Publications of the selected author

1

Title:
Informatyka w zarządzaniu gminą : system informacji o gospodarstwach rolnych : (koncepcja) = Data Processing in Administration of a Commune : System of Information about Farms (a Conception)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 155-172. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232904
article
See main document
1
Informatyka w zarządzaniu gminą : system informacji o gospodarstwach rolnych (koncepcja) = Data Processing in Administration of a Commune : System of Information about Farms (a Conception) / Jerzy ADAMSKI, Marta KRUK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 155-172. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Adamski J., Kruk M., (1980), Informatyka w zarządzaniu gminą : system informacji o gospodarstwach rolnych (koncepcja), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 155-172.
1
@article{artUEK:2168232904,
author = "Jerzy Adamski and Marta Kruk",
title = "Informatyka w zarządzaniu gminą : system informacji o gospodarstwach rolnych : (koncepcja)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "155-172",
year = "1980",
}