Publications of the selected author
1

Author:
Title:
O wdzięczności z punktu widzenia filozofii i nauk społecznych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
120 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-810-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168350392
monograph
2

Author:
Title:
Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora) = The Ideal of Being True to Oneself in the Early Works of Friedrich Nietzsche - a Contribution to the Discussion about Charles Taylor's Notion of Authenticity
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego nr 089/WGAP-KF/01/2017/SW/7089, finansowanego ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334199
article
3

Author:
Title:
O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera) = On Philosophical Anthropology from the Historical Perspective (Reflections on the Margins of Kant's and Herder's Conceptions)
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 72, nr 3 (2017) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325499
article
4

Author:
Title:
Wartości i instytucje a kryzys Zachodu
Source:
Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie / red. Wojciech Gizicki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 9-23. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia Sądecko-Lubelskie)
ISBN:
978-83-939966-4-3
Nr:
2168312641
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera = Between Destiny and Free Choice : the Contingency of Man in Albert Schweitzer's Philosophy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 65-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309335
article
6

Author:
Title:
Antropologia elementarna Arnolda Gehlena = The Elementary Anthropology of Arnold Gehlen
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 143-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298069
article
7

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301715
preface / summary
See main document
8

Title:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168300255
See related chapters
9

Author:
Title:
Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej = The Place of Specialised Sciences in Max Scheler's Philosophy with a Particular Focus on Philosophical Anthropology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302219
article
10

Author:
Title:
Człowiek w filozofii Immanuela Kanta
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 13-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301717
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Title:
Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 22-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301719
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 32-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301721
chapter in textbook
See main document
13

Author:
Title:
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 6-20 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301653
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 3-5
Signature:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301635
preface / summary
See main document
15

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 3-4
Signature:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291415
preface / summary
See main document
16

Author:
Title:
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 5-25 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291421
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
O niejednoznaczności idei pomocy = The Ambiguity of the Idea of Assistance
Source:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 11-30. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168248088
article
18

Author:
Title:
Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka = Johann Gottfried Herder's "Idea of Man"
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 882 (2012) , s. s. 27-45. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244754
article
19

Author:
Title:
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 4-23
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261740
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Historia i współczesność antropologii filozoficznej
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011) , s. 173-182
Nr:
2168307021
review
21

Author:
Title:
Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011) , s. 169-173
Nr:
2168307019
review
22

Author:
Title:
Kryzys gospodarczy - idee i wartości = Economics Crisis - Ideas and Values
Source:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 63-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166474555
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 5-26
Research program:
82/KFil/1/2010/S/580
Signature:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325563
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej = The Idea of the Eternal Return of Worlds from a Cosmological-Anthropological Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 846 (2010) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53276
article
25

Author:
Rafael Ferber
Title:
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008
Physical description:
239 s.; 24 cm
Series:
(Myśl Filozoficzna - WAM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7318-672-9
Nr:
2168233352
monograph
26

Author:
Title:
U źródeł współczesnej filozofii człowieka : Kant i Nietzsche = The Sources of the Modern Philosophy of Man : Kant and Nietzsche
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
297 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 178)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-341-9
Nr:
50950
monograph
27

Author:
Title:
Carla Gustava Junga koncepcja typów psychologicznych i funkcji psychicznych
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 109-120
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165697413
chapter in monograph
See main document
28

Title:
O pracy nad sobą dla innych
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 7-14
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165696021
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Zarys antropologii Immanuela Kanta = An Outline of the Anthropology of Immanuel Kant
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006) , s. s.43-59. - Summ.
Access mode:
Nr:
52739
article
30

Author:
Title:
Tischner redivivus
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 3 (2006) , s. 375-377
Nr:
2168320043
article
31

Author:
Title:
Dwie konferencje w Krakowie
Source:
Ruch Filozoficzny2006. - t. 63, nr 2, s. 179-182
Nr:
2168320037
varia
32

Author:
Title:
Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006) , s. 249-251
Nr:
2168320041
review
33

Author:
Title:
Człowiek w filozofii Nietzschego na tle kantowskiej antropologii
Source:
Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006, s. 267-279
ISBN:
83-242-0511-X
Nr:
2166469978
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Naturalistyczne koncepcje człowieka w świetle krytyki Maxa Schelera
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006) , s. 199-210. - Summ.
Nr:
2168320039
article
35

Author:
Title:
Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietschego
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 3 (2006) , s. 91-121. - Zsfg.
Nr:
2168219106
article
36

Author:
Title:
Problem zła w aspekcie antropologicznych rozważań Immanuela Kanta
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 2 (2006) , s. 59-76. - Zsfg.
Nr:
2168236292
article
37

Author:
Jörg Disse
Title:
Metafizyka od Platona do Hegla
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005
Physical description:
328 s.; 24 cm.
Series:
(Myśl Filozoficzna - WAM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7318-309-4
Nr:
2168219126
monograph
38

Author:
Title:
Kantowskie silva rerum
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 62, nr 2 (2005) , s. 267-274
Nr:
2168320047
article
39

Author:
Title:
Człowiek wobec wartości
Source:
Ruch Filozoficzny2005. - t. 62, nr 4, s. 647-650
Nr:
2168236294
varia
40

Author:
Title:
Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej Immanuela Kanta
Source:
Immanuel Kant i świat współczesny : w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta = Immanuel Kant und die Moderne Welt am 200. Todestad von Immanuel Kant / red. Krzysztof Śnieżyński - Poznań: UAM, 2004, s. 467-484. - Zsfg.
ISBN:
83-89361-57-4
Nr:
2168320175
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 61, nr 1 (2004) , s. 97-107
Nr:
2168236296
article
42

Author:
Title:
Przyczyny i istota konfliktów interesów i wartości
Source:
Ruch Filozoficzny2004. - t. 61, nr 2, s. 203-211
Nr:
2168320171
varia
43

