Publications of the selected author

Petri-Teczke Elżbieta

Faculty of Production Economics, Institute of Economics of Industry,

1

Title:
Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego = Attempts to Implement the Technique of Management by Exception in the Sphere of Direct Production Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988) , s. 113-129. - Rez., summ.
Nr:
2168269650
article
See main document
1
Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego = Attempts to Implement the Technique of Management by Exception in the Sphere of Direct Production Management / Elżbieta PETRI-TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988), s. 113-129. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Petri-Teczke E., (1988), Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 266, s. 113-129.
1
@article{artUEK:2168269650,
author = "Elżbieta Petri-Teczke",
title = "Próba zastosowania techniki zarządzania przez wyjątki w sferze zarządzania bezpośrednio produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "266",
pages = "113-129",
year = "1988",
}