Publications of the selected author
1

Title:
Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
207 k.: il. (w tym kolor.); 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-377
Nr:
2168321559
doctoral dissertation
2

Title:
Urodzenia i płodność w Polsce z perspektywy europejskiej
Source:
Sytuacja Demograficzna Polski : raport 2016-2017 / red. Alina Potrykowska - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 99-123
ISBN:
978-83-7027-674-4 ; 978-83-7027-675-1
Access mode:
Nr:
2168338301
chapter in report
3

Author:
Andrzej Zborowski , Krzysztof Faber , Małgorzata Sadowniczyk , Jacek Kowalczyk , Jacek Pająk , Piotr Górski , Anna Gubernat , Przemysław Kisiel , Krzysztof Jakóbik , Jolanta Kurkiewicz
Title:
Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego : debata panelowa
Source:
Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy / red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 223-239. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3
Access mode:
Nr:
2168324861
voice in discussion / interview
4

Author:
Alina Potrykowska , Sławomir Kurek , Jadwiga Gałka , Krzysztof Jakóbik , Józefina Hrynkiewicz , Andrzej Zborowski , Jan Żądło , Jolanta Kurkiewicz
Title:
Dyskusja
Source:
Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6 = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy. Part 6 / red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 87-92. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3
Access mode:
Nr:
2168324851
voice in discussion / interview
5

Conference:
Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Kraków, Polska, od 2016-11-21 do 2016-11-21
Title:
Konsekwencje długookresowej stabilizacji płodności i umieralności w województwie małopolskim = Consequences of the Long-term Stability of Fertilization and Mortality in the Małopolskie Voivodship
Source:
Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6 = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy. Part 6 / red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3
Access mode:
Nr:
2168324765
chapter in conference materials
6

Title:
Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej = Informal Support for the Elderly in Chosen European Countries after Socio-Economic Transformation
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 223 (2015) , s. 32-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297599
article
7

Title:
Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1(167) (2015) , s. 61-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299369
article
8

Title:
Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries = Starzenie się ludności i pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (947) (2015) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300847
article
9

Conference:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2012-10-23 do 2012-10-27
Title:
Population and Economy in the Context of Demographic Ageing
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014, s. 182-198. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3831-2
Nr:
2168293003
chapter in conference materials
10

Author:
Jolanta Kurkiewicz , Anita Abramowska-Kmon
Title:
Multidimensional Aspects of Population Ageing
Source:
Population Ageing in Europe : Facts, Implications and Policies : Outcomes of EU-funded Research - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014, s. 15-26
ISBN:
978-92-79-35063-4
Access mode:
Nr:
2168327727
chapter in book
11

Title:
Studia Demograficzne
Number:
nr 1 (163)
Publisher address:
Warszawa: Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, 2013
Nr:
2168279957
journal / series editorial
12

Title:
Health Status and Educational Level as Determinants of the Economic Activity of the Elderly in the Context of Population Ageing
Source:
Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 129-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-625-0
Nr:
2168263686
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Młodzi demografowie obradowali w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 29-30
Access mode:
Nr:
2168280731
varia
14

Title:
Population Ageing Patterns in Małopolskie Voivodship by Poviats until 2030
Source:
Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - nr 18 (2012) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168238634
article
15

Title:
Ekonomiczne konsekwencje zmian rozmiarów i struktury według wieku populacji
Source:
Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-46
ISBN:
978-83-7252-606-9
Nr:
2168255280
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku
Source:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 57-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261208
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
223 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-606-9
Nr:
2168255250
See related chapters
18

Title:
Population and Economy - in the Context Ageing Process of Population
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / red. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 24. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295583
varia
19

Title:
Studia Demograficzne
Number:
nr 2 (162)
Publisher address:
Warszawa: Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, 2012
Nr:
2168264766
journal / series editorial
20

Title:
Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji
Source:
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 6-36 - Bibliogr.
Signature:
NP-1393/Magazyn
Nr:
2168272146
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Koncepcje społecznych uwarunkowań współczesnych przemian demograficznych
Source:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 6-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261200
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Zmiany demograficzne a starsi pracownicy w Polsce : wyniki badań przedsiębiorstw i instytucji publicznych
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 141-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231856
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Urodzenia i płodność
Source:
Sytuacja Demograficzna Polski : raport 2010-2011 / red. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2011, s. 76-132
Access mode:
Nr:
2168228728
chapter in report
24

Title:
Ruchy wędrówkowe
Source:
Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 201-231
ISBN:
978-83-7252-494-2
Nr:
2165734652
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Przedmiot i zakres badań demograficznych
Source:
Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 15-40
ISBN:
978-83-7252-494-2
Nr:
2165732165
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Ogólne zasady analizy demograficznej
Source:
Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 67-103
ISBN:
978-83-7252-494-2
Nr:
2165733697
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 813, 814, 817, 838
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2168219324
journal / series editorial
28

Author:
, , , ,
Title:
Procesy demograficzne i metody ich analizy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
385 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-494-2
Nr:
2165731901
See related chapters
29

Title:
Analiza płodności
Source:
Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 169-200
ISBN:
978-83-7252-494-2
Nr:
2165734544
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Ekonomiczny kontekst starzenia się ludności
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 5-23
Signature:
NP-1113/Magazyn
Nr:
2168282463
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Wybrane teorie demograficzne
Source:
Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 41-66
ISBN:
978-83-7252-494-2
Nr:
2165732509
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Ewa Frątczak , Jolanta Kurkiewicz
Title:
Struktura ludności według podstawowych cech demograficznych
Source:
Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 104-138
ISBN:
978-83-7252-494-2
Nr:
2165733868
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
235 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-186
Nr:
2168219568
doctoral dissertation
34

Title:
Demograficzny kontekst starzenia się ludności
Source:
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ, s. 4-29
Signature:
NP-1291/Magazyn
Nr:
2168233930
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 798
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2161881760
journal / series editorial
36

Title:
Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009], s. 101-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165906962
chapter in conference materials
37

Title:
Teoria drugiego przejścia demograficznego jako koncepcja wyjaśniająca przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego
Source:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 107-118. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1)
ISBN:
978-83-7571-036-6
Nr:
2166117137
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego
Source:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1)
ISBN:
978-83-7571-036-6
Nr:
2166117020
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim [dokument elektroniczny]
Source:
Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego - Kraków: [b.w.], 2008. - [odczyt: 02.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266106
chapter in conference materials
40

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 780, 790, 797
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Nr:
2162076614
journal / series editorial
41

Conference:
14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference "Statistics in Management of Social and Economic Development", Odessa, Ukraina, od 2007-09-24 do 2007-09-28
Title:
Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction
Source:
Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007 - Odessa: Palmir, 2008, s. 64-72 - Bibliogr.
Nr:
2166151227
chapter in conference materials
42

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7571-036-6
Nr:
2166096599
See related chapters
43

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 740
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Nr:
2162226262
journal / series editorial
44

Title:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
51960
See related chapters
45

Title:
Struktura gospodarstw domowych ludzi starszych jako odzwierciedlenie przepływu wsparcia między generacjami
Source:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 54-85
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760408
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Kształcenie demografów w dwustopniowym systemie studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Nauczanie demografii w szkołach wyższych / red. Dorota Kałuża, Jerzy T. Kowaleski - Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2007, s. 41-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88529-34-4
Nr:
2166153626
chapter in monograph
47

Title:
Starzenie się ludności i jego ekonomiczno-społeczne konsekwencje
Source:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 15-30
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165686735
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Kierunki rozwoju analizy demograficznej
Source:
Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ, s. 35-40 - Bibliogr.
Signature:
NP-1145/Magazyn
Nr:
2168286643
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Jolanta Kurkiewicz , Ewa Frątczak
Conference:
Przemiany płodności i rodziny w okresie transformacji, Palczew k. Warszawy, Polska, od 2005-09-22 do 2005-09-24
Title:
Urodzenia i płodność
Source:
Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 13 (2006) , s. 6-40 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168265796
article
50

Conference:
XXVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2004-04-20 do 2004-04-23
Title:
Współczesne zachowania demograficzne w krajach europejskich : tendencje rozwojowe i zróżnicowanie regionalne
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 235-252 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-265-0
Nr:
2168219034
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Przedmiot i zakres rozważań
Source:
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 5-12
Signature:
NP-959/Magazyn
Nr:
2168267254
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1/145 (2004) , s. 25-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168256934
article
53

Title:
The New Measures of the Population Ageing
Source:
Studia Demograficzne. - nr 2/146 (2004) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256964
article
54

Title:
Trendy umieralności i trwania życia przewidywane na lata 2005-2050
Source:
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 32-53
Signature:
NP-959/Magazyn
Nr:
2168267262
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
191 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/246
Nr:
2168221248
doctoral dissertation
56

Title:
Przemiany struktury populacji w świetle wybranych teorii demograficznych
Source:
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 21-43
ISBN:
83-7252-191-3
Nr:
2168225496
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Generacje 1947-1961 na tle ogólnej struktury ludności Polski w 2000 roku
Source:
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 44-65
ISBN:
83-7252-191-3
Nr:
2168225498
chapter in monograph
See main document
58

Conference:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Title:
Teaching Demography in the Context of Its Recent Development
Source:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 61-66 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295163
chapter in conference materials
59

Title:
Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation
Source:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 195-211 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234198
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Demograficzne skutki obniżenia płodności w latach 1990-2000
Source:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 49-69
Signature:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267290
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Author:
Roman Topór-Mądry , Aleksandra Gilis-Januszewska , Jolanta Kurkiewicz , Andrzej Pająk
Title:
Szacowanie potrzeb zdrowotnych
Publisher address:
Kraków: Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne Vesalius, 2002
Physical description:
147 s.: il.; 23 cm
Series:
(Priorytety Zdrowotne - Narzędzia Oceny i Analizy ; 1)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85688-71-4
Access mode:
Nr:
2168328765
textbook
62

Title:
Długookresowe konsekwencje spadku płodności
Source:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 70-84
Signature:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267292
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Demograficzne determinanty zróżnicowania umieralności w Polsce w okresie 1970-2000
Source:
Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 42-57
Signature:
NP-871/Magazyn
Nr:
2168264488
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Trendy płodności i formowania rodziny w kontekście teorii demograficznych
Source:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ, s. 5-20
Signature:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267284
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Conference:
The Family Federation of Finland. European Population Conference (EAPS 2001), Helsinki, Finlandia, od 2001-06-06 do 2001-06-09
Title:
The New Measures of Population Ageing
Source:
Papers of the European Population Conference - Helsinki: Väestölitto, 2001
ISBN:
952-9605-76-5
Access mode:
Nr:
2168318427
chapter in conference materials
66

Title:
Changes in Nuptiality and Fertility Patterns in Poland by Age and Gender = Changes in Nuptiality and Fertility Patterns in Poland by Age and Gender
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 115-141 - Bibliogr.
Nr:
2168248840
article
67

Title:
Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego na progu XXI wieku = The Demographic Condition of the Małopolska Voivodship at the Beginning of the 21st Century
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 96. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333675
varia
68

Title:
Models of Fertility Patterns During Initial Stages of Second Demographic Transition in some European Countries
Source:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / red. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 119-140 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258064
chapter in conference materials
69

Title:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268922
conference materials
See related chapters
70

Title:
Zawieranie małżeństw i reprodukcja ludności w Polsce w latach 1948-1994
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 89. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333597
varia
71

Title:
Demograficzna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle przemian w Europie Zachodniej
Source:
Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 3-52 - Bibliogr.
Signature:
NP-639/Magazyn
Nr:
2168259200
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy
Source:
Diagnoza stanu województwa małopolskiego - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000, s. 7-19
ISBN:
83-903168-6-2
Nr:
2168245258
chapter in monograph
73

Title:
Evolution of the Approaches to a Demographic Analysis = Ewolucja ujęć w analizie demograficznej
Source:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 143-154. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268932
chapter in conference materials
See main document
74

Title:
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 124-140
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248932
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 141-176
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248934
chapter in monograph
See main document
76

Conference:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Title:
Procesy demograficzne w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 267-289
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255964
chapter in conference materials
See main document
77

Title:
Podobieństwa i różnice przemian demograficznych krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej = Similarities and Differences in Demographic Developments in Countries of Western and Central-Eastern Europe
Source:
Studia Demograficzne. - nr 4/134 (1998) , s. 37-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257048
article
78

Conference:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Title:
Procesy demograficzne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1960-1995
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 4, s. 608. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353122
varia
79

Title:
Modele tendencji rozwojowych procesów reprodukcji ludności
Source:
Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 6-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-542/Magazyn
Nr:
2168258172
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 131)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-61-5
Nr:
2168248770
monograph
81

Title:
Rozważania o demografii w kontekście półwiecza badań ludnościowych we Francji = Considerations on Demography Related to Fifty Years of Population Research in France
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1/127 (1997) , s. 143-150
Nr:
2168358522
article
82

Title:
Ewa Frątczak, Janina Jóźwiak, Barbara Paszek, Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 "Droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna". Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, stron 154.
Source:
Studia Demograficzne. - nr 2/128 (1997) , s. 75-77
Nr:
2168358524
review
83

Title:
Modele dynamiki dzietności teoretycznej w wybranych krajach europejskich = Modelling Dynamic of Total Fertility Rates in Selected European Countries
Source:
Studia Demograficzne. - nr 3 (129) (1997) , s. 23-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168358526
article
84

Title:
The Demographic Analysis of Labour Supply
Source:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / red. Andrzej SOKOŁOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 41-48 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261122
chapter in conference materials
See main document
85

Title:
Przemiany umieralności w Polsce w latach 1984-1994
Source:
Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994) / kier. Jolanta KURKIEWICZ, s. 32-72
Signature:
NP-393/Magazyn
Nr:
2168258684
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Remarks on Determinants of the Age Strukture of the Population in the Countries of Central and Eastern Europe
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1-2/123-124 (1996) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257066
article
87

Title:
Analiza struktury umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku = Analysis of Cause Related Morality Structure in Big Cities Environment in Poland in the Year 1990
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994) , s. 39-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254944
article
88

Title:
Podstawowe metody analizy demograficznej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992
Physical description:
234, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-10613-1
Nr:
2168248580
textbook
89

Title:
Wzdłużna analiza podaży pracy w skali mikro
Source:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 85-107 - Bibliogr.
Signature:
NP-231/Magazyn
Nr:
2168256328
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego
Publisher address:
Warszawa: SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991
Physical description:
134 s.; 24 cm
Series:
(Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski ; 21)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Nr:
2168263392
monograph
91

Title:
Analiza porównawcza zmian struktury ludności według wieku w wybranych krajach europejskich = Comparative Analysis of Changes of Population Age Structure in Selected European Countries
Source:
Studia Demograficzne. - nr 4/106 (1991) , s. 45-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257080
article
92

Title:
Stages of Changes in Natality in Selected European Countries
Source:
Usefulness of Demographic Modelling : Proceedings of the Seminar "Usefulness of Demographic Models", Jadwisin, November, 1989 / red. Janina Jóźwiak, Irena E. Kotowska - Warsaw: Warsaw School of Economics - SGH. Institute of Statistics and Demography, 1991, s. 54-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski ; 25)
Nr:
2168343045
chapter in conference materials
93

Title:
Wpływ czynników demograficznych na rynek pracy
Source:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 52-65
Signature:
NP-131/Magazyn
Nr:
2168258422
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Modele rozwoju płodności w wybranych krajach europejskich = Modelling the Changes in Fertility in Selected Countries of Europe
Source:
Studia Demograficzne. - nr 3/97 (1989) , s. 19-36. - Rez., summ.
Nr:
2168257090
article
95

Title:
Próba zastosowania modeli ARIMA w badaniach dynamiki zjawisk demograficznych = Experimental Application of the "ARIMA" Models to Research in the Demographic Processes Dynamics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 284 (1989) , s. 63-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266980
article
96

Title:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w demografii = Multidimensional Comparative Analysis in Demographic Studies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 172-173. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168276219
varia
97

Title:
Analiza wzajemnych uwarunkowań wybranych procesów demograficznych w Polsce w latach 1946-1983 = Analysis of Determinants of Selected Demographic Phenomena in Poland in the years 1946-1983
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987) , s. 37-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252246
article
98

Title:
Variability of Intensity of Selected Demographic Phenomena in Poland in 1982 = Zróżnicowanie natężenia wybranych zjawisk demograficznych w Polsce w r. 1982
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318527
varia
99

Title:
Wybrane problemy demografii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168266002
academic script
100

Title:
Z badań nad zróżnicowaniem struktury i natężenia wybranych zjawisk demograficznych = From the Studies of the Differentiation of Structure and Intensity of Selected Demographic Phenomena
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245828
article
101

Title:
Wybrane elementy demografii
Source:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 353-375 - Bibliogr.
Nr:
2168260092
chapter in academic script
See main document
102

Title:
Metody badania usług rynkowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Physical description:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monograph
103

Title:
Metodologiczne aspekty analizy struktury zgonów niemowląt = Methodological Aspects of the Analysis of Infant Death Rate
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 344-345. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333323
varia
104

Title:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333413
varia
105

Title:
Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
276 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/232
Nr:
2168266000
doctoral dissertation
106

Title:
Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych = An Attempt to Measure the Influence of Demographic Factors on Consumer Expenditures
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 91-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278725
article
107

Title:
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243164
chapter in monograph
See main document
108

Title:
XI Konferencja Naukowa Ekonometryków, Statystyków i Matematyków z Akademii Ekonomicznych Katowic, Wrocławia i Krakowa = XI Scientific Conference of Statisticians, Econometricians and Mathematicians from Academies of Economics In Katowice, Wrocław and Kraków
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 4, s. 621-627
Nr:
2168278665
varia
109

Title:
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974) , s. 23-24 - Bibliogr.
Nr:
2168314043
article
110

Title:
Ekonometryczny model popytu na usługi dla ludności m. Krakowa w 1968 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych) = Econometric Model of the Demand for Communal Services in Kraków in the Year 1968 : (on the basis of Family Budgets)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 51 (1972) , s. 87-96. - Rez., summ.
Nr:
2168250326
article
Unpublished documents:
1

Title:
Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
029/WZ-KS/02/2014/S/4225
Signature:
NP-1496/Magazyn
Nr:
2168300965
unpublished scientific work
2

Title:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
65/WZ-KS/02/2013/S/3065
Signature:
NP-1440/Magazyn
Nr:
2168289207
unpublished scientific work
3

Title:
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
12/KS/2/2012/S/012
Signature:
NP-1393/Magazyn
Nr:
2168272144
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
75 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
166/KS/7/2011/S/645
Signature:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261198
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
66 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1291/Magazyn
Nr:
2168233928
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1113/Magazyn
Nr:
2168282451
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych, Zasoby pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego : stan aktualny i diagnoza
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
130 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz.,
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-1197/Magazyn
Nr:
2162223636
unpublished scientific work
8

Title:
Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
40 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/2/2006/S/341
Signature:
NP-1145/Magazyn
Nr:
2166571866
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce : ujęcie mikroekonomiczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
57 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
88/KS/10/2005/S/260
Signature:
NP-1084/Magazyn
Nr:
2168267296
unpublished scientific work
10

Title:
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
72/KS/5/2004/S/182
Signature:
NP-959/Magazyn
Nr:
2168267238
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
74/KS/7/2003/S/080
Signature:
NP-931/Magazyn
Nr:
2168267294
unpublished scientific work
12

Title:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
90 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
66/KS/5/2002/S
Signature:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267282
unpublished scientific work
See related chapters
13

Title:
Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie zasobów ludzkich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-768/Magazyn
Nr:
2168267304
unpublished scientific work
14

Author:
Title:
Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
86 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-705/Magazyn
Nr:
2168258540
unpublished scientific work
15

Title:
Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-496/Zagubiona
Nr:
2168318417
unpublished scientific work
16

Title:
Procesy demograficzne i ich uwarunkowania w Polsce : (baza danych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm
Research program:
30/KS/2/95/S
Signature:
NP-339/Magazyn
Nr:
2168251728
unpublished scientific work
17

Title:
Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
77 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
93/KS/2/96/S
Signature:
NP-393/Magazyn
Nr:
2168258680
unpublished scientific work
See related chapters
18

Title:
Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
125 k.: il.; 30 cm
Research program:
16/KS/4/93/S
Signature:
NP-172/Magazyn
Nr:
2168255864
unpublished scientific work
19