Author:
Title:
Problemy życia społecznego w ujęciu Józefa Tischnera
Source:
Ruch Filozoficzny2004. - t. 61, nr 4, s. 555-561
Nr:
2168320169
varia
44

Author:
Title:
Leszka Kołakowskiego rozważania o człowieku
Source:
Ruch Filozoficzny2003. - t. 60, nr 3, s. 357-360
Nr:
2168320191
varia
45

Author:
Title:
Nietzsche kontra Sokrates = Nietzsche Versus Socrates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002) , s. 49-57. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231382
article
46

Author:
Title:
Danuta Gierulanka - życie i twórczość
Source:
Ruch Filozoficzny2002. - t. 59, nr 3, s. 411-415
Nr:
2168320309
varia
47

Author:
Title:
Pytając o człowieka - myśl filozoficzna Józefa Tischnera
Source:
Ruch Filozoficzny2002. - t. 59, nr 2, s. 223-233
Nr:
2168320397
varia
48

Author:
Title:
Fryderyk Nietzsche : choroba a twórczość
Source:
Ruch Filozoficzny2001. - t. 58, nr 3-4, s. 537-547
Nr:
2168320707
varia
49

Author:
Walter Biemel
Title:
Prawda metafizyki - prawda sztuki
Source:
Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski - Toruń: Wydaw. UMK, 1999, s. 25-43
Tłumaczenie:
Series:
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3)
ISBN:
83-231-1055-7
Access mode:
Nr:
2168344662
chapter in monograph
50

Title:
Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie
Source:
Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne / red. nauk. Barbara Markiewicz, Jacek J. Jadacki, Ryszard Jadczak - Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1999, s. 155-171
ISBN:
83-907089-1-4
Nr:
2168238662
chapter in monograph
51

Title:
Zarys historii towarzystw filozoficznych w Krakowie = A Short History of Philosophical Societies in Cracow
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 27, z. 4 (1999) , s. 211-237
Nr:
2168341071
article
52

Author:
Conference:
VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, Polska, od 1995-09-05 do 1995-09-09
Title:
Ideał geniusza w filozofii Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego
Source:
Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej / red. Ryszard Jadczak, Józef Pawlak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997, s. 45-52
ISBN:
83-231-0907-9
Nr:
2168341077
chapter in conference materials
53

Author:
Conference:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków, Polska, od 1995-11-24 do 1995-11-25
Title:
Etyka w gospodarce : sprawozdanie = Ethics in Economy : Report from the Conference
Source:
Kwartalnik Filozoficzny1996. - t. 24, z. 2, s. 237-240
Nr:
2168341069
varia
54

Author:
Title:
Kilka uwag o epistemologii Fryderyka Nietzschego = Some Comments on Fryderyk Nietzsche's Epistemology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996) , s. 39-45. - Summ.
Nr:
2168238248
article
55

Author:
Title:
Zarys Nietzscheańskiej teorii "nadczłowieka" = A Sketch of Nirtzschean Theory of "Superman"
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 23, z. 1 (1995) , s. 63-77
Nr:
2168341067
article
56

Author:
Title:
Fryderyk Nietzsche : w poszukiwaniu utraconego ideału
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995
Physical description:
183 s.; 21 cm.
Series:
(Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej" ; nr 29)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86575-70-0
Nr:
2168247976
monograph
57

Author:
Title:
Maxa Stirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa
Source:
Jedyny i jego własność / Max Stirner - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. VII-XXXV
Series:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
83-01-11874-1
Nr:
2168305903
preface / summary
58

Author:
Fryderyk Nietzsche
Title:
Dlaczego jestem taki mądry (fragmenty)
Source:
Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. - nr 5 (1993) , s. 5-8
Tłumaczenie:
Nr:
2168341079
unreviewed article
59

Author:
Title:
Nietzscheańska koncepcja "nadczłowieka" a Maksa Stirnera teoria "jedynego"
Source:
Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. - nr 5 (1993) , s. 58-64
Nr:
2168341081
unreviewed article
60

Author:
Title:
Podstawy nietzscheańskiej teorii wartości = Foundations of the Nietzschean Theory of Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993) , s. 27-37. - Summ.
Nr:
2168276251
article
61

Author:
Title:
Spory wokół Nietzscheańskiej teorii nadczłowieka
Source:
Ruch Filozoficzny1993. - T. 50, nr 4, s. 443-447
Nr:
2168341085
varia
62

Author:
Title:
Nietzscheańska teoria kultury z okresu "Niewczesnych rozważań" = Nietzschean Theory of Culture Dating from the Period of "The III-Timed Deliberations"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992) , s. 37-50. - Summ., rez.
Nr:
2168273230
article
63

Author:
Title:
Jak powinno się czytać Nietzschego? Analiza propozycji Karla Jaspersa = How to Construe Nietzsche : a Reconstruction of Karl Jasper's Assertions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990) , s. 49-62. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168248468
article
64

Author:
Title:
Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego = The Ideal of Man in the Early Philosophical Works of F. Nietsche
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990) , s. 299-310. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168275757
article
65

Author:
Title:
Nietzsche i jego fałszerze
Source:
Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 8, nr 1 (80) (1989) , s. 72-79
Nr:
2168341053
unreviewed article
66

Author:
Title:
Fragmenty listów Fryderyka Nietzschego z lat 1876-1877
Source:
Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 8, nr 1 (80) (1989) , s. 80-95
Tłumaczenie:
Nr:
2168341055
unreviewed article
67

Author:
Title:
O fałszowaniu spuścizny Nietzschego
Source:
Edukacja Filozoficzna. - vol. 8 (1989) , s. 195-207
Nr:
2168306021
polemic
68

Author:
Title:
Recepcja filozofii Nietzschego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Source:
Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 7, nr 2 (69) (1988) , s. 57-86
Note another doc.:
Także: Kusak L., (1990), Recepcja filozofii Nietzschego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939). W: Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny, red. Witold Mackiewicz, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 165-196
Nr:
2168341051
unreviewed article
69

Author:
Title:
Fragmenty listów Fryderyka Nietzschego z lat 1869-1876
Source:
Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 7, nr 2 (69) (1988) , s. 48-56
Tłumaczenie:
Nr:
2168341057
unreviewed article
70

Author:
Title:
Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę?
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 4(257) (1987) , s. 149-153
Nr:
2168339705
review
71

Author:
Title:
DIONIZOS czyli szansa uzdrowienia ludzkości
Source:
Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 5, nr 10 (53) (1986) , s. 90-98
Nr:
2168341049
unreviewed article
72

Author:
Title:
Maksa Stirnera koncepcja Związku Egoistów = Max Stirner's Conception of the Union of Egoists
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986) , s. 101-113. - Summ., rez.
Nr:
2168249148
article
73

Author:
Title:
Maxa Stirnera koncepcja jednostki egoistycznej = Max Stirner's Concept of the Individual
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984) , s. 113-121
Nr:
2168246066
article
Unpublished documents:
1

Title:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
57 k.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
063/WE-KF/02/2014/S/4259
Signature:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301625
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
60 k.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
039/WE-KF/02/2013/S/3039
Signature:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291413
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
83 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
149/KFiL/3/2011/S/628
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261738
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
82/KFil/1/2010/S/580
Signature:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325559
unpublished scientific work
See related chapters
1
O wdzięczności z punktu widzenia filozofii i nauk społecznych / Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 120 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-810-0
2
Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora) = The Ideal of Being True to Oneself in the Early Works of Friedrich Nietzsche - a Contribution to the Discussion about Charles Taylor's Notion of Authenticity / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018), s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1586. - ISSN 1898-6447
3
O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera) = On Philosophical Anthropology from the Historical Perspective (Reflections on the Margins of Kant's and Herder's Conceptions) / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 72, nr 3 (2017), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2017.021. - ISSN 0035-9599
4
Wartości i instytucje a kryzys Zachodu / Leszek KUSAK // W: Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie / red. Wojciech Gizicki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016. - (Studia Sądecko-Lubelskie). - S. 9-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939966-4-3
5
Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera = Between Destiny and Free Choice : the Contingency of Man in Albert Schweitzer's Philosophy / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 65-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/861/823. - ISSN 1898-6447
6
Antropologia elementarna Arnolda Gehlena = The Elementary Anthropology of Arnold Gehlen / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 143-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/521. - ISSN 1898-6447
7
Przedmowa / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-694-6
8
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-694-6
9
Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej = The Place of Specialised Sciences in Max Scheler's Philosophy with a Particular Focus on Philosophical Anthropology / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/892. - ISSN 1898-6447
10
Człowiek w filozofii Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 13-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
11
Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 22-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
12
Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 32-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
13
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 6-20. - Bibliogr.
14
Wprowadzenie / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 3-5
15
Wprowadzenie / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 3-4
16
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 5-25. - Bibliogr.
17
O niejednoznaczności idei pomocy = The Ambiguity of the Idea of Assistance / Leszek KUSAK // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 11-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
18
Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka = Johann Gottfried Herder's "Idea of Man" / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. s. 27-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
19
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody) / Leszek KUSAK // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 4-23
20
Historia i współczesność antropologii filozoficznej / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011), s. 173-182. - Rec. pracy: Joachim Fischer, Philosophische Antropologie : eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 2008 (Studienausgabe 2009), s. 684
21
Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011), s. 169-173. - Rec. pracy: Carl Gustav Jung, "Zaratustra" Nietschego : notatki z seminarium 1934-1939, t. I-II, wydał James L. Jarrett, przełożył R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010, s. 1630
22
Kryzys gospodarczy - idee i wartości = Economics Crisis - Ideas and Values / Leszek KUSAK // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 63-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
23
Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera / Leszek KUSAK // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 5-26
24
Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej = The Idea of the Eternal Return of Worlds from a Cosmological-Anthropological Perspective / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170958287. - ISSN 1898-6447
25
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / Rafael Ferber ; tł. Leszek KUSAK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 239 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Myśl Filozoficzna. - ISBN 978-83-7318-672-9
26
U źródeł współczesnej filozofii człowieka : Kant i Nietzsche = The Sources of the Modern Philosophy of Man : Kant and Nietzsche / Leszek KUSAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 297 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 178). - ISBN 978-83-7252-341-9
27
Carla Gustava Junga koncepcja typów psychologicznych i funkcji psychicznych / Leszek KUSAK // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 109-120. - ISBN 978-83-60911-00-6
28
O pracy nad sobą dla innych / Leszek KUSAK, Leopold Zgoda // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 7-14. - ISBN 978-83-60911-00-6
29
Zarys antropologii Immanuela Kanta = An Outline of the Anthropology of Immanuel Kant / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006), s. s.43-59. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129226835. - ISSN 0208-7944
30
Tischner redivivus / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 3 (2006), s. 375-377. - ISSN 0035-9599
31
Dwie konferencje w Krakowie / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006), s. 179-182. - ISSN 0035-9599
32
Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006), s. 249-251. - Rec. pracy: Jörg Disse, Metafizyka. Od Platona do Hegla, przeł. Adam Węgrzecki, Leszek Kusak, Kraków: WAM 2005, 328 s. - ISSN 0035-9599
33
Człowiek w filozofii Nietzschego na tle kantowskiej antropologii / Leszek KUSAK // W: Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. - S. 267-279. - ISBN 83-242-0511-X
34
Naturalistyczne koncepcje człowieka w świetle krytyki Maxa Schelera / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006), s. 199-210. - Summ. - ISSN 0035-9599
35
Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietschego / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 3 (2006), s. 91-121. - Zsfg. - ISSN 1230-4050
36
Problem zła w aspekcie antropologicznych rozważań Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 2 (2006), s. 59-76. - Zsfg. - ISSN 1230-4050
37
Metafizyka od Platona do Hegla / Jörg Disse ; przeł. Adam WĘGRZECKI, Leszek KUSAK. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005. - 328 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Myśl Filozoficzna). - ISBN 83-7318-309-4
38
Kantowskie silva rerum / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 62, nr 2 (2005), s. 267-274. - ISSN 0035-9599
39
Człowiek wobec wartości / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 62, nr 4 (2005), s. 647-650. - ISSN 0035-9599
40
Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // W: Immanuel Kant i świat współczesny : w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta = Immanuel Kant und die Moderne Welt am 200. Todestad von Immanuel Kant / red. Krzysztof Śnieżyński. - Poznań: UAM, 2004. - S. 467-484. - Zsfg. - ISBN 83-89361-57-4
41
Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 61, nr 1 (2004), s. 97-107. - ISSN 0035-9599
42
Przyczyny i istota konfliktów interesów i wartości / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 61, nr 2 (2004), s. 203-211. - ISSN 0035-9599
43
Problemy życia społecznego w ujęciu Józefa Tischnera / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 61, nr 4 (2004), s. 555-561. - ISSN 0035-9599
44
Leszka Kołakowskiego rozważania o człowieku / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 60, nr 3 (2003), s. 357-360. - ISSN 0035-9599
45
Nietzsche kontra Sokrates = Nietzsche Versus Socrates / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 49-57. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10662. - ISSN 0208-7944
46
Danuta Gierulanka - życie i twórczość / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 59, nr 3 (2002), s. 411-415. - ISSN 0035-9599
47
Pytając o człowieka - myśl filozoficzna Józefa Tischnera / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 59, nr 2 (2002), s. 223-233. - ISSN 0035-9599
48
Fryderyk Nietzsche : choroba a twórczość / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 58, nr 3-4 (2001), s. 537-547. - ISSN 0035-9599
49
Prawda metafizyki - prawda sztuki / Walter Biemel ; tłum. Leszek KUSAK // W: Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski. - Toruń: Wydaw. UMK, 1999. - (Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3). - S. 25-43. - ISBN 83-231-1055-7. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content
50
Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie / Adam WĘGRZECKI, Leszek KUSAK // W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne / red. nauk. Barbara Markiewicz, Jacek J. Jadacki, Ryszard Jadczak. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1999. - S. 155-171. - ISBN 83-907089-1-4
51
Zarys historii towarzystw filozoficznych w Krakowie = A Short History of Philosophical Societies in Cracow / Leszek KUSAK, Adam WĘGRZECKI // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 27, z. 4 (1999), s. 211-237. - ISSN 1230-4050
52
Ideał geniusza w filozofii Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego / Leszek KUSAK // W: Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej / red. Ryszard Jadczak, Józef Pawlak. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997. - S. 45-52. - ISBN 83-231-0907-9
53
Etyka w gospodarce : sprawozdanie = Ethics in Economy : Report from the Conference / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 24, z. 2 (1996), s. 237-240. - ISSN 1230-4050
54
Kilka uwag o epistemologii Fryderyka Nietzschego = Some Comments on Fryderyk Nietzsche's Epistemology / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996), s. 39-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
55
Zarys Nietzscheańskiej teorii "nadczłowieka" = A Sketch of Nirtzschean Theory of "Superman" / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 23, z. 1 (1995), s. 63-77. - ISSN 1230-4050
56
Fryderyk Nietzsche : w poszukiwaniu utraconego ideału / Leszek KUSAK. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995. - 183 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789 ; nr 29). - ISBN 83-86575-70-0
57
Maxa Stirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa / Leszek KUSAK // W: Jedyny i jego własność / Max Stirner. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - (Biblioteka Klasyków Filozofii). - S. VII-XXXV. - ISBN 83-01-11874-1
58
Dlaczego jestem taki mądry (fragmenty) / Fryderyk Nietzsche, tłum. Leszek KUSAK // Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. - nr 5 (1993), s. 5-8. - ISSN 0867-0692
59
Nietzscheańska koncepcja "nadczłowieka" a Maksa Stirnera teoria "jedynego" / Leszek KUSAK // Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. - nr 5 (1993), s. 58-64. - ISSN 0867-0692
60
Podstawy nietzscheańskiej teorii wartości = Foundations of the Nietzschean Theory of Value / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993), s. 27-37. - Summ. - ISSN 0208-7944
61
Spory wokół Nietzscheańskiej teorii nadczłowieka / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - T. 50, nr 4 (1993), s. 443-447. - ISSN 0035-9599
62
Nietzscheańska teoria kultury z okresu "Niewczesnych rozważań" = Nietzschean Theory of Culture Dating from the Period of "The III-Timed Deliberations" / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992), s. 37-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
63
Jak powinno się czytać Nietzschego? Analiza propozycji Karla Jaspersa = How to Construe Nietzsche : a Reconstruction of Karl Jasper's Assertions / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990), s. 49-62. - Summ., rez.
64
Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego = The Ideal of Man in the Early Philosophical Works of F. Nietsche / Leszek KUSAK // Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990), s. 299-310. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0039-3142
65
Nietzsche i jego fałszerze / Leszek KUSAK // Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 8, nr 1 (80) (1989), s. 72-79. - ISSN 0208-7987
66
Fragmenty listów Fryderyka Nietzschego z lat 1876-1877 / tł. Leszek KUSAK // Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 8, nr 1 (80) (1989), s. 80-95. - ISSN 0208-7987
67
O fałszowaniu spuścizny Nietzschego / Leszek KUSAK // Edukacja Filozoficzna. - vol. 8 (1989), s. 195-207
68
Recepcja filozofii Nietzschego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939) / Leszek KUSAK // Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 7, nr 2 (69) (1988), s. 57-86. - ISSN 0208-7987
69
Fragmenty listów Fryderyka Nietzschego z lat 1869-1876 / tł. Leszek KUSAK // Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 7, nr 2 (69) (1988), s. 48-56. - ISSN 0208-7987
70
Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę? / Leszek KUSAK // Studia Filozoficzne. - nr 4(257) (1987), s. 149-153. - Rec. pracy: Djurić M., Nietzsche und die Metaphysik. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1985 (Monographien und Texte zur Nietzsche - Forschung, Bd 16), VIII+328 s. - ISSN 0039-3142
71
DIONIZOS czyli szansa uzdrowienia ludzkości / Leszek KUSAK // Pismo Literacko - Artystyczne. - R. 5, nr 10 (53) (1986), s. 90-98. - ISSN 0208-7987
72
Maksa Stirnera koncepcja Związku Egoistów = Max Stirner's Conception of the Union of Egoists / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986), s. 101-113. - Summ., rez.
73
Maxa Stirnera koncepcja jednostki egoistycznej = Max Stirner's Concept of the Individual / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984), s. 113-121. - ISSN 0208-7944
74
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 57 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
75
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 60 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
76
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 83 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kusak L., (2020), O wdzięczności z punktu widzenia filozofii i nauk społecznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 120 s.
2
Kusak L., (2018), Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (978), s. 123-136; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1586
3
Kusak L., (2017), O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera), "Ruch Filozoficzny", t. 72, nr 3, s. 7-23; http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2017.021
4
Kusak L., (2016), Wartości i instytucje a kryzys Zachodu. [W:] Gizicki W. (red.), Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 9-23.
5
Kusak L., (2016), Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 65-78; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/861/823
6
Kusak L., (2015), Antropologia elementarna Arnolda Gehlena, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 143-157; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/521
7
Kusak L., (2015), Przedmowa. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-11.
8
Kusak L. (red.), (2015), Filozofia człowieka: wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 107 s.
9
Kusak L., (2015), Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/892
10
Kusak L., (2015), Człowiek w filozofii Immanuela Kanta. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-21.
11
Kusak L., (2015), Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-31.
12
Kusak L., (2015), Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 32-43.
13
Kusak L., (2014), Arnolda Gehlera koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 6-20.
14
Kusak L., (2014), Wprowadzenie. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 3-5.
15
Kusak L., (2013), Wprowadzenie. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 3-4.
16
Kusak L., (2013), Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 5-25.
17
Kusak L., (2012), O niejednoznaczności idei pomocy, "Prakseologia", nr 153, s. 11-30.
18
Kusak L., (2012), Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. s. 27-45.
19
Kusak L., (2011), Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody). [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 4-23.
20
Kusak L., (2011), Historia i współczesność antropologii filozoficznej, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 39, z. 3, s. 173-182.
21
Kusak L., (2011), Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 39, z. 3, s. 169-173.
22
Kusak L., (2010), Kryzys gospodarczy - idee i wartości. [W:] Filek J. (red.), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-80.
23
Kusak L., (2010), Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 5-26.
24
Kusak L., (2010), Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, s. 87-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/170958287
25
Ferber R., (2008), Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć, Tł. Kusak L., Węgrzecki A., Kraków : Wydawnictwo WAM, 239 s.
26
Kusak L., (2007), U źródeł współczesnej filozofii człowieka: Kant i Nietzsche, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 178), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 297 s.
27
Kusak L., (2007), Carla Gustava Junga koncepcja typów psychologicznych i funkcji psychicznych. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 109-120.
28
Kusak L., Zgoda L., (2007), O pracy nad sobą dla innych. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 7-14.
29
Kusak L., (2006), Zarys antropologii Immanuela Kanta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. s.43-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/129226835
30
Kusak L., (2006), Tischner redivivus, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 3, s. 375-377.
31
Kusak L., (2006), Dwie konferencje w Krakowie, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 2, s. 179-182.
32
Kusak L., (2006), Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 2, s. 249-251.
33
Kusak L., (2006), Człowiek w filozofii Nietzschego na tle kantowskiej antropologii. [W:] Piecuch C. (red.), Kondycja człowieka współczesnego, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 267-279.
34
Kusak L., (2006), Naturalistyczne koncepcje człowieka w świetle krytyki Maxa Schelera, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 2, s. 199-210.
35
Kusak L., (2006), Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietschego, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 34, z. 3, s. 91-121.
36
Kusak L., (2006), Problem zła w aspekcie antropologicznych rozważań Immanuela Kanta, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 34, z. 2, s. 59-76.
37
Disse J., (2005), Metafizyka od Platona do Hegla, Tł. Węgrzecki A., Kusak L., Kraków : Wydawnictwo WAM, 328 s.
38
Kusak L., (2005), Kantowskie silva rerum, "Ruch Filozoficzny", t. 62, nr 2, s. 267-274.
39
Kusak L., (2005), Człowiek wobec wartości, "Ruch Filozoficzny", t. 62, nr 4, s. 647-650.
40
Kusak L., (2004), Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej Immanuela Kanta. [W:] Śnieżyński K. (red.), Immanuel Kant i świat współczesny : w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta, Poznań : UAM, s. 467-484.
41
Kusak L., (2004), Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta, "Ruch Filozoficzny", t. 61, nr 1, s. 97-107.
42
Kusak L., (2004), Przyczyny i istota konfliktów interesów i wartości, "Ruch Filozoficzny", t. 61, nr 2, s. 203-211.
43
Kusak L., (2004), Problemy życia społecznego w ujęciu Józefa Tischnera, "Ruch Filozoficzny", t. 61, nr 4, s. 555-561.
44
Kusak L., (2003), Leszka Kołakowskiego rozważania o człowieku, "Ruch Filozoficzny", t. 60, nr 3, s. 357-360.
45
Kusak L., (2002), Nietzsche kontra Sokrates, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 49-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/10662
46
Kusak L., (2002), Danuta Gierulanka - życie i twórczość, "Ruch Filozoficzny", t. 59, nr 3, s. 411-415.
47
Kusak L., (2002), Pytając o człowieka - myśl filozoficzna Józefa Tischnera, "Ruch Filozoficzny", t. 59, nr 2, s. 223-233.
48
Kusak L., (2001), Fryderyk Nietzsche : choroba a twórczość, "Ruch Filozoficzny", t. 58, nr 3-4, s. 537-547.
49
Biemel W., (1999), Prawda metafizyki - prawda sztuki. [W:] Czerniak S., Rolewski J. (red.), Współczesna fenomenologia niemiecka, Toruń : Wydaw. UMK, s. 25-43.
50
Węgrzecki A., Kusak L., (1999), Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie. [W:] Markiewicz B., Jadacki , Jadczak R. (red.), Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 155-171.
51
Kusak L., Węgrzecki A., (1999), Zarys historii towarzystw filozoficznych w Krakowie, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 27, z. 4, s. 211-237.
52
Kusak L., (1997), Ideał geniusza w filozofii Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego. [W:] Jadczak R., Pawlak J. (red.), Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 45-52.
53
Kusak L., (1996), Etyka w gospodarce : sprawozdanie, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 24, z. 2, s. 237-240.
54
Kusak L., (1996), Kilka uwag o epistemologii Fryderyka Nietzschego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 39-45.
55
Kusak L., (1995), Zarys Nietzscheańskiej teorii "nadczłowieka", "Kwartalnik Filozoficzny", t. 23, z. 1, s. 63-77.
56
Kusak L., (1995), Fryderyk Nietzsche: w poszukiwaniu utraconego ideału, (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", nr 29), Kraków : Księgarnia Akademicka, 183 s.
57
Kusak L., (1995), Maxa Stirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa. [W:] Stirner M. (red.), Jedyny i jego własność, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. VII-XXXV.
58
Nietzsche F., (1993), Dlaczego jestem taki mądry (fragmenty), "Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne", nr 5, s. 5-8.
59
Kusak L., (1993), Nietzscheańska koncepcja "nadczłowieka" a Maksa Stirnera teoria "jedynego", "Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne", nr 5, s. 58-64.
60
Kusak L., (1993), Podstawy nietzscheańskiej teorii wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 414, s. 27-37.
61
Kusak L., (1993), Spory wokół Nietzscheańskiej teorii nadczłowieka, "Ruch Filozoficzny", T. 50, nr 4, s. 443-447.
62
Kusak L., (1992), Nietzscheańska teoria kultury z okresu "Niewczesnych rozważań", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 37-50.
63
Kusak L., (1990), Jak powinno się czytać Nietzschego? Analiza propozycji Karla Jaspersa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 49-62.
64
Kusak L., (1990), Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego, "Studia Filozoficzne", nr 2-3(291-292), s. 299-310.
65
Kusak L., (1989), Nietzsche i jego fałszerze, "Pismo Literacko - Artystyczne", R. 8, nr 1 (80), s. 72-79.
66
Fragmenty listów Fryderyka Nietzschego z lat 1876-1877, tł. L. Kusak, (1989) "Pismo Literacko - Artystyczne", R. 8, nr 1 (80), s. 80-95.
67
Kusak L., (1989), O fałszowaniu spuścizny Nietzschego, "Edukacja Filozoficzna", vol. 8, s. 195-207.
68
Kusak L., (1988), Recepcja filozofii Nietzschego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), "Pismo Literacko - Artystyczne", R. 7, nr 2 (69), s. 57-86.
69
Fragmenty listów Fryderyka Nietzschego z lat 1869-1876, tł. L. Kusak, (1988) "Pismo Literacko - Artystyczne", R. 7, nr 2 (69), s. 48-56.
70
Kusak L., (1987), Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę?, "Studia Filozoficzne", nr 4(257), s. 149-153.
71
Kusak L., (1986), DIONIZOS czyli szansa uzdrowienia ludzkości, "Pismo Literacko - Artystyczne", R. 5, nr 10 (53), s. 90-98.
72
Kusak L., (1986), Maksa Stirnera koncepcja Związku Egoistów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 101-113.
73
Kusak L., (1984), Maxa Stirnera koncepcja jednostki egoistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 113-121.
74
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, (2014), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 57 k.
75
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, (2013), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 60 k.
76
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, (2011), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 83 s.
77
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, (2010), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 96 k.
1
@book{UEK:2168350392,
author = "Leszek Kusak",
title = "O wdzięczności z punktu widzenia filozofii i nauk społecznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-810-0",
}
2
@article{UEK:2168334199,
author = "Leszek Kusak",
title = "Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (978)",
pages = "123-136",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0607},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1586},
}
3
@article{UEK:2168325499,
author = "Leszek Kusak",
title = "O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera)",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 72, 3",
pages = "7-23",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RF.2017.021},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2017.021},
}
4
@inbook{UEK:2168312641,
author = "Leszek Kusak",
title = "Wartości i instytucje a kryzys Zachodu",
booktitle = "Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie",
pages = "9-23",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939966-4-3",
}
5
@article{UEK:2168309335,
author = "Leszek Kusak",
title = "Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "65-78",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0952.0405},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/861/823},
}
6
@article{UEK:2168298069,
author = "Leszek Kusak",
title = "Antropologia elementarna Arnolda Gehlena",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "143-157",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0609},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/521},
}
7
@misc{UEK:2168301715,
author = "Leszek Kusak",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
8
@book{UEK:2168300255,
title = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
9
@article{UEK:2168302219,
author = "Leszek Kusak",
title = "Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "5-20",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0801},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/892},
}
10
@inbook{UEK:2168301717,
author = "Leszek Kusak",
title = "Człowiek w filozofii Immanuela Kanta",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "13-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
11
@inbook{UEK:2168301719,
author = "Leszek Kusak",
title = "Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "22-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
12
@inbook{UEK:2168301721,
author = "Leszek Kusak",
title = "Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "32-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
13
@unpublished{UEK:2168301653,
author = "Leszek Kusak",
title = "Arnolda Gehlera koncepcja człowieka",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "6-20",
year = "2014",
}
14
@misc{UEK:2168301635,
author = "Leszek Kusak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "3-5",
year = "2014",
}
15
@misc{UEK:2168291415,
author = "Leszek Kusak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "3-4",
year = "2013",
}
16
@unpublished{UEK:2168291421,
author = "Leszek Kusak",
title = "Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "5-25",
year = "2013",
}
17
@article{UEK:2168248088,
author = "Leszek Kusak",
title = "O niejednoznaczności idei pomocy",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "11-30",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168244754,
author = "Leszek Kusak",
title = "Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "s. 27-45",
year = "2012",
}
19
@unpublished{UEK:2168261740,
author = "Leszek Kusak",
title = "Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "4-23",
year = "2011",
}
20
@article{UEK:2168307021,
author = "Leszek Kusak",
title = "Historia i współczesność antropologii filozoficznej",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 39, z. 3",
pages = "173-182",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168307019,
author = "Leszek Kusak",
title = "Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 39, z. 3",
pages = "169-173",
year = "2011",
}
22
@inbook{UEK:2166474555,
author = "Leszek Kusak",
title = "Kryzys gospodarczy - idee i wartości",
booktitle = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
pages = "63-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
23
@unpublished{UEK:2168325563,
author = "Leszek Kusak",
title = "Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "5-26",
year = "2010",
}
24
@article{UEK:53276,
author = "Leszek Kusak",
title = "Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "846",
pages = "87-101",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170958287},
}
25
@book{UEK:2168233352,
author = "Rafael Ferber",
title = "Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7318-672-9",
}
26
@book{UEK:50950,
author = "Leszek Kusak",
title = "U źródeł współczesnej filozofii człowieka : Kant i Nietzsche",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "0209-1674",
isbn = "978-83-7252-341-9",
}
27
@inbook{UEK:2165697413,
author = "Leszek Kusak",
title = "Carla Gustava Junga koncepcja typów psychologicznych i funkcji psychicznych",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "109-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
28
@inbook{UEK:2165696021,
author = "Leszek Kusak and Leopold Zgoda",
title = "O pracy nad sobą dla innych",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "7-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
29
@article{UEK:52739,
author = "Leszek Kusak",
title = "Zarys antropologii Immanuela Kanta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "s.43-59",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129226835},
}
30
@article{UEK:2168320043,
author = "Leszek Kusak",
title = "Tischner redivivus",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 3",
pages = "375-377",
year = "2006",
}
31
@misc{UEK:2168320037,
author = "Leszek Kusak",
title = "Dwie konferencje w Krakowie",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 2",
pages = "179-182",
year = "2006",
}
32
@article{UEK:2168320041,
author = "Leszek Kusak",
title = "Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 2",
pages = "249-251",
year = "2006",
}
33
@inbook{UEK:2166469978,
author = "Leszek Kusak",
title = "Człowiek w filozofii Nietzschego na tle kantowskiej antropologii",
booktitle = "Kondycja człowieka współczesnego",
pages = "267-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2006",
isbn = "83-242-0511-X",
}
34
@article{UEK:2168320039,
author = "Leszek Kusak",
title = "Naturalistyczne koncepcje człowieka w świetle krytyki Maxa Schelera",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 2",
pages = "199-210",
year = "2006",
}
35
@article{UEK:2168219106,
author = "Leszek Kusak",
title = "Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietschego",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 34, z. 3",
pages = "91-121",
year = "2006",
}
36
@article{UEK:2168236292,
author = "Leszek Kusak",
title = "Problem zła w aspekcie antropologicznych rozważań Immanuela Kanta",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 34, z. 2",
pages = "59-76",
year = "2006",
}
37
@book{UEK:2168219126,
author = "Jörg Disse",
title = "Metafizyka od Platona do Hegla",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7318-309-4",
}
38
@article{UEK:2168320047,
author = "Leszek Kusak",
title = "Kantowskie silva rerum",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 62, 2",
pages = "267-274",
year = "2005",
}
39
@misc{UEK:2168236294,
author = "Leszek Kusak",
title = "Człowiek wobec wartości",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 62, 4",
pages = "647-650",
year = "2005",
}
40
@inbook{UEK:2168320175,
author = "Leszek Kusak",
title = "Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej Immanuela Kanta",
booktitle = "Immanuel Kant i świat współczesny : w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta",
pages = "467-484",
adress = "Poznań",
publisher = "UAM",
year = "2004",
isbn = "83-89361-57-4",
}
41
@article{UEK:2168236296,
author = "Leszek Kusak",
title = "Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 61, 1",
pages = "97-107",
year = "2004",
}
42
@misc{UEK:2168320171,
author = "Leszek Kusak",
title = "Przyczyny i istota konfliktów interesów i wartości",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 61, 2",
pages = "203-211",
year = "2004",
}
43
@misc{UEK:2168320169,
author = "Leszek Kusak",
title = "Problemy życia społecznego w ujęciu Józefa Tischnera",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 61, 4",
pages = "555-561",
year = "2004",
}
44
@misc{UEK:2168320191,
author = "Leszek Kusak",
title = "Leszka Kołakowskiego rozważania o człowieku",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 60, 3",
pages = "357-360",
year = "2003",
}
45
@article{UEK:2168231382,
author = "Leszek Kusak",
title = "Nietzsche kontra Sokrates",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "49-57",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10662},
}
46
@misc{UEK:2168320309,
author = "Leszek Kusak",
title = "Danuta Gierulanka - życie i twórczość",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 59, 3",
pages = "411-415",
year = "2002",
}
47
@misc{UEK:2168320397,
author = "Leszek Kusak",
title = "Pytając o człowieka - myśl filozoficzna Józefa Tischnera",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 59, 2",
pages = "223-233",
year = "2002",
}
48
@misc{UEK:2168320707,
author = "Leszek Kusak",
title = "Fryderyk Nietzsche : choroba a twórczość",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 58, 3-4",
pages = "537-547",
year = "2001",
}
49
@inbook{UEK:2168344662,
author = "Walter Biemel",
title = "Prawda metafizyki - prawda sztuki",
booktitle = "Współczesna fenomenologia niemiecka",
pages = "25-43",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. UMK",
year = "1999",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content},
issn = "",
isbn = "83-231-1055-7",
}
50
@inbook{UEK:2168238662,
author = "Adam Węgrzecki and Leszek Kusak",
title = "Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie",
booktitle = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne",
pages = "155-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
year = "1999",
isbn = "83-907089-1-4",
}
51
@article{UEK:2168341071,
author = "Leszek Kusak and Adam Węgrzecki",
title = "Zarys historii towarzystw filozoficznych w Krakowie",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 27, z. 4",
pages = "211-237",
year = "1999",
}
52
@inbook{UEK:2168341077,
author = "Leszek Kusak",
title = "Ideał geniusza w filozofii Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego",
booktitle = "Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej",
pages = "45-52",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "1997",
isbn = "83-231-0907-9",
}
53
@misc{UEK:2168341069,
author = "Leszek Kusak",
title = "Etyka w gospodarce : sprawozdanie",
booktitle = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 24, z. 2",
pages = "237-240",
year = "1996",
}
54
@article{UEK:2168238248,
author = "Leszek Kusak",
title = "Kilka uwag o epistemologii Fryderyka Nietzschego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "39-45",
year = "1996",
}
55
@article{UEK:2168341067,
author = "Leszek Kusak",
title = "Zarys Nietzscheańskiej teorii nadczłowieka",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 23, z. 1",
pages = "63-77",
year = "1995",
}
56
@book{UEK:2168247976,
author = "Leszek Kusak",
title = "Fryderyk Nietzsche : w poszukiwaniu utraconego ideału",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "1995",
issn = "1230-6789",
isbn = "83-86575-70-0",
}
57
@misc{UEK:2168305903,
author = "Leszek Kusak",
title = "Maxa Stirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa",
booktitle = "Jedyny i jego własność",
pages = "VII-XXXV",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11874-1",
}
58
@article{UEK:2168341079,
author = "Fryderyk Nietzsche",
title = "Dlaczego jestem taki mądry (fragmenty)",
journal = "Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne",
number = "5",
pages = "5-8",
year = "1993",
}
59
@article{UEK:2168341081,
author = "Leszek Kusak",
title = "Nietzscheańska koncepcja nadczłowieka a Maksa Stirnera teoria jedynego",
journal = "Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne",
number = "5",
pages = "58-64",
year = "1993",
}
60
@article{UEK:2168276251,
author = "Leszek Kusak",
title = "Podstawy nietzscheańskiej teorii wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "414",
pages = "27-37",
year = "1993",
}
61
@misc{UEK:2168341085,
author = "Leszek Kusak",
title = "Spory wokół Nietzscheańskiej teorii nadczłowieka",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "T. 50, 4",
pages = "443-447",
year = "1993",
}
62
@article{UEK:2168273230,
author = "Leszek Kusak",
title = "Nietzscheańska teoria kultury z okresu Niewczesnych rozważań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "37-50",
year = "1992",
}
63
@article{UEK:2168248468,
author = "Leszek Kusak",
title = "Jak powinno się czytać Nietzschego? Analiza propozycji Karla Jaspersa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "49-62",
year = "1990",
url = {},
}
64
@article{UEK:2168275757,
author = "Leszek Kusak",
title = "Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "2-3(291-292)",
pages = "299-310",
year = "1990",
}
65
@article{UEK:2168341053,
author = "Leszek Kusak",
title = "Nietzsche i jego fałszerze",
journal = "Pismo Literacko - Artystyczne",
number = "R. 8, 1 (80)",
pages = "72-79",
year = "1989",
}
66
@article{UEK:2168341055,
author = " ",
title = "Fragmenty listów Fryderyka Nietzschego z lat 1876-1877",
journal = "Pismo Literacko - Artystyczne",
number = "R. 8, 1 (80)",
pages = "80-95",
year = "1989",
}
67
@article{UEK:2168306021,
author = "Leszek Kusak",
title = "O fałszowaniu spuścizny Nietzschego",
journal = "Edukacja Filozoficzna",
number = "vol. 8",
pages = "195-207",
year = "1989",
}
68
@article{UEK:2168341051,
author = "Leszek Kusak",
title = "Recepcja filozofii Nietzschego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)",
journal = "Pismo Literacko - Artystyczne",
number = "R. 7, 2 (69)",
pages = "57-86",
year = "1988",
}
69
@article{UEK:2168341057,
author = " ",
title = "Fragmenty listów Fryderyka Nietzschego z lat 1869-1876",
journal = "Pismo Literacko - Artystyczne",
number = "R. 7, 2 (69)",
pages = "48-56",
year = "1988",
}
70
@article{UEK:2168339705,
author = "Leszek Kusak",
title = "Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę?",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "4(257)",
pages = "149-153",
year = "1987",
}
71
@article{UEK:2168341049,
author = "Leszek Kusak",
title = "DIONIZOS czyli szansa uzdrowienia ludzkości",
journal = "Pismo Literacko - Artystyczne",
number = "R. 5, 10 (53)",
pages = "90-98",
year = "1986",
}
72
@article{UEK:2168249148,
author = "Leszek Kusak",
title = "Maksa Stirnera koncepcja Związku Egoistów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "101-113",
year = "1986",
}
73
@article{UEK:2168246066,
author = "Leszek Kusak",
title = "Maxa Stirnera koncepcja jednostki egoistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "113-121",
year = "1984",
}
74
@unpublished{UEK:2168301625,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
75
@unpublished{UEK:2168291413,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
76
@unpublished{UEK:2168261738,
title = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
77
@unpublished{UEK:2168325559,
title = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID