Publications of the selected author
1

Title:
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53191
article
See main document
2

Title:
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50033
article
See main document
3

Author:
Title:
Analiza zadłużenia samorządowych osób prawnych w województwie świętokrzyskim w latach 2001-2005
Source:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2009, s. 173-193. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-26-4
Nr:
2166560126
chapter in monograph
4

Title:
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51067
article
See main document
5

Title:
Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005
Source:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007, s. 66-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-16-5
Nr:
2166713334
chapter in monograph
6

Title:
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 137-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50920
article
See main document
7

Title:
Kontrolna funkcja rachunkowości = The Control Function of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52654
article
See main document
8

Title:
Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej
Source:
Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006, s. 25-37 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-15-3
Nr:
2168303165
chapter in conference materials
9

Title:
Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 158-180
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166521481
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005) , s. 115-123. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166248571
article
11

Title:
Analityczna funkcja rachunkowości = The Analytical Function of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004) , s. 49-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219246
article
See main document
12

Title:
Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 56-69 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273796
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions
Source:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 33-62. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225286
chapter in conference materials
See main document
14

Title:
Cybernetic and Contract Aspects of the Accounting Functions
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2002, s. 72-107. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274144
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja = Differences in National Accountancy Systems and Its Harmonisation and Standardisation
Source:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf] - Kielce: WSEiA, 2001, s. 141-150. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 4)
Access mode:
Nr:
2168225884
chapter in monograph
16

Title:
Informacyjna funkcja rachunkowości = The Information Function of Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [139]-149. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259446
article
See main document
17

Author:
Title:
Konta księgowe i reguła "Winien-Ma"
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 40-64
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271842
chapter in textbook
See main document
18

Title:
Współczesne znaczenie terminu rachunkowość
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998) , s. 11-18 - Bibliogr.
Nr:
2168269320
article
19

Title:
Gospodarka żywnościowa a rynek rolny : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
96 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168346490
academic script
20

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne znaczenie obsługi rolnictwa = Social and Economic Importance of Renedering Services for Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 79-90. - Summ., rez.
Nr:
2168258068
article
See main document
21

Title:
Spółdzielczość samopomocowa w realizacji pośredniego uspołecznienia rolnictwa = Self-help Co-operative Movement in the Accomplishment of the Function of Indirect Socialization of Private Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 65-78. - Summ., rez.
Nr:
2168258034
article
See main document
22

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju obsługi rolnictwa = Socio-Economic Premisses of Developing Agricultural Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 55-63. - Rez., summ.
Nr:
2168237246
article
See main document
23

Title:
Elementy sterowania sferą obrotu rolnego
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986) , s. 177-185. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986
Nr:
2168279735
article
24

Author:
Title:
Funkcje wiejskiej spółdzielczości handlowej w zaopatrzeniu produkcyjnym rolnictwa pełnione w warunkach równowagi rynkowej = Functions of Village Commercial Cooperatives in Supplying Agriculture with Production Means under Balanced Market Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985) , s. 7-16. - Summ., rez.
Nr:
2168281513
article
See main document
25

Title:
Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985) , s. 23-31
Nr:
2168283005
article
26

Title:
Wybrane problemy rynku rolniczego w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki i organizacji obrotu rolnego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
105 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168335537
academic script
27

Title:
Obsługa rolnictwa a kompleks gospodarki żywnościowej = Servicing of Agriculture Vs Food Production Complex
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982) , s. 81-92. - Rez., summ.
Nr:
2168264692
article
See main document
28

Title:
Właściwości rynku rolniczego = Pecularities of Agricultural Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982) , s. 49-65. - Rez., summ.
Nr:
2168264688
article
See main document
29

Author:
Title:
Obsługa rolnictwa jako integralna część kompleksu gospodarki żywnościowej = The Service of Agriculture as an Integral Part of the Food Economy Complex
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980) , s. 9-19. - Summ., rez.
Nr:
2168279205
article
See main document
30

Author:
Title:
Baza materialno-techniczna obrotu rolnego
Source:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 32-50
Nr:
2168284747
chapter in academic script
See main document
31

Author:
Title:
Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
3, IX, 246 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/230
Nr:
2168284505
doctoral dissertation
32

Author:
Title:
Baza materialno-techniczna obrotu rolnego
Source:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 47-64
Nr:
2168285695
chapter in academic script
See main document
33

Author:
Title:
Rola głównych czynników wzrostu produkcji w rozwoju gospodarki Węgier w latach 1967-1972
Opracował:
Publisher address:
Warszawa: Ośrodek Informacji Centralnej-CINTE, 1976
Physical description:
23 s.; 29 cm
Series:
(Wybrane Informacje Tematyczne Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej. Seria A ; 12/76)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168346320
book
34

Author:
Title:
Handel targowiskowy płodami ogrodniczymi = The Market-Place Sales of Horticultural Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976) , s. 99-104. - Summ., rez.
Nr:
2168249848
article
See main document
35

Title:
Rynek produktów rolniczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1967
Physical description:
109, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345178
academic script
1
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916. - ISSN 1898-6447
2
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 151-164. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653. - ISSN 1898-6447
3
Analiza zadłużenia samorządowych osób prawnych w województwie świętokrzyskim w latach 2001-2005 / Helena KUREK // W: Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2009. - S. 173-193. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-26-4
4
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432. - ISSN 0208-7944
5
Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005 / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007. - S. 66-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-16-5
6
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 137-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211. - ISSN 1898-6447
7
Kontrolna funkcja rachunkowości = The Control Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006), s. 31-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516. - ISSN 0208-7944
8
Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006. - S. 25-37. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-15-3
9
Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 158-180. - ISBN 83-7252-287-1
10
Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005), s. 115-123. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
11
Analityczna funkcja rachunkowości = The Analytical Function of Accounting / Helena KUREK, Helena Zielińska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004), s. 49-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677. - ISSN 0208-7944
12
Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 56-69. - Bibliogr.
13
Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 33-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
14
Cybernetic and Contract Aspects of the Accounting Functions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2002), s. 72-107. - Summ. - Bibliogr.
15
Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja = Differences in National Accountancy Systems and Its Harmonisation and Standardisation / Helena KUREK // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce: WSEiA, 2001. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 4). - S. 141-150. - Streszcz. - Bibliogr.
16
Informacyjna funkcja rachunkowości = The Information Function of Accountancy / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [139]-149. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Konta księgowe i reguła "Winien-Ma" / Helena KUREK // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 40-64. - ISBN 83-7252-010-0
18
Współczesne znaczenie terminu rachunkowość / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998), s. 11-18. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
19
Gospodarka żywnościowa a rynek rolny : zagadnienia wybrane / Janina DEPO, Felicja KĘDZIOREK, Helena KUREK, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
20
Społeczno-ekonomiczne znaczenie obsługi rolnictwa = Social and Economic Importance of Renedering Services for Agriculture / Helena KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 79-90. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
21
Spółdzielczość samopomocowa w realizacji pośredniego uspołecznienia rolnictwa = Self-help Co-operative Movement in the Accomplishment of the Function of Indirect Socialization of Private Agriculture / Janina DEPO, Helena KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 65-78. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju obsługi rolnictwa = Socio-Economic Premisses of Developing Agricultural Services / Helena KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 55-63. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Elementy sterowania sferą obrotu rolnego / Kazimierz BAŚCIK, Janina DEPO, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Helena KUREK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986), s. 177-185. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986. - ISSN 0324-8445
24
Funkcje wiejskiej spółdzielczości handlowej w zaopatrzeniu produkcyjnym rolnictwa pełnione w warunkach równowagi rynkowej = Functions of Village Commercial Cooperatives in Supplying Agriculture with Production Means under Balanced Market Conditions / Helena KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985), s. 7-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce / Janina DEPO, Anna KRUCZEK-PATKO, Helena KUREK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985), s. 23-31. - ISSN 0138-0419
26
Wybrane problemy rynku rolniczego w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki i organizacji obrotu rolnego / Janina DEPO, Helena KUREK, Andrzej OKRĘGLICKI, Adam PIKUL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 105 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
27
Obsługa rolnictwa a kompleks gospodarki żywnościowej = Servicing of Agriculture Vs Food Production Complex / Janina DEPO, Helena KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982), s. 81-92. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Właściwości rynku rolniczego = Pecularities of Agricultural Market / Janina DEPO, Helena KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982), s. 49-65. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
29
Obsługa rolnictwa jako integralna część kompleksu gospodarki żywnościowej = The Service of Agriculture as an Integral Part of the Food Economy Complex / Helena KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980), s. 9-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
30
Baza materialno-techniczna obrotu rolnego / Helena KUREK // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 32-50
31
Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa / Helena KUREK ; Promotor: Felicja KĘDZIOREK. - Kraków, 1978. - 3, IX, 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Baza materialno-techniczna obrotu rolnego / Helena WĘGRZYN // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 47-64
33
