Publications of the selected author

Pacholik Marek

Faculty of Production Economics, Department of Political Science,

1

Author:
Title:
Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR = Selected Issues Concerning Decision-taking Process in the Central Governing and Administrative offices as regards the U.S.S.R.'s Foreign Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988) , s. 105-124
Nr:
2168267536
article
See main document
2

Author:
Title:
Wybrane problemy polityki wschodniej RFN w latach 1982-1985 = Policy of FRG towards the European Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988) , s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233494
article
See main document
3

Author:
Title:
Znaczenie i działalność wybranych organizacji afiliowanych CDU/CSU = Importance and Activity of CDU/CSU Affiliated Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986) , s. 171-190. - Summ., rez.
Nr:
2168269764
article
See main document
4

Author:
Title:
Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych) = Attitude of the Soviet Union toward the F.R.G. and Perspectives of Further Bilateral Co-operation (in Early 8os)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984) , s. 37-56. - Summ., rez.
Nr:
2168271926
article
See main document
5

Author:
Title:
Geneza polityki wschodniej CDU/CSU ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska wobec Polski w latach 1949-1963 = Origin of CDU/CSU Eastern Policy with Particular Consideration of Attitude towards Poland in the Years 1949-1963
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982) , s. 113-131. - Rez., summ.
Nr:
2168267198
article
See main document
6

Author:
Title:
Stanowisko CDU/CSU wobec niektórych problemów polityki wschodniej RFN w latach siedemdziesiątych = The Attitude of the CDU/CSU Opposition towards some Aspects of the F.R.G.'s Eastern Policy in the 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981) , s. 139-153. - Summ., rez.
Nr:
2168228514
article
See main document
1
Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR = Selected Issues Concerning Decision-taking Process in the Central Governing and Administrative offices as regards the U.S.S.R.'s Foreign Policy / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 105-124. - ISSN 0208-7944
2
Wybrane problemy polityki wschodniej RFN w latach 1982-1985 = Policy of FRG towards the European Socialist Countries / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988), s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Znaczenie i działalność wybranych organizacji afiliowanych CDU/CSU = Importance and Activity of CDU/CSU Affiliated Organizations / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 171-190. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych) = Attitude of the Soviet Union toward the F.R.G. and Perspectives of Further Bilateral Co-operation (in Early 8os) / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984), s. 37-56. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Geneza polityki wschodniej CDU/CSU ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska wobec Polski w latach 1949-1963 = Origin of CDU/CSU Eastern Policy with Particular Consideration of Attitude towards Poland in the Years 1949-1963 / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982), s. 113-131. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Stanowisko CDU/CSU wobec niektórych problemów polityki wschodniej RFN w latach siedemdziesiątych = The Attitude of the CDU/CSU Opposition towards some Aspects of the F.R.G.'s Eastern Policy in the 70s / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981), s. 139-153. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Pacholik M., (1988), Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 105-124.
2
Pacholik M., (1988), Wybrane problemy polityki wschodniej RFN w latach 1982-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 73-87.
3
Pacholik M., (1986), Znaczenie i działalność wybranych organizacji afiliowanych CDU/CSU, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 171-190.
4
Pacholik M., (1984), Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 37-56.
5
Pacholik M., (1982), Geneza polityki wschodniej CDU/CSU ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska wobec Polski w latach 1949-1963, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 155, s. 113-131.
6
Pacholik M., (1981), Stanowisko CDU/CSU wobec niektórych problemów polityki wschodniej RFN w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 139-153.
1
@article{artUEK:2168267536,
author = "Marek Pacholik",
title = "Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "105-124",
year = "1988",
}
2
@article{artUEK:2168233494,
author = "Marek Pacholik",
title = "Wybrane problemy polityki wschodniej RFN w latach 1982-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "250",
pages = "73-87",
year = "1988",
}
3
@article{artUEK:2168269764,
author = "Marek Pacholik",
title = "Znaczenie i działalność wybranych organizacji afiliowanych CDU/CSU",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "171-190",
year = "1986",
}
4
@article{artUEK:2168271926,
author = "Marek Pacholik",
title = "Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "183",
pages = "37-56",
year = "1984",
}
5
@article{artUEK:2168267198,
author = "Marek Pacholik",
title = "Geneza polityki wschodniej CDU/CSU ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska wobec Polski w latach 1949-1963",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "155",
pages = "113-131",
year = "1982",
}
6
@article{artUEK:2168228514,
author = "Marek Pacholik",
title = "Stanowisko CDU/CSU wobec niektórych problemów polityki wschodniej RFN w latach siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "139-153",
year = "1981",
}