Publications of the selected author

1

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Title:
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu
Source:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 45-46
ISBN:
978-617-7337-73-6
Access mode:
Nr:
2168326175
varia
2

Author:
Title:
Potencjał marketingowy mediów społecznościowych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliografię.
Access mode:
Signature:
eDr-391
Nr:
2168323687
doctoral dissertation
3

Title:
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego = Evaluation of Polish Online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 163-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318083
article
4

Title:
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 17-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304765
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Polityka produktu małych firm
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 87-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304775
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304759
monograph
See related chapters
7

Title:
Zakończenie
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 207-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304791
preface / summary
See main document
8

Title:
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 296-309. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286483
article
9

Author:
Title:
Zarządzanie produktem
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 109-138
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288251
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 21-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288239
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275305
unreviewed article
See main document
12

Author:
Title:
Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 141-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279159
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 35-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288243
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 125-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266108
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [116]-[123] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287499
chapter in unpublished scientific work
16

Author:
Title:
Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[94]-20[113] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266834
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego = Attitudes of Polish Exporters towards Marketing in the light of Empirical Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 97-120. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249328
article
18

Title:
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249308
article
See main document
19

Author:
Title:
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar = Social Media as an Area of Marketing Activities : Concept, Categorization and Measurement
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 141-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241612
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. [123]-[137] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257044
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Conference:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Title:
Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 229-230. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237864
varia
22

Author:
Title:
Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì = Measuring of Social Medias for Marketing Goals
Source:
Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika. - No 749 (2012) , s. 183-187. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267064
article
23

Title:
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [dokument elektroniczny]
Source:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226871
chapter in conference materials
24

Author:
Title:
Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu = Challenges to Internet Audience Measurement
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237102
article
25

Author:
Title:
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326713
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym = The Assessment of the Internet as a Tool for Marketing Activities : a Review of Opinions Held by National and International Companies
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 231-246. - Summ.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165097484
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations = Journalists' Evaluation of Press Releases as a Media Relations Tool
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 95-107. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165098054
article
28

Author:
Title:
Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy
Source:
Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce / red. Renata Maćkowska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 361-384
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168308327
chapter in monograph
29

Title:
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 89-107
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157722
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 209-223
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228692
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 53-88
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157708
chapter in monograph
See main document
32

Conference:
3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, Słowenia, od 2009-09-24 do 2009-09-25
Title:
Image of Marketing in Poland
Source:
Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / ed. Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda - Maribor: Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009, s. 131-138. - Summ.
ISBN:
978-961-6354-95-0
Nr:
2168331599
chapter in conference materials
33

Author:
Title:
Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych = Assessment of the Internet as a Tool for Achieving Company Goals in Light of Empirical Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50765
article
See main document
34

Title:
Różnice w postrzeganiu marketingu
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 108-117
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157774
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-34
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155648
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Różnice w postrzeganiu marketingu
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 110-120
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366448
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 8-33
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365313
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 54-91
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366286
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 92-109
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366435
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO)
Source:
Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 224-241 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-011-5
Nr:
2165902886
chapter in monograph
41

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Signature:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245840
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 152-159
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618155
chapter in monograph
43

Title:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw
Source:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2006, s. 5-24
Research program:
76/KMark/3/2005/S/248
Signature:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326939
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian = An Evaluation of the Internet as a Tool for Supporting Marketing Activities in Polish Enterprises: Current State and Development Trends
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52857
article
See main document
45

Title:
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 211-261
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934097
chapter in conference materials
See main document
46

Title:
Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = Changes and Trends in the Orientation of Polish Enterprises (Based on Empirical Studies)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51278
article
See main document
47

Author:
Title:
Formy reklamowe w Internecie = Forms of Advertising on the Internet
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 145-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52780
article
See main document
48

Author:
Title:
Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 384-395 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-46-X
Nr:
2166495738
chapter in conference materials
49

Title:
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań) = Effect of Modern Information Technologies upon the Activity and Marketing Strategies of Companies [in the Light of the Results of Investigation]
Source:
Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005, s. 65-73. - Summ.
ISBN:
83-915693-3-0
Nr:
2165815851
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych
Source:
Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych / red. Ewa Zeman-Miszewska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 105-116
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-824-9
Nr:
2168252940
chapter in monograph
51

Title:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Source:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 102-121
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259980
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego
Source:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 84-101
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259978
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Title:
Pomiar działań marketingowych w Internecie : przegląd metod i problemów = Measurement of Marketing Activities in the Internet - Review of Methods and Problems
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 521-526. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52246
article
54

Title:
Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm
Source:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 122-136
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168260022
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 60-67
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273406
chapter in conference materials
56

Author:
Title:
Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/529
Nr:
2168262632
doctoral dissertation
57

Author:
Title:
Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet = Internet Users` Attitudes to Traditional Advertising with Reference to the Results of the Second National Survey of Internet Users
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231330
article
See main document
58

Author:
Collin Simon
Title:
Marketing w sieci
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Felberg SJA, 2002
Physical description:
191, [1] s.: il.; 20 cm
ISBN:
83-88667-10-6
Nr:
2168273006
monograph
59

Author:
Title:
W poczekalni do zbadania
Source:
Marketing Serwis. - nr 6 (2001) , s. 46-48
Nr:
2168275589
article
60

Author:
Title:
Wpływ Internetu na markę = The Impact of the Internet on Brands
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 387-398. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223806
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Postrzeganie reklamy w Internecie
Source:
Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura / red. Ryszard Skubisz - Lublin: Verba, 2000, s. 353-364
ISBN:
83-87497-36-3
Nr:
2168288457
chapter in monograph
62

Author:
Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2000-11-09 do 2000-11-11
Title:
Selected Methodological Aspects of Conducting Marketing Research over the World Wide Web
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000, s. 162-163
ISBN:
966-553-199-9
Nr:
2168324659
varia
63

Author:
Title:
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej = The Use of E-mail in Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000) , s. 105-117. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223888
article
See main document
64

Title:
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 278-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224838
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Reklama w oczach internautów
Source:
Aida Media. - nr 5 (60) (1999) , s. 36-38
Nr:
2168252948
article
66

Author:
Title:
Internet - korzyści realne czy iluzoryczne?
Source:
Aida Media. - nr 4 (59) (1999) , s. 40-43
Nr:
2168252946
article
67

Author:
Title:
Magiczna różdżka WWW
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 1 (23) (1999) , s. 59-61
Nr:
2168262652
article
68

Author:
Title:
Internet kontra inne media
Source:
Media i Marketing Polska. - nr 8 (1999) , s. 26
Nr:
2168262842
article
69

Author:
Title:
Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej = The Use of the Internet for Marketing Communication Purposes
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 141-149. - Summ.
Nr:
2168257646
article
See main document
70

Author:
Title:
Postrzeganie internetowej reklamy
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1999) , s. 46-48
Nr:
2168262748
article
71

Author:
Title:
I Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
62 ekrany: il.
Access mode:
Nr:
2168331271
report
72

Author:
Title:
Wykorzystanie Internetu w firmach
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (20) (1998) , s. 58-61
Nr:
2168262750
article
73

Author:
Title:
Niedoceniany potencjał reklamy WWW
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998) , s. 53-57
Nr:
2168244494
article
74

Author:
Title:
Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 187-197
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252694
chapter in conference materials
75

Author:
Title:
Omówienie dyskusji
Source:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 139-154
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168262624
varia
See main document
76

Author:
Title:
To może być twój banner
Source:
Aida Media. - nr 6 (49) (1998) , s. 8-10
Nr:
2168252988
article
77

Author:
Title:
Internet - medium reklamowe
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 6 (1998) , s. 62-64
Nr:
2168244470
article
78

Author:
Title:
Dobry serwis WWW
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 5 (21) (1998) , s. 62-64
Nr:
2168262752
article
79

Author:
Title:
Etyczne aspekty reklamy
Source:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 49-56
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223986
chapter in monograph
See main document
80

Author:
Title:
Cyber-konsumpcja
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997) , s. 50-52
Nr:
2168244558
article
81

Author:
Title:
Zalety internetowego marketingu
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997) , s. 53-55
Nr:
2168244566
article
82

Author:
Title:
Przeczytaj ten artykuł! : czyli perswazja w reklamie
Source:
Aida Media. - nr 8 (39) (1997) , s. 39-40
Nr:
2168252954
article
83

Author:
Title:
Nowy obszar działań marketingu
Source:
Aida Media. - nr 6 (37) (1997) , s. 9-11
Nr:
2168252960
article
Unpublished documents:
1

Title:
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Signature:
NP-1134/Magazyn
Nr:
2166568661
unpublished scientific work
2

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
[193] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
unpublished scientific work
3

Author:
Title:
Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
40 k.: il.; 30 cm + formularz ankiety [3 k.]
Notes:
Bibliogr.
Research program:
96/KMark/4/97/S
Signature:
NP-484/Magazyn
Nr:
2168328981
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
1
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu / KAPERA Krzysztof, KUZIAK Mariusz // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 45-46. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
2
Potencjał marketingowy mediów społecznościowych / Iwona Lupa ; Promotor: Roman NIESTRÓJ ; Promotor pomocniczy Mariusz KUZIAK. - Kraków, 2017. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliografię. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003308
3
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego = Evaluation of Polish Online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 163-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
4
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości / Mariusz KUZIAK, Krzysztof KAPERA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 17-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
5
Polityka produktu małych firm / Mariusz KUZIAK // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 87-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
6
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
7
Zakończenie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 207-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
8
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 296-309. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
9
Zarządzanie produktem / Mariusz KUZIAK // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 109-138. - ISBN 978-83-62511-74-7
10
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 21-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
11
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Magdalena DOŁHASZ, Mariusz KUZIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
12
Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 141-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
13
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach / Mariusz KUZIAK // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 35-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
14
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 125-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
15
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [116]-[123]. - Bibliogr.
16
Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[94]-20[113]. - Bibliogr.
17
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego = Attitudes of Polish Exporters towards Marketing in the light of Empirical Studies / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 97-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
18
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
19
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar = Social Media as an Area of Marketing Activities : Concept, Categorization and Measurement / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 141-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
20
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. [123]-[137]. - Bibliogr.
21
Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych / M. KUZIAK // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012. - S. 229-230. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-342-0
22
Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì = Measuring of Social Medias for Marketing Goals / M. Kuzâk // Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika. - No 749 (2012), s. 183-187. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
23
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [Dokument elektroniczny] / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Paris-Venice : s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 20 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
24
Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu = Challenges to Internet Audience Measurement / Mariusz KUZIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 83-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego / Mariusz KUZIAK // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-18]. - Bibliogr.
26
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym = The Assessment of the Internet as a Tool for Marketing Activities : a Review of Opinions Held by National and International Companies / Mariusz KUZIAK // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 231-246. - Summ. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
27
Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations = Journalists' Evaluation of Press Releases as a Media Relations Tool / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010), s. 95-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
28
Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy / Mariusz KUZIAK // W: Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce / red. Renata Maćkowska. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 361-384
29
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 89-107. - ISBN 978-83-7252-442-3
30
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym / Mariusz KUZIAK // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 209-223
31
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 53-88. - ISBN 978-83-7252-442-3
32
Image of Marketing in Poland / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / ed. Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda. - Maribor : Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009. - S. 131-138. - Summ. - ISBN 978-961-6354-95-0
33
Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych = Assessment of the Internet as a Tool for Achieving Company Goals in Light of Empirical Research Results / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
34
Różnice w postrzeganiu marketingu / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 108-117. - ISBN 978-83-7252-442-3
35
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-34. - ISBN 978-83-7252-442-3
36
Różnice w postrzeganiu marketingu / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 110-120
37
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 8-33
38
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 54-91
39
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 92-109
40
Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO) / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 224-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-011-5
41
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
42
Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 152-159. - ISBN 83-208-1669-6
43
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 5-24
44
Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian = An Evaluation of the Internet as a Tool for Supporting Marketing Activities in Polish Enterprises: Current State and Development Trends / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=123191431. - ISSN 0208-7944
45
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 211-261. - ISBN 83-911355-0-0
46
Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = Changes and Trends in the Orientation of Polish Enterprises (Based on Empirical Studies) / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006), s. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129345432. - ISSN 0208-7944
47
Formy reklamowe w Internecie = Forms of Advertising on the Internet / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 145-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=94352590. - ISSN 0208-7944
48
Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 384-395. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-46-X
49
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań) = Effect of Modern Information Technologies upon the Activity and Marketing Strategies of Companies [in the Light of the Results of Investigation] / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005. - S. 65-73. - Summ. - ISBN 83-915693-3-0
50
Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych / red. Ewa Zeman-Miszewska. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-116. - ISBN 83-7246-824-9
51
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 102-121
52
Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 84-101
53
Pomiar działań marketingowych w Internecie : przegląd metod i problemów = Measurement of Marketing Activities in the Internet - Review of Methods and Problems / Mariusz KUZIAK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 521-526. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
54
Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 122-136
55
Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 60-67. - ISBN 83-88829-80-7
56
Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw / Mariusz KUZIAK ; Promotor: Jerzy ALTKORN. - Kraków, 2002. - 264 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
57
Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet = Internet Users` Attitudes to Traditional Advertising with Reference to the Results of the Second National Survey of Internet Users / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14753. - ISSN 0208-7944
58
Marketing w sieci / Simon Collin ; [red. nauk. wyd. pol. Mariusz KUZIAK]. - Warszawa : Felberg SJA, 2002. - 191, [1] s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-88667-10-6
59
W poczekalni do zbadania / Mariusz KUZIAK // Marketing Serwis : miesięcznik praktyki marketingowej. - nr 6 (2001), s. 46-48. - ISSN 1425-5588
60
Wpływ Internetu na markę = The Impact of the Internet on Brands / Mariusz KUZIAK // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 387-398. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
61
Postrzeganie reklamy w Internecie / Mariusz KUZIAK // W: Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura / red. Ryszard Skubisz. - Lublin : Verba, 2000. - S. 353-364. - ISBN 83-87497-36-3
62
Selected Methodological Aspects of Conducting Marketing Research over the World Wide Web / KUZIAK M. // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000. - S. 162-163. - ISBN 966-553-199-9
63
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej = The Use of E-mail in Marketing / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 105-117. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9857. - ISSN 0208-7944
64
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 278-350. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
65
Reklama w oczach internautów / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 5 (60) (1999), s. 36-38. - ISSN 1231-3289
66
Internet - korzyści realne czy iluzoryczne? / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 4 (59) (1999), s. 40-43. - ISSN 1231-3289
67
Magiczna różdżka WWW / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 1 (23) (1999), s. 59-61. - ISSN 1425-8315
68
Internet kontra inne media / Mariusz KUZIAK // Media i Marketing Polska. - nr 8 (1999), s. 26. - ISSN 1507-174X
69
Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej = The Use of the Internet for Marketing Communication Purposes / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 141-149. - Summ. - ISSN 1506-2635
70
Postrzeganie internetowej reklamy / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1999), s. 46-48. - ISSN 1425-8315
71
I Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet [on-line] / Mariusz KUZIAK. - Kraków, 1999. - 62 ekrany : il. - Pełny tekst: http://badanie.uek.krakow.pl/wyniki1999/wyniki.html
72
Wykorzystanie Internetu w firmach / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 4 (20) (1998), s. 58-61. - ISSN 1425-8315
73
Niedoceniany potencjał reklamy WWW / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998), s. 53-57. - ISSN 1425-8315
74
Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach / Mariusz KUZIAK // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 187-197. - ISBN 83-86230-31-2
75
Omówienie dyskusji / [Mariusz KUZIAK] // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 139-154. - ISBN 83-87239-79-8
76
To może być twój banner / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 6 (49) (1998), s. 8-10. - ISSN 1231-3289
77
Internet - medium reklamowe / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 6 (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
78
Dobry serwis WWW / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 5 (21) (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
79
Etyczne aspekty reklamy / Mariusz KUZIAK // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 49-56. - ISBN 83-87239-34-8
80
Cyber-konsumpcja / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997), s. 50-52. - ISSN 1425-8315
81
Zalety internetowego marketingu / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997), s. 53-55. - ISSN 1425-8315
82
Przeczytaj ten artykuł! : czyli perswazja w reklamie / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 8 (39) (1997), s. 39-40. - ISSN 1231-3289
83
Nowy obszar działań marketingu / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 6 (37) (1997), s. 9-11. - ISSN 1231-3289
84
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm / zespół autorski: Roman NIESTRÓJ (kierownik), Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
85
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [193] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
86
Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej / Mariusz KUZIAK; kierownik projektu: Jerzy ALTKORN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 40 k. : il. ; 30 cm + formularz ankiety [3 k.]. - Bibliogr.
87
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Kapera K., Kuziak M., (2018), Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 45-46.
2
Lupa I., (2017), Potencjał marketingowy mediów społecznościowych, Prom. Niestrój R., Kraków : , 323 k.
3
Kapera K., Kuziak M., (2017), Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 163-174; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
4
Kuziak M., Kapera K., (2015), Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-22.
5
Kuziak M., (2015), Polityka produktu małych firm. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-104.
6
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), (2015), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 227 s.
7
Kapera K., Kuziak M., (2015), Zakończenie. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 207-209.
8
Kapera K., Kuziak M., (2014), Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 296-309.
9
Kuziak M., (2014), Zarządzanie produktem. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 109-138.
10
Kapera K., Kuziak M., Niestrój R., (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 21-28.
11
Żbikowska A., Dołhasz M., Kuziak M., (2014), Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
12
Kuziak M., (2014), Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-155.
13
Kuziak M., (2014), Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-62.
14
Kuziak M., (2013), Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 125-139.
15
Kuziak M., ([2013]), Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [116]-[123].
16
Kuziak M., (2013), Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[94]-20[113].
17
Kuziak M., (2012), Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 97-120.
18
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2012), Postrzeganie marketingu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 27-43.
19
Kuziak M., (2012), Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-156.
20
Kuziak M., (2012), Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. [123]-[137].
21
Kuziak M., (2012), Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnivtvo L\'vìvs\'koï polìtehnìki, s. 229-230.
22
Kuziak M., (2012), Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì, "Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika", No 749, s. 183-187.
23
Kapera K., Kuziak M., (2011), The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
24
Kuziak M., (2011), Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 83-94.
25
Kuziak M., (2010), Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-18].
26
Kuziak M., (2010), Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 231-246.
27
Kuziak M., (2010), Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 136, s. 95-107.
28
Kuziak M., (2010), Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy. [W:] Maćkowska R. (red.), Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 361-384.
29
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 89-107.
30
Kuziak M., (2009), Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 209-223.
31
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-88.
32
Kapera K., Kuziak M., (2009), Image of Marketing in Poland. [W:] Mumel D., Korda (red.), Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor : Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, s. 131-138.
33
Kuziak M., (2009), Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/164996892
34
Kapera K., Kuziak M., (2009), Różnice w postrzeganiu marketingu. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 108-117.
35
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-34.
36
Kapera K., Kuziak M., (2008), Różnice w postrzeganiu marketingu. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 110-120.
37
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 8-33.
38
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 54-91.
39
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 92-109.
40
Kuziak M., (2007), Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO). [W:] Czuba , Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 224-241.
41
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2007), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 5-36.
42
Kapera K., Kuziak M., (2006), Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 152-159.
43
Hadrian P., Kapera K., Kuziak M., (2006), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 5-24.
44
Kuziak M., (2006), Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/123191431
45
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 211-261.
46
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 61-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/129345432
47
Kuziak M., (2005), Formy reklamowe w Internecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 145-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/94352590
48
Kuziak M., (2005), Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi. [W:] Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 384-395.
49
Kapera K., Kuziak M., (2005), Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań). [W:] Grabiński T. (red.), Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 65-73.
50
Kapera K., Kuziak M., (2005), Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych. [W:] Zeman-Miszewska E. (red.), Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 105-116.
51
Kapera K., Kuziak M., (2004), Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 102-121.
52
Kapera K., Kuziak M., (2004), Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 84-101.
53
Kuziak M., (2004), Pomiar działań marketingowych w Internecie : przegląd metod i problemów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 521-526.
54
Kapera K., Kuziak M., (2004), Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 122-136.
55
Kuziak M., (2003), Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 60-67.
56
Kuziak M., (2002), Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw, Prom. Altkorn J., Kraków : , 264 k.
57
Kuziak M., (2002), Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 135-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/14753
58
Collin S., (2002), Marketing w sieci, Kuziak M. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Felberg SJA, 191, [1] s.
59
Kuziak M., (2001), W poczekalni do zbadania, "Marketing Serwis", nr 6, s. 46-48.
60
Kuziak M., (2001), Wpływ Internetu na markę. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 387-398.
61
Kuziak M., (2000), Postrzeganie reklamy w Internecie. [W:] Skubisz R. (red.), Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura, Lublin : Verba, s. 353-364.
62
Kuziak M., (2000), Selected Methodological Aspects of Conducting Marketing Research over the World Wide Web. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnictvo Nacìonal\'nogo unìversitetu "L\'vìvs\'ka polìtehnìka", s. 162-163.
63
Kuziak M., (2000), Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/9857
64
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., (2000), Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 278-350.
65
Kuziak M., (1999), Reklama w oczach internautów, "Aida Media", nr 5 (60), s. 36-38.
66
Kuziak M., (1999), Internet - korzyści realne czy iluzoryczne?, "Aida Media", nr 4 (59), s. 40-43.
67
Kuziak M., (1999), Magiczna różdżka WWW, "Marketing w Praktyce", nr 1 (23), s. 59-61.
68
Kuziak M., (1999), Internet kontra inne media, "Media i Marketing Polska", nr 8, s. 26.
69
Kuziak M., (1999), Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 141-149.
70
Kuziak M., (1999), Postrzeganie internetowej reklamy, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 46-48.
71
Kuziak M., (1999), I Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet, [on-line], Kraków : , 62 ekrany
72
Kuziak M., (1998), Wykorzystanie Internetu w firmach, "Marketing w Praktyce", nr 4 (20), s. 58-61.
73
Kuziak M., (1998), Niedoceniany potencjał reklamy WWW, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 53-57.
74
Kuziak M., (1998), Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 187-197.
75
Kuziak M., (1998), Omówienie dyskusji. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 139-154.
76
Kuziak M., (1998), To może być twój banner, "Aida Media", nr 6 (49), s. 8-10.
77
Kuziak M., (1998), Internet - medium reklamowe, "Marketing w Praktyce", nr 6, s. 62-64.
78
Kuziak M., (1998), Dobry serwis WWW, "Marketing w Praktyce", nr 5 (21), s. 62-64.
79
Kuziak M., (1997), Etyczne aspekty reklamy. [W:] Cichoń B. (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-56.
80
Kuziak M., (1997), Cyber-konsumpcja, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 50-52.
81
Kuziak M., (1997), Zalety internetowego marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 53-55.
82
Kuziak M., (1997), Przeczytaj ten artykuł! : czyli perswazja w reklamie, "Aida Media", nr 8 (39), s. 39-40.
83
Kuziak M., (1997), Nowy obszar działań marketingu, "Aida Media", nr 6 (37), s. 9-11.
84
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Kuziak M., Smoleń T., (2006), Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm, Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
85
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., Lula P., Kwieciński M., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [193] s.
86
Kuziak M., (1998), Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej, Altkorn J. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 k.
87
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
1
@misc{UEK:2168326175,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "45-46",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
2
@unpublished{UEK:2168323687,
author = "Lupa Iwona",
title = "Potencjał marketingowy mediów społecznościowych",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168318083,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "163-174",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168304765,
author = "Kuziak Mariusz and Kapera Krzysztof",
title = "Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "17-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
5
@inbook{UEK:2168304775,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Polityka produktu małych firm",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "87-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
6
@book{UEK:2168304759,
title = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
editor = Niestrój Roman,
editor = Kapera Krzysztof,
editor = Kuziak Mariusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
7
@misc{UEK:2168304791,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "207-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
8
@article{UEK:2168286483,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "296-309",
adress = "",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168288251,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Zarządzanie produktem",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "109-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
10
@inbook{UEK:2168288239,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz and Niestrój Roman",
title = "Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "21-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
11
@article{UEK:2168275305,
author = "Żbikowska Agnieszka and Dołhasz Magdalena and Kuziak Mariusz",
title = "Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "28-29",
year = "2014",
}
12
@inbook{UEK:2168279159,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "141-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
13
@inbook{UEK:2168288243,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "35-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
14
@inbook{UEK:2168266108,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "125-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
15
@unpublished{UEK:2168287499,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[116]-[123]",
year = "2013",
}
16
@unpublished{UEK:2168266834,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[94]-20[113]",
year = "2013",
}
17
@article{UEK:2168249328,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "97-120",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168249308,
author = "Niestrój Roman and Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Postrzeganie marketingu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "27-43",
year = "2012",
}
19
@inbook{UEK:2168241612,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "141-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
20
@unpublished{UEK:2168257044,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "[123]-[137]",
year = "2012",
}
21
@misc{UEK:2168237864,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "229-230",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki",
year = "2012",
isbn = "978-617-607-342-0",
}
22
@article{UEK:2168267064,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì",
journal = "Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika",
number = "No 749",
pages = "183-187",
year = "2012",
}
23
@inbook{UEK:2168226871,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
24
@article{UEK:2168237102,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "83-94",
adress = "",
year = "2011",
}
25
@unpublished{UEK:2168326713,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-18]",
year = "2010",
}
26
@inbook{UEK:2165097484,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "231-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
27
@article{UEK:2165098054,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "136",
pages = "95-107",
adress = "",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2168308327,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy",
booktitle = "Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce",
pages = "361-384",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
}
29
@inbook{UEK:2162157722,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "89-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
30
@unpublished{UEK:2168228692,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "209-223",
year = "2009",
}
31
@inbook{UEK:2162157708,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "53-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
32
@inbook{UEK:2168331599,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Image of Marketing in Poland",
booktitle = "Marketing Theory Challenges in Transitional Societies",
pages = "131-138",
adress = "Maribor",
publisher = "Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing",
year = "2009",
isbn = "978-961-6354-95-0",
}
33
@article{UEK:50765,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "63-78",
year = "2009",
}
34
@inbook{UEK:2162157774,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Różnice w postrzeganiu marketingu",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "108-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
35
@inbook{UEK:2162155648,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "9-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
36
@unpublished{UEK:2165366448,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Różnice w postrzeganiu marketingu",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "110-120",
year = "2008",
}
37
@unpublished{UEK:2165365313,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "8-33",
year = "2008",
}
38
@unpublished{UEK:2165366286,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "54-91",
year = "2008",
}
39
@unpublished{UEK:2165366435,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "92-109",
year = "2008",
}
40
@inbook{UEK:2165902886,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO)",
booktitle = "Innowacje w marketingu 4.0",
pages = "224-241",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-011-5",
}
41
@unpublished{UEK:2168245840,
author = "Niestrój Roman and Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "5-36",
year = "2007",
}
42
@inbook{UEK:2165618155,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "152-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
43
@unpublished{UEK:2168326939,
author = "Hadrian Piotr and Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "5-24",
year = "2006",
}
44
@article{UEK:52857,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "71-85",
year = "2006",
}
45
@inbook{UEK:2165934097,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "211-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
46
@article{UEK:51278,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "61-75",
year = "2006",
}
47
@article{UEK:52780,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Formy reklamowe w Internecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "145-157",
year = "2005",
}
48
@inbook{UEK:2166495738,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3",
pages = "384-395",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-46-X",
}
49
@inbook{UEK:2165815851,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań)",
booktitle = "Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy",
pages = "65-73",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2005",
isbn = "83-915693-3-0",
}
50
@inbook{UEK:2168252940,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych",
booktitle = "Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych",
pages = "105-116",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-824-9",
}
51
@unpublished{UEK:2168259980,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "102-121",
year = "2004",
}
52
@unpublished{UEK:2168259978,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "84-101",
year = "2004",
}
53
@article{UEK:52246,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Pomiar działań marketingowych w Internecie : przegląd metod i problemów",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "521-526",
adress = "",
year = "2004",
}
54
@unpublished{UEK:2168260022,
author = "Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz",
title = "Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "122-136",
year = "2004",
}
55
@inbook{UEK:2168273406,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "60-67",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
56
@unpublished{UEK:2168262632,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
57
@article{UEK:2168231330,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "135-146",
year = "2002",
}
58
@book{UEK:2168273006,
author = "Collin Simon",
title = "Marketing w sieci",
adress = "Warszawa",
publisher = "Felberg SJA",
year = "2002",
isbn = "83-88667-10-6",
}
59
@article{UEK:2168275589,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "W poczekalni do zbadania",
journal = "Marketing Serwis",
number = "6",
pages = "46-48",
year = "2001",
}
60
@inbook{UEK:2168223806,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Wpływ Internetu na markę",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "387-398",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
61
@inbook{UEK:2168288457,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postrzeganie reklamy w Internecie",
booktitle = "Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura",
pages = "353-364",
adress = "Lublin",
publisher = "Verba",
year = "2000",
isbn = "83-87497-36-3",
}
62
@misc{UEK:2168324659,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Selected Methodological Aspects of Conducting Marketing Research over the World Wide Web",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "162-163",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu L'vìvs'ka polìtehnìka",
year = "2000",
isbn = "966-553-199-9",
}
63
@article{UEK:2168223888,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "538",
pages = "105-117",
year = "2000",
}
64
@inbook{UEK:2168224838,
author = "Wołoszyn Jacek and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz",
title = "Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "278-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
65
@article{UEK:2168252948,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Reklama w oczach internautów",
journal = "Aida Media",
number = "5 (60)",
pages = "36-38",
year = "1999",
}
66
@article{UEK:2168252946,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Internet - korzyści realne czy iluzoryczne?",
journal = "Aida Media",
number = "4 (59)",
pages = "40-43",
year = "1999",
}
67
@article{UEK:2168262652,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Magiczna różdżka WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "1 (23)",
pages = "59-61",
year = "1999",
}
68
@article{UEK:2168262842,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Internet kontra inne media",
journal = "Media i Marketing Polska",
number = "8",
pages = "26",
year = "1999",
}
69
@article{UEK:2168257646,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "z. 2",
pages = "141-149",
year = "1999",
}
70
@article{UEK:2168262748,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Postrzeganie internetowej reklamy",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "46-48",
year = "1999",
}
71
@misc{UEK:2168331271,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "I Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
72
@article{UEK:2168262750,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Wykorzystanie Internetu w firmach",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4 (20)",
pages = "58-61",
year = "1998",
}
73
@article{UEK:2168244494,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Niedoceniany potencjał reklamy WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "53-57",
year = "1998",
}
74
@inbook{UEK:2168252694,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "187-197",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
75
@misc{UEK:2168262624,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Omówienie dyskusji",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "139-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
76
@article{UEK:2168252988,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "To może być twój banner",
journal = "Aida Media",
number = "6 (49)",
pages = "8-10",
year = "1998",
}
77
@article{UEK:2168244470,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Internet - medium reklamowe",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "6",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
78
@article{UEK:2168262752,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Dobry serwis WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "5 (21)",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
79
@inbook{UEK:2168223986,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Etyczne aspekty reklamy",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marketingu",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-34-8",
}
80
@article{UEK:2168244558,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Cyber-konsumpcja",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "50-52",
year = "1997",
}
81
@article{UEK:2168244566,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Zalety internetowego marketingu",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4",
pages = "53-55",
year = "1997",
}
82
@article{UEK:2168252954,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Przeczytaj ten artykuł! : czyli perswazja w reklamie",
journal = "Aida Media",
number = "8 (39)",
pages = "39-40",
year = "1997",
}
83
@article{UEK:2168252960,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Nowy obszar działań marketingu",
journal = "Aida Media",
number = "6 (37)",
pages = "9-11",
year = "1997",
}
84
@unpublished{UEK:2166568661,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Hadrian Piotr and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz",
title = "Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
85
@unpublished{UEK:2168226847,
author = "Wołoszyn Jacek and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
86
@unpublished{UEK:2168328981,
author = "Kuziak Mariusz",
title = "Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
87
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Martyniak Zbigniew and Czekaj Jan and Obora Hubert and Potocki Arkadiusz and Gach Daniel and Mikuła Bogusz and Czekaj Janusz and Kafel Tomasz and Ziębicki Bernard and Dołhasz Magdalena and Rawski Marek and Światowiec Justyna and Smoleń Tomasz and Kuziak Mariusz and Wołoszyn Jacek and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}