Rola głównych czynników wzrostu produkcji w rozwoju gospodarki Węgier w latach 1967-1972 / oprac. Helena WĘGRZYN. - Warszawa : Ośrodek Informacji Centralnej-CINTE, 1976. - 23 s. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Wybrane Informacje Tematyczne / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej. Seria A ; 12/76)
34
Handel targowiskowy płodami ogrodniczymi = The Market-Place Sales of Horticultural Products / Helena WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976), s. 99-104. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
35
Rynek produktów rolniczych / Janina DEPO, Antoni JAROSZ, Helena KUREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1967. - 109, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1
Kurek H., Zielińska H., (2010), Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 149-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916
2
Kurek H., Zielińska H., (2009), Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 151-164; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653
3
Kurek H., (2009), Analiza zadłużenia samorządowych osób prawnych w województwie świętokrzyskim w latach 2001-2005. [W:] Szplit A. (red.), Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 173-193.
4
Kurek H., Zielińska H., (2007), Dowodowa funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 57-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432
5
Kurek H., Zielińska H., (2007), Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005. [W:] Szplit A. (red.), Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, s. 66-79.
6
Kurek H., Zielińska H., (2007), Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 137-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211
7
Kurek H., Zielińska H., (2006), Kontrolna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 31-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516
8
Kurek H., Zielińska H., (2006), Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej. [W:] Szplit A. (red.), Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, s. 25-37.
9
Kurek H., Zielińska H., (2005), Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 158-180.
10
Kurek H., Zielińska H., (2005), Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 9, nr 2, s. 115-123.
11
Kurek H., Zielińska H., (2004), Analityczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 619, s. 49-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677
12
Kurek H., Zielińska H., (2003), Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 56-69.
13
Kurek H., Zielińska H., (2003), Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions. [W:] Dobija M. (red.), General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 33-62.
14
Kurek H., Zielińska H., (2002), Cybernetic and Contract Aspects of the Accounting Functions. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2, s. 72-107.
15
Kurek H., (2001), Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 4), Kielce : WSEiA, s. 141-150.
16
Kurek H., Zielińska H., (2000), Informacyjna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [139]-149.
17
Kurek H., (1999), Konta księgowe i reguła "Winien-Ma". [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 40-64.
18
Kurek H., Zielińska H., (1998), Współczesne znaczenie terminu rachunkowość, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 11-18.
19
Depo J., Kędziorek F., Kurek H., Strzembicki L., (1988), Gospodarka żywnościowa a rynek rolny: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 s.
20
Kurek H., (1988), Społeczno-ekonomiczne znaczenie obsługi rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 79-90.
21
Depo J., Kurek H., (1988), Spółdzielczość samopomocowa w realizacji pośredniego uspołecznienia rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 65-78.
22
Kurek H., (1987), Społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju obsługi rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 55-63.
23
Baścik K., Depo J., Kowalska-Grudzień A., Kurek H., (1986), Elementy sterowania sferą obrotu rolnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 339, s. 177-185.
24
Kurek H., (1985), Funkcje wiejskiej spółdzielczości handlowej w zaopatrzeniu produkcyjnym rolnictwa pełnione w warunkach równowagi rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego", nr 211, s. 7-16.
25
Depo J., Kruczek-Patko A., Kurek H., (1985), Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 4 (76), s. 23-31.
26
Depo J., Kurek H., Okręglicki A., Pikul A., (1982), Wybrane problemy rynku rolniczego w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki i organizacji obrotu rolnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
27
Depo J., Kurek H., (1982), Obsługa rolnictwa a kompleks gospodarki żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 161, s. 81-92.
28
Depo J., Kurek H., (1982), Właściwości rynku rolniczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 161, s. 49-65.
29
Kurek H., (1980), Obsługa rolnictwa jako integralna część kompleksu gospodarki żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 120, s. 9-19.
30
Kurek H., (1980), Baza materialno-techniczna obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 32-50.
31
Kurek H., (1978), Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa, Prom. Kędziorek F., Kraków : , 3, IX, 246 k.
32
Węgrzyn H., (1977), Baza materialno-techniczna obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-64.
33
Rola głównych czynników wzrostu produkcji w rozwoju gospodarki Węgier w latach 1967-1972, (1976), Warszawa : Ośrodek Informacji Centralnej-CINTE, 23 s.
34
Węgrzyn H., (1976), Handel targowiskowy płodami ogrodniczymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 84, s. 99-104.
35
Depo J., Jarosz A., Kurek H., (1967), Rynek produktów rolniczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109, [1] s.
1
@article{UEK:53191,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "149-162",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916},
}
2
@article{UEK:50033,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "151-164",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653},
}
3
@inbook{UEK:2166560126,
author = "Helena Kurek",
title = "Analiza zadłużenia samorządowych osób prawnych w województwie świętokrzyskim w latach 2001-2005",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji",
pages = "173-193",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-60056-26-4",
}
4
@article{UEK:51067,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dowodowa funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "57-67",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432},
}
5
@inbook{UEK:2166713334,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji",
pages = "66-79",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce",
year = "2007",
isbn = "978-83-60056-16-5",
}
6
@article{UEK:50920,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "137-146",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211},
}
7
@article{UEK:52654,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "31-42",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516},
}
8
@inbook{UEK:2168303165,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską",
pages = "25-37",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji",
year = "2006",
isbn = "83-60056-15-3",
}
9
@inbook{UEK:2166521481,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "158-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
10
@article{UEK:2166248571,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 9, 2",
pages = "115-123",
adress = "",
year = "2005",
}
11
@article{UEK:2168219246,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Analityczna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "619",
pages = "49-61",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677},
}
12
@unpublished{UEK:2168273796,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Inwentaryzacja w świetle zasad rachunkowości",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "56-69",
year = "2003",
}
13
@inbook{UEK:2168225286,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Functions",
booktitle = "General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference",
pages = "33-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-915196-3-5",
}
14
@unpublished{UEK:2168274144,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Cybernetic and Contract Aspects of the Accounting Functions",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2",
pages = "72-107",
year = "2002",
}
15
@inbook{UEK:2168225884,
author = "Helena Kurek",
title = "Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "141-150",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2001",
url = {},
issn = "1509-1201",
}
16
@article{UEK:2168259446,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Informacyjna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[139]-149",
year = "2000",
}
17
@inbook{UEK:2168271842,
author = "Helena Kurek",
title = "Konta księgowe i reguła Winien-Ma",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "40-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
18
@article{UEK:2168269320,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Współczesne znaczenie terminu rachunkowość",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "11-18",
year = "1998",
}
19
@book{UEK:2168346490,
author = "Janina Depo and Felicja Kędziorek and Helena Kurek and Leszek Strzembicki",
title = "Gospodarka żywnościowa a rynek rolny : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168258068,
author = "Helena Kurek",
title = "Społeczno-ekonomiczne znaczenie obsługi rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "79-90",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168258034,
author = "Janina Depo and Helena Kurek",
title = "Spółdzielczość samopomocowa w realizacji pośredniego uspołecznienia rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "65-78",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168237246,
author = "Helena Kurek",
title = "Społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju obsługi rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "55-63",
year = "1987",
}
23
@article{UEK:2168279735,
author = "Kazimierz Baścik and Janina Depo and Alicja Kowalska-Grudzień and Helena Kurek",
title = "Elementy sterowania sferą obrotu rolnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "339",
pages = "177-185",
adress = "",
year = "1986",
}
24
@article{UEK:2168281513,
author = "Helena Kurek",
title = "Funkcje wiejskiej spółdzielczości handlowej w zaopatrzeniu produkcyjnym rolnictwa pełnione w warunkach równowagi rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego",
number = "211",
pages = "7-16",
year = "1985",
}
25
@article{UEK:2168283005,
author = "Janina Depo and Anna Kruczek-Patko and Helena Kurek",
title = "Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 4 (76)",
pages = "23-31",
year = "1985",
}
26
@book{UEK:2168335537,
author = "Janina Depo and Helena Kurek and Andrzej Okręglicki and Adam Pikul",
title = "Wybrane problemy rynku rolniczego w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki i organizacji obrotu rolnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
27
@article{UEK:2168264692,
author = "Janina Depo and Helena Kurek",
title = "Obsługa rolnictwa a kompleks gospodarki żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "161",
pages = "81-92",
year = "1982",
}
28
@article{UEK:2168264688,
author = "Janina Depo and Helena Kurek",
title = "Właściwości rynku rolniczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "161",
pages = "49-65",
year = "1982",
}
29
@article{UEK:2168279205,
author = "Helena Kurek",
title = "Obsługa rolnictwa jako integralna część kompleksu gospodarki żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "120",
pages = "9-19",
year = "1980",
}
30
@inbook{UEK:2168284747,
author = "Helena Kurek",
title = "Baza materialno-techniczna obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "32-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
31
@unpublished{UEK:2168284505,
author = "Helena Kurek",
title = "Funkcjonowanie systemu handlowej obsługi rolnictwa",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
32
@inbook{UEK:2168285695,
author = "Helena Węgrzyn",
title = "Baza materialno-techniczna obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "47-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
33
@book{UEK:2168346320,
author = " ",
title = "Rola głównych czynników wzrostu produkcji w rozwoju gospodarki Węgier w latach 1967-1972",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Informacji Centralnej-CINTE",
year = "1976",
issn = "",
}
34
@article{UEK:2168249848,
author = "Helena Węgrzyn",
title = "Handel targowiskowy płodami ogrodniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "84",
pages = "99-104",
year = "1976",
}
35
@book{UEK:2168345178,
author = "Janina Depo and Antoni Jarosz and Helena Kurek",
title = "Rynek produktów rolniczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1967",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID