361-384.
29
Kuziak M., (2009), Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/164996892
30
Kuziak M., (2009), Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 209-223.
31
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 89-107.
32
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-88.
33
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-34.
34
Kapera K., Kuziak M., (2009), Image of Marketing in Poland. [W:] Mumel D., Korda (red.), Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor : Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, s. 131-138.
35
Kapera K., Kuziak M., (2009), Różnice w postrzeganiu marketingu. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 108-117.
36
Kapera K., Kuziak M., (2008), Różnice w postrzeganiu marketingu. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 110-120.
37
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 54-91.
38
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 92-109.
39
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 8-33.
40
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2007), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 5-36.
41
Kuziak M., (2007), Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO). [W:] Czuba , Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 224-241.
42
Kapera K., Kuziak M., (2006), Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 152-159.
43
Kuziak M., (2006), Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/123191431
44
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 61-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/129345432
45
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 211-261.
46
Hadrian P., Kapera K., Kuziak M., (2006), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 5-24.
47
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Kuziak M., Smoleń T., (2006), Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm, Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
1
@misc{UEK:2168326175,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "45-46",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
2
@unpublished{UEK:2168323687,
author = "Lupa Iwona",
title = "Potencjał marketingowy mediów społecznościowych",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168318083,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "163-174",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168304765,
author = "Kuziak Mariusz and Kapera Krzysztof",
title = "Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "17-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
5
@inbook{UEK:2168304775,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Polityka produktu małych firm",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "87-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
6
@book{UEK:2168304759,
title = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
editor = Niestrój Roman,
editor = Kapera Krzysztof,
editor = Kuziak Mariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
7
@misc{UEK:2168304791,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "207-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
8
@article{UEK:2168275305,
author = "Żbikowska Agnieszka and Dołhasz Magdalena and Kuziak Mariusz",
title = "Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "28-29",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168288239,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz and Niestrój Roman",
title = "Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "21-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
10
@inbook{UEK:2168279159,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "141-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
11
@inbook{UEK:2168288243,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "35-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
12
@article{UEK:2168286483,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "296-309",
adress = "",
year = "2014",
}
13
@inbook{UEK:2168288251,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Zarządzanie produktem",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "109-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
14
@unpublished{UEK:2168287499,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[116]-[123]",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168266108,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "125-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
16
@unpublished{UEK:2168266834,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[94]-20[113]",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168241612,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "141-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
18
@misc{UEK:2168237864,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "229-230",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki",
year = "2012",
isbn = "978-617-607-342-0",
}
19
@unpublished{UEK:2168257044,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "[123]-[137]",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168249308,
author = "Niestrój Roman and Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Postrzeganie marketingu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "27-43",
year = "2012",
}
21
@article{UEK:2168267064,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì",
journal = "Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika",
number = "No 749",
pages = "183-187",
year = "2012",
}
22
@article{UEK:2168249328,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "97-120",
year = "2012",
}
23
@article{UEK:2168237102,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "83-94",
adress = "",
year = "2011",
}
24
@inbook{UEK:2168226871,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
25
@inbook{UEK:2165097484,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "231-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
26
@unpublished{UEK:2168326713,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-18]",
year = "2010",
}
27
@article{UEK:2165098054,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "136",
pages = "95-107",
adress = "",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2168308327,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy",
booktitle = "Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce",
pages = "361-384",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
}
29
@article{UEK:50765,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "63-78",
year = "2009",
}
30
@unpublished{UEK:2168228692,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "209-223",
year = "2009",
}
31
@inbook{UEK:2162157722,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "89-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
32
@inbook{UEK:2162157708,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "53-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
33
@inbook{UEK:2162155648,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "9-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
34
@inbook{UEK:2168331599,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Image of Marketing in Poland",
booktitle = "Marketing Theory Challenges in Transitional Societies",
pages = "131-138",
adress = "Maribor",
publisher = "Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing",
year = "2009",
isbn = "978-961-6354-95-0",
}
35
@inbook{UEK:2162157774,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Różnice w postrzeganiu marketingu",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "108-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
36
@unpublished{UEK:2165366448,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Różnice w postrzeganiu marketingu",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "110-120",
year = "2008",
}
37
@unpublished{UEK:2165366286,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "54-91",
year = "2008",
}
38
@unpublished{UEK:2165366435,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "92-109",
year = "2008",
}
39
@unpublished{UEK:2165365313,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "8-33",
year = "2008",
}
40
@unpublished{UEK:2168245840,
author = "Niestrój Roman and Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "5-36",
year = "2007",
}
41
@inbook{UEK:2165902886,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO)",
booktitle = "Innowacje w marketingu 4.0",
pages = "224-241",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-011-5",
}
42
@inbook{UEK:2165618155,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "152-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
43
@article{UEK:52857,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "71-85",
year = "2006",
}
44
@article{UEK:51278,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "61-75",
year = "2006",
}
45
@inbook{UEK:2165934097,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "211-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
46
@unpublished{UEK:2168326939,
author = "Hadrian Piotr and Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "5-24",
year = "2006",
}
47
@unpublished{UEK:2166568661,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Hadrian Piotr and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz",
title = "Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}