Title:
Analiza umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
71 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-109/Magazyn
Nr:
2168251560
unpublished scientific work
1
Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska / Beata OSIEWALSKA ; Promotor: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków, 2017. - 207 k. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003289
2
Urodzenia i płodność w Polsce z perspektywy europejskiej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Sytuacja Demograficzna Polski : raport 2016-2017 / red. nauk. Alina Potrykowska. - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. - S. 99-123. - ISBN 978-83-7027-674-4 ; 978-83-7027-675-1. - Pełny tekst: https://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/805/1/1/sytuacja_demograficzna_polski_raport_2016_2017.pdf
3
Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego : debata panelowa / Andrzej Zborowski, Krzysztof Faber, Małgorzata Sadowniczyk, Jacek Kowalczyk, Jacek Pająk, Piotr Górski, Anna Gubednat, Przemysław KISIEL, Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ // W: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. - S. 223-239. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3. - Pełny tekst: http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf
4
Dyskusja / Alina Potrykowska, Sławomir Kurek, Jadwiga Gałka, Krzysztof JAKÓBIK, Józefina Hrynkiewicz, Andrzej Zborowski, Jan Żądło, Jolanta KURKIEWICZ // W: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6 = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy. Part 6 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. - S. 87-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3. - Pełny tekst: http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf
5
Konsekwencje długookresowej stabilizacji płodności i umieralności w województwie małopolskim = Consequences of the Long-term Stability of Fertilization and Mortality in the Małopolskie Voivodship / Jolanta KURKIEWICZ // W: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6 = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy. Part 6 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. - S. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3. - Pełny tekst: http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf
6
Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej = Informal Support for the Elderly in Chosen European Countries after Socio-Economic Transformation / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 223 (2015), s. 32-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=180899&from=publication. - ISSN 2083-8611
7
Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // Studia Demograficzne. - nr 1(167) (2015), s. 61-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/96086/mainfile.pdf. - ISSN 0039-3134
8
Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries = Starzenie się ludności i pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (947) (2015), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/980/732. - ISSN 1898-6447
9
Population and Economy in the Context of Demographic Ageing / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014. - S. 182-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3831-2
10
Multidimensional Aspects of Population Ageing / Jolanta KURKIEWICZ, Anita Abramowska-Kmon // W: Population Ageing in Europe : Facts, Implications and Policies : Outcomes of EU-funded Research [on-line]. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. - S. 15-26. - ISBN 978-92-79-35063-4. - Pełny tekst: https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf
11
Studia Demograficzne / [red. Jolanta KURKIEWICZ]. - Warszawa : Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. - nr 1 (163). - ISSN 0039-3134
12
Health Status and Educational Level as Determinants of the Economic Activity of the Elderly in the Context of Population Ageing / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // W: Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 129-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-625-0
13
Młodzi demografowie obradowali w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Jolanta KURKIEWICZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 29-30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
14
Population Ageing Patterns in Małopolskie Voivodship by Poviats until 2030 / Jolanta KURKIEWICZ, Oskar KNAPIK // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - nr 18 (2012), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/v10089-012-0019-z/383. - ISSN 1732-4254
15
Ekonomiczne konsekwencje zmian rozmiarów i struktury według wieku populacji / Jolanta KURKIEWICZ // W: Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 13-46. - ISBN 978-83-7252-606-9
16
Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku / Jolanta KURKIEWICZ, Oskar KNAPIK // W: Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2012), s. 57-72. - Bibliogr.
17
Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 223 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-606-9
18
Population and Economy - in the Context Ageing Process of Population / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012. - S. 24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-225-3504-5
19
Studia Demograficzne / [red. Jolanta KURKIEWICZ]. - Warszawa : Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, 2012. - nr 2 (162). - ISSN 0039-3134
20
Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // W: Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2012), s. 6-36. - Bibliogr.
21
Koncepcje społecznych uwarunkowań współczesnych przemian demograficznych / Jolanta KURKIEWICZ // W: Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2012), s. 6-19. - Bibliogr.
22
Zmiany demograficzne a starsi pracownicy w Polsce : wyniki badań przedsiębiorstw i instytucji publicznych / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 141-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
23
Urodzenia i płodność / Jolanta KURKIEWICZ // W: Sytuacja Demograficzna Polski : raport 2010-2011 / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2011. - S. 76-132. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf
24
Ruchy wędrówkowe / Jolanta KURKIEWICZ // W: Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 201-231. - ISBN 978-83-7252-494-2
25
Przedmiot i zakres badań demograficznych / Jolanta KURKIEWICZ // W: Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 15-40. - ISBN 978-83-7252-494-2
26
Ogólne zasady analizy demograficznej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 67-103. - ISBN 978-83-7252-494-2
27
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 813, 814, 817, 838. - ISSN 1898-6447
28
Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 385 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-494-2
29
Analiza płodności / Jolanta KURKIEWICZ // W: Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 169-200. - ISBN 978-83-7252-494-2
30
Ekonomiczny kontekst starzenia się ludności / Jolanta KURKIEWICZ // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2010), s. 5-23
31
Wybrane teorie demograficzne / Jolanta KURKIEWICZ // W: Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 41-66. - ISBN 978-83-7252-494-2
32
Struktura ludności według podstawowych cech demograficznych / Ewa Frątczak, Jolanta KURKIEWICZ // W: Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 104-138. - ISBN 978-83-7252-494-2
33
Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy / Marcin STONAWSKI ; Promotor: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków, 2010. - 235 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002422
34
Demograficzny kontekst starzenia się ludności / Jolanta KURKIEWICZ // W: Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - ([2010]), s. 4-29
35
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 798. - ISSN 1898-6447
36
Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 101-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
37
Teoria drugiego przejścia demograficznego jako koncepcja wyjaśniająca przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego / Jolanta KURKIEWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1). - S. 107-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-036-6
38
Przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego / Jolanta KURKIEWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1). - S. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-036-6
39
Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim [Dokument elektroniczny] / Jolanta KURKIEWICZ // W: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. - Kraków: [b.w.], 2008. - 10 ekranów. - [odczyt: 02.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Zasoby_pracy_krakowskiego_obszaru_metropolitalnego.pdf
40
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 780, 790, 797. - ISSN 1898-6447
41
Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007. - Odessa: Palmir, 2008. - S. 64-72. - Bibliogr.
42
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1). - ISBN 978-83-7571-036-6
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 740. - ISSN 0208-7944
44
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-385-3
45
Struktura gospodarstw domowych ludzi starszych jako odzwierciedlenie przepływu wsparcia między generacjami / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 54-85. - ISBN 978-83-7252-385-3
46
Kształcenie demografów w dwustopniowym systemie studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // W: Nauczanie demografii w szkołach wyższych / red. Dorota Kałuża, Jerzy T. Kowaleski. - Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2007. - S. 41-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88529-34-4
47
Starzenie się ludności i jego ekonomiczno-społeczne konsekwencje / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 15-30. - ISBN 978-83-7252-385-3
48
Kierunki rozwoju analizy demograficznej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - (2006), s. 35-40. - Bibliogr.
49
Urodzenia i płodność / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa Frątczak // Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych [on-line]. - nr 13 (2006), s. 6-40. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD13.pdf#page=7&view=Fit. - ISSN 1642-0101
50
Współczesne zachowania demograficzne w krajach europejskich : tendencje rozwojowe i zróżnicowanie regionalne / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 235-252. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-265-0
51
Przedmiot i zakres rozważań / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2004), s. 5-12
52
Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // Studia Demograficzne. - nr 1/145 (2004), s. 25-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
53
The New Measures of the Population Ageing / Stanisław Maciej Kot, Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 2/146 (2004), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
54
Trendy umieralności i trwania życia przewidywane na lata 2005-2050 / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2004), s. 32-53
55
Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce / Ewa SOJA ; Promotor: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków, 2004. - 191 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Bibliogr.
56
Przemiany struktury populacji w świetle wybranych teorii demograficznych / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 21-43. - ISBN 83-7252-191-3
57
Generacje 1947-1961 na tle ogólnej struktury ludności Polski w 2000 roku / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 44-65. - ISBN 83-7252-191-3
58
Teaching Demography in the Context of Its Recent Development / Jolanta KURKIEWICZ // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 61-66. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1914-6
59
Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 195-211. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
60
Demograficzne skutki obniżenia płodności w latach 1990-2000 / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 49-69
61
Szacowanie potrzeb zdrowotnych / Roman Topór-Mądry, Aleksandra Gilis-Januszewska, Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej Pająk. - Kraków: Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne Vesalius, 2002. - 147 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Priorytety Zdrowotne - Narzędzia Oceny i Analizy ; 1). - ISBN 83-85688-71-4
62
Długookresowe konsekwencje spadku płodności / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 70-84
63
Demograficzne determinanty zróżnicowania umieralności w Polsce w okresie 1970-2000 / Jolanta KURKIEWICZ // W: Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (2002), s. 42-57
64
Trendy płodności i formowania rodziny w kontekście teorii demograficznych / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 5-20
65
The New Measures of Population Ageing / Stanisław M. KOT, Jolanta KURKIEWICZ // W: Papers of the European Population Conference [on-line]. - Helsinki: Väestölitto, 2001. - ISBN 952-9605-76-5
66
Changes in Nuptiality and Fertility Patterns in Poland by Age and Gender = Changes in Nuptiality and Fertility Patterns in Poland by Age and Gender / Jolanta KURKIEWICZ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 115-141. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
67
Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego na progu XXI wieku = The Demographic Condition of the Małopolska Voivodship at the Beginning of the 21st Century / Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000 (2001), s. 96. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
68
Models of Fertility Patterns During Initial Stages of Second Demographic Transition in some European Countries / Jolanta KURKIEWICZ // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 119-140. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
69
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-7252-066-6
70
Zawieranie małżeństw i reprodukcja ludności w Polsce w latach 1948-1994 / Jolanta KURKIEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999 (2000), s. 89. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
71
Demograficzna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle przemian w Europie Zachodniej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2000), s. 3-52. - Bibliogr.
72
Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy / Józef POCIECHA, Jolanta KURKIEWICZ, Krzysztof JAKÓBIK, Ewa SOJA // W: Diagnoza stanu województwa małopolskiego. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000. - S. 7-19. - ISBN 83-903168-6-2
73
Evolution of the Approaches to a Demographic Analysis = Ewolucja ujęć w analizie demograficznej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 143-154. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-066-6
74
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan TATAR // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 124-140. - ISBN 83-01-12701-5
75
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac / Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 141-176. - ISBN 83-01-12701-5
76
Procesy demograficzne w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 267-289. - ISBN 83-7252-000-3
77
Podobieństwa i różnice przemian demograficznych krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej = Similarities and Differences in Demographic Developments in Countries of Western and Central-Eastern Europe / Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 4/134 (1998), s. 37-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
78
Procesy demograficzne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1960-1995 / Jolanta KURKIEWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 4 (1998), s. 608. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
79
Modele tendencji rozwojowych procesów reprodukcji ludności / Jolanta KURKIEWICZ // W: Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1998), s. 6-22. - Bibliogr.
80
Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego / Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 131). - ISBN 83-87239-61-5
81
Rozważania o demografii w kontekście półwiecza badań ludnościowych we Francji = Considerations on Demography Related to Fifty Years of Population Research in France / Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 1/127 (1997), s. 143-150. - ISSN 0039-3134
82
Ewa Frątczak, Janina Jóźwiak, Barbara Paszek, Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 "Droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna". Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, stron 154. / Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 2/128 (1997), s. 75-77. - Rec. pracy: Ewa Frątczak, Janina Jóźwiak, Barbara Paszek, Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 "Droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna". Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996. - ISSN 0039-3134
83
Modele dynamiki dzietności teoretycznej w wybranych krajach europejskich = Modelling Dynamic of Total Fertility Rates in Selected European Countries / Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 3 (129) (1997), s. 23-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
84
The Demographic Analysis of Labour Supply / Jolanta KURKIEWICZ // W: Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 41-48. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-90-4
85
Przemiany umieralności w Polsce w latach 1984-1994 / Jolanta KURKIEWICZ // W: Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994) / kier. Jolanta KURKIEWICZ. - (1996), s. 32-72
86
Remarks on Determinants of the Age Strukture of the Population in the Countries of Central and Eastern Europe / Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 1-2/123-124 (1996), s. 97-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
87
Analiza struktury umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku = Analysis of Cause Related Morality Structure in Big Cities Environment in Poland in the Year 1990 / Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994), s. 39-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
88
Podstawowe metody analizy demograficznej / Jolanta KURKIEWICZ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - 234, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10613-1
89
Wzdłużna analiza podaży pracy w skali mikro / Jolanta KURKIEWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1992), s. 85-107. - Bibliogr.
90
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego / Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991. - 134 s. ; 24 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 336. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, ISSN 0860-7524 ; 21)
91
Analiza porównawcza zmian struktury ludności według wieku w wybranych krajach europejskich = Comparative Analysis of Changes of Population Age Structure in Selected European Countries / Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 4/106 (1991), s. 45-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
92
Stages of Changes in Natality in Selected European Countries / Jolanta KURKIEWICZ // W: Usefulness of Demographic Modelling : Proceedings of the Seminar "Usefulness of Demographic Models", Jadwisin, November, 1989 / ed. Janina Jóźwiak, Irena E. Kotowska. - Warsaw: Warsaw School of Economics - SGH. Institute of Statistics and Demography, 1991. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 345. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, ISSN 0860-7524 ; 25). - S. 54-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
93
Wpływ czynników demograficznych na rynek pracy / Jolanta KURKIEWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1991), s. 52-65
94
Modele rozwoju płodności w wybranych krajach europejskich = Modelling the Changes in Fertility in Selected Countries of Europe / Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 3/97 (1989), s. 19-36. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
95
Próba zastosowania modeli ARIMA w badaniach dynamiki zjawisk demograficznych = Experimental Application of the "ARIMA" Models to Research in the Demographic Processes Dynamics / Jolanta KURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 63-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
Wielowymiarowa analiza porównawcza w demografii = Multidimensional Comparative Analysis in Demographic Studies / Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 172-173. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
97
Analiza wzajemnych uwarunkowań wybranych procesów demograficznych w Polsce w latach 1946-1983 = Analysis of Determinants of Selected Demographic Phenomena in Poland in the years 1946-1983 / Jolanta KURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987), s. 37-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Variability of Intensity of Selected Demographic Phenomena in Poland in 1982 = Zróżnicowanie natężenia wybranych zjawisk demograficznych w Polsce w r. 1982 / Jolanta KURKIEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
99
Wybrane problemy demografii / Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
100
Z badań nad zróżnicowaniem struktury i natężenia wybranych zjawisk demograficznych = From the Studies of the Differentiation of Structure and Intensity of Selected Demographic Phenomena / Jolanta KURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985), s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
101
Wybrane elementy demografii / Jolanta KURKIEWICZ // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 353-375. - Bibliogr.
102
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
103
Metodologiczne aspekty analizy struktury zgonów niemowląt = Methodological Aspects of the Analysis of Infant Death Rate / Jolanta KURKIEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 344-345. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
104
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
105
Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1979. - 276 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych = An Attempt to Measure the Influence of Demographic Factors on Consumer Expenditures / Stanisław WYDYMUS, Jolanta KURKIEWICZ, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 91-102. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
107
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971 / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
108
XI Konferencja Naukowa Ekonometryków, Statystyków i Matematyków z Akademii Ekonomicznych Katowic, Wrocławia i Krakowa = XI Scientific Conference of Statisticians, Econometricians and Mathematicians from Academies of Economics In Katowice, Wrocław and Kraków / Jolanta KURKIEWICZ // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 4 (1975), s. 621-627. - ISSN 0033-2372
109
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974), s. 23-24. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
110
Ekonometryczny model popytu na usługi dla ludności m. Krakowa w 1968 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych) = Econometric Model of the Demand for Communal Services in Kraków in the Year 1968 : (on the basis of Family Budgets) / Jolanta KURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 87-96. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
111
Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny / Kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI, Beata OSIEWALSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI, Beata Osiewalska. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 66 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 79 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
114
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 75 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
115
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [2010]. - 66 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych, Zasoby pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego : stan aktualny i diagnoza / Jolanta KURKIEWICZ - kierownik, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 130 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz.
118
Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 40 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
119
Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce : ujęcie mikroekonomiczne / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 90 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie zasobów ludzkich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych / kier. Jolanta KURKIEWICZ; Ewa SOJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 86 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym / Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA ; kier.: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
126
Procesy demograficzne i ich uwarunkowania w Polsce : (baza danych) / zesp. aut.: Jolanta KURKIEWICZ - kier. tematu, Krzysztof JAKÓBIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 33 k. : il. ; 30 cm
127
Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994) / kier. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 77 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
128
Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich / kier. tematu: Józef POCIECHA ; wyk.: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 125 k. : il. ; 30 cm
129
Analiza umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku / Jolanta KURKIEWICZ, Krzysztof JAKÓBIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Osiewalska B., (2017), Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska, Prom. Kurkiewicz J., Kraków : , 207 k.
2
Kurkiewicz J., (2017), Urodzenia i płodność w Polsce z perspektywy europejskiej. [W:] Potrykowska A. (red.), Sytuacja Demograficzna Polski : raport 2016-2017, Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, s. 99-123.
3
Zborowski A., Faber K., Sadowniczyk M., Kowalczyk J., Pająk J., Górski P., Gubernat A., Kisiel P., Jakóbik K., Kurkiewicz J., "Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej", s. 223-239; http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf
4
Potrykowska A., Kurek S., Gałka J., Jakóbik K., Hrynkiewicz J., Zborowski A., Żądło J., Kurkiewicz J., "Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6", s. 87-92; http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf
5
Kurkiewicz J., (2017), Konsekwencje długookresowej stabilizacji płodności i umieralności w województwie małopolskim. [W:] Hrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, T. 6, Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, s. 55-72.
6
Kurkiewicz J., Soja E., (2015), Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 223, s. 32-43; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=180899&from=publication
7
Kurkiewicz J., Soja E., (2015), Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries, "Studia Demograficzne", nr 1(167), s. 61-81; http://journals.pan.pl/Content/96086/mainfile.pdf
8
Kurkiewicz J., Soja E., (2015), Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (947), s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/980/732
9
Kurkiewicz J., Soja E., (2014), Population and Economy in the Context of Demographic Ageing. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 182-198.
10
Kurkiewicz J., Abramowska-Kmon A., (2014), Multidimensional Aspects of Population Ageing. [W:] Population Ageing in Europe : Facts, Implications and Policies : Outcomes of EU-funded Research [on-line], Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. 15-26.
11
Studia Demograficzne / [red. Jolanta KURKIEWICZ] Warszawa : Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. - nr 1 (163). - . - 0039-3134
12
Kurkiewicz J., Soja E., (2013), Health Status and Educational Level as Determinants of the Economic Activity of the Elderly in the Context of Population Ageing. [W:] Ulman P. (red.), Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 129-144.
13
Kurkiewicz J., (2013), Młodzi demografowie obradowali w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 29-30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
14
Kurkiewicz J., Knapik O., (2012), Population Ageing Patterns in Małopolskie Voivodship by Poviats until 2030, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", nr 18, s. 55-68; http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/v10089-012-0019-z/383
15
Kurkiewicz J., (2012), Ekonomiczne konsekwencje zmian rozmiarów i struktury według wieku populacji. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-46.
16
Kurkiewicz J., Knapik O., (2012), Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych, s. 57-72.
17
Kurkiewicz J. (red.), (2012), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 223 s.
18
Kurkiewicz J., Soja E., (2012), Population and Economy - in the Context Ageing Process of Population. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts, Bratislava : Vydavatel\'stvo Ekonóm, s. 24.
19
Studia Demograficzne / [red. Jolanta KURKIEWICZ] Warszawa : Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, 2012. - nr 2 (162). - . - 0039-3134
20
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2012), Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje, s. 6-36.
21
Kurkiewicz J., (2012), Koncepcje społecznych uwarunkowań współczesnych przemian demograficznych. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych, s. 6-19.
22
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2012), Zmiany demograficzne a starsi pracownicy w Polsce : wyniki badań przedsiębiorstw i instytucji publicznych. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-152.
23
Kurkiewicz J., (2011), Urodzenia i płodność. [W:] Strzelecki Z. (red.), Sytuacja Demograficzna Polski : raport 2010-2011, Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, s. 76-132.
24
Kurkiewicz J., (2010), Ruchy wędrówkowe. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 201-231.
25
Kurkiewicz J., (2010), Przedmiot i zakres badań demograficznych. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-40.
26
Kurkiewicz J., (2010), Ogólne zasady analizy demograficznej. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 67-103.
27
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 813, 814, 817, 838. - . - 1898-6447
28
Kurkiewicz J. (red.), (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 385 s.
29
Kurkiewicz J., (2010), Analiza płodności. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 169-200.
30
Kurkiewicz J., (2010), Ekonomiczny kontekst starzenia się ludności. [W:] Józef POCIECHA , Jolanta KURKIEWICZ (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian, s. 5-23.
31
Kurkiewicz J., (2010), Wybrane teorie demograficzne. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 41-66.
32
Frątczak E., Kurkiewicz J., (2010), Struktura ludności według podstawowych cech demograficznych. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 104-138.
33
Stonawski M., (2010), Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy, Kurkiewicz J. (red.), Kraków : , 235 k.
34
Kurkiewicz J., ([2010]), Demograficzny kontekst starzenia się ludności. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich, s. 4-29.
35
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 798. - . - 1898-6447
36
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2009), Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 101-110.
37
Kurkiewicz J., (2008), Teoria drugiego przejścia demograficznego jako koncepcja wyjaśniająca przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego. [W:] Kurkiewicz J., Podolec B. (red.), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 107-118.
38
Kurkiewicz J., (2008), Przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego. [W:] Kurkiewicz J., Podolec B. (red.), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 93-106.
39
Kurkiewicz J., (2008), Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim. [W:] Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy: Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Kraków : [b.w.]
40
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 780, 790, 797. - . - 1898-6447
41
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2008), Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007, Odessa : Palmir, s. 64-72.
42
Kurkiewicz J., Podolec B. (red.), (2008), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 160 s.
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 740. - . - 0208-7944
44
Kurkiewicz J. (red.), (2007), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 225 s.
45
Kurkiewicz J., (2007), Struktura gospodarstw domowych ludzi starszych jako odzwierciedlenie przepływu wsparcia między generacjami. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 54-85.
46
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2007), Kształcenie demografów w dwustopniowym systemie studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Kałuża D., Kowaleski (red.), Nauczanie demografii w szkołach wyższych, Łódź : Wydawnictwo Biblioteka, s. 41-52.
47
Kurkiewicz J., (2007), Starzenie się ludności i jego ekonomiczno-społeczne konsekwencje. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-30.
48
Kurkiewicz J., (2006), Kierunki rozwoju analizy demograficznej. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych, s. 35-40.
49
Kurkiewicz J., Frątczak E., (2006), Urodzenia i płodność, "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych" [on-line], nr 13, s. 6-40; http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD13.pdf#page=7&view=Fit
50
Kurkiewicz J., (2005), Współczesne zachowania demograficzne w krajach europejskich : tendencje rozwojowe i zróżnicowanie regionalne. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 235-252.
51
Kurkiewicz J., (2004), Przedmiot i zakres rozważań. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich, s. 5-12.
52
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2004), Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej, "Studia Demograficzne", nr 1/145, s. 25-54.
53
Kot S., Kurkiewicz J., (2004), The New Measures of the Population Ageing, "Studia Demograficzne", nr 2/146, s. 17-29.
54
Kurkiewicz J., (2004), Trendy umieralności i trwania życia przewidywane na lata 2005-2050. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich, s. 32-53.
55
Soja E., (2004), Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce, Kurkiewicz J. (red.), Kraków : , 191 k.
56
Kurkiewicz J., (2003), Przemiany struktury populacji w świetle wybranych teorii demograficznych. [W:] Pociecha J. (red.), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 21-43.
57
Kurkiewicz J., (2003), Generacje 1947-1961 na tle ogólnej struktury ludności Polski w 2000 roku. [W:] Pociecha J. (red.), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 44-65.
58
Kurkiewicz J., (2003), Teaching Demography in the Context of Its Recent Development. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 61-66.
59
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 195-211.
60
Kurkiewicz J., (2002), Demograficzne skutki obniżenia płodności w latach 1990-2000. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 49-69.
61
Topór-Mądry R., Gilis-Januszewska A., Kurkiewicz J., Pająk A., (2002), Szacowanie potrzeb zdrowotnych, Kraków : Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne Vesalius, 147 s.
62
Kurkiewicz J., (2002), Długookresowe konsekwencje spadku płodności. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 70-84.
63
Kurkiewicz J., (2002), Demograficzne determinanty zróżnicowania umieralności w Polsce w okresie 1970-2000. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce, s. 42-57.
64
Kurkiewicz J., (2002), Trendy płodności i formowania rodziny w kontekście teorii demograficznych. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 5-20.
65
Kot S., Kurkiewicz J., (2001), The New Measures of Population Ageing. [W:] Papers of the European Population Conference [on-line], Helsinki : Väestölitto
66
Kurkiewicz J., (2001), Changes in Nuptiality and Fertility Patterns in Poland by Age and Gender, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 115-141.
67
Kurkiewicz J., Pociecha J., (2001), Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego na progu XXI wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 96.
68
Kurkiewicz J., (2001), Models of Fertility Patterns During Initial Stages of Second Demographic Transition in some European Countries. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 119-140.
69
Kurkiewicz J. (red.), (2000), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 166 s.
70
Kurkiewicz J., (2000), Zawieranie małżeństw i reprodukcja ludności w Polsce w latach 1948-1994, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 89.
71
Kurkiewicz J., (2000), Demograficzna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle przemian w Europie Zachodniej. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego, s. 3-52.
72
Pociecha J., Kurkiewicz J., Jakóbik K., Soja E., (2000), Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy. [W:] Diagnoza stanu województwa małopolskiego, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 7-19.
73
Kurkiewicz J., (2000), Evolution of the Approaches to a Demographic Analysis. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 143-154.
74
Kurkiewicz J., Sokołowski A., Tatar J., (1999), Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 124-140.
75
Kurkiewicz J., Podolec B., Sokołowski A., (1999), Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 141-176.
76
Kurkiewicz J., (1999), Procesy demograficzne w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 267-289.
77
Kurkiewicz J., (1998), Podobieństwa i różnice przemian demograficznych krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, "Studia Demograficzne", nr 4/134, s. 37-56.
78
Kurkiewicz J., (1998), Procesy demograficzne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1960-1995, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 4, s. 608.
79
Kurkiewicz J., (1998), Modele tendencji rozwojowych procesów reprodukcji ludności. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, s. 6-22.
80
Kurkiewicz J., (1998), Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 131), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
81
Kurkiewicz J., (1997), Rozważania o demografii w kontekście półwiecza badań ludnościowych we Francji, "Studia Demograficzne", nr 1/127, s. 143-150.
82
Kurkiewicz J., (1997), Ewa Frątczak, Janina Jóźwiak, Barbara Paszek, Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 "Droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna". Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, stron 154., "Studia Demograficzne", nr 2/128, s. 75-77.
83
Kurkiewicz J., (1997), Modele dynamiki dzietności teoretycznej w wybranych krajach europejskich, "Studia Demograficzne", nr 3 (129), s. 23-52.
84
Kurkiewicz J., (1996), The Demographic Analysis of Labour Supply. [W:] Sokołowski A. (red.), Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41-48.
85
Kurkiewicz J., (1996), Przemiany umieralności w Polsce w latach 1984-1994. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994), s. 32-72.
86
Kurkiewicz J., (1996), Remarks on Determinants of the Age Strukture of the Population in the Countries of Central and Eastern Europe, "Studia Demograficzne", nr 1-2/123-124, s. 97-106.
87
Jakóbik K., Kurkiewicz J., (1994), Analiza struktury umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 39-58.
88
Kurkiewicz J., (1992), Podstawowe metody analizy demograficznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 234, [2] s.
89
Kurkiewicz J., (1992), Wzdłużna analiza podaży pracy w skali mikro. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin), s. 85-107.
90
Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K., (1991), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 21), Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 134 s.
91
Kurkiewicz J., (1991), Analiza porównawcza zmian struktury ludności według wieku w wybranych krajach europejskich, "Studia Demograficzne", nr 4/106, s. 45-63.
92
Kurkiewicz J., (1991), Stages of Changes in Natality in Selected European Countries. [W:] Jóźwiak J., Kotowska (red.), Usefulness of Demographic Modelling : Proceedings of the Seminar "Usefulness of Demographic Models", Jadwisin, November, 1989 (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; 345), Warsaw : Warsaw School of Economics - SGH. Institute of Statistics and Demography, s. 54-71.
93
Kurkiewicz J., (1991), Wpływ czynników demograficznych na rynek pracy. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy, s. 52-65.
94
Kurkiewicz J., (1989), Modele rozwoju płodności w wybranych krajach europejskich, "Studia Demograficzne", nr 3/97, s. 19-36.
95
Kurkiewicz J., (1989), Próba zastosowania modeli ARIMA w badaniach dynamiki zjawisk demograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 63-77.
96
Kurkiewicz J., Pociecha J., (1988), Wielowymiarowa analiza porównawcza w demografii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 172-173.
97
Kurkiewicz J., (1987), Analiza wzajemnych uwarunkowań wybranych procesów demograficznych w Polsce w latach 1946-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 37-56.
98
Kurkiewicz J., (1987), Variability of Intensity of Selected Demographic Phenomena in Poland in 1982, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 131-132.
99
Kurkiewicz J., (1986), Wybrane problemy demografii, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 237 s.
100
Kurkiewicz J., (1985), Z badań nad zróżnicowaniem struktury i natężenia wybranych zjawisk demograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 113-126.
101
Kurkiewicz J., (1985), Wybrane elementy demografii. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 353-375.
102
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
103
Kurkiewicz J., (1981), Metodologiczne aspekty analizy struktury zgonów niemowląt, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 344-345.
104
Kurkiewicz J., Pamuła J., Sokołowski A., Zając K., (1980), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404.
105
Kurkiewicz J., (1979), Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce, Prom. Steczkowski J., Kraków : , 276 s.
106
Wydymus S., Kurkiewicz J., Malina A., (1977), Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 91-102.
107
Kurkiewicz J., Sokołowski A., (1977), Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 97-108.
108
Kurkiewicz J., (1975), XI Konferencja Naukowa Ekonometryków, Statystyków i Matematyków z Akademii Ekonomicznych Katowic, Wrocławia i Krakowa, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 4, s. 621-627.
109
Kurkiewicz J., Sokołowski A., (1974), O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji, "Wiadomości Statystyczne", R. 19, nr 12(163), s. 23-24.
110
Kurkiewicz J., (1972), Ekonometryczny model popytu na usługi dla ludności m. Krakowa w 1968 r. (na podstawie budżetów rodzinnych), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 87-96.
111
Soja E., Stonawski M., Osiewalska B., (2014), Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 k.
112
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., Osiewalska B., (2013), Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 66 k.
113
Przemiany demograficzne w Polsce: uwarunkowania i konsekwencje, (2012), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 79 k.
114
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych, (2012), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 75 k.
115
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich, (2010), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 66 s.
116
Kurkiewicz J. (red.), (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 82 k.
117
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2007), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych, Zasoby pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: stan aktualny i diagnoza, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 130 s.
118
Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych, (2006), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
119
Soja E., Stonawski M., (2005), Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce: ujęcie mikroekonomiczne, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 57 k.
120
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich, (2004), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
121
Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
122
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, (2002), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
123
Kurkiewicz J., (2001), Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie zasobów ludzkich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
124
Soja E., (2000), Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 86 s.
125
Jakóbik K., Kurkiewicz J., Pociecha J., (1998), Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
126
Kurkiewicz J., Jakóbik K., (1996), Procesy demograficzne i ich uwarunkowania w Polsce: (baza danych), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
127
Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce: (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994), (1996), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 k.
128
Kurkiewicz J., (1993), Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 k.
129
Kurkiewicz J., Jakóbik K., (1992), Analiza umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
1
@unpublished{UEK:2168321559,
author = "Beata Osiewalska",
title = "Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003289},
}
2
@misc{UEK:2168338301,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Urodzenia i płodność w Polsce z perspektywy europejskiej",
booktitle = "Sytuacja Demograficzna Polski : raport 2016-2017",
pages = "99-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rządowa Rada Ludnościowa",
year = "2017",
url = {https://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/805/1/1/sytuacja_demograficzna_polski_raport_2016_2017.pdf},
isbn = "978-83-7027-674-4 ; 978-83-7027-675-1",
}
3
@misc{UEK:2168324861,
author = "Andrzej Zborowski and Krzysztof Faber and Małgorzata Sadowniczyk and Jacek Kowalczyk and Jacek Pająk and Piotr Górski and Anna Gubernat and Przemysław Kisiel and Krzysztof Jakóbik and Jolanta Kurkiewicz",
title = "Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego : debata panelowa",
booktitle = "Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej",
pages = "223-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rządowa Rada Ludnościowa",
year = "2017",
url = {http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf},
isbn = "978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3",
}
4
@misc{UEK:2168324851,
author = "Alina Potrykowska and Sławomir Kurek and Jadwiga Gałka and Krzysztof Jakóbik and Józefina Hrynkiewicz and Andrzej Zborowski and Jan Żądło and Jolanta Kurkiewicz",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6",
pages = "87-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rządowa Rada Ludnościowa",
year = "2017",
url = {http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf},
isbn = "978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3",
}
5
@inbook{UEK:2168324765,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Konsekwencje długookresowej stabilizacji płodności i umieralności w województwie małopolskim",
booktitle = "Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6",
pages = "55-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rządowa Rada Ludnościowa",
year = "2017",
url = {http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf},
isbn = "978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3",
}
6
@article{UEK:2168297599,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "223",
pages = "32-43",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=180899&from=publication},
}
7
@article{UEK:2168299369,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1(167)",
pages = "61-81",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/Content/96086/mainfile.pdf},
}
8
@article{UEK:2168300847,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (947)",
pages = "5-17",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0947.1101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/980/732},
}
9
@inbook{UEK:2168293003,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Population and Economy in the Context of Demographic Ageing",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "182-198",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3831-2",
}
10
@inbook{UEK:2168327727,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Anita Abramowska-Kmon",
title = "Multidimensional Aspects of Population Ageing",
booktitle = "Population Ageing in Europe : Facts, Implications and Policies : Outcomes of EU-funded Research",
pages = "15-26",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2014",
url = {https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf},
isbn = "978-92-79-35063-4",
}
11
@misc{UEK:2168279957,
title = "Studia Demograficzne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2013",
}
12
@inbook{UEK:2168263686,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Health Status and Educational Level as Determinants of the Economic Activity of the Elderly in the Context of Population Ageing",
booktitle = "Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec",
pages = "129-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-625-0",
}
13
@misc{UEK:2168280731,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Młodzi demografowie obradowali w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "29-30",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
14
@article{UEK:2168238634,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Oskar Knapik",
title = "Population Ageing Patterns in Małopolskie Voivodship by Poviats until 2030",
journal = "Bulletin of Geography. Socio-economic Series",
number = "18",
pages = "55-68",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10089-012-0019-z},
url = {http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/v10089-012-0019-z/383},
}
15
@inbook{UEK:2168255280,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Ekonomiczne konsekwencje zmian rozmiarów i struktury według wieku populacji",
booktitle = "Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich",
pages = "13-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-606-9",
}
16
@unpublished{UEK:2168261208,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Oskar Knapik",
title = "Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku",
booktitle = "Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych",
pages = "57-72",
year = "2012",
}
17
@book{UEK:2168255250,
title = "Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-606-9",
}
18
@misc{UEK:2168295583,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja",
title = "Population and Economy - in the Context Ageing Process of Population",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts",
pages = "24",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3504-5",
}
19
@misc{UEK:2168264766,
title = "Studia Demograficzne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168272146,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja and Marcin Stonawski",
title = "Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji",
booktitle = "Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje",
pages = "6-36",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168261200,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Koncepcje społecznych uwarunkowań współczesnych przemian demograficznych",
booktitle = "Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych",
pages = "6-19",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168231856,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja and Marcin Stonawski",
title = "Zmiany demograficzne a starsi pracownicy w Polsce : wyniki badań przedsiębiorstw i instytucji publicznych",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "141-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
23
@misc{UEK:2168228728,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Urodzenia i płodność",
booktitle = "Sytuacja Demograficzna Polski : raport 2010-2011",
pages = "76-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rządowa Rada Ludnościowa",
year = "2011",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2165734652,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Ruchy wędrówkowe",
booktitle = "Procesy demograficzne i metody ich analizy",
pages = "201-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-494-2",
}
25
@inbook{UEK:2165732165,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Przedmiot i zakres badań demograficznych",
booktitle = "Procesy demograficzne i metody ich analizy",
pages = "15-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-494-2",
}
26
@inbook{UEK:2165733697,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Ogólne zasady analizy demograficznej",
booktitle = "Procesy demograficzne i metody ich analizy",
pages = "67-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-494-2",
}
27
@misc{UEK:2168219324,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
28
@book{UEK:2165731901,
author = " and and and and ",
title = "Procesy demograficzne i metody ich analizy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-494-2",
}
29
@inbook{UEK:2165734544,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Analiza płodności",
booktitle = "Procesy demograficzne i metody ich analizy",
pages = "169-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-494-2",
}
30
@unpublished{UEK:2168282463,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Ekonomiczny kontekst starzenia się ludności",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian",
pages = "5-23",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2165732509,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Wybrane teorie demograficzne",
booktitle = "Procesy demograficzne i metody ich analizy",
pages = "41-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-494-2",
}
32
@inbook{UEK:2165733868,
author = "Ewa Frątczak and Jolanta Kurkiewicz",
title = "Struktura ludności według podstawowych cech demograficznych",
booktitle = "Procesy demograficzne i metody ich analizy",
pages = "104-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-494-2",
}
33
@unpublished{UEK:2168219568,
author = "Marcin Stonawski",
title = "Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002422},
}
34
@unpublished{UEK:2168233930,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Demograficzny kontekst starzenia się ludności",
booktitle = "Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich",
pages = "4-29",
year = "2010",
}
35
@misc{UEK:2161881760,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
36
@inbook{UEK:2165906962,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja and Marcin Stonawski",
title = "Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "101-110",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
37
@inbook{UEK:2166117137,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Teoria drugiego przejścia demograficznego jako koncepcja wyjaśniająca przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb",
pages = "107-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-036-6",
}
38
@inbook{UEK:2166117020,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb",
pages = "93-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-036-6",
}
39
@inbook{UEK:2168266106,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim",
booktitle = "Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2008",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Zasoby_pracy_krakowskiego_obszaru_metropolitalnego.pdf},
}
40
@misc{UEK:2162076614,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
41
@inbook{UEK:2166151227,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja and Marcin Stonawski",
title = "Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction",
booktitle = "Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007",
pages = "64-72",
adress = "Odessa",
publisher = "Palmir",
year = "2008",
}
42
@book{UEK:2166096599,
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-036-6",
}
43
@misc{UEK:2162226262,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
44
@book{UEK:51960,
title = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
45
@inbook{UEK:2165760408,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Struktura gospodarstw domowych ludzi starszych jako odzwierciedlenie przepływu wsparcia między generacjami",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "54-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
46
@inbook{UEK:2166153626,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja and Marcin Stonawski",
title = "Kształcenie demografów w dwustopniowym systemie studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Nauczanie demografii w szkołach wyższych",
pages = "41-52",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Biblioteka",
year = "2007",
isbn = "978-83-88529-34-4",
}
47
@inbook{UEK:2165686735,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Starzenie się ludności i jego ekonomiczno-społeczne konsekwencje",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "15-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
48
@unpublished{UEK:2168286643,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Kierunki rozwoju analizy demograficznej",
booktitle = "Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych",
pages = "35-40",
year = "2006",
}
49
@article{UEK:2168265796,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Frątczak",
title = "Urodzenia i płodność",
journal = "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych",
number = "13",
pages = "6-40",
year = "2006",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD13.pdf#page=7&view=Fit},
}
50
@inbook{UEK:2168219034,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Współczesne zachowania demograficzne w krajach europejskich : tendencje rozwojowe i zróżnicowanie regionalne",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "235-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-265-0",
}
51
@unpublished{UEK:2168267254,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Przedmiot i zakres rozważań",
booktitle = "Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich",
pages = "5-12",
year = "2004",
}
52
@article{UEK:2168256934,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Marcin Stonawski and Danuta Węgrzyn",
title = "Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1/145",
pages = "25-54",
year = "2004",
url = {},
}
53
@article{UEK:2168256964,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jolanta Kurkiewicz",
title = "The New Measures of the Population Ageing",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2/146",
pages = "17-29",
year = "2004",
}
54
@unpublished{UEK:2168267262,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Trendy umieralności i trwania życia przewidywane na lata 2005-2050",
booktitle = "Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich",
pages = "32-53",
year = "2004",
}
55
@unpublished{UEK:2168221248,
author = "Ewa Soja",
title = "Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
56
@inbook{UEK:2168225496,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Przemiany struktury populacji w świetle wybranych teorii demograficznych",
booktitle = "Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego",
pages = "21-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-191-3",
}
57
@inbook{UEK:2168225498,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Generacje 1947-1961 na tle ogólnej struktury ludności Polski w 2000 roku",
booktitle = "Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego",
pages = "44-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-191-3",
}
58
@inbook{UEK:2168295163,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Teaching Demography in the Context of Its Recent Development",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "61-66",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2003",
isbn = "80-225-1914-6",
}
59
@inbook{UEK:2168234198,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Marcin Stonawski and Danuta Węgrzyn",
title = "Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation",
booktitle = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002",
pages = "195-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
60
@unpublished{UEK:2168267290,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Demograficzne skutki obniżenia płodności w latach 1990-2000",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
pages = "49-69",
year = "2002",
}
61
@book{UEK:2168328765,
author = "Roman Topór-Mądry and Aleksandra Gilis-Januszewska and Jolanta Kurkiewicz and Andrzej Pająk",
title = "Szacowanie potrzeb zdrowotnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne Vesalius",
year = "2002",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-85688-71-4",
}
62
@unpublished{UEK:2168267292,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Długookresowe konsekwencje spadku płodności",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
pages = "70-84",
year = "2002",
}
63
@unpublished{UEK:2168264488,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Demograficzne determinanty zróżnicowania umieralności w Polsce w okresie 1970-2000",
booktitle = "Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce",
pages = "42-57",
year = "2002",
}
64
@unpublished{UEK:2168267284,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Trendy płodności i formowania rodziny w kontekście teorii demograficznych",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
pages = "5-20",
year = "2002",
}
65
@inbook{UEK:2168318427,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jolanta Kurkiewicz",
title = "The New Measures of Population Ageing",
booktitle = "Papers of the European Population Conference",
pages = "",
adress = "Helsinki",
publisher = "Väestölitto",
year = "2001",
url = {},
isbn = "952-9605-76-5",
}
66
@article{UEK:2168248840,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Changes in Nuptiality and Fertility Patterns in Poland by Age and Gender",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "115-141",
year = "2001",
}
67
@misc{UEK:2168333675,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Józef Pociecha",
title = "Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego na progu XXI wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000",
pages = "96",
year = "2001",
}
68
@inbook{UEK:2168258064,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Models of Fertility Patterns During Initial Stages of Second Demographic Transition in some European Countries",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "119-140",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
69
@book{UEK:2168268922,
title = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
70
@misc{UEK:2168333597,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Zawieranie małżeństw i reprodukcja ludności w Polsce w latach 1948-1994",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999",
pages = "89",
year = "2000",
}
71
@unpublished{UEK:2168259200,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Demograficzna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle przemian w Europie Zachodniej",
booktitle = "Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego",
pages = "3-52",
year = "2000",
}
72
@inbook{UEK:2168245258,
author = "Józef Pociecha and Jolanta Kurkiewicz and Krzysztof Jakóbik and Ewa Soja",
title = "Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy",
booktitle = "Diagnoza stanu województwa małopolskiego",
pages = "7-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2000",
isbn = "83-903168-6-2",
}
73
@inbook{UEK:2168268932,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Evolution of the Approaches to a Demographic Analysis",
booktitle = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999)",
pages = "143-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
74
@inbook{UEK:2168248932,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Andrzej Sokołowski and Jan Tatar",
title = "Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "124-140",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
75
@inbook{UEK:2168248934,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski",
title = "Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "141-176",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
76
@inbook{UEK:2168255964,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Procesy demograficzne w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "267-289",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-000-3",
}
77
@article{UEK:2168257048,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Podobieństwa i różnice przemian demograficznych krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/134",
pages = "37-56",
year = "1998",
}
78
@misc{UEK:2168353122,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Procesy demograficzne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1960-1995",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 4",
pages = "608",
year = "1998",
}
79
@unpublished{UEK:2168258172,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Modele tendencji rozwojowych procesów reprodukcji ludności",
booktitle = "Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej",
pages = "6-22",
year = "1998",
}
80
@book{UEK:2168248770,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-87239-61-5",
}
81
@article{UEK:2168358522,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Rozważania o demografii w kontekście półwiecza badań ludnościowych we Francji",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1/127",
pages = "143-150",
year = "1997",
}
82
@article{UEK:2168358524,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Ewa Frątczak, Janina Jóźwiak, Barbara Paszek, Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 Droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, stron 154.",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2/128",
pages = "75-77",
year = "1997",
}
83
@article{UEK:2168358526,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Modele dynamiki dzietności teoretycznej w wybranych krajach europejskich",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3 (129)",
pages = "23-52",
year = "1997",
}
84
@inbook{UEK:2168261122,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "The Demographic Analysis of Labour Supply",
booktitle = "Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995)",
pages = "41-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-90-4",
}
85
@unpublished{UEK:2168258684,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Przemiany umieralności w Polsce w latach 1984-1994",
booktitle = "Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994)",
pages = "32-72",
year = "1996",
}
86
@article{UEK:2168257066,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Remarks on Determinants of the Age Strukture of the Population in the Countries of Central and Eastern Europe",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1-2/123-124",
pages = "97-106",
year = "1996",
}
87
@article{UEK:2168254944,
author = "Krzysztof Jakóbik and Jolanta Kurkiewicz",
title = "Analiza struktury umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "39-58",
year = "1994",
}
88
@book{UEK:2168248580,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Podstawowe metody analizy demograficznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10613-1",
}
89
@unpublished{UEK:2168256328,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Wzdłużna analiza podaży pracy w skali mikro",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin)",
pages = "85-107",
year = "1992",
}
90
@book{UEK:2168263392,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH. Instytut Statystyki i Demografii",
year = "1991",
issn = "0860-7524",
}
91
@article{UEK:2168257080,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Analiza porównawcza zmian struktury ludności według wieku w wybranych krajach europejskich",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/106",
pages = "45-63",
year = "1991",
}
92
@inbook{UEK:2168343045,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Stages of Changes in Natality in Selected European Countries",
booktitle = "Usefulness of Demographic Modelling : Proceedings of the Seminar "Usefulness of Demographic Models", Jadwisin, November, 1989",
pages = "54-71",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw School of Economics - SGH. Institute of Statistics and Demography",
year = "1991",
issn = "0860-7524",
}
93
@unpublished{UEK:2168258422,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Wpływ czynników demograficznych na rynek pracy",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy",
pages = "52-65",
year = "1991",
}
94
@article{UEK:2168257090,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Modele rozwoju płodności w wybranych krajach europejskich",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3/97",
pages = "19-36",
year = "1989",
}
95
@article{UEK:2168266980,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Próba zastosowania modeli ARIMA w badaniach dynamiki zjawisk demograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "63-77",
year = "1989",
}
96
@misc{UEK:2168276219,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Józef Pociecha",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza w demografii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "172-173",
year = "1988",
}
97
@article{UEK:2168252246,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Analiza wzajemnych uwarunkowań wybranych procesów demograficznych w Polsce w latach 1946-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "37-56",
year = "1987",
}
98
@misc{UEK:2168318527,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Variability of Intensity of Selected Demographic Phenomena in Poland in 1982",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "131-132",
year = "1987",
}
99
@book{UEK:2168266002,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Wybrane problemy demografii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
100
@article{UEK:2168245828,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Z badań nad zróżnicowaniem struktury i natężenia wybranych zjawisk demograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "113-126",
year = "1985",
}
101
@inbook{UEK:2168260092,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Wybrane elementy demografii",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "353-375",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
102
@book{UEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
103
@misc{UEK:2168333323,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Metodologiczne aspekty analizy struktury zgonów niemowląt",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "344-345",
year = "1981",
}
104
@misc{UEK:2168333413,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "403-404",
year = "1980",
}
105
@unpublished{UEK:2168266000,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
106
@article{UEK:2168278725,
author = "Stanisław Wydymus and Jolanta Kurkiewicz and Anna Malina",
title = "Próba skwantyfikowania wpływu czynników demograficznych na kształtowanie się wydatków konsumpcyjnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 1",
pages = "91-102",
year = "1977",
}
107
@inbook{UEK:2168243164,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Andrzej Sokołowski",
title = "Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "97-108",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
108
@misc{UEK:2168278665,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "XI Konferencja Naukowa Ekonometryków, Statystyków i Matematyków z Akademii Ekonomicznych Katowic, Wrocławia i Krakowa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 4",
pages = "621-627",
year = "1975",
}
109
@article{UEK:2168314043,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Andrzej Sokołowski",
title = "O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 19, 12(163)",
pages = "23-24",
year = "1974",
}
110
@article{UEK:2168250326,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Ekonometryczny model popytu na usługi dla ludności m. Krakowa w 1968 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "87-96",
year = "1972",
}
111
@unpublished{UEK:2168300965,
author = "Ewa Soja and Marcin Stonawski and Beata Osiewalska",
title = "Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
112
@unpublished{UEK:2168289207,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja and Marcin Stonawski and Beata Osiewalska",
title = "Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
113
@unpublished{UEK:2168272144,
title = "Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
114
@unpublished{UEK:2168261198,
title = "Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
115
@unpublished{UEK:2168233928,
title = "Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
116
@unpublished{UEK:2168282451,
title = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
117
@unpublished{UEK:2162223636,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Ewa Soja and Marcin Stonawski",
title = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych, Zasoby pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego : stan aktualny i diagnoza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
118
@unpublished{UEK:2166571866,
title = "Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
119
@unpublished{UEK:2168267296,
author = "Ewa Soja and Marcin Stonawski",
title = "Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce : ujęcie mikroekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
120
@unpublished{UEK:2168267238,
title = "Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
121
@unpublished{UEK:2168267294,
author = "Marcin Stonawski and Danuta Węgrzyn",
title = "Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
122
@unpublished{UEK:2168267282,
title = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
123
@unpublished{UEK:2168267304,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie zasobów ludzkich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
124
@unpublished{UEK:2168258540,
author = "Ewa Soja",
title = "Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
125
@unpublished{UEK:2168318417,
author = "Krzysztof Jakóbik and Jolanta Kurkiewicz and Józef Pociecha",
title = "Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
126
@unpublished{UEK:2168251728,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Krzysztof Jakóbik",
title = "Procesy demograficzne i ich uwarunkowania w Polsce : (baza danych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
127
@unpublished{UEK:2168258680,
title = "Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
128
@unpublished{UEK:2168255864,
author = "Jolanta Kurkiewicz",
title = "Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
129
@unpublished{UEK:2168251560,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Krzysztof Jakóbik",
title = "Analiza umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID