Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016) , s. 613-634. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311045
article
2

Author:
Kultys Jan , , ,
Title:
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Toruń: Institute of Economic Research, 2015
Physical description:
34 s.: il.
Series:
(Institute of Economic Research Working Papers ; no. 70)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339787
publishing series
3

Author:
Title:
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 168-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299521
chapter in monograph
See main document
1
Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance / Jan KULTYS // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016), s. 613-634. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640. - ISSN 2083-1277
2
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego [on-line] / Jan KULTYS. - Toruń : Institute of Economic Research, 2015. - 34 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 70). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_70.pdf
3
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 168-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
1
Kultys J., (2016), Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 4, s. 613-634; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640
2
Kultys J., (2015), Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 34 s.
3
Kultys J., (2015), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 168-188.
1
@article{UEK:2168311045,
author = "Kultys Jan",
title = "Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 4",
pages = "613-634",
year = "2016",
}
2
@book{UEK:2168339787,
author = "Kultys Jan and and and ",
title = "Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2015",
issn = "",
}
3
@inbook{UEK:2168299521,
author = "Kultys Jan",
title = "Ład korporacyjny w Unii Europejskiej",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro",
pages = "168-188",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18411-7",